Publikacje wybranego autora

Kosiorowski Grzegorz ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Matematyki

1

Autor:
Oded Stark , Grzegorz Kosiorowski
Tytuł:
Turning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device
Źródło:
The Journal of Mathematical Sociology. - vol. 45, iss. 1 (2021) , s. 22-36. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352694
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Oded Stark , Grzegorz Kosiorowski
Tytuł:
An Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade
Źródło:
East Asian Economic Review. - vol. 24, no. 3 (2020) , s. 207-235. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Grzegorz Kosiorowski's research was partially funded from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168351126
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Oded Stark , Łukasz Byra , Grzegorz Kosiorowski
Tytuł:
On the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate
Źródło:
Economics Letters. - vol. 187 (article number: 108880) (2020) , s. 1-5. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Grzegorz Kosiorowski's research was partially funded from the subsidy granted to Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168342859
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych
Źródło:
Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 23-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-818-6
Nr:
2168350454
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Oded Stark , Wiktor Brudziński , Grzegorz Kosiorowski
Tytuł:
The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution
Źródło:
Journal of Regional Science. - vol. 59, iss. 5 (2019) , s. 883-909. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168334509
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Oded Stark , Wiktor Brudziński , Grzegorz Kosiorowski
Tytuł:
Switching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare
Źródło:
European Journal of Operational Research. - vol. 278, iss. 3 (2019) , s. 837-844. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168334901
artykuł w czasopiśmie
1
Turning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device / Oded Stark, Grzegorz KOSIOROWSKITurning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device / Oded Stark, Grzegorz KOSIOROWSKI // The Journal of Mathematical SociologyThe Journal of Mathematical Sociology. - vol. 45, iss. 1 (2021), s. 22-36vol. 45, iss. 1 (2021), s. 22-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-250X0022-250X
2
An Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade / Oded Stark, Grzegorz KOSIOROWSKIAn Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade / Oded Stark, Grzegorz KOSIOROWSKI // East Asian Economic ReviewEast Asian Economic Review. - vol. 24, no. 3 (2020), s. 207-235vol. 24, no. 3 (2020), s. 207-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.eaerweb.org/selectArticleInfo.do?article_a_no=JE0001_2020_v24n3_207&ano=JE0001_2020_v24n3_207. - ISSN 2508-16402508-1640
3
On the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate / Oded Stark, Lukasz Byra, Grzegorz KOSIOROWSKIOn the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate / Oded Stark, Lukasz Byra, Grzegorz KOSIOROWSKIOn the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate / Oded Stark, Lukasz Byra, Grzegorz KOSIOROWSKI // Economics LettersEconomics LettersEconomics Letters. - vol. 187 (article number: 108880) (2020), s. 1-5vol. 187 (article number: 108880) (2020), s. 1-5vol. 187 (article number: 108880) (2020), s. 1-5. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0165-17650165-17650165-1765
4
Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych / Grzegorz KOSIOROWSKI // W: Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 23-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-818-6
5
The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution / Oded Stark, Wiktor Brudzinski, Grzegorz KOSIOROWSKIThe Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution / Oded Stark, Wiktor Brudzinski, Grzegorz KOSIOROWSKIThe Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution / Oded Stark, Wiktor Brudzinski, Grzegorz KOSIOROWSKI // Journal of Regional ScienceJournal of Regional ScienceJournal of Regional Science. - vol. 59, iss. 5 (2019), s. 883-909vol. 59, iss. 5 (2019), s. 883-909vol. 59, iss. 5 (2019), s. 883-909. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-41460022-41460022-4146
6
Switching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare / Oded Stark, Wiktor Budziński, Grzegorz KOSIOROWSKISwitching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare / Oded Stark, Wiktor Budziński, Grzegorz KOSIOROWSKISwitching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare / Oded Stark, Wiktor Budziński, Grzegorz KOSIOROWSKI // European Journal of Operational ResearchEuropean Journal of Operational ResearchEuropean Journal of Operational Research. - vol. 278, iss. 3 (2019), s. 837-844vol. 278, iss. 3 (2019), s. 837-844vol. 278, iss. 3 (2019), s. 837-844. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0377-22170377-22170377-2217
1
Stark O., Kosiorowski G., (2021), Turning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device, "The Journal of Mathematical Sociology", vol. 45, iss. 1, s. 22-36.
2
Stark O., Kosiorowski G., (2020), An Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade, "East Asian Economic Review", vol. 24, no. 3, s. 207-235; https://www.eaerweb.org/selectArticleInfo.do?article_a_no=JE0001_2020_v24n3_207&ano=JE0001_2020_v24n3_207
3
Stark O., Byra Ł., Kosiorowski G., (2020), On the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate, "Economics Letters", vol. 187 (article number: 108880), s. 1-5.
4
Kosiorowski G., (2020), Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-53.
5
Stark O., Brudziński W., Kosiorowski G., (2019), The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution, "Journal of Regional Science", vol. 59, iss. 5, s. 883-909.
6
Stark O., Brudziński W., Kosiorowski G., (2019), Switching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare, "European Journal of Operational Research", vol. 278, iss. 3, s. 837-844.
1
@article{artUEK:2168352694,
author = "Oded Stark and Grzegorz Kosiorowski",
title = "Turning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device",
journal = "The Journal of Mathematical Sociology",
number = "vol. 45, iss. 1",
pages = "22-36",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/0022250X.2020.1787407},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168351126,
author = "Oded Stark and Grzegorz Kosiorowski",
title = "An Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade",
journal = "East Asian Economic Review",
number = "vol. 24, no. 3",
pages = "207-235",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.11644/KIEP.EAER.2020.24.3.377},
url = {https://www.eaerweb.org/selectArticleInfo.do?article_a_no=JE0001_2020_v24n3_207&ano=JE0001_2020_v24n3_207},
}
3
@article{artUEK:2168342859,
author = "Oded Stark and Łukasz Byra and Grzegorz Kosiorowski",
title = "On the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate",
journal = "Economics Letters",
number = "vol. 187 (article number: 108880)",
pages = "1-5",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2019.108880},
url = {},
}
4
@inbook{fskrUEK:2168350454,
author = "Grzegorz Kosiorowski",
title = "Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych",
booktitle = "Metody numeryczne : przykłady i zadania",
pages = "23-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-818-6",
}
5
@article{artUEK:2168334509,
author = "Oded Stark and Wiktor Brudziński and Grzegorz Kosiorowski",
title = "The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution",
journal = "Journal of Regional Science",
number = "vol. 59, iss. 5",
pages = "883-909",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/jors.12428},
url = {},
}
6
@article{artUEK:2168334901,
author = "Oded Stark and Wiktor Brudziński and Grzegorz Kosiorowski",
title = "Switching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare",
journal = "European Journal of Operational Research",
number = "vol. 278, iss. 3",
pages = "837-844",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2019.02.053},
url = {},
}