Publikacje wybranego autora

Wiśniewska Sylwia ORCID

Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

1

Autor:
Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335629
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
Mìžnarodna konferencìâ "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lwów, Ukraina, od 2019-04-18 do 2019-04-19
Tytuł:
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy
Źródło:
Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva" - Lviv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019, s. 23-27 - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsza praca powstała w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-966-941-321-5
Nr:
2168335713
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333941
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
21st International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2018, Ostrawa, Czechy, od 2018-10-17 do 2018-10-18
Tytuł:
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers
Źródło:
Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2018, s. 205-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-4196-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168330077
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2018) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333361
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327291
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 533-544. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330951
artykuł w czasopiśmie
9

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 256-265. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The project has been funded by the Cracow University of Economics within the Statutory Fund of the Faculty of Management.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Źródło:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Nr:
2168318547
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017) , s. 107-114. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322849
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318413
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311655
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017) , s. 945-966. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka
Nr:
2168321171
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016) , s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308039
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości
Nr:
2168306797
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Knowledge Management System with Human Resource Approach
Źródło:
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311471
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Employer Branding and Corporate Social Responsibility
Źródło:
New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz - Aachen: Schaker Verlag, 2016, s. 62-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-8440-4203-0
Nr:
2168310367
rozdział w monografii
20

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308499
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016) , s. 35-43. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311473
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 221-234
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305437
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The translation of the article into English was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311469
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The translation of this article into English was financed thanks to funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics within the framework of a subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299855
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015) , s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295509
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding
Źródło:
Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015) , s. 25-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168305935
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych
Źródło:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 175-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168297783
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168301103
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monografia
30

Tytuł:
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
Źródło:
Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny - Legnica: Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943861-2-2
Nr:
2168307225
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014) , s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294721
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization
Źródło:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294649
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294673
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014) , s. 8-13
Nr:
2168304753
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 50-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301519
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Efekty innowacji marketingowych
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014) , s. 22-25
Nr:
2168304747
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości
Redaktor:
Filipek Krzysztof
, Kaczmarski Karol
, Kaczor Anna
, Pustuła Katarzyna
, Stępniewska Katarzyna
Adres wydawniczy:
Kielce: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-935945-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304755
monografia
38

Tytuł:
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294717
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Rynek pracy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 25-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Źródło:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 31-54
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Zaufać innowacyjnym firmom
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014) , s. 23-25
Nr:
2168304745
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 21-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290703
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013) , s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272206
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
286 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-263
Nr:
2168273536
doktorat
47

Tytuł:
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273802
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Talent Management in Innovative Enterprises
Źródło:
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. - vol.2 nr 3 (2013) , s. 329-334. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266860
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Knowledge Management in the Innovation Process
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 25-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland
Źródło:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243036
rozdział w monografii
51

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Konferencja:
Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC-EMM 2012), Praga, Czechy, od 2012-12-06 do 2012-12-07
Tytuł:
Knowledge Management System in an Innovative Company [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda - Praha: AV Consulting o.s., 2012, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-2184-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304183
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 24-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273748
Zobacz opis całości
53

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 337-347 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 81 (2012) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 696)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299773
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization
Źródło:
Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012) , s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274277
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237084
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji
Źródło:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228230
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2011) , s. 30-34. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227564
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235656
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010) , s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168327667
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010) , s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168304185
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 41-48. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168327723
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327657
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009) , s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256658
artykuł w czasopiśmie
1
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Anna Kovaleva, Sylwia WIŚNIEWSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2620-2832
2
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva". - Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019. - S. 23-27. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-321-5
3
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia / MARIUSZ GRABOWSKI, Anna Kovaleva, SYLWIA WIŚNIEWSKA, ROBERT SZYDŁO // International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=723. - ISSN 1800-6450
4
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava : VSB-Technical University, 2018. - S. 205-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4196-0. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf
5
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis / Renata OCZKOWSKA, Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2018), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 133-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication. - ISSN 1899-3192
7
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
8
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 533-544. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf. - ISSN 1733-2486
9
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 256-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf
10
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
11
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
12
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017), s. 107-114. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
13
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
14
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
15
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland / Renata OCZKOWSKA, Sylwia WISNIEWSKA, Pawel LULA // International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017), s. 945-966. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=655. - ISSN 1800-6450
16
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016), s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
17
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 57-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762. - ISSN 1644-9584
18
Knowledge Management System with Human Resource Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016), s. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf. - ISSN 2349-0330
19
Employer Branding and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz. - Aachen : Schaker Verlag, 2016. - S. 62-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8440-4203-0
20
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
21
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016), s. 35-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html. - ISSN 2081-2345
22
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 221-234. - ISBN 978-83-7285-796-5
23
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
24
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
25
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015), s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732. - ISSN 1734-087X
26
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015), s. 25-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015. - ISSN 2081-1586
27
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 175-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
28
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition / S. WIŚNIEWSKA // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul. - ISSN 1231-5478
29
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 24). - ISBN 978-83-7252-697-7
30
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny. - Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943861-2-2
31
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014), s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766. - ISSN 1734-087X
32
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
33
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014), s. 275-285. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
34
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014), s. 8-13. - ISSN 2354-001X
35
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 50-61. - Bibliogr.
36
Efekty innowacji marketingowych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014), s. 22-25. - ISSN 2354-001X
37
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości / oprac. Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski ; red. Krzysztof Filipek, Karol Kaczmarski, Anna Kaczor, Katarzyna Pustuła, Katarzyna Stępniewska. - Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014. - 54 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-935945-2-8. - Pełny tekst: http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf
38
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014), s. 195-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
39
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
40
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7930-578-0
41
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014), s. 71-80. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
42
Zaufać innowacyjnym firmom / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014), s. 23-25. - ISSN 2354-001X
43
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 111-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
44
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 21-32. - Bibliogr.
45
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013), s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
46
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; Promotor: Renata OCZKOWSKA. - Kraków, 2013. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002872
47
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013), s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764. - ISSN 1734-087X
48
Talent Management in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Academic Journal of Interdisciplinary Studies [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol.2 nr 3 (2013), s. 329-334. - Summ.. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447. - ISSN 2281-4612
49
Knowledge Management in the Innovation Process / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 25-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
50
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-728-0
51
Knowledge Management System in an Innovative Company / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny] / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda. - Praha : AV Consulting o.s., 2012. - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-2184-1. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
52
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 24-41. - Bibliogr.
53
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 337-347. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
54
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 696). - nr 81 (2012), s. 301-310. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf. - ISSN 1896-382X
55
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012), s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111. - ISSN 2029-9338
56
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
57
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
58
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises / Sylwia WŚNIEWSKA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2011), s. 30-34. - Summ. - ISSN 1231-7853
59
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
60
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010), s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
61
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region / Sylwia Wiśniewska // Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010), s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
62
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity / Sylwia Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 41-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems / Sylwia Wiśniewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 199-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf. - ISSN 2081-2345
64
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region / Sylwia Wiśniewska // Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009), s. 59-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
1
Lula P., Oczkowska R., Kovaleva A., Wiśniewska S., (2019), Methods of Competency Schema Identification and Evaluation, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 11-18.
2
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2019), Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy. [W:] Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 23-27.
3
Grabowski M., Kovaleva A., Wiśniewska S., Szydło R., (2019), Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia, "International Journal for Quality Research", vol. 13, iss. 1, s. 145-156; http://www.ijqr.net/paper.php?id=723
4
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2018), Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2018, Ostrava : VSB-Technical University, s. 205-212.
5
Oczkowska R., Lula P., Wiśniewska S., (2018), Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 57-63.
6
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 133-141; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication
7
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
8
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 1, s. 533-544; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
9
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 256-265.
10
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
11
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
12
Wiśniewska S., (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 1, t. 1, s. 107-114; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf
13
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 896-908; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
14
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 27-29.
15
Oczkowska R., Wiśniewska S., Lula P., (2017), Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 11, iss. 4, s. 945-966; http://www.ijqr.net/paper.php?id=655
16
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-24.
17
Śmigielska G., Wiśniewska S., (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 57-70; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762
18
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Knowledge Management System with Human Resource Approach, "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)", vol. 4, iss. 1, s. 109-115; https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf
19
Wiśniewska S., (2016), Employer Branding and Corporate Social Responsibility. [W:] Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.), New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives, Aachen : Schaker Verlag, s. 62-72.
20
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 1040-1053.
21
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 1, s. 35-43; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html
22
Wiśniewska S., (2016), Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 221-234.
23
Wiśniewska S., (2016), Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2 (40), s. 63-72.
24
Wiśniewska S., (2015), Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market, "Human Resource Management", nr 6, s. 131-143.
25
Wiśniewska S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1 (35), s. 11-24; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732
26
Wiśniewska S., (2015), Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Zarządzanie. Teoria i praktyka", nr 3 (13), s. 25-29; http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015
27
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2015), Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 175-180.
28
Wiśniewska S., (2015), Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1096-1104; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul
29
Wiśniewska S., (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Stabryła A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 24), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 185 s.
30
Wiśniewska S., (2015), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Brodny J. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, s. 101-109.
31
Wiśniewska S., (2014), Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (34), s. 61-77; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766
32
Wiśniewska S., (2014), Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 41-49.
33
Wiśniewska S., (2014), Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 3, s. 275-285; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf
34
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu, "Rynek - Biznes - Praca", nr 3, s. 8-13.
35
Wiśniewska S., (2014), Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 50-61.
36
Wiśniewska S., (2014), Efekty innowacji marketingowych, "Rynek - Biznes - Praca", nr 2, s. 22-25.
37
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości,, Stępniewska K. (red.), Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 54 s.
38
Wiśniewska S., (2014), Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 4, s. 195-207; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf
39
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
40
Wiśniewska S., (2014), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 31-54.
41
Wiśniewska S., (2014), Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 71-80.
42
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Zaufać innowacyjnym firmom, "Rynek - Biznes - Praca", nr 6, s. 23-25.
43
Wiśniewska S., (2014), Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 111-120.
44
Wiśniewska S., (2013), Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 21-32.
45
Wiśniewska S., (2013), Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12 (767), s. 61-68.
46
Wiśniewska S., (2013), Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Oczkowska R., Kraków : , 286 k.
47
Wiśniewska S., (2013), Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A., "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (30), s. 115-127; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764
48
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2013), Talent Management in Innovative Enterprises, "Academic Journal of Interdisciplinary Studies" [on-line], vol.2 nr 3, s. 329-334; http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447
49
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management in the Innovation Process. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-36.
50
Wiśniewska S., (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Adamczyk J., Hall H. (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 163-172.
51
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management System in an Innovative Company. [W:] Vopava J., Kratochvíl R., Douda V. (red.), Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny], Praha : AV Consulting o.s., s. 1-8.
52
Wiśniewska S., (2012), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 24-41.
53
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
54
Wiśniewska S., (2012), Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 81, s. 301-310; http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf
55
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization, "Economics and Management", vol. 17, Iss. 4, s. 1620-1626; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111
56
Wiśniewska S., (2012), Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 633-642.
57
Wiśniewska S., (2011), Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 273-279.
58
Wiśniewska S., (2011), Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 30-34.
59
Wiśniewska S., (2011), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 359-367.
60
Wiśniewska S., (2010), Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 32-38.
61
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych, "Biblioteka Regionalisty", nr 10, s. 251-261.
62
Wiśniewska S., (2010), Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 41-48.
63
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 199-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf
64
Wiśniewska S., (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, "Nauka i Gospodarka", nr 1, s. 59-65.
1
@article{UEK:2168335629,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Kovaleva Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Methods of Competency Schema Identification and Evaluation",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "11-18",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168335713,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia",
title = "Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy",
booktitle = "Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva"",
pages = "23-27",
adress = "Lviv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2019",
isbn = "978-966-941-321-5",
}
3
@article{UEK:2168333941,
author = "Grabowski Mariusz and Kovaleva Anna and Wiśniewska Sylwia and Szydło Robert",
title = "Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "145-156",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168330077,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia and Wójcik Katarzyna",
title = "Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers",
booktitle = "Information Technology for Practice 2018",
pages = "205-212",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2018",
isbn = "978-80-248-4196-0",
}
5
@article{UEK:2168333361,
author = "Oczkowska Renata and Lula Paweł and Wiśniewska Sylwia",
title = "Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "57-63",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168327291,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia",
title = "Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "133-141",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
7
@article{UEK:2168328341,
author = "Dolot Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168330951,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 1",
pages = "533-544",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168324377,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia",
title = "Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "256-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
10
@article{UEK:2168323683,
author = "Wiśniewska Sylwia and Dolot Anna",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Dolot Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
12
@article{UEK:2168322849,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 1, t. 1",
pages = "107-114",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168318413,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "896-908",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168311655,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "27-29",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168321171,
author = "Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia and Lula Paweł",
title = "Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "945-966",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168308039,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-24",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168306797,
author = "Śmigielska Grażyna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe w handlu detalicznym",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "57-70",
adress = "",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168311471,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Knowledge Management System with Human Resource Approach",
journal = "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "109-115",
year = "2016",
}
19
@inbook{UEK:2168310367,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Employer Branding and Corporate Social Responsibility",
booktitle = "New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives",
pages = "62-72",
adress = "Aachen",
publisher = "Schaker Verlag",
year = "2016",
isbn = "978-3-8440-4203-0",
}
20
@article{UEK:2168308499,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "1040-1053",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168311473,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 1",
pages = "35-43",
adress = "",
year = "2016",
}
22
@inbook{UEK:2168305437,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "221-234",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-796-5",
}
23
@article{UEK:2168311469,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2 (40)",
pages = "63-72",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168299855,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "131-143",
year = "2015",
}
25
@article{UEK:2168295509,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1 (35)",
pages = "11-24",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168305935,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
journal = "Zarządzanie. Teoria i praktyka",
number = "3 (13)",
pages = "25-29",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168297783,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "175-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
28
@article{UEK:2168301103,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1096-1104",
year = "2015",
}
29
@book{UEK:2168299079,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-697-7",
}
30
@inbook{UEK:2168307225,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Legnica",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych",
year = "2015",
isbn = "978-83-943861-2-2",
}
31
@article{UEK:2168294721,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (34)",
pages = "61-77",
year = "2014",
}
32
@inbook{UEK:2168294649,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
33
@article{UEK:2168294673,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 3",
pages = "275-285",
adress = "",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168304753,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2014",
}
35
@unpublished{UEK:2168301519,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "50-61",
year = "2014",
}
36
@article{UEK:2168304747,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Efekty innowacji marketingowych",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "2",
pages = "22-25",
year = "2014",
}
37
@book{UEK:2168304755,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan",
year = "2014",
isbn = "978-83-935945-2-8",
}
38
@article{UEK:2168294717,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 4",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2014",
}
39
@unpublished{UEK:2168301515,
author = "Zając Piotr and Bukowska Urszula and Wiśniewska Sylwia",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
40
@inbook{UEK:2168286835,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "31-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
41
@article{UEK:2168285969,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "71-80",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168304745,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zaufać innowacyjnym firmom",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "6",
pages = "23-25",
year = "2014",
}
43
@inbook{UEK:2168287675,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "111-120",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
44
@unpublished{UEK:2168290703,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "21-32",
year = "2013",
}
45
@article{UEK:2168272206,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12 (767)",
pages = "61-68",
year = "2013",
}
46
@phdthesis{UEK:2168273536,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
47
@article{UEK:2168273802,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A.",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (30)",
pages = "115-127",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168266860,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Talent Management in Innovative Enterprises",
journal = "Academic Journal of Interdisciplinary Studies",
number = "vol.2 3",
pages = "329-334",
year = "2013",
}
49
@inbook{UEK:2168243210,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Knowledge Management in the Innovation Process",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
50
@inbook{UEK:2168243036,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy",
pages = "163-172",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-728-0",
}
51
@inbook{UEK:2168304183,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Knowledge Management System in an Innovative Company",
booktitle = "Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing",
pages = "1-8",
adress = "Praha",
publisher = "AV Consulting o.s.",
year = "2012",
isbn = "978-80-260-2184-1",
}
52
@unpublished{UEK:2168273748,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "24-41",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168231864,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
54
@article{UEK:2168299773,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "81",
pages = "301-310",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
55
@article{UEK:2168274277,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, Iss. 4",
pages = "1620-1626",
year = "2012",
}
56
@article{UEK:2168237084,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "633-642",
adress = "",
year = "2012",
}
57
@inbook{UEK:2168228230,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "273-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
58
@article{UEK:2168227564,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "30-34",
year = "2011",
}
59
@article{UEK:2168235656,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "359-367",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168327667,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "32-38",
year = "2010",
}
61
@article{UEK:2168304185,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "10",
pages = "251-261",
year = "2010",
}
62
@article{UEK:2168327723,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "41-48",
year = "2010",
}
63
@article{UEK:2168327657,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Transfer technologii - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "199-208",
year = "2010",
}
64
@article{UEK:2168256658,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "1",
pages = "59-65",
year = "2009",
}