Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kurczące się miasta jako proces przemiany miast w świetle wybranych aspektów = Shrinking Cities as a Process of Cities' Transformation in the Light of Selected Aspects
Źródło:
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files. - T. 49 (2021) , s. 115-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358672
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Agata Zachariasz , Dorota Jopek , Laura Kochel
Tytuł:
Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change = Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa - historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu
Źródło:
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 68S (2021) , s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358784
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
139 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7252-822-3
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168351932
4

Autor:
Tytuł:
The Urban Connection : People and Structures = Miejskie połączenia : ludzie a struktura
Źródło:
Defining the Architectural Space - the Truth and Lie of Architecture. Vol. 6 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej - prawda i kłamstwo architektury. Vol. 6 / red. Tomasz Kozłowski - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, s. 55-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7977-535-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352048
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Water Spaces as Urban Activity Nodes
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (54) (2020) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Funded by grants received by the Cracow University of Economics (53/GGR/2020/POT)
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358814
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej
Źródło:
Miasto - Woda - Jakość życia / red. Jerzy HAUSNER, Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 81-101 - Bibliogr.
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3)
ISBN:
978-83-953363-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168340631
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 93-96
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338715
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 12-22
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338695
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities = Inteligentna przestrzeń miejska jako element kształtowania rozwoju Smart Cities
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Vol. 9 (2019) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168340625
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Istota planowania przestrzennego
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338673
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 23-54
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338701
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Studia i analizy urbanistyczne
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 97-108
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338719
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 5
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338669
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 82-92
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338711
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 109-122
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338723
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 26-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168342777
varia
17

Autor:
Tytuł:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century"
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 28-29
Tryb dostępu:
Nr:
2168342805
varia
18

Tytuł:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338665
Zobacz powiązane rozdziały
19

Autor:
Konferencja:
6th International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment (INFRAEKO 2018), Kraków, Polska, od 2018-06-07 do 2018-06-08
Tytuł:
Water in the City : the Development of Permeable Surfaces in Urban Areas
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 45, art. no. 00109 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168329167
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta = Factors Forming the Spatial Form of the City
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 81-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329329
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Dorota Jopek , Anna Martyka
Tytuł:
Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych = Urban Landscape of Waterfronts
Źródło:
Architektura w krajobrazie : harmonia - kompromis - konflikt = Architecture in the Landscape : Harmony - Compromise - Conflict / red. Weronika Kobylińska-Bunsch - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, s. 187-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-944154-5-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329411
rozdział w monografii
22

Autor:
Tytuł:
System lokalnych węzłów aktywności a funkcjonalność miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 97-105
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328083
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza - historycznych przestrzeni Krakowa = Revitalization of Local Urban Centres on the Example of Dębniki and Podgórze - Historical Areas of Kraków
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 285-300. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333899
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast = The Processes of Transformation of Contemporary Cities Based on Selected Examples
Źródło:
Budownictwo i Architektura. - vol. 17(2) (2018) , s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168329333
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Miasto funkcjonalne = The Functional City
Źródło:
Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych = Development in Urbanized, Endangered and Difficult Areas / red. Joanna Gil-Mastalerczyk - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2017, s. 88-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Politechniki Świętokrzyskiej. Architektura ; 6)
ISBN:
978-83-65719-23-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325199
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 382-399. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315157
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Public Space as a Principle of the City Planning = Kształtowanie przestrzeni publicznych jako jeden z elementów planowania rozwoju miasta
Źródło:
Przestrzeń i FORMa = Space @ FORM. - nr 28 (2016) , s. 181-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312419
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 260 (2016) , s. 130-144. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308683
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Konferencja:
11th Congress Virtual City and Territory: Back to the Sense of the City, Kraków, Polska, od 2016-07-06 do 2016-07-08
Tytuł:
Challenges of the NYC Urban Governance
Źródło:
Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book = Volver al sentido de la ciudad : 11º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 11 CTV, Año 2016, Julio, Cracovia : libro de ponencias / red. Rolando Biere Arenas, Mateusz Gyurkovich - Barcelona: Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), 2016, s. 1209-1219. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-84-8157-660-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168308445
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 81-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296531
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast
Źródło:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 151-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300129
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta = The Zonning as a Tool for Shaping a Spatial City Form
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161 (2015) , s. 165-171. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297125
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Barbara Prus , Mariusz Antolak , Wojciech Bartoszczuk , Anna Bernaciak , Dorota Jopek , Anna Majewska , Maciej Oleński , Jacek M. Pijanowski , Paweł Szumigała
Tytuł:
Problemy kształtowania ładu przestrzennego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
Opis fizyczny:
145, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64758-23-2
Nr:
2168301427
monografia
34

Autor:
Tytuł:
Tradition of the Metropolis : Planning Instruments of Protecting New York's Heritage = Tradycja metropolii : narzędzia planistyczne ochrony dziedzictwa Nowego Jorku
Źródło:
Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City : monograph. Vol. 2, Challenges and Responses / red. Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2014, s. 35-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7242-797-7
Nr:
2168295689
rozdział w monografii
35

Autor:
Konferencja:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Tytuł:
Good City Form : Creative New York
Źródło:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / red. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 182-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168282927
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej", Warszawa, Polska, od 1012-11-29 do 2012-12-01
Tytuł:
Polityka miejska jako instrument kształtowania przestrzeni miasta : przykład Nowego Jorku = Urban Policy as an Instrument of Architecture and Spatial Development in New York
Źródło:
Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej / red. Mikołaj Madurowicz - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 503-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-235-1167-0
Nr:
2168295693
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 137-158
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301791
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295713
doktorat
39

Tytuł:
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014) , s. 105-122. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295701
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 173-191. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290315
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 23-68
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Kurczące się miasta jako proces przemiany miast w świetle wybranych aspektów = Shrinking Cities as a Process of Cities' Transformation in the Light of Selected Aspects / Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files. - T. 49 (2021), s. 115-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-07-Jopek-Musial.pdf. - ISSN 0079-3450
2
Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change = Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa - historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu / Agata Zachariasz, Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 68S (2021), s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf. - ISSN 0860-2395
3
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-822-3
4
The Urban Connection : People and Structures = Miejskie połączenia : ludzie a struktura / Dorota JOPEK // W: Defining the Architectural Space - the Truth and Lie of Architecture. Vol. 6 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej - prawda i kłamstwo architektury. Vol. 6 / red. nauk. Tomasz Kozłowski. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020. - S. 55-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7977-535-4. - Pełny tekst: https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/Definiowanie-przestrzeni-2020-tom-6-INTERNET.pdf
5
Water Spaces as Urban Activity Nodes / Dorota JOPEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (54) (2020), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/616. - ISSN 1898-3529
6
Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL, Michał KUDŁACZ // W: Miasto - Woda - Jakość życia / red. Jerzy HAUSNER, Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3). - S. 81-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953363-4-8. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/11/OEES_Discussion_Papers_nr_3_ISSUU-1.pdf
7
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 93-96. - ISBN 978-83-7252-785-1
8
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni / Dorota JOPEK, Artur HOŁUJ, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 12-22. - ISBN 978-83-7252-785-1
9
Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities = Inteligentna przestrzeń miejska jako element kształtowania rozwoju Smart Cities / Dorota JOPEK // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Vol. 9 (2019), s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14839/. - ISSN 0011-4561
10
Istota planowania przestrzennego / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-785-1
11
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce / Dorota JOPEK, Artur HOŁUJ, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 23-54. - ISBN 978-83-7252-785-1
12
Studia i analizy urbanistyczne / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 97-108. - ISBN 978-83-7252-785-1
13
Wprowadzenie / Dorota JOPEK // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 5. - ISBN 978-83-7252-785-1
14
Struktura funkcjonalno-przestrzenna / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 82-92. - ISBN 978-83-7252-785-1
15
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 109-122. - ISBN 978-83-7252-785-1
16
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza / Dorota JOPEK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 26-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/26
17
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century" / Dorota JOPEK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 28-29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/28
18
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-785-1
19
Water in the City : the Development of Permeable Surfaces in Urban Areas / Dorota JOPEK // E3S Web of Conferences. - vol. 45 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/20/e3sconf_infraeko2018_00109.pdf. - ISSN 2555-0403
20
Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta = Factors Forming the Spatial Form of the City / Dorota JOPEK // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018), s. 81-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16534/16374. - ISSN 2353-1428
21
Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych = Urban Landscape of Waterfronts / Dorota JOPEK, Anna Martyka // W: Architektura w krajobrazie : harmonia - kompromis - konflikt = Architecture in the Landscape : Harmony - Compromise - Conflict / red. Weronika Kobylińska-Bunsch. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018. - S. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944154-5-7
22
System lokalnych węzłów aktywności a funkcjonalność miasta Krakowa / Dorota JOPEK // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 97-105. - ISBN 978-83-7252-764-6
23
Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza - historycznych przestrzeni Krakowa = Revitalization of Local Urban Centres on the Example of Dębniki and Podgórze - Historical Areas of Kraków / Dorota JOPEK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 285-300. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128654/edition/112240/content. - ISSN 0079-3493
24
Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast = The Processes of Transformation of Contemporary Cities Based on Selected Examples / Dorota JOPEK // Budownictwo i Architektura. - vol. 17(2) (2018), s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bud-arch.pollub.pl/wp-content/uploads/Bud-arch_172_2018_183-192_Jopek.pdf. - ISSN 1899-0665
25
Miasto funkcjonalne = The Functional City / Dorota JOPEK // W: Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych = Development in Urbanized, Endangered and Difficult Areas / red. Joanna Gil-Mastalerczyk. - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2017. - (Monografia / Politechnika Świętokrzyska. Architektura ; 6). - S. 88-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65719-23-2. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4252455&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
26
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF) / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 382-399. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
27
Public Space as a Principle of the City Planning = Kształtowanie przestrzeni publicznych jako jeden z elementów planowania rozwoju miasta / Dorota JOPEK // Przestrzeń i FORMa = Space @ FORM. - nr 28 (2016), s. 181-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=m7x39nv6pjbn0e9jqkhksg0j6uzwmbxabhhikc02jimefesub3&lang=en. - ISSN 1895-3247
28
Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - z. 260 (2016), s. 130-144. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content. - ISSN 0079-3493
29
Challenges of the NYC Urban Governance / Dorota JOPEK // W: Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book [on-line] = Volver al sentido de la ciudad : 11º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 11 CTV, Año 2016, Julio, Cracovia : libro de ponencias / eds. Rolando Biere Arenas, Mateusz Gyurkovich. - Barcelona: Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), 2016. - S. 1209-1219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-84-8157-660-3. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/2117/90604
30
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 81-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
31
Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast / Dorota JOPEK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 151-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
32
Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta = The Zonning as a Tool for Shaping a Spatial City Form / Dorota JOPEK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 165-171. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112221/edition/97488/content. - ISSN 0079-3507
33
Problemy kształtowania ładu przestrzennego / Barbara Prus, Mariusz Antolak, Wojciech Bartoszczuk, Anna Bernaciak, Dorota JOPEK, Anna Majewska, Maciej Oleński, Jacek M. Pijanowski, Paweł Szumigała. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. - 145, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64758-23-2
34
Tradition of the Metropolis : Planning Instruments of Protecting New York's Heritage = Tradycja metropolii : narzędzia planistyczne ochrony dziedzictwa Nowego Jorku / Dorota JOPEK // W: Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City : monograph. Vol. 2, Challenges and Responses / ed. by Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2014. - S. 35-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7242-797-7
35
Good City Form : Creative New York / Dorota JOPEK // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani: European Scientific Institute, 2014. - S. 182-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
36
Polityka miejska jako instrument kształtowania przestrzeni miasta : przykład Nowego Jorku = Urban Policy as an Instrument of Architecture and Spatial Development in New York / Dorota JOPEK // W: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej / red. nauk. Mikołaj Madurowicz. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014. - S. 503-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-1167-0
37
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 137-158
38
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku / Dorota JOPEK ; Promotor: Aleksander Böhm. - Kraków, 2014. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014), s. 105-122. - Summ.. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content. - ISSN 0079-3507
40
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji / Andrzej WOŹNIAK, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 173-191. - Streszcz.
41
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 23-68
1
Jopek D., Musiał-Malago' M., (2021), Kurczące się miasta jako proces przemiany miast w świetle wybranych aspektów, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", T. 49, s. 115-135; http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-07-Jopek-Musial.pdf
2
Zachariasz A., Jopek D., Kochel L., (2021), Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 68S, s. 137-148; https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf
3
Noworól A., Jopek D. (red.), (2020), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century: the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 139 s.
4
Jopek D., (2020), The Urban Connection : People and Structures. [W:] Kozłowski T. (red.), Defining the Architectural Space - the Truth and Lie of Architecture. Vol. 6, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 55-62.
5
Jopek D., (2020), Water Spaces as Urban Activity Nodes, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (54), s. 53-66; https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/616
6
Jopek D., Kochel L., Kudłacz M., (2019), Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej. [W:] HAUSNER J., Kundzewicz Z., Zaleski J. (red.), Miasto - Woda - Jakość życia, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 81-101.
7
Jopek D., Kochel L., (2019), MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-96.
8
Jopek D., Hołuj A., Kochel L., (2019), Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 12-22.
9
Jopek D., (2019), Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities, "Technical Transactions", Vol. 9, s. 5-15; http://www.ejournals.eu/pliki/art/14839/
10
Jopek D., Kochel L., (2019), Istota planowania przestrzennego. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
11
Jopek D., Hołuj A., Kochel L., (2019), Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-54.
12
Jopek D., Kochel L., (2019), Studia i analizy urbanistyczne. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-108.
13
Jopek D., (2019), Wprowadzenie. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5.
14
Jopek D., Kochel L., (2019), Struktura funkcjonalno-przestrzenna. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-92.
15
Jopek D., Kochel L., (2019), Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-122.
16
Jopek D., (2019), Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/26
17
Jopek D., (2019), I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century", "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/28
18
Jopek D. (red.), (2019), Podstawy planowania przestrzennego: założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 124 s.
19
Jopek D., (2018), Water in the City : the Development of Permeable Surfaces in Urban Areas, "E3S Web of Conferences", vol. 45, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/20/e3sconf_infraeko2018_00109.pdf
20
Jopek D., (2018), Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 42, s. 81-89; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16534/16374
21
Jopek D., Martyka A., (2018), Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych. [W:] Kobylińska-Bunsch W. (red.), Architektura w krajobrazie : harmonia - kompromis - konflikt, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 187-201.
22
Jopek D., (2018), System lokalnych węzłów aktywności a funkcjonalność miasta Krakowa. [W:] KUDŁACZ T., MUSIAŁ-MALAGO' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-105.
23
Jopek D., (2018), Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza - historycznych przestrzeni Krakowa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 285-300; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128654/edition/112240/content
24
Jopek D., (2018), Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast, "Budownictwo i Architektura", vol. 17(2), s. 183-192; http://bud-arch.pollub.pl/wp-content/uploads/Bud-arch_172_2018_183-192_Jopek.pdf
25
Jopek D., (2017), Miasto funkcjonalne. [W:] Gil-Mastalerczyk J. (red.), Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych, Kielce : Politechnika Świętokrzyska, s. 88-95.
26
Jopek D., Klimczak L., (2017), Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 382-399; http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf
27
Jopek D., (2016), Public Space as a Principle of the City Planning, "Przestrzeń i FORMa", nr 28, s. 181-194; http://www.pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=m7x39nv6pjbn0e9jqkhksg0j6uzwmbxabhhikc02jimefesub3&lang=en
28
Jopek D., Klimczak L., (2016), Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 260, s. 130-144; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content
29
Jopek D., (2016), Challenges of the NYC Urban Governance. [W:] Arenas , Gyurkovich M. (red.), Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book [on-line], Barcelona : Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), s. 1209-1219.
30
Brańka P., Jopek D., Musiał-Malago' M., (2015), Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim. [W:] KUDŁACZ T., HOŁUJ A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 81-101.
31
Jopek D., (2015), Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 151-195.
32
Jopek D., (2015), Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 165-171; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112221/edition/97488/content
33
Prus B., Antolak M., Bartoszczuk W., Bernaciak A., Jopek D., Majewska A., Oleński M., Pijanowski J., Szumigała P., (2015), Problemy kształtowania ładu przestrzennego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 145, [1] s.
34
Jopek D., (2014), Tradition of the Metropolis : Planning Instruments of Protecting New York's Heritage. [W:] Jeleński T., Juchnowicz S., Woźniak-Szpakiewicz E. (red.), Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City: monograph. Vol. 2, Challenges and Responses, Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, s. 35-45.
35
Jopek D., (2014), Good City Form : Creative New York. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 182-188.
36
Jopek D., (2014), Polityka miejska jako instrument kształtowania przestrzeni miasta : przykład Nowego Jorku. [W:] Madurowicz M. (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 503-513.
37
Brańka P., Jopek D., Musiał-Malago' M., (2014), Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 137-158.
38
Jopek D., (2014), Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku, Prom. Böhm A., Kraków : , 222 s.
39
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2014), Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 157, s. 105-122; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content
40
Woźniak A., Jopek D., (2013), Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 173-191.
41
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2012), Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 23-68.
1
@article{UEK:2168358672,
author = "Dorota Jopek and Monika Musiał-Malago'",
title = "Kurczące się miasta jako proces przemiany miast w świetle wybranych aspektów",
journal = "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury",
number = "T. 49",
pages = "115-135",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/tkuia.2021.138706},
url = {http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-07-Jopek-Musial.pdf},
}
2
@article{UEK:2168358784,
author = "Agata Zachariasz and Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change",
journal = "Wiadomości Konserwatorskie",
number = "68S",
pages = "137-148",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.48234/WK68SGREENERY},
url = {https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf},
}
3
@book{UEK:2168351932,
title = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-822-3",
}
4
@inbook{UEK:2168352048,
author = "Dorota Jopek",
title = "The Urban Connection : People and Structures",
booktitle = "Defining the Architectural Space - the Truth and Lie of Architecture. Vol. 6",
pages = "55-62",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.23817/2020.defarch.6-4},
url = {https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/Definiowanie-przestrzeni-2020-tom-6-INTERNET.pdf},
isbn = "978-83-7977-535-4",
}
5
@article{UEK:2168358814,
author = "Dorota Jopek",
title = "Water Spaces as Urban Activity Nodes",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (54)",
pages = "53-66",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.54.4.05},
url = {https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/616},
}
6
@inbook{UEK:2168340631,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel and Michał Kudłacz",
title = "Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej",
booktitle = "Miasto - Woda - Jakość życia",
pages = "81-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/11/OEES_Discussion_Papers_nr_3_ISSUU-1.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-4-8",
}
7
@inbook{UEK:2168338715,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "93-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
8
@inbook{UEK:2168338695,
author = "Dorota Jopek and Artur Hołuj and Laura Kochel",
title = "Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "12-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
9
@article{UEK:2168340625,
author = "Dorota Jopek",
title = "Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities",
journal = "Technical Transactions",
number = "Vol. 9",
pages = "5-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.19.091.10873},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/14839/},
}
10
@inbook{UEK:2168338673,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Istota planowania przestrzennego",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
11
@inbook{UEK:2168338701,
author = "Dorota Jopek and Artur Hołuj and Laura Kochel",
title = "Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "23-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
12
@inbook{UEK:2168338719,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Studia i analizy urbanistyczne",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "97-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
13
@misc{UEK:2168338669,
author = "Dorota Jopek",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
14
@inbook{UEK:2168338711,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Struktura funkcjonalno-przestrzenna",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "82-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
15
@inbook{UEK:2168338723,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "109-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
16
@misc{UEK:2168342777,
author = "Dorota Jopek",
title = "Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "26-27",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/26},
}
17
@misc{UEK:2168342805,
author = "Dorota Jopek",
title = "I Międzynarodowa Konferencja Naukowa City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "28-29",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/28},
}
18
@book{UEK:2168338665,
title = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
19
@article{UEK:2168329167,
author = "Dorota Jopek",
title = "Water in the City : the Development of Permeable Surfaces in Urban Areas",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 45",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184500109},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/20/e3sconf_infraeko2018_00109.pdf},
}
20
@article{UEK:2168329329,
author = "Dorota Jopek",
title = "Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "42",
pages = "81-89",
year = "2018",
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16534/16374},
}
21
@inbook{UEK:2168329411,
author = "Dorota Jopek and Anna Martyka",
title = "Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych",
booktitle = "Architektura w krajobrazie : harmonia - kompromis - konflikt",
pages = "187-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2018",
isbn = "978-83-944154-5-7",
}
22
@inbook{UEK:2168328083,
author = "Dorota Jopek",
title = "System lokalnych węzłów aktywności a funkcjonalność miasta Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "97-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
23
@article{UEK:2168333899,
author = "Dorota Jopek",
title = "Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza - historycznych przestrzeni Krakowa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "285-300",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128654/edition/112240/content},
}
24
@article{UEK:2168329333,
author = "Dorota Jopek",
title = "Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast",
journal = "Budownictwo i Architektura",
number = "vol. 17(2)",
pages = "183-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24358/Bud-Arch_18_172_15},
url = {http://bud-arch.pollub.pl/wp-content/uploads/Bud-arch_172_2018_183-192_Jopek.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168325199,
author = "Dorota Jopek",
title = "Miasto funkcjonalne",
booktitle = "Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych",
pages = "88-95",
adress = "Kielce",
publisher = "Politechnika Świętokrzyska",
year = "2017",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-65719-23-2",
}
26
@article{UEK:2168315157,
author = "Dorota Jopek and Laura Klimczak",
title = "Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "382-399",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118549},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf},
}
27
@article{UEK:2168312419,
author = "Dorota Jopek",
title = "Public Space as a Principle of the City Planning",
journal = "Przestrzeń i FORMa",
number = "28",
pages = "181-194",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.21005/pif.2016.28.C-03},
url = {http://www.pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=m7x39nv6pjbn0e9jqkhksg0j6uzwmbxabhhikc02jimefesub3&lang=en},
}
28
@article{UEK:2168308683,
author = "Dorota Jopek and Laura Klimczak",
title = "Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 260",
pages = "130-144",
year = "2016",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content},
}
29
@inbook{UEK:2168308445,
author = "Dorota Jopek",
title = "Challenges of the NYC Urban Governance",
booktitle = "Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book",
pages = "1209-1219",
adress = "Barcelona",
publisher = "Centre of Land Policy and Valuations (CPSV)",
year = "2016",
url = {http://hdl.handle.net/2117/90604},
isbn = "978-84-8157-660-3",
}
30
@inbook{UEK:2168296531,
author = "Patrycja Brańka and Dorota Jopek and Monika Musiał-Malago'",
title = "Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "81-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
31
@inbook{UEK:2168300129,
author = "Dorota Jopek",
title = "Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "151-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
32
@article{UEK:2168297125,
author = "Dorota Jopek",
title = "Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "165-171",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112221/edition/97488/content},
}
33
@book{UEK:2168301427,
author = "Barbara Prus and Mariusz Antolak and Wojciech Bartoszczuk and Anna Bernaciak and Dorota Jopek and Anna Majewska and Maciej Oleński and Jacek M. Pijanowski and Paweł Szumigała ",
title = "Problemy kształtowania ładu przestrzennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64758-23-2",
}
34
@inbook{UEK:2168295689,
author = "Dorota Jopek",
title = "Tradition of the Metropolis : Planning Instruments of Protecting New York's Heritage",
booktitle = "Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City : monograph. Vol. 2, Challenges and Responses ",
pages = "35-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7242-797-7",
}
35
@inbook{UEK:2168282927,
author = "Dorota Jopek",
title = "Good City Form : Creative New York",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "182-188",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
url = {http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf},
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
36
@inbook{UEK:2168295693,
author = "Dorota Jopek",
title = "Polityka miejska jako instrument kształtowania przestrzeni miasta : przykład Nowego Jorku",
booktitle = "Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej",
pages = "503-513",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2014",
isbn = "978-83-235-1167-0",
}
37
@unpublished{UEK:2168301791,
author = "Patrycja Brańka and Dorota Jopek and Monika Musiał-Malago'",
title = "Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "137-158",
year = "2014",
}
38
@unpublished{UEK:2168295713,
author = "Dorota Jopek",
title = "Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
39
@article{UEK:2168295701,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 157",
pages = "105-122",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content},
}
40
@unpublished{UEK:2168290315,
author = "Andrzej Woźniak and Dorota Jopek",
title = "Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "173-191",
year = "2013",
}
41
@unpublished{UEK:2168266360,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "23-68",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID