Publikacje wybranego autora

Mędelska-Włodarczyk Wiesława ORCID

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów,

1

Tytuł:
Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych = Possibilities of Using a Standard Card for Unit Package Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991) , s. 93-101. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245568
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = The Use of Semantic Differentiation Test in the Studies on Promotion Value of Unit Packages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264242
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie
Źródło:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 139-143
Nr:
2168349160
varia
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263292
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = A review of selected psychological methods used in analysing the promotion value of unit packages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988) , s. 35-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249484
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie
Źródło:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 119-130
Nr:
2168349156
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 60. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255762
varia
8

Tytuł:
Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie = Causes of Defects of "Dry Plasters" in Shipment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 213-218. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168323519
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Towaroznawstwo opakowań
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168264658
podręcznik
10

Tytuł:
Wstęp do towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: PTE, 1984
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 29 cm
Nr:
2168345896
skrypt
11

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: PTE, 1984
Opis fizyczny:
63 s.; 30 cm
Nr:
2168345620
skrypt
12

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek
Adres wydawniczy:
Warszawa: PTE, 1984
Opis fizyczny:
53 s.; 30 cm
Nr:
2168345900
skrypt
13

Autor:
Wiesława Włodarczyk , Jerzy Pałasiński
Tytuł:
Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa = Education of Food Technologists in the Field of Packaging
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983) , s. 459-460. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5) - Bibliogr.
Nr:
2168333077
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie = From the Experience of the Post-graduata Study of the Technology and Material-science of Packages at the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983) , s. 461. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5)
Nr:
2168333079
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280047
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980
Opracowanie:
Opracowanie:
Bednarczyk Wanda
, Malkowska Stanisława
, Rzehak Ewelina
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983
Opis fizyczny:
224 s.; 23 cm
Nr:
2168339137
17

Tytuł:
Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru = Usefulness of Package as a Factor Securing Commodities' Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 43-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233142
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Obuwie
Źródło:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 65-74
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298527
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Odzież
Źródło:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 57-65
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298563
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Koncepcja programu i procesu dydaktycznego towaroznawstwa opakowań
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 137-139
Nr:
2168359168
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek
Adres wydawniczy:
Warszawa: PTE, 1979
Opis fizyczny:
43 s.; 30 cm
Nr:
2168345624
skrypt
22

Tytuł:
Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych = The Trends of Foodstuff's Packing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 90 (1977) , s. 73-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250408
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych = Factors Determining Utility of Unit Containers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 293-297. - Summ., rez.
Nr:
2168250954
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335391
podręcznik
25

Tytuł:
Towaroznawstwo opakowań
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168339309
podręcznik
26

Tytuł:
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249926
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
155 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/309
Nr:
2168307169
doktorat
28

Tytuł:
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962) , s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333173
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Badanie i ocena zamków budowlanych
Źródło:
Przegląd Budowlany. - R. 31, nr 7, s. 335
Nr:
2168355080
varia
1
Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych = Possibilities of Using a Standard Card for Unit Package Quality Assessment / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991), s. 93-101. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = The Use of Semantic Differentiation Test in the Studies on Promotion Value of Unit Packages / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie / oprac. Wiesława WŁODARCZYK // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 139-143
4
Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych / Wiesława WŁODARCZYK // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie
5
Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = A review of selected psychological methods used in analysing the promotion value of unit packages / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 35-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie / oprac. Wiesława WŁODARCZYK // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 119-130
7
Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 60. - Dostępne tylko streszczenia
8
Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie = Causes of Defects of "Dry Plasters" in Shipment / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 213-218. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Towaroznawstwo opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Wstęp do towaroznawstwa / Wiesława WŁODARCZYK, Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: PTE, 1984. - 57 s. : il. ; 29 cm
11
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK. - Warszawa: PTE, 1984. - 63 s. ; 30 cm
12
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek / Wiesława WŁODARCZYK. - Warszawa: PTE, 1984. - 53 s. ; 30 cm
13
Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa = Education of Food Technologists in the Field of Packaging / Wiesława WŁODARCZYK, Jerzy Pałasiński // Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983), s. 459-460. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5). - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
14
Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie = From the Experience of the Post-graduata Study of the Technology and Material-science of Packages at the Academy of Economics in Cracow / Wiesława WŁODARCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983), s. 461. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5). - ISSN 0033-250X
15
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm
17
Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru = Usefulness of Package as a Factor Securing Commodities' Value / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 43-49. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Obuwie / Ignacy DUDA, Wiesława WŁODARCZYK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 65-74
19
Odzież / Wiesława WŁODARCZYK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 57-65
20
Koncepcja programu i procesu dydaktycznego towaroznawstwa opakowań / Wiesława WŁODARCZYK // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 137-139. - ISSN 0239-4464
21
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek / Łucja KARPIEL, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK. - Warszawa: PTE, 1979. - 43 s. ; 30 cm
22
Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych = The Trends of Foodstuff's Packing / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 90 (1977), s. 73-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych = Factors Determining Utility of Unit Containers / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 293-297. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
24
Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 251 s. : il. ; 24 cm
25
Towaroznawstwo opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 214 s. : il. ; 24 cm
26
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972), s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
27
Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK ; Promotor: Mieczysław MYSONA. - Kraków, 1965. - 155 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962), s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
29
Badanie i ocena zamków budowlanych / Mieczysław MYSONA, Wiesława WŁODARCZYK // Przegląd Budowlany. - R. 31, nr 7 (1959), s. 335. - ISSN 0033-2038
1
Mędelska-Włodarczyk W., (1991), Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 93-101.
2
Włodarczyk W., (1989), Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 103-111.
3
(1988), Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 139-143.
4
Włodarczyk W., (1988), Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 78.
5
Włodarczyk W., (1988), Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 35-45.
6
(1988), Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 119-130.
7
Mędelska-Włodarczyk W., (1987), Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 60.
8
Włodarczyk W., (1984), Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 213-218.
9
Cichoń M., Włodarczyk W., (1984), Towaroznawstwo opakowań, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 250 s.
10
Włodarczyk W., Skrzypek M., (1984), Wstęp do towaroznawstwa, Warszawa : PTE, 57 s.
11
Cichoń M., Włodarczyk W., (1984), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych, Warszawa : PTE, 63 s.
12
Włodarczyk W., (1984), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek, Warszawa : PTE, 53 s.
13
Włodarczyk W., Pałasiński J., (1983), Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa, "Przemysł Spożywczy", t. 37, nr 10, s. 459-460.
14
Włodarczyk W., (1983), Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie, "Przemysł Spożywczy", t. 37, nr 10, s. 461.
15
Cichoń M., Włodarczyk W., (1983), European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 23-32.
16
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s.
17
Mędelska-Włodarczyk W., (1980), Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 43-49.
18
Duda I., Włodarczyk W., (1980), Obuwie. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 65-74.
19
Włodarczyk W., (1980), Odzież. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 57-65.
20
Włodarczyk W., (1979), Koncepcja programu i procesu dydaktycznego towaroznawstwa opakowań, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 137-139.
21
Mędelska-Włodarczyk W., Karpiel Ł., (1979), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek, Warszawa : PTE, 43 s.
22
Włodarczyk W., (1977), Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 73-82.
23
Mędelska-Włodarczyk W., (1976), Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 293-297.
24
Cichoń M., Włodarczyk W., (1974), Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań: ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań, Mysona M. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 251 s.
25
Cichoń M., Włodarczyk W., (1972), Towaroznawstwo opakowań, Mysona M. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 214 s.
26
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1972), Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 13-24.
27
Mędelska-Włodarczyk W., (1965), Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce, Prom. Mysona M., Kraków : , 155 k.
28
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1962), Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy, "Przemysł Spożywczy", t. 16, nr 6, s. 39-41 (371-373).
29
Mysona M., Włodarczyk W., (1959), Badanie i ocena zamków budowlanych, "Przegląd Budowlany", R. 31, nr 7, s. 335.
1
@article{UEK:2168245568,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "93-101",
year = "1991",
}
2
@article{UEK:2168264242,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "103-111",
year = "1989",
}
3
@misc{UEK:2168349160,
title = "Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "139-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
4
@misc{UEK:2168263292,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "78",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
5
@article{UEK:2168249484,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "35-45",
year = "1988",
url = {},
}
6
@misc{UEK:2168349156,
title = "Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
7
@misc{UEK:2168255762,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "60",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
8
@article{UEK:2168323519,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Przyczyny uszkodzeń suchych tynków w transporcie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "213-218",
year = "1984",
}
9
@book{UEK:2168264658,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Towaroznawstwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2",
}
10
@book{UEK:2168345896,
author = "Wiesława Włodarczyk and Mieczysław Skrzypek",
title = "Wstęp do towaroznawstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
11
@book{UEK:2168345620,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
12
@book{UEK:2168345900,
author = "Wiesława Włodarczyk and ",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
13
@article{UEK:2168333077,
author = "Wiesława Włodarczyk and Jerzy Pałasiński",
title = "Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 37, 10",
pages = "459-460",
year = "1983",
}
14
@article{UEK:2168333079,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 37, 10",
pages = "461",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168280047,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "23-32",
year = "1983",
}
16
@book{UEK:2168339137,
title = "Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
}
17
@article{UEK:2168233142,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "43-49",
year = "1980",
}
18
@inbook{UEK:2168298527,
author = "Ignacy Duda and Wiesława Włodarczyk",
title = "Obuwie",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "65-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
19
@inbook{UEK:2168298563,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Odzież",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "57-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
20
@article{UEK:2168359168,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Koncepcja programu i procesu dydaktycznego towaroznawstwa opakowań",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "137-139",
year = "1979",
}
21
@book{UEK:2168345624,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk and Łucja Karpiel",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1979",
}
22
@article{UEK:2168250408,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "73-82",
year = "1977",
}
23
@article{UEK:2168250954,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "293-297",
year = "1976",
}
24
@book{UEK:2168335391,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
25
@book{UEK:2168339309,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Towaroznawstwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
26
@article{UEK:2168249926,
author = "Helena Mikułowska and Wiesława Włodarczyk",
title = "Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "13-24",
year = "1972",
}
27
@unpublished{UEK:2168307169,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
28
@article{UEK:2168333173,
author = "Helena Mikułowska and Wiesława Włodarczyk",
title = "Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 16, 6",
pages = "39-41 (371-373)",
year = "1962",
}
29
@misc{UEK:2168355080,
author = "Mieczysław Mysona and Wiesława Włodarczyk",
title = "Badanie i ocena zamków budowlanych",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 31, 7",
pages = "335",
year = "1959",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID