Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przypowieść o pszenicy w zmaganiach Kościoła z herezją w nauczaniu Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra i Jana Kalwina = The Parable of Wheat in the Church's Struggle Against Heresy in the Teachings of Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, Martin Luther and John Calvin
Źródło:
Rocznik Teologiczny. - R. 63, z. 2 (2021) , s. 453-490. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168358492
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
(Non)Religious Freedom : a Critical Perspective on the Contemporary Understanding of Freedom of Conscience and Religion
Źródło:
Politeja. - nr 2 (71) (2021) , s. 183-202. - Tytuł numeru: Are Human Rights Universal? - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358510
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Credobaptism and Religious Policy : Separation of Church and State, Freedom of Religion, and Religious Tolerance in the Writings of the Early Baptists
Źródło:
Chrześcijaństwo - Świat - Polityka = Christianity - World - Politics. - nr 24 (2020) , s. 214-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352976
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ogród murem oddzielony od pustyni : relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 2020
Opis fizyczny:
251, [2] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z subwencji przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą
ISBN:
978-83-60273-61-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168352394
monografia
5

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333841
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168333839
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
The Fertility Rate in the EU Societies and Life Satisfaction of Contemporary Europeans
Źródło:
Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities. - nr 9 (2019) , s. 257-273. - Tytuł numeru: Sport as the Expression of Nations Issues - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352972
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu
Źródło:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 151-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 377-392 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
"Let's Make America Born-Again"? - wybory prezydenckie w 2016 roku a kondycja Nowej Religijnej Prawicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Źródło:
Politologia religii / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 371-391
Seria:
(Systemy Religijne Współczesnego Świata)
ISBN:
978-83-227-9161-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332359
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Nienaruszalność unijnego systemu wartości jako żywotny interes Unii Europejskiej - krytyczna analiza mechanizmu egzekucji postanowień art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej = The Inviolability of the European Union's Values - a Critical Analysis of TEU's Article 2 Execution Mechanism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017) , s. 87-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168322617
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Russell Moore jako recenzent udziału białych, ewangelikalnych, "nowonarodzonych" protestantów w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2016 roku
Źródło:
Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki / red. Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk - Zielona Góra ; Sieniawa Żarska: Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 257-271
Seria:
(Politologia religii ; t. 4)
ISBN:
978-83-62352-41-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321939
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Unijne wartości i interesy : kilka uwag o traktatowym opisie podstaw ustrojowych Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320495
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
W poszukiwaniu politycznego mechanizmu egzekucji unijnych wartości = Towards a Political Mechanism for Enforcement of Union's Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321427
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie
Źródło:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 165-187 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303181
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
The U.S. Supreme Court as an Exemplar of Rawlsian Public Reason : Some Comments on United States v. Windsor
Źródło:
After Rawls / red. Dariusz Dańkowski, Anna Krzynówek-Arndt - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016, s. 313-338 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-311-8 ; 978-83-277-1358-2
Nr:
2168313327
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowskiej koncepcji osoby = Liberal-Communitarian Dispute over the Concept of Person : Some Remarks on the Sandelian Critique of Rawls's Justice as Fairness
Źródło:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 153-175. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168310451
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wolność religijna i interes publiczny w demoliberalnym państwie : kilka refleksji wokół sporu o ubój rytualny w Polsce
Źródło:
Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 241-257
Seria:
(Systemy Religijne we Współczesnym Świecie)
ISBN:
978-83-7784-823-4
Nr:
2168310467
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Sprawiedliwość polityczna a neutralność : kilka uwag o rozumnej naturze liberalizmu politycznego Johna Rawlsa i Charlesa Larmore'a = Political Justice and Neutrality : a Few Comments about the Rational Nature of the Political Liberalism of John Rawls and Charles Larmore
Źródło:
Civitas. Studia z filozofii polityki. - nr 18 (2016) , s. 188-219. - Tytuł numeru: Kultura polityczna
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312809
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Nowe państwa członkowskie i "polityczne kryteria kopenhaskie" = New Member States and "The Political Copenhagen Criteria"
Źródło:
Politeja. - nr 9 (39) (2015) , s. 245-271. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305341
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wybór czy nakaz?
Źródło:
Znak. - nr 1 (716) (2015) , s. 14-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168293537
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
W odpowiedzi na polemikę : (komentarz do głosu Henryka Woźniakowskiego)
Źródło:
Znak. - nr 3 (718) (2015) , s. 58-61
Tryb dostępu:
Nr:
2168293541
polemika
23

Tytuł:
Postscriptum
Źródło:
Znak. - nr 3 (718) (2015) , s. 63
Tryb dostępu:
Nr:
2168293543
polemika
24

Tytuł:
Teista w demoliberalnym świecie : rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014
Opis fizyczny:
391 s.; 21 cm.
Seria:
(Biblioteka Myśli Politycznej ; 94)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62628-91-9
Nr:
2168283131
monografia
25

Tytuł:
Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 24-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Małżeństwa jednopłciowe i interes publiczny w orzecznictwie amerykańskiej judykatywy = Same-Sex Marriages and the Public Interest in the Jurisprudence of us Courts
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 2(121) (2014) , s. 89-106. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292919
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Demokracja i prawa człowieka w spotkaniu Europejczyka z Latynoamerykaninem = La democracia y los derechos humanos en el encuentro entre un Europeo y un Latino
Źródło:
Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej : teoria i praktyka = Los derechos humanos en América Latina : teoría y práctica / red. Karol Derwich, Marta Kania - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2014, s. 11-41. - Res. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3929-8
Nr:
2168298127
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 81-94
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254444
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 20-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290131
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 69-82
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 65-89
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 36-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258016
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Polityka liberalna i religia : refleksje nad rozumem publicznym Johna Rawlsa i koncepcjami pokrewnymi = Liberal Politics and Religion : Reflections on Rawlsian 'Public Reason' and Related Concepts
Źródło:
Kultura i Polityka. - nr 6 (2009) , s. 14-31. - Tytuł numeru: Religia i polityka - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168312355
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Rawlsowska "sprawiedliwość jako bezstronność" : rekonstrukcja podstawowych założeń i twierdzeń Teorii sprawiedliwości oraz ich krytyka z pozycji komunitarystycznych
Źródło:
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. - nr 2/3 (2008) , s. 46-59. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168312315
artykuł w czasopiśmie
35

Konferencja:
3rd Congres of Polish Association for Canadian Studies and 3rd International Conference of Central European Canadianists, Kraków, Polska, od 2004-04-30 do 2004-05-03
Tytuł:
Community, Language and Ethical Dimension of Cultural Identity : Charles Taylor and Challenges of Post-modernity
Źródło:
Place and Memory in Canada : Global Perspectives = Lieu et mémoire au Canada : perspectives globales / red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2005, s. 399-408
ISBN:
83-60183-11-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168327019
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Rzecz o sprawiedliwości : komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
Opis fizyczny:
266 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-233-1940-5
Nr:
2168310519
monografia
37

Tytuł:
Konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki : (w świetle sprawy Newdow v. U.S. Congress) = The Constitutional Principle of Religious of the State in the USA (in the Light of Newdow v. The US Congress)
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 3 (2004) , s. 75-84
Nr:
2168280419
artykuł w czasopiśmie
1
Przypowieść o pszenicy w zmaganiach Kościoła z herezją w nauczaniu Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra i Jana Kalwina = The Parable of Wheat in the Church's Struggle Against Heresy in the Teachings of Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, Martin Luther and John Calvin / Rafał PROSTAK // Rocznik Teologiczny. - R. 63, z. 2 (2021), s. 453-490. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2021/09/rt_2021_17.pdf. - ISSN 0239-2550
2
(Non)Religious Freedom : a Critical Perspective on the Contemporary Understanding of Freedom of Conscience and Religion / Rafał PROSTAK // Politeja. - nr 2 (71) (2021), s. 183-202. - Summ.. - Tytuł numeru: Are Human Rights Universal?. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/3716. - ISSN 1733-6716
3
Credobaptism and Religious Policy : Separation of Church and State, Freedom of Religion, and Religious Tolerance in the Writings of the Early Baptists / Rafał PROSTAK // Chrześcijaństwo - Świat - Polityka = Christianity - World - Politics. - nr 24 (2020), s. 214-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6466/6793. - ISSN 1896-9038
4
Ogród murem oddzielony od pustyni : relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów / Rafał PROSTAK. - Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 2020. - 251, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60273-61-6
5
Wstęp / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-8085-798-8
6
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - 166 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-798-8
7
The Fertility Rate in the EU Societies and Life Satisfaction of Contemporary Europeans / Rafał PROSTAK // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities. - nr 9 (2019), s. 257-273. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport as the Expression of Nations Issues. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://reviewofnationalities.com/index.php/RON/article/view/175. - ISSN 2084-848X
8
Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu / Rafał PROSTAK // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 151-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-798-8
9
Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki / Rafał PROSTAK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 377-392. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
10
"Let's Make America Born-Again"? - wybory prezydenckie w 2016 roku a kondycja Nowej Religijnej Prawicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Rafał PROSTAK // W: Politologia religii / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018. - (Systemy Religijne Współczesnego Świata). - S. 371-391. - ISBN 978-83-227-9161-5
11
Nienaruszalność unijnego systemu wartości jako żywotny interes Unii Europejskiej - krytyczna analiza mechanizmu egzekucji postanowień art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej = The Inviolability of the European Union's Values - a Critical Analysis of TEU's Article 2 Execution Mechanism / Rafał PROSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017), s. 87-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1198/1012. - ISSN 1898-6447
12
Russell Moore jako recenzent udziału białych, ewangelikalnych, "nowonarodzonych" protestantów w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2016 roku / Rafał PROSTAK // W: Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki / red. nauk. Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk. - Zielona Góra ; Sieniawa Żarska: Uniwersytet Zielonogórski, 2017. - (Politologia religii ; t. 4). - S. 257-271. - ISBN 978-83-62352-41-8. - Pełny tekst: http://www.ip.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2021/05/Politologia.religii.t.4.pdf
13
Unijne wartości i interesy : kilka uwag o traktatowym opisie podstaw ustrojowych Unii Europejskiej / Rafał PROSTAK // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
14
W poszukiwaniu politycznego mechanizmu egzekucji unijnych wartości = Towards a Political Mechanism for Enforcement of Union's Values / Rafał PROSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1199/1000. - ISSN 1898-6447
15
Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie / Rafał PROSTAK // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 165-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
16
The U.S. Supreme Court as an Exemplar of Rawlsian Public Reason : Some Comments on United States v. Windsor / Rafał PROSTAK // W: After Rawls / ed. Dariusz Dańkowski, Anna Krzynówek-Arndt. - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016. - S. 313-338. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-311-8 ; 978-83-277-1358-2
17
Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowskiej koncepcji osoby = Liberal-Communitarian Dispute over the Concept of Person : Some Remarks on the Sandelian Critique of Rawls's Justice as Fairness / Rafał PROSTAK // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 153-175. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
18
Wolność religijna i interes publiczny w demoliberalnym państwie : kilka refleksji wokół sporu o ubój rytualny w Polsce / Rafał PROSTAK // W: Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia : wybrane problemy / red. Maria Marczewska-Rytko. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016. - (Systemy Religijne we Współczesnym Świecie). - S. 241-257. - ISBN 978-83-7784-823-4
19
Sprawiedliwość polityczna a neutralność : kilka uwag o rozumnej naturze liberalizmu politycznego Johna Rawlsa i Charlesa Larmore'a = Political Justice and Neutrality : a Few Comments about the Rational Nature of the Political Liberalism of John Rawls and Charles Larmore / Rafał PROSTAK // Civitas. Studia z filozofii polityki. - nr 18 (2016), s. 188-219. - Summ.. - Tytuł numeru: Kultura polityczna. - ISSN 1428-2631
20
Nowe państwa członkowskie i "polityczne kryteria kopenhaskie" = New Member States and "The Political Copenhagen Criteria" / Rafał PROSTAK // Politeja. - nr 9 (39) (2015), s. 245-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2245. - ISSN 1733-6716
21
Wybór czy nakaz? / Rafał PROSTAK // Znak. - nr 1 (716) (2015), s. 14-21. - Pełny tekst: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7162015rafal-prostakwybor-czy-nakaz/. - ISSN 0044-488X
22
W odpowiedzi na polemikę (komentarz do głosu Henryka Woźniakowskiego) / Rafał PROSTAK // Znak. - nr 3 (718) (2015), s. 58-61. - Pełny tekst: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7182015rafal-prostakw-odpowiedzi-na-polemike/. - ISSN 0044-488X
23
Postscriptum / Rafał PROSTAK // Znak. - nr 3 (718) (2015), s. 63. - Pełny tekst: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7182015rafal-prostakpostscriptum/. - ISSN 0044-488X
24
Teista w demoliberalnym świecie : rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki / Rafał PROSTAK. - Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014. - 391 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej ; 94). - ISBN 978-83-62628-91-9
25
Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona / Rafał PROSTAK // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 24-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
26
Małżeństwa jednopłciowe i interes publiczny w orzecznictwie amerykańskiej judykatywy = Same-Sex Marriages and the Public Interest in the Jurisprudence of us Courts / Rafał PROSTAK // Przegląd Sejmowy. - nr 2(121) (2014), s. 89-106. - Summ. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/CC62001ACFE93DCEC1257CDD002F9F0D/%24File/ps121.pdf#page=89=Fit. - ISSN 1230-5502
27
Demokracja i prawa człowieka w spotkaniu Europejczyka z Latynoamerykaninem = La democracia y los derechos humanos en el encuentro entre un Europeo y un Latino / Rafał PROSTAK // W: Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej : teoria i praktyka = Los derechos humanos en América Latina : teoría y práctica / red. Karol Derwich, Marta Kania. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2014. - S. 11-41. - Res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-3929-8
28
Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej / Rafał PROSTAK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 81-94. - ISBN 978-83-62511-47-1
29
Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona / Rafał PROSTAK // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 20-35. - Bibliogr.
30
Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej / Rafał PROSTAK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 69-82
31
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE / R. PROSTAK // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 65-89. - ISBN 978-83-62511-66-2
32
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE / [R. PROSTAK] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 36-61. - Bibliogr.
33
Polityka liberalna i religia : refleksje nad rozumem publicznym Johna Rawlsa i koncepcjami pokrewnymi = Liberal Politics and Religion : Reflections on Rawlsian 'Public Reason' and Related Concepts / Rafał Prostak // Kultura i Polityka. - nr 6 (2009), s. 14-31. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Religia i polityka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/318_10d5ac2e6389f6bd86ebb5818dfc9f60. - ISSN 1899-4466
34
Rawlsowska "sprawiedliwość jako bezstronność" : rekonstrukcja podstawowych założeń i twierdzeń Teorii sprawiedliwości oraz ich krytyka z pozycji komunitarystycznych / Rafał Prostak // Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. - nr 2/3 (2008), s. 46-59. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3-s46-59/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3-s46-59.pdf. - ISSN 1899-4466
35
Community, Language and Ethical Dimension of Cultural Identity : Charles Taylor and Challenges of Post-modernity / Rafał Prostak // W: Place and Memory in Canada : Global Perspectives = Lieu et mémoire au Canada : perspectives globales / ed. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak. - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2005. - S. 399-408. - ISBN 83-60183-11-2. - Pełny tekst: http://www.ptbk.org.pl/userfiles/file/prostak04.pdf
36
Rzecz o sprawiedliwości : komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego / Rafał Prostak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - 266 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego). - ISBN 83-233-1940-5
37
Konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w świetle sprawy Newdow v. U.S. Congress) = The Constitutional Principle of Religious of the State in the USA (in the Light of Newdow v. The US Congress) / Rafał Prostak // Państwo i Prawo. - z. 3 (2004), s. 75-84. - ISSN 0031-0980
1
Prostak R., (2021), Przypowieść o pszenicy w zmaganiach Kościoła z herezją w nauczaniu Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra i Jana Kalwina, "Rocznik Teologiczny", R. 63, z. 2, s. 453-490; http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2021/09/rt_2021_17.pdf
2
Prostak R., (2021), (Non)Religious Freedom : a Critical Perspective on the Contemporary Understanding of Freedom of Conscience and Religion, "Politeja", nr 2 (71), s. 183-202; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/3716
3
Prostak R., (2020), Credobaptism and Religious Policy : Separation of Church and State, Freedom of Religion, and Religious Tolerance in the Writings of the Early Baptists, "Chrześcijaństwo - Świat - Polityka", nr 24, s. 214-228; https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6466/6793
4
Prostak R., (2020), Ogród murem oddzielony od pustyni: relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów, Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 251, [2] s.
5
Tendera-Właszczuk H., Prostak R., (2019), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 7-11.
6
Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), (2019), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, 166 s.
7
Prostak R., (2019), The Fertility Rate in the EU Societies and Life Satisfaction of Contemporary Europeans, "Przegląd Narodowościowy", nr 9, s. 257-273; http://reviewofnationalities.com/index.php/RON/article/view/175
8
Prostak R., (2019), Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H., PROSTAK R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 151-166.
9
Prostak R., (2019), Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 377-392.
10
Prostak R., (2018), "Let's Make America Born-Again"? - wybory prezydenckie w 2016 roku a kondycja Nowej Religijnej Prawicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. [W:] Marczewska-Rytko M., Maj D. (red.), Politologia religii, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 371-391.
11
Prostak R., (2017), Nienaruszalność unijnego systemu wartości jako żywotny interes Unii Europejskiej - krytyczna analiza mechanizmu egzekucji postanowień art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (967), s. 87-103; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1198/1012
12
Prostak R., (2017), Russell Moore jako recenzent udziału białych, ewangelikalnych, "nowonarodzonych" protestantów w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2016 roku. [W:] Dudra S., Michalak R., Młyńczyk Ł. (red.), Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki, Zielona Góra ; Sieniawa Żarska : Uniwersytet Zielonogórski, s. 257-271.
13
Prostak R., (2017), Unijne wartości i interesy : kilka uwag o traktatowym opisie podstaw ustrojowych Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 15-31.
14
Prostak R., (2017), W poszukiwaniu politycznego mechanizmu egzekucji unijnych wartości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 45-57; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1199/1000
15
Prostak R., (2016), Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 165-187.
16
Prostak R., (2016), The U.S. Supreme Court as an Exemplar of Rawlsian Public Reason : Some Comments on United States v. Windsor. [W:] Dańkowski D., Krzynówek-Arndt A. (red.), After Rawls, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 313-338.
17
Prostak R., (2016), Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowskiej koncepcji osoby, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 153-175.
18
Prostak R., (2016), Wolność religijna i interes publiczny w demoliberalnym państwie : kilka refleksji wokół sporu o ubój rytualny w Polsce. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia : wybrane problemy, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 241-257.
19
Prostak R., (2016), Sprawiedliwość polityczna a neutralność : kilka uwag o rozumnej naturze liberalizmu politycznego Johna Rawlsa i Charlesa Larmore'a, "Civitas. Studia z filozofii polityki", nr 18, s. 188-219.
20
Prostak R., (2015), Nowe państwa członkowskie i "polityczne kryteria kopenhaskie", "Politeja", nr 9 (39), s. 245-271; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2245
21
Prostak R., (2015), Wybór czy nakaz?, "Znak", nr 1 (716), s. 14-21; https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7162015rafal-prostakwybor-czy-nakaz/
22
Prostak R., (2015), W odpowiedzi na polemikę (komentarz do głosu Henryka Woźniakowskiego), "Znak", nr 3 (718), s. 58-61; https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7182015rafal-prostakw-odpowiedzi-na-polemike/
23
Prostak R., (2015), Postscriptum, "Znak", nr 3 (718), s. 63; https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7182015rafal-prostakpostscriptum/
24
Prostak R., (2014), Teista w demoliberalnym świecie: rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 391 s.
25
Prostak R., (2014), Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 24-40.
26
Prostak R., (2014), Małżeństwa jednopłciowe i interes publiczny w orzecznictwie amerykańskiej judykatywy, "Przegląd Sejmowy", nr 2(121), s. 89-106; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/CC62001ACFE93DCEC1257CDD002F9F0D/%24File/ps121.pdf#page=89=Fit
27
Prostak R., (2014), Demokracja i prawa człowieka w spotkaniu Europejczyka z Latynoamerykaninem. [W:] Derwich K., Kania M. (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 11-41.
28
Prostak R., (2013), Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-94.
29
Prostak R., (2013), Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 20-35.
30
Prostak R., (2012), Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 69-82.
31
Prostak R., (2012), Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-89.
32
Prostak R., (2011), Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 36-61.
33
Prostak R., (2009), Polityka liberalna i religia : refleksje nad rozumem publicznym Johna Rawlsa i koncepcjami pokrewnymi, "Kultura i Polityka", nr 6, s. 14-31; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/318_10d5ac2e6389f6bd86ebb5818dfc9f60
34
Prostak R., (2008), Rawlsowska "sprawiedliwość jako bezstronność" : rekonstrukcja podstawowych założeń i twierdzeń Teorii sprawiedliwości oraz ich krytyka z pozycji komunitarystycznych, "Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie", nr 2/3, s. 46-59; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3-s46-59/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3-s46-59.pdf
35
Prostak R., (2005), Community, Language and Ethical Dimension of Cultural Identity : Charles Taylor and Challenges of Post-modernity. [W:] Paluszkiewicz-Misiaczek M., Reczyńska A., Śpiewak A. (red.), Place and Memory in Canada : Global Perspectives, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 399-408.
36
Prostak R., (2004), Rzecz o sprawiedliwości: komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 266 s.
37
Prostak R., (2004), Konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w świetle sprawy Newdow v. U.S. Congress), "Państwo i Prawo", z. 3, s. 75-84.
1
@article{UEK:2168358492,
author = "Rafał Prostak",
title = "Przypowieść o pszenicy w zmaganiach Kościoła z herezją w nauczaniu Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra i Jana Kalwina",
journal = "Rocznik Teologiczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "453-490",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.36124/rt.2021.17},
url = {http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2021/09/rt_2021_17.pdf},
}
2
@article{UEK:2168358510,
author = "Rafał Prostak",
title = "(Non)Religious Freedom : a Critical Perspective on the Contemporary Understanding of Freedom of Conscience and Religion",
journal = "Politeja",
number = "2 (71)",
pages = "183-202",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.71.10},
url = {https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/3716},
}
3
@article{UEK:2168352976,
author = "Rafał Prostak",
title = "Credobaptism and Religious Policy : Separation of Church and State, Freedom of Religion, and Religious Tolerance in the Writings of the Early Baptists",
journal = "Chrześcijaństwo - Świat - Polityka",
number = "24",
pages = "214-228",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.21697/CSP.2020.24.1.28},
url = {https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6466/6793},
}
4
@book{UEK:2168352394,
author = "Rafał Prostak",
title = "Ogród murem oddzielony od pustyni : relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie",
year = "2020",
isbn = "978-83-60273-61-6",
}
5
@misc{UEK:2168333841,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Rafał Prostak",
title = "Wstęp",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
6
@book{UEK:2168333839,
title = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
7
@article{UEK:2168352972,
author = "Rafał Prostak",
title = "The Fertility Rate in the EU Societies and Life Satisfaction of Contemporary Europeans",
journal = "Przegląd Narodowościowy",
number = "9",
pages = "257-273",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/pn-2019-0020},
url = {http://reviewofnationalities.com/index.php/RON/article/view/175},
}
8
@inbook{UEK:2168333853,
author = "Rafał Prostak",
title = "Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "151-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
9
@inbook{UEK:2168335797,
author = "Rafał Prostak",
title = "Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "377-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
10
@inbook{UEK:2168332359,
author = "Rafał Prostak",
title = "Let's Make America Born-Again? - wybory prezydenckie w 2016 roku a kondycja Nowej Religijnej Prawicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki",
booktitle = "Politologia religii",
pages = "371-391",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-227-9161-5",
}
11
@article{UEK:2168322617,
author = "Rafał Prostak",
title = "Nienaruszalność unijnego systemu wartości jako żywotny interes Unii Europejskiej - krytyczna analiza mechanizmu egzekucji postanowień art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (967)",
pages = "87-103",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0967.0706},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1198/1012},
}
12
@inbook{UEK:2168321939,
author = "Rafał Prostak",
title = "Russell Moore jako recenzent udziału białych, ewangelikalnych, nowonarodzonych protestantów w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2016 roku",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki",
pages = "257-271",
adress = "Zielona Góra ; Sieniawa Żarska",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2017",
url = {http://www.ip.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2021/05/Politologia.religii.t.4.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62352-41-8",
}
13
@inbook{UEK:2168320495,
author = "Rafał Prostak",
title = "Unijne wartości i interesy : kilka uwag o traktatowym opisie podstaw ustrojowych Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "15-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
14
@article{UEK:2168321427,
author = "Rafał Prostak",
title = "W poszukiwaniu politycznego mechanizmu egzekucji unijnych wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "45-57",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0603},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1199/1000},
}
15
@inbook{UEK:2168303181,
author = "Rafał Prostak",
title = "Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "165-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
16
@inbook{UEK:2168313327,
author = "Rafał Prostak",
title = "The U.S. Supreme Court as an Exemplar of Rawlsian Public Reason : Some Comments on United States v. Windsor",
booktitle = "After Rawls",
pages = "313-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2016",
isbn = "978-83-7614-311-8 ; 978-83-277-1358-2",
}
17
@article{UEK:2168310451,
author = "Rafał Prostak",
title = "Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowskiej koncepcji osoby",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "153-175",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168310467,
author = "Rafał Prostak",
title = "Wolność religijna i interes publiczny w demoliberalnym państwie : kilka refleksji wokół sporu o ubój rytualny w Polsce",
booktitle = "Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia : wybrane problemy",
pages = "241-257",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7784-823-4",
}
19
@article{UEK:2168312809,
author = "Rafał Prostak",
title = "Sprawiedliwość polityczna a neutralność : kilka uwag o rozumnej naturze liberalizmu politycznego Johna Rawlsa i Charlesa Larmore'a",
journal = "Civitas. Studia z filozofii polityki",
number = "18",
pages = "188-219",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168305341,
author = "Rafał Prostak",
title = "Nowe państwa członkowskie i polityczne kryteria kopenhaskie",
journal = "Politeja",
number = "9 (39)",
pages = "245-271",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.12},
url = {https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2245},
}
21
@article{UEK:2168293537,
author = "Rafał Prostak",
title = "Wybór czy nakaz?",
journal = "Znak",
number = "1 (716)",
pages = "14-21",
year = "2015",
url = {https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7162015rafal-prostakwybor-czy-nakaz/},
}
22
@article{UEK:2168293541,
author = "Rafał Prostak",
title = "W odpowiedzi na polemikę : (komentarz do głosu Henryka Woźniakowskiego)",
journal = "Znak",
number = "3 (718)",
pages = "58-61",
year = "2015",
url = {https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7182015rafal-prostakw-odpowiedzi-na-polemike/},
}
23
@article{UEK:2168293543,
author = "Rafał Prostak",
title = "Postscriptum",
journal = "Znak",
number = "3 (718)",
pages = "63",
year = "2015",
url = {https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7182015rafal-prostakpostscriptum/},
}
24
@book{UEK:2168283131,
author = "Rafał Prostak",
title = "Teista w demoliberalnym świecie : rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Myśli Politycznej",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62628-91-9",
}
25
@inbook{UEK:2168289099,
author = "Rafał Prostak",
title = "Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "24-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
26
@article{UEK:2168292919,
author = "Rafał Prostak",
title = "Małżeństwa jednopłciowe i interes publiczny w orzecznictwie amerykańskiej judykatywy",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "2(121)",
pages = "89-106",
year = "2014",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/CC62001ACFE93DCEC1257CDD002F9F0D/%24File/ps121.pdf#page=89=Fit},
}
27
@inbook{UEK:2168298127,
author = "Rafał Prostak",
title = "Demokracja i prawa człowieka w spotkaniu Europejczyka z Latynoamerykaninem",
booktitle = "Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej : teoria i praktyka",
pages = "11-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-233-3929-8",
}
28
@inbook{UEK:2168254444,
author = "Rafał Prostak",
title = "Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "81-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
29
@unpublished{UEK:2168290131,
author = "Rafał Prostak",
title = "Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "20-35",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168282687,
author = "Rafał Prostak",
title = "Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "69-82",
year = "2012",
}
31
@inbook{UEK:2168238966,
author = "Rafał Prostak",
title = "Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "65-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
32
@unpublished{UEK:2168258016,
author = "Rafał Prostak",
title = "Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "36-61",
year = "2011",
}
33
@article{UEK:2168312355,
author = "Rafał Prostak",
title = "Polityka liberalna i religia : refleksje nad rozumem publicznym Johna Rawlsa i koncepcjami pokrewnymi",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "6",
pages = "14-31",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/318_10d5ac2e6389f6bd86ebb5818dfc9f60},
}
34
@article{UEK:2168312315,
author = "Rafał Prostak",
title = "Rawlsowska sprawiedliwość jako bezstronność : rekonstrukcja podstawowych założeń i twierdzeń Teorii sprawiedliwości oraz ich krytyka z pozycji komunitarystycznych",
journal = "Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie",
number = "2/3",
pages = "46-59",
year = "2008",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3-s46-59/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n2_3-s46-59.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168327019,
author = "Rafał Prostak",
title = "Community, Language and Ethical Dimension of Cultural Identity : Charles Taylor and Challenges of Post-modernity",
booktitle = "Place and Memory in Canada : Global Perspectives",
pages = "399-408",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2005",
url = {http://www.ptbk.org.pl/userfiles/file/prostak04.pdf},
isbn = "83-60183-11-2",
}
36
@book{UEK:2168310519,
author = "Rafał Prostak",
title = "Rzecz o sprawiedliwości : komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-233-1940-5",
}
37
@article{UEK:2168280419,
author = "Rafał Prostak",
title = "Konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki : (w świetle sprawy Newdow v. U.S. Congress)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 3",
pages = "75-84",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID