Publikacje wybranego autora

Wolny Teresa

Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania,