Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 228-239 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Dlaczego Twoje rysunki są ważne?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79), s. 88-89
Tryb dostępu:
Nr:
2168342445
varia
3

Tytuł:
Centra i peryferie jako rama analityczna i pojęciowa = Centres and Peripheries as an Analytical and Conceptual Framework
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318607
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przedstawienia dzieci w sytuacji skrajnej deprywacji : analiza dyskursu wybranych obrazów = Representations of Children in Situations of Extreme Deprivation
Źródło:
Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska = Street Children in Poland : the New Contexts of the Phenomenon / red. Barbara Adamczyk, Krzysztof Biel - Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016, s. 163-183. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Dylematy Resocjalizacji)
ISBN:
978-83-7614-312-5 ; 978-83-277-1361-2
Nr:
2168312601
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Jasło; Kraków: b.w., 2013
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Jasielska Strefa Usług Publicznych)
Uwagi:
Streszcz.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168285631
raport/sprawozdanie
6

Tytuł:
Migracje wewnętrzne Polski a rozwój obszarów metropolitalnych i problemy adaptacji migrantów w wielkim mieście na przykładzie Krakowa i Warszawy
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA, s. 67-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wzory rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 139-163
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267406
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania - społeczne przekonania i sposoby radzenia sobie z zagrożeniem i ryzykiem : badania socjologiczne w dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA, s. 57-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290361
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
"Albowiem ubogich zawsze macie u siebie" - dzieje rozwiązywania problemów społecznych
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 113-136
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Jak dobrze czynić dobrze?
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249014
artykuł nierecenzowany
11

Tytuł:
Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 2), Analiza przypadku Napier House
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249016
artykuł nierecenzowany
12

Tytuł:
Rodzaje standardów
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249000
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Przygotowanie do standaryzacji
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249008
artykuł nierecenzowany
14

Tytuł:
Standardy standardów. Cz. 2, Ogłaszanie i jawność standardów
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248996
artykuł nierecenzowany
15

Tytuł:
Jakość usług opiekuńczo-pomocowych
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 06.06.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248990
artykuł nierecenzowany
16

Tytuł:
Formułowanie standardów i organizowanie procesu standaryzacji
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249002
artykuł nierecenzowany
17

Tytuł:
Cele standaryzacji a cele organizacji
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249004
artykuł nierecenzowany
18

Tytuł:
Niedźwiedzia przysługa : czyli o tym, że pomagać też trzeba umieć
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168275197
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Wiadomości z Czwartego Świata : gazety uliczne jako program społecznej reintegracji
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(4) (2012) , s. 71-73 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168248504
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Fundacja R2 Motocyklowe i Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249026
artykuł nierecenzowany
21

Tytuł:
Charakterystyka procesów w usługach opiekuńczych i pomocowych
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248986
artykuł nierecenzowany
22

Tytuł:
Kultura jakości w organizacji a standaryzacja
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249006
artykuł nierecenzowany
23

Tytuł:
W jaki sposób wprowadzić standardy?
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249012
artykuł nierecenzowany
24

Tytuł:
Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 1), Opis przypadku Napier House
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249018
artykuł nierecenzowany
25

Tytuł:
Ryzyka związane ze standardami
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249010
artykuł nierecenzowany
26

Tytuł:
Jakości usług w sektorze obywatelskim
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248992
artykuł nierecenzowany
27

Tytuł:
Standardy standardów. Cz. 1, Język i struktura standardów
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248994
artykuł nierecenzowany
28

Tytuł:
Społeczne negocjowanie prawa do pomocy : socjologiczna analiza wybranych przypadków działalności w obszarze wykluczenia = Social Negotiating of the Right to Aid : Sociological Analysis of Selected Cases of Activity Undertaken in the Field of Social Exclusion
Źródło:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 185-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168248108
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Standardy pozyskiwania funduszy - przypadek Wielkiej Brytanii
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249022
artykuł nierecenzowany
30

Tytuł:
Modele rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA], s. 131-154
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282959
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Tylko etyka, czy aż etyka? Etyka jako narzędzie w metodologii badań społecznych
Źródło:
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - nr 3 (2009) , s. 127-139. - [odczyt: 12.03.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249120
artykuł nierecenzowany
32

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - nr 2 (2008) , s. 108-116. - [odczyt: 12.03.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249114
recenzja
33

Autor:
Katarzyna Kwarcińska , Cezary Hunkiewicz , Igor Dzierżanowski , Katarzyna Wątorczyk
Tytuł:
Raport o sytuacji młodych organizacji pozarządowych w Polsce 2008
Adres wydawniczy:
Warszawa: Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, 2008
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
[odczyt: 11.03.2013],
ISBN:
978-83-928418-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168248960
raport/sprawozdanie
34

Tytuł:
Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Źródło:
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - nr 2 (2008) , s. 123-129. - [odczyt: 12.03.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249116
artykuł nierecenzowany
35

Tytuł:
Kapitał społeczny w społeczeństwie ryzyka
Źródło:
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - nr 1 (2007) , s. 48-64. - [odczyt: 12.03.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249110
artykuł nierecenzowany
36

Tytuł:
Strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Lublinie w latach 2001-2010 przyjęta Uchwałą nr 594/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r.
Źródło:
LOS : czasopismo samopomocy społecznej. - nr 4 (83) (2004) , s. 33-35
Nr:
2168250012
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Katarzyna Tabuła , Jolanta Grzechnik , Aneta Czarnocka
Tytuł:
Niepełnosprawni pomostem integrującym osiedla?
Źródło:
LOS : czasopismo samopomocy społecznej. - nr 4 (83) (2004) , s. 4-8
Nr:
2168250004
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Choroba iluzji
Źródło:
LOS : czasopismo samopomocy społecznej. - nr 3 (78) (2003) , s. 7-11
Nr:
2168250000
artykuł w czasopiśmie
1
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych / Katarzyna KWARCIŃSKA, Magdalena JELONEK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 228-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
2
Dlaczego Twoje rysunki są ważne? / Katarzyna KWARCIŃSKA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 88-89. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/88. - ISSN 1689-7757
3
Centra i peryferie jako rama analityczna i pojęciowa = Centres and Peripheries as an Analytical and Conceptual Framework / Katarzyna KWARCIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1342/957. - ISSN 1898-6447
4
Przedstawienia dzieci w sytuacji skrajnej deprywacji : analiza dyskursu wybranych obrazów = Representations of Children in Situations of Extreme Deprivation / Katarzyna KWARCIŃSKA // W: Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska = Street Children in Poland : the New Contexts of the Phenomenon / red. Barbara Adamczyk, Krzysztof Biel. - Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. - (Dylematy Resocjalizacji). - S. 163-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-312-5 ; 978-83-277-1361-2
5
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego / Magdalena JELONEK - koordynator prac nad diagnozą, Katarzyna KWARCIŃSKA, Iwona Krzywda, Stanisław MAZUR - kierownik projektu, Marcin ZAWICKI - koordynator badań. - Jasło; Kraków: b.w., 2013. - 124 s. : il. ; 28 cm. - Streszcz. - (Jasielska Strefa Usług Publicznych). - Pełny tekst: http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx
6
Migracje wewnętrzne Polski a rozwój obszarów metropolitalnych i problemy adaptacji migrantów w wielkim mieście na przykładzie Krakowa i Warszawy / Katarzyna KWARCIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 67-97. - Bibliogr.
7
Wzory rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie / Katarzyna KWARCIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 139-163. - ISBN 978-83-62511-32-7
8
Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania - społeczne przekonania i sposoby radzenia sobie z zagrożeniem i ryzykiem : badania socjologiczne w dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie / Katarzyna KWARCIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 57-79. - Bibliogr.
9
"Albowiem ubogich zawsze macie u siebie" - dzieje rozwiązywania problemów społecznych / Katarzyna KWARCIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 113-136. - ISBN 978-83-62511-32-7
10
Jak dobrze czynić dobrze? / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
11
Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 2), Analiza przypadku Napier House / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - (2012), s. [1 ekran]
12
Rodzaje standardów / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
13
Przygotowanie do standaryzacji / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
14
Standardy standardów. Cz. 2, Ogłaszanie i jawność standardów / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - (2012), s. [1 ekran]
15
Jakość usług opiekuńczo-pomocowych / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]. - [odczyt: 06.06.2013]. - Pełny tekst: http://akcjastandaryzacja.fao.org.pl/vademecum/184-jakosc-uslug-opiekunczo-pomocowych
16
Formułowanie standardów i organizowanie procesu standaryzacji / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
17
Cele standaryzacji a cele organizacji / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
18
Niedźwiedzia przysługa : czyli o tym, że pomagać też trzeba umieć / Katarzyna KWARCIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 34-35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
19
Wiadomości z Czwartego Świata : gazety uliczne jako program społecznej reintegracji / Katarzyna KWARCIŃSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(4) (2012), s. 71-73. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es4.pdf. - ISSN 2081-321X
20
Fundacja R2 Motocyklowe i Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
21
Charakterystyka procesów w usługach opiekuńczych i pomocowych / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
22
Kultura jakości w organizacji a standaryzacja / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
23
W jaki sposób wprowadzić standardy? / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
24
Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 1), Opis przypadku Napier House / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - (2012), s. [1 ekran]
25
Ryzyka związane ze standardami / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
26
Jakości usług w sektorze obywatelskim / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
27
Standardy standardów. Cz. 1, Język i struktura standardów / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - (2012), s. [1 ekran]
28
Społeczne negocjowanie prawa do pomocy : socjologiczna analiza wybranych przypadków działalności w obszarze wykluczenia = Social Negotiating of the Right to Aid : Sociological Analysis of Selected Cases of Activity Undertaken in the Field of Social Exclusion / Katarzyna KWARCIŃSKA // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 185-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/153_caly_numer.pdf#page=187=Fit. - ISSN 0079-4872
29
Standardy pozyskiwania funduszy - przypadek Wielkiej Brytanii / Katarzyna KWARCIŃSKA // Akcjastandaryzajca.pl [on-line]. - ([2012]), s. [1 ekran]
30
Modele rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie / Katarzyna Kwarcińska // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 131-154
31
Tylko etyka, czy aż etyka? Etyka jako narzędzie w metodologii badań społecznych / Katarzyna Kwarcińska // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne [on-line]. - nr 3 (2009), s. 127-139. - Streszcz.. - [odczyt: 12.03.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%203_2009.pdf. - ISSN 2299-2367
32
[Recenzja] / Katarzyna Tabuła // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne [on-line]. - nr 2 (2008), s. 108-116. - Rec. pracy: Jim Collins, Od dobrego do wielkiego, tłum. M. Wąsiel. - Pełny tekst: http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%202_2008.pdf
33
Raport o sytuacji młodych organizacji pozarządowych w Polsce 2008 / Katarzyna Kwarcińska, Cezary Hunkiewicz, Igor Dzierżanowski, współpraca: Katarzyna Wątorczyk. - Warszawa: Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, 2008. - 57 s. : il. ; 24 cm. - [odczyt: 11.03.2013]. - ISBN 978-83-928418-0-7. - Pełny tekst: http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/raporty/Raport_Sytuacja_mlodych_NGO_2008.pdf
34
Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II / Katarzyna Kwarcińska // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne [on-line]. - nr 2 (2008), s. 123-129. - [odczyt: 12.03.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%202_2008.pdf. - ISSN 2299-2367
35
Kapitał społeczny w społeczeństwie ryzyka / Katarzyna Tabuła // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne [on-line]. - nr 1 (2007), s. 48-64. - Streszcz.. - [odczyt: 12.03.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%201_2007.pdf. - ISSN 2299-2367
36
Strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Lublinie w latach 2001-2010 przyjęta Uchwałą nr 594/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r. / Katarzyna Tabuła // LOS : czasopismo samopomocy społecznej. - nr 4 (83) (2004), s. 33-35. - ISSN 1425-994X
37
Niepełnosprawni pomostem integrującym osiedla? / Katarzyna Tabuła ; badanie i ich opracowanie: Jolanta Grzechnik, Aneta Czarnocka, Katarzyna Tabuła // LOS : czasopismo samopomocy społecznej. - nr 4 (83) (2004), s. 4-8. - ISSN 1425-994X
38
Choroba iluzji / Katarzyna Tabuła // LOS : czasopismo samopomocy społecznej. - nr 3 (78) (2003), s. 7-11. - ISSN 1425-994X
1
Kwarcińska K., Jelonek M., (2019), Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych. [W:] KISIEL P., URBANIAK A., WARMIŃSKA-ZYGMUNT K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 228-239.
2
Kwarcińska K., (2018), Dlaczego Twoje rysunki są ważne?, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 88-89; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/88
3
Kwarcińska K., (2017), Centra i peryferie jako rama analityczna i pojęciowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 5-22; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1342/957
4
Kwarcińska K., (2016), Przedstawienia dzieci w sytuacji skrajnej deprywacji : analiza dyskursu wybranych obrazów. [W:] Adamczyk B., Biel K. (red.), Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 163-183.
5
Jelonek M., Kwarcińska K., Krzywda I., Mazur S., Zawicki M., (2013), Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego, Mazur S. (kier. pr), Jasło ; Kraków : b.w., 124 s.
6
Kwarcińska K., (2013), Migracje wewnętrzne Polski a rozwój obszarów metropolitalnych i problemy adaptacji migrantów w wielkim mieście na przykładzie Krakowa i Warszawy. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 67-97.
7
Kwarcińska K., (2013), Wzory rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 139-163.
8
Kwarcińska K., (2013), Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania - społeczne przekonania i sposoby radzenia sobie z zagrożeniem i ryzykiem : badania socjologiczne w dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 57-79.
9
Kwarcińska K., (2013), "Albowiem ubogich zawsze macie u siebie" - dzieje rozwiązywania problemów społecznych. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-136.
10
Kwarcińska K., (2012), Jak dobrze czynić dobrze?, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
11
Kwarcińska K., (2012), Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 2), Analiza przypadku Napier House, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
12
Kwarcińska K., (2012), Rodzaje standardów, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
13
Kwarcińska K., (2012), Przygotowanie do standaryzacji, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
14
Kwarcińska K., (2012), Standardy standardów. Cz. 2, Ogłaszanie i jawność standardów, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
15
Kwarcińska K., (2012), Jakość usług opiekuńczo-pomocowych, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran]; http://akcjastandaryzacja.fao.org.pl/vademecum/184-jakosc-uslug-opiekunczo-pomocowych
16
Kwarcińska K., (2012), Formułowanie standardów i organizowanie procesu standaryzacji, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
17
Kwarcińska K., (2012), Cele standaryzacji a cele organizacji, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
18
Kwarcińska K., (2012), Niedźwiedzia przysługa : czyli o tym, że pomagać też trzeba umieć, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
19
Kwarcińska K., (2012), Wiadomości z Czwartego Świata : gazety uliczne jako program społecznej reintegracji, "Ekonomia Społeczna", nr 1(4), s. 71-73; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es4.pdf
20
Kwarcińska K., (2012), Fundacja R2 Motocyklowe i Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
21
Kwarcińska K., (2012), Charakterystyka procesów w usługach opiekuńczych i pomocowych, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
22
Kwarcińska K., (2012), Kultura jakości w organizacji a standaryzacja, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
23
Kwarcińska K., (2012), W jaki sposób wprowadzić standardy?, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
24
Kwarcińska K., (2012), Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 1), Opis przypadku Napier House, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
25
Kwarcińska K., (2012), Ryzyka związane ze standardami, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
26
Kwarcińska K., (2012), Jakości usług w sektorze obywatelskim, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
27
Kwarcińska K., (2012), Standardy standardów. Cz. 1, Język i struktura standardów, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
28
Kwarcińska K., (2012), Społeczne negocjowanie prawa do pomocy : socjologiczna analiza wybranych przypadków działalności w obszarze wykluczenia, "Prakseologia", nr 153, s. 185-214; www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/153_caly_numer.pdf#page=187=Fit
29
Kwarcińska K., (2012), Standardy pozyskiwania funduszy - przypadek Wielkiej Brytanii, "Akcjastandaryzajca.pl", s. [1 ekran].
30
Kwarcińska K., ([2010]), Modele rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie. [W:] Anna KARWIŃSKA (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 131-154.
31
Kwarcińska K., (2009), Tylko etyka, czy aż etyka? Etyka jako narzędzie w metodologii badań społecznych, "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne" [on-line], nr 3, s. 127-139; http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%203_2009.pdf
32
Tabuła K., (2008), [Recenzja], "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne" [on-line], nr 2, s. 108-116; http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%202_2008.pdf
33
Kwarcińska K., Hunkiewicz C., Dzierżanowski I., Wątorczyk K., (2008), Raport o sytuacji młodych organizacji pozarządowych w Polsce 2008, Warszawa : Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, 57 s.
34
Kwarcińska K., (2008), Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne" [on-line], nr 2, s. 123-129; http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%202_2008.pdf
35
Tabuła K., (2007), Kapitał społeczny w społeczeństwie ryzyka, "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne" [on-line], nr 1, s. 48-64; http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%201_2007.pdf
36
Tabuła K., (2004), Strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Lublinie w latach 2001-2010 przyjęta Uchwałą nr 594/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r., "LOS : czasopismo samopomocy społecznej", nr 4 (83), s. 33-35.
37
Tabuła K., Grzechnik J., Czarnocka A., (2004), Niepełnosprawni pomostem integrującym osiedla?, "LOS : czasopismo samopomocy społecznej", nr 4 (83), s. 4-8.
38
Tabuła K., (2003), Choroba iluzji, "LOS", nr 3 (78), s. 7-11.
1
@inbook{UEK:2168335915,
author = "Katarzyna Kwarcińska and Magdalena Jelonek",
title = "Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "228-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
2
@misc{UEK:2168342445,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Dlaczego Twoje rysunki są ważne?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "88-89",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/88},
}
3
@article{UEK:2168318607,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Centra i peryferie jako rama analityczna i pojęciowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "5-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0301},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1342/957},
}
4
@inbook{UEK:2168312601,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Przedstawienia dzieci w sytuacji skrajnej deprywacji : analiza dyskursu wybranych obrazów",
booktitle = "Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska",
pages = "163-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-312-5 ; 978-83-277-1361-2",
}
5
@misc{UEK:2168285631,
author = "Magdalena Jelonek and Katarzyna Kwarcińska and Iwona Krzywda and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki",
title = "Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego",
adress = "Jasło; Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx},
issn = "",
}
6
@unpublished{UEK:2168290389,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Migracje wewnętrzne Polski a rozwój obszarów metropolitalnych i problemy adaptacji migrantów w wielkim mieście na przykładzie Krakowa i Warszawy",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa ",
pages = "67-97",
year = "2013",
}
7
@inbook{UEK:2168267406,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Wzory rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "139-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
8
@unpublished{UEK:2168290361,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania - społeczne przekonania i sposoby radzenia sobie z zagrożeniem i ryzykiem : badania socjologiczne w dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta ",
pages = "57-79",
year = "2013",
}
9
@inbook{UEK:2168267404,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Albowiem ubogich zawsze macie u siebie - dzieje rozwiązywania problemów społecznych",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
10
@article{UEK:2168249014,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Jak dobrze czynić dobrze?",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168249016,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 2), Analiza przypadku Napier House",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
12
@article{UEK:2168249000,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Rodzaje standardów",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168249008,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Przygotowanie do standaryzacji",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168248996,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Standardy standardów. Cz. 2, Ogłaszanie i jawność standardów",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168248990,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Jakość usług opiekuńczo-pomocowych",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {http://akcjastandaryzacja.fao.org.pl/vademecum/184-jakosc-uslug-opiekunczo-pomocowych},
}
16
@article{UEK:2168249002,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Formułowanie standardów i organizowanie procesu standaryzacji",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168249004,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Cele standaryzacji a cele organizacji",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
18
@article{UEK:2168275197,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Niedźwiedzia przysługa : czyli o tym, że pomagać też trzeba umieć",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "34-35",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
19
@article{UEK:2168248504,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Wiadomości z Czwartego Świata : gazety uliczne jako program społecznej reintegracji",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(4)",
pages = "71-73",
year = "2012",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es4.pdf},
}
20
@article{UEK:2168249026,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Fundacja R2 Motocyklowe i Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
21
@article{UEK:2168248986,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Charakterystyka procesów w usługach opiekuńczych i pomocowych",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168249006,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Kultura jakości w organizacji a standaryzacja",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
23
@article{UEK:2168249012,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "W jaki sposób wprowadzić standardy?",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
24
@article{UEK:2168249018,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 1), Opis przypadku Napier House",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
25
@article{UEK:2168249010,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Ryzyka związane ze standardami",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
26
@article{UEK:2168248992,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Jakości usług w sektorze obywatelskim",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168248994,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Standardy standardów. Cz. 1, Język i struktura standardów",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
28
@article{UEK:2168248108,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Społeczne negocjowanie prawa do pomocy : socjologiczna analiza wybranych przypadków działalności w obszarze wykluczenia",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "185-214",
year = "2012",
url = {www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/153_caly_numer.pdf#page=187=Fit},
}
29
@article{UEK:2168249022,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Standardy pozyskiwania funduszy - przypadek Wielkiej Brytanii",
journal = "Akcjastandaryzajca.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2012",
url = {},
}
30
@unpublished{UEK:2168282959,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Modele rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań",
pages = "131-154",
year = "2010",
}
31
@article{UEK:2168249120,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Tylko etyka, czy aż etyka? Etyka jako narzędzie w metodologii badań społecznych",
journal = "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne",
number = "3",
pages = "127-139",
year = "2009",
url = {http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%203_2009.pdf},
}
32
@article{UEK:2168249114,
author = "Katarzyna Tabuła",
title = "[Recenzja]",
journal = "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne",
number = "2",
pages = "108-116",
year = "2008",
url = {http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%202_2008.pdf},
}
33
@misc{UEK:2168248960,
author = "Katarzyna Kwarcińska and Cezary Hunkiewicz and Igor Dzierżanowski and Katarzyna Wątorczyk",
title = "Raport o sytuacji młodych organizacji pozarządowych w Polsce 2008",
adress = "Warszawa",
publisher = "Europejska Fundacja Kultury Miejskiej",
year = "2008",
url = {http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/raporty/Raport_Sytuacja_mlodych_NGO_2008.pdf},
isbn = "978-83-928418-0-7",
}
34
@article{UEK:2168249116,
author = "Katarzyna Kwarcińska",
title = "Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",
journal = "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne",
number = "2",
pages = "123-129",
year = "2008",
url = {http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%202_2008.pdf},
}
35
@article{UEK:2168249110,
author = "Katarzyna Tabuła",
title = "Kapitał społeczny w społeczeństwie ryzyka",
journal = "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne",
number = "1",
pages = "48-64",
year = "2007",
url = {http://is.ucs.uksw.edu.pl/sites/default/files/UCS_nr%201_2007.pdf},
}
36
@article{UEK:2168250012,
author = "Katarzyna Tabuła",
title = "Strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Lublinie w latach 2001-2010 przyjęta Uchwałą nr 594/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r.",
journal = "LOS : czasopismo samopomocy społecznej",
number = "4 (83)",
pages = "33-35",
year = "2004",
}
37
@article{UEK:2168250004,
author = "Katarzyna Tabuła and Jolanta Grzechnik and Aneta Czarnocka",
title = "Niepełnosprawni pomostem integrującym osiedla?",
journal = "LOS : czasopismo samopomocy społecznej",
number = "4 (83)",
pages = "4-8",
year = "2004",
}
38
@article{UEK:2168250000,
author = "Katarzyna Tabuła",
title = "Choroba iluzji",
journal = "LOS : czasopismo samopomocy społecznej",
number = "3 (78)",
pages = "7-11",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID