Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019) , s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338087
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Formuły obliczeniowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych regulacji prawnych - propozycje zmian = Calculation Formulas in the Statement of Cash Flows Prepared According to the Polish Regulations - Proposals for Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (982) (2019) , s. 39-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168346736
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-371
Nr:
2168321677
doktorat
4

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275331
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 277-289
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa = Determining the Market Value of an Equity Using the Adjusted Net Asset Method versus the Black-Sholes Model - Proof that There Is No Significant Difference between the Two Methods
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272976
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 275-288 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 115-127
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256412
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw = Methods of Estimating VaR for Equity - the Bankruptcy Case
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 100-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278591
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku = An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255452
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 127-141 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273708
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych = Fair Value Measurement of the Intangible Assets
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 101-108. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283025
artykuł w czasopiśmie
1
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method / Anna PAJOR, Barbara KAWAConsiderations on the Validity and Applicability of the UEK Method / Anna PAJOR, Barbara KAWA // Journal of Agribusiness and Rural DevelopmentJournal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019), s. 173-177z. 2 (52) (2019), s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034. - ISSN 1899-52411899-5241
2
Formuły obliczeniowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych regulacji prawnych - propozycje zmian = Calculation Formulas in the Statement of Cash Flows Prepared According to the Polish Regulations - Proposals for Changes / Barbara KAWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (982) (2019), s. 39-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1876/1452. - ISSN 1898-6447
3
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych / Barbara KAWA ; Promotor: Bronisław MICHERDA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283b
4
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka / Sylwia KRAJEWSKA, Barbara KAWA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
5
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 277-289. - ISBN 978-83-7930-287-1
6
Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa = Determining the Market Value of an Equity Using the Adjusted Net Asset Method versus the Black-Sholes Model - Proof that There Is No Significant Difference between the Two Methods / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
7
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 275-288. - Bibliogr.
8
Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości / Witold FURMAN, Barbara KAWA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 115-127. - ISBN 978-83-7641-836-0
9
O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw = Methods of Estimating VaR for Equity - the Bankruptcy Case / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 100-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-01-3
10
Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku = An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis / Barbara Kawa, Bogusław KaczmarczykWskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku = An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis / Barbara Kawa, Bogusław Kaczmarczyk // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 199-213nr 13 (2012), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-89791644-8979
11
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości / Witold Furman, Barbara KAWA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 127-141. - Bibliogr.
12
Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych = Fair Value Measurement of the Intangible Assets / Barbara KAWA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012), s. 101-108. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
1
Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
2
Kawa B., (2019), Formuły obliczeniowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych regulacji prawnych - propozycje zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (982), s. 39-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1876/1452
3
Kawa B., (2017), Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych, Prom. Micherda B., Grabiński T., Kraków : , 234 k.
4
Krajewska S., Kawa B., (2014), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
5
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2014), Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 277-289.
6
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2013), Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto "SAN" wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 107-117.
7
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2013), Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 275-288.
8
Furman W., Kawa B., (2013), Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 115-127.
9
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2012), O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 100-122.
10
Kawa B., Kaczmarczyk B., (2012), Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 199-213.
11
Furman W., Kawa B., ([2012]), Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 127-141.
12
Kawa B., (2012), Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 126, s. 101-108; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication
1
@article{artUEK:2168338087,
author = "Anna Pajor and Barbara Kawa",
title = "Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 2 (52)",
pages = "173-177",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.00445},
url = {http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034},
}
2
@article{artUEK:2168346736,
author = "Barbara Kawa",
title = "Formuły obliczeniowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych regulacji prawnych - propozycje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (982)",
pages = "39-58",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0982.0403},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1876/1452},
}
3
@unpublished{drUEK:2168321677,
author = "Barbara Kawa",
title = "Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {},
}
4
@misc{varUEK:2168275331,
author = "Sylwia Krajewska and Barbara Kawa",
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "38-39",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
5
@inbook{fmUEK:2168274691,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "277-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
6
@inbook{fmUEK:2168272976,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Rachunkowościowa tożsamość wyceny wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa dla metody skorygowanych aktywów netto SAN wyceny z modelem Black-Scholesa - kapitał własny jako opcja rzeczowa",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
7
@unpublished{fnpUEK:2168287221,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "275-288",
year = "2013",
}
8
@inbook{fmUEK:2168256412,
author = "Witold Furman and Barbara Kawa",
title = "Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "115-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
9
@inbook{fmUEK:2168278591,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "O pewnych sposobach estymacji VaR dla kapitału własnego - upadłość przedsiębiorstw",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "100-122",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
10
@article{artUEK:2168255452,
author = "Barbara Kawa and Bogusław Kaczmarczyk",
title = "Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "199-213",
year = "2012",
}
11
@unpublished{fnpUEK:2168273708,
author = "Witold Furman and Barbara Kawa",
title = "Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "127-141",
year = "2012",
}
12
@article{artUEK:2168283025,
author = "Barbara Kawa",
title = "Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "101-108",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication},
}