Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji = Organizational Control and Creating of Trust Environment in Organization
Źródło:
Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia / red. Kazimierz Jaremczuk - Rzeszów: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2017, s. 174-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5
Nr:
2168323749
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi
Źródło:
Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016, s. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7242-915-5
Nr:
2168323979
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = The Preferred Prganizational Values and the Employee Engagemen
Źródło:
e-mentor. - nr 5 (2016) , s. 21-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168311671
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników = Management by Values as a Method of Improving Organisational Engagement among Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302241
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie = Management by Values as a Method of Enabling Employees to Reach Their Full Potential on the Basis of Trust
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. - T. 8 (2015) , s. 95-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168304013
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Nowak-Żółty Edyta , Górniak Lech
Tytuł:
Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim
Źródło:
Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał - Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014, s. 263-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-892-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168318051
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 55-68. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295551
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Zaufanie w procesie coachingu systemowego
Źródło:
Coaching Review. - nr 1 (5) (2013) , s. 71-81. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168288139
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów = Confidence for Better or Worse : Factors Strengthening and Weakening Confidence in Media
Źródło:
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek - Kraków: Impuls, 2013, s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7850-500-6
Nr:
2168293277
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 44-58
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246546
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji = The Trust-Control Dimension as a Bipolar Factor of Organizational Effectiveness
Źródło:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 2 (2012) , s. 38-53. - Summ., streszcz.
Nr:
2168293405
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 29-43
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246544
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Obciążenia nasze powszednie...
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275409
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala = When Computer Science Is Close to Interpersonal Communication and when it Is Away From
Źródło:
Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym / red. nauk. Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Rowiński - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011, s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-417-4
Nr:
2168233286
rozdział w monografii
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
1
Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji = Organizational Control and Creating of Trust Environment in Organization / Lech GÓRNIAK // W: Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia / red. Kazimierz Jaremczuk. - Rzeszów : WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2017. - S. 174-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5
2
Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi / Lech GÓRNIAK // W: Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki. - Kraków : Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 2016. - S. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7242-915-5
3
Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = The Preferred Prganizational Values and the Employee Engagemen / Lech GÓRNIAK // e-mentor. - nr 5 (2016), s. 21-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/67/id/1274. - ISSN 1731-6758
4
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników = Management by Values as a Method of Improving Organisational Engagement among Employees / Lech GÓRNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/900. - ISSN 1898-6447
5
Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie = Management by Values as a Method of Enabling Employees to Reach Their Full Potential on the Basis of Trust / Lech GÓRNIAK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. - T. 8 (2015), s. 95-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=55. - ISSN 2084-5596
6
Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim / Edyta Nowak-Żółty, Lech GÓRNIAK // W: Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał. - Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014. - S. 263-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-892-1. - Pełny tekst: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/nowak.pdf
7
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników / Lech GÓRNIAK // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 55-68. - Aneks. - Bibliogr.
8
Zaufanie w procesie coachingu systemowego / Lech GÓRNIAK // Coaching Review. - nr 1 (5) (2013), s. 71-81. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Coaching_1_2013_Gorniak_071.pdf. - ISSN 2081-7029
9
Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów = Confidence for Better or Worse : Factors Strengthening and Weakening Confidence in Media / Lech GÓRNIAK // W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek. - Kraków : Impuls, 2013. - S. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7850-500-6
10
Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji / Lech GÓRNIAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 44-58. - ISBN 978-83-7252-595-6
11
Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji = The Trust-Control Dimension as a Bipolar Factor of Organizational Effectiveness // Psychologia Ekonomiczna. - nr 2 (2012), s. 38-53. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18. - ISSN 2084-137X
12
Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji / Lech GÓRNIAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 29-43. - ISBN 978-83-7252-595-6
13
Obciążenia nasze powszednie... / Lech GÓRNIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
14
Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala = When Computer Science Is Close to Interpersonal Communication and when it Is Away From / Lech GÓRNIAK // W: Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym / red. nauk. Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Rowiński. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - S. 103-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-417-4
15
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Górniak L., (2017), Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji. [W:] Jaremczuk K. (red.), Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia, Rzeszów : WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa : Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, s. 174-186.
2
Górniak L., (2016), Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi. [W:] Gibała-Kapecka B., Kapecki T. (red.), Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń, Kraków : Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, s. 32-41.
3
Górniak L., (2016), Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "e-mentor", nr 5, s. 21-29; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/67/id/1274
4
Górniak L., (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 101-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/900
5
Górniak L., (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica", T. 8, s. 95-108; http://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=55
6
Nowak-Żółty E., Górniak L., (2014), Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim. [W:] Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek, media, edukacja, Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 263-271.
7
Górniak L., (2014), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 55-68.
8
Górniak L., (2013), Zaufanie w procesie coachingu systemowego, "Coaching Review", nr 1 (5), s. 71-81; www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Coaching_1_2013_Gorniak_071.pdf
9
Górniak L., (2013), Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów. [W:] Ogonowska A., Ptaszek G. (red.), Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków : Impuls, s. 107-123.
10
Górniak L., (2012), Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 44-58.
11
Górniak L., Motyka M., (2012), Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji, "Psychologia Ekonomiczna", nr 2, s. 38-53; http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18
12
Górniak L., (2012), Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 29-43.
13
Górniak L., (2011), Obciążenia nasze powszednie..., "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 66-67; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
14
Górniak L., (2011), Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala. [W:] Tadeusiewicz R., Rowiński T. (red.), Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 103-114.
15
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@inbook{UEK:2168323749,
author = "Górniak Lech",
title = "Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji",
booktitle = "Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia",
pages = "174-186",
adress = "Rzeszów",
publisher = "WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5",
}
2
@inbook{UEK:2168323979,
author = "Górniak Lech",
title = "Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi",
booktitle = "Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń",
pages = "32-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7242-915-5",
}
3
@article{UEK:2168311671,
author = "Górniak Lech",
title = "Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "21-29",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168302241,
author = "Górniak Lech",
title = "Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "101-116",
year = "2015",
}
5
@article{UEK:2168304013,
author = "Górniak Lech",
title = "Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica",
number = "T. 8",
pages = "95-108",
year = "2015",
}
6
@inbook{UEK:2168318051,
author = "Nowak-Żółty Edyta and Górniak Lech",
title = "Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim",
booktitle = "Człowiek, media, edukacja",
pages = "263-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-892-1",
}
7
@unpublished{UEK:2168295551,
author = "Górniak Lech",
title = "Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "55-68",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168288139,
author = "Górniak Lech",
title = "Zaufanie w procesie coachingu systemowego",
journal = "Coaching Review",
number = "1 (5)",
pages = "71-81",
year = "2013",
}
9
@inbook{UEK:2168293277,
author = "Górniak Lech",
title = "Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów",
booktitle = "Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Impuls",
year = "2013",
isbn = "978-83-7850-500-6",
}
10
@inbook{UEK:2168246546,
author = "Górniak Lech",
title = "Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
11
@article{UEK:2168293405,
author = "Górniak Lech and Motyka Marek",
title = "Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "2",
pages = "38-53",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168246544,
author = "Górniak Lech",
title = "Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "29-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
13
@article{UEK:2168275409,
author = "Górniak Lech",
title = "Obciążenia nasze powszednie...",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "66-67",
year = "2011",
}
14
@inbook{UEK:2168233286,
author = "Górniak Lech",
title = "Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala",
booktitle = "Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7464-417-4",
}
15
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Wypych Małgorzata and Górniak Lech and Makowski Mariusz and Motyka Marek and Adamska-Chudzińska Małgorzata and Krzyżak Joanna and Pawlak Justyna and Bursztyn Marian and Szczygieł Alicja",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}