Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych - przykład Międzynarodowego Centrum Handlu
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 187-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 275-293 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295465
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 287-297 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283093
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 235-252 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301845
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 254-264
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289151
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Nowe technologie w sektorze usług finansowych
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 183-195 - Bibliogr.
Program badawczy:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258094
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 11-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238084
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Nowe technologie w sektorze usług finansowych
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 173-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266936
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 103-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222398
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 7-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260096
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 42-58 - Bibliogr.
Program badawczy:
74/KHZ/1/2010/S/572
Sygnatura:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Porównanie warunków polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego dostępnych dla firm sektora MŚP w Polsce, Czechach i na Węgrzech = Comparing the Conditions of Trade Credit Insurance Policies Available to Firms in the MSE Sector in Poland, Czech Republic and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53266
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Dylematy nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 71-77
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165614920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Globalizacja rynku ubezpieczeń finansowych jako czynnik integrujący handel światowy
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 150-160 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168215721
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Export Trade Credit Insurance Market in Selected Central and East European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 794 (2009) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50048
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej = The System of Financial Support for Exports Adopted by Poland after Entry into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 777 (2008) , s. 115-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50464
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Przyczyny i kierunki zmian roli publicznych agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych = Causes and Directions in the Changes of the Role of Public Agencies Insuring Export Credits
Źródło:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 99-108 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165688573
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Warunki płatności polskich eksporterów jako czynnik konkurencyjności
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 139-174 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075619
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Konferencja:
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym", Kraków, Polska, od 2008-10-20 do 2008-10-20
Tytuł:
Sytuacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń kredytów eksportowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 63-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-1-8
Nr:
2165706456
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Specjalizacja w przetwarzaniu informacji o kontrahentach w handlu zagranicznym jako dodatni katalizator zmian w strukturze i skali polskiego eksportu po 2004 r.
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 99-127 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282621
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej = The Impact of Multinational Corporations on Privatization in the Motor Car Industry in Central and East European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 751 (2007) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50802
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku
Źródło:
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, s. 63-76 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-36-2
Nr:
2166155370
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005
Źródło:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030673
rozdział w monografii
24

Autor:
Tytuł:
Ocena wpływu systemu ubezpieczenia i kredytowania eksportu na zmiany w skali i w strukturze towarowej eksportu
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 79-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326817
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską i CEFTA = An Analysis of Changes in the Goods Structure of Poland's Trade with the European Union and CEFTA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 723 (2006) , s. 29-44. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52695
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Ocena form i skuteczności finansowych instrumentów polityki wspierania eksportu w Polsce na tle innych krajów UE
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 51-78 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326815
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych
Źródło:
Ekonomista. - 1 (2006) , s. 105-118 - Bibliogr.
Nr:
51915
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje dostosowania polskiego systemu finansowego wsparcia eksportu do wymogów Wspólnot Europejskich
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 96-120 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317979
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa
Źródło:
Wspólnoty Europejskie. - nr 11 (168) (2005) , s. 27-32
Nr:
2166562086
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Czeska, polska, węgierska oferta w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych
Źródło:
Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku / red. Bogusława Bednarczyk, Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005, s. 21-30 - Bibliogr.
Seria:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
83-89823-81-0
Nr:
2168343161
rozdział w monografii
31

Autor:
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Tytuł:
Model wzrostu sprzedaży indukowany ubezpieczeniem kredytu eksportowego
Źródło:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Tryb dostępu:
Nr:
2166263315
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zmiany struktury wymiany towarowej Polski i Czech z krajami CEFTA i UE w latach 1993-2002
Źródło:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 31-39
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249324
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych = A Comparison of the Czech, Polish and Hungarian Insurance System for Export Credits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 662 (2004) , s. 93-105. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220236
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian struktur wymiany towarowej Polski w warunkach liberalizacji handlu UE i CEFTA
Źródło:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 2, Dynamiczna analiza zmian struktury towarowej polskiej wymiany handlowej z krajami UE i CEFTA / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 36-61
Sygnatura:
NP-905/2/Magazyn
Nr:
2168266528
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Doświadczenia CEFTA : wnioski dla GUUAM
Źródło:
Euro - Limes. - nr 2(3) (2003) , s. 1-14. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168241092
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Analiza metod równoważenia bilansu handlowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003, s. 33-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-3-9
Nr:
2168321215
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Achievements and Failures of CEFTA : Lesson for GUUAM : Appendix 2
Źródło:
Georgian Economic Trends. - no. 3 (2002) , s. 88-99
Tryb dostępu:
Nr:
2168320325
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 104-113 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225818
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM
Źródło:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 56-65 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265538
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Załamanie równowagi gospodarczej w Polsce, Czechach i na Węgrzech : podobieństwa i różnice
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 436-451
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228798
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Autor:
Michał Andrukonis , Henryk Czubek , Hanna Kusiak , Edward Molendowski , Izabella Stefaniuk
Tytuł:
Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Budapeszt: Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP, 2000
Opis fizyczny:
159 s.: wykr.; 24 cm
ISBN:
83-910137-5-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168320995
książka
42

Autor:
Tytuł:
Porównanie skuteczności polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 534-542 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238524
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
System gwarancji kredytów eksportowych na Węgrzech
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 150-167
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168330603
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Autor:
Edward Molendowski , Henryk Czubek , Hanna Kusiak , Izabella Stefaniuk
Tytuł:
Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora
Adres wydawniczy:
Budapeszt: BRHA RP, 1998
Opis fizyczny:
166 s.: rys., tab.; 24 cm
ISBN:
83-910137-0-7
Nr:
2168248666
monografia
45

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Wpływ kryzysu rosyjskiego na gospodarkę węgierską
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 95-109
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238666
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Tytuł:
Analiza porównawcza polskiego eksportu i węgierskiego importu artykułów rolnych
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 141-152
Nr:
2168238618
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Przegląd teorii związanych z zewnętrznym finansowaniem procesów gospodarczych = Review of Theories Concerning External
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 443 (1994) , s. 5-21. - Summ.
Nr:
2168234106
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis
Źródło:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993) , s. 5-9
Nr:
2168331769
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza ryzyka niewypłacalności dłużniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/765
Nr:
2168274010
doktorat
50

Autor:
Konferencja:
II konferencja naukowa: Handel Wschód-Zachód, Kraków, Polska, od 1993-10-18 do 1993-10-21
Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka udzielania kredytów krajom Europy Środkowo-Wschodniej przez banki zachodnie
Źródło:
Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1993, s. 70-84
Nr:
2168253424
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych - przykład Międzynarodowego Centrum Handlu / Henryk CZUBEK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 187-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
2
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego / Henryk CZUBEK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 275-293. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
3
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony / Henryk CZUBEK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 287-297. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
4
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego / Henryk CZUBEK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 235-252. - Bibliogr.
5
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony / Henryk CZUBEK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 254-264
6
Nowe technologie w sektorze usług finansowych / Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 183-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
7
Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce / Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012. - S. 11-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-459-4
8
Nowe technologie w sektorze usług finansowych / Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 173-185. - Bibliogr.
9
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu / Henryk CZUBEK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 103-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
10
Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce / Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2011), s. 7-31. - Bibliogr.
11
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu / Henryk CZUBEK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - (2010), s. 42-58. - Bibliogr.
12
Porównanie warunków polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego dostępnych dla firm sektora MŚP w Polsce, Czechach i na Węgrzech = Comparing the Conditions of Trade Credit Insurance Policies Available to Firms in the MSE Sector in Poland, Czech Republic and Hungary / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 133-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170943032. - ISSN 1898-6447
13
Dylematy nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych / Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 71-77. - ISBN 978-83-927790-7-0
14
Globalizacja rynku ubezpieczeń finansowych jako czynnik integrujący handel światowy / Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 150-160. - Bibliogr.
15
Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Export Trade Credit Insurance Market in Selected Central and East European Countries / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 45-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398070. - ISSN 1898-6447
16
System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej = The System of Financial Support for Exports Adopted by Poland after Entry into the European Union / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 115-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159855873. - ISSN 1898-6447
17
Przyczyny i kierunki zmian roli publicznych agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych = Causes and Directions in the Changes of the Role of Public Agencies Insuring Export Credits / Henryk CZUBEK // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 99-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
18
Warunki płatności polskich eksporterów jako czynnik konkurencyjności / Henryk CZUBEK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 139-174. - Bibliogr.
19
Sytuacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń kredytów eksportowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Henryk CZUBEK // W: Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 63-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-1-8
20
Specjalizacja w przetwarzaniu informacji o kontrahentach w handlu zagranicznym jako dodatni katalizator zmian w strukturze i skali polskiego eksportu po 2004 r. / Henryk CZUBEK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 99-127. - Bibliogr.
21
Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej = The Impact of Multinational Corporations on Privatization in the Motor Car Industry in Central and East European Countries / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131515856. - ISSN 0208-7944
22
Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku / Henryk CZUBEK // W: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007. - S. 63-76. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-36-2
23
Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005 / Henryk CZUBEK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
24
Ocena wpływu systemu ubezpieczenia i kredytowania eksportu na zmiany w skali i w strukturze towarowej eksportu / Henryk CZUBEK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 79-93. - Bibliogr.
25
Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską i CEFTA = An Analysis of Changes in the Goods Structure of Poland's Trade with the European Union and CEFTA / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 723 (2006), s. 29-44. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/128049304. - ISSN 0208-7944
26
Ocena form i skuteczności finansowych instrumentów polityki wspierania eksportu w Polsce na tle innych krajów UE / Henryk CZUBEK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 51-78. - Bibliogr.
27
Funkcjonowanie agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych // Ekonomista. - 1 (2006), s. 105-118. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
28
Konsekwencje dostosowania polskiego systemu finansowego wsparcia eksportu do wymogów Wspólnot Europejskich / Henryk CZUBEK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 96-120. - Bibliogr.
29
Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // Wspólnoty Europejskie. - nr 11 (168) (2005), s. 27-32. - ISSN 1426-2568
30
Czeska, polska, węgierska oferta w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych / Henryk CZUBEK // W: Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku / red. Bogusława Bednarczyk, Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 21-30. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-81-0
31
Model wzrostu sprzedaży indukowany ubezpieczeniem kredytu eksportowego / Henryk CZUBEK // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
32
Zmiany struktury wymiany towarowej Polski i Czech z krajami CEFTA i UE w latach 1993-2002 / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 31-39. - ISBN 83-88397-95-8
33
Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych = A Comparison of the Czech, Polish and Hungarian Insurance System for Export Credits / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 662 (2004), s. 93-105. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/74550610. - ISSN 0208-7944
34
Analiza zmian struktur wymiany towarowej Polski w warunkach liberalizacji handlu UE i CEFTA / Henryk CZUBEK // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 2, Dynamiczna analiza zmian struktury towarowej polskiej wymiany handlowej z krajami UE i CEFTA / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 36-61
35
Doświadczenia CEFTA : wnioski dla GUUAM / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 2(3) (2003), s. 1-14. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/hcem_limes2(3).pdf
36
Analiza metod równoważenia bilansu handlowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Henryk CZUBEK // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. - S. 33-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-3-9
37
Achievements and Failures of CEFTA : Lesson for GUUAM : Appendix 2 / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // Georgian Economic Trends. - no. 3 (2002), s. 88-99. - Pełny tekst: https://www.gfsis.org/media/download/geplac/Georgian_Economic_Trends/get02n3e.pdf. - ISSN 1512-018X
38
Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 104-113. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-1
39
Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 56-65. - Bibliogr.
40
Załamanie równowagi gospodarczej w Polsce, Czechach i na Węgrzech : podobieństwa i różnice / Edward MOLENDOWSKI, Henryk CZUBEK // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 436-451. - ISBN 83-88397-05-0
41
Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora / kier. Edward MOLENDOWSKI ; aut.: Michał Andrukonis, Henryk CZUBEK, Hanna Kusiak, Edward MOLENDOWSKI, Izabella Stefaniuk. - Budapeszt: Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP, 2000. - 159 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-910137-5-8
42
Porównanie skuteczności polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych / Henryk CZUBEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 534-542. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
43
System gwarancji kredytów eksportowych na Węgrzech / Henryk CZUBEK // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 150-167. - ISBN 83-910502-5-4
44
Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora / [aut. Edward MOLENDOWSKI, Henryk CZUBEK, Hanna Kusiak, Izabella Stefaniuk]. - Budapeszt: BRHA RP, 1998. - 166 s. : rys., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-910137-0-7
45
Wpływ kryzysu rosyjskiego na gospodarkę węgierską / Henryk CZUBEK, Edward MOLENDOWSKI // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 95-109. - ISBN 83-910502-0-3
46
Analiza porównawcza polskiego eksportu i węgierskiego importu artykułów rolnych / Henryk CZUBEK // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 141-152
47
Przegląd teorii związanych z zewnętrznym finansowaniem procesów gospodarczych = Review of Theories Concerning External / Henryk CZUBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994), s. 5-21. - Summ. - ISSN 0208-7944
48
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis / Henryk CZUBEK, Jacek PERA // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993), s. 5-9. - ISSN 0017-7245
49
Wielowymiarowa analiza ryzyka niewypłacalności dłużniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Henryk S. CZUBEK ; Promotor: Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1993. - 214 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Kwantyfikacja ryzyka udzielania kredytów krajom Europy Środkowo-Wschodniej przez banki zachodnie / Henryk S. CZUBEK // W: Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1993. - S. 70-84
51
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Czubek H., (2016), Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych - przykład Międzynarodowego Centrum Handlu. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 187-201.
2
Czubek H., (2015), Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 275-293.
3
Czubek H., (2014), Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 287-297.
4
Czubek H., (2014), Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 235-252.
5
Czubek H., (2013), Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 254-264.
6
Czubek H., (2013), Nowe technologie w sektorze usług finansowych. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 183-195.
7
Czubek H., (2012), Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, s. 11-34.
8
Czubek H., (2012), Nowe technologie w sektorze usług finansowych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 173-185.
9
Czubek H., (2012), Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 103-118.
10
Czubek H., (2011), Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, s. 7-31.
11
Czubek H., (2010), Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 42-58.
12
Czubek H., (2010), Porównanie warunków polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego dostępnych dla firm sektora MŚP w Polsce, Czechach i na Węgrzech, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 133-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943032
13
Czubek H., (2009), Dylematy nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 71-77.
14
Czubek H., (2009), Globalizacja rynku ubezpieczeń finansowych jako czynnik integrujący handel światowy. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 150-160.
15
Czubek H., (2009), Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 45-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398070
16
Czubek H., (2008), System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 115-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855873
17
Czubek H., (2008), Przyczyny i kierunki zmian roli publicznych agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 99-108.
18
Czubek H., (2008), Warunki płatności polskich eksporterów jako czynnik konkurencyjności. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 139-174.
19
Czubek H., (2008), Sytuacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń kredytów eksportowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-75.
20
Czubek H., (2007), Specjalizacja w przetwarzaniu informacji o kontrahentach w handlu zagranicznym jako dodatni katalizator zmian w strukturze i skali polskiego eksportu po 2004 r.. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 99-127.
21
Czubek H., (2007), Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 31-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/131515856
22
Czubek H., (2007), Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku. [W:] Kaszuba K., WYDYMUS S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 63-76.
23
Czubek H., (2007), Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 111-121.
24
Czubek H., (2006), Ocena wpływu systemu ubezpieczenia i kredytowania eksportu na zmiany w skali i w strukturze towarowej eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 79-93.
25
Czubek H., (2006), Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską i CEFTA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 723, s. 29-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/128049304
26
Czubek H., (2006), Ocena form i skuteczności finansowych instrumentów polityki wspierania eksportu w Polsce na tle innych krajów UE. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 51-78.
27
Czubek H., (2006), Funkcjonowanie agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych, "Ekonomista", 1, s. 105-118.
28
Czubek H., (2006), Konsekwencje dostosowania polskiego systemu finansowego wsparcia eksportu do wymogów Wspólnot Europejskich. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 96-120.
29
Czubek H., Molendowski E., (2005), Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa, "Wspólnoty Europejskie", nr 11 (168), s. 27-32.
30
Czubek H., (2005), Czeska, polska, węgierska oferta w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych. [W:] Bednarczyk B., Lasoń M. (red.), Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 21-30.
31
Czubek H., (2004), Model wzrostu sprzedaży indukowany ubezpieczeniem kredytu eksportowego. [W:] Budzowski K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 71-83.
32
Czubek H., Molendowski E., (2004), Zmiany struktury wymiany towarowej Polski i Czech z krajami CEFTA i UE w latach 1993-2002. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 31-39.
33
Czubek H., (2004), Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 93-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/74550610
34
Czubek H., (2003), Analiza zmian struktur wymiany towarowej Polski w warunkach liberalizacji handlu UE i CEFTA. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 2, Dynamiczna analiza zmian struktury towarowej polskiej wymiany handlowej z krajami UE i CEFTA, s. 36-61.
35
Czubek H., Molendowski E., (2003), Doświadczenia CEFTA : wnioski dla GUUAM, "Euro - Limes" [on-line], nr 2(3), s. 1-14; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/hcem_limes2(3).pdf
36
Czubek H., (2003), Analiza metod równoważenia bilansu handlowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 3, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 33-50.
37
Czubek H., Molendowski E., (2002), Achievements and Failures of CEFTA : Lesson for GUUAM : Appendix 2, "Georgian Economic Trends", no. 3, s. 88-99; https://www.gfsis.org/media/download/geplac/Georgian_Economic_Trends/get02n3e.pdf
38
Czubek H., Molendowski E., (2002), Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 104-113.
39
Czubek H., Molendowski E., (2002), Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 56-65.
40
Molendowski E., Czubek H., (2001), Załamanie równowagi gospodarczej w Polsce, Czechach i na Węgrzech : podobieństwa i różnice. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 436-451.
41
Andrukonis M., Czubek H., Kusiak H., Molendowski E., Stefaniuk I., (2000), Republika Węgierska: poradnik eksportera i inwestora, Molendowski E. (kier.), Budapeszt : Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP, 159 s.
42
Czubek H., (2000), Porównanie skuteczności polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 534-542.
43
Czubek H., (1999), System gwarancji kredytów eksportowych na Węgrzech. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 150-167.
44
Molendowski E., Czubek H., Kusiak H., Stefaniuk I., (1998), Republika Węgierska: poradnik eksportera i inwestora, Budapeszt : BRHA RP, 166 s.
45
Czubek H., Molendowski E., (1998), Wpływ kryzysu rosyjskiego na gospodarkę węgierską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 95-109.
46
Czubek H., (1997), Analiza porównawcza polskiego eksportu i węgierskiego importu artykułów rolnych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 141-152.
47
Czubek H., (1994), Przegląd teorii związanych z zewnętrznym finansowaniem procesów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 5-21.
48
Czubek H., Pera J., (1993), Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 2, s. 5-9.
49
Czubek H., (1993), Wielowymiarowa analiza ryzyka niewypłacalności dłużniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Prom. Wydymus S., Kraków : , 214 s.
50
Czubek H., (1993), Kwantyfikacja ryzyka udzielania kredytów krajom Europy Środkowo-Wschodniej przez banki zachodnie. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 70-84.
51
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@inbook{UEK:2168309571,
author = "Henryk Czubek",
title = "Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych - przykład Międzynarodowego Centrum Handlu",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "187-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
2
@inbook{UEK:2168295465,
author = "Henryk Czubek",
title = "Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "275-293",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
3
@inbook{UEK:2168283093,
author = "Henryk Czubek",
title = "Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "287-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
4
@unpublished{UEK:2168301845,
author = "Henryk Czubek",
title = "Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "235-252",
year = "2014",
}
5
@unpublished{UEK:2168289151,
author = "Henryk Czubek",
title = "Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "254-264",
year = "2013",
}
6
@inbook{UEK:2168258094,
author = "Henryk Czubek",
title = "Nowe technologie w sektorze usług finansowych",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "183-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
7
@inbook{UEK:2168238084,
author = "Henryk Czubek",
title = "Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "11-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
8
@unpublished{UEK:2168266936,
author = "Henryk Czubek",
title = "Nowe technologie w sektorze usług finansowych",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "173-185",
year = "2012",
}
9
@inbook{UEK:2168222398,
author = "Henryk Czubek",
title = "Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "103-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
10
@unpublished{UEK:2168260096,
author = "Henryk Czubek",
title = "Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "7-31",
year = "2011",
}
11
@unpublished{UEK:2168318635,
author = "Henryk Czubek",
title = "Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "42-58",
year = "2010",
}
12
@article{UEK:53266,
author = "Henryk Czubek",
title = "Porównanie warunków polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego dostępnych dla firm sektora MŚP w Polsce, Czechach i na Węgrzech",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "133-146",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170943032},
}
13
@inbook{UEK:2165614920,
author = "Henryk Czubek",
title = "Dylematy nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "71-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
14
@unpublished{UEK:2168215721,
author = "Henryk Czubek",
title = "Globalizacja rynku ubezpieczeń finansowych jako czynnik integrujący handel światowy",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "150-160",
year = "2009",
}
15
@article{UEK:50048,
author = "Henryk Czubek",
title = "Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "45-61",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398070},
}
16
@article{UEK:50464,
author = "Henryk Czubek",
title = "System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "115-132",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159855873},
}
17
@inbook{UEK:2165688573,
author = "Henryk Czubek",
title = "Przyczyny i kierunki zmian roli publicznych agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "99-108",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
18
@unpublished{UEK:2165075619,
author = "Henryk Czubek",
title = "Warunki płatności polskich eksporterów jako czynnik konkurencyjności",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "139-174",
year = "2008",
}
19
@inbook{UEK:2165706456,
author = "Henryk Czubek",
title = "Sytuacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń kredytów eksportowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania",
pages = "63-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-1-8",
}
20
@unpublished{UEK:2168282621,
author = "Henryk Czubek",
title = "Specjalizacja w przetwarzaniu informacji o kontrahentach w handlu zagranicznym jako dodatni katalizator zmian w strukturze i skali polskiego eksportu po 2004 r.",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "99-127",
year = "2007",
}
21
@article{UEK:50802,
author = "Henryk Czubek",
title = "Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "31-43",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131515856},
}
22
@inbook{UEK:2166155370,
author = "Henryk Czubek",
title = "Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku",
booktitle = "Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "63-76",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2007",
isbn = "83-88397-36-2",
}
23
@inbook{UEK:2166030673,
author = "Henryk Czubek",
title = "Wpływ zasad ubezpieczenia kredytów eksportowych na zmiany w skali i w strukturze towarowej polskich dostaw dla zagranicy w okresie 2001-2005",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
24
@unpublished{UEK:2168326817,
author = "Henryk Czubek",
title = "Ocena wpływu systemu ubezpieczenia i kredytowania eksportu na zmiany w skali i w strukturze towarowej eksportu",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "79-93",
year = "2006",
}
25
@article{UEK:52695,
author = "Henryk Czubek",
title = "Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z Unią Europejską i CEFTA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "723",
pages = "29-44",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/128049304},
}
26
@unpublished{UEK:2168326815,
author = "Henryk Czubek",
title = "Ocena form i skuteczności finansowych instrumentów polityki wspierania eksportu w Polsce na tle innych krajów UE",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "51-78",
year = "2006",
}
27
@article{UEK:51915,
author = "Henryk Czubek",
title = "Funkcjonowanie agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "105-118",
year = "2006",
}
28
@unpublished{UEK:2168317979,
author = "Henryk Czubek",
title = "Konsekwencje dostosowania polskiego systemu finansowego wsparcia eksportu do wymogów Wspólnot Europejskich",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "96-120",
year = "2006",
}
29
@article{UEK:2166562086,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa",
journal = "Wspólnoty Europejskie",
number = "11 (168)",
pages = "27-32",
year = "2005",
}
30
@inbook{UEK:2168343161,
author = "Henryk Czubek",
title = "Czeska, polska, węgierska oferta w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych",
booktitle = "Gospodarka i polityka : wyzwania XXI wieku",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-81-0",
}
31
@inbook{UEK:2166263315,
author = "Henryk Czubek",
title = "Model wzrostu sprzedaży indukowany ubezpieczeniem kredytu eksportowego",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "71-83",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
32
@inbook{UEK:2166249324,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Zmiany struktury wymiany towarowej Polski i Czech z krajami CEFTA i UE w latach 1993-2002",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "31-39",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
33
@article{UEK:2168220236,
author = "Henryk Czubek",
title = "Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "93-105",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/74550610},
}
34
@unpublished{UEK:2168266528,
author = "Henryk Czubek",
title = "Analiza zmian struktur wymiany towarowej Polski w warunkach liberalizacji handlu UE i CEFTA",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 2, Dynamiczna analiza zmian struktury towarowej polskiej wymiany handlowej z krajami UE i CEFTA ",
pages = "36-61",
year = "2003",
}
35
@article{UEK:2168241092,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Doświadczenia CEFTA : wnioski dla GUUAM",
journal = "Euro - Limes",
number = "2(3)",
pages = "1-14",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/hcem_limes2(3).pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168321215,
author = "Henryk Czubek",
title = "Analiza metod równoważenia bilansu handlowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3",
pages = "33-50",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2003",
isbn = "83-919920-3-9",
}
37
@article{UEK:2168320325,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Achievements and Failures of CEFTA : Lesson for GUUAM : Appendix 2",
journal = "Georgian Economic Trends",
number = "no. 3",
pages = "88-99",
year = "2002",
url = {https://www.gfsis.org/media/download/geplac/Georgian_Economic_Trends/get02n3e.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2168225818,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "104-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
39
@unpublished{UEK:2168265538,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "56-65",
year = "2002",
}
40
@inbook{UEK:2168228798,
author = "Edward Molendowski and Henryk Czubek",
title = "Załamanie równowagi gospodarczej w Polsce, Czechach i na Węgrzech : podobieństwa i różnice",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "436-451",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
41
@book{UEK:2168320995,
author = "Michał Andrukonis and Henryk Czubek and Hanna Kusiak and Edward Molendowski and Izabella Stefaniuk",
title = "Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora",
adress = "Budapeszt",
publisher = "Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-910137-5-8",
}
42
@inbook{UEK:2168238524,
author = "Henryk Czubek",
title = "Porównanie skuteczności polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "534-542",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
43
@inbook{UEK:2168330603,
author = "Henryk Czubek",
title = "System gwarancji kredytów eksportowych na Węgrzech",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "150-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
44
@book{UEK:2168248666,
author = "Edward Molendowski and Henryk Czubek and Hanna Kusiak and Izabella Stefaniuk",
title = "Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora",
adress = "Budapeszt",
publisher = "BRHA RP",
year = "1998",
isbn = "83-910137-0-7",
}
45
@inbook{UEK:2168238666,
author = "Henryk Czubek and Edward Molendowski",
title = "Wpływ kryzysu rosyjskiego na gospodarkę węgierską",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2",
pages = "95-109",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
46
@inbook{UEK:2168238618,
author = "Henryk Czubek",
title = "Analiza porównawcza polskiego eksportu i węgierskiego importu artykułów rolnych",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2",
pages = "141-152",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
47
@article{UEK:2168234106,
author = "Henryk Czubek",
title = "Przegląd teorii związanych z zewnętrznym finansowaniem procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "443",
pages = "5-21",
year = "1994",
}
48
@article{UEK:2168331769,
author = "Henryk Czubek and Jacek Pera",
title = "Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 2",
pages = "5-9",
year = "1993",
}
49
@unpublished{UEK:2168274010,
author = "Henryk Czubek",
title = "Wielowymiarowa analiza ryzyka niewypłacalności dłużniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
50
@inbook{UEK:2168253424,
author = "Henryk Czubek",
title = "Kwantyfikacja ryzyka udzielania kredytów krajom Europy Środkowo-Wschodniej przez banki zachodnie",
booktitle = "Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r.",
pages = "70-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1993",
}
51
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID