Publikacje wybranego autora

Baran Sebastian ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Matematyki

1

Autor:
Baran Sebastian , Palmowski Zbigniew
Tytuł:
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013) , s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292871
artykuł w czasopiśmie
1
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013), s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf. - ISSN 1232-4671
1
Baran S., Palmowski Z., (2013), Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 31, s. 27-43; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf
1
@article{UEK:2168292871,
author = "Baran Sebastian and Palmowski Zbigniew",
title = "Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "31",
pages = "27-43",
year = "2013",
}