Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
29th Conference of Section of Classification and Data Analysis of Polish Statistical Society (SKAD 2020), Sopot, Polska, od 2020-09-07 do 2020-09-09
Tytuł:
Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic
Źródło:
Data Analysis and Classification : Methods and Applications / eds. Krzysztof Jajuga, Krzysztof Najman, Marek Walesiak - Cham: Springer, 2021, s. 319-335. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity
ISBN:
978-3-030-75189-0 ; 978-3-030-75190-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356534
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic = Ocena ryzyka dezinwestycji zagranicznych w Polsce w warunkach pandemii COVID-19
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2021) , s. 26-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from a subvention allocated to Cracow University of Economics.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356284
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis = Zastosowanie analizy korespondencji do badania ryzyka dezinwestycji zagranicznych w czasie koronakryzysu w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 25, nr 2 (2021) , s. 15-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from subvention allocated to Cracow University of Economics.
Nr:
2168357092
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 1 (2020) , s. 360-372. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349902
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
62 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168355476
raport/sprawozdanie
6

Tytuł:
Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020) , s. 332-345. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from funds allocated to the Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353802
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Wanda Forczek , Yuri P. Ivanenko , Marcin Salamaga , Francesca Sylos-Labin , Barbara Frączek , Agata Masłoń , Marta Curyło , Agnieszka Suder
Tytuł:
Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters
Źródło:
Clinical Biomechanics. - vol. 71 (2020) , s. 146-151. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Polish Ministry of Science andHigher Education (Research project No 99/BS/INB/2016 realizedwithin statutory activities) and the Ministry of Health, Italy(IRCCSFondazione Santa Lucia Ricerca corrente).
Lista 2019:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168340701
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
W. Forczek , M. Ivanenko , M. Curyło , B. Frączek , A. Masłoń , Marcin Salamaga , A. Suder
Tytuł:
Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study
Źródło:
Gait & Posture. - vol. 68 (2019) , s. 518-524. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168330405
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS = Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe with the Use of the CMS Method
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (2019) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168332535
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Wanda Forczek , Agata Masłoń , Barbara Frączek , Marta Curyło , Marcin Salamaga , Agnieszka Suder
Tytuł:
Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern?
Źródło:
PLoS ONE. - vol. 14, iss. 1 (article number: e0209766) (2019) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Sources of financing: Research project No 99/BS/INB/2016 realised within statutory activities
Lista 2019:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168330715
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda = Analysis of the Competitive Position of EU Countries in Foreign Trade with the Use of the CMS and Ward's Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 1 (2019) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338243
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Diana Dryglas , Marcin Salamaga
Tytuł:
Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts
Źródło:
Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 9 (2018) , s. 234-246. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the project: 'Partnership for the adaptability and modernization of spa resorts in Poland' run by the Institute of Tourism in Krakow, Poland within Human Capital Operational Program, priority VIII: Regional Human Resources of Economy, measure 8.1. Development of staff and enterprises in regions, sub-measure 8.1.2 Support for adaptation and modernization processes in the region, UDA-POKL.08.01.02-12-032/10-00. This work was also financially supported by AGH University of Science and Technology in Krakow grant No. 11.11.140.005
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168322543
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 357-384
ISBN:
978-83-01-19813-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech = Application of the VECM Model for the Analysis of the Long--term Relationship Between Foreign Direct Investments and Pro-export and Pro-import Specialization of Polish trade in High-tech Industries
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 133-145. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326141
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych = Analysis of Propensity of Export of Polish FDI with the Application of Logistic Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 228-236. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327293
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Grażyna Wójcik
Tytuł:
Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
170 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-406
Nr:
2168328161
doktorat
17

Tytuł:
Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce = Modelling Dynamic Relationships between Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 145-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329707
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018) , s. 492-506. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331057
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 423-432. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324387
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168325231
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej = Identifying Patterns of Fiscal Consolidation - the Example of EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324449
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej = Similarity Assessment of the Commodity Structure of Foreign Trade in the European Union Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 11 (2017) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321385
artykuł w czasopiśmie
23

Konferencja:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Tytuł:
Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = The Application of Correspondece Analysis to the Identification of Factors Supporting the FDI of Polish Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 205-214. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 28)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316797
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej = An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located Outside the European Union
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej = Assessing the Similarity of the Geographical Structure of Foreign Trade in the Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 99-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325009
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój = Similarity of Budget Expenditure Structure across Voivodships and their Sustainable Development
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 9(676) (2017) , s. 79-93. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badanie sfinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej w 2016 r. Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319131
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE = Proposal of Modeling Risk of Fiscal Imbalance in Eu-Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 340 (2017) , s. 116-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; 10)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323753
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries
Źródło:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 361-394
ISBN:
978-83-01-19812-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Diana Dryglas , Marcin Salamaga
Tytuł:
Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts
Źródło:
Journal of Travel & Tourism Marketing. - vol. 34, iss. 4 (2017) , s. 503-514. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168306993
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method
Źródło:
Mathematical Economics. - nr 13 (20) (2017) , s. 67-78. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332779
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim = Modeling Distributions of Income Between Men and Women in the Malopolska Voivodship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8(663) (2016) , s. 32-44. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308037
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Tytuł:
Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm = The Use of Classification Trees in the Identification of Factors Supporting the Choice of FDI Destination on the Example of Polish Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 185-193. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 26)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307789
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa = The Effects of Parameter Estimation Methods of Theoretical Models of Income Distribution on the Quality of Approximation of the Empirical Income Distribution of the Inhabitants of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 63-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307881
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej = Identifying the Determinants in the Choice of Destination for Polish FDI outside the EU
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 41-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307183
artykuł w czasopiśmie
35

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych = Attempt to Identify Music Lovers Profiles Using Classification and Regression Trees
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 385 (2015) , s. 229-238. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 25)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296443
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski = The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 1 (2015) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168297317
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych = Analysis of the Determinants of the Choice of Export Directions with Using Classification Trees
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 248 (2015) , s. 206-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306777
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce = Identification of Causal Relationships between Foreign Direct Investment and Foreign Trade Patterns in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015) , s. 45-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297655
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = Multivariate Statistical Analysis Of The FDI Motivations Of Polish Companies
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 4 (2015) , s. 415-433. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300475
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia
Źródło:
Statistika: Statistics and Economy Journal. - vol. 95, iss. 1 (2015) , s. 47-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293281
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce = An Application of the VECM Model to Study the Long-term Relationship between Export and Comparative Advantages Pattern in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298085
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej = Exogeneity Testing of Variables Used in Foreign Trade Modelling - the Example of the Visegrad Group Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (943) (2015) , s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299885
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych = The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291143
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Marcin Salamaga , Krzysztof Sala
Tytuł:
Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB = Study on the Effectiveness of Investments in Gold Using a Method TRB
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290201
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Biznesowe aspekty Big Data
Źródło:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2014, s. 3-15
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301019
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16-30
ISBN:
978-83-7252-672-4
Nr:
2168291005
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie = Analysis of the Effectiveness of Mixed Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284147
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295653
varia
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera = The Attempt of Construction of the Life Tables for Opera Works on the Example of the Metropolitan Opera
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 51-58. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286171
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287879
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce = The Study of Dynamic Relationships Between Flow of Foreign Direct Investment and the Pattern of Comparative Advantage in the Polish Economy
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 61, z. 4 (2014) , s. 373-388. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290429
artykuł w czasopiśmie
52

Konferencja:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Karpacz, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-25
Tytuł:
Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto = The Effectiveness of Short-Term Investment in Gold
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 371 (2014) , s. 278-288. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297053
artykuł w czasopiśmie
53

Konferencja:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Tytuł:
A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries
Źródło:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 72-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263296
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej = Research on Export Competitiveness in Poland Using the Adjusted Revealed Comparative Advantage Index
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275979
artykuł w czasopiśmie
55

Konferencja:
7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2013-05-07 do 2013-05-10
Tytuł:
An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe
Źródło:
Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 141-148. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-52-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168268484
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Historia metody k-średnich
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 3-11
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289865
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej = Verification J.H. Dunning's Theory of Economic Development by Economic Sectors in Some EU Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 20)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269098
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Modeling the Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Light of Chosen Economic Theories Using the Example of the Countries of East-Central Europe
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
199 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 223)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-613-7
Nr:
2168255380
monografia
59

Tytuł:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych = A Proposal to Modify the Revealed Comparative Index with the Application of Rational Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287697
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym = An Application of Moving Average Rules for Testing the Profitability of Polish Stock Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 323 (2013) , s. 298-307. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284813
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth
Źródło:
Statistika: Statistics and Economy Journal. - Vol. 93, Iss. 3 (2013) , s. 56-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168272060
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM = Evaluation of the Effectiveness of Selected Technical Trading Rules on the Polish Stock Market Usign the Measures Created on the Base of Capm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 163 (2013) , s. 113-130. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '13 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291759
artykuł w czasopiśmie
64

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 21)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Modelling the Influence of Foreign Direct Investment on Vertical and Horizontal Intra-industry Trade in the Countries of East-Central Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 113-127. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236486
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej = An Econometric Analysis of the Influence of Revealed Comparative Advantage on Intra-industry Trade in the Visegrad Group Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236606
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim = Differentiation of Eco-development in Małopolskie Voivodship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 3 (610) (2012) , s. 54-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260182
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej = A comparative analysis of regional development of the Visegrad Group Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 12 (619) (2012) , s. 90-101. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259648
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development
Źródło:
Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-578-9
Nr:
2168261754
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii
Źródło:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2012, s. 4-12
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273402
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256724
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego = A Comparative Analysis of Regional Development in Małopolskie Voivodship with the Application of the Socio-Economic Development Index
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257916
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny = Modeling the Influence of Revealed Comparative Advantage on Polish Intra-industry Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247688
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005 = Statistical Analysis of Social and Demographic Factors Forming Expected Wage in Poland in 2005
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012) , s. [179]-191. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168235914
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym = Foreign Direct Investments of EU Countries in Manufacturing
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (599) (2011) , s. 38-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227602
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries
Źródło:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / [eng. lang. ed. Kovalyk Natalia] - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 44-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222838
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592440
varia
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego = Green Investment Competitiveness in Polish Voivodships and Quality of People's Life
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011) , s. 497-505. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222698
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej = Recognition of Foreign Direct Investment Structures in EU Countries with Application of Multivariate Statistcal Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 176 (2011) , s. 446-455. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 18)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223100
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 = An Assessment of Mutual Funds in Poland, 1999-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221578
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej = Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219516
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym = The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011) , s. 52-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218012
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD = Specialization in Intra-industry FDI Flows in Manufacturing of OECD Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (600) (2011) , s. 69-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237136
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship
Źródło:
Trendy ekonomiky a managementu = Trends Economics and Management. - vol. 5, nr 9 (2011) , s. 44-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293283
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166530671
varia
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce = Space-Time Analysis of the Investment Competitiveness in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223094
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Specjalizacja inwestycyjna województw = Investment Specialisation of Voivodships
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (591) (2010) , s. 34-44. - Summ., rez. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
53002
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE = The Structure of Trade and the Level of Export Competitiveness in the EU Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 473-482. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 17)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690849
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165034345
varia
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Miernik podobieństwa grupowania obiektów = The Similarity Measure in Cluster Analysis
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (2010) , s. 1-11. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51457
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD
Źródło:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 85-96 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165653023
rozdział w monografii
92

Tytuł:
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53171
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej = Export Competitiveness of EU-Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2010) , s. 78-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51456
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej = Using the Fixed Effect Estimator to Model Import of Vysehrad Group States as Example
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (2010) , s. 1-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165082279
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Statistical Analysis of the Investment Structure in Polish Provinces
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 385-393. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629933
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym = The Impact of Economic Modernization in the Greening Activity on Quality of the Natural Environment in Polish Provinces
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 194-204. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52256
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r. = Chosen Aspects of the Analysis of Spatial Diversity of Wages in Poland in 2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 817 (2010) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165871335
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego
Źródło:
Modelowanie preferencji a ryzyko '09 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 71-84 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-549-8
Nr:
2165703433
rozdział w monografii
99

Tytuł:
Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r. = The Investment Competitiveness of Polish Voivodeships in 2008
Źródło:
Barometr Regionalny. - nr 4(22) (2010) , s. 15-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293291
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski = An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 2-3 (2010) , s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51572
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová] - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2009, s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165907275
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce = Research of the Similarities of Investment Strategies of the Mutual Funds Investing in Small- and Medium-Sized Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 157-164. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 16)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161822119
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce
Źródło:
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej / red. nauk. Józef Kolonko, Wojciech Gamrot - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 100-110 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-421-7
Nr:
2166248228
rozdział w monografii
105

Tytuł:
Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej
Źródło:
Zastosowania ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 147-162 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-530-6
Nr:
51315
rozdział w monografii
106

Tytuł:
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce
Źródło:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki2009, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165795126
varia
107

Tytuł:
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 181-192 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
51396
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych = The Analysis of the Household Expense Diversity
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (576) (2009) , s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50072
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r. = Household Expenditures by Voivodships in 2006
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (575) (2009) , s. 62-74. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50071
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut = Attempt to Verify the Purchasing Power Parity Theory in the Case of Some Foreign Currencies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 149-159. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 26)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51133
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych = An Application of Selected Multivariate Analysis Methods for the Classification of Mutual Funds
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 409-415. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 15)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161824487
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005
Źródło:
Modelowanie preferencji a ryzyko '07 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, s. 247-261 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-975-5
Nr:
2168242152
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym = Analysis of Unemployment by the Occupational Cross-section
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (569) (2008) , s. 29-38. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50217
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce = Comparative Analysis of Occupational Mobility of Men and Women in Poland
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (565) (2008) , s. 49-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50222
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003 = Analysis of Changes in the Structure of Household Expenditure in Poland 1998-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008) , s. 27-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50314
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce
Źródło:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
2166351725
varia
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych = An Application of Log-linear Analysis for Factors Choice Describing Social Conditions of Households
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 4 (2008) , s. 40-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50264
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych = An Application of Probit Model for the Mutual Funds Ranking
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 43-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50272
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Forecasting of Ranking the Mutual Funds
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 4 (2007) , s. 92-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50277
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Use of ARIMA model to investment funds ranking forecasting
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2007) , s. 14-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51180
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych = Discriminant Function's Use in Investment Fund's Ranking
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (554) (2007) , s. 10-20. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50487
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
276 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-34
Nr:
52590
doktorat
124

Tytuł:
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji
Źródło:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 297-309 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165640933
rozdział w materiałach konferencyjnych
125

Tytuł:
Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 403-417 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219188
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji
Źródło:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 267-281 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633873
rozdział w materiałach konferencyjnych
127

Tytuł:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji = Decision Making under Uncertainty
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004) , s. 115-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221208
artykuł w czasopiśmie
128

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Tytuł:
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 175. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353374
varia
129

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 216-225. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246230
artykuł w czasopiśmie
130

Konferencja:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Tytuł:
MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 133-144 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295183
rozdział w materiałach konferencyjnych
131

Tytuł:
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji = Use of Stochastic Partial Information in the Regression Models
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 163-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226683
artykuł w czasopiśmie
132

Autor:
Konferencja:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Tytuł:
Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 175-176. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353328
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
61 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
165/KS/6/2011/S/644
Sygnatura:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
33/KS/1/2010/S/546
Sygnatura:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
51 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Program badawczy:
53/KS/2/07/S/414
Sygnatura:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
7

Autor:
Barbara Podolec , Paweł Ulman , Agnieszka Walicka , Marcin Salamaga
Tytuł:
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
170 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
74/KS/7/2004/S/184
Sygnatura:
NP-961/Magazyn
Nr:
2168274203
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
71/KS/4/2003/S/077
Sygnatura:
NP-907/Magazyn
Nr:
2168274199
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Program badawczy:
69/KS/8/2002/S
Sygnatura:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
71/KS/6/2001/S
Sygnatura:
NP-769/Magazyn
Nr:
2168284535
naukowo-badawcze
1
Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic / Marcin SALAMAGA // W: Data Analysis and Classification : Methods and Applications / eds. Krzysztof Jajuga, Krzysztof Najman, Marek Walesiak. - Cham: Springer, 2021. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 319-335. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-75189-0 ; 978-3-030-75190-6
2
Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic = Ocena ryzyka dezinwestycji zagranicznych w Polsce w warunkach pandemii COVID-19 / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2021), s. 26-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/5/gus_ws_2021_05_marcin_salamaga_assessment_of_the_risk_of_foreign_divestment_in_Poland.pdf. - ISSN 0043-518X
3
The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis = Zastosowanie analizy korespondencji do badania ryzyka dezinwestycji zagranicznych w czasie koronakryzysu w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Marcin SALAMAGA // Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 25, nr 2 (2021), s. 15-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153130/edition/110886/content. - ISSN 1507-3866
4
Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries / Marcin SALAMAGA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 1 (2020), s. 360-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/foli/20/1/article-p360.xml. - ISSN 1730-4237
5
Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii / Marcin SALAMAGA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 62 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-BIZ-01.09.2020-last.pdf
6
Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries / Marcin SALAMAGA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020), s. 332-345. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p332.xml. - ISSN 1730-4237
7
Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters / W. Forczek, Y. Ivanenko, M. SALAMAGA, F. Sylos-Labini, B. Frączek, A. Masłoń, M. Curyło, A. Suder // Clinical Biomechanics. - vol. 71 (2020), s. 146-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-0033
8
Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study / W. Forczek, Y. Ivanenko, M. Curyło, B. Frączek, A. Masłoń, Marcin SALAMAGA, A. Suder // Gait & Posture. - vol. 68 (2019), s. 518-524. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0966-6362
9
Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS = Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe with the Use of the CMS Method / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (2019), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/2/ws_02_2019_03_segmentacja_rynkow_europy_srodkowo-wschodniej_z_wykorzystaniem_metody_cms__marcin_salamag.pdf. - ISSN 0043-518X
10
Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern? / Wanda Forczek, Agata Masłoń, Barbara Frączek, Marta Curyło, Marcin SALAMAGA, Agnieszka Suder // PLoS ONE. - vol. 14, iss. 1 (article number: e0209766) (2019), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209766
11
Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda = Analysis of the Competitive Position of EU Countries in Foreign Trade with the Use of the CMS and Ward's Methods / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 1 (2019), s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/1/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Analiza%20pozycji%20konkurencyjnej%20kraj%C3%B3w%20UEw%20handlu%20zagranicznym%20z%20wykorzys.pdf. - ISSN 0033-2372
12
Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts / Diana Dryglas, Marcin SALAMAGA // Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 9 (2018), s. 234-246. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2212-571X
13
Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE / Marcin SALAMAGA // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 357-384. - ISBN 978-83-01-19813-8
14
Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech = Application of the VECM Model for the Analysis of the Long--term Relationship Between Foreign Direct Investments and Pro-export and Pro-import Specialization of Polish trade in High-tech Industries / Marcin SALAMAGA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 133-145. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
15
Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych = Analysis of Propensity of Export of Polish FDI with the Application of Logistic Models / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 228-236. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44508&from=publication. - ISSN 1899-3192
16
Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna / Grażyna Wójcik ; . - Kraków : , 2018. - 170 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Marcin SALAMAGA ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003342
17
Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce = Modelling Dynamic Relationships between Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade in Poland / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 145-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1555/1175. - ISSN 1898-6447
18
Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018), s. 492-506. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Segmentacja%20rynk%C3%B3w%20zagranicznych%20z%20wykorzystaniem%20metody%20CMS%20i%20analizy.pdf. - ISSN 0033-2372
19
An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries / Marcin SALAMAGA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 423-432. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Salamaga.pdf
20
Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method / Marcin SALAMAGA // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48853/edition/41150. - ISSN 1233-5835
21
Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej = Identifying Patterns of Fiscal Consolidation - the Example of EU Countries / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1400/1052. - ISSN 1898-6447
22
Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej = Similarity Assessment of the Commodity Structure of Foreign Trade in the European Union Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 11 (2017), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wiadomosci-statystyczne.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=203448. - ISSN 0043-518X
23
Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = The Application of Correspondece Analysis to the Identification of Factors Supporting the FDI of Polish Companies / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 205-214. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37257/Salamaga_Zastosowanie_Analizy_Korespondencji_Do_Badania_Motywow_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
24
Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej = An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located Outside the European Union / Marcin SALAMAGA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
25
Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej = Assessing the Similarity of the Geographical Structure of Foreign Trade in the Countries of the European Union / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 99-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1365/1074. - ISSN 1898-6447
26
Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój = Similarity of Budget Expenditure Structure across Voivodships and their Sustainable Development / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 9(676) (2017), s. 79-93. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2017/9/ws_09_2017__08_marcin_salamaga__podobienstwo_struktury_wydatkow_budzetowych_wojewodztw_a_ich_zrownowazon.pdf. - ISSN 0043-518X
27
Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE = Proposal of Modeling Risk of Fiscal Imbalance in Eu-Countries / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 10). - nr 340 (2017), s. 116-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324173/edition/306302/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
28
Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries / Marcin SALAMAGA // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 361-394. - ISBN 978-83-01-19812-1
29
Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts / Diana Dryglas and Marcin SALAMAGA // Journal of Travel & Tourism Marketing. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 503-514. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1054-8408
30
Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method / Marcin SALAMAGA // Mathematical Economics. - nr 13 (20) (2017), s. 67-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/59094/Salamaga_Segmentation_Of_Markets_In_Central_And_Eastern_2017.pdf. - ISSN 1733-9707
31
Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim = Modeling Distributions of Income Between Men and Women in the Malopolska Voivodship / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 8(663) (2016), s. 32-44. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171435918. - ISSN 0043-518X
32
Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm = The Use of Classification Trees in the Identification of Factors Supporting the Choice of FDI Destination on the Example of Polish Companies / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 185-193. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33139/Salamaga_Zastosowanie_Drzew_Dyskryminacyjnych_w_Identyfikacji_Czynnikow_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
33
Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa = The Effects of Parameter Estimation Methods of Theoretical Models of Income Distribution on the Quality of Approximation of the Empirical Income Distribution of the Inhabitants of Cracow / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016), s. 63-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1064/754. - ISSN 1898-6447
34
Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej = Identifying the Determinants in the Choice of Destination for Polish FDI outside the EU / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016), s. 41-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1050/746. - ISSN 1898-6447
35
Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych = Attempt to Identify Music Lovers Profiles Using Classification and Regression Trees / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 25). - nr 385 (2015), s. 229-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32845. - ISSN 1899-3192
36
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski = The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 1 (2015), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%201/2015_62_1_053-070.pdf. - ISSN 0033-2372
37
Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych = Analysis of the Determinants of the Choice of Export Directions with Using Classification Trees / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 248 (2015), s. 206-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=218732&from=publication. - ISSN 2083-8611
38
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce = Identification of Causal Relationships between Foreign Direct Investment and Foreign Trade Patterns in Poland / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015), s. 45-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/496. - ISSN 1898-6447
39
Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = Multivariate Statistical Analysis Of The FDI Motivations Of Polish Companies / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 4 (2015), s. 415-433. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%204/2015_62_4_415-433.pdf. - ISSN 0033-2372
40
Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia / Marcin SALAMAGA // Statistika: Statistics and Economy Journal. - vol. 95, iss. 1 (2015), s. 47-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czso.cz/documents/10180/20550323/32019715q1047.pdf. - ISSN 0322-788X
41
Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce = An Application of the VECM Model to Study the Long-term Relationship between Export and Comparative Advantages Pattern in Poland / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/513. - ISSN 1898-6447
42
Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej = Exogeneity Testing of Variables Used in Foreign Trade Modelling - the Example of the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (943) (2015), s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/866/676. - ISSN 1898-6447
43
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych = The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 143-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158997&from=publication. - ISSN 2083-8611
44
Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB = Study on the Effectiveness of Investments in Gold Using a Method TRB / Marcin SALAMAGA, Krzysztof Sala // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/577. - ISSN 1898-6447
45
Biznesowe aspekty Big Data / Marcin SALAMAGA // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 3-15
46
Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16-30. - ISBN 978-83-7252-672-4
47
Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie = Analysis of the Effectiveness of Mixed Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/525. - ISSN 1898-6447
48
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
49
Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera = The Attempt of Construction of the Life Tables for Opera Works on the Example of the Metropolitan Opera / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 23). - 328 (2014), s. 51-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014), s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/559. - ISSN 1898-6447
51
Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce = The Study of Dynamic Relationships Between Flow of Foreign Direct Investment and the Pattern of Comparative Advantage in the Polish Economy / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 61, z. 4 (2014), s. 373-388. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_373-388.pdf. - ISSN 0033-2372
52
Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto = The Effectiveness of Short-Term Investment in Gold / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 371 (2014), s. 278-288. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
53
A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 72-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
54
Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej = Research on Export Competitiveness in Poland Using the Adjusted Revealed Comparative Advantage Index / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/821/643. - ISSN 1898-6447
55
An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe / Marcin SALAMAGA // W: Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Dane tekstowe(plik pdf). - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 141-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-52-5. - Pełny tekst: http://www.pliki.konferencjazakopianska.pl/pdf/Salamaga.pdf
56
Historia metody k-średnich / Marcin SALAMAGA // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 3-11
57
Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej = Verification J.H. Dunning's Theory of Economic Development by Economic Sectors in Some EU Countries / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 20). - nr 278 (2013), s. 321-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
58
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Modeling the Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Light of Chosen Economic Theories Using the Example of the Countries of East-Central Europe / Marcin SALAMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 223). - ISBN 978-83-7252-613-7
59
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
60
Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych = A Proposal to Modify the Revealed Comparative Index with the Application of Rational Functions / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/685. - ISSN 1898-6447
61
Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym = An Application of Moving Average Rules for Testing the Profitability of Polish Stock Market / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 323 (2013), s. 298-307. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
62
An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth / Marcin SALAMAGA // Statistika: Statistics and Economy Journal. - Vol. 93, Iss. 3 (2013), s. 56-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/180213q3056.pdf. - ISSN 0322-788X
63
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM = Evaluation of the Effectiveness of Selected Technical Trading Rules on the Polish Stock Market Usign the Measures Created on the Base of Capm / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 163 (2013), s. 113-130. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '13. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97018&from=publication. - ISSN 2083-8611
64
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
65
Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Modelling the Influence of Foreign Direct Investment on Vertical and Horizontal Intra-industry Trade in the Countries of East-Central Europe / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 113-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
66
Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej = An Econometric Analysis of the Influence of Revealed Comparative Advantage on Intra-industry Trade in the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
67
Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim = Differentiation of Eco-development in Małopolskie Voivodship / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 3 (610) (2012), s. 54-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171233119. - ISSN 0043-518X
68
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej = A comparative analysis of regional development of the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 12 (619) (2012), s. 90-101. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171235897. - ISSN 0043-518X
69
A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development / Marcin SALAMAGA // W: Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-578-9
70
Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii / Marcin SALAMAGA // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 4-12
71
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012), s. 177-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12. - ISSN 2083-8611
72
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego = A Comparative Analysis of Regional Development in Małopolskie Voivodship with the Application of the Socio-Economic Development Index / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
73
Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny = Modeling the Influence of Revealed Comparative Advantage on Polish Intra-industry Trade / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 119-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
74
Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005 = Statistical Analysis of Social and Demographic Factors Forming Expected Wage in Poland in 2005 / Marcin SALAMAGA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012), s. [179]-191. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1923. - ISSN 0208-6018
75
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym = Foreign Direct Investments of EU Countries in Manufacturing / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (599) (2011), s. 38-48. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf. - ISSN 0043-518X
76
Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / [eng. lang. ed. Kovalyk Natalia]. - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 44-53. - Summ. - Bibliogr.
77
Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
78
Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego = Green Investment Competitiveness in Polish Voivodships and Quality of People's Life / Marcin SALAMAGA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 497-505. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/38.pdf. - ISSN 1898-5084
79
Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej = Recognition of Foreign Direct Investment Structures in EU Countries with Application of Multivariate Statistcal Analysis / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 18). - nr 176 (2011), s. 446-455. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
80
Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 = An Assessment of Mutual Funds in Poland, 1999-2005 / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 95-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190667. - ISSN 1898-6447
81
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej = Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189293. - ISSN 1898-6447
82
Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym = The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011), s. 52-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/170685505. - ISSN 0043-518X
83
Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD = Specialization in Intra-industry FDI Flows in Manufacturing of OECD Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (600) (2011), s. 69-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171208407. - ISSN 0043-518X
84
Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship / Marcin SALAMAGA // Trendy ekonomiky a managementu = Trends Economics and Management. - vol. 5, nr 9 (2011), s. 44-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11012/19622. - ISSN 1802-8527
85
O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych / Marcin SALAMAGA // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
86
Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce = Space-Time Analysis of the Investment Competitiveness in Poland / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011), s. 321-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
87
Specjalizacja inwestycyjna województw = Investment Specialisation of Voivodships / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (591) (2010), s. 34-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169147265. - ISSN 0043-518X
88
Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE = The Structure of Trade and the Level of Export Competitiveness in the EU Countries / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 473-482. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
89
Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
90
Miernik podobieństwa grupowania obiektów = The Similarity Measure in Cluster Analysis / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (2010), s. 1-11. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167917559. - ISSN 0043-518X
91
Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD / Marcin SALAMAGA // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 85-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
92
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research / Renata WINKLER, Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387. - ISSN 1898-6447
93
Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej = Export Competitiveness of EU-Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2010), s. 78-92. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167909354. - ISSN 0043-518X
94
Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej = Using the Fixed Effect Estimator to Model Import of Vysehrad Group States as Example / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (2010), s. 1-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/168281109. - ISSN 0043-518X
95
Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Statistical Analysis of the Investment Structure in Polish Provinces / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010), s. 385-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
96
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym = The Impact of Economic Modernization in the Greening Activity on Quality of the Natural Environment in Polish Provinces / Marcin SALAMAGA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 194-204. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/13.pdf. - ISSN 1898-5084
97
Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r. = Chosen Aspects of the Analysis of Spatial Diversity of Wages in Poland in 2005 / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 817 (2010), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50026. - ISSN 1898-6447
98
Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '09 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 71-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-549-8
99
Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r. = The Investment Competitiveness of Polish Voivodeships in 2008 / Marcin SALAMAGA // Barometr Regionalny. - nr 4(22) (2010), s. 15-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1644-9398
100
Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski = An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 2-3 (2010), s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%202-3/2010_57_2-3_053-062.pdf. - ISSN 0033-2372
101
An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries / Marcin SALAMAGA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 123-132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
102
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
103
Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce = Research of the Similarities of Investment Strategies of the Mutual Funds Investing in Small- and Medium-Sized Companies in Poland / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 16). - nr 47 (2009), s. 157-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
104
Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej / red. nauk. Józef Kolonko, Wojciech Gamrot. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 100-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-421-7
105
Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej / Marcin SALAMAGA // W: Zastosowania ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 147-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-530-6
106
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
107
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - S. 181-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-3
108
Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych = The Analysis of the Household Expense Diversity / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (576) (2009), s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/162448385. - ISSN 0043-518X
109
Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r. = Household Expenditures by Voivodships in 2006 / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (575) (2009), s. 62-74. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
110
Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut = Attempt to Verify the Purchasing Power Parity Theory in the Case of Some Foreign Currencies / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 26). - nr 76 (2009), s. 149-159. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
111
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych = An Application of Selected Multivariate Analysis Methods for the Classification of Mutual Funds / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 15). - nr 7 (1207) (2008), s. 409-415. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
112
Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '07 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 247-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-975-5
113
Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym = Analysis of Unemployment by the Occupational Cross-section / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (569) (2008), s. 29-38. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
114
Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce = Comparative Analysis of Occupational Mobility of Men and Women in Poland / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (565) (2008), s. 49-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
115
Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003 = Analysis of Changes in the Structure of Household Expenditure in Poland 1998-2003 / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 27-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162611935. - ISSN 1898-6447
116
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
117
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-369-9
118
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych = An Application of Log-linear Analysis for Factors Choice Describing Social Conditions of Households / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 4 (2008), s. 40-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
119
Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych = An Application of Probit Model for the Mutual Funds Ranking / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 43-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
120
Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Forecasting of Ranking the Mutual Funds / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 4 (2007), s. 92-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
121
Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Use of ARIMA model to investment funds ranking forecasting / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2007), s. 14-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
122
Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych = Discriminant Function's Use in Investment Fund's Ranking / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (554) (2007), s. 10-20. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
123
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce / Marcin SALAMAGA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001131a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001131b
124
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji / Marcin SALAMAGA // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 297-309. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
125
Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 403-417. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
126
Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji / Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 267-281. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
127
Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji = Decision Making under Uncertainty / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004), s. 115-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
128
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 175. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
129
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 216-225. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
130
MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model / Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 133-144. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1914-6
131
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji = Use of Stochastic Partial Information in the Regression Models / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 163-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
132
Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGAOptymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGAOptymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 175-176t. 49, z. 2 (2002), s. 175-176t. 49, z. 2 (2002), s. 175-176. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
133
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
135
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
136
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
137
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
138
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
139
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Paweł ULMAN, Agata NIEMCZYK, Agnieszka Walicka, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
140
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
141
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
142
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym / kierwonik tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kinga SZYMANOWICZ, Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Salamaga M., (2021), Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic. [W:] Jajuga K., Najman K., Walesiak M. (red.), Data Analysis and Classification : Methods and Applications (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 319-335.
2
Salamaga M., (2021), Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 26-42; https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/5/gus_ws_2021_05_marcin_salamaga_assessment_of_the_risk_of_foreign_divestment_in_Poland.pdf
3
Salamaga M., (2021), The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis, "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis", vol. 25, nr 2, s. 15-26; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153130/edition/110886/content
4
Salamaga M., (2020), Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 20, iss. 1, s. 360-372; https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/foli/20/1/article-p360.xml
5
Salamaga M., (2020), Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 62 s.
6
Salamaga M., (2020), Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 20, iss. 2, s. 332-345; https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p332.xml
7
Forczek W., Ivanenko Y., Salamaga M., Sylos-Labin F., Frączek B., Masłoń A., Curyło M., Suder A., (2020), Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters, "Clinical Biomechanics", vol. 71, s. 146-151.
8
Forczek W., Ivanenko M., Curyło M., Frączek B., Masłoń A., Salamaga M., Suder A., (2019), Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study, "Gait & Posture", vol. 68, s. 518-524.
9
Salamaga M., (2019), Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 5-16; https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/2/ws_02_2019_03_segmentacja_rynkow_europy_srodkowo-wschodniej_z_wykorzystaniem_metody_cms__marcin_salamag.pdf
10
Forczek W., Masłoń A., Frączek B., Curyło M., Salamaga M., Suder A., (2019), Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern?, "PLoS ONE", vol. 14, iss. 1 (article number: e0209766), s. 1-15; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209766
11
Salamaga M., (2019), Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda, "Przegląd Statystyczny", vol. 66, z. 1, s. 69-83; https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/1/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Analiza%20pozycji%20konkurencyjnej%20kraj%C3%B3w%20UEw%20handlu%20zagranicznym%20z%20wykorzys.pdf
12
Dryglas D., Salamaga M., (2018), Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts, "Journal of Destination Marketing & Management", vol. 9, s. 234-246.
13
Salamaga M., (2018), Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 357-384.
14
Salamaga M., (2018), Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 133-145; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
15
Salamaga M., (2018), Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 228-236; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44508&from=publication
16
Wójcik G., (2018), Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce: analiza statystyczna, Prom. Salamaga M., Kraków : , 170 k.
17
Salamaga M., (2018), Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 145-159; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1555/1175
18
Salamaga M., (2018), Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 4, s. 492-506; https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Segmentacja%20rynk%C3%B3w%20zagranicznych%20z%20wykorzystaniem%20metody%20CMS%20i%20analizy.pdf
19
Salamaga M., (2018), An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 423-432.
20
Salamaga M., (2018), Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 167-180; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48853/edition/41150
21
Salamaga M., (2017), Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (971), s. 27-40; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1400/1052
22
Salamaga M., (2017), Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, s. 5-16; https://wiadomosci-statystyczne.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=203448
23
Salamaga M., (2017), Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 205-214; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37257/Salamaga_Zastosowanie_Analizy_Korespondencji_Do_Badania_Motywow_2017.pdf
24
Salamaga M., (2017), Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 191-200.
25
Salamaga M., (2017), Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 99-112; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1365/1074
26
Salamaga M., (2017), Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój, "Wiadomości Statystyczne", nr 9(676), s. 79-93; https://ws.stat.gov.pl/WS/2017/9/ws_09_2017__08_marcin_salamaga__podobienstwo_struktury_wydatkow_budzetowych_wojewodztw_a_ich_zrownowazon.pdf
27
Salamaga M., (2017), Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 340, s. 116-126; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324173/edition/306302/content?ref=desc
28
Salamaga M., (2017), Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 361-394.
29
Dryglas D., Salamaga M., (2017), Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts, "Journal of Travel & Tourism Marketing", vol. 34, iss. 4, s. 503-514.
30
Salamaga M., (2017), Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method, "Mathematical Economics", nr 13 (20), s. 67-78; https://dbc.wroc.pl/Content/59094/Salamaga_Segmentation_Of_Markets_In_Central_And_Eastern_2017.pdf
31
Salamaga M., (2016), Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 8(663), s. 32-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/171435918
32
Salamaga M., (2016), Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 185-193; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33139/Salamaga_Zastosowanie_Drzew_Dyskryminacyjnych_w_Identyfikacji_Czynnikow_2016.pdf
33
Salamaga M., (2016), Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (951), s. 63-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1064/754
34
Salamaga M., (2016), Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (950), s. 41-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1050/746
35
Salamaga M., (2015), Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 385, s. 229-238; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32845
36
Salamaga M., (2015), Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski, "Przegląd Statystyczny", vol. 62, z. 1, s. 53-70; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%201/2015_62_1_053-070.pdf
37
Salamaga M., (2015), Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 248, s. 206-221; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=218732&from=publication
38
Salamaga M., (2015), Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (940), s. 45-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/496
39
Salamaga M., (2015), Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy, "Przegląd Statystyczny", vol. 62, z. 4, s. 415-433; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%204/2015_62_4_415-433.pdf
40
Salamaga M., (2015), Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, "Statistika: Statistics and Economy Journal", vol. 95, iss. 1, s. 47-59; https://www.czso.cz/documents/10180/20550323/32019715q1047.pdf
41
Salamaga M., (2015), Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/513
42
Salamaga M., (2015), Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (943), s. 45-60; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/866/676
43
Salamaga M., (2014), Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 143-153; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158997&from=publication
44
Salamaga M., Sala K., (2014), Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 73-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/577
45
Salamaga M., (2014), Biznesowe aspekty Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 3-15.
46
Salamaga M., (2014), Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Pawełek B. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 16-30.
47
Salamaga M., (2014), Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 43-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/525
48
Salamaga M., (2014), Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45.
49
Salamaga M., (2014), Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 328, s. 51-58.
50
Salamaga M., (2014), Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (928), s. 127-142; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/559
51
Salamaga M., (2014), Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce, "Przegląd Statystyczny", vol. 61, z. 4, s. 373-388; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_373-388.pdf
52
Salamaga M., (2014), Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 371, s. 278-288.
53
Salamaga M., (2013), A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-82.
54
Salamaga M., (2013), Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 37-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/821/643
55
Salamaga M., (2013), An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 141-148.
56
Salamaga M., (2013), Historia metody k-średnich. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 3-11.
57
Salamaga M., (2013), Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 278, s. 321-329.
58
Salamaga M., (2013), Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny: w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 223), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 199 s.
59
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
60
Salamaga M., (2013), Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 923, s. 23-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/685
61
Salamaga M., (2013), Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 323, s. 298-307.
62
Salamaga M., (2013), An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth, "Statistika: Statistics and Economy Journal", Vol. 93, Iss. 3, s. 56-69; https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/180213q3056.pdf
63
Salamaga M., (2013), Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 163, s. 113-130; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97018&from=publication
64
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
65
Salamaga M., (2012), Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 113-127.
66
Salamaga M., (2012), Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 93-106.
67
Salamaga M., (2012), Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 3 (610), s. 54-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/171233119
68
Salamaga M., (2012), Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 12 (619), s. 90-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171235897
69
Salamaga M., (2012), A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development. [W:] Pociecha J. (red.), Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 129-137.
70
Salamaga M., (2012), Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 4-12.
71
Salamaga M., (2012), Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 97, s. 177-191.
72
Salamaga M., (2012), Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 97-106.
73
Salamaga M., (2012), Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 119-128.
74
Salamaga M., (2012), Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 271, s. [179]-191; http://hdl.handle.net/11089/1923
75
Salamaga M., (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (599), s. 38-48; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf
76
Salamaga M., (2011), Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries. [W:] Kovalyk Natalia (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 44-53.
77
Salamaga M., (2011), Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57.
78
Salamaga M., (2011), Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 497-505; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/38.pdf
79
Salamaga M., (2011), Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 176, s. 446-455.
80
Salamaga M., (2011), Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 95-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190667
81
Salamaga M., (2011), Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 847, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189293
82
Salamaga M., (2011), Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym, "Wiadomości Statystyczne", nr 1 (596), s. 52-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/170685505
83
Salamaga M., (2011), Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (600), s. 69-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171208407
84
Salamaga M., (2011), Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship, "Trendy ekonomiky a managementu", vol. 5, nr 9, s. 44-52; http://hdl.handle.net/11012/19622
85
Salamaga M., (2011), O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35.
86
Salamaga M., (2011), Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 183, s. 321-329.
87
Salamaga M., (2010), Specjalizacja inwestycyjna województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 8 (591), s. 34-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169147265
88
Salamaga M., (2010), Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 473-482.
89
Salamaga M., (2010), Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53.
90
Salamaga M., (2010), Miernik podobieństwa grupowania obiektów, "Wiadomości Statystyczne", nr 6, s. 1-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167917559
91
Salamaga M., (2010), Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 85-96.
92
Winkler R., Salamaga M., (2010), Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387
93
Salamaga M., (2010), Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 78-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167909354
94
Salamaga M., (2010), Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 7, s. 1-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/168281109
95
Salamaga M., (2010), Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 117, s. 385-393.
96
Salamaga M., (2010), Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 17, s. 194-204; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/13.pdf
97
Salamaga M., (2010), Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 817, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/50026
98
Salamaga M., (2010), Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '09, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 71-84.
99
Salamaga M., (2010), Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r., "Barometr Regionalny", nr 4(22), s. 15-21.
100
Salamaga M., (2010), Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski, "Przegląd Statystyczny", t. 57, z. 2-3, s. 53-62; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%202-3/2010_57_2-3_053-062.pdf
101
Salamaga M., (2009), An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 123-132.
102
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
103
Salamaga M., (2009), Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, s. 157-164.
104
Salamaga M., (2009), Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce. [W:] Kolonko J., Gamrot W. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 100-110.
105
Salamaga M., (2009), Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej. [W:] Barczak (red.), Zastosowania ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 147-162.
106
Salamaga M., ([2009]), Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 19.
107
Salamaga M., (2009), Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 181-192.
108
Salamaga M., (2009), Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (576), s. 75-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/162448385
109
Salamaga M., (2009), Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r., "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (575), s. 62-74.
110
Salamaga M., (2009), Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 76, s. 149-159.
111
Salamaga M., (2008), Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 7 (1207), s. 409-415.
112
Salamaga M., (2008), Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '07, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 247-261.
113
Salamaga M., (2008), Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (569), s. 29-38.
114
Salamaga M., (2008), Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 6 (565), s. 49-59.
115
Salamaga M., (2008), Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 27-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611935
116
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
117
Salamaga M., (2008), Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce. [W:] Major M., Niezgoda J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 18.
118
Salamaga M., (2008), Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 4, s. 40-51.
119
Salamaga M., (2007), Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 43-56.
120
Salamaga M., (2007), Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 4, s. 92-104.
121
Salamaga M., (2007), Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 14-25.
122
Salamaga M., (2007), Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 7 (554), s. 10-20.
123
Salamaga M., (2006), Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 276 k.
124
Salamaga M., (2004), Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 297-309.
125
Salamaga M., (2004), Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 403-417.
126
Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 267-281.
127
Salamaga M., (2004), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 4, s. 115-125.
128
Salamaga M., (2003), Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 175.
129
Salamaga M., (2003), Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 216-225.
130
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 133-144.
131
Salamaga M., (2003), Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 163-176.
132
Salamaga M., (2002), Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 175-176.
133
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., Sokołowski A., (2011), Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
134
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2010), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4],, Sokołowski A. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 k.
135
Sokołowski A., Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2009), Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 s.
136
Denkowska S., Salamaga M., Pasztyła A., (2007), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 s.
137
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
138
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
139
Podolec B., Ulman P., Walicka A., Salamaga M., (2004), Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 k.
140
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
141
Kosiorowski D., Salamaga M., (2002), Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
142
Szymanowicz K., Kosiorowski D., Salamaga M., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
1
@inbook{UEK:2168356534,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic",
booktitle = "Data Analysis and Classification : Methods and Applications",
pages = "319-335",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-75190-6_18},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-030-75189-0 ; 978-3-030-75190-6",
}
2
@article{UEK:2168356284,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5",
pages = "26-42",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8757},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/5/gus_ws_2021_05_marcin_salamaga_assessment_of_the_risk_of_foreign_divestment_in_Poland.pdf},
}
3
@article{UEK:2168357092,
author = "Marcin Salamaga",
title = "The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis",
journal = "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis",
number = "vol. 25, 2",
pages = "15-26",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/eada.2021.2.02},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153130/edition/110886/content},
}
4
@article{UEK:2168349902,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 20, iss. 1",
pages = "360-372",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/foli-2020-0021},
url = {https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/foli/20/1/article-p360.xml},
}
5
@misc{UEK:2168355476,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-BIZ-01.09.2020-last.pdf},
}
6
@article{UEK:2168353802,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 20, iss. 2",
pages = "332-345",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/foli-2020-0051},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p332.xml},
}
7
@article{UEK:2168340701,
author = "Wanda Forczek and Yuri P. Ivanenko and Marcin Salamaga and Francesca Sylos-Labin and Barbara Frączek and Agata Masłoń and Marta Curyło and Agnieszka Suder",
title = "Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters",
journal = "Clinical Biomechanics",
number = "vol. 71",
pages = "146-151",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2019.11.001},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168330405,
author = "W. Forczek and M. Ivanenko and M. Curyło and B. Frączek and A. Masłoń and Marcin Salamaga and A. Suder",
title = "Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study",
journal = "Gait & Posture",
number = "vol. 68",
pages = "518-524",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.01.004},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168332535,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "2",
pages = "5-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.8525},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/2/ws_02_2019_03_segmentacja_rynkow_europy_srodkowo-wschodniej_z_wykorzystaniem_metody_cms__marcin_salamag.pdf},
}
10
@article{UEK:2168330715,
author = "Wanda Forczek and Agata Masłoń and Barbara Frączek and Marta Curyło and Marcin Salamaga and Agnieszka Suder",
title = "Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern?",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 14, iss. 1 (article number: e0209766)",
pages = "1-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0209766},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209766},
}
11
@article{UEK:2168338243,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 66, z. 1",
pages = "69-83",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.8374},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/1/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Analiza%20pozycji%20konkurencyjnej%20kraj%C3%B3w%20UEw%20handlu%20zagranicznym%20z%20wykorzys.pdf},
}
12
@article{UEK:2168322543,
author = "Diana Dryglas and Marcin Salamaga",
title = "Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts",
journal = "Journal of Destination Marketing & Management",
number = "vol. 9",
pages = "234-246",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.008},
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168328749,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "357-384",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
14
@article{UEK:2168326141,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "133-145",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
15
@article{UEK:2168327293,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "228-236",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.23},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44508&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
16
@unpublished{UEK:2168328161,
author = "Grażyna Wójcik",
title = "Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003342},
}
17
@article{UEK:2168329707,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "145-159",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0409},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1555/1175},
}
18
@article{UEK:2168331057,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 4",
pages = "492-506",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0609},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Segmentacja%20rynk%C3%B3w%20zagranicznych%20z%20wykorzystaniem%20metody%20CMS%20i%20analizy.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168324387,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "423-432",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.43},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Salamaga.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
20
@article{UEK:2168325231,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "167-180",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.1.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48853/edition/41150},
}
21
@article{UEK:2168324449,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (971)",
pages = "27-40",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1400/1052},
}
22
@article{UEK:2168321385,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "11",
pages = "5-16",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1059},
url = {https://wiadomosci-statystyczne.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=203448},
}
23
@article{UEK:2168316797,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "468",
pages = "205-214",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.468.21},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37257/Salamaga_Zastosowanie_Analizy_Korespondencji_Do_Badania_Motywow_2017.pdf},
issn = "1505-9332",
}
24
@inbook{UEK:2168319679,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
25
@article{UEK:2168325009,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "99-112",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1365/1074},
}
26
@article{UEK:2168319131,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "9(676)",
pages = "79-93",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1051},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2017/9/ws_09_2017__08_marcin_salamaga__podobienstwo_struktury_wydatkow_budzetowych_wojewodztw_a_ich_zrownowazon.pdf},
}
27
@article{UEK:2168323753,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "340",
pages = "116-126",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324173/edition/306302/content?ref=desc},
issn = "2449-562X",
}
28
@inbook{UEK:2168323861,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "361-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
29
@article{UEK:2168306993,
author = "Diana Dryglas and Marcin Salamaga",
title = "Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts",
journal = "Journal of Travel & Tourism Marketing",
number = "vol. 34, iss. 4",
pages = "503-514",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2016.1193102},
url = {},
}
30
@article{UEK:2168332779,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method",
journal = "Mathematical Economics",
number = "13 (20)",
pages = "67-78",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/me.2017.13.05},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/59094/Salamaga_Segmentation_Of_Markets_In_Central_And_Eastern_2017.pdf},
}
31
@article{UEK:2168308037,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8(663)",
pages = "32-44",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171435918},
}
32
@article{UEK:2168307789,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "185-193",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33139/Salamaga_Zastosowanie_Drzew_Dyskryminacyjnych_w_Identyfikacji_Czynnikow_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
33
@article{UEK:2168307881,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (951)",
pages = "63-79",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0305},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1064/754},
}
34
@article{UEK:2168307183,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (950)",
pages = "41-55",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0950.0203},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1050/746},
}
35
@article{UEK:2168296443,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "385",
pages = "229-238",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.385.25},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32845},
issn = "1505-9332",
}
36
@article{UEK:2168297317,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 62, z. 1",
pages = "53-70",
year = "2015",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%201/2015_62_1_053-070.pdf},
}
37
@article{UEK:2168306777,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "248",
pages = "206-221",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=218732&from=publication},
}
38
@article{UEK:2168297655,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (940)",
pages = "45-58",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0404},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/496},
}
39
@article{UEK:2168300475,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 62, z. 4",
pages = "415-433",
year = "2015",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%204/2015_62_4_415-433.pdf},
}
40
@article{UEK:2168293281,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia",
journal = "Statistika: Statistics and Economy Journal",
number = "vol. 95, iss. 1",
pages = "47-59",
year = "2015",
url = {https://www.czso.cz/documents/10180/20550323/32019715q1047.pdf},
}
41
@article{UEK:2168298085,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "5-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/513},
}
42
@article{UEK:2168299885,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (943)",
pages = "45-60",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0703},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/866/676},
}
43
@article{UEK:2168291143,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu życia scenicznego dzieł operowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "143-153",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158997&from=publication},
}
44
@article{UEK:2168290201,
author = "Marcin Salamaga and Krzysztof Sala",
title = "Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "73-86",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0605},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/577},
}
45
@unpublished{UEK:2168301019,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Biznesowe aspekty Big Data",
booktitle = "Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"",
pages = "3-15",
year = "2014",
}
46
@inbook{UEK:2168291005,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "16-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-672-4",
}
47
@article{UEK:2168284147,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "43-56",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0103},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/525},
}
48
@misc{UEK:2168295653,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
49
@article{UEK:2168286171,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba konstrukcji tablic wymierania scenicznego spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "328",
pages = "51-58",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
50
@article{UEK:2168287879,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (928)",
pages = "127-142",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0409},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/559},
}
51
@article{UEK:2168290429,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 61, z. 4",
pages = "373-388",
year = "2014",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_373-388.pdf},
}
52
@article{UEK:2168297053,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "371",
pages = "278-288",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.371.24},
url = {},
}
53
@inbook{UEK:2168263296,
author = "Marcin Salamaga",
title = "A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "72-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
54
@article{UEK:2168275979,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "37-51",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/821/643},
}
55
@inbook{UEK:2168268484,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe",
booktitle = "Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena",
pages = "141-148",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
url = {http://www.pliki.konferencjazakopianska.pl/pdf/Salamaga.pdf},
isbn = "978-83-62511-52-5",
}
56
@unpublished{UEK:2168289865,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Historia metody k-średnich",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "3-11",
year = "2013",
}
57
@article{UEK:2168269098,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "278",
pages = "321-329",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
58
@book{UEK:2168255380,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-613-7",
}
59
@article{UEK:2168269202,
author = "Andrzej Sokołowski and Sabina Denkowska and Kamil Fijorek and Marcin Salamaga",
title = "Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "305-323",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf},
}
60
@article{UEK:2168287697,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "923",
pages = "23-35",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0923.02},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/685},
}
61
@article{UEK:2168284813,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "323",
pages = "298-307",
adress = "",
year = "2013",
}
62
@article{UEK:2168272060,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth",
journal = "Statistika: Statistics and Economy Journal",
number = "Vol. 93, Iss. 3",
pages = "56-69",
year = "2013",
url = {https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/180213q3056.pdf},
}
63
@article{UEK:2168291759,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "163",
pages = "113-130",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97018&from=publication},
}
64
@article{UEK:2168273950,
author = "Sabina Denkowska and Kamil Fijorek and Marcin Salamaga and Andrzej Sokołowski",
title = "Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "279",
pages = "11-18",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
65
@article{UEK:2168236486,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "113-127",
year = "2012",
}
66
@article{UEK:2168236606,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "93-106",
year = "2012",
}
67
@article{UEK:2168260182,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "3 (610)",
pages = "54-64",
year = "2012",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171233119},
}
68
@article{UEK:2168259648,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "12 (619)",
pages = "90-101",
year = "2012",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171235897},
}
69
@inbook{UEK:2168261754,
author = "Marcin Salamaga",
title = "A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development",
booktitle = "Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes",
pages = "129-137",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-578-9",
}
70
@unpublished{UEK:2168273402,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii",
booktitle = "Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk",
pages = "4-12",
year = "2012",
}
71
@article{UEK:2168256724,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "97",
pages = "177-191",
adress = "",
year = "2012",
}
72
@article{UEK:2168257916,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "97-106",
year = "2012",
}
73
@article{UEK:2168247688,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "119-128",
year = "2012",
}
74
@article{UEK:2168235914,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "271",
pages = "[179]-191",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1923},
}
75
@article{UEK:2168227602,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "4 (599)",
pages = "38-48",
year = "2011",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf},
}
76
@inbook{UEK:2168222838,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "44-53",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
}
77
@misc{UEK:2166592440,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
pages = "57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
78
@article{UEK:2168222698,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 18",
pages = "497-505",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/38.pdf},
}
79
@article{UEK:2168223100,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "176",
pages = "446-455",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1505-9332",
}
80
@article{UEK:2168221578,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "95-107",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190667},
}
81
@article{UEK:2168219516,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "847",
pages = "47-60",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189293},
}
82
@article{UEK:2168218012,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "1 (596)",
pages = "52-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/170685505},
}
83
@article{UEK:2168237136,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (600)",
pages = "69-77",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171208407},
}
84
@article{UEK:2168293283,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship",
journal = "Trendy ekonomiky a managementu",
number = "vol. 5, 9",
pages = "44-52",
year = "2011",
url = {http://hdl.handle.net/11012/19622},
}
85
@misc{UEK:2166530671,
author = "Marcin Salamaga",
title = "O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
86
@article{UEK:2168223094,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "183",
pages = "321-329",
adress = "",
year = "2011",
}
87
@article{UEK:53002,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Specjalizacja inwestycyjna województw",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8 (591)",
pages = "34-44",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169147265},
}
88
@article{UEK:2165690849,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "107",
pages = "473-482",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1505-9332",
}
89
@misc{UEK:2165034345,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
90
@article{UEK:51457,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Miernik podobieństwa grupowania obiektów",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "6",
pages = "1-11",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167917559},
}
91
@inbook{UEK:2165653023,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "85-96",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
92
@article{UEK:53171,
author = "Renata Winkler and Marcin Salamaga",
title = "Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "15-29",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387},
}
93
@article{UEK:51456,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5",
pages = "78-92",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167909354},
}
94
@article{UEK:2165082279,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "7",
pages = "1-12",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/168281109},
}
95
@article{UEK:2165629933,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "117",
pages = "385-393",
adress = "",
year = "2010",
}
96
@article{UEK:52256,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 17",
pages = "194-204",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/13.pdf},
}
97
@article{UEK:2165871335,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "817",
pages = "79-93",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50026},
}
98
@inbook{UEK:2165703433,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '09",
pages = "71-84",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-549-8",
}
99
@article{UEK:2168293291,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r.",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "4(22)",
pages = "15-21",
year = "2010",
}
100
@article{UEK:51572,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 57, z. 2-3",
pages = "53-62",
year = "2010",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%202-3/2010_57_2-3_053-062.pdf},
}
101
@inbook{UEK:2165907275,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "123-132",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
102
@article{UEK:50254,
author = "Sabina Denkowska and Kamil Fijorek and Marcin Salamaga and Andrzej Sokołowski",
title = "Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "26-39",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf},
}
103
@article{UEK:2161822119,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "47",
pages = "157-164",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1505-9332",
}
104
@inbook{UEK:2166248228,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce",
booktitle = "Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej",
pages = "100-110",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-421-7",
}
105
@inbook{UEK:51315,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej",
booktitle = "Zastosowania ekonometrii",
pages = "147-162",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-530-6",
}
106
@misc{UEK:2165795126,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki",
pages = "19",
year = "2009",
}
107
@inbook{UEK:51396,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
pages = "181-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
108
@article{UEK:50072,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (576)",
pages = "75-87",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/162448385},
}
109
@article{UEK:50071,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r.",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "4 (575)",
pages = "62-74",
year = "2009",
}
110
@article{UEK:51133,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "76",
pages = "149-159",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1507-3866",
}
111
@article{UEK:2161824487,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "7 (1207)",
pages = "409-415",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1505-9332",
}
112
@inbook{UEK:2168242152,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '07",
pages = "247-261",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-975-5",
}
113
@article{UEK:50217,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (569)",
pages = "29-38",
year = "2008",
}
114
@article{UEK:50222,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "6 (565)",
pages = "49-59",
year = "2008",
}
115
@article{UEK:50314,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "27-41",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162611935},
}
116
@article{UEK:2165908336,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Sebastian Sit and Andrzej Sokołowski",
title = "Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "65",
pages = "28-37",
year = "2008",
}
117
@misc{UEK:2166351725,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce",
booktitle = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
118
@article{UEK:50264,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 4",
pages = "40-51",
year = "2008",
}
119
@article{UEK:50272,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "43-56",
year = "2007",
}
120
@article{UEK:50277,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 4",
pages = "92-104",
year = "2007",
}
121
@article{UEK:51180,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "14-25",
year = "2007",
}
122
@article{UEK:50487,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "7 (554)",
pages = "10-20",
year = "2007",
}
123
@unpublished{UEK:52590,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
124
@inbook{UEK:2165640933,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "297-309",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
125
@inbook{UEK:2168219188,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "403-417",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
126
@inbook{UEK:2165633873,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "267-281",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
127
@article{UEK:2168221208,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 4",
pages = "115-125",
year = "2004",
}
128
@misc{UEK:2168353374,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "175",
year = "2003",
}
129
@article{UEK:2168246230,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "216-225",
adress = "",
year = "2003",
}
130
@inbook{UEK:2168295183,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "133-144",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
131
@article{UEK:2168226683,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 3",
pages = "163-176",
year = "2003",
}
132
@misc{UEK:2168353328,
author = "Marcin Salamaga and and ",
title = "Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "175-176",
year = "2002",
}
133
@unpublished{UEK:2168260618,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Kamil Fijorek and Andrzej Sokołowski",
title = "Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
134
@unpublished{UEK:2168282537,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Kamil Fijorek",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
135
@unpublished{UEK:2168219080,
author = "Andrzej Sokołowski and Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Kamil Fijorek",
title = "Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
136
@unpublished{UEK:2162223948,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Agnieszka Pasztyła",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
137
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Andrzej Sokołowski and Henryk Baranek and Daniel Kosiorowski and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
138
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Henryk Baranek and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga and Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
139
@unpublished{UEK:2168274203,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Walicka and Marcin Salamaga",
title = "Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
140
@unpublished{UEK:2168274199,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
141
@unpublished{UEK:2168264586,
author = "Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
142
@unpublished{UEK:2168284535,
author = "Kinga Szymanowicz and Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID