Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 50. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322297
varia
2

Tytuł:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Źródło:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168307767
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers
Źródło:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168332465
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
138 s.: il.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-57-3
Nr:
2168293463
monografia
5

Tytuł:
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 21 x 29 cm
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-03-0
Nr:
2168301395
monografia
6

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki = Human Resource Management In The Polish Judiciary System : Example Of Good Practice
Źródło:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 131-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293151
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 85-100
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2015. - nr 1 (102), s. 175-179
Nr:
2168300941
varia
9

Autor:
Tytuł:
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication"
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 78-85
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
136 s.: il.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-62-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168293285
monografia
11

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 166-182
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297921
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285643
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 605-628
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337237
rozdział w podręczniku
14

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 361-371. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291773
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja"
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 97-104
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293041
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[107]-18[124] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[180]-19[198] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2013. - 5, s. 136-140
Nr:
2168271336
varia
19

Autor:
Tytuł:
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa
Źródło:
Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2013, s. 56-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931297-0-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168294539
rozdział w książce
20

Autor:
Tytuł:
Rekrutacja i derekrutacja personelu
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 26-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288527
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013, s. [275]-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4450-0
Nr:
2168273096
rozdział w monografii
22

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie systemów wynagrodzeń
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 75-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288539
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-153
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Ograniczenie zatrudnienia
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 180-188. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238238
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 605-628
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228760
rozdział w podręczniku
28

Tytuł:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 118-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273472
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania = The Utilization of Personal Audit in Formation of the Remuneration Systems Effectiveness
Źródło:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 191-203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167670362
rozdział w monografii
31

Autor:
Tytuł:
Managing Redundancy
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 153-168
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923482
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Pobyt za granicą
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń
Źródło:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 59-86
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Recruitment & Selection
Źródło:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 69-84
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923205
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia podstawowe
Źródło:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 87-106
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165689906
rozdział w monografii
38

Autor:
Tytuł:
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51478
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego = Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010) , s. 184-191. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934752
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań = Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures : the Development of Recruitment Processes : Research Results
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52037
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 479-485
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031932
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51465
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 34-61
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164990740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 681-693
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219154
rozdział w monografii
46

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji = Skills Management with Particular Emphasis on Recruitment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50661
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 430-437 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628849
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Opis fizyczny:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
raport/sprawozdanie
49

Autor:
Tytuł:
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 79-90
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535488
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 91-116
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50945
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce = Changes in the Personnel Management Function Realization in the Perspective of the Economic Changes
Źródło:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469448
rozdział w monografii
54

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52873
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 605-628 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092916
rozdział w monografii
56

Autor:
Tytuł:
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi = The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52795
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników
Źródło:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 263-271 - Bibliogr.
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222018
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2004, s. 49-61 - Bibliogr.
Seria:
(Inicjatywa Personel XXI Wieku)
ISBN:
83-919651-2-0
Nr:
2168275535
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 107-126
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221914
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Teamwork in Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach = A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej = Employment Restructuring as an Example of Organisational Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 29-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225088
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
System motywowania pracowników : BRE Bank SA
Źródło:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 187-[201]. - Załączniki
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218230
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 113-122. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Opis fizyczny:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Seria:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
raport/sprawozdanie
68

Tytuł:
Ocenianie pracowników
Źródło:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Źródło:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 32-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213821
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Autor:
Konferencja:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Tytuł:
Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 105-114 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270418
rozdział w materiałach konferencyjnych
71

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 77-83
Nr:
2168229778
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
380, [10] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/572
Nr:
2168310929
doktorat
73

Autor:
Tytuł:
Organizacja zarządzania personelem
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 37-44. - Załącznik
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246494
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem = Enterprises Restructuring Vs Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244970
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Analiza pracy
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 7-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249378
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Źródło:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [86-105](189-210)
Sygnatura:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Rekrutacja personelu
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 29-41 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249382
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą = Personnel Assessment as Instrument of Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237774
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Awansowanie pracowników
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 61-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249388
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
80

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246344
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie procesu doboru personelu = Modelling of Personnel Selection Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 51-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238266
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KZZL/1/09/S/512
Sygnatura:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
[103] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
41/KZKL/1/2008/S/457
Sygnatura:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
27/KZP/1/2004/S/137
Sygnatura:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KZP/1/2004/S/137
Sygnatura:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
91/KZP/1/2002/S
Sygnatura:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik,
Program badawczy:
93/KZP/1/2001/S
Sygnatura:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
[42] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KENiPI/2/98/SU
Sygnatura:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
39 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
naukowo-badawcze
1
W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją / Tomasz SAPETA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 50. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
2
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow) / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
3
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers / Urban PAULI, Tomasz SAPETA // W: Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf
4
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 138 s. : il. - ISBN 978-83-89410-57-3
5
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER, Michał KUDŁACZ ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 154 s. : il. ; 21 x 29 cm. - ISBN 978-83-89410-03-0
6
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki = Human Resource Management In The Polish Judiciary System : Example Of Good Practice / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 131-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
7
Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 85-100. - ISBN 978-83-264-9203-7
8
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration / Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (102) (2015), s. 175-179. - ISSN 1641-0874
9
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication" / Tomasz SAPETA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 78-85. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
10
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 136 s. : il. - ISBN 978-83-89410-62-7. - Pełny tekst: http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf
11
Wynagradzanie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 166-182. - ISBN 978-83-264-9203-7
12
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? / Tomasz SAPETA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
13
ZZL w jednostkach administracji publicznej / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 605-628. - ISBN 978-83-01-14813-3
14
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets / Tomasz SAPETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014), s. 361-371. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja" / Tomasz SAPETA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 97-104. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=98&view=Fit
16
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[107]-18[124]. - Bibliogr.
17
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[180]-19[198]. - Bibliogr.
18
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum / Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 5 (2013), s. 136-140. - ISSN 1641-0874
19
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa / Tomasz SAPETA // W: Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej : doświadczenia z wdrożenia projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem". - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2013. - S. 56-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931297-0-6. - Pełny tekst: http://ue.krakow.pl/pliki/111543
20
Rekrutacja i derekrutacja personelu / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 26-48. - Bibliogr.
21
Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013. - S. [275]-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4450-0
22
Kształtowanie systemów wynagrodzeń / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 75-89. - Bibliogr.
23
Zarządzanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 142-153. - ISBN 978-83-7252-572-7
24
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
25
Ograniczenie zatrudnienia / Alicja MIŚ, Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 154-175. - ISBN 978-83-7252-572-7
26
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment / Tomasz SAPETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 180-188. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
ZZL w jednostkach administracji publicznej / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 605-628. - ISBN 978-83-01-14813-3
28
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
29
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 118-139. - Bibliogr.
30
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania = The Utilization of Personal Audit in Formation of the Remuneration Systems Effectiveness / Tomasz SAPETA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 191-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
31
Managing Redundancy / Tomasz SAPETA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-168. - ISBN 978-83-264-1178-6
32
Pobyt za granicą / Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 57-112
33
Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń / Tomasz SAPETA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 59-86. - ISBN 978-83-255-2747-1
34
Recruitment & Selection / Tomasz SAPETA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 69-84. - ISBN 978-83-264-1178-6
35
Wynagrodzenia podstawowe / Tomasz SAPETA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 87-106. - ISBN 978-83-255-2747-1
36
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
37
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown / Tomasz SAPETA // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
38
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168072852. - ISSN 1898-6447
39
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego = Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis / Tomasz SAPETA // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010), s. 184-191. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf. - ISSN 1234-8872
40
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań = Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures : the Development of Recruitment Processes : Research Results / Tomasz SAPETA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
41
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji / Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 479-485. - ISBN 978-83-7417-445-9
42
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
43
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 55-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168055054. - ISSN 1898-6447
44
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników / Tomasz SAPETA, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 34-61. - ISBN 978-83-7252-466-9
45
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 681-693. - ISBN 978-83-7285-403-2
46
Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji = Skills Management with Particular Emphasis on Recruitment / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161399578. - ISSN 1898-6447
47
Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim / Tomasz SAPETA // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 430-437. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
48
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
49
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi / Tomasz SAPETA // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 79-90. - ISBN 978-83-7252-379-2
50
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System / Tomasz SAPETA, Bernard ZIĘBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150610798. - ISSN 0208-7944
51
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 91-116. - ISBN 978-83-7252-379-2
52
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150595208. - ISSN 0208-7944
53
Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce = Changes in the Personnel Management Function Realization in the Perspective of the Economic Changes / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
54
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 79-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122879281. - ISSN 0208-7944
55
ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 605-628. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
56
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi = The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99520844. - ISSN 0208-7944
57
Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników / Tomasz SAPETA // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 263-271. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
58
Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach / Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI // W: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2004. - (Inicjatywa Personel XXI Wieku). - S. 49-61. - Bibliogr. - ISBN 83-919651-2-0
59
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
60
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną / Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 107-126. - ISBN 83-89355-25-6
61
Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Teamwork in Human Resources Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64026472. - ISSN 0208-7944
62
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
63
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach = A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50633476. - ISSN 0208-7944
64
Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej = Employment Restructuring as an Example of Organisational Change / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 29-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13778. - ISSN 0208-7944
65
System motywowania pracowników : BRE Bank SA / Tomasz SAPETA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - (HR). - S. 187-[201]. - Załączniki. - ISBN 83-88597-55-8
66
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 113-122. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13626. - ISSN 0208-7944
67
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
68
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
69
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 32-46. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
70
Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 2000. - S. 105-114. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
71
Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Tomasz SAPETA // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 77-83. - ISSN 0137-3031
72
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Tomasz SAPETA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 380, [10] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Organizacja zarządzania personelem / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 37-44. - Załącznik. - ISBN 83-907998-7-1
74
Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem = Enterprises Restructuring Vs Personnel Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Analiza pracy / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
76
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
77
Rekrutacja personelu / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 29-41. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
78
Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą = Personnel Assessment as Instrument of Company Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Awansowanie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 61-65. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
80
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 345-353. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
81
Kształtowanie procesu doboru personelu = Modelling of Personnel Selection Process / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 51-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
84
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
85
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
87
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
88
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
91
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
92
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
1
Sapeta T., (2017), W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 50; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
2
Sapeta T., Pauli U., (2016), Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-90.
3
Pauli U., Sapeta T., (2016), Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej. [W:] na., Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 25-40.
4
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
5
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego,, Kudłacz M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 154 s.
6
Sapeta T., (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 131-146.
7
Sapeta T., (2015), Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 85-100.
8
Sapeta T., (2015), IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1 (102), s. 175-179.
9
Sapeta T., (2015), The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 78-85.
10
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 136 s.
11
Sapeta T., (2015), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 166-182.
12
Sapeta T., (2014), Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość?, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1199-1205.
13
Sapeta T., (2014), ZZL w jednostkach administracji publicznej. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
14
Sapeta T., (2014), Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 361-371.
15
Sapeta T., (2014), Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 97-104.
16
Sapeta T., (2014), Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[107]-18[124].
17
Sapeta T., (2014), Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[180]-19[198].
18
Kubica I., Sapeta T., (2013), VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5, s. 136-140.
19
Sapeta T., (2013), Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej: doświadczenia z wdrożenia projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem", Kraków : Urząd Miasta Krakowa, s. 56-61.
20
Sapeta T., (2013), Rekrutacja i derekrutacja personelu. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 26-48.
21
Sapeta T., (2013), Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. [275]-284.
22
Sapeta T., (2013), Kształtowanie systemów wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 75-89.
23
Miś A., Sapeta T., (2012), Zarządzanie zespołami pracowniczymi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 142-153.
24
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-76.
25
Miś A., Kubica I., Sapeta T., (2012), Ograniczenie zatrudnienia. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 154-175.
26
Sapeta T., (2012), Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 180-188.
27
Sapeta T., (2012), ZZL w jednostkach administracji publicznej. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
28
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-49.
29
Sapeta T., (2012), Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 118-139.
30
Sapeta T., (2011), Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 191-203.
31
Sapeta T., (2011), Managing Redundancy. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 153-168.
32
Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., (2011), Pobyt za granicą. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 57-112.
33
Sapeta T., (2011), Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 59-86.
34
Sapeta T., (2011), Recruitment & Selection. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 69-84.
35
Sapeta T., (2011), Wynagrodzenia podstawowe. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-106.
36
Sapeta T., (2010), Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 421-431.
37
Sapeta T., (2010), Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 501-513.
38
Sapeta T., (2010), Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/168072852
39
Sapeta T., (2010), Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 99, s. 184-191; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf
40
Sapeta T., (2009), Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 119-135.
41
Sapeta T., (2009), Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 479-485.
42
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 81-123.
43
Sapeta T., (2009), Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/168055054
44
Sapeta T., Miś A., (2009), Uwarunkowania płynności i retencji pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-61.
45
Sapeta T., Pauli U., (2008), Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 681-693.
46
Sapeta T., (2008), Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 55-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399578
47
Sapeta T., (2008), Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 430-437.
48
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
49
Sapeta T., (2007), Strategie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 79-90.
50
Sapeta T., Ziębicki B., (2007), Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610798
51
Sapeta T., (2007), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-116.
52
Sapeta T., (2007), Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/150595208
53
Sapeta T., (2006), Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 139-148.
54
Sapeta T., (2006), Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 79-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/122879281
55
Sapeta T., (2006), ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
56
Sapeta T., (2005), Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/99520844
57
Sapeta T., (2004), Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 263-271.
58
Sapeta T., Karwiński M., (2004), Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 49-61.
59
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
60
Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 107-126.
61
Sapeta T., (2004), Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/64026472
62
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
63
Sapeta T., (2003), Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 63-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633476
64
Sapeta T., (2002), Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 29-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13778
65
Sapeta T., (2002), System motywowania pracowników : BRE Bank SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 187-[201].
66
Sapeta T., (2002), Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 113-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/13626
67
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
68
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
69
Sapeta T., (2001), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 32-46.
70
Sapeta T., (2000), Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 105-114.
71
Sapeta T., (2000), Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 77-83.
72
Sapeta T., (2000), Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 380, [10] k.
73
Sapeta T., (1998), Organizacja zarządzania personelem. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 37-44.
74
Sapeta T., (1998), Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 27-36.
75
Sapeta T., (1997), Analiza pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-19.
76
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
77
Sapeta T., (1997), Rekrutacja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 29-41.
78
Sapeta T., (1997), Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 65-75.
79
Sapeta T., (1997), Awansowanie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-65.
80
Pocztowski A., Sapeta T., (1997), Prywatyzacja a zarządzanie personelem. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 345-353.
81
Sapeta T., (1996), Kształtowanie procesu doboru personelu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 51-59.
82
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
83
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
84
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
85
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
86
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
87
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
88
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
89
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
90
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
91
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
92
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
93
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
1
@misc{UEK:2168322297,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "50",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
2
@inbook{UEK:2168307767,
author = "Tomasz Sapeta and Urban Pauli",
title = "Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "76-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
url = {http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf},
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
3
@inbook{UEK:2168332465,
author = "Urban Pauli and Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej",
booktitle = "Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit",
pages = "25-40",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
url = {http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf},
isbn = "978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9",
}
4
@book{UEK:2168293463,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-57-3",
}
5
@book{UEK:2168301395,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
editor = Kudłacz Michał,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-03-0",
}
6
@inbook{UEK:2168293151,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "131-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
7
@inbook{UEK:2168297911,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "85-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
8
@misc{UEK:2168300941,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1 (102)",
pages = "175-179",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168301353,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section Information and Communication",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
10
@book{UEK:2168293285,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf},
isbn = "978-83-89410-62-7",
}
11
@inbook{UEK:2168297921,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "166-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
12
@article{UEK:2168285643,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość?",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1199-1205",
year = "2014",
}
13
@inbook{UEK:2168337237,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
14
@article{UEK:2168291773,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "361-371",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.30},
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168293041,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji Informacja i komunikacja",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "97-104",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=98&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
16
@unpublished{UEK:2168303269,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[107]-18[124]",
year = "2014",
}
17
@unpublished{UEK:2168303281,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[180]-19[198]",
year = "2014",
}
18
@misc{UEK:2168271336,
author = "Iwona Kubica and Tomasz Sapeta",
title = "VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "136-140",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168294539,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej",
pages = "56-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2013",
url = {http://ue.krakow.pl/pliki/111543},
isbn = "978-83-931297-0-6",
}
20
@unpublished{UEK:2168288527,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i derekrutacja personelu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "26-48",
year = "2013",
}
21
@inbook{UEK:2168273096,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "[275]-284",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4450-0",
}
22
@unpublished{UEK:2168288539,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Kształtowanie systemów wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "75-89",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168235476,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "142-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
24
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
25
@inbook{UEK:2168235478,
author = "Alicja Miś and Iwona Kubica and Tomasz Sapeta",
title = "Ograniczenie zatrudnienia",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "154-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
26
@article{UEK:2168238238,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "180-188",
adress = "",
year = "2012",
}
27
@inbook{UEK:2168228760,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
28
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
29
@unpublished{UEK:2168273472,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "118-139",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2167670362,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "191-203",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
31
@inbook{UEK:2165923482,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Managing Redundancy",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
32
@unpublished{UEK:2168265084,
author = "Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica",
title = "Pobyt za granicą",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "57-112",
year = "2011",
}
33
@inbook{UEK:2166636889,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "59-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
34
@inbook{UEK:2165923205,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Recruitment & Selection",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "69-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
35
@inbook{UEK:2166636904,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagrodzenia podstawowe",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "87-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
36
@inbook{UEK:2162991288,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "421-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
37
@inbook{UEK:2165689906,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "501-513",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
38
@article{UEK:51478,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "23-35",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168072852},
}
39
@article{UEK:2164934752,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 99",
pages = "184-191",
year = "2010",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf},
}
40
@article{UEK:52037,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "119-135",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2162031932,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "479-485",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
42
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Alicja Miś and Iwona Kubica",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
43
@article{UEK:51465,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "55-70",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168055054},
}
44
@inbook{UEK:2164990740,
author = "Tomasz Sapeta and Alicja Miś",
title = "Uwarunkowania płynności i retencji pracowników",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "34-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
45
@inbook{UEK:2168219154,
author = "Tomasz Sapeta and Urban Pauli",
title = "Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "681-693",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
46
@article{UEK:50661,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "55-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161399578},
}
47
@inbook{UEK:2165628849,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "430-437",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
48
@misc{UEK:2165929911,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
49
@inbook{UEK:2165535488,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Strategie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "79-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
50
@article{UEK:50946,
author = "Tomasz Sapeta and Bernard Ziębicki",
title = "Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "65-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150610798},
}
51
@inbook{UEK:2165535691,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "91-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
52
@article{UEK:50945,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "19-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150595208},
}
53
@inbook{UEK:2166469448,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "139-148",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
54
@article{UEK:52873,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "79-95",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122879281},
}
55
@inbook{UEK:2166092916,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
56
@article{UEK:52795,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "19-32",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99520844},
}
57
@inbook{UEK:2168222018,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "263-271",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
58
@inbook{UEK:2168275535,
author = "Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję",
pages = "49-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-919651-2-0",
}
59
@inbook{UEK:2168221922,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
60
@inbook{UEK:2168221914,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "107-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
61
@article{UEK:2168219678,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "23-35",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64026472},
}
62
@inbook{UEK:2168225462,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
63
@article{UEK:2168223608,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "63-75",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633476},
}
64
@article{UEK:2168225088,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "29-43",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13778},
}
65
@inbook{UEK:2168218230,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "System motywowania pracowników : BRE Bank SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
pages = "187-[201]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
66
@article{UEK:2168225696,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "113-122",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13626},
}
67
@misc{UEK:2168229770,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2001",
issn = "1641-9766",
}
68
@inbook{UEK:2166213969,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał and Tomasz Sapeta",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "68-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
69
@inbook{UEK:2166213821,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "32-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
70
@inbook{UEK:2168270418,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2",
pages = "105-114",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2000",
isbn = "83-88384-12-0",
}
71
@article{UEK:2168229778,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "77-83",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168310929,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
73
@inbook{UEK:2168246494,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Organizacja zarządzania personelem",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
pages = "37-44",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
74
@article{UEK:2168244970,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "27-36",
year = "1998",
}
75
@inbook{UEK:2168249378,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
76
@unpublished{UEK:2168335423,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[86-105](189-210)",
year = "1997",
}
77
@inbook{UEK:2168249382,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja personelu",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "29-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
78
@article{UEK:2168237774,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "65-75",
year = "1997",
}
79
@inbook{UEK:2168249388,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Awansowanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "61-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
80
@inbook{UEK:2168246344,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta",
title = "Prywatyzacja a zarządzanie personelem",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "345-353",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
81
@article{UEK:2168238266,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Kształtowanie procesu doboru personelu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "51-59",
year = "1996",
}
82
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
83
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
84
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
85
@unpublished{UEK:2168226341,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
86
@unpublished{UEK:2168226345,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał-Popiela and Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
87
@unpublished{UEK:2168226349,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał and Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
88
@unpublished{UEK:2168226351,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
89
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
90
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
91
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
92
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
93
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID