Publikacje wybranego autora

Lidwin-Piotrowska Ewa

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej,

1

Tytuł:
Techniczna struktura inwestycji produkcyjnych a efektywność procesu inwestowania : (na przykładzie krajów EWG i RWPG w latach sześćdziesiątych)
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 151-162 - Bibliogr.
Nr:
2168240728
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kształtowanie się efektywności inwestycji w krajach EWG i RWPG w latach 1959-1969 = Effectiveness of investments in the E. E. C. and COMECON countries in the years 1959-1969
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168260554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kształtowanie się współczynnika efektywności inwestycji w krajach RWPG w latach 1959-1969 = The Structure of Investment Effectiveness in the CMEA Countries in 1959-1969
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 3/39 (1971) , s. 3-24. - Summ., rez.
Nr:
2168224064
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Techniczna struktura inwestycji produkcyjnych a efektywność procesu inwestowania : (na przykładzie krajów EWG i RWPG w latach sześćdziesiątych) / Ewa LIDWIN-PIOTROWSKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 151-162. - Bibliogr.
2
Kształtowanie się efektywności inwestycji w krajach EWG i RWPG w latach 1959-1969 = Effectiveness of investments in the E. E. C. and COMECON countries in the years 1959-1969 / Ewa LIDWIN-PIOTROWSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
3
Kształtowanie się współczynnika efektywności inwestycji w krajach RWPG w latach 1959-1969 = The Structure of Investment Effectiveness in the CMEA Countries in 1959-1969 / Ewa LIDWIN-PIOTROWSKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 3/39 (1971), s. 3-24. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
1
Lidwin-Piotrowska E., (1976), Techniczna struktura inwestycji produkcyjnych a efektywność procesu inwestowania (na przykładzie krajów EWG i RWPG w latach sześćdziesiątych), "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 151-162.
2
Lidwin-Piotrowska E., (1973), Kształtowanie się efektywności inwestycji w krajach EWG i RWPG w latach 1959-1969, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 14, s. 61-77.
3
Lidwin-Piotrowska E., (1971), Kształtowanie się współczynnika efektywności inwestycji w krajach RWPG w latach 1959-1969, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 3/39, s. 3-24.
1
@article{UEK:2168240728,
author = "Lidwin-Piotrowska Ewa",
title = "Techniczna struktura inwestycji produkcyjnych a efektywność procesu inwestowania : (na przykładzie krajów EWG i RWPG w latach sześćdziesiątych)",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "151-162",
year = "1976",
}
2
@article{UEK:2168260554,
author = "Lidwin-Piotrowska Ewa",
title = "Kształtowanie się efektywności inwestycji w krajach EWG i RWPG w latach 1959-1969",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 14",
pages = "61-77",
year = "1973",
}
3
@article{UEK:2168224064,
author = "Lidwin-Piotrowska Ewa",
title = "Kształtowanie się współczynnika efektywności inwestycji w krajach RWPG w latach 1959-1969",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 3/39",
pages = "3-24",
year = "1971",
}