Publikacje wybranego autora

Baran Sebastian ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Matematyki

1

Tytuł:
Interpolacja wielomianowa
Źródło:
Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 118-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-818-6
Nr:
2168350434
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Sebastian Baran , Zbigniew Palmowski
Tytuł:
Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process
Źródło:
Applicationes Mathematicae. - t. 44 (2017) , s. 247-265. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was partially supported by the Ministry of Science and Higher Education of Poland under grant 2011/01/B/HS4 /00982 (2012-2013). The research of Sebastian Baran was supported by the Faculty of Finance and Law, Cracow University of Economics, under grant no. 158/WF-KM/02/ 2016/M/6158 for the research of young scientists
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321693
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 183-211
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Sebastian Baran , Zbigniew Palmowski
Tytuł:
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013) , s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292871
artykuł w czasopiśmie
1
Interpolacja wielomianowa / Sebastian BARAN // W: Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 118-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-818-6
2
Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Applicationes Mathematicae. - t. 44 (2017), s. 247-265. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-7234
3
Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Sebastian BARAN, Magdalena ŁOJEWSKA, Sławomir Szuba, Grzegorz SZULIK // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 183-211. - ISBN 978-83-8085-385-0
4
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013), s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf. - ISSN 1232-4671
1
Baran S., (2020), Interpolacja wielomianowa. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118-140.
2
Baran S., Palmowski Z., (2017), Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process, "Applicationes Mathematicae", t. 44, s. 247-265.
3
Andrzejewski M., Baran S., Łojewska M., Szuba S., Szulik G., (2016), Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 183-211.
4
Baran S., Palmowski Z., (2013), Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 31, s. 27-43; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf
1
@inbook{fskrUEK:2168350434,
author = "Sebastian Baran",
title = "Interpolacja wielomianowa",
booktitle = "Metody numeryczne : przykłady i zadania",
pages = "118-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-818-6",
}
2
@article{artUEK:2168321693,
author = "Sebastian Baran and Zbigniew Palmowski",
title = "Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process",
journal = "Applicationes Mathematicae",
number = "t. 44",
pages = "247-265",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4064/am2333-5-2017},
url = {},
}
3
@inbook{fmUEK:2168311437,
author = "Mariusz Andrzejewski and Sebastian Baran and Magdalena Łojewska and Sławomir Szuba and Grzegorz Szulik",
title = "Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "183-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
4
@article{artUEK:2168292871,
author = "Sebastian Baran and Zbigniew Palmowski",
title = "Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "31",
pages = "27-43",
year = "2013",
url = {http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf},
}