Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Tytuł:
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0
Źródło:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 124-131. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN131
ISBN:
978-83-8158-734-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168336991
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 95-112. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342239
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168333941
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 67-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski , Robert Szydło
Tytuł:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Tryb dostępu:
Nr:
2168336671
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Mìžnarodna konferencìâ "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lwów, Ukraina, od 2019-04-18 do 2019-04-19
Tytuł:
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy
Źródło:
Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva" - Lviv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019, s. 23-27 - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsza praca powstała w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-966-941-321-5
Nr:
2168335713
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335629
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship = Kompetencje miękkie a zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych - perspektywa świętokrzyskich pracodawców
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics and Business. - vol. 63, nr 9 (2019) , s. 211-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Paper funded from the Ministry of Science and Higher Education funds, assigned to the Faculty of Management of Cracow University of Economics, for research conducted by young academics and PhD students.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343309
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 351-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342193
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market
Źródło:
Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342073
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (947) (2018) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333361
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach = Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 4, t. 2 (2018) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168343311
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 256-265. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The project has been funded by the Cracow University of Economics within the Statutory Fund of the Faculty of Management.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324377
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
21st International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2018, Ostrawa, Czechy, od 2018-10-17 do 2018-10-18
Tytuł:
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers
Źródło:
Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2018, s. 205-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-4196-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168330077
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 533-544. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330951
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327291
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311655
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318413
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Źródło:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318547
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017) , s. 107-114. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322849
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017) , s. 945-966. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168321171
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Knowledge Management System with Human Resource Approach
Źródło:
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311471
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308499
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The translation of the article into English was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311469
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016) , s. 35-43. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311473
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Employer Branding and Corporate Social Responsibility
Źródło:
New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz - Aachen: Schaker Verlag, 2016, s. 62-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-8440-4203-0
Nr:
2168310367
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016) , s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308039
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 221-234
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305437
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306797
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The translation of this article into English was financed thanks to funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics within the framework of a subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299855
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monografia
35

Tytuł:
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
Źródło:
Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny - Legnica: Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943861-2-2
Nr:
2168307225
rozdział w monografii
36

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych
Źródło:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 175-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168297783
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015) , s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295509
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168301103
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding
Źródło:
Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015) , s. 25-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168305935
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294717
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014) , s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294721
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014) , s. 8-13
Nr:
2168304753
artykuł nierecenzowany
43

Tytuł:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Efekty innowacji marketingowych
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014) , s. 22-25
Nr:
2168304747
artykuł nierecenzowany
45

Tytuł:
Rynek pracy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 25-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Zaufać innowacyjnym firmom
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014) , s. 23-25
Nr:
2168304745
artykuł nierecenzowany
48

Tytuł:
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 50-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301519
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization
Źródło:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294649
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Źródło:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 31-54
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości
Redaktor:
Filipek Krzysztof
, Kaczmarski Karol
, Kaczor Anna
, Pustuła Katarzyna
, Stępniewska Katarzyna
Adres wydawniczy:
Kielce: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-935945-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304755
książka
52

Tytuł:
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294673
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Talent Management in Innovative Enterprises
Źródło:
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. - vol.2 nr 3 (2013) , s. 329-334. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266860
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013) , s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272206
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 21-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290703
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273802
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
286 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-263
Nr:
2168273536
doktorat
58

Tytuł:
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 81 (2012) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 696)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299773
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 24-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273748
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 337-347 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Konferencja:
Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC-EMM 2012), Praga, Czechy, od 2012-12-06 do 2012-12-07
Tytuł:
Knowledge Management System in an Innovative Company [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda - Praha: AV Consulting o.s., 2012, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-2184-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304183
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization
Źródło:
Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012) , s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274277
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237084
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland
Źródło:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243036
rozdział w monografii
65

Autor:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Tytuł:
Knowledge Management in the Innovation Process
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 25-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2011) , s. 30-34. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227564
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji
Źródło:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228230
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235656
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010) , s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327667
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 41-48. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327723
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010) , s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168304185
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327657
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009) , s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256658
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Konferencja:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Tytuł:
Job Offers Clustering in Labor Market Analysis
Źródło:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2001, s. 71-73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168342085
varia
75

Autor:
Konferencja:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Tytuł:
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample
Źródło:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2001, s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168342081
varia
1
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0 / Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 124-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf
2
An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019), s. 95-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1
3
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia / MARIUSZ GRABOWSKI, Anna Kovaleva, SYLWIA WIŚNIEWSKA, ROBERT SZYDŁO // International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=723. - ISSN 1800-6450
4
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 67-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
5
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019), s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607. - ISSN 1734-087X
6
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva". - Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019. - S. 23-27. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-321-5
7
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
8
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Anna Kovaleva, Sylwia WIŚNIEWSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf. - ISSN 2620-2832
9
Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship = Kompetencje miękkie a zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych - perspektywa świętokrzyskich pracodawców / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics and Business. - vol. 63, nr 9 (2019), s. 211-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content. - ISSN 1899-3192
10
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 351-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
11
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market / Paweł LULA, Anna Kovaleva, Renata OCZKOWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf. - ISSN 1805-4854
12
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
13
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis / Renata OCZKOWSKA, Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (947) (2018), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf. - ISSN 0137-7221
14
Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach = Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 4, t. 2 (2018), s. 167-177. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
15
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 256-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf
16
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava : VSB-Technical University, 2018. - S. 205-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4196-0. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf
17
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 533-544. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf. - ISSN 1733-2486
18
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 133-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication. - ISSN 1899-3192
19
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
20
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
21
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
22
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017), s. 107-114. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
23
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
24
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland / Renata OCZKOWSKA, Sylwia WISNIEWSKA, Pawel LULA // International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017), s. 945-966. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=655. - ISSN 1800-6450
25
Knowledge Management System with Human Resource Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016), s. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf. - ISSN 2349-0330
26
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
27
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
28
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016), s. 35-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html. - ISSN 2081-2345
29
Employer Branding and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz. - Aachen : Schaker Verlag, 2016. - S. 62-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8440-4203-0
30
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016), s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
31
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 221-234. - ISBN 978-83-7285-796-5
32
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 57-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762. - ISSN 1644-9584
33
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
34
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 24). - ISBN 978-83-7252-697-7
35
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny. - Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943861-2-2
36
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 175-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
37
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015), s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732. - ISSN 1734-087X
38
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition / S. WIŚNIEWSKA // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul. - ISSN 1231-5478
39
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015), s. 25-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015. - ISSN 2081-1586
40
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014), s. 195-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
41
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014), s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766. - ISSN 1734-087X
42
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014), s. 8-13. - ISSN 2354-001X
43
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014), s. 71-80. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
44
Efekty innowacji marketingowych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014), s. 22-25. - ISSN 2354-001X
45
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
46
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 111-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
47
Zaufać innowacyjnym firmom / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014), s. 23-25. - ISSN 2354-001X
48
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 50-61. - Bibliogr.
49
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
50
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7930-578-0
51
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości / oprac. Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski ; red. Krzysztof Filipek, Karol Kaczmarski, Anna Kaczor, Katarzyna Pustuła, Katarzyna Stępniewska. - Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014. - 54 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-935945-2-8. - Pełny tekst: http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf
52
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014), s. 275-285. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
53
Talent Management in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Academic Journal of Interdisciplinary Studies [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol.2 nr 3 (2013), s. 329-334. - Summ.. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447. - ISSN 2281-4612
54
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013), s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
55
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 21-32. - Bibliogr.
56
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013), s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764. - ISSN 1734-087X
57
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; Promotor: Renata OCZKOWSKA. - Kraków, 2013. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002872
58
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 696). - nr 81 (2012), s. 301-310. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf. - ISSN 1896-382X
59
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 24-41. - Bibliogr.
60
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 337-347. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
61
Knowledge Management System in an Innovative Company / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny] / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda. - Praha : AV Consulting o.s., 2012. - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-2184-1. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
62
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012), s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111. - ISSN 2029-9338
63
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
64
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-728-0
65
Knowledge Management in the Innovation Process / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 25-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
66
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises / Sylwia WŚNIEWSKA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2011), s. 30-34. - Summ. - ISSN 1231-7853
67
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
68
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
69
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010), s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
70
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity / Sylwia Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 41-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
71
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region / Sylwia Wiśniewska // Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010), s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
72
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems / Sylwia Wiśniewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 199-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf. - ISSN 2081-2345
73
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region / Sylwia Wiśniewska // Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009), s. 59-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
74
Job Offers Clustering in Labor Market Analysis / Pawel LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna Kovaleva // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg : National Research University - HSE, 20019. - S. 71-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
75
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample / Robert SZYDŁO, Małgorzata ĆWIEK, Sylwia WIŚNIEWSKA, Marek Koczyński // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg : National Research University - HSE, 20019. - S. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
1
Lula P., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 124-131.
2
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 3, s. 95-112; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1
3
Grabowski M., Kovaleva A., Wiśniewska S., Szydło R., (2019), Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia, "International Journal for Quality Research", vol. 13, iss. 1, s. 145-156; http://www.ijqr.net/paper.php?id=723
4
Wiśniewska S., (2019), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 67-101.
5
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2019), Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1(51), s. 181-192; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607
6
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2019), Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy. [W:] Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 23-27.
7
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
8
Lula P., Oczkowska R., Kovaleva A., Wiśniewska S., (2019), Methods of Competency Schema Identification and Evaluation, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 11-18; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf
9
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2019), Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 9, s. 211-223; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content
10
Bukowska U., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351-397.
11
Lula P., Kovaleva A., Oczkowska R., Tyrańska M., Wiśniewska S., (2019), Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market, "Central European Business Review", vol. 8, no. 4, s. 1-25; https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf
12
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
13
Oczkowska R., Lula P., Wiśniewska S., (2018), Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy, "Przegląd Organizacji", nr 12 (947), s. 57-63; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf
14
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 4, t. 2, s. 167-177.
15
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 256-265.
16
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2018), Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2018, Ostrava : VSB-Technical University, s. 205-212.
17
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 1, s. 533-544; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
18
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 133-141; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication
19
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 27-29.
20
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 896-908; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
21
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
22
Wiśniewska S., (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 1, t. 1, s. 107-114; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf
23
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
24
Oczkowska R., Wiśniewska S., Lula P., (2017), Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 11, iss. 4, s. 945-966; http://www.ijqr.net/paper.php?id=655
25
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Knowledge Management System with Human Resource Approach, "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)", vol. 4, iss. 1, s. 109-115; https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf
26
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 1040-1053.
27
Wiśniewska S., (2016), Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2 (40), s. 63-72.
28
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 1, s. 35-43; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html
29
Wiśniewska S., (2016), Employer Branding and Corporate Social Responsibility. [W:] Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.), New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives, Aachen : Schaker Verlag, s. 62-72.
30
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-24.
31
Wiśniewska S., (2016), Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 221-234.
32
Śmigielska G., Wiśniewska S., (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 57-70; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762
33
Wiśniewska S., (2015), Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market, "Human Resource Management", nr 6, s. 131-143.
34
Wiśniewska S., (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Stabryła A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 24), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 185 s.
35
Wiśniewska S., (2015), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Brodny J. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, s. 101-109.
36
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2015), Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 175-180.
37
Wiśniewska S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1 (35), s. 11-24; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732
38
Wiśniewska S., (2015), Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1096-1104; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul
39
Wiśniewska S., (2015), Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Zarządzanie. Teoria i praktyka", nr 3 (13), s. 25-29; http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015
40
Wiśniewska S., (2014), Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 4, s. 195-207; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf
41
Wiśniewska S., (2014), Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (34), s. 61-77; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766
42
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu, "Rynek - Biznes - Praca", nr 3, s. 8-13.
43
Wiśniewska S., (2014), Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 71-80.
44
Wiśniewska S., (2014), Efekty innowacji marketingowych, "Rynek - Biznes - Praca", nr 2, s. 22-25.
45
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
46
Wiśniewska S., (2014), Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 111-120.
47
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Zaufać innowacyjnym firmom, "Rynek - Biznes - Praca", nr 6, s. 23-25.
48
Wiśniewska S., (2014), Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 50-61.
49
Wiśniewska S., (2014), Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 41-49.
50
Wiśniewska S., (2014), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 31-54.
51
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości,, Stępniewska K. (red.), Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 54 s.
52
Wiśniewska S., (2014), Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 3, s. 275-285; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf
53
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2013), Talent Management in Innovative Enterprises, "Academic Journal of Interdisciplinary Studies" [on-line], vol.2 nr 3, s. 329-334; http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447
54
Wiśniewska S., (2013), Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12 (767), s. 61-68.
55
Wiśniewska S., (2013), Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 21-32.
56
Wiśniewska S., (2013), Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A., "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (30), s. 115-127; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764
57
Wiśniewska S., (2013), Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Oczkowska R., Kraków : , 286 k.
58
Wiśniewska S., (2012), Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 81, s. 301-310; http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf
59
Wiśniewska S., (2012), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 24-41.
60
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
61
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management System in an Innovative Company. [W:] Vopava J., Kratochvíl R., Douda V. (red.), Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny], Praha : AV Consulting o.s., s. 1-8.
62
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization, "Economics and Management", vol. 17, Iss. 4, s. 1620-1626; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111
63
Wiśniewska S., (2012), Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 633-642.
64
Wiśniewska S., (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Adamczyk J., Hall H. (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 163-172.
65
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management in the Innovation Process. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-36.
66
Wiśniewska S., (2011), Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 30-34.
67
Wiśniewska S., (2011), Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 273-279.
68
Wiśniewska S., (2011), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 359-367.
69
Wiśniewska S., (2010), Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 32-38.
70
Wiśniewska S., (2010), Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 41-48.
71
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych, "Biblioteka Regionalisty", nr 10, s. 251-261.
72
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 199-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf
73
Wiśniewska S., (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, "Nauka i Gospodarka", nr 1, s. 59-65.
74
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Kovaleva A., (2001), Job Offers Clustering in Labor Market Analysis. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 71-73.
75
Szydło R., Ćwiek M., Wiśniewska S., Koczyński M., (2001), Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 54-56.
1
@inbook{UEK:2168336991,
author = "Paweł Lula and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "124-131",
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
2
@article{UEK:2168342239,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "95-112",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0503.07},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1},
}
3
@article{UEK:2168333941,
author = "Mariusz Grabowski and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska and Robert Szydło",
title = "Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "145-156",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR13.01-09},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=723},
}
4
@inbook{UEK:2168342171,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "67-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
5
@article{UEK:2168336671,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski and Robert Szydło",
title = "Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1(51)",
pages = "181-192",
adress = "",
year = "2019",
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607},
}
6
@inbook{UEK:2168335713,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy",
booktitle = "Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva"",
pages = "23-27",
adress = "Lviv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2019",
isbn = "978-966-941-321-5",
}
7
@inbook{UEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
8
@article{UEK:2168335629,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska",
title = "Methods of Competency Schema Identification and Evaluation",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "11-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.002},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf},
}
9
@article{UEK:2168343309,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 9",
pages = "211-223",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.9.18},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content},
}
10
@inbook{UEK:2168342193,
author = "Urszula Bukowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "351-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
11
@article{UEK:2168342073,
author = "Paweł Lula and Anna Kovaleva and Renata Oczkowska and Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market",
journal = "Central European Business Review",
number = "vol. 8, no. 4",
pages = "1-25",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.222},
url = {https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf},
}
12
@article{UEK:2168328341,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6476},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168333361,
author = "Renata Oczkowska and Paweł Lula and Sylwia Wiśniewska",
title = "Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (947)",
pages = "57-63",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2018.12.07},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf},
}
14
@article{UEK:2168343311,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 4, t. 2",
pages = "167-177",
year = "2018",
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168324377,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "256-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.26},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
16
@inbook{UEK:2168330077,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers",
booktitle = "Information Technology for Practice 2018",
pages = "205-212",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2018",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-4196-0",
}
17
@article{UEK:2168330951,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 1",
pages = "533-544",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf},
}
18
@article{UEK:2168327291,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "133-141",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
19
@article{UEK:2168311655,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "27-29",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01377043.1228548},
url = {},
}
20
@article{UEK:2168318413,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "896-908",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF},
}
21
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
22
@article{UEK:2168322849,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 1, t. 1",
pages = "107-114",
year = "2017",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf},
}
23
@article{UEK:2168323683,
author = "Sylwia Wiśniewska and Anna Dolot",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf},
}
24
@article{UEK:2168321171,
author = "Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Paweł Lula",
title = "Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "945-966",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18421/IJQR11.04-14},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=655},
}
25
@article{UEK:2168311471,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management System with Human Resource Approach",
journal = "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "109-115",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0401012},
url = {https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf},
}
26
@article{UEK:2168308499,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "1040-1053",
year = "2016",
}
27
@article{UEK:2168311469,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2 (40)",
pages = "63-72",
year = "2016",
}
28
@article{UEK:2168311473,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 1",
pages = "35-43",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html},
}
29
@inbook{UEK:2168310367,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Employer Branding and Corporate Social Responsibility",
booktitle = "New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives",
pages = "62-72",
adress = "Aachen",
publisher = "Schaker Verlag",
year = "2016",
isbn = "978-3-8440-4203-0",
}
30
@article{UEK:2168308039,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-24",
year = "2016",
}
31
@inbook{UEK:2168305437,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "221-234",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-796-5",
}
32
@article{UEK:2168306797,
author = "Grażyna Śmigielska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w handlu detalicznym",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "57-70",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.57.3},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762},
}
33
@article{UEK:2168299855,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "131-143",
year = "2015",
}
34
@book{UEK:2168299079,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-697-7",
}
35
@inbook{UEK:2168307225,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Legnica",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych",
year = "2015",
isbn = "978-83-943861-2-2",
}
36
@inbook{UEK:2168297783,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "175-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf},
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
37
@article{UEK:2168295509,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1 (35)",
pages = "11-24",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4583},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732},
}
38
@article{UEK:2168301103,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1096-1104",
year = "2015",
url = {http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul},
}
39
@article{UEK:2168305935,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
journal = "Zarządzanie. Teoria i praktyka",
number = "3 (13)",
pages = "25-29",
year = "2015",
url = {http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015},
}
40
@article{UEK:2168294717,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 4",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf},
}
41
@article{UEK:2168294721,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (34)",
pages = "61-77",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3417},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766},
}
42
@article{UEK:2168304753,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2014",
}
43
@article{UEK:2168285969,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "71-80",
year = "2014",
}
44
@article{UEK:2168304747,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Efekty innowacji marketingowych",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "2",
pages = "22-25",
year = "2014",
}
45
@unpublished{UEK:2168301515,
author = "Piotr Zając and Urszula Bukowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
46
@inbook{UEK:2168287675,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "111-120",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
47
@article{UEK:2168304745,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zaufać innowacyjnym firmom",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "6",
pages = "23-25",
year = "2014",
}
48
@unpublished{UEK:2168301519,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "50-61",
year = "2014",
}
49
@inbook{UEK:2168294649,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
50
@inbook{UEK:2168286835,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "31-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
51
@book{UEK:2168304755,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości",
editor = Filipek Krzysztof,
editor = Kaczmarski Karol,
editor = Kaczor Anna,
editor = Pustuła Katarzyna,
editor = Stępniewska Katarzyna,
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan",
year = "2014",
url = {http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf},
isbn = "978-83-935945-2-8",
}
52
@article{UEK:2168294673,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 3",
pages = "275-285",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf},
}
53
@article{UEK:2168266860,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Talent Management in Innovative Enterprises",
journal = "Academic Journal of Interdisciplinary Studies",
number = "vol.2 3",
pages = "329-334",
year = "2013",
url = {http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447},
}
54
@article{UEK:2168272206,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12 (767)",
pages = "61-68",
year = "2013",
}
55
@unpublished{UEK:2168290703,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "21-32",
year = "2013",
}
56
@article{UEK:2168273802,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A.",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (30)",
pages = "115-127",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4613},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764},
}
57
@unpublished{UEK:2168273536,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002872},
}
58
@article{UEK:2168299773,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "81",
pages = "301-310",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf},
issn = "1640-6818",
}
59
@unpublished{UEK:2168273748,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "24-41",
year = "2012",
}
60
@inbook{UEK:2168231864,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
61
@inbook{UEK:2168304183,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management System in an Innovative Company",
booktitle = "Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing",
pages = "1-8",
adress = "Praha",
publisher = "AV Consulting o.s.",
year = "2012",
url = {https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-80-260-2184-1",
}
62
@article{UEK:2168274277,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, Iss. 4",
pages = "1620-1626",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.4.3037},
url = {http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111},
}
63
@article{UEK:2168237084,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "633-642",
adress = "",
year = "2012",
}
64
@inbook{UEK:2168243036,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy",
pages = "163-172",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-728-0",
}
65
@inbook{UEK:2168243210,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management in the Innovation Process",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
66
@article{UEK:2168227564,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "30-34",
year = "2011",
}
67
@inbook{UEK:2168228230,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "273-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
68
@article{UEK:2168235656,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "359-367",
year = "2011",
}
69
@article{UEK:2168327667,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "32-38",
year = "2010",
}
70
@article{UEK:2168327723,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "41-48",
year = "2010",
}
71
@article{UEK:2168304185,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "10",
pages = "251-261",
year = "2010",
}
72
@article{UEK:2168327657,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Transfer technologii - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "199-208",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf},
}
73
@article{UEK:2168256658,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "1",
pages = "59-65",
year = "2009",
}
74
@misc{UEK:2168342085,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Anna Kovaleva",
title = "Job Offers Clustering in Labor Market Analysis",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "71-73",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2001",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
75
@misc{UEK:2168342081,
author = "Robert Szydło and Małgorzata Ćwiek and Sylwia Wiśniewska and Marek Koczyński",
title = "Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "54-56",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2001",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}