Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 119-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Andrzej Woźniak , Agnieszka Petryk , Anna Kochanek , Piotr Petryk , Paweł Guzdek
Tytuł:
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016) , s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309209
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305765
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Aldona K. Wota , Andrzej Woźniak
Tytuł:
The Application of the SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region's Strategic Position in the Aspect of Wind Energy = Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej
Źródło:
Agricultural Engineering. - R. 19, nr 4 (156) (2015) , s. 129-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316369
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Andrzej Woźniak , Bogusław Cieślikowski , Jarosław Frączek , Anna Krakowiak-Bal
Tytuł:
Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości = Multicriteria Discrete Optimization AHP to Evaluate Infrastructural Saturation Level in Term of Entrepreneurship Growth
Źródło:
Logistyka. - nr 4, CD 2 (2015) , s. 6828-6840. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168305297
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Jarosław Frączek , Aldona Wota , Andrzej Woźniak
Tytuł:
Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP = Decision Model used in Choice of Tender in Waste Management Systems, by Means of Analytic
Źródło:
Logistyka. - nr 4, CD 2 (2015) , s. 3248-3255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168305295
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Bogusław Cieślikowski , Jarosław Frączek , Anna Krakowiak-Bal , Andrzej Woźniak , Dawid Zielonka
Tytuł:
Struktura autonomicznego wózka transportowego = Structure of Automated Guided Vehicle
Źródło:
Logistyka. - nr 4, CD 2 (2015) , s. 2803-2811. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168305293
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Anna Krakowiak-Bal , Andrzej Woźniak
Tytuł:
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego : próba metodyczna
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 60-79
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Andrzej Zarzeka , Jarosław Frączek , Andrzej Woźniak
Tytuł:
Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP = Optimization of Milk Transport Trails Using the AHP Analysis
Źródło:
Logistyka. - nr 6, CD 3 (2014) , s. 11671-11678. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305289
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Zofia Sejud , Jarosław Frączek , Andrzej Woźniak
Tytuł:
Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego = Multi-criteria Discreet Analysis to Optimal Selection of the Orchard Farm's Cooperators
Źródło:
Logistyka. - nr 6, CD 3 (2014) , s. 9413-9424. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305291
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Urszula Ziemiańczyk , Anna Krakowiak-Bal , Bogusz Mikuła , Andrzej Woźniak
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich = Knowledge Management in the Process of Rural Development
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4/3 (2013) , s. 353-369. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168289249
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 173-191. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290315
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Autor:
Bogusz Mikuła , Anna Krakowiak-Bal , Andrzej Woźniak , Urszula Ziemiańczyk
Tytuł:
The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243280
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2012
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
raport/sprawozdanie
15

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
raport/sprawozdanie
16

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kielce: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
raport/sprawozdanie
1
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 / Agnieszka PERYK, Andrzej WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 119-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
2
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013 / Andrzej WOŹNIAK, Agnieszka PETRYK, Anna Kochanek, Piotr Petryk, Paweł Guzdek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016), s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962. - ISSN 1732-5587
3
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 29-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
4
The Application of the SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region's Strategic Position in the Aspect of Wind Energy = Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej / Aldona K. Wota, Andrzej WOŹNIAK // Agricultural Engineering. - R. 19, nr 4 (156) (2015), s. 129-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ir.ptir.org/artykuly/en/156/IR(156)_3692_en.pdf. - ISSN 2083-1587
5
Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości = Multicriteria Discrete Optimization AHP to Evaluate Infrastructural Saturation Level in Term of Entrepreneurship Growth / Andrzej WOŹNIAK, Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Anna Krakowiak-Bal // Logistyka. - nr 4, CD 2 (2015), s. 6828-6840. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
6
Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP = Decision Model used in Choice of Tender in Waste Management Systems, by Means of Analytic / Jarosław Frączek, Aldona Wota, Andrzej WOŹNIAK // Logistyka. - nr 4, CD 2 (2015), s. 3248-3255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9282-fraczek-wota-wozniak-propozycja-modelu. - ISSN 1231-5478
7
Struktura autonomicznego wózka transportowego = Structure of Automated Guided Vehicle / Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK, Dawid Zielonka // Logistyka. - nr 4, CD 2 (2015), s. 2803-2811. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9229-cieslikowski-fraczek-krakowiak-bal-wozniak-zielonka-struktura-autonomicznego. - ISSN 1231-5478
8
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego : próba metodyczna / Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 60-79
9
Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP = Optimization of Milk Transport Trails Using the AHP Analysis / Andrzej Zarzeka, Jarosław Frączek, Andrzej WOŹNIAK // Logistyka. - nr 6, CD 3 (2014), s. 11671-11678. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../7251-artykul. - ISSN 1231-5478
10
Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego = Multi-criteria Discreet Analysis to Optimal Selection of the Orchard Farm's Cooperators / Zofia Sejud, Jarosław Frączek, Andrzej WOŹNIAK // Logistyka. - nr 6, CD 3 (2014), s. 9413-9424. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../6994-artykul. - ISSN 1231-5478
11
Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich = Knowledge Management in the Process of Rural Development / Urszula Ziemiańczyk, Anna Krakowiak-Bal, Bogusz MIKUŁA, Andrzej WOŹNIAK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4/3 (2013), s. 353-369. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm. - ISSN 1732-5587
12
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji / Andrzej WOŹNIAK, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 173-191. - Streszcz.
13
The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects / Bogusz MIKUŁA, Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK, Urszula Ziemiańczyk // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
14
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
15
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
16
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce: [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
1
Petryk A., Woźniak A., (2016), Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 119-131.
2
Woźniak A., Petryk A., Kochanek A., Petryk P., Guzdek P., (2016), Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1081-1098; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962
3
Serafin P., Woźniak A., Zawilińska B., (2016), Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 29-53.
4
Wota A., Woźniak A., (2015), The Application of the SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region's Strategic Position in the Aspect of Wind Energy, "Agricultural Engineering", R. 19, nr 4 (156), s. 129-138; http://ir.ptir.org/artykuly/en/156/IR(156)_3692_en.pdf
5
Woźniak A., Cieślikowski B., Frączek J., Krakowiak-Bal A., (2015), Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 4, CD 2, s. 6828-6840.
6
Frączek J., Wota A., Woźniak A., (2015), Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 4, CD 2, s. 3248-3255; https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9282-fraczek-wota-wozniak-propozycja-modelu
7
Cieślikowski B., Frączek J., Krakowiak-Bal A., Woźniak A., Zielonka D., (2015), Struktura autonomicznego wózka transportowego, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 4, CD 2, s. 2803-2811; https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9229-cieslikowski-fraczek-krakowiak-bal-wozniak-zielonka-struktura-autonomicznego
8
Krakowiak-Bal A., Woźniak A., (2014), Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego : próba metodyczna. [W:] Tadeusz KUDŁACZ (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 60-79.
9
Zarzeka A., Frączek J., Woźniak A., (2014), Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 6, CD 3, s. 11671-11678; www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../7251-artykul
10
Sejud Z., Frączek J., Woźniak A., (2014), Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 6, CD 3, s. 9413-9424; www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../6994-artykul
11
Ziemiańczyk U., Krakowiak-Bal A., Mikuła B., Woźniak A., (2013), Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4/3, s. 353-369; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm
12
Woźniak A., Jopek D., (2013), Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 173-191.
13
Mikuła B., Krakowiak-Bal A., Woźniak A., Ziemiańczyk U., (2012), The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 49-65.
14
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2012), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 68 s.
15
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 408 s.
16
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego: materiały z warsztatów, Hołuj A. (red.), Kielce : [b.w.], 180 s.
1
@inbook{UEK:2168305773,
author = "Agnieszka Petryk and Andrzej Woźniak",
title = "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
2
@article{UEK:2168309209,
author = "Andrzej Woźniak and Agnieszka Petryk and Anna Kochanek and Piotr Petryk and Paweł Guzdek",
title = "Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1081-1098",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.079},
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962},
}
3
@inbook{UEK:2168305765,
author = "Piotr Serafin and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
4
@article{UEK:2168316369,
author = "Aldona K. Wota and Andrzej Woźniak",
title = "The Application of the SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region's Strategic Position in the Aspect of Wind Energy",
journal = "Agricultural Engineering",
number = "R. 19, 4 (156)",
pages = "129-138",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14654/ir.2015.156.159},
url = {http://ir.ptir.org/artykuly/en/156/IR(156)_3692_en.pdf},
}
5
@article{UEK:2168305297,
author = "Andrzej Woźniak and Bogusław Cieślikowski and Jarosław Frączek and Anna Krakowiak-Bal",
title = "Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości",
journal = "Logistyka",
number = "4, CD 2",
pages = "6828-6840",
year = "2015",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168305295,
author = "Jarosław Frączek and Aldona Wota and Andrzej Woźniak",
title = "Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP",
journal = "Logistyka",
number = "4, CD 2",
pages = "3248-3255",
year = "2015",
url = {https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9282-fraczek-wota-wozniak-propozycja-modelu},
}
7
@article{UEK:2168305293,
author = "Bogusław Cieślikowski and Jarosław Frączek and Anna Krakowiak-Bal and Andrzej Woźniak and Dawid Zielonka",
title = "Struktura autonomicznego wózka transportowego",
journal = "Logistyka",
number = "4, CD 2",
pages = "2803-2811",
year = "2015",
url = {https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9229-cieslikowski-fraczek-krakowiak-bal-wozniak-zielonka-struktura-autonomicznego},
}
8
@unpublished{UEK:2168301779,
author = "Anna Krakowiak-Bal and Andrzej Woźniak",
title = "Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego : próba metodyczna",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "60-79",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168305289,
author = "Andrzej Zarzeka and Jarosław Frączek and Andrzej Woźniak",
title = "Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP",
journal = "Logistyka",
number = "6, CD 3",
pages = "11671-11678",
year = "2014",
url = {www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../7251-artykul},
}
10
@article{UEK:2168305291,
author = "Zofia Sejud and Jarosław Frączek and Andrzej Woźniak",
title = "Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego",
journal = "Logistyka",
number = "6, CD 3",
pages = "9413-9424",
year = "2014",
url = {www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../6994-artykul},
}
11
@article{UEK:2168289249,
author = "Urszula Ziemiańczyk and Anna Krakowiak-Bal and Bogusz Mikuła and Andrzej Woźniak",
title = "Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4/3",
pages = "353-369",
year = "2013",
url = {http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm},
}
12
@unpublished{UEK:2168290315,
author = "Andrzej Woźniak and Dorota Jopek",
title = "Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "173-191",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168243280,
author = "Bogusz Mikuła and Anna Krakowiak-Bal and Andrzej Woźniak and Urszula Ziemiańczyk",
title = "The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
14
@misc{UEK:2168306101,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
}
15
@misc{UEK:2168306077,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
16
@misc{UEK:2168305975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów",
adress = "Kielce",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID