Publikacje wybranego autora

Miodunka Piotr ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

1

Tytuł:
The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century
Źródło:
Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History = Resilienz und Niedergang der Städtischen Landwirtschaft in der Europäischen Geschichte / eds. Erich Land - Innsbruck ; Wien: StudienVerlag, 2020, s. 75-94. - Summ.
Seria:
(Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes = Rural History Yearbook ; nr 16 (2019))
ISBN:
978-3-7065-5115-1
Nr:
2168346858
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu = Food Supply in the Kraków Urban Area in the Mid-17th Century : an Outline of the Topic
Źródło:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 7-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku
Źródło:
Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / red. Bogdan Stanaszek - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2018, s. 93-228
ISBN:
978-83-951855-0-2
Nr:
2168327971
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski
Źródło:
Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, s. 153-189
ISBN:
978-83-240-5489-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332415
rozdział w monografii
5

Autor:
Piotr Miodunka , Konrad Wnęk
Tytuł:
Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne
Źródło:
Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, s. 37-44
ISBN:
978-83-240-5489-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332413
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866 = Demographic Problems of the Peasant Population of Western Galicia in 1772-1866
Źródło:
Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji / red. Grzegorz Zamoyski - Rzeszów: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018, s. 257-287. - Summ.
ISBN:
978-83-65627-31-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334035
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku = Demographic and Economic Potential of Small Towns in Southern Poland from the End of the Sixteenth to the Early Nineteenth Century
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 78 (2017) , s. 131-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168324865
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski
Źródło:
Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 46 (2016) , s. 209-227. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168315113
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku = Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski. - 38, nr 4 (2016) , s. 7-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320923
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market
Źródło:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305989
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Zamość, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Tytuł:
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016) , s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313455
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku = The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 2 (2015) , s. 129-147. - Summ.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312321
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki = Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries : an Outline
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 4 (2015) , s. 7-37. - Summ.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311663
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach
Źródło:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 3 (2015) , s. 147-159
Nr:
2168298651
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze = Utility Objects on Topographic Maps of Galicia in the 18th and 19th Century : Research Possibilities and an Attempt to Inventory
Źródło:
Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 = The Society and Economy of Galicia in the Years 1772-1867 : Sources and Research Perspectives : a Collection of Studies / red. Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarki - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2014, s. 97-118. - Summ.
Seria:
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 1)
ISBN:
978-83-62261-88-8
Nr:
2168289925
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) = Selected Problems in the Development of Small Towns in Pre-autonomous Galicia (1772-1866)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 23-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292667
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 75-101
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301587
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku
Źródło:
Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej / red. Krzysztof Ruszel - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2014, s. 21-74
ISBN:
978-83-939911-1-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168289927
rozdział w monografii
19

Tytuł:
L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle
Źródło:
Histoire et Sociétés Rurales. - No. 42, 2e semestre (2014) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289751
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku
Źródło:
Pilzno / red. Bogdan Stanaszak - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2013, s. 95-130
Seria:
(Dzieje Miasta Pilzna ; t. 1)
ISBN:
978-83-7631-468-6
Nr:
2168280593
rozdział w monografii
21

Konferencja:
VIII Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą, Stary Gierałtów, Polska, od 2013-05-17 do 2013-05-19
Tytuł:
Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych = Old Polish Parish Registers as a Source for Studying Natural Disasters
Źródło:
Od powietrza, głodu, ognia i wojny... / red. Tomasz Głowiński i Elżbieta Kościk - Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2013, s. 41-57. - Summ.
ISBN:
978-83-62584-49-9
Nr:
2168293401
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Konferencja:
I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História. População, Guimarães, Portugalia, od 2012-10-24 do 2012-10-26
Tytuł:
Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland)
Źródło:
I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2 - Guimarães: Câmara Municipal, 2013, s. 31-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8474-14-8
Nr:
2168280595
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2013, s. 102-133 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286723
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 98-140
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246882
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Krzysztof Haptaś , Piotr Miodunka
Tytuł:
Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939 = Rzochów : Draft of the History of the Town and Parish until 1939
Źródło:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 2 (2012) , s. 21-50. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307597
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia = Industry of the Sandomierz Wilderness before the 19th Century. Selected Issues
Źródło:
Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem / red. Jędrzej Chumiński, Marek Zawadka - Wrocław: GAJT, 2012, s. 35-50. - Summ.
Seria:
(Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 7)
ISBN:
978-83-62584-26-0
Nr:
2168247140
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Autor:
Wojciech Krawczuk , Piotr Miodunka , Karol Nabiałek
Tytuł:
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku
Adres wydawniczy:
Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2009
Seria:
(Wojnicz i Okolice w Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości ; t. 3)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88332-35-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168309809
monografia
28

Tytuł:
Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych = The Village of Siedlanka Foundation in the Light of Foundation Documents
Źródło:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 1 (2009) , s. 93-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307599
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Piotr Dobrołęcki , Kuba Frołow , Łukasz Gołębiewski , Joanna Hetman-Krajewska , Ewa Tenderenda-Ożóg , Tomasz Nowak , Piotr Miodunka
Tytuł:
Raport o stanie kultury - "Przemysł książki"
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Opis fizyczny:
66 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310037
raport/sprawozdanie
30

Tytuł:
Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych
Źródło:
Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności / red. Jadwiga Hoff - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2006, s. 27-45
ISBN:
83-904464-5-6
Nr:
2168310033
rozdział w monografii
31

Autor:
Paweł Włodarczyk , Piotr Picheta , Piotr Miodunka
Tytuł:
Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne = Electronic Documents on CDs in Polish Research Libraries
Źródło:
Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 1 (85) (2005) , s. 81-94. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310035
artykuł w czasopiśmie
1
The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century / Piotr MIODUNKA // Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History = Resilienz und Niedergang der Städtischen Landwirtschaft in der Europäischen Geschichte / eds. Erich Land. - Innsbruck ; Wien : StudienVerlag, 2020. - (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes = Rural History Yearbook, ISSN 2523-2185 ; nr 16 (2019)). - (2020), s. 75-94. - Summ. - ISBN 978-3-7065-5115-1
2
Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu = Food Supply in the Kraków Urban Area in the Mid-17th Century : an Outline of the Topic / Piotr MIODUNKA // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 7-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
3
Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku / Piotr MIODUNKA // W: Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / red. Bogdan Stanaszek. - Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2018. - S. 93-228. - ISBN 978-83-951855-0-2
4
Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski / Piotr MIODUNKA // W: Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - S. 153-189. - ISBN 978-83-240-5489-3
5
Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne / Piotr MIODUNKA, Konrad Wnęk // W: Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - S. 37-44. - ISBN 978-83-240-5489-3
6
Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866 = Demographic Problems of the Peasant Population of Western Galicia in 1772-1866 / Piotr MIODUNKA // W: Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji / red. Grzegorz Zamoyski. - Rzeszów : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018. - S. 257-287. - Summ. - ISBN 978-83-65627-31-5
7
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku = Demographic and Economic Potential of Small Towns in Southern Poland from the End of the Sixteenth to the Early Nineteenth Century / Piotr MIODUNKA // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 78 (2017), s. 131-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913. - ISSN 0080-3634
8
Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski / Piotr MIODUNKA // Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 46 (2016), s. 209-227. - Summ. - ISSN 0073-277X
9
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku = Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski. - 38, nr 4 (2016), s. 7-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf. - ISSN 0079-7189
10
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market / Piotr MIODUNKA // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 37-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
11
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century / Piotr MIODUNKA // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016), s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf. - ISSN 0080-3634
12
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku = The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 2 (2015), s. 129-147. - Summ. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf. - ISSN 0079-7189
13
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki = Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries : an Outline / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 4 (2015), s. 7-37. - Summ. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf. - ISSN 0079-7189
14
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach / Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 3 (2015), s. 147-159. - ISSN 2080-0703
15
Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze = Utility Objects on Topographic Maps of Galicia in the 18th and 19th Century : Research Possibilities and an Attempt to Inventory / Piotr MIODUNKA // W: Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 : źródła i perspektywy badań : zbiór studiów = The Society and Economy of Galicia in the Years 1772-1867 : Sources and Research Perspectives : a Collection of Studies / red. Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarki. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2014. - (Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 1). - S. 97-118. - Summ. - ISBN 978-83-62261-88-8
16
Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) = Selected Problems in the Development of Small Towns in Pre-autonomous Galicia (1772-1866) / Piotr MIODUNKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 23-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663. - ISSN 1898-6447
17
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 75-101
18
Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku / Piotr MIODUNKA // W: Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej / red. Krzysztof Ruszel. - Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2014. - S. 21-74. - ISBN 978-83-939911-1-2. - Pełny tekst: https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/mkl_zrodla_kultury_ludowej_dcf8cdd3f9fdde
19
L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle / Piotr MIODUNKA // Histoire et Sociétés Rurales. - No. 42, 2e semestre (2014), s. 67-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1254-728X
20
Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku / Piotr MIODUNKA // W: Pilzno : wybrane zagadnienia z dziejów miasta / red. Bogdan Stanaszak. - Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2013. - (Dzieje Miasta Pilzna ; t. 1). - S. 95-130. - ISBN 978-83-7631-468-6
21
Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych = Old Polish Parish Registers as a Source for Studying Natural Disasters / Piotr MIODUNKA // W: Od powietrza, głodu, ognia i wojny... : klęski elementarne na przestrzeni wieków / red. Tomasz Głowiński i Elżbieta Kościk. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2013. - S. 41-57. - Summ. - ISBN 978-83-62584-49-9
22
Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland) / Piotr MIODUNKA // W: I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2. - Guimarães : Câmara Municipal, 2013. - S. 31-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8474-14-8
23
Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2013), s. 102-133. - Bibliogr.
24
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 98-140
25
Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939 = Rzochów : Draft of the History of the Town and Parish until 1939 / Krzysztof Haptaś, Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 2 (2012), s. 21-50. - Summ. - Pełny tekst: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf. - ISSN 2080-0703
26
Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia = Industry of the Sandomierz Wilderness before the 19th Century. Selected Issues / Piotr MIODUNKA // W: Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem / red. Jędrzej Chumiński, Marek Zawadka. - Wrocław : GAJT, 2012. - (Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 7). - S. 35-50. - Summ. - ISBN 978-83-62584-26-0
27
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku / Wojciech Krawczuk, Piotr Miodunka, Karol Nabiałek. - Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2009. - Bibliogr. - (Wojnicz i Okolice w Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości ; t. 3). - ISBN 978-83-88332-35-7. - Pełny tekst: http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/2100
28
Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych = The Village of Siedlanka Foundation in the Light of Foundation Documents / Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 1 (2009), s. 93-96. - Summ. - Pełny tekst: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf. - ISSN 2080-0703
29
Raport o stanie kultury - "Przemysł książki" / Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008. - 66 s. : il. - Pełny tekst: http://nck.pl/media/study/raport_o_ksikach.pdf
30
Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych / Piotr Miodunka // W: Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności / red. Jadwiga Hoff. - Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej, 2006. - S. 27-45. - ISBN 83-904464-5-6
31
Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne = Electronic Documents on CDs in Polish Research Libraries / Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka // Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 1 (85) (2005), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content. - ISSN 0324-8194
1
Miodunka P., (2020), The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century. [W:] Land E. (red.), Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes ; nr 16 (2019)), Innsbruck ; Wien : StudienVerlag, s. 75-94.
2
Miodunka P., (2018), Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 7-30.
3
Miodunka P., (2018), Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku. [W:] Stanaszek B. (red.), Pilzno : monografia miasta do 1945 roku, Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, s. 93-228.
4
Miodunka P., (2018), Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Ekobiografia Krakowa, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 153-189.
5
Miodunka P., Wnęk K., (2018), Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Ekobiografia Krakowa, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 37-44.
6
Miodunka P., (2018), Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866. [W:] Zamoyski G. (red.), Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, Rzeszów : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 257-287.
7
Miodunka P., (2017), Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 78, s. 131-161; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913
8
Miodunka P., (2016), Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski, "Historyka : Studia Metodologiczne", T. 46, s. 209-227.
9
Miodunka P., (2016), Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski", 38, nr 4, s. 7-35; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf
10
Miodunka P., (2016), Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 37-55.
11
Miodunka P., (2016), Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 77 (specjalny), s. 297-318; www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf
12
Miodunka P., (2015), Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski", 37, nr 2, s. 129-147; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf
13
Miodunka P., (2015), Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki, "Przeszłość Demograficzna Polski", 37, nr 4, s. 7-37; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf
14
Miodunka P., (2015), Dom parafialny (organistówka) w Książnicach, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 3, s. 147-159.
15
Miodunka P., (2014), Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze. [W:] Kargol T., Ślusarki K. (red.), Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867: źródła i perspektywy badań : zbiór studiów, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", s. 97-118.
16
Miodunka P., (2014), Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 23-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663
17
Miodunka P., (2014), Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 75-101.
18
Miodunka P., (2014), Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku. [W:] Ruszel K. (red.), Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, s. 21-74.
19
Miodunka P., (2014), L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle, "Histoire et Sociétés Rurales", No. 42, 2e semestre, s. 67-84.
20
Miodunka P., (2013), Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku. [W:] Stanaszak B. (red.), Pilzno: wybrane zagadnienia z dziejów miasta, Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, s. 95-130.
21
Miodunka P., (2013), Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych. [W:] Głowiński T., Kościk E. (red.), Od powietrza, głodu, ognia i wojny...: klęski elementarne na przestrzeni wieków, Wrocław : GAJT Wydawnictwo, s. 41-57.
22
Miodunka P., (2013), Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland). [W:] I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2, Guimarães : Câmara Municipal, s. 31-56.
23
Miodunka P., (2013), Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy, s. 102-133.
24
Miodunka P., (2012), Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 98-140.
25
Haptaś K., Miodunka P., (2012), Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 2, s. 21-50; http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf
26
Miodunka P., (2012), Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia. [W:] Chumiński J., Zawadka M. (red.), Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, Wrocław : GAJT, s. 35-50.
27
Krawczuk W., Miodunka P., Nabiałek K., (2009), Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
28
Miodunka P., (2009), Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 1, s. 93-96; http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf
29
Dobrołęcki P., Frołow K., Gołębiewski Ł., Hetman-Krajewska J., Tenderenda-Ożóg E., Nowak T., Miodunka P., (2008), Raport o stanie kultury - "Przemysł książki", Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 66 s.
30
Miodunka P., (2006), Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych. [W:] Hoff J. (red.), Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej, s. 27-45.
31
Włodarczyk P., Picheta P., Miodunka P., (2005), Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne, "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 1 (85), s. 81-94; http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content
1
@inbook{fmUEK:2168346858,
author = "Piotr Miodunka",
title = "The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century",
booktitle = "Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History",
pages = "75-94",
adress = "Innsbruck ; Wien",
publisher = "StudienVerlag",
year = "2020",
issn = "2523-2185",
isbn = "978-3-7065-5115-1",
}
2
@inbook{fmUEK:2168327835,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo",
pages = "7-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
3
@inbook{fmUEK:2168327971,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku",
booktitle = "Pilzno : monografia miasta do 1945 roku",
pages = "93-228",
adress = "Pilzno",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej",
year = "2018",
isbn = "978-83-951855-0-2",
}
4
@inbook{fmUEK:2168332415,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski",
booktitle = "Ekobiografia Krakowa",
pages = "153-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2018",
isbn = "978-83-240-5489-3",
}
5
@inbook{fmUEK:2168332413,
author = "Piotr Miodunka and Konrad Wnęk",
title = "Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne",
booktitle = "Ekobiografia Krakowa",
pages = "37-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2018",
isbn = "978-83-240-5489-3",
}
6
@inbook{fmUEK:2168334035,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866",
booktitle = "Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji",
pages = "257-287",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych",
year = "2018",
isbn = "978-83-65627-31-5",
}
7
@article{artUEK:2168324865,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 78",
pages = "131-161",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.05},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913},
}
8
@article{artUEK:2168315113,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski",
journal = "Historyka : Studia Metodologiczne",
number = "T. 46",
pages = "209-227",
year = "2016",
}
9
@article{artUEK:2168320923,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
number = "38, 4",
pages = "7-35",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2016.4.38-01},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf},
}
10
@inbook{fmUEK:2168305989,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "37-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
11
@article{artUEK:2168313455,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 77 (specjalny)",
pages = "297-318",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.13},
url = {www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf},
}
12
@article{artUEK:2168312321,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
number = "37, 2",
pages = "129-147",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2015.2.37-06},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168311663,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
number = "37, 4",
pages = "7-37",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2015.4.37-01},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf},
}
14
@article{artUEK:2168298651,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Dom parafialny (organistówka) w Książnicach",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "3",
pages = "147-159",
year = "2015",
}
15
@inbook{fmUEK:2168289925,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze",
booktitle = "Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62261-88-8",
}
16
@article{artUEK:2168292667,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "23-43",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663},
}
17
@unpublished{fnpUEK:2168301587,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "75-101",
year = "2014",
}
18
@inbook{fmUEK:2168289927,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku",
booktitle = "Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej",
pages = "21-74",
adress = "Kolbuszowa",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
year = "2014",
url = {https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/mkl_zrodla_kultury_ludowej_dcf8cdd3f9fdde},
isbn = "978-83-939911-1-2",
}
19
@article{artUEK:2168289751,
author = "Piotr Miodunka",
title = "L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle",
journal = "Histoire et Sociétés Rurales",
number = "No. 42, 2e semestre",
pages = "67-84",
year = "2014",
}
20
@inbook{fmUEK:2168280593,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Pilzno",
pages = "95-130",
adress = "Pilzno",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7631-468-6",
}
21
@inbook{mkaUEK:2168293401,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych",
booktitle = "Od powietrza, głodu, ognia i wojny...",
pages = "41-57",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT Wydawnictwo",
year = "2013",
isbn = "978-83-62584-49-9",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168280595,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland)",
booktitle = "I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2",
pages = "31-56",
adress = "Guimarães",
publisher = "Câmara Municipal",
year = "2013",
isbn = "978-989-8474-14-8",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168286723,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy",
pages = "102-133",
year = "2013",
}
24
@unpublished{fnpUEK:2168246882,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "98-140",
year = "2012",
}
25
@article{artUEK:2168307597,
author = "Krzysztof Haptaś and Piotr Miodunka",
title = "Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "2",
pages = "21-50",
year = "2012",
url = {http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf},
}
26
@inbook{mkaUEK:2168247140,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia",
booktitle = "Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem",
pages = "35-50",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62584-26-0",
}
27
@book{monUEK:2168309809,
author = "Wojciech Krawczuk and Piotr Miodunka and Karol Nabiałek",
title = "Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku",
adress = "Wojnicz",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej",
year = "2009",
url = {http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/2100},
issn = "",
isbn = "978-83-88332-35-7",
}
28
@article{artUEK:2168307599,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "1",
pages = "93-96",
year = "2009",
url = {http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf},
}
29
@misc{rscUEK:2168310037,
author = "Piotr Dobrołęcki and Kuba Frołow and Łukasz Gołębiewski and Joanna Hetman-Krajewska and Ewa Tenderenda-Ożóg and Tomasz Nowak and Piotr Miodunka",
title = "Raport o stanie kultury - Przemysł książki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego",
year = "2008",
url = {http://nck.pl/media/study/raport_o_ksikach.pdf},
}
30
@inbook{fmUEK:2168310033,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych",
booktitle = "Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności",
pages = "27-45",
adress = "Kolbuszowa",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej",
year = "2006",
isbn = "83-904464-5-6",
}
31
@article{artUEK:2168310035,
author = "Paweł Włodarczyk and Piotr Picheta and Piotr Miodunka",
title = "Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne",
journal = "Zagadnienia Informacji Naukowej",
number = "1 (85)",
pages = "81-94",
year = "2005",
url = {http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content},
}