Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Christian L. E. Franzke , Marcin Czupryna
Tytuł:
Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages
Źródło:
Climatic Change. - vol. 158, iss. 3-4 (2020) , s. 503-515. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
CF was financially supported by the German Research Foundation through the collaborative research center TRR181 at the University of Hamburg. MC was supported by statutory means by Cracow University of Economics
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168341691
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Marcin Czupryna , Christian Franzke , Sascha Hokamp , Jürgen Scheffran
Tytuł:
An Agent-Based Approach to Integrated Assessment Modelling of Climate Change
Źródło:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 23, iss. 3 (2020) , s. 1-51. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Marcin Czupryna thanks CliSAP for financial support of his research stay in Hamburg and Cracow University of Eco-nomics for supporting further work on this paper.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168348602
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach
Źródło:
Central European Journal of Operations Research (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Polish National Science Center within "Miniatura" Programme.Project No.: 2018/02/X/HS4/00251
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168347612
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Sacha Bourgeois-Gironde , Marcin Czupryna
Tytuł:
On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets
Źródło:
Computational Economics (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence'' Programme for 2019--2022. Project No.: 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168347810
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Łukasz Markiewicz , Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska
Tytuł:
The Role of Need for Structure in Technical Analysis and How Identifying Information in Price Movements Raises Traders' Confidence = Potrzeba struktury w analizie technicznej : jak identyfikowanie informacji w ruchach cen zwiększa zaufanie traderów
Źródło:
Decyzje. - nr 33 (2020) , s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349900
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Łukasz Markiewicz , Marcin Czupryna
Tytuł:
Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself
Źródło:
Journal of Behavioral Decision Making. - Vol. 33, iss. 2 (2020) , s. 166-179. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
National Science Centre, Poland (NCN), Grant/Award Number: 2015/17/D/HS6/02684
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168341689
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Marcin Czupryna , Michał Jakubczyk , Paweł Oleksy
Tytuł:
Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market
Źródło:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 23, iss. 3 (2020) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioural and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets" Decision no. 2015/17/B/HS4/02708.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168348192
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Marcin Czupryna , Michał Jakubczyk , Paweł Oleksy
Tytuł:
On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine
Źródło:
Journal of Wine Economics. - vol. 14, iss. 4 (2019) , s. 400-408. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (grant no. 2015/17/B/HS4/02708) and by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (grant no. 021/RID/2018/19)
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168341703
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?
Źródło:
Romanian Journal of Economic Forecasting. - vol. 22, iss. 3 (2019) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets", Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341693
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335979
varia
11

Tytuł:
The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market
Źródło:
e-Finanse. - vol. 14, nr 4 (2018) , s. 22-35. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331375
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Leszek Morawski , Marcin Czupryna , Jerzy Mycielski , Jan Rączka
Tytuł:
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018) , s. 246-267. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324033
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Marcin Czupryna , Paweł Oleksy , Piotr Przybek , Bogumił Kamiński
Tytuł:
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region
Źródło:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioural and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168326317
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Andrzej Bień , Dariusz Borkowski , Jakub Kowalski , Andrzej Wetula , Marcin Czupryna
Tytuł:
Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego
Adres wydawniczy:
Polska: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018
Uwagi:
Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży,
Nr:
2168326709
patent
15

Autor:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Tytuł:
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli
Źródło:
Decyzje. - nr 29 (2018) , s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna were supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. Łukasz Markiewicz was supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Spontaneous evaluations of risk", Decision no. 2015/17/D/HS6/02684
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329151
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168325315
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Elżbieta Kubińska , Marcin Czupryna , Łukasz Markiewicz
Tytuł:
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego
Źródło:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017) , s. 5-13. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331323
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 30-31. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336115
varia
19

Autor:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336113
varia
20

Tytuł:
Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Źródło:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 157-182. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323391
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael
Źródło:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology2017. - nr 12, s. 59-60
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168331321
varia
22

Autor:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Tytuł:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323079
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324429
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Marcin Czupryna , Przemysław Szufel , Bogumił Kamiński , Anna Wiertlewska
Tytuł:
O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych = Preference Elicitation in Synthetic Social Networks
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3(87) (2017) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329509
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313061
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Źródło:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168310591
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz , Marcin Czupryna
Tytuł:
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299313
artykuł w czasopiśmie
28

Konferencja:
6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Tytuł:
Investors Activity in the Recovering Markets
Źródło:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168299453
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 159-172. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299315
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Tytuł:
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej?
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296939
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Efektywność półsilna
Źródło:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 91-134
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014, Bratysława, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-25
Tytuł:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market
Źródło:
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1 / [eds. Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská] - Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2014, s. 54-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3991-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168294541
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru = Weak Informational Efficiency of the Stock Market - Selected Methods of Measurement
Źródło:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 203-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Marcin Czupryna , Grzegorz Prosowicz , Michał Grotowski
Tytuł:
Efektywność silna
Źródło:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 135-187
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285779
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302033
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Tytuł:
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291193
varia
38

Autor:
M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Tytuł:
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302073
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Tytuł:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement
Źródło:
Decyzje. - nr 22 (2014) , s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290125
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Tytuł:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [98]-[106]
Nr:
2168302095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
J. Czekaj , M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Tytuł:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Effect of Ratings on the Share Prices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296921
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286087
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 109-118. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271314
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 40-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283033
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Bogumił Kamiński , Tomasz Szapiro , Marcin Czupryna
Tytuł:
On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure
Źródło:
Multiobjective Programming and Goal Programming / Vincent Barichard, Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Vincent T'Kindt (eds.) - Berlin; Heidelberg: Springer, 2009, s. 243-252. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr.
Seria:
(Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 618)
ISBN:
978-3-540-85645-0
Nr:
2168252494
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Rabah Amir , Marcin Czupryna
Tytuł:
On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty
Adres wydawniczy:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 2004
Opis fizyczny:
6 s.; 24 cm
Seria:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 2004/45)
Uwagi:
[odczyt: 17.04.2013], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168252490
seria wydawnicza
49

Tytuł:
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej
Źródło:
Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 77-86 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-230-5
Nr:
2168252484
rozdział w monografii
50

Tytuł:
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego
Źródło:
Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 61-80 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-363-8
Nr:
2168252482
rozdział w monografii
1
Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages / Christian L.E. Franzke, Marcin CZUPRYNA // Climatic Change. - vol. 158, iss. 3-4 (2020), s. 503-515. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0165-0009
2
An Agent-Based Approach to Integrated Assessment Modelling of Climate Change / Marcin CZUPRYNA, Christian Franzke, Sascha Hokamp, Jürgen Scheffran // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 23, iss. 3 (2020), s. 1-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/7.html. - ISSN 1460-7425
3
Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach / Marcin CZUPRYNA // Central European Journal of Operations Research. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-020-00686-6. - ISSN 1435-246X
4
On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets / Sacha Bourgeois-Gironde, Marcin CZUPRYNA // Computational Economics. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-020-10001-9. - ISSN 0927-7099
5
The Role of Need for Structure in Technical Analysis and How Identifying Information in Price Movements Raises Traders' Confidence = Potrzeba struktury w analizie technicznej : jak identyfikowanie informacji w ruchach cen zwiększa zaufanie traderów / Łukasz Markiewicz, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA // Decyzje. - nr 33 (2020), s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/399. - ISSN 1733-0092
6
Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself / Łukasz MARKIEWICZ, Marcin CZUPRYNA // Journal of Behavioral Decision Making. - Vol. 33, iss. 2 (2020), s. 166-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0894-3257
7
Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Michał Jakubczyk, Paweł OLEKSY // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 23, iss. 3 (2020), s. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/11.html. - ISSN 1460-7425
8
On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine / Marcin CZUPRYNA, Michał JAKUBCZYK, Paweł OLEKSY // Journal of Wine Economics. - vol. 14, iss. 4 (2019), s. 400-408. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1931-4361
9
What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBINSKA // Romanian Journal of Economic Forecasting. - vol. 22, iss. 3 (2019), s. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ipe.ro/rjef/rjef3_19/rjef3_19p117-131.pdf. - ISSN 1582-6163
10
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA, Andrzej ZYGUŁA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
11
The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // e-Finanse. - vol. 14, nr 4 (2018), s. 22-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml
12
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland / Leszek Morawski, Marcin CZUPRYNA, Jerzy Mycielski i Jan Rączka // Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018), s. 246-267. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
13
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY, Piotr PRZYBEK, Bogumił Kamiński // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html. - ISSN 1460-7425
14
Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego / Andrzej Bień, Dariusz Borkowski, Jakub Kowalski, Andrzej Wetula, Marcin CZUPRYNA. - G01R 19/00 (2006.01). - Patent ; PL 22979 B1. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 04.07.2016 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018. - Data zgłoszenia: 22.12.2014. - Numer zgłoszenia: 410735. - Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży
15
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 29 (2018), s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315. - ISSN 1733-0092
16
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 317-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874. - ISSN 1233-5835
17
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 5-13. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123. - ISSN 2084-137X
18
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 30-31. - Dostępne tylko streszczenia
19
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz MARKIEWICZ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
20
Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 157-182. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
21
Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael / Marcin CZUPRYNA // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 59-60. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128. - ISSN 2084-137X
22
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022. - ISSN 1642-168X
23
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048. - ISSN 1898-6447
24
O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych = Preference Elicitation in Synthetic Social Networks / Marcin CZUPRYNA, Przemysław Szufel, Bogumił Kamiński, Anna Wiertlewska // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3(87) (2017), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30. - ISSN 1506-7637
25
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899. - ISSN 1898-6447
26
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016), s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1540-496X
27
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz, Marcin CZUPRYNA // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 147-158. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf. - ISSN 2082-0976
28
Investors Activity in the Recovering Markets / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA // W: Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar. - Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015. - S. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6802-36-9. - Pełny tekst: http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Raziskovalna/GCMRM/GCMRM_Proceedings_2015.pdf
29
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 159-172. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf. - ISSN 2082-0976
30
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394. - ISSN 1642-168X
31
Efektywność półsilna / Marcin CZUPRYNA, Małgorzata SNARSKA, Janusz ŻARNOWSKI // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 91-134. - ISBN 978-83-208-2176-5
32
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
33
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1 / [eds. Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. - S. 54-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3991-3. - Pełny tekst: https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2014/FaR_2014_vol.1.pdf
34
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru = Weak Informational Efficiency of the Stock Market - Selected Methods of Measurement / Marcin CZUPRYNA // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 203-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2173-4
35
Efektywność silna / Marcin CZUPRYNA, Grzegorz Prosowicz, Michał Grotowski // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 135-187. - ISBN 978-83-208-2176-5
36
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
37
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
38
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets? / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
39
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 22 (2014), s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227. - ISSN 1733-0092
40
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii : raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [98]-[106]
41
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories / J. CZEKAJ, M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
42
Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Effect of Ratings on the Share Prices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf. - ISSN 1644-8979
43
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles / Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
44
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency / Marcin CZUPRYNA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 109-118. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
45
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 40-54. - Bibliogr.
46
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
47
On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure / Bogumił Kamiński, Tomasz Szapiro, Marcin Czupryna // W: Multiobjective Programming and Goal Programming : Theoretical Results and Practical Applications / Vincent Barichard, Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Vincent T'Kindt (eds.). - Berlin; Heidelberg : Springer, 2009. - (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, ISSN 0075-8442 ; 618). - S. 243-252. - Summ. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85645-0
48
On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty / Amir Rabah, Marcin Czupryna. - Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 2004. - 6 s. ; 24 cm. - Summ.. - [odczyt: 17.04.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics, ISSN 0771-3894 ; 2004/45). - Pełny tekst: http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/d58ab79e-fcd7-47fb-8daf-02b4773127bf/coredp_2004_45.pdf
49
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej / Marcin Czupryna // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-230-5
50
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego / Marcin Czupryna // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-80. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-363-8
1
Franzke C., Czupryna M., (2020), Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages, "Climatic Change", vol. 158, iss. 3-4, s. 503-515.
2
Czupryna M., Franzke C., Hokamp S., Scheffran J., (2020), An Agent-Based Approach to Integrated Assessment Modelling of Climate Change, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 23, iss. 3, s. 1-51; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/7.html
3
Czupryna M., (2020), Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach, "Central European Journal of Operations Research"; https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-020-00686-6
4
Bourgeois-Gironde S., Czupryna M., (2020), On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets, "Computational Economics"; https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-020-10001-9
5
Markiewicz Ł., Czupryna M., Kubińska E., (2020), The Role of Need for Structure in Technical Analysis and How Identifying Information in Price Movements Raises Traders' Confidence, "Decyzje", nr 33, s. 75-96; https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/399
6
Markiewicz Ł., Czupryna M., (2020), Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself, "Journal of Behavioral Decision Making", Vol. 33, iss. 2, s. 166-179.
7
Czupryna M., Jakubczyk M., Oleksy P., (2020), Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 23, iss. 3, s. 1-18; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/11.html
8
Czupryna M., Jakubczyk M., Oleksy P., (2019), On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine, "Journal of Wine Economics", vol. 14, iss. 4, s. 400-408.
9
Czupryna M., Kubińska E., (2019), What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?, "Romanian Journal of Economic Forecasting", vol. 22, iss. 3, s. 117-131; http://www.ipe.ro/rjef/rjef3_19/rjef3_19p117-131.pdf
10
Oleksy P., Czupryna M., Zyguła A., (2019), Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 27-28.
11
Czupryna M., Oleksy P., (2018), The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market, "e-Finanse", vol. 14, nr 4, s. 22-35; https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml
12
Morawski L., Czupryna M., Mycielski J., Rączka J., (2018), Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland, "Eastern European Economics", vol. 56, iss. 3, s. 246-267.
13
Czupryna M., Oleksy P., Przybek P., Kamiński B., (2018), Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 21, iss. 3, s. 1-21; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html
14
Bień A., Borkowski D., Kowalski J., Wetula A., Czupryna M., (2018), Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego. Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży, Polska, Patent, PL 22979 B1, Numer zgłoszenia: 410735 z 22.12.2014. O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018
15
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2018), Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?, "Decyzje", nr 29, s. 87-114; https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315
16
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2018), Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 317-343; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874
17
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., (2017), The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 5-13; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123
18
Czupryna M., Oleksy P., (2017), Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30-31.
19
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28-29.
20
Czupryna M., Oleksy P., (2017), Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 157-182.
21
Czupryna M., (2017), Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 59-60; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128
22
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 17, s. 21-32; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022
23
Oleksy P., Czupryna M., (2017), Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 67-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048
24
Czupryna M., Szufel P., Kamiński B., Wiertlewska A., (2017), O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3(87), s. 31-47; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30
25
Czupryna M., Oleksy P., (2016), Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899
26
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2016), Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 52, iss, 12, s. 2756-2771.
27
Kubińska E., Markiewicz Ł., Czupryna M., (2015), Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 147-158; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf
28
Czupryna M., Kubińska E., (2015), Investors Activity in the Recovering Markets. [W:] Kavkler A., Logožar K. (red.), Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, s. 141-155.
29
Czupryna M., Oleksy P., (2015), Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 159-172; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf
30
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2015), What Makes Technical Analysis Popular?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 53-66; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394
31
Czupryna M., Snarska M., Żarnowski J., (2014), Efektywność półsilna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-134.
32
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
33
Oleksy P., Czupryna M., (2014), Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market. [W:] Niňaj M., Záhumenská M. (red.), Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1, Bratislava : Publishing House EKONÓM, s. 54-63.
34
Czupryna M., (2014), Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 203-216.
35
Czupryna M., Prosowicz G., Grotowski M., (2014), Efektywność silna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 135-187.
36
Czupryna M., Oleksy P., (2014), Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region: Case Study of the Polish Wine Market. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [23]-[32].
37
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 25-26.
38
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [67]-[79].
39
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań, "Decyzje", nr 22, s. 71-99; http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227
40
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii: raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [98]-[106].
41
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [80]-[97].
42
Czupryna M., (2013), Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 109-119; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf
43
Czupryna M., (2013), Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 57-67; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
44
Czupryna M., (2013), O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 109-118; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3
45
Czupryna M., (2013), On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 40-54.
46
Czupryna M., (2013), Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[24]-12[35].
47
Kamiński B., Szapiro T., Czupryna M., (2009), On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure. [W:] Barichard V., Ehrgott M., Gandibleux X., (eds.) (red.), Multiobjective Programming and Goal Programming: Theoretical Results and Practical Applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems; 618), Berlin ; Heidelberg : Springer, s. 243-252.
48
Amir R., Czupryna M., (2004), On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty, (CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics, 2004/45), Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 6 s.
49
Czupryna M., (2004), Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej. [W:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 77-86.
50
Czupryna M., (2003), O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '03, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-80.
1
@article{UEK:2168341691,
author = "Christian L. E. Franzke and Marcin Czupryna",
title = "Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages",
journal = "Climatic Change",
number = "vol. 158, iss. 3-4",
pages = "503-515",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10584-019-02558-8},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168348602,
author = "Marcin Czupryna and Christian Franzke and Sascha Hokamp and Jürgen Scheffran",
title = "An Agent-Based Approach to Integrated Assessment Modelling of Climate Change",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 23, iss. 3",
pages = "1-51",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18564/jasss.4325},
url = {http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/7.html},
}
3
@article{UEK:2168347612,
author = "Marcin Czupryna and ",
title = "Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach",
journal = "Central European Journal of Operations Research",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10100-020-00686-6},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-020-00686-6},
}
4
@article{UEK:2168347810,
author = "Sacha Bourgeois-Gironde and Marcin Czupryna",
title = "On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets",
journal = "Computational Economics",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10614-020-10001-9},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-020-10001-9},
}
5
@article{UEK:2168349900,
author = "Łukasz Markiewicz and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska",
title = "The Role of Need for Structure in Technical Analysis and How Identifying Information in Price Movements Raises Traders' Confidence",
journal = "Decyzje",
number = "33",
pages = "75-96",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.141},
url = {https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/399},
}
6
@article{UEK:2168341689,
author = "Łukasz Markiewicz and Marcin Czupryna",
title = "Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself",
journal = "Journal of Behavioral Decision Making",
number = "Vol. 33, iss. 2",
pages = "166-179",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/bdm.2151},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168348192,
author = "Marcin Czupryna and Michał Jakubczyk and Paweł Oleksy",
title = "Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 23, iss. 3",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18564/jasss.4349},
url = {http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/11.html},
}
8
@article{UEK:2168341703,
author = "Marcin Czupryna and Michał Jakubczyk and Paweł Oleksy",
title = "On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine",
journal = "Journal of Wine Economics",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "400-408",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1017/jwe.2019.28},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168341693,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska",
title = "What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?",
journal = "Romanian Journal of Economic Forecasting",
number = "vol. 22, iss. 3",
pages = "117-131",
year = "2019",
url = {http://www.ipe.ro/rjef/rjef3_19/rjef3_19p117-131.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168335979,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna and Andrzej Zyguła",
title = "Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "27-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
11
@article{UEK:2168331375,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 14, 4",
pages = "22-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/fiqf-2018-0025},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml},
}
12
@article{UEK:2168324033,
author = "Leszek Morawski and Marcin Czupryna and Jerzy Mycielski and Jan Rączka",
title = "Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 56, iss. 3",
pages = "246-267",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2018.1449657},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168326317,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy and Piotr Przybek and Bogumił Kamiński",
title = "Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-21",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18564/jasss.3726},
url = {http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html},
}
14
@misc{UEK:2168326709,
author = "Andrzej Bień and Dariusz Borkowski and Jakub Kowalski and Andrzej Wetula and Marcin Czupryna",
title = "Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego",
adress = "Polska",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2018",
}
15
@article{UEK:2168329151,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?",
journal = "Decyzje",
number = "29",
pages = "87-114",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.104},
url = {https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315},
}
16
@article{UEK:2168325315,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz and Jan Czekaj",
title = "Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "317-343",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.1.14},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874},
}
17
@article{UEK:2168331323,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz",
title = "The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "5-13",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/PJOEP.2017.12.01},
url = {https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123},
}
18
@misc{UEK:2168336115,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy and ",
title = "Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "30-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
19
@misc{UEK:2168336113,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "28-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
20
@inbook{UEK:2168323391,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "157-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
21
@misc{UEK:2168331321,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael",
booktitle = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "59-60",
year = "2017",
url = {https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128},
}
22
@article{UEK:2168323079,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 17",
pages = "21-32",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2017.1702},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022},
}
23
@article{UEK:2168324429,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna",
title = "Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "67-77",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1005},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048},
}
24
@article{UEK:2168329509,
author = "Marcin Czupryna and Przemysław Szufel and Bogumił Kamiński and Anna Wiertlewska",
title = "O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3(87)",
pages = "31-47",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.03.87.03},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30},
}
25
@article{UEK:2168313061,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "21-32",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1002},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899},
}
26
@article{UEK:2168310591,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz and Jan Czekaj",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders",
journal = "Emerging Markets Finance and Trade",
number = "vol. 52, iss, 12",
pages = "2756-2771",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1540496X.2016.1217004},
url = {},
}
27
@article{UEK:2168299313,
author = "Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz and Marcin Czupryna",
title = "Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "147-158",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168299453,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska",
title = "Investors Activity in the Recovering Markets",
booktitle = "Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015",
pages = "141-155",
adress = "Maribor",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Economics and Business",
year = "2015",
url = {http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Raziskovalna/GCMRM/GCMRM_Proceedings_2015.pdf},
isbn = "978-961-6802-36-9",
}
29
@article{UEK:2168299315,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "159-172",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf},
}
30
@article{UEK:2168296939,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "What Makes Technical Analysis Popular?",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "53-66",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1205},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394},
}
31
@inbook{UEK:2168285777,
author = "Marcin Czupryna and Małgorzata Snarska and Janusz Żarnowski",
title = "Efektywność półsilna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "91-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
32
@misc{UEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
33
@inbook{UEK:2168294541,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna",
title = "Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market",
booktitle = "Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1",
pages = "54-63",
adress = "Bratislava",
publisher = "Publishing House EKONÓM",
year = "2014",
url = {https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2014/FaR_2014_vol.1.pdf},
isbn = "978-80-225-3991-3",
}
34
@inbook{UEK:2168285795,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "203-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
35
@inbook{UEK:2168285779,
author = "Marcin Czupryna and Grzegorz Prosowicz and Michał Grotowski",
title = "Efektywność silna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "135-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
36
@unpublished{UEK:2168302033,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[23]-[32]",
year = "2014",
}
37
@misc{UEK:2168291193,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "25-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
38
@unpublished{UEK:2168302073,
author = "M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[67]-[79]",
year = "2014",
}
39
@article{UEK:2168290125,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań",
journal = "Decyzje",
number = "22",
pages = "71-99",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.34},
url = {http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227},
}
40
@unpublished{UEK:2168302095,
author = "M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[98]-[106]",
year = "2014",
}
41
@unpublished{UEK:2168302083,
author = "J. Czekaj and M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[80]-[97]",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168296921,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "109-119",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf},
}
43
@article{UEK:2168286087,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "57-67",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
44
@article{UEK:2168271314,
author = "Marcin Czupryna",
title = "O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "109-118",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.109},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3},
}
45
@unpublished{UEK:2168290333,
author = "Marcin Czupryna",
title = "On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "40-54",
year = "2013",
}
46
@unpublished{UEK:2168283033,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[24]-12[35]",
year = "2013",
}
47
@inbook{UEK:2168252494,
author = "Bogumił Kamiński and Tomasz Szapiro and Marcin Czupryna",
title = "On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure",
booktitle = "Multiobjective Programming and Goal Programming",
pages = "243-252",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer",
year = "2009",
issn = "0075-8442",
isbn = "978-3-540-85645-0",
}
48
@book{UEK:2168252490,
author = "Rabah Amir and Marcin Czupryna",
title = "On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty",
adress = "Louvain-la-Neuve",
publisher = "Center for Operations Research & Econometrics",
year = "2004",
url = {http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/d58ab79e-fcd7-47fb-8daf-02b4773127bf/coredp_2004_45.pdf},
issn = "0771-3894",
}
49
@inbook{UEK:2168252484,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej",
booktitle = "Metody i zastosowania badań operacyjnych '04",
pages = "77-86",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-230-5",
}
50
@inbook{UEK:2168252482,
author = "Marcin Czupryna",
title = "O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '03",
pages = "61-80",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-363-8",
}