Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Dardo Goyeneche , Jakub Bielawski , Karol Życzkowski
Tytuł:
Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems
Źródło:
Physical Review A. - vol. 94, iss. 1 (2016) , s. 012346-012355. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168307667
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Oded Stark , Jakub Bielawski , Marcin Jakubek
Tytuł:
The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory
Źródło:
Journal of Economic Behavior & Organization. - vol. 111 (2015) , s. 71-78. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168294769
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Jakub Bielawski , Jacek Tabor
Tytuł:
A t-norm Embedding Theorem for Fuzzy Sets
Źródło:
Fuzzy Sets and Systems. - vol. 209 (2012) , s. 33-53. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168294759
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Jakub Bielawski , Jacek Tabor
Tytuł:
An Embedding Theorem for Unbounded Convex Sets in a Banach Space
Źródło:
Demonstratio Mathematica. - vol. 42, nr 4 (2009) , s. 703-709. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168294777
artykuł w czasopiśmie
1
Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems / Dardo Goyeneche, Jakub BIELAWSKI, Karol Życzkowski // Physical Review A. - vol. 94, iss. 1 (2016), s. 012346-012355. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2469-9926
2
The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory / Oded Stark, Jakub BIELAWSKI, Marcin Jakubek // Journal of Economic Behavior & Organization. - vol. 111 (2015), s. 71-78. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114003230#. - ISSN 0167-2681
3
A t-norm Embedding Theorem for Fuzzy Sets / Jakub Bielawski, Jacek Tabor // Fuzzy Sets and Systems. - vol. 209 (2012), s. 33-53. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0165-0114
4
An Embedding Theorem for Unbounded Convex Sets in a Banach Space / Jakub Bielawski, Jacek Tabor // Demonstratio Mathematica. - vol. 42, nr 4 (2009), s. 703-709. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mini.pw.edu.pl/~demmath/archive/dm42_4/4.pdf. - ISSN 0420-1213
1
Goyeneche D., Bielawski J., Życzkowski K., (2016), Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems, "Physical Review A", vol. 94, iss. 1, s. 012346-012355.
2
Stark O., Bielawski J., Jakubek M., (2015), The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory, "Journal of Economic Behavior & Organization", vol. 111, s. 71-78; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114003230#
3
Bielawski J., Tabor J., (2012), A t-norm Embedding Theorem for Fuzzy Sets, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 209, s. 33-53.
4
Bielawski J., Tabor J., (2009), An Embedding Theorem for Unbounded Convex Sets in a Banach Space, "Demonstratio Mathematica", vol. 42, nr 4, s. 703-709; http://www.mini.pw.edu.pl/~demmath/archive/dm42_4/4.pdf
1
@article{artUEK:2168307667,
author = "Dardo Goyeneche and Jakub Bielawski and Karol Życzkowski",
title = "Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems",
journal = "Physical Review A",
number = "vol. 94, iss. 1",
pages = "012346-012355",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.94.012346},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168294769,
author = "Oded Stark and Jakub Bielawski and Marcin Jakubek",
title = "The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory",
journal = "Journal of Economic Behavior & Organization",
number = "vol. 111",
pages = "71-78",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2014.12.010},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114003230#},
}
3
@article{artUEK:2168294759,
author = "Jakub Bielawski and Jacek Tabor",
title = "A t-norm Embedding Theorem for Fuzzy Sets",
journal = "Fuzzy Sets and Systems",
number = "vol. 209",
pages = "33-53",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2012.06.004},
url = {},
}
4
@article{artUEK:2168294777,
author = "Jakub Bielawski and Jacek Tabor",
title = "An Embedding Theorem for Unbounded Convex Sets in a Banach Space",
journal = "Demonstratio Mathematica",
number = "vol. 42, 4",
pages = "703-709",
year = "2009",
url = {http://www.mini.pw.edu.pl/~demmath/archive/dm42_4/4.pdf},
}