Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Byrski Jan , Hoser Henryk
Tytuł:
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018) = Administrative Fine for Failure to Fulfil the Information Obligation Referred to in Art . 14 GDPR When Personal Data Have Been Obtained from Publicly Accessible Sources - Partially Critical Gloss to the Final Decision of the President of Personal Data Protection Office of 15 March 2019, ZSPR.421.3.2018
Źródło:
Palestra. - R. 64, nr 5 (739) (2019) , s. 76-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337525
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Byrski Jan , Miąsko Maciej
Tytuł:
Collecting Surcharge under Amended Regulations in the Act on Payment Services that Implement PSD2
Źródło:
Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza - Warszawa: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2019, s. 332-335
Nr:
2168330337
rozdział w monografii
3

Autor:
Byrski Jan , Hoser Henryk
Tytuł:
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych = The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019) , s. 73-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337519
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Byrski Jan , Miąsko Maciej
Tytuł:
Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2
Źródło:
Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza - Warszawa: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2019, s. 328-331
Nr:
2168330327
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 349-361
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Nr:
2168328275
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2018
Opis fizyczny:
197 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-807-7
Nr:
2168332673
monografia
7

Autor:
Tytuł:
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
LII, 475 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-812-8559-9 ; 978-83-812-8560-5
Nr:
2168324485
monografia
8

Autor:
Tytuł:
Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues = Ochrona konsumenta w drugiej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (2015/2366/UE) - wybrane zagadnienia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323095
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Byrski Jan , Synowiec Michał
Tytuł:
Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych = Selected issues relating to legal characteristics of new payment services
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 12 (2017) , s. 34-39. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321441
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Bajor Barbara , Byrski Jan , Zalcewicz Anna
Tytuł:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: System Informacji Prawnej LEX, 2017
Opis fizyczny:
[181 ekranów]
Uwagi:
Stan prawny: 2017.10.27,
Nr:
2168324235
książka
11

Autor:
Tytuł:
Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania = Banking Secrecy - Current Regulations and New Challenges
Źródło:
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 237-251. - Streszcz., summ.
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
Nr:
2168324209
rozdział w monografii
12

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments = Wpływ regulacji prawnych na rozwój obrotu bezgotówkowego
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336099
varia
13

Autor:
Tytuł:
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne
Źródło:
Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple / red. nauk. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 1331-1342
ISBN:
978-83-8107-661-6
Nr:
2168319167
rozdział w monografii
14

Autor:
Byrski Jan , Sytniewski Leszek
Tytuł:
§ 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne
Źródło:
Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution / red. nauk. Wojciech Rogowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 77-92
ISBN:
978-83-255-9528-9 ; 978-83-255-9529-6
Nr:
2168321589
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych = Contractual Transfer of Personal Data for Processing in the Polish Personal Data Protection Act, Directive 95/46 and the General Data Protection Regulation
Źródło:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 / red. Grzegorz Sibiga - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 35-42. - Streszcz., summ.
Seria:
(Biblioteka Monitora Prawniczego)
ISBN:
978-83-255-9036-9
Nr:
2168312259
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia = The Impact of the Regulation (EU) on Interchange Fees for Card-Based Payment Transactions : Selected Issues
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 153-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315105
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę
Źródło:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 570-582
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307685
rozdział w monografii
18

Autor:
Byrski Jan , Sytniewski Leszek
Tytuł:
Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie
Źródło:
IT w Administracji. - nr 3 (2015) , s. 40-44. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168305065
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 83-104
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300779
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Byrski Jan , Sytniewski Leszek
Tytuł:
Dane osobowe w grach komputerowych
Źródło:
Ochrona gry komputerowej / red. nauk. Elżbieta Traple - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 187-203
ISBN:
978-83-264-9323-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168299073
rozdział w monografii
21

Autor:
Byrski Jan , Marcinkowska Agata , Sytniewski Leszek
Tytuł:
Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015
Opis fizyczny:
[77 ekranów]
Seria:
(Komentarz ; 10276)
Uwagi:
Stan prawny: 2015.11.15, Bibliogr.
Nr:
2168305081
książka
22

Autor:
Byrski Jan , Sytniewski Leszek
Tytuł:
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne = Procedure for a Permit to Conduct Business as a National Payment Institution - Selected Legal Issues
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 3 (54), t. 1 (2015) , s. 131-143. - Tytuł numeru: Innowacje w płatnościach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168303703
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Byrski Jan , Tobiczyk Paweł
Tytuł:
Prawo o big data
Źródło:
Miesięcznik Ubezpieczeniowy. - t. 12, nr 5 (2015) , s. 25-26. - Streszcz.
Nr:
2168304967
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2015) , s. 63-74
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305043
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Tytuł:
Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku
Źródło:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 113-123. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303689
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Autor:
Tytuł:
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;Business Centre Club, 2014
Opis fizyczny:
48 s.
Nr:
2168303911
raport/sprawozdanie
27

Tytuł:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 2, Insurance Law. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 36-48. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290833
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will
Źródło:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 11-20
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294983
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej = Insurance Secrecy Beneficiary
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - t. 20, nr 2 (79) (2014) , s. 13-24. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295887
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Ochrona baz danych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 78-85
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276113
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
31

Autor:
Byrski Jan , Marcinkowska Agata
Tytuł:
Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? : (kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.)
Źródło:
Polskie karty 2015 = Polish Cards 2015 : Almanac / [red. Sławomir Cieśliński] - Piaseczno: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2014, s. 470-474
ISBN:
978-83-924201-5-6
Nr:
2168295883
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 1, Banking Law. Cz. 1, Prawo bankowe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290831
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych : komentarz [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
[30 ekranów]
Nr:
2168295939
książka
34

Autor:
Byrski Jan , Marcinkowska Agata
Tytuł:
Whether and How Can You Take Advantage of a Reduction in Interchange Fees for Cross-border Transactions with Benefit for the Polish Economy? : (the Context of the EC Decision of February 26th, 2014)
Źródło:
Polskie karty 2015 = Polish Cards 2015 : Almanac / [red. Sławomir Cieśliński] - Piaseczno: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2014, s. 475-479
ISBN:
978-83-924201-5-6
Nr:
2168295885
rozdział w monografii
35

Autor:
Konarski Xawery , Byrski Jan
Tytuł:
Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule
Źródło:
IT w Administracji. - nr 10 (2014) , s. 45-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168305069
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Konarski Xawery , Byrski Jan
Tytuł:
Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów
Źródło:
IT w Administracji. - nr 10 (2014) , s. 50-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168305067
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Internet a prawo autorskie
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 86-94
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276115
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 61-70
Sygnatura:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301289
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Byrski Jan , Konarski Xawery
Tytuł:
Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
Źródło:
Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym / red. Arwid Mednis - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2013, s. 91-101
ISBN:
978-83-63093-94-5
Nr:
2168304973
rozdział w monografii
40

Autor:
Tytuł:
Cloud computing z perspektywy administracji publicznej
Źródło:
IT w Administracji. - nr 1 (2013) , s. 12-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168304953
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Byrski Jan , Traple Elżbieta
Tytuł:
Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange = Constitutionality of Statutory Regulation of Maximum Interchange Fee Rate
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 68, z. 6 (2013) , s. 58-73. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303919
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Byrski Jan , Marcinkowska Agata
Tytuł:
Nowe zasady prowadzenia zbiórek
Źródło:
Rzeczpospolita. - 18 października (2013) , s. C7
Tryb dostępu:
Nr:
2168303931
artykuł nierecenzowany
43

Autor:
Tytuł:
Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 370-379
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274341
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Byrski Jan , Wyżnikiewicz Bohdan
Tytuł:
Opłata interchange : ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, 2013
Opis fizyczny:
43 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168303913
raport/sprawozdanie
45

Autor:
Tytuł:
Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 6-14
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Autor:
Byrski Jan , Karwala Damian
Tytuł:
Outsourcing w administracji publicznej
Źródło:
IT w Administracji. - nr 9 (2013) , s. 30-35. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168304959
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych
Źródło:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 219-231 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262128
rozdział w monografii
48

Autor:
Byrski Jan , Wachowska Agnieszka
Tytuł:
Cloud computing w działalności instytucji płatniczej
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 9 (2012) , s. 59-73
Nr:
2168303917
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Byrski Jan , Wachowska Agnieszka
Tytuł:
Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2012) , s. 46-60
Nr:
2168325215
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 1 (2012) , s. 72-86
Nr:
2168303915
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych = Professional Secrecy of Payment Services
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 8 (2012) , s. 28-35. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300297
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 175-182
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242060
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Opis fizyczny:
XXXIII, [1], 417 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-1892-9
Nr:
2168244122
monografia
54

Autor:
Tytuł:
Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT) = Public administration body as a party to the agreement on Implementation of Information Technology (IT)
Źródło:
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia / [red.] Jan Goliński, Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 569)
Nr:
2168294515
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Autor:
Tytuł:
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (2009) , s. 42-50. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300293
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych
Źródło:
Prawo Bankowe. - nr 1(125) (2008) , s. 111-120. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300295
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Byrski Jan , Karwala Damian
Tytuł:
Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia
Źródło:
Prawo Nowych Technologii. - nr 4 (2008) , s. 48-55
Nr:
2168303929
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe
Źródło:
Prawo Bankowe. - nr 11(123) (2007) , s. 85-99. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327419
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Zakres pojęcia "tajemnica prawnie chroniona" na gruncie ustawy Prawo bankowe
Źródło:
Prawo Bankowe. - nr 6(118) (2007) , s. 90-101. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168325949
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - nr 4 (2006) , s. 21-26
Nr:
2168297211
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych
Źródło:
Prawo Bankowe. - nr 3(91) (2005) , s. 45-55
Nr:
2168325213
artykuł w czasopiśmie
1
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018) = Administrative Fine for Failure to Fulfil the Information Obligation Referred to in Art . 14 GDPR When Personal Data Have Been Obtained from Publicly Accessible Sources - Partially Critical Gloss to the Final Decision of the President of Personal Data Protection Office of 15 March 2019, ZSPR.421.3.2018 / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Palestra. - R. 64, nr 5 (739) (2019), s. 76-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://palestra.pl/upload/15/62/06/1562069558_.pdfWstęp: . - ISSN 0031-0344
2
Collecting Surcharge under Amended Regulations in the Act on Payment Services that Implement PSD2 / Jan BYRSKI, Maciej Miąsko // W: Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza. - Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, 2019. - S. 332-335
3
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych = The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019), s. 73-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://prawoasekuracyjne.pl/numer-299-2019/Wstęp: . - ISSN 1233-5681
4
Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2 / Jan BYRSKI, Maciej Miąsko // W: Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza. - Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, 2019. - S. 328-331
5
Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Jan BYRSKI, Monika SZARANIEC // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 349-361. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
6
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego / Monika SZARANIEC, Jan BYRSKI, Karol MAGOŃ. - Warszawa : Difin, 2018. - 197 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-807-7
7
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych / Jan BYRSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - LII, 475 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-812-8559-9 ; 978-83-812-8560-5
8
Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues = Ochrona konsumenta w drugiej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (2015/2366/UE) - wybrane zagadnienia / Jan BYRSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1327/1015. - ISSN 1898-6447
9
Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych = Selected issues relating to legal characteristics of new payment services / Jan BYRSKI, Michał Synowiec // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 12 (2017), s. 34-39. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
10
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz [on-line] / Barbara Bajor, Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Warszawa : System Informacji Prawnej LEX, 2017. - [181 ekranów]. - Stan prawny: 2017.10.27
11
Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania = Banking Secrecy - Current Regulations and New Challenges / Jan BYRSKI // W: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Monografie Prawnicze). - S. 237-251. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
12
The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments = Wpływ regulacji prawnych na rozwój obrotu bezgotówkowego / Jan BYRSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 16-17. - Dostępne tylko streszczenia
13
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne / Jan BYRSKI // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple / red. nauk. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1331-1342. - ISBN 978-83-8107-661-6
14
§ 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // W: Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution / red. nauk. Wojciech Rogowski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 77-92. - ISBN 978-83-255-9528-9 ; 978-83-255-9529-6
15
Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych = Contractual Transfer of Personal Data for Processing in the Polish Personal Data Protection Act, Directive 95/46 and the General Data Protection Regulation / Jan BYRSKI // W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 / red. Grzegorz Sibiga. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Biblioteka Monitora Prawniczego). - S. 35-42. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-255-9036-9
16
Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia = The Impact of the Regulation (EU) on Interchange Fees for Card-Based Payment Transactions : Selected Issues / Jan BYRSKI // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 153-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6112/23017.pdf. - ISSN 1428-278X
17
Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę / Jan BYRSKI // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 570-582. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
18
Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // IT w Administracji. - nr 3 (2015), s. 40-44. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
19
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia / Jan BYRSKI // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 83-104. - ISBN 978-83-264-9470-3
20
Dane osobowe w grach komputerowych / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // W: Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne / red. nauk. Elżbieta Traple. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - S. 187-203. - ISBN 978-83-264-9323-2
21
Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [on-line] / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska, Leszek Sytniewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. - [77 ekranów]. - Stan prawny: 2015.11.15. - Bibliogr. - (Komentarz ; 10276)
22
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne = Procedure for a Permit to Conduct Business as a National Payment Institution - Selected Legal Issues / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 3 (54), t. 1 (2015), s. 131-143. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Innowacje w płatnościach. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169560. - ISSN 1644-9584
23
Prawo o big data / Jan BYRSKI, Paweł Tobiczyk // Miesięcznik Ubezpieczeniowy. - t. 12, nr 5 (2015), s. 25-26. - Streszcz. - ISSN 1732-2413
24
Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej / Jan BYRSKI // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2015), s. 63-74. - ISSN 2081-9021
25
Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku / Jan BYRSKI // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 113-123. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
26
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny [on-line] / Jan BYRSKI. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;Business Centre Club, 2014. - 48 s
27
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 2, Insurance Law. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe / Jan BYRSKI, Monika SZARANIEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 36-48. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will / Jan BYRSKI // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 11-20. - ISBN 978-83-7930-512-4
29
Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej = Insurance Secrecy Beneficiary / Jan BYRSKI // Prawo Asekuracyjne : kwartalnik. - t. 20, nr 2 (79) (2014), s. 13-24. - Streszcz., summ. - ISSN 1233-5681
30
Ochrona baz danych / [Jan BYRSKI] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 78-85. - ISBN 978-83-7930-233-8
31
Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? : (kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.) / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska // W: Polskie karty 2015 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza = Polish Cards 2015 : Almanac / [red. Sławomir Cieśliński]. - Piaseczno : Medien Service Sławomir Cieśliński, 2014. - S. 470-474. - ISBN 978-83-924201-5-6
32
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 1, Banking Law. Cz. 1, Prawo bankowe / Jan BYRSKI, Monika SZARANIEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 25-35. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych : komentarz [on-line] / Jan BYRSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - [30 ekranów]
34
Whether and How Can You Take Advantage of a Reduction in Interchange Fees for Cross-border Transactions with Benefit for the Polish Economy? : (the Context of the EC Decision of February 26th, 2014) / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska // W: Polskie karty 2015 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza = Polish Cards 2015 : Almanac / [red. Sławomir Cieśliński]. - Piaseczno : Medien Service Sławomir Cieśliński, 2014. - S. 475-479. - ISBN 978-83-924201-5-6
35
Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule / Xawery Konarski, Jan BYRSKI // IT w Administracji. - nr 10 (2014), s. 45-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
36
Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów / Xawery Konarski, Jan BYRSKI // IT w Administracji. - nr 10 (2014), s. 50-55. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
37
Internet a prawo autorskie / [Jan BYRSKI] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 86-94. - ISBN 978-83-7930-233-8
38
Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 61-70
39
Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego / Jan BYRSKI, Xawery Konarski // W: Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym / red. Arwid Mednis. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2013. - S. 91-101. - ISBN 978-83-63093-94-5
40
Cloud computing z perspektywy administracji publicznej / Jan BYRSKI // IT w Administracji. - nr 1 (2013), s. 12-16. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
41
Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange = Constitutionality of Statutory Regulation of Maximum Interchange Fee Rate / Jan BYRSKI, Elżbieta TRAPLE // Państwo i Prawo. - R. 68, z. 6 (2013), s. 58-73. - Summ. - ISSN 0031-0980
42
Nowe zasady prowadzenia zbiórek / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska // Rzeczpospolita. - 18 października (2013), s. C7. - ISSN 0208-9130
43
Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 370-379. - ISBN 978-83-7930-012-9
44
Opłata interchange : ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji [on-line] / Jan BYRSKI, Bohdan Wyżnikiewicz. - Kraków : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, 2013. - 43 s. - Pełny tekst: http://www.ibngr.pl/content/download/1321/14847/file/raport_interchange.pdf
45
Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 6-14
46
Outsourcing w administracji publicznej / Jan BYRSKI, Damian Karwala // IT w Administracji. - nr 9 (2013), s. 30-35. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
47
Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych / Jan BYRSKI // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 219-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
48
Cloud computing w działalności instytucji płatniczej / Jan BYRSKI, Agnieszka Wachowska // Monitor Prawa Bankowego. - nr 9 (2012), s. 59-73. - ISSN 2081-9021
49
Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym / Jan BYRSKI, Agnieszka Wachowska // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2012), s. 46-60. - ISSN 2081-9021
50
Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej / Jan BYRSKI // Monitor Prawa Bankowego. - nr 1 (2012), s. 72-86. - ISSN 2081-9021
51
Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych = Professional Secrecy of Payment Services / Jan BYRSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 8 (2012), s. 28-35. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
52
Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / Jan BYRSKI // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 175-182. - ISBN 978-83-7641-676-2
53
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej / Jan BYRSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - XXXIII, [1], 417 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-1892-9
54
Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT) = Public administration body as a party to the agreement on Implementation of Information Technology (IT) / Jan Byrski // W: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia / [red.] Jan Goliński, Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 569). - S. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
55
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego / Jan BYRSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (2009), s. 42-50. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
56
Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 1(125) (2008), s. 111-120. - Streszcz. - ISSN 1231-1472
57
Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia / Jan Byrski, Damian Karwala // Prawo Nowych Technologii. - nr 4 (2008), s. 48-55. - ISSN 1899-0606
58
Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 11(123) (2007), s. 85-99. - Streszcz. - ISSN 1231-1472
59
Zakres pojęcia "tajemnica prawnie chroniona" na gruncie ustawy Prawo bankowe / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 6(118) (2007), s. 90-101. - Streszcz. - ISSN 1231-1472
60
Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych / Jan Byrski // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - nr 4 (2006), s. 21-26. - ISSN 0137-5490
61
Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 3(91) (2005), s. 45-55. - ISSN 1231-1472
1
Byrski J., Hoser H., (2019), Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018), "Palestra", R. 64, nr 5 (739), s. 76-92.
2
Byrski J., Miąsko M., (2019), Collecting Surcharge under Amended Regulations in the Act on Payment Services that Implement PSD2. [W:] Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 332-335.
3
Byrski J., Hoser H., (2019), Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, "Prawo Asekuracyjne", nr 2 (99), s. 73-89.
4
Byrski J., Miąsko M., (2019), Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2. [W:] Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 328-331.
5
Byrski J., Szaraniec M., (2018), Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 349-361.
6
Szaraniec M., Byrski J., Magoń K., (2018), Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego, Warszawa : Difin, 197 s.
7
Byrski J., (2018), Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LII, 475 s.
8
Byrski J., (2017), Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 25-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1327/1015
9
Byrski J., Synowiec M., (2017), Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12, s. 34-39.
10
Bajor B., Byrski J., Zalcewicz A., (2017), Ustawa o usługach płatniczych: komentarz, [on-line], Warszawa : System Informacji Prawnej LEX, [181 ekranów]
11
Byrski J., (2017), Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 237-251.
12
Byrski J., (2017), The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 16-17.
13
Byrski J., (2017), Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne. [W:] Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red.), Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 1331-1342.
14
Byrski J., Sytniewski L., (2017), § 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne. [W:] Rogowski W. (red.), Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 77-92.
15
Byrski J., (2016), Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. [W:] Sibiga G. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 35-42.
16
Byrski J., (2016), Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia, "Europa Regionum", t. 29, s. 153-167; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6112/23017.pdf
17
Byrski J., (2016), Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 570-582.
18
Byrski J., Sytniewski L., (2015), Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie, "IT w Administracji", nr 3, s. 40-44.
19
Byrski J., (2015), Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 83-104.
20
Byrski J., Sytniewski L., (2015), Dane osobowe w grach komputerowych. [W:] Traple E. (red.), Ochrona gry komputerowej: aktualne wyzwania prawne, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 187-203.
21
Byrski J., Marcinkowska A., Sytniewski L., (2015), Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, [on-line], Warszawa : Wolters Kluwer Polska, [77 ekranów]
22
Byrski J., Sytniewski L., (2015), Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 3 (54), t. 1, s. 131-143; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169560
23
Byrski J., Tobiczyk P., (2015), Prawo o big data, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", t. 12, nr 5, s. 25-26.
24
Byrski J., (2015), Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5, s. 63-74.
25
Byrski J., (2015), Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 113-123.
26
Byrski J., (2014), Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny, [on-line], Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego : Business Centre Club, 48 s.
27
Byrski J., Szaraniec M., (2014), Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 36-48.
28
Byrski J., (2014), Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 11-20.
29
Byrski J., (2014), Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne", t. 20, nr 2 (79), s. 13-24.
30
Byrski J., (2014), Ochrona baz danych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 78-85.
31
Byrski J., Marcinkowska A., (2014), Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? : (kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.). [W:] Cieśliński S. (red.), Polskie karty 2015: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Piaseczno : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 470-474.
32
Byrski J., Szaraniec M., (2014), Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 1, Prawo bankowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 25-35.
33
Byrski J., (2014), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych: komentarz, [on-line], Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, [30 ekranów]
34
Byrski J., Marcinkowska A., (2014), Whether and How Can You Take Advantage of a Reduction in Interchange Fees for Cross-border Transactions with Benefit for the Polish Economy? : (the Context of the EC Decision of February 26th, 2014). [W:] Cieśliński S. (red.), Polskie karty 2015: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Piaseczno : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 475-479.
35
Konarski X., Byrski J., (2014), Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule, "IT w Administracji", nr 10, s. 45-50.
36
Konarski X., Byrski J., (2014), Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów, "IT w Administracji", nr 10, s. 50-55.
37
Byrski J., (2014), Internet a prawo autorskie. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 86-94.
38
Byrski J., (2014), Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 61-70.
39
Byrski J., Konarski X., (2013), Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. [W:] Mednis A. (red.), Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, s. 91-101.
40
Byrski J., (2013), Cloud computing z perspektywy administracji publicznej, "IT w Administracji", nr 1, s. 12-16.
41
Byrski J., Traple E., (2013), Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange, "Państwo i Prawo", R. 68, z. 6, s. 58-73.
42
Byrski J., Marcinkowska A., (2013), Nowe zasady prowadzenia zbiórek, "Rzeczpospolita", 18 października, s. C7.
43
Byrski J., (2013), Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 370-379.
44
Byrski J., Wyżnikiewicz B., (2013), Opłata interchange: ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji, [on-line], Kraków : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, 43 s.
45
Byrski J., (2013), Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 6-14.
46
Byrski J., Karwala D., (2013), Outsourcing w administracji publicznej, "IT w Administracji", nr 9, s. 30-35.
47
Byrski J., (2013), Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 219-231.
48
Byrski J., Wachowska A., (2012), Cloud computing w działalności instytucji płatniczej, "Monitor Prawa Bankowego", nr 9, s. 59-73.
49
Byrski J., Wachowska A., (2012), Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5, s. 46-60.
50
Byrski J., (2012), Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej, "Monitor Prawa Bankowego", nr 1, s. 72-86.
51
Byrski J., (2012), Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8, s. 28-35.
52
Byrski J., (2012), Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 175-182.
53
Byrski J., (2010), Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XXXIII, [1], 417 s.
54
Byrski J., (2010), Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT). [W:] Goliński , Kobyliński A., Sobczak A. (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 569), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 23-33.
55
Byrski J., (2009), Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9, s. 42-50.
56
Byrski J., (2008), Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych, "Prawo Bankowe", nr 1(125), s. 111-120.
57
Byrski J., Karwala D., (2008), Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia, "Prawo Nowych Technologii", nr 4, s. 48-55.
58
Byrski J., (2007), Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe, "Prawo Bankowe", nr 11(123), s. 85-99.
59
Byrski J., (2007), Zakres pojęcia "tajemnica prawnie chroniona" na gruncie ustawy Prawo bankowe, "Prawo Bankowe", nr 6(118), s. 90-101.
60
Byrski J., (2006), Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 4, s. 21-26.
61
Byrski J., (2005), Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych, "Prawo Bankowe", nr 3(91), s. 45-55.
1
@article{UEK:2168337525,
author = "Byrski Jan and Hoser Henryk",
title = "Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018)",
journal = "Palestra",
number = "R. 64, 5 (739)",
pages = "76-92",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168330337,
author = "Byrski Jan and Miąsko Maciej",
title = "Collecting Surcharge under Amended Regulations in the Act on Payment Services that Implement PSD2",
booktitle = "Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza",
pages = "332-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Medien Service Sławomir Cieśliński",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168337519,
author = "Byrski Jan and Hoser Henryk",
title = "Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych",
journal = "Prawo Asekuracyjne",
number = "2 (99)",
pages = "73-89",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168330327,
author = "Byrski Jan and Miąsko Maciej",
title = "Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2",
booktitle = "Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza",
pages = "328-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Medien Service Sławomir Cieśliński",
year = "2019",
}
5
@inbook{UEK:2168328275,
author = "Byrski Jan and Szaraniec Monika",
title = "Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "349-361",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
6
@book{UEK:2168332673,
author = "Szaraniec Monika and Byrski Jan and Magoń Karol",
title = "Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-807-7",
}
7
@book{UEK:2168324485,
author = "Byrski Jan",
title = "Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8559-9 ; 978-83-812-8560-5",
}
8
@article{UEK:2168323095,
author = "Byrski Jan",
title = "Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "25-42",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168321441,
author = "Byrski Jan and Synowiec Michał",
title = "Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "12",
pages = "34-39",
year = "2017",
}
10
@book{UEK:2168324235,
author = "Bajor Barbara and Byrski Jan and Zalcewicz Anna",
title = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "System Informacji Prawnej LEX",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168324209,
author = "Byrski Jan",
title = "Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania",
booktitle = "Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych",
pages = "237-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0",
}
12
@misc{UEK:2168336099,
author = "Byrski Jan",
title = "The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "16-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
13
@inbook{UEK:2168319167,
author = "Byrski Jan",
title = "Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne",
booktitle = "Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple",
pages = "1331-1342",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-661-6",
}
14
@inbook{UEK:2168321589,
author = "Byrski Jan and Sytniewski Leszek",
title = "§ 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne",
booktitle = "Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution",
pages = "77-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-9528-9 ; 978-83-255-9529-6",
}
15
@inbook{UEK:2168312259,
author = "Byrski Jan",
title = "Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych",
booktitle = "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016",
pages = "35-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9036-9",
}
16
@article{UEK:2168315105,
author = "Byrski Jan",
title = "Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "153-167",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168307685,
author = "Byrski Jan",
title = "Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "570-582",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
18
@article{UEK:2168305065,
author = "Byrski Jan and Sytniewski Leszek",
title = "Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie",
journal = "IT w Administracji",
number = "3",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
19
@inbook{UEK:2168300779,
author = "Byrski Jan",
title = "Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "83-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
20
@inbook{UEK:2168299073,
author = "Byrski Jan and Sytniewski Leszek",
title = "Dane osobowe w grach komputerowych",
booktitle = "Ochrona gry komputerowej",
pages = "187-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9323-2",
}
21
@book{UEK:2168305081,
author = "Byrski Jan and Marcinkowska Agata and Sytniewski Leszek",
title = "Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
issn = "",
}
22
@article{UEK:2168303703,
author = "Byrski Jan and Sytniewski Leszek",
title = "Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 13, 3 (54), t. 1",
pages = "131-143",
adress = "",
year = "2015",
}
23
@article{UEK:2168304967,
author = "Byrski Jan and Tobiczyk Paweł",
title = "Prawo o big data",
journal = "Miesięcznik Ubezpieczeniowy",
number = "t. 12, 5",
pages = "25-26",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168305043,
author = "Byrski Jan",
title = "Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5",
pages = "63-74",
year = "2015",
}
25
@inbook{UEK:2168303689,
author = "Byrski Jan",
title = "Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "113-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
26
@misc{UEK:2168303911,
author = "Byrski Jan",
title = "Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;Business Centre Club",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168290833,
author = "Byrski Jan and Szaraniec Monika",
title = "Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "36-48",
adress = "",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168294983,
author = "Byrski Jan",
title = "Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "11-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
29
@article{UEK:2168295887,
author = "Byrski Jan",
title = "Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej",
journal = "Prawo Asekuracyjne",
number = "t. 20, 2 (79)",
pages = "13-24",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168276113,
author = "Byrski Jan",
title = "Ochrona baz danych",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
31
@inbook{UEK:2168295883,
author = "Byrski Jan and Marcinkowska Agata",
title = "Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? : (kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.)",
booktitle = "Polskie karty 2015",
pages = "470-474",
adress = "Piaseczno",
publisher = "Medien Service Sławomir Cieśliński",
year = "2014",
isbn = "978-83-924201-5-6",
}
32
@article{UEK:2168290831,
author = "Byrski Jan and Szaraniec Monika",
title = "Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "25-35",
adress = "",
year = "2014",
}
33
@book{UEK:2168295939,
author = "Byrski Jan",
title = "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
}
34
@inbook{UEK:2168295885,
author = "Byrski Jan and Marcinkowska Agata",
title = "Whether and How Can You Take Advantage of a Reduction in Interchange Fees for Cross-border Transactions with Benefit for the Polish Economy? : (the Context of the EC Decision of February 26th, 2014)",
booktitle = "Polskie karty 2015",
pages = "475-479",
adress = "Piaseczno",
publisher = "Medien Service Sławomir Cieśliński",
year = "2014",
isbn = "978-83-924201-5-6",
}
35
@article{UEK:2168305069,
author = "Konarski Xawery and Byrski Jan",
title = "Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule",
journal = "IT w Administracji",
number = "10",
pages = "45-50",
year = "2014",
}
36
@article{UEK:2168305067,
author = "Konarski Xawery and Byrski Jan",
title = "Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów",
journal = "IT w Administracji",
number = "10",
pages = "50-55",
year = "2014",
}
37
@inbook{UEK:2168276115,
author = "Byrski Jan",
title = "Internet a prawo autorskie",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "86-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
38
@unpublished{UEK:2168301289,
author = "Byrski Jan",
title = "Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego",
pages = "61-70",
year = "2014",
}
39
@inbook{UEK:2168304973,
author = "Byrski Jan and Konarski Xawery",
title = "Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego",
booktitle = "Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym",
pages = "91-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW",
year = "2013",
isbn = "978-83-63093-94-5",
}
40
@article{UEK:2168304953,
author = "Byrski Jan",
title = "Cloud computing z perspektywy administracji publicznej",
journal = "IT w Administracji",
number = "1",
pages = "12-16",
year = "2013",
}
41
@article{UEK:2168303919,
author = "Byrski Jan and Traple Elżbieta",
title = "Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 68, z. 6",
pages = "58-73",
year = "2013",
}
42
@article{UEK:2168303931,
author = "Byrski Jan and Marcinkowska Agata",
title = "Nowe zasady prowadzenia zbiórek",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "18 października",
pages = "C7",
year = "2013",
}
43
@inbook{UEK:2168274341,
author = "Byrski Jan",
title = "Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "370-379",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
44
@misc{UEK:2168303913,
author = "Byrski Jan and Wyżnikiewicz Bohdan",
title = "Opłata interchange : ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy",
year = "2013",
}
45
@unpublished{UEK:2168288487,
author = "Byrski Jan",
title = "Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego",
pages = "6-14",
year = "2013",
}
46
@article{UEK:2168304959,
author = "Byrski Jan and Karwala Damian",
title = "Outsourcing w administracji publicznej",
journal = "IT w Administracji",
number = "9",
pages = "30-35",
year = "2013",
}
47
@inbook{UEK:2168262128,
author = "Byrski Jan",
title = "Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "219-231",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
48
@article{UEK:2168303917,
author = "Byrski Jan and Wachowska Agnieszka",
title = "Cloud computing w działalności instytucji płatniczej",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "9",
pages = "59-73",
year = "2012",
}
49
@article{UEK:2168325215,
author = "Byrski Jan and Wachowska Agnieszka",
title = "Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5",
pages = "46-60",
year = "2012",
}
50
@article{UEK:2168303915,
author = "Byrski Jan",
title = "Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "1",
pages = "72-86",
year = "2012",
}
51
@article{UEK:2168300297,
author = "Byrski Jan",
title = "Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "8",
pages = "28-35",
year = "2012",
}
52
@inbook{UEK:2168242060,
author = "Byrski Jan",
title = "Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy dzierżawy strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "175-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
53
@book{UEK:2168244122,
author = "Byrski Jan",
title = "Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-255-1892-9",
}
54
@inbook{UEK:2168294515,
author = "Byrski Jan",
title = "Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT)",
booktitle = "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia",
pages = "23-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
issn = "0867-7727",
}
55
@article{UEK:2168300293,
author = "Byrski Jan",
title = "Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "9",
pages = "42-50",
year = "2009",
}
56
@article{UEK:2168300295,
author = "Byrski Jan",
title = "Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "1(125)",
pages = "111-120",
year = "2008",
}
57
@article{UEK:2168303929,
author = "Byrski Jan and Karwala Damian",
title = "Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia",
journal = "Prawo Nowych Technologii",
number = "4",
pages = "48-55",
year = "2008",
}
58
@article{UEK:2168327419,
author = "Byrski Jan",
title = "Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "11(123)",
pages = "85-99",
year = "2007",
}
59
@article{UEK:2168325949,
author = "Byrski Jan",
title = "Zakres pojęcia tajemnica prawnie chroniona na gruncie ustawy Prawo bankowe",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "6(118)",
pages = "90-101",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:2168297211,
author = "Byrski Jan",
title = "Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "4",
pages = "21-26",
year = "2006",
}
61
@article{UEK:2168325213,
author = "Byrski Jan",
title = "Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "3(91)",
pages = "45-55",
year = "2005",
}