Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Próby referencyjne w badaniach marketingowych = Chain Referral Sampling in Marketing Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2018) , s. 477-485. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324709
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-762-2 ; 978-83-7252-759-2
Nr:
2168328159
monografia
3

Autor:
Tytuł:
Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta = The ESM Approach in Consumer Research of Everyday Life
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 525 (2018) , s. 45-57. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329579
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Sagan Adam , Kaciak Eugene
Tytuł:
Multilevel Models in Consumer Research = Modele wielopoziomowe w badaniach konsumenckich = Mnogourovnevye modeli v obsledovanii potrebitelej
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (22) (2018) , s. 107-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324063
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 31)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327531
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe w ujęciu wielopoziomowym = Marketing Research in a Multilevel Context [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2018) , s. 96-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327389
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Wielopoziomowe i hybrydowe modele równań strukturalnych w marketingu
Źródło:
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 200-211 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Program badawczy:
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
ISBN:
978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330017
rozdział w monografii
8

Autor:
Sagan Adam , Kaciak Eugene
Konferencja:
International Conference of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG), Mediolan, Włochy, od 2017-09-13 do 2017-09-15
Tytuł:
Poland on Global Consumer Markets - Multilevel Segmentation of Countries on the Basis of Market Potential Index
Źródło:
Book of Short Papers - CLADAG2017 / eds. Francesca Greselin, Francesco Mola, Mariangela Zenga - Mantova: Universitas Studiorum, 2017, s. [537-542]. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-99459-71-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168323361
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Konferencja:
20th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2017, Ostrawa, Czechy, od 2017-10-09 do 2017-10-10
Tytuł:
CART-SEM Approach to TAM
Źródło:
Information Technology for Practice 2017 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2017, s. 95-102. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of Cracow University of Economics for maintaining its research capacity
ISBN:
978-80-248-4089-5 ; 978-80-248-4090-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168323313
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Meta-analityczne modele strukturalne w estymacji modelu TAM = Meta-Analytic Structural Equation Modeling in Estimation of TAM model
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 344 (2017) , s. 119-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; 12)
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326203
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Sagan Adam , Rybicka Aneta , Brzezińska Justyna
Tytuł:
IRT-Based Conjoint Analysis in the Optimization of Banking Products = Conjoint analysis oparta na modelach IRT w optymalizacji produktów bankowych
Źródło:
Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (57) (2017) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168322159
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Konsument na rynku globalnym - analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego = Consumer on Global Market - Ratio Analysis of the Market Potential
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 2 (48) (2017) , s. 197-204. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta we współczesnym świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322469
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych = Multilevel Latent Class Models in International Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 331-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318121
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle = A Priori Information in the Assessment of TAM Quality Models on the Example of Moodle Platform
Źródło:
Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (53) (2016) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312793
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Sagan Adam , Rybicka Aneta , Brzezińska Justyna
Konferencja:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-10 do 2015-05-13
Tytuł:
Conjoint Analysis based on Thurstone judgement Comparison Model in the Optimization of Banking Products
Źródło:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168308163
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Metodyka humanizowania telepracy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 28)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-733-2
Nr:
2168312577
monografia
17

Autor:
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Tytuł:
Latent Variables and Marketing Theory : the Paradigm Shift
Źródło:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 3-16. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307817
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Tytuł:
Metodologia badań ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-737-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168318797
podręcznik
19

Tytuł:
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic = Trust and Personal Values in the Framework of Service Dominant Logic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 97 (2016) , s. 253-262. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy doskonalenia działalności organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312929
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016), San Diego, USA, od 2016-08-11 do 2016-08-14
Tytuł:
Attitudes Towards a Moodle-based E-Learning Platform : a User Segmentation Perspective
Źródło:
22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016) - Chicago: AIS Electronic Library (AISeL), 2016. - paper 23, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management of Cracow University of Economics, Krakow, Poland for maintaining its research capacity
ISBN:
978-0-9966831-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168310575
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Autor:
Sagan Adam , Pełka Marcin
Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Tytuł:
Analiza wielopoziomowa z wykorzystaniem danych symbolicznych = Multilevel Analysis with Application of Symbolic Data
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 174-184. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 26)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307787
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Mynarskim : warsztaty metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego
Źródło:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 11-13 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311635
varia
23

Autor:
Tytuł:
Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
248 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-355
Nr:
2168315721
doktorat
24

Konferencja:
19th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2016, Ostrawa, Czechy, od 2016-10-13 do 2016-10-14
Tytuł:
Meta-analytic SEM in Development of TAM Models
Źródło:
Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of Cracow University of Economics for maintaining its research capacity
ISBN:
978-80-248-3970-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168308703
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Perek-Białas Jolanta , Sagan Adam
Tytuł:
Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych
Źródło:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 38-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311633
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu = Marketing Modelling and the Marketing Paradigm = Marketingovoe modelirovanie i paradigma marketinga
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 5 (364) (2016) , s. 276-284. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307777
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Sagan Adam , Rybicka Aneta , Brzezińska Justyna
Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Tytuł:
Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych = An IRT-Approach for Conjoint Analysis for Banking Products Prefference
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 427 (2016) , s. 184-194. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 27)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307809
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Zmienne ukryte ze wskaźnikami formatywnymi w analizie zachowań konsumenta - problemy pomiaru i identyfikacji = Latent Variables with Formative Indicators in Consumer Behavior - Measurement and Identification [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 605-612. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297443
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu = Altruism and Rivalization as Decision-making Styles of Households and their Role in the Purchasing Process
Źródło:
The Wroclaw School of Banking Research Journal = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no. 3 (2015) , s. 381-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168300599
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych = PLS-PM Model and Its Application in Explanation and Prediction of Economic Phenomena
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 2 (2015) , s. 127-138. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 849)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296567
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model
Źródło:
Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications / eds. Maurizio Carpita, Eugenio Brentari, El Mostafa Qannari - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2015, s. 171-183. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Theoretical and Applied Statistics)
ISBN:
978-3-319-02966-5 ; 978-3-319-02967-2
Nr:
2168299875
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Model TAM w ocenie platformy e-learningowej Moodle
Źródło:
Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015 / red. Teresa Porębska-Miąc - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, s. 79-91 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7875-270-7
Nr:
2168300609
rozdział w monografii
33

Konferencja:
18th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2015, Ostrawa, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Tytuł:
TAM Model as an Assessment Method for Moodle E-Learning Platform
Źródło:
Information Technology for Practice 2015 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Frýdek-Místek: VŠB-Technické univerzita Ostrava, 2015, s. 167-175. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3820-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168300593
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2013, Luksemburg, Luksemburg, od 2013-07-10 do 2013-07-12
Tytuł:
Preferences Interdependence Among Family Members : Case III/APIM Approach
Źródło:
Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015, s. 283-293. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
Nr:
2168300573
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Autor:
Kaciak Eugene , Cullen Carman W. , Sagan Adam
Tytuł:
A Comparison of Full and Abbreviated Formats of Hard Laddering
Źródło:
Journal of Customer Behaviour. - vol. 14, no. 3 (2015) , s. 191-214. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300603
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Przyczynowość w badaniach marketingowych = Causality in Marketing Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 38 (2015) , s. 273-283. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 865)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297697
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Sagan Adam , Smolak-Lozano Emilia
Tytuł:
System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych = The Value System as a Factor of Cultural Impact of European Countries and Households' Resources Allocation
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (357) (2015) , s. 145-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300607
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
The Analysis of Income Allocation in a Household
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 129-151
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289733
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Structure of Sacrifices and Benefits in Households
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 169-176
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289737
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Recenzja książki "Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza" autorstwa Małgorzaty Rószkiewicz, Jolanty Perek-Białas, Doroty Węziak-Białowolskiej i Agnieszki Zięby-Pietrzak
Źródło:
Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 2 (44) (2014) , s. 95-97. - Summ., streszcz.
Nr:
2168290963
recenzja
41

Autor:
Tytuł:
Models of Decision Making Strategy in Households
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 153-168
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289735
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Nowakowska Ewa , Sagan Adam
Tytuł:
Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych = Comparative-Counterfactual Case Research in Health Service Marketing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 284-295. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286489
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 60-69. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286491
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Sequence Mean-end of Saving and Investing in a Household
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 177-191
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households
Redaktor:
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289711
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Tytuł:
Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych = Analysis of Measurement Invariance in Cross-Sectional Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 33 (2014) , s. 187-197. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 822)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296055
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza skal o sumie stałej w badaniach marketingowych = Multidimensional Analysis of Constant Sum Scale in Marketing Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 662-668. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284165
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji = Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014) , s. 151-163. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292689
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów = Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (352) (2014) , s. 221-231. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292279
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285705
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru = Reliability Analysis in Multilevel Measurement Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 49-59. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286487
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 151-165. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286679
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku = Mplus in Latent Transition Model Estimations in Market Segmentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 109-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287877
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych = Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2014) , s. 451-463. - Artykuł dostępny na CD
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288279
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie = Buying Roles and Goals of Income Allocation in Polish Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 36 (2014) , s. 149-157. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 825)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287073
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna = The Strategies of Resource Allocation of Polish Households - an Empirical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 4 (42) (2014) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285557
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 161-172. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w Statistica
Źródło:
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych / red. nauk. Jacek Jakubowski - Kraków: StatSoft Polska, 2014, s. 5-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-71-8
Nr:
2168313633
rozdział w monografii
59

Autor:
Bugajska Joanna , Sagan Adam
Tytuł:
Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers
Źródło:
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - Vol. 20, no 4 (2014) , s. 607-615. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168295605
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
The Goals of Consumption, Saving and Investing and Demographic Characteristics
Źródło:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 121-127
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289729
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
191 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-632-8
Nr:
2168262956
monografia
62

Autor:
Tytuł:
Analiza wpływu kulturowego w układach sieciowych krajów europejskich
Źródło:
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN2013, s. 43-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1447/Magazyn
Nr:
2168287447
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Sagan Adam , Smolak-Lozano Emilia
Tytuł:
Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej : podejście analityczne i wskaźniki skuteczności = The Inbound Marketing as A Model of Market Communication Analytical Approach and Performance Indicators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 29 (2013) , s. 147-157. - Tytuł numeru: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 751)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263346
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN2013, s. 4-5
Sygnatura:
NP-1447/Magazyn
Nr:
2168287813
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Kaciak Eugene , Sagan Adam
Tytuł:
Non-symmetrical Correspondence Analysis of Abbreviated Hard Laddering Interviews
Źródło:
Algorithms from and for Nature and Life : Classification and Data Analysis / eds. Berthold Lausen, Dirk Van den Poel, Alfred Ultsch - Cham: Springer, 2013, s. 457-464 - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-319-00034-3
Nr:
2168270914
rozdział w monografii
66

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168280681
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 89-106
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168280839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych - porównanie modeli pomiarowych skali WSAW = Marketing Paradigms and Latent Variable Modelling - Comparison of Measurement Models of WSAW Scale
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013) , s. 17-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283289
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Kall Jacek , Kłeczek Ryszard , Sagan Adam
Tytuł:
Zarządzanie marką
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013
Opis fizyczny:
320 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4277-3
Nr:
2168261458
monografia
70

Autor:
Sagan Adam , Kąciak Eugeniusz
Tytuł:
Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych = Analysis of Means-End Structures Emerging from Abbreviated Hard Laddering Interviews
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275975
artykuł w czasopiśmie
71

Konferencja:
SIS 2013 Statistical Conference, Brescia, Włochy, od 2013-06-19 do 2013-06-21
Tytuł:
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model
Źródło:
Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013 - Milan: Vita e Pensiero Editrice, 2013, s. 1-7 - Bibliogr.
ISBN:
978-88-343-2556-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168270856
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Autor:
Tytuł:
Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych = Consumers' Personal Values and Means-Ends of Savings and Investments of the Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 32 (2013) , s. 249-259. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 777)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263092
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Market Research and Preference Data
Źródło:
The SAGE Handbook of Multilevel Modeling / edited by: Marc A. Scott, Jeffrey Simonoff, Brian D. Marx - London: SAGE, 2013, s. 581-597 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-85702-564-7
Nr:
2168292867
rozdział w monografii
74

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 21)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273920
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Modele ukrytych przejść w dynamicznej segmentacji rynku = Latent Transition Models in Dynamic Market Segmentation
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013) , s. 155-164. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272458
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168280679
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
77

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne aspekty budowy wskaźników marketingowych : modele pomiaru i oceny rzetelności = Methodological Aspects of Marketing Scales and Indices Development - Measurement Models and Reliability Assessment
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 86-95. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234770
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Sagan Adam , Kaciak Eugene
Tytuł:
Podejście środków-celów w segmentacji rynku - analiza sekwencji drabinek = Means-End Approach in Market Segmentation. The Laddering Technique
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1 (2012) , s. 54-61. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237544
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze = Value for the Customer and Praxeology - Theoretical Assumptions and Research Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 24 (2012) , s. 505-517. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 710)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168243672
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Wielopoziomowe modele stanów-cech w marketingu relacji = Multilevel State-trait Models in Relationship Service Oriented Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247686
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Analiza preferencji i skal wartości
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 93-108
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250946
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 47-64
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250938
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Wartość dla klienta w marketingu relacji
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 11-33
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250536
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Paradygmaty w marketingu - próba syntezy = Paradigms in Marketing - Towards the Synthesis
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2012) , s. 2-10. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168242294
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Rudawska Iga , Sagan Adam
Tytuł:
Latent Variables in Conjoint Measurement - a Case of Healthcare Market in Poland
Źródło:
World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - vol. 8, no. 2 (2012) , s. 121-134. - Summ.
Nr:
2168274110
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250500
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
87

Autor:
Tytuł:
Modele ze zmiennymi ukrytymi w przekrojach czasowych
Źródło:
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN2012, s. 6-31
Sygnatura:
NP-1384/Magazyn
Nr:
2168269670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters
Źródło:
Data Analysis Methods and its Applications / ed. by Józef POCIECHA & Reinhold Decker - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 197-213. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3458-5
Nr:
2168228706
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
89

Autor:
Bryja Anna , Sagan Adam , Siwy-Hudowska Anna
Tytuł:
Zachowania ryzykowne w układach triadycznych - porównanie metod segmentacyjnych = Risk Behavior in Tridic Systems - Comparison of Segmentation Approach
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 195-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224802
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters
Źródło:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 37. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565468
varia
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 84-127
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306531
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168222750
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
93

Autor:
Tytuł:
Konsument w układach sieciowych - specyfika podejść badawczych = Consumer in the Networks - Characteristic of Research Approaches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 72 (2011) , s. 95-106. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 660)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229414
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Sagan Adam , Perek-Białas Jolanta
Tytuł:
Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe = The Analysis of Consumer Internactions - Structural and Networking Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238556
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych = Asymmetric Multivariate Methods in Marketing Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 145-154. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237104
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 10-26
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260256
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ewaluacyjnych badaniach marketingowych = The Receiver Operator Characteristic Curve in Market Research Evaluations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 55-83
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306515
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Autor:
Kowalska-Musiał Magdalena
Tytuł:
Emergentne własności struktury interakcji w marketingu relacyjnym]
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-203
Nr:
2168224488
doktorat
100

Tytuł:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Autor:
Tytuł:
Struktura alokacji zasobów w kształtowaniu wartości dla klienta - podejście środków-celów = The Structure of Resources' Allocation in Creation of Value for the Customer - Means-end Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 18 (2011) , s. 173-186. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 659)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227468
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Sagan Adam , Siwy-Hudowska Anna
Tytuł:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym - porównanie trzech modeli pomiarowych = Value for the Customer on the Consumers Market - a Comparison of Three Models of Measurement
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 237 (2011) , s. 138-149. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235328
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść = Structural Models in the Consumer Behaviour Analysis : Evolution of Approaches
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011) , s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226659
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Zależności przyczynowe w diagnozie efektów komunikacyjnych = Casual Relationship in Diagnosis of Communication Effects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227636
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Bugajska Joanna , Jędryka-Góral Anna , Widerszal-Bazyl Maria , Orłowska-Baranowska Ewa , Sagan Adam , Michalak Janina Małgorzata , Zużewicz Krystyna , Konarska Maria
Tytuł:
Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers
Źródło:
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - vol. 17, nr 1 (2011) , s. 25-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 13.00 pkt
Nr:
2168240514
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Sagan Adam , Kowalska-Musiał Magdalena
Konferencja:
32nd Annual Conference of the Gesellschaft fur Klassifikation e.V., Joint Conference with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC), Hamburg, Niemcy, od 2008-06-16 do 2008-06-18
Tytuł:
Dyadic Interactions in Service Encounter : Bayesian SEM Approach
Źródło:
Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence / eds. Andreas Fink, Berthold Lausen, Wilfried Seidel, Alfred Ultsch - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, s. 573-582. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-642-01043-9
Nr:
2166700569
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Autor:
Kaciak Eugene , Cullen Carman W. , Sagan Adam
Tytuł:
The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering
Źródło:
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. - vol. 18, 3/4 (2010) , s. 159-166. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165613075
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Bugajska J. , Brzosko M. , Jędryka-Góral A. , Głuszko P. , Żołnierczyk-Zreda D. , Sagan Adam , Konarska M. , Rell-Bakalarska M. , Pazdur J. , Zeidler H. , Rihl M.
Tytuł:
Psychological Stress in Rheumatoid Arthritis Patients : a Comparative Polish-German Study : Summary of the Current Conceptualization of the Role of Stress in Rheumatoid Arthritis
Źródło:
Autoimmunity Reviews. - Vol. 9, iss. 4 (2010) , s. 211-215. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
53048
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe = Means-end Chain Approach in Identificationof the Value for the Customer Structural - Network Modeling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 54 (2010) , s. 417-430. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 594)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166172012
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Szymańska Anna
Tytuł:
Wpływ działań promocyjnych na kształtowanie preferencji konsumenckich na rynku produktów firmy Coca-Cola
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
305 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-167
Nr:
52058
doktorat
111

Autor:
Sagan Adam , Rudawska Iga
Tytuł:
Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych = Latent Variables in Conjoint Analysis : the Preferences' Structure Identification in Healthcare Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 265-274. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632830
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Podejście środków-celów w badaniach reklamy
Źródło:
Nowe trendy w reklamie / red. nauk. Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2010, s. 51-75
ISBN:
978-83-89281-88-3
Nr:
2165811768
rozdział w monografii
113

Autor:
Tytuł:
Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 99-107
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Autor:
Tytuł:
Mieszane modele czynnikowe w międzynarodowej segmentacji psychograficznej : nowe podejście do segmentacji rynku = Factor Mixture Models in International Psychographic Segmentation : a New Approach to Market Segmentation
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 405-412. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895113
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych = Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 15 (2010) , s. 87-98. - Tytuł numeru: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 608)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296941
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ocenie skuteczności komunikacji rynkowej = ROC Curves in the Evaluation of Effectiveness of Market Communications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 23-33. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165096296
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Modele zmiennych ukrytych a współczesne koncepcje marketingu = Latent Variable Models and Contemporary Marketing Concepts
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 92-99. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
Nr:
2165931832
rozdział w monografii
118

Autor:
Tytuł:
Narzędzia analityczne w marketingu relacji
Źródło:
Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 5-21. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-53-4
Nr:
2168224936
rozdział w materiałach konferencyjnych
119

Tytuł:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Autor:
Sagan Adam , Siwy-Hudowska Anna
Tytuł:
Temperament a ryzyko - efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji = Temperamental Traits and Risk - International Effects as a Segmentation Criterion in Relationship Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 149-156. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790582
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Tytuł:
Dynamika kontaktu usługowego : metodologiczne aspekty pomiaru i analizy jakości procesu i efektu usługi = The Dynamics of Service Encounter : Methodological Aspects of Measurement and Analysis of Service Process and Effect Quality
Źródło:
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń - Warszawa: Difin SA, 2009, s. 317-325. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-031-9
Nr:
2165889914
rozdział w monografii
123

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Tytuł:
Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe
Źródło:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 39-58 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Tryb dostępu:
Nr:
2164960913
rozdział w materiałach konferencyjnych
124

Autor:
Tytuł:
Podejście modelowe w segmentacji rynku = A Model-based Approach to Market Segmentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50427
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce = Marketing Concepts in the Names of Departments of Economic Universities in Poland
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 128-138.. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161830115
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Autor:
Bugajska Joanna , Michalak Janina Małgorzata , Jędryka-Góral Anna , Sagan Adam , Konarska Maria
Tytuł:
Coronary Heart Disease Risk Factors and Cardiovascular Risk in Physical Workers and Manager
Źródło:
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - vol. 15 no. 1 (2009) , s. 35-43. - summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
53072
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Chrząszcz Wiesław
Tytuł:
Strategia rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
315 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-115
Nr:
51483
doktorat
128

Autor:
Tytuł:
Metaanaliza danych w marketingu zorientowanym na dowody - orientacja kliniczna w badaniach rynkowych i marketingowych = Meta-analysis in Evidence-based Marketing : Clinical Orientation in Marketing Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009) , s. 114-124. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50402
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 6-27
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Autor:
Tytuł:
Prezentacja graficzna modeli równań strukturalnych = Graphical Visualization of Structural Equation Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825518
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Tytuł:
Ocena preferencji konsumentów w zakresie celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 89-97
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Podejście badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 79-86
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817669
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Modelowanie strukturalne w testowaniu nowego produktu - analiza ocen porównawczych Thurstone'a = Structural Equations in the New Product Testing - Analysis of Thurstonian Models
Źródło:
Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowania, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008, s. 121-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-396-7
Nr:
2168308967
rozdział w monografii
134

Autor:
Tytuł:
Network Perspective on Consumer Research in Global Environment
Źródło:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 222-227. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166237703
rozdział w materiałach konferencyjnych
135

Autor:
Sagan Adam , Kowalska-Musiał Magdalena
Tytuł:
Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym - bayesowskie podejście w modelowaniu strukturalnym
Źródło:
Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008, s. 197-207. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-886175-4-6
Nr:
2168309001
rozdział w monografii
136

Tytuł:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Racjonalność : właściwość konsumenta czy modelu badacza?
Źródło:
Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 226-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89072-15-3
Nr:
2164878604
rozdział w monografii
138

Autor:
Tytuł:
Procedury budowy skal w badaniach marketingowych : czy pożegnanie z psychometrią = Scales Development in Marketing Research : Beyond Psychometrics?
Źródło:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 115-121. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306781
rozdział w monografii
139

Tytuł:
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 96-121
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817821
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Metaanaliza w badaniach marketingowych : techniki i aplikacje = Metaanalysis in Marketing Research - Techniques and Applications
Źródło:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 555-561. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165967051
rozdział w monografii
142

Autor:
Tytuł:
Podejście modelowe w segmentacji rynku
Źródło:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 4-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281835
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych = Multilevel Structural Models in Analyzing Consumer Behaviour -a Comparison of Measurement Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50841
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
144

Autor:
Konferencja:
31st Annual Conference. German Classsification Society - Data Analysis, Machine Learning and Applications, Fryburg, Niemcy, od 2007-03-07 do 2007-03-09
Tytuł:
Gradient-Ordination Methods in the Analysis of the Firms - Environment Interaction on the Local Retail Market
Źródło:
Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts - [b.m.]: University of Freiburg, 2007, s. 155. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168319573
varia
145

Autor:
Tytuł:
Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych : podstawowe podejścia = Analysis of Qualitative Data in Market Research : Basic Approaches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51093
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Podejście organicystyczne w badaniach konkurencyjności marek na rynku = An Organistic Approach to Brand Competitiveness
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
148

Autor:
Tytuł:
Kierunki ewolucji badań marketingowych : analiza historyczno-porównawcza = The Directions of Marketing Research Evolution : Comparative Historical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania. - nr 6 (2007) , s. 121-130. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 459)
Nr:
2168228404
artykuł w czasopiśmie
149

Autor:
Rudawska Iga , Sagan Adam
Konferencja:
30th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Berlin, Niemcy, od 2006-03-08 do 2006-03-10
Tytuł:
Multilevel Dimensions of Consumer Relationships in the Healthcare Service Market M-L IRT vs. M-L SEM Approach
Źródło:
Advances in Data Analysis / ed. by Reinhold Decker, Hans-J. Lenz - Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, s. 481-488. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-540-70980-0 ; 978-3-540-70981-7
Nr:
2168256012
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Autor:
Tytuł:
Probabilistyczne modele wielopoziomowe zmiennych ukrytych w badaniach konkurencyjności
Źródło:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 59-85 - Bibliogr.
Program badawczy:
57/KARiBM/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326565
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
151

Autor:
Tytuł:
Koncepcje rzetelności i trafności badań jakościowych - zastosowanie metody QAP = Reliability and Validity of Qualitative Research - QAP Approach
Źródło:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 154-164. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258504
rozdział w monografii
152

Autor:
Tytuł:
Kierunki zastosowań zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych
Źródło:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 206-244 - Bibliogr.
Program badawczy:
57/KARiBM/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326613
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
153

Autor:
Rudawska Iga , Sagan Adam
Tytuł:
Identyfikacja więzi relacyjnych w sektorze ochrony zdrowia - zastosowanie modelu LVPLS = Identyfing Relational Bonds in the Health Care Sector - the Application of Lvpls Model
Źródło:
Problemy Zarządzania. - nr 2 (12) (2006) , s. 80-91. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia - Bibliogr.
Nr:
2168253764
artykuł w czasopiśmie
154

Autor:
Kall Jacek , Kłeczek Ryszard , Sagan Adam
Tytuł:
Zarządzanie marką
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
312 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-93-0
Nr:
52194
monografia
155

Autor:
Tytuł:
Analiza ekologiczna w marketingu terytorialnym
Źródło:
Marketing a aktywność regionów / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2006, s. 65-73. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-60397-06-6
Nr:
2168219696
rozdział w monografii
156

Autor:
Rudawska Iga , Sagan Adam
Tytuł:
Wielopoziomowe modele strukturalne w badaniach marketingowych - porównawcza analiza więzi relacyjnych na rynku usług = Multilevel Structural Models in Marketing Research - Comparative Analysis of Relational Bonds on the Service Market
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 507-514. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166386695
artykuł w czasopiśmie
157

Autor:
Tytuł:
Skale ipsatywne w diagnozie efektu nastawienia odpowiedzi w badaniach międzykulturowych = Ipsative Scales in a Diagnosis of Response Set and Response Style in Cross-cultural Research
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 465-471. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166492945
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
158

Autor:
Tytuł:
Hierarchiczne modele strukturalne w analizie zachowania konsumenta
Źródło:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 31-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261342
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne aspekty modelowania strukturalnego relacji partnerskich
Źródło:
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN2005, s. 24-38
Sygnatura:
NP-1057/Magazyn
Nr:
2168261968
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
160

Autor:
Konferencja:
27th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation, Cottbus, Niemcy, od 2003-03-12 do 2003-03-14
Tytuł:
Structural Model of Product Meaning Using Means-End Approach
Źródło:
Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems / ed. by Daniel Baier, Klaus-Dieter Wernecke - Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, s. 379-387. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6
Nr:
2168256014
rozdział w materiałach konferencyjnych
161

Autor:
Tytuł:
Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów = Structural Equivalence of Means-end Chains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Entropijne podejście w segmentacji regionów UE - zastosowanie analizy niezależnych składowych
Źródło:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 39-46. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166388924
rozdział w monografii
163

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2005) , s. 2-8. - Streszcz.
Nr:
52444
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej
Źródło:
StatSoft Polska (2005) . - [odczyt: 14.12.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168239552
artykuł nierecenzowany
165

Autor:
Tytuł:
Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych = An Evaluation of the Equivalence of Measurement Scales in Intercultural Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53011
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
166

Autor:
Tytuł:
Skale kierunkowe w badaniach marketingowych
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 556-567 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166496979
rozdział w materiałach konferencyjnych
167

Autor:
Sagan Adam , Siwy Anna
Tytuł:
Role członków rodziny w procesie dokonywania zakupu - interakcyjna analiza sieciowa = The Roles of Family Members in Purchase Process - Interactive Network Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1010 (2004) , s. 85-99. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 13)
Nr:
2166530385
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych
Źródło:
Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 457-465. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236738
rozdział w materiałach konferencyjnych
169

Autor:
Tytuł:
Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych = Competitive Advantage of EU Countries - Social Network Analysis
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 121-129. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52259
artykuł w czasopiśmie
170

Autor:
Tytuł:
Modele zachowań konsumenta
Źródło:
CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Społecznej (2004) . - [odczyt: 14.12.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168239522
artykuł nierecenzowany
171

Autor:
Tytuł:
Machiawelizm konsumencki - budowa i walidacja skali z wykorzystaniem modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKER 3
Źródło:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 66-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261798
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
172

Autor:
Sagan Adam , Siwy Anna
Tytuł:
Makiawelizm konsumencki a struktury rynkowe - zastosowanie modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKALS 3 = Consumer's Machiavellianism and Market Structures - Three Model Factor Analysis TUCKLAS 3 Approach
Źródło:
Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 35-48. - Summ., streszcz.
Seria:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 533)
Nr:
2168221130
rozdział w materiałach konferencyjnych
173

Tytuł:
Edukacja do dialogu - metody rozwijania kompetencji międzykulturowej studentów w środowisku wielokulturowym
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2004, s. 87-134 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-833/3/Magazyn
Nr:
2168283171
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
174

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe : podstawowe kierunki
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-208-1
Nr:
2168220314
monografia
175

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica
Źródło:
Statystyka i data mining w praktyce - Kraków: StatSoft, 2004, s. 35-50 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221382
rozdział w materiałach konferencyjnych
176

Autor:
Tytuł:
Analiza interakcji w sieciach układów rynkowych
Źródło:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 36-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270320
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
177

Autor:
Tytuł:
Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnym
Źródło:
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 47-57 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-281-X
Nr:
2168223236
rozdział w monografii
178

Autor:
Tytuł:
Metoda środków-celów w badaniach marketingowych : stan obecny i kierunki rozwoju = Means-End Approach in Marketing Research : Contemporary State of Art and Recent Development
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania - Bibliogr.
Nr:
2168221420
artykuł w czasopiśmie
179

Autor:
Tytuł:
Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych = Measurement Equivalence in Cross-cultural Marketing Research
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 321-328. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597313
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna
Źródło:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-81-3
Nr:
2168252646
rozdział w monografii
181

Autor:
Tytuł:
Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej : studium teoretyczno-metodologiczne = Product Symbolism in a System of Marketing Communication : a Theoretical and Methodological Study
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
211 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 160)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-189-1
Nr:
2168223082
monografia
182

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Tytuł:
Model pomiarowy satysfakcji i lojalności
Źródło:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 75-85 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168262886
rozdział w materiałach konferencyjnych
183

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Tytuł:
Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności
Źródło:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 39-52 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168262884
rozdział w materiałach konferencyjnych
184

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Tytuł:
Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności
Źródło:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 27-37 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168262882
rozdział w materiałach konferencyjnych
185

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Tytuł:
Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki
Źródło:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 87-92 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168262888
rozdział w materiałach konferencyjnych
186

Autor:
Tytuł:
Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych = Scales and Indices as Instruments of Measurement in Marketing Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
187

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Tytuł:
Marketing relacyjny
Źródło:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 5-9 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168262880
rozdział w materiałach konferencyjnych
188

Autor:
Tytuł:
Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru znaczeń produktów w koncepcji środków-celów
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2003, s. 94-116
Sygnatura:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283161
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
189

Autor:
Tytuł:
Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych = Using Mediator Variables in the Assessment of Causal Relations in Linear Structural Models
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-125-5
Nr:
2168252600
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
190

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie wielowymiarowych skal czynnikowych i skal Rascha w badaniach marketingowych (na przykładzie oceny efektów komunikacyjnych reklamy) = The Application of Multidimensional Factor Scales and the Rasch Scale in Market Research with Reference to Evaluating the Communicative Effects of Advertising
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 73-92. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
191

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne problemy budowy skal pomiaru znaczeń w przekazie reklamowym = Methodological Problems of Constructing a Scale for Measuring Meaning an Advertising Message
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
192

Autor:
Tytuł:
Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru percepcji znaczeń produktu
Źródło:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2002, s. 59-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283127
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
193

Autor:
Tytuł:
Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnych układów hierarchicznych : w oparciu o program komputerowy MPLUS
Źródło:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 39-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280379
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka = Dilemmas of Development Marketing Research in Poland - Theory and Practice
Źródło:
Marketing / red. nauk. Leszka Żabińskiego i Krystyny Śliwińskiej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 130-140. - Summ.
Seria:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168224524
rozdział w monografii
195

Autor:
Tytuł:
Pomiar i analiza komunikacji marketingowej = Selected Aspects of Marketing Communication : Measurement and Analysis
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 181-198. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225012
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
196

Konferencja:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Tytuł:
Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej
Źródło:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 437-446. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332661
rozdział w materiałach konferencyjnych
197

Autor:
Tytuł:
Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 16-30 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281243
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
198

Autor:
Tytuł:
Metody sieciowe w analizie łańcuchów środków-celów z wykorzystaniem programu UCINET = Network Methods in Analysis of Means-End Chains Using the UCINET Program
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235844
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
199

Autor:
Tytuł:
Skalowanie we współczesnych badaniach marketingowych - kierunki i dylematy rozwoju = Scaling in Contemporary Marketing Research
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 2 (2000) , s. 469-478. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224326
artykuł w czasopiśmie
200

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowe skalowanie czynnikowe i skalowanie Rascha w badaniach konsumenckich
Źródło:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 66-98
Sygnatura:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283301
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
201

Autor:
Tytuł:
Badania znaczeń produktów rynkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ANTHROPAC = Studies on the Meanings of Marketable Products, Using the Computer Program ANTHROPAC
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
202

Autor:
Tytuł:
Budowa skali do pomiaru znaczeń produktów prestiżowych = Development of Bolger-Type Scale for Measurement of Meaning of Prestige Goods
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 856 (2000) , s. 49-59. - Tytuł numeru: IV Warsztaty Metodologiczne nt. Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Bibliogr.
Nr:
2168224124
artykuł w czasopiśmie
203

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych = Selected Problems of Identification and Measurement of Latent Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248490
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
204

Autor:
Tytuł:
Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich - zastosowanie analizy sieci społecznych = Fundamental Culture Dimensions of the Classification of European Countries
Źródło:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233480
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
205

Autor:
Tytuł:
Procesy interakcji w kształtowaniu się wzorców kulturowych konsumpcji społeczeństw europejskich - zastosowanie metodologii analizy sieci społecznych = Le Processus de L'interaction Dans la Formation des Modéles culturels de la consommation des Sociétés Européennes - L'application de la méthodologie de L'analyse des Réseaux Sociaux
Źródło:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 293-301. - Res.
ISBN:
83-908267-8-X
Nr:
2168233722
rozdział w materiałach konferencyjnych
206

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 1999-10-13 do 1999-10-13
Tytuł:
Przykłady stosowania technik analitycznych w badaniach marketingowych
Źródło:
Marketing i statystyka - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 44-53
ISBN:
83-904735-9-3
Nr:
2168254152
rozdział w materiałach konferencyjnych
207

Autor:
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 1999-10-13 do 1999-10-13
Tytuł:
Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych
Źródło:
Marketing i statystyka - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 26-36
ISBN:
83-904735-9-3
Nr:
2168254150
rozdział w materiałach konferencyjnych
208

Autor:
Tytuł:
Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 2
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (1999) , s. 2-7
Nr:
2168239650
artykuł w czasopiśmie
209

Autor:
Tytuł:
Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 1
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (1999) , s. 2-5
Nr:
2168239648
artykuł w czasopiśmie
210

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie modelu strukturalnego PLS w badaniach selektywności rynku
Źródło:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 95-104
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263274
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
211

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne aspekty międzykulturowych badań marketingowych = The Methodological Aspects of Inter-cultural Marketing Research
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 59-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224640
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
212

Autor:
Tytuł:
Percepcja symbolicznych aspektów kształtowania przewagi konkurencyjnej - podejście antropologiczne
Źródło:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 33-54
Sygnatura:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240364
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
213

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe - od podejść eksploracyjnych do konfirmacyjnych = Explorative and Confirmative Attitute in Marketing Studies
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 9 (448) (1998) , s. 15-26 - Bibliogr.
Nr:
2168262246
artykuł w czasopiśmie
214

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe : podstawowe kierunki
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
209 [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-64-X
Nr:
2168239838
monografia
215

Autor:
Tytuł:
Stan i perspektywy zastosowań modeli relacji strukturalnych w badaniach marketingowych
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 203-211
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252698
rozdział w materiałach konferencyjnych
216

Autor:
Tytuł:
Etos nauczyciela akademickiego a specyfika nauczania w szkolnictwie wyższym
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 14-15
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238510
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
217

Autor:
Tytuł:
Podejścia "makro" i "mikro" w badaniach znaczeń produktów i wartości konsumenckich = Macro and Micro-Approach in Research into Importance of Product and Consumer Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 73-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248362
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
218

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie modelu PLS w badaniach zachowań konsumentów = Structural Models in Consumers Activities Analysis
Źródło:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 218-223. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233906
rozdział w materiałach konferencyjnych
219

Autor:
Tytuł:
Metoda Lisrel w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 44-57 - Bibliogr.
Nr:
2168236630
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
220

Autor:
Tytuł:
Symboliczna rola produktu w systemie komunikacji marketingowej = The Symbolic Role of the Product in Market Communication Systems
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252500
varia
221

Autor:
Tytuł:
Kierunki badań segmentacyjnych rynku = Directions in Market Segmentation Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996) , s. 65-78. - Summ.
Nr:
2168257662
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
222

Autor:
Tytuł:
Badania układów selektywnościowych marek produktów
Źródło:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 34-80
Sygnatura:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283501
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
223

Autor:
Tytuł:
Rola analogii w rozwoju dyscypliny marketingowej
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8-9 (1996) , s. 2-7
Nr:
2168236782
artykuł w czasopiśmie
224

Autor:
Tytuł:
Modele pomiarowe wielowymiarowych struktur latentnych w badaniach rynkowych
Źródło:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 40-63
Sygnatura:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
225

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja struktur segmentacyjnych rynku
Źródło:
Analiza segmentacyjna rynku / Kierownik programu: Stefan MYNARSKI1995, s. 2-44
Program badawczy:
51/KARiBM/1/94/S
Sygnatura:
NP-293/Magazyn
Nr:
2168329519
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
226

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie MDS w ocenie skuteczności strategii pozycjonowania produktu
Źródło:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 565-574. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253754
rozdział w materiałach konferencyjnych
227

Autor:
Tytuł:
Podejścia do badań segmentacji rynku = Approaches to the Studies of Market Segmentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995) , s. 19-35. - Summ.
Nr:
2168243700
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
228

Autor:
Tytuł:
Procesy interakcji symbolicznych w komunikacji marketingowej : ujęcie interpretacyjne
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1994
Opis fizyczny:
186 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/767
Nr:
2168288289
doktorat
229

Autor:
Tytuł:
Podejścia i metody segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych
Źródło:
Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski1994, s. 59-109
Sygnatura:
NP-192/Magazyn
Nr:
2168330777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
230

Autor:
Tytuł:
Koncepcje rynku w metodologii nauk ekonomicznych
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 8-9 (44-45) (1993) , s. 33-37
Nr:
2168243360
artykuł w czasopiśmie
231

Tytuł:
Mechanizm równowagi rynkowej
Źródło:
Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 29-49
Nr:
2168306257
rozdział w książce
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Koncepcja modelu rynku integralnego
Źródło:
Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI1993, s. 43-95
Sygnatura:
NP-270/Magazyn
Nr:
2168329911
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
233

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie rynku integralnego w Polsce = Functioning of Integral Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993) , s. 23-33. - Summ.
Nr:
2168263638
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
234

Tytuł:
Systematyka rynku
Źródło:
Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 9-20
Nr:
2168306239
rozdział w książce
Zobacz opis całości
235

Autor:
Tytuł:
Istota marketingu
Źródło:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 45-56 - Bibliogr.
Nr:
2168296969
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
236

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe
Źródło:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 133-178 - Bibliogr.
Nr:
2168296977
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
237

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
176 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-00-8
Nr:
2168236426
monografia
238

Autor:
Tytuł:
Rola produktu w rynkowej komunikacji symbolicznej = Role of a Product in Symbolic Market Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991) , s. 31-41. - Summ., rez.
Nr:
2168246714
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
239

Autor:
Tytuł:
Modele masowego komunikowania w działalności marketingowej = Models of Mass Communication in Marketing Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990) , s. 57-74. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168269208
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
240

Autor:
Tytuł:
Rynek kapitałowy a redukcja ryzyka - polskie perspektywy = Capital Market and Risk Reduction - Polish Prospect
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 3 (187) (1988) , s. 16-19
Nr:
2168259818
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
104 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
019/WZ-KAR/01/2014/S/4215
Sygnatura:
NP-1484/Magazyn
Nr:
2168302333
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
112 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
055/WZ-KAR/01/2013/S/3055
Sygnatura:
NP-1447/Magazyn
Nr:
2168287427
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Opis fizyczny:
114 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
2/KARiBM/1/2012/S/002
Sygnatura:
NP-1384/Magazyn
Nr:
2168269668
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
152/KARIBM/1/2011/S/631
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260252
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2010
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
[24/KARiBM/1/2010/S/537]
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282197
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
156 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KARiBM/1/09/S/481
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247834
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/KARiBM/1/08/S/418
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163811000
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
162 k., A16, B17: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
44/KARiBM/1/07/S/405
Sygnatura:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281833
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KARiBM/3/2005/S/233
Sygnatura:
NP-1057/Magazyn
Nr:
2168261962
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
35, [56] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/029/90-2
Sygnatura:
NP-71/Magazyn
Nr:
2168274945
naukowo-badawcze
1
Próby referencyjne w badaniach marketingowych = Chain Referral Sampling in Marketing Research / Adam SAGAN // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 4 (2018), s. 477-485. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_4_2018_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
2
Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych / Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-762-2 ; 978-83-7252-759-2
3
Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta = The ESM Approach in Consumer Research of Everyday Life / Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 525 (2018), s. 45-57. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/103880. - ISSN 1899-3192
4
Multilevel Models in Consumer Research = Modele wielopoziomowe w badaniach konsumenckich = Mnogourovnevye modeli v obsledovanii potrebitelej / Adam SAGAN, Eugene Kaciak // Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (22) (2018), s. 107-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
5
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023. - ISSN 1899-3192
6
Badania marketingowe w ujęciu wielopoziomowym = Marketing Research in a Multilevel Context / Adam SAGAN // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2018), s. 96-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/cd_mir_08_2018.pdf. - ISSN 1231-7853
7
Wielopoziomowe i hybrydowe modele równań strukturalnych w marketingu / Adam SAGAN // W: Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 200-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
8
Poland on Global Consumer Markets - Multilevel Segmentation of Countries on the Basis of Market Potential Index / Adam SAGAN, Eugene Kaciak // W: Book of Short Papers - CLADAG2017 [on-line] / eds. Francesca Greselin, Francesco Mola, Mariangela Zenga. - Mantova : Universitas Studiorum, 2017. - S. [537-542]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-99459-71-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=AI84DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8899459711&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwivhuCu_t_ZAhWHjSwKHYMRBuoQ6AEIKDAA
9
CART-SEM Approach to TAM / Adam SAGAN, Mariusz GRABOWSKI // W: Information Technology for Practice 2017 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava : VSB-Technical University, 2017. - S. 95-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4089-5 ; 978-80-248-4090-1. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2017/sbornik.pdf
10
Meta-analityczne modele strukturalne w estymacji modelu TAM = Meta-Analytic Structural Equation Modeling in Estimation of TAM model / Adam SAGAN, Mariusz GRABOWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria ; 12). - nr 344 (2017), s. 119-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/335498/edition/317007/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
11
IRT-Based Conjoint Analysis in the Optimization of Banking Products = Conjoint analysis oparta na modelach IRT w optymalizacji produktów bankowych / Adam SAGAN, Aneta Rybicka, Justyna Brzezińska // Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (57) (2017), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/44153. - ISSN 1507-3866
12
Konsument na rynku globalnym - analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego = Consumer on Global Market - Ratio Analysis of the Market Potential / Adam SAGAN // Marketing i Zarządzanie. - nr 2 (48) (2017), s. 197-204. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta we współczesnym świecie. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11533/45982.pdf. - ISSN 2450-775X
13
Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych = Multilevel Latent Class Models in International Research / Adam SAGAN // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 331-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
14
Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle = A Priori Information in the Assessment of TAM Quality Models on the Example of Moodle Platform / Adam SAGAN, Mariusz GRABOWSKI // Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (53) (2016), s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/39932. - ISSN 1507-3866
15
Conjoint Analysis based on Thurstone judgement Comparison Model in the Optimization of Banking Products / Adam SAGAN, Aneta Rybicka, Justyna Brzezińska // W: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Sagan_Rybicka_Brzezinska.pdf
16
Metodyka humanizowania telepracy / Marek MAKOWIEC ; red. nauk. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 28). - ISBN 978-83-7252-733-2
17
Latent Variables and Marketing Theory : the Paradigm Shift / Adam SAGAN // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 3-16. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
18
Metodologia badań ekonomicznych / Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 204 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-737-0
19
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic = Trust and Personal Values in the Framework of Service Dominant Logic / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 97 (2016), s. 253-262. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy doskonalenia działalności organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf. - ISSN 1641-3466
20
Attitudes Towards a Moodle-based E-Learning Platform : a User Segmentation Perspective / Mariusz GRABOWSKI, Adam SAGAN // 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2016. - paper 23, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-2-8. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1261&context=amcis2016
21
Analiza wielopoziomowa z wykorzystaniem danych symbolicznych = Multilevel Analysis with Application of Symbolic Data / Adam SAGAN, Marcin Pełka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 174-184. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33138/Sagan_Pelka_Analiza_Wielopoziomowa_z_Wykorzystaniem_Danych_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
22
Wspomnienie o Profesorze Mynarskim : warsztaty metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego / Adam SAGAN // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. - S. 11-13. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
23
Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie / Anna Myrda ; Promotor: Adam SAGAN. - Kraków, 2016. - 248 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003247
24
Meta-analytic SEM in Development of TAM Models / Adam SAGAN, Mariusz GRABOWSKI // W: Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík. - Ostrava : VSB-Technical University, 2016. - S. 53-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3970-7. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2016/sbornik.pdf
25
Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych / Jolanta Perek-Białas, Adam SAGAN // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016. - S. 38-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
26
Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu = Marketing Modelling and the Marketing Paradigm = Marketingovoe modelirovanie i paradigma marketinga / Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 5 (364) (2016), s. 276-284. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
27
Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych = An IRT-Approach for Conjoint Analysis for Banking Products Prefference / Adam SAGAN, Aneta Rybicka, Justyna Brzezińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 27). - nr 427 (2016), s. 184-194. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33164/Sagan_Conjoint_Analysis_Oparta_Na_Modelach_IRT_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
28
Zmienne ukryte ze wskaźnikami formatywnymi w analizie zachowań konsumenta - problemy pomiaru i identyfikacji = Latent Variables with Formative Indicators in Consumer Behavior - Measurement and Identification / Adam SAGAN // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2015), s. 605-612. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=606&view=Fit. - ISSN 1231-7853
29
Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu = Altruism and Rivalization as Decision-making Styles of Households and their Role in the Purchasing Process / Dariusz FATUŁA, Adam SAGAN // The Wroclaw School of Banking Research Journal = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no. 3 (2015), s. 381-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/142/101. - ISSN 1643-7772
30
Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych = PLS-PM Model and Its Application in Explanation and Prediction of Economic Phenomena / Adam SAGAN // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 849). - nr 39, t. 2 (2015), s. 127-138. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-127.pdf. - ISSN 2080-4881
31
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model / Adam SAGAN, Barbara PAWEŁEK // W: Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications / eds. Maurizio Carpita, Eugenio Brentari, El Mostafa Qannari. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2015. - (Studies in Theoretical and Applied Statistics, ISSN 2194-7767). - S. 171-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-02966-5 ; 978-3-319-02967-2
32
Model TAM w ocenie platformy e-learningowej Moodle / Mariusz GRABOWSKI, Adam SAGAN // W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015 / red. Teresa Porębska-Miąc. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 79-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-270-7
33
TAM Model as an Assessment Method for Moodle E-Learning Platform / Adam SAGAN, Mariusz GRABOWSKI // W: Information Technology for Practice 2015 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Frýdek-Místek : VŠB-Technické univerzita Ostrava, 2015. - S. 167-175. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3820-5. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2015/sbornik.pdf
34
Preferences Interdependence Among Family Members : Case III/APIM Approach / Adam SAGAN // W: Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2015. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 283-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
35
A Comparison of Full and Abbreviated Formats of Hard Laddering / Eugene Kaciak, Carman W. Cullen, Adam SAGAN // Journal of Customer Behaviour. - vol. 14, no. 3 (2015), s. 191-214. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1475-3928
36
Przyczynowość w badaniach marketingowych = Causality in Marketing Research / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 865). - nr 38 (2015), s. 273-283. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=273&view=Fit. - ISSN 1509-0507
37
System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych = The Value System as a Factor of Cultural Impact of European Countries and Households' Resources Allocation / Adam SAGAN, Emilia Smolak-Lozano // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 4 (357) (2015), s. 145-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
38
The Analysis of Income Allocation in a Household / Adam SAGAN // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 129-151. - ISBN 978-83-62511-63-1
39
Structure of Sacrifices and Benefits in Households / Adam SAGAN // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 169-176. - ISBN 978-83-62511-63-1
40
Recenzja książki "Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza" autorstwa Małgorzaty Rószkiewicz, Jolanty Perek-Białas, Doroty Węziak-Białowolskiej i Agnieszki Zięby-Pietrzak / Adam SAGAN // Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 2 (44) (2014), s. 95-97. - Rec. pracy: Małgorzata Rószkiewicz, Jolanta Perek-Białas, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza
41
Models of Decision Making Strategy in Households / Adam SAGAN // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 153-168. - ISBN 978-83-62511-63-1
42
Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych = Comparative-Counterfactual Case Research in Health Service Marketing / Ewa Nowakowska, Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 284-295. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 60-69. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Sequence Mean-end of Saving and Investing in a Household / Adam SAGAN // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 177-191. - ISBN 978-83-62511-63-1
45
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - 206 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-63-1
46
Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych = Analysis of Measurement Invariance in Cross-Sectional Research / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 822). - nr 33 (2014), s. 187-197. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/822/ZN_822.pdf#page=187&view=Fit. - ISSN 1509-0507
47
Wielowymiarowa analiza skal o sumie stałej w badaniach marketingowych = Multidimensional Analysis of Constant Sum Scale in Marketing Research / Adam SAGAN // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 662-668. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
48
Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji = Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population / Adam SAGAN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014), s. 151-163. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/13_Sagan_Rzetelnosc_i_funkcjonowanie_pozycji_skali.pdf. - ISSN 2083-8611
49
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów = Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (352) (2014), s. 221-231. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
50
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 30-38. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
51
Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru = Reliability Analysis in Multilevel Measurement Models / Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 49-59. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research / Kamila Pilch, Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 151-165. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf. - ISSN 0438-5403
53
Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku = Mplus in Latent Transition Model Estimations in Market Segmentation / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014), s. 109-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/558. - ISSN 1898-6447
54
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych = Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2014), s. 451-463. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny na CD. - ISSN 1231-7853
55
Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie = Buying Roles and Goals of Income Allocation in Polish Households / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 825). - nr 36 (2014), s. 149-157. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/825/ZN_825.pdf#page=149&view=Fit. - ISSN 1509-0507
56
Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna = The Strategies of Resource Allocation of Polish Households - an Empirical Analysis / Dariusz FATUŁA, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 4 (42) (2014), s. 73-84. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
57
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 161-172. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
58
Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w Statistica / Adam SAGAN // W: Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych / red. nauk. Jacek Jakubowski. - Kraków : StatSoft Polska, 2014. - S. 5-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-71-8
59
Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers / Joanna Bugajska, Adam SAGAN // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - Vol. 20, no 4 (2014), s. 607-615. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1080-3548
60
The Goals of Consumption, Saving and Investing and Demographic Characteristics / Adam SAGAN // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 121-127. - ISBN 978-83-62511-63-1
61
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych / Adam SAGAN ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-632-8
62
Analiza wpływu kulturowego w układach sieciowych krajów europejskich / Adam SAGAN // W: Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2013), s. 43-62. - Bibliogr.
63
Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej : podejście analityczne i wskaźniki skuteczności = The Inbound Marketing as A Model of Market Communication Analytical Approach and Performance Indicators / Adam SAGAN, Emilia Smolak-Lozano // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 751). - nr 29 (2013), s. 147-157. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów. - Pełny tekst: www.wzieu.pl/zn/751/ZN_751.pdf. - ISSN 1509-0507
64
Wstęp / [Adam SAGAN] // W: Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2013), s. 4-5
65
Non-symmetrical Correspondence Analysis of Abbreviated Hard Laddering Interviews / Eugene Kacik, Adam SAGAN // W: Algorithms from and for Nature and Life : Classification and Data Analysis / eds. Berthold Lausen, Dirk Van den Poel, Alfred Ultsch. - Cham : Springer, 2013. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 457-464. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-00034-3
66
Wstęp / [Adam SAGAN] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 7-9. - ISBN 978-83-7252-647-2
67
Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania / [Adam SAGAN] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 89-106. - ISBN 978-83-7252-647-2
68
Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych - porównanie modeli pomiarowych skali WSAW = Marketing Paradigms and Latent Variable Modelling - Comparison of Measurement Models of WSAW Scale / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013), s. 17-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/784/608. - ISSN 1898-6447
69
Zarządzanie marką / Jacek Kall, Ryszard Kłeczek, Adam SAGAN. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 320 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4277-3
70
Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych = Analysis of Means-End Structures Emerging from Abbreviated Hard Laddering Interviews / Adam SAGAN, Eugeniusz Kąciak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/819/641. - ISSN 1898-6447
71
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model / Barbara PAWEŁEK, Adam SAGAN // W: Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013 [on-line]. - Milan : Vita e Pensiero Editrice, 2013. - S. 1-7. - Bibliogr. - ISBN 978-88-343-2556-8. - Pełny tekst: http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sis2013/ALV/paper/viewFile/2544/501
72
Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych = Consumers' Personal Values and Means-Ends of Savings and Investments of the Households / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 777). - nr 32 (2013), s. 249-259. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/777/ZN_777.pdf. - ISSN 1509-0507
73
Market Research and Preference Data / Adam SAGAN // W: The SAGE Handbook of Multilevel Modeling / edited by: Marc A. Scott, Jeffrey Simonoff, Brian D. Marx. - London : SAGE, 2013. - S. 581-597. - Bibliogr. - ISBN 978-0-85702-564-7
74
Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I / Barbara PAWEŁEK, Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 19-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
75
Modele ukrytych przejść w dynamicznej segmentacji rynku = Latent Transition Models in Dynamic Market Segmentation / Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013), s. 155-164. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
76
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-647-2
77
Metodologiczne aspekty budowy wskaźników marketingowych : modele pomiaru i oceny rzetelności = Methodological Aspects of Marketing Scales and Indices Development - Measurement Models and Reliability Assessment / Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012), s. 86-95. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
78
Podejście środków-celów w segmentacji rynku - analiza sekwencji drabinek = Means-End Approach in Market Segmentation. The Laddering Technique / Adam SAGAN, Eugene Kaciak // Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1 (2012), s. 54-61. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
79
Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze = Value for the Customer and Praxeology - Theoretical Assumptions and Research Methods / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 710). - nr 24 (2012), s. 505-517. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych. - ISSN 1509-0507
80
Wielopoziomowe modele stanów-cech w marketingu relacji = Multilevel State-trait Models in Relationship Service Oriented Marketing / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
81
Analiza preferencji i skal wartości / Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 93-108. - ISBN 978-83-7252-607-6
82
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów / Jolanta MIREK, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 47-64. - ISBN 978-83-7252-607-6
83
Wartość dla klienta w marketingu relacji / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 11-33. - ISBN 978-83-7252-607-6
84
Paradygmaty w marketingu - próba syntezy = Paradigms in Marketing - Towards the Synthesis / Adam SAGAN // Marketing i Rynek. - nr 11 (2012), s. 2-10. - Summ. - ISSN 1231-7853
85
Latent Variables in Conjoint Measurement - a Case of Healthcare Market in Poland / Iga Rudawska, Adam SAGAN // World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - vol. 8, no. 2 (2012), s. 121-134. - Summ. - ISSN 1746-0573
86
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-607-6
87
Modele ze zmiennymi ukrytymi w przekrojach czasowych / Adam SAGAN // W: Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN. - ([2012]), s. 6-31
88
Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters / Adam SAGAN // W: Data Analysis Methods and its Applications / ed. by Józef POCIECHA & Reinhold Decker. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 197-213. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-3458-5
89
Zachowania ryzykowne w układach triadycznych - porównanie metod segmentacyjnych = Risk Behavior in Tridic Systems - Comparison of Segmentation Approach / Anna Bryja, Adam SAGAN, Anna Siwy-Hudowska // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 195-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
90
Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters / Adam SAGAN // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - S. 37. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
91
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta / Jadwiga STOBIECKA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 84-127. - ISBN 978-83-7252-537-6
92
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 143 s. : il. ; 24 cm + aneks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-537-6
93
Konsument w układach sieciowych - specyfika podejść badawczych = Consumer in the Networks - Characteristic of Research Approaches / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 660). - nr 72 (2011), s. 95-106. - streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian. - ISSN 1896-382X
94
Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe = The Analysis of Consumer Internactions - Structural and Networking Approach / Adam SAGAN, Jolanta Perek-Białas // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011), s. 7-19. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
95
Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych = Asymmetric Multivariate Methods in Marketing Research / Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 145-154. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
96
Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe / Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 10-26
97
Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ewaluacyjnych badaniach marketingowych = The Receiver Operator Characteristic Curve in Market Research Evaluations / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
98
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 55-83. - ISBN 978-83-7252-537-6
99
Emergentne własności struktury interakcji w marketingu relacyjnym] / Magdalena Kowalska-Musiał ; Promotor: Adam SAGAN. - Kraków, 2011. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002514
100
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
101
Struktura alokacji zasobów w kształtowaniu wartości dla klienta - podejście środków-celów = The Structure of Resources' Allocation in Creation of Value for the Customer - Means-end Approach / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 659). - nr 18 (2011), s. 173-186. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu. - ISSN 1509-0507
102
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym - porównanie trzech modeli pomiarowych = Value for the Customer on the Consumers Market - a Comparison of Three Models of Measurement / Adam SAGAN, Anna Siwy-Hudowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 237 (2011), s. 138-149. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
103
Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść = Structural Models in the Consumer Behaviour Analysis : Evolution of Approaches / Adam SAGAN // Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011), s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
104
Zależności przyczynowe w diagnozie efektów komunikacyjnych = Casual Relationship in Diagnosis of Communication Effects / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011), s. 73-84. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
105
Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers / Joanna Bugajska, Anna Jędryka-Góral, Maria Widerszal-Bazyl, Ewa Orłowska-Baranowska, Adam SAGAN, Janina Małgorzata Michalak, Krystyna Zużewicz, Maria Konarska // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - vol. 17, nr 1 (2011), s. 25-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://archiwum.ciop.pl/41809. - ISSN 1080-3548
106
Dyadic Interactions in Service Encounter : Bayesian SEM Approach / Adam SAGAN, Magdalena Kowalska-Musiał // W: Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence / eds. Andreas Fink, Berthold Lausen, Wilfried Seidel, Alfred Ultsch. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 573-582. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-01043-9
107
The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering / Eugene Kaciak, Carman W. Cullen, Adam SAGAN // Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. - vol. 18, 3/4 (2010), s. 159-166. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0967-3237
108
Psychological Stress in Rheumatoid Arthritis Patients : a Comparative Polish-German Study : Summary of the Current Conceptualization of the Role of Stress in Rheumatoid Arthritis / J. Bugajska, M. Brzosko, A. Jędryka-Góral, P. Głuszko, D. Żołnierczyk-Zreda, A. SAGAN, M. Konarska, M. Rell-Bakalarska, J. Pazdur, H. Zeidler, M. Rihl // Autoimmunity Reviews. - Vol. 9, iss. 4 (2010), s. 211-215. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1568-9972
109
Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe = Means-end Chain Approach in Identificationof the Value for the Customer Structural - Network Modeling / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 594). - nr 54 (2010), s. 417-430. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. - ISSN 1896-382X
110
Wpływ działań promocyjnych na kształtowanie preferencji konsumenckich na rynku produktów firmy Coca-Cola / Anna Szymańska ; Promotor: Adam SAGAN. - Kraków, 2010. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001861
111
Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych = Latent Variables in Conjoint Analysis : the Preferences' Structure Identification in Healthcare Market / Adam SAGAN, Iga Rudawska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 265-274. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
112
Podejście środków-celów w badaniach reklamy / Adam SAGAN // W: Nowe trendy w reklamie : między nauką a praktyką / red. nauk. Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2010. - S. 51-75. - ISBN 978-83-89281-88-3
113
Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania / Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 99-107
114
Mieszane modele czynnikowe w międzynarodowej segmentacji psychograficznej : nowe podejście do segmentacji rynku = Factor Mixture Models in International Psychographic Segmentation : a New Approach to Market Segmentation / Adam SAGAN // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 405-412. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
115
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych = Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 608). - nr 15 (2010), s. 87-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf. - ISSN 1509-0507
116
Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ocenie skuteczności komunikacji rynkowej = ROC Curves in the Evaluation of Effectiveness of Market Communications / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 23-33. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
117
Modele zmiennych ukrytych a współczesne koncepcje marketingu = Latent Variable Models and Contemporary Marketing Concepts / Adam SAGAN // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 92-99. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
118
Narzędzia analityczne w marketingu relacji / Adam SAGAN // W: Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków : StatSoft Polska, 2010. - S. 5-21. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-53-4
119
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
120
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
121
Temperament a ryzyko - efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji = Temperamental Traits and Risk - International Effects as a Segmentation Criterion in Relationship Marketing / Adam SAGAN, Anna Siwy-Hudowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 149-156. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
122
Dynamika kontaktu usługowego : metodologiczne aspekty pomiaru i analizy jakości procesu i efektu usługi = The Dynamics of Service Encounter : Methodological Aspects of Measurement and Analysis of Service Process and Effect Quality / Adam SAGAN // W: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń. - Warszawa : Difin SA, 2009. - S. 317-325. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-031-9
123
Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe / Adam SAGAN // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków : StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 39-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
124
Podejście modelowe w segmentacji rynku = A Model-based Approach to Market Segmentation / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164938362. - ISSN 1898-6447
125
Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce = Marketing Concepts in the Names of Departments of Economic Universities in Poland / Adam SAGAN // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 128-138. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
126
Coronary Heart Disease Risk Factors and Cardiovascular Risk in Physical Workers and Manager / Joanna Bugajska, Janina Małgorzata Michalak, Anna Jędryka-Góral, Adam SAGAN, Maria Konarska // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - vol. 15 no. 1 (2009), s. 35-43. - summ. - Pełny tekst: http://www.ciop.pl/28714. - ISSN 1080-3548
127
Strategia rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską / Wiesław Chrząszcz ; Promotor: Adam SAGAN. - Kraków, 2009. - 315 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001587a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001587b
128
Metaanaliza danych w marketingu zorientowanym na dowody - orientacja kliniczna w badaniach rynkowych i marketingowych = Meta-analysis in Evidence-based Marketing : Clinical Orientation in Marketing Research / Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009), s. 114-124. - Summ.. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
129
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 6-27
130
Prezentacja graficzna modeli równań strukturalnych = Graphical Visualization of Structural Equation Models / Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009), s. 31-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
131
Ocena preferencji konsumentów w zakresie celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania / Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 89-97
132
Podejście badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 79-86
133
Modelowanie strukturalne w testowaniu nowego produktu - analiza ocen porównawczych Thurstone'a = Structural Equations in the New Product Testing - Analysis of Thurstonian Models / Adam SAGAN // W: Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowania, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008. - S. 121-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-396-7
134
Network Perspective on Consumer Research in Global Environment / Adam SAGAN // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 222-227. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-89382-00-2
135
Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym - bayesowskie podejście w modelowaniu strukturalnym / Adam SAGAN, Magdalena Kowalska-Musiał // W: Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - S. 197-207. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-886175-4-6
136
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
137
Racjonalność : właściwość konsumenta czy modelu badacza? / Adam SAGAN // W: Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008. - S. 226-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89072-15-3
138
Procedury budowy skal w badaniach marketingowych : czy pożegnanie z psychometrią = Scales Development in Marketing Research : Beyond Psychometrics? / Adam SAGAN // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 115-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
139
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 96-121
140
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
141
Metaanaliza w badaniach marketingowych : techniki i aplikacje = Metaanalysis in Marketing Research - Techniques and Applications / Adam SAGAN // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 555-561. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
142
Podejście modelowe w segmentacji rynku / Adam SAGAN // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 4-28. - Bibliogr.
143
Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych = Multilevel Structural Models in Analyzing Consumer Behaviour -a Comparison of Measurement Models / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=154079179. - ISSN 1898-6447
144
Gradient-Ordination Methods in the Analysis of the Firms - Environment Interaction on the Local Retail Market / Adam SAGAN // W: Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts. - [b.m.] : University of Freiburg, 2007. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenia
145
Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych : podstawowe podejścia = Analysis of Qualitative Data in Market Research : Basic Approaches / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 37-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150162202. - ISSN 0208-7944
146
Podejście organicystyczne w badaniach konkurencyjności marek na rynku = An Organistic Approach to Brand Competitiveness / Adam SAGAN // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
147
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150182048. - ISSN 0208-7944
148
Kierunki ewolucji badań marketingowych : analiza historyczno-porównawcza = The Directions of Marketing Research Evolution : Comparative Historical Analysis / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 459). - nr 6 (2007), s. 121-130. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania. - ISSN 1429-4176
149
Multilevel Dimensions of Consumer Relationships in the Healthcare Service Market M-L IRT vs. M-L SEM Approach / Iga Rudawska, Adam SAGAN // W: Advances in Data Analysis / ed. by Reinhold Decker, Hans-J. Lenz. - Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 2007. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 481-488. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-70980-0 ; 978-3-540-70981-7
150
Probabilistyczne modele wielopoziomowe zmiennych ukrytych w badaniach konkurencyjności / Adam SAGAN // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 59-85. - Bibliogr.
151
Koncepcje rzetelności i trafności badań jakościowych - zastosowanie metody QAP = Reliability and Validity of Qualitative Research - QAP Approach / Adam SAGAN // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 154-164. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
152
Kierunki zastosowań zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych / Adam SAGAN // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 206-244. - Bibliogr.
153
Identyfikacja więzi relacyjnych w sektorze ochrony zdrowia - zastosowanie modelu LVPLS = Identyfing Relational Bonds in the Health Care Sector - the Application of Lvpls Model / Iga Rudawska, Adam SAGAN // Problemy Zarządzania. - nr 2 (12) (2006), s. 80-91. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia. - Bibliogr. - ISSN 1644-9584
154
Zarządzanie marką / Jacek Kall, Ryszard Kłeczek, Adam SAGAN. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 312 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-93-0
155
Analiza ekologiczna w marketingu terytorialnym / Adam SAGAN // W: Marketing a aktywność regionów / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2006. - S. 65-73. - Streszcz., summ. - ISBN 83-60397-06-6
156
Wielopoziomowe modele strukturalne w badaniach marketingowych - porównawcza analiza więzi relacyjnych na rynku usług = Multilevel Structural Models in Marketing Research - Comparative Analysis of Relational Bonds on the Service Market / Iga Rudawska, Adam SAGAN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 507-514. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
157
Skale ipsatywne w diagnozie efektu nastawienia odpowiedzi w badaniach międzykulturowych = Ipsative Scales in a Diagnosis of Response Set and Response Style in Cross-cultural Research / Adam SAGAN // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 465-471. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
158
Hierarchiczne modele strukturalne w analizie zachowania konsumenta / Adam SAGAN // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 31-49. - Bibliogr.
159
Metodologiczne aspekty modelowania strukturalnego relacji partnerskich / Adam SAGAN // W: Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN. - (2005), s. 24-38
160
Structural Model of Product Meaning Using Means-End Approach / Adam SAGAN // W: Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems / ed. by Daniel Baier, Klaus-Dieter Wernecke. - Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 379-387. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6
161
Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów = Structural Equivalence of Means-end Chains / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 105-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=104813633. - ISSN 0208-7944
162
Entropijne podejście w segmentacji regionów UE - zastosowanie analizy niezależnych składowych / Adam SAGAN // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 39-46. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
163
Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań / Adam SAGAN // Marketing i Rynek. - nr 7 (2005), s. 2-8. - Streszcz. - ISSN 1231-7853
164
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Adam SAGAN // StatSoft Polska [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - ([2005])[1 ekran]. - [odczyt: 14.12.2012]. - Pełny tekst: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
165
Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych = An Evaluation of the Equivalence of Measurement Scales in Intercultural Studies / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 59-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96687752. - ISSN 0208-7944
166
Skale kierunkowe w badaniach marketingowych / Adam SAGAN // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 556-567. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
167
Role członków rodziny w procesie dokonywania zakupu - interakcyjna analiza sieciowa = The Roles of Family Members in Purchase Process - Interactive Network Analysis / Adam SAGAN, Anna Siwy // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 13). - nr 1010 (2004), s. 85-99. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
168
Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych / Adam SAGAN, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 457-465. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
169
Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych = Competitive Advantage of EU Countries - Social Network Analysis / Adam SAGAN // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 121-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
170
Modele zachowań konsumenta / Adam SAGAN // CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Społecznej [on-line]. - Dane tekstowe. - ([2004])[1 ekran]. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cem.pl/?a=pages&id=42
171
Machiawelizm konsumencki - budowa i walidacja skali z wykorzystaniem modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKER 3 / Adam SAGAN // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 66-83. - Bibliogr.
172
Makiawelizm konsumencki a struktury rynkowe - zastosowanie modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKALS 3 = Consumer's Machiavellianism and Market Structures - Three Model Factor Analysis TUCKLAS 3 Approach / Adam SAGAN, Anna Siwy // W: Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 533). - S. 35-48. - Summ., streszcz.
173
Edukacja do dialogu - metody rozwijania kompetencji międzykulturowej studentów w środowisku wielokulturowym / Romana PASZKOWSKA, Adam SAGAN // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2004), s. 87-134. - Bibliogr.
174
Badania marketingowe : podstawowe kierunki / Adam SAGAN. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-208-1
175
Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica / Adam SAGAN // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków : StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 35-50. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
176
Analiza interakcji w sieciach układów rynkowych / Adam SAGAN // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 36-54. - Bibliogr.
177
Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnym / Adam SAGAN // W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 47-57. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-281-X
178
Metoda środków-celów w badaniach marketingowych : stan obecny i kierunki rozwoju = Means-End Approach in Marketing Research : Contemporary State of Art and Recent Development / Adam SAGAN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003), s. 193-201. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
179
Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych = Measurement Equivalence in Cross-cultural Marketing Research / Adam SAGAN // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 321-328. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
180
Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-81-3
181
Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej : studium teoretyczno-metodologiczne = Product Symbolism in a System of Marketing Communication : a Theoretical and Methodological Study / Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 211 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 160). - ISBN 83-7252-189-1
182
Model pomiarowy satysfakcji i lojalności / Adam SAGAN // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków : StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 75-85. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
183
Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności / Adam SAGAN // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków : StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 39-52. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
184
Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności / Adam SAGAN // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków : StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 27-37. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
185
Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki / Adam SAGAN // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków : StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
186
Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych = Scales and Indices as Instruments of Measurement in Marketing Research / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 21-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=44907806. - ISSN 0208-7944
187
Marketing relacyjny / Adam SAGAN // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków : StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-9. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
188
Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru znaczeń produktów w koncepcji środków-celów / Adam SAGAN // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2003), s. 94-116
189
Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych = Using Mediator Variables in the Assessment of Causal Relations in Linear Structural Models / Adam SAGAN // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydaw. AE, 2002. - S. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-125-5
190
Zastosowanie wielowymiarowych skal czynnikowych i skal Rascha w badaniach marketingowych (na przykładzie oceny efektów komunikacyjnych reklamy) = The Application of Multidimensional Factor Scales and the Rasch Scale in Market Research with Reference to Evaluating the Communicative Effects of Advertising / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 73-92. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13646. - ISSN 0208-7944
191
Metodologiczne problemy budowy skal pomiaru znaczeń w przekazie reklamowym = Methodological Problems of Constructing a Scale for Measuring Meaning an Advertising Message / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 61-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13088. - ISSN 0208-7944
192
Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru percepcji znaczeń produktu / Adam SAGAN // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2002), s. 59-76. - Bibliogr.
193
Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnych układów hierarchicznych : w oparciu o program komputerowy MPLUS / Adam SAGAN // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 39-61. - Bibliogr.
194
Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka = Dilemmas of Development Marketing Research in Poland - Theory and Practice / Adam SAGAN // W: Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszka Żabińskiego i Krystyny Śliwińskiej. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 130-140. - Summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
195
Pomiar i analiza komunikacji marketingowej = Selected Aspects of Marketing Communication : Measurement and Analysis / Adam SAGAN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 181-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
196
Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 437-446. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
197
Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych / Adam SAGAN // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 16-30. - Bibliogr.
198
Metody sieciowe w analizie łańcuchów środków-celów z wykorzystaniem programu UCINET = Network Methods in Analysis of Means-End Chains Using the UCINET Program / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
199
Skalowanie we współczesnych badaniach marketingowych - kierunki i dylematy rozwoju = Scaling in Contemporary Marketing Research / Adam SAGAN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 2 (2000), s. 469-478. - Summ. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. - ISSN 0324-8445
200
Wielowymiarowe skalowanie czynnikowe i skalowanie Rascha w badaniach konsumenckich / Adam SAGAN // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 66-98
201
Badania znaczeń produktów rynkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ANTHROPAC = Studies on the Meanings of Marketable Products, Using the Computer Program ANTHROPAC / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
202
Budowa skali do pomiaru znaczeń produktów prestiżowych = Development of Bolger-Type Scale for Measurement of Meaning of Prestige Goods / Adam SAGAN // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 856 (2000), s. 49-59. - Summ.. - Tytuł numeru: IV Warsztaty Metodologiczne nt. Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
203
Wybrane problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych = Selected Problems of Identification and Measurement of Latent Structures / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9918. - ISSN 0208-7944
204
Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich - zastosowanie analizy sieci społecznych = Fundamental Culture Dimensions of the Classification of European Countries / Adam SAGAN // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 261-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
205
Procesy interakcji w kształtowaniu się wzorców kulturowych konsumpcji społeczeństw europejskich - zastosowanie metodologii analizy sieci społecznych = Le Processus de L'interaction Dans la Formation des Modéles culturels de la consommation des Sociétés Européennes - L'application de la méthodologie de L'analyse des Réseaux Sociaux / Adam SAGAN // W: Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? : Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 2] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999. - S. 293-301. - Res. - ISBN 83-908267-8-X
206
Przykłady stosowania technik analitycznych w badaniach marketingowych / Adam SAGAN // W: Marketing i statystyka. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 44-53. - ISBN 83-904735-9-3
207
Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych / Adam SAGAN // W: Marketing i statystyka. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 26-36. - ISBN 83-904735-9-3
208
Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 2 / Adam SAGAN // Marketing i Rynek. - nr 4 (1999), s. 2-7. - ISSN 1231-7853
209
Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 1 / Adam SAGAN // Marketing i Rynek. - nr 3 (1999), s. 2-5. - ISSN 1231-7853
210
Zastosowanie modelu strukturalnego PLS w badaniach selektywności rynku / Adam SAGAN // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1999. - S. 95-104. - ISBN 83-87239-90-9
211
Metodologiczne aspekty międzykulturowych badań marketingowych = The Methodological Aspects of Inter-cultural Marketing Research / Adam SAGAN // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 59-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
212
Percepcja symbolicznych aspektów kształtowania przewagi konkurencyjnej - podejście antropologiczne / Adam SAGAN // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 33-54
213
Badania marketingowe - od podejść eksploracyjnych do konfirmacyjnych = Explorative and Confirmative Attitute in Marketing Studies / Adam SAGAN // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 43, nr 9 (448) (1998), s. 15-26. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
214
Badania marketingowe : podstawowe kierunki / Adam SAGAN ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 209 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-64-X
215
Stan i perspektywy zastosowań modeli relacji strukturalnych w badaniach marketingowych / Adam SAGAN // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 203-211. - ISBN 83-86230-31-2
216
Etos nauczyciela akademickiego a specyfika nauczania w szkolnictwie wyższym / Adam SAGAN // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 14-15. - ISBN 83-87239-55-0
217
Podejścia "makro" i "mikro" w badaniach znaczeń produktów i wartości konsumenckich = Macro and Micro-Approach in Research into Importance of Product and Consumer Values / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 73-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
218
Zastosowanie modelu PLS w badaniach zachowań konsumentów = Structural Models in Consumers Activities Analysis / Adam SAGAN // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 218-223. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
219
Metoda Lisrel w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych / Adam SAGAN // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 44-57. - Bibliogr.
220
Symboliczna rola produktu w systemie komunikacji marketingowej = The Symbolic Role of the Product in Market Communication Systems / Adam SAGAN // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
221
Kierunki badań segmentacyjnych rynku = Directions in Market Segmentation Research / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996), s. 65-78. - Summ. - ISSN 0208-7944
222
Badania układów selektywnościowych marek produktów / A. SAGAN // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 34-80
223
Rola analogii w rozwoju dyscypliny marketingowej / Adam SAGAN // Marketing i Rynek. - nr 8-9 (1996), s. 2-7. - ISSN 1231-7853
224
Modele pomiarowe wielowymiarowych struktur latentnych w badaniach rynkowych / Adam SAGAN // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 40-63
225
Identyfikacja struktur segmentacyjnych rynku : aspekty symboliczne i latentne / Adam SAGAN // W: Analiza segmentacyjna rynku / Kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1995), s. 2-44
226
Zastosowanie MDS w ocenie skuteczności strategii pozycjonowania produktu / Adam SAGAN // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 565-574. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
227
Podejścia do badań segmentacji rynku = Approaches to the Studies of Market Segmentation / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995), s. 19-35. - Summ. - ISSN 0208-7944
228
Procesy interakcji symbolicznych w komunikacji marketingowej : ujęcie interpretacyjne / Adam SAGAN ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1994. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
229
Podejścia i metody segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Adam SAGAN // W: Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski. - (1994), s. 59-109
230
Koncepcje rynku w metodologii nauk ekonomicznych / Adam SAGAN // Gospodarka Narodowa. - nr 8-9 (44-45) (1993), s. 33-37. - ISSN 0867-0005
231
Mechanizm równowagi rynkowej / Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN, Ryszard WĘGRZYN // W: Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 29-49
232
Koncepcja modelu rynku integralnego / Andrzej SAGAN, Ryszard WĘGRZECKI // W: Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI. - (1993), s. 43-95
233
Funkcjonowanie rynku integralnego w Polsce = Functioning of Integral Market / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993), s. 23-33. - Summ. - ISSN 0208-7944
234
Systematyka rynku / Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN // W: Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 9-20
235
Istota marketingu / Adam SAGAN // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 45-56. - Bibliogr.
236
Badania marketingowe / Adam SAGAN // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 133-178. - Bibliogr.
237
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Eugeniusz Kąciak, Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN. - Warszawa; Kraków : Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-00-8
238
Rola produktu w rynkowej komunikacji symbolicznej = Role of a Product in Symbolic Market Communication / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991), s. 31-41. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
239
Modele masowego komunikowania w działalności marketingowej = Models of Mass Communication in Marketing Activities / Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990), s. 57-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
240
Rynek kapitałowy a redukcja ryzyka - polskie perspektywy = Capital Market and Risk Reduction - Polish Prospect / Adam SAGAN // Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 3 (187) (1988), s. 16-19. - ISSN 0438-5403
241
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe / Adam SAGAN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
242
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 112 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
243
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012]. - 114 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
244
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 178 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
245
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2010. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 136 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
248
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 162 k., A16, B17 : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
249
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN, Ryszard WĘGRZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 35, [56] k. : il. ; 30 cm
1
Sagan A., (2018), Próby referencyjne w badaniach marketingowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 4, s. 477-485; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_4_2018_CD.pdf
2
Sagan A., (2018), Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 123 s.
3
Sagan A., (2018), Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 525, s. 45-57; https://www.dbc.wroc.pl/publication/103880
4
Sagan A., Kaciak E., (2018), Multilevel Models in Consumer Research, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1 (22), s. 107-120.
5
Sagan A., Łapczyński M., (2018), Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 198-207; http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023
6
Sagan A., (2018), Badania marketingowe w ujęciu wielopoziomowym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 96-108; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/cd_mir_08_2018.pdf
7
Sagan A., (2018), Wielopoziomowe i hybrydowe modele równań strukturalnych w marketingu. [W:] Żyminkowska K. (red.), Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 200-211.
8
Sagan A., Kaciak E., (2017), Poland on Global Consumer Markets - Multilevel Segmentation of Countries on the Basis of Market Potential Index. [W:] Greselin F., Mola F., Zenga M. (red.), Book of Short Papers - CLADAG2017 [on-line], Mantova : Universitas Studiorum, s. [537-542].
9
Sagan A., Grabowski M., (2017), CART-SEM Approach to TAM. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2017, Ostrava : VSB-Technical University, s. 95-102.
10
Sagan A., Grabowski M., (2017), Meta-analityczne modele strukturalne w estymacji modelu TAM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 344, s. 119-132; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/335498/edition/317007/content?ref=desc
11
Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J., (2017), IRT-Based Conjoint Analysis in the Optimization of Banking Products, "Ekonometria", nr 3 (57), s. 47-58; http://www.dbc.wroc.pl/publication/44153
12
Sagan A., (2017), Konsument na rynku globalnym - analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego, "Marketing i Zarządzanie", nr 2 (48), s. 197-204; https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11533/45982.pdf
13
Sagan A., (2017), Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 331-341; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
14
Sagan A., Grabowski M., (2016), Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle, "Ekonometria", nr 3 (53), s. 21-31; http://www.dbc.wroc.pl/publication/39932
15
Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J., (2016), Conjoint Analysis based on Thurstone judgement Comparison Model in the Optimization of Banking Products. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 159-168.
16
Makowiec M., (2016), Metodyka humanizowania telepracy, Sagan A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 28), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 149 s.
17
Sagan A., (2016), Latent Variables and Marketing Theory : the Paradigm Shift. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 3-16.
18
Sagan A., (2016), Metodologia badań ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 204 s.
19
Sagan A., Plichta G., (2016), Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 97, s. 253-262; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf
20
Grabowski M., Sagan A., (2016), Attitudes Towards a Moodle-based E-Learning Platform : a User Segmentation Perspective. [W:] 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-10.
21
Sagan A., Pełka M., (2016), Analiza wielopoziomowa z wykorzystaniem danych symbolicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 174-184; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33138/Sagan_Pelka_Analiza_Wielopoziomowa_z_Wykorzystaniem_Danych_2016.pdf
22
Sagan A., (2016), Wspomnienie o Profesorze Mynarskim : warsztaty metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 11-13.
23
Myrda A., (2016), Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie, Prom. Sagan A., Kraków : , 248 k.
24
Sagan A., Grabowski M., (2016), Meta-analytic SEM in Development of TAM Models. [W:] Ministr J., Tvrdíková M., Ševčík J. (red.), Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers, Ostrava : VSB-Technical University, s. 53-60.
25
Perek-Białas J., Sagan A., (2016), Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 38-51.
26
Sagan A., (2016), Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 5 (364), s. 276-284; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2016.pdf
27
Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J., (2016), Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 427, s. 184-194; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33164/Sagan_Conjoint_Analysis_Oparta_Na_Modelach_IRT_2016.pdf
28
Sagan A., (2015), Zmienne ukryte ze wskaźnikami formatywnymi w analizie zachowań konsumenta - problemy pomiaru i identyfikacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 605-612; http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=606&view=Fit
29
Fatuła D., Sagan A., (2015), Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu, "The Wroclaw School of Banking Research Journal", vol. 15, no. 3, s. 381-388; http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/142/101
30
Sagan A., (2015), Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 39, t. 2, s. 127-138; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t2-127.pdf
31
Sagan A., Pawełek B., (2015), Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model. [W:] Carpita M., Brentari E., Qannari (red.), Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications (Studies in Theoretical and Applied Statistics), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 171-183.
32
Grabowski M., Sagan A., (2015), Model TAM w ocenie platformy e-learningowej Moodle. [W:] Porębska-Miąc T. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-91.
33
Sagan A., Grabowski M., (2015), TAM Model as an Assessment Method for Moodle E-Learning Platform. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2015, Frýdek-Místek : VŠB-Technické univerzita Ostrava, s. 167-175.
34
Sagan A., (2015), Preferences Interdependence Among Family Members : Case III/APIM Approach. [W:] Lausen B., Krolak-Schwerdt S., Böhmer M. (red.), Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 283-293.
35
Kaciak E., Cullen C., Sagan A., (2015), A Comparison of Full and Abbreviated Formats of Hard Laddering, "Journal of Customer Behaviour", vol. 14, no. 3, s. 191-214.
36
Sagan A., (2015), Przyczynowość w badaniach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38, s. 273-283; http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=273&view=Fit
37
Sagan A., Smolak-Lozano E., (2015), System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 4 (357), s. 145-155; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2015.pdf
38
Sagan A., (2014), The Analysis of Income Allocation in a Household. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 129-151.
39
Sagan A., (2014), Structure of Sacrifices and Benefits in Households. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-176.
40
Sagan A., (2014), Recenzja książki "Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza" autorstwa Małgorzaty Rószkiewicz, Jolanty Perek-Białas, Doroty Węziak-Białowolskiej i Agnieszki Zięby-Pietrzak, "Ekonometria", nr 2 (44), s. 95-97.
41
Sagan A., (2014), Models of Decision Making Strategy in Households. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 153-168.
42
Nowakowska E., Sagan A., (2014), Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 284-295.
43
Sagan A., Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 60-69.
44
Sagan A., (2014), Sequence Mean-end of Saving and Investing in a Household. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 177-191.
45
Sagan A. (red.), (2014), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 206 s.
46
Sagan A., (2014), Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 33, s. 187-197; http://www.wzieu.pl/zn/822/ZN_822.pdf#page=187&view=Fit
47
Sagan A., (2014), Wielowymiarowa analiza skal o sumie stałej w badaniach marketingowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 662-668.
48
Sagan A., (2014), Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 195, s. 151-163; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/13_Sagan_Rzetelnosc_i_funkcjonowanie_pozycji_skali.pdf
49
Sagan A., Plichta G., (2014), Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (352), s. 221-231; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf
50
Pawełek B., Pociecha J., Sagan A., (2014), Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 30-38.
51
Sagan A., (2014), Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 49-59.
52
Pilch K., Sagan A., (2014), Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 151-165; http://old.ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf
53
Sagan A., (2014), Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (928), s. 109-125; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/558
54
Sagan A., Plichta G., (2014), Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 451-463.
55
Sagan A., (2014), Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36, s. 149-157; http://www.wzieu.pl/zn/825/ZN_825.pdf#page=149&view=Fit
56
Fatuła D., Sagan A., (2014), Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 4 (42), s. 73-84.
57
Baścik K., Sagan A., (2014), Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-172.
58
Sagan A., (2014), Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w Statistica. [W:] Jakubowski J. (red.), Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-25.
59
Bugajska J., Sagan A., (2014), Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)", Vol. 20, no 4, s. 607-615.
60
Sagan A., (2014), The Goals of Consumption, Saving and Investing and Demographic Characteristics. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 121-127.
61
Sagan A., (2013), Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 191 s.
62
Sagan A., (2013), Analiza wpływu kulturowego w układach sieciowych krajów europejskich. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modele przestrzenne rynku w układach branżowych, s. 43-62.
63
Sagan A., Smolak-Lozano E., (2013), Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej : podejście analityczne i wskaźniki skuteczności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 29, s. 147-157; www.wzieu.pl/zn/751/ZN_751.pdf
64
Sagan A., (2013), Wstęp. [W:] Sagan A. (red.), Modele przestrzenne rynku w układach branżowych, s. 4-5.
65
Kaciak E., Sagan A., (2013), Non-symmetrical Correspondence Analysis of Abbreviated Hard Laddering Interviews. [W:] Lausen B., Van den Poel D., Ultsch A. (red.), Algorithms from and for Nature and Life : Classification and Data Analysis (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 457-464.
66
Sagan A., (2013), Wstęp. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-9.
67
Sagan A., (2013), Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 89-106.
68
Sagan A., (2013), Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych - porównanie modeli pomiarowych skali WSAW, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 909, s. 17-27; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/784/608
69
Kall J., Kłeczek R., Sagan A., (2013), Zarządzanie marką, Wyd. 2 zm. i uzup.Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 320 s.
70
Sagan A., Kąciak E., (2013), Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 5-18; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/819/641
71
Pawełek B., Sagan A., (2013), Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model. [W:] Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013 [on-line], Milan : Vita e Pensiero Editrice, s. 1-7.
72
Sagan A., (2013), Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32, s. 249-259; http://www.wzieu.pl/zn/777/ZN_777.pdf
73
Sagan A., (2013), Market Research and Preference Data. [W:] Scott , Simonoff J., Marx (red.), The SAGE Handbook of Multilevel Modeling, London : SAGE, s. 581-597.
74
Pawełek B., Sagan A., (2013), Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 19-28.
75
Sagan A., (2013), Modele ukrytych przejść w dynamicznej segmentacji rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 1, s. 155-164.
76
Sagan A. (red.), (2013), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania: aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
77
Sagan A., (2012), Metodologiczne aspekty budowy wskaźników marketingowych : modele pomiaru i oceny rzetelności, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka, s. 86-95.
78
Sagan A., Kaciak E., (2012), Podejście środków-celów w segmentacji rynku - analiza sekwencji drabinek, "Handel Wewnętrzny", Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1, s. 54-61.
79
Sagan A., (2012), Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 24, s. 505-517.
80
Sagan A., (2012), Wielopoziomowe modele stanów-cech w marketingu relacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 5-21.
81
Sagan A., (2012), Analiza preferencji i skal wartości. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-108.
82
Mirek J., Sagan A., (2012), Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-64.
83
Łapczyński M., Sagan A., (2012), Wartość dla klienta w marketingu relacji. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-33.
84
Sagan A., (2012), Paradygmaty w marketingu - próba syntezy, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 2-10.
85
Rudawska I., Sagan A., (2012), Latent Variables in Conjoint Measurement - a Case of Healthcare Market in Poland, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", vol. 8, no. 2, s. 121-134.
86
Sagan A. (red.), (2012), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym: aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 156 s.
87
Sagan A., ([2012]), Modele ze zmiennymi ukrytymi w przekrojach czasowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych, s. 6-31.
88
Sagan A., (2012), Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters. [W:] Pociecha J., Decker R. (red.), Data Analysis Methods and its Applications, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 197-213.
89
Bryja A., Sagan A., Siwy-Hudowska A., (2011), Zachowania ryzykowne w układach triadycznych - porównanie metod segmentacyjnych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 195-213.
90
Sagan A., (2011), Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 37.
91
Stobiecka J., Białynicka-Birula J., Łapczyński M., Sagan A., (2011), Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 84-127.
92
Sagan A. (red.), (2011), Wartość dla klienta w układach rynkowych: aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 143 s.
93
Sagan A., (2011), Konsument w układach sieciowych - specyfika podejść badawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72, s. 95-106.
94
Sagan A., Perek-Białas J., (2011), Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 201, s. 7-19.
95
Sagan A., (2011), Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 145-154.
96
Sagan A., (2011), Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 10-26.
97
Sagan A., (2011), Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ewaluacyjnych badaniach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192837
98
Sagan A., Stobiecka J., Mirek J., (2011), Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-83.
99
Kowalska-Musiał M., (2011), Emergentne własności struktury interakcji w marketingu relacyjnym], Prom. Sagan A., Kraków : , 251 k.
100
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-30.
101
Sagan A., (2011), Struktura alokacji zasobów w kształtowaniu wartości dla klienta - podejście środków-celów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 18, s. 173-186.
102
Sagan A., Siwy-Hudowska A., (2011), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym - porównanie trzech modeli pomiarowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 237, s. 138-149.
103
Sagan A., (2011), Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 67-76.
104
Sagan A., (2011), Zależności przyczynowe w diagnozie efektów komunikacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 208, s. 73-84.
105
Bugajska J., Jędryka-Góral A., Widerszal-Bazyl M., Orłowska-Baranowska E., Sagan A., Michalak J., Zużewicz K., Konarska M., (2011), Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)", vol. 17, nr 1, s. 25-32; http://archiwum.ciop.pl/41809
106
Sagan A., Kowalska-Musiał M., (2010), Dyadic Interactions in Service Encounter : Bayesian SEM Approach. [W:] Fink A., Lausen B., Seidel W., Ultsch A. (red.), Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 573-582.
107
Kaciak E., Cullen C., Sagan A., (2010), The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", vol. 18, 3/4, s. 159-166.
108
Bugajska J., Brzosko M., Jędryka-Góral A., Głuszko P., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Konarska M., Rell-Bakalarska M., Pazdur J., Zeidler H., Rihl M., (2010), Psychological Stress in Rheumatoid Arthritis Patients : a Comparative Polish-German Study : Summary of the Current Conceptualization of the Role of Stress in Rheumatoid Arthritis, "Autoimmunity Reviews", Vol. 9, iss. 4, s. 211-215.
109
Białynicka-Birula J., Sagan A., (2010), Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 54, s. 417-430.
110
Szymańska A., (2010), Wpływ działań promocyjnych na kształtowanie preferencji konsumenckich na rynku produktów firmy Coca-Cola, Prom. Sagan A., Kraków : , 305 k.
111
Sagan A., Rudawska I., (2010), Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 265-274.
112
Sagan A., (2010), Podejście środków-celów w badaniach reklamy. [W:] Wierzchoń M., Orzechowski J. (red.), Nowe trendy w reklamie: między nauką a praktyką, Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", s. 51-75.
113
Sagan A., (2010), Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 99-107.
114
Sagan A., (2010), Mieszane modele czynnikowe w międzynarodowej segmentacji psychograficznej : nowe podejście do segmentacji rynku. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 405-412.
115
Sagan A., Plichta G., (2010), Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 15, s. 87-98; http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf
116
Sagan A., (2010), Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ocenie skuteczności komunikacji rynkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 136, s. 23-33.
117
Sagan A., (2010), Modele zmiennych ukrytych a współczesne koncepcje marketingu. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 2], Strategie i działania marketingowe, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 92-99.
118
Sagan A., (2010), Narzędzia analityczne w marketingu relacji. [W:] Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-21.
119
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
120
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
121
Sagan A., Siwy-Hudowska A., (2009), Temperament a ryzyko - efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 149-156.
122
Sagan A., (2009), Dynamika kontaktu usługowego : metodologiczne aspekty pomiaru i analizy jakości procesu i efektu usługi. [W:] Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa : Difin SA, s. 317-325.
123
Sagan A., (2009), Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 39-58.
124
Sagan A., (2009), Podejście modelowe w segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/164938362
125
Sagan A., (2009), Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 128-138..
126
Bugajska J., Michalak J., Jędryka-Góral A., Sagan A., Konarska M., (2009), Coronary Heart Disease Risk Factors and Cardiovascular Risk in Physical Workers and Manager, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)", vol. 15 no. 1, s. 35-43; http://www.ciop.pl/28714
127
Chrząszcz W., (2009), Strategia rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską, Prom. Sagan A., Kraków : , 315 k.
128
Sagan A., (2009), Metaanaliza danych w marketingu zorientowanym na dowody - orientacja kliniczna w badaniach rynkowych i marketingowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 51, s. 114-124.
129
Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., (2009), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 6-27.
130
Sagan A., (2009), Prezentacja graficzna modeli równań strukturalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 86, s. 31-41.
131
Sagan A., (2009), Ocena preferencji konsumentów w zakresie celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 89-97.
132
Sagan A., (2008), Podejście badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 79-86.
133
Sagan A., (2008), Modelowanie strukturalne w testowaniu nowego produktu - analiza ocen porównawczych Thurstone'a. [W:] Kaczmarczyk S., Schulz M. (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowania, znak towarowy), Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 121-133.
134
Sagan A., (2008), Network Perspective on Consumer Research in Global Environment. [W:] Ďaďo J., Petrovičova J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica :, s. 222-227.
135
Sagan A., Kowalska-Musiał M., (2008), Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym - bayesowskie podejście w modelowaniu strukturalnym. [W:] Czerwiński B. (red.), Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia, Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 197-207.
136
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
137
Sagan A., (2008), Racjonalność : właściwość konsumenta czy modelu badacza?. [W:] Kędzior Z., Maciejewski G. (red.), Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 226-240.
138
Sagan A., (2008), Procedury budowy skal w badaniach marketingowych : czy pożegnanie z psychometrią. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 115-121.
139
Sagan A., Łapczyński M., (2008), Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 96-121.
140
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
141
Sagan A., (2008), Metaanaliza w badaniach marketingowych : techniki i aplikacje. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 555-561.
142
Sagan A., (2007), Podejście modelowe w segmentacji rynku. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 4-28.
143
Sagan A., (2007), Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 19-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/154079179
144
Sagan A., (2007), Gradient-Ordination Methods in the Analysis of the Firms - Environment Interaction on the Local Retail Market. [W:] Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts, [b.m.] : University of Freiburg, s. 155.
145
Sagan A., (2007), Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych : podstawowe podejścia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 37-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150162202
146
Sagan A., (2007), Podejście organicystyczne w badaniach konkurencyjności marek na rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-94.
147
Łapczyński M., Sagan A., (2007), Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 67-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048
148
Sagan A., (2007), Kierunki ewolucji badań marketingowych : analiza historyczno-porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania", nr 6, s. 121-130.
149
Rudawska I., Sagan A., (2007), Multilevel Dimensions of Consumer Relationships in the Healthcare Service Market M-L IRT vs. M-L SEM Approach. [W:] Decker R., Lenz H. (red.), Advances in Data Analysis (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 481-488.
150
Sagan A., (2006), Probabilistyczne modele wielopoziomowe zmiennych ukrytych w badaniach konkurencyjności. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 59-85.
151
Sagan A., (2006), Koncepcje rzetelności i trafności badań jakościowych - zastosowanie metody QAP. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 154-164.
152
Sagan A., (2006), Kierunki zastosowań zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 206-244.
153
Rudawska I., Sagan A., (2006), Identyfikacja więzi relacyjnych w sektorze ochrony zdrowia - zastosowanie modelu LVPLS, "Problemy Zarządzania", nr 2 (12), s. 80-91.
154
Kall J., Kłeczek R., Sagan A., (2006), Zarządzanie marką, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 312 s.
155
Sagan A., (2006), Analiza ekologiczna w marketingu terytorialnym. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing a aktywność regionów, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 65-73.
156
Rudawska I., Sagan A., (2006), Wielopoziomowe modele strukturalne w badaniach marketingowych - porównawcza analiza więzi relacyjnych na rynku usług, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 507-514.
157
Sagan A., (2005), Skale ipsatywne w diagnozie efektu nastawienia odpowiedzi w badaniach międzykulturowych. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 465-471.
158
Sagan A., (2005), Hierarchiczne modele strukturalne w analizie zachowania konsumenta. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 31-49.
159
Sagan A., (2005), Metodologiczne aspekty modelowania strukturalnego relacji partnerskich. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, s. 24-38.
160
Sagan A., (2005), Structural Model of Product Meaning Using Means-End Approach. [W:] Baier D., Wernecke K. (red.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 379-387.
161
Sagan A., (2005), Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 105-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/104813633
162
Sagan A., (2005), Entropijne podejście w segmentacji regionów UE - zastosowanie analizy niezależnych składowych. [W:] Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 39-46.
163
Sagan A., (2005), Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 2-8.
164
Sokołowski A., Sagan A., (2005), Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
165
Sagan A., (2005), Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 59-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/96687752
166
Sagan A., (2005), Skale kierunkowe w badaniach marketingowych. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 556-567.
167
Sagan A., Siwy A., (2004), Role członków rodziny w procesie dokonywania zakupu - interakcyjna analiza sieciowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1010, s. 85-99.
168
Sagan A., Światowiec J., (2004), Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 457-465.
169
Sagan A., (2004), Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 121-129.
170
Sagan A., (2004), Modele zachowań konsumenta, "CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Społecznej" [on-line]; http://www.cem.pl/?a=pages&id=42
171
Sagan A., (2004), Machiawelizm konsumencki - budowa i walidacja skali z wykorzystaniem modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKER 3. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 66-83.
172
Sagan A., Siwy A., (2004), Makiawelizm konsumencki a struktury rynkowe - zastosowanie modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKALS 3. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 533), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 35-48.
173
Paszkowska R., Sagan A., (2004), Edukacja do dialogu - metody rozwijania kompetencji międzykulturowej studentów w środowisku wielokulturowym. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III, s. 87-134.
174
Sagan A., (2004), Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 237 s.
175
Sagan A., (2004), Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica. [W:] Statystyka i data mining w praktyce: [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 35-50.
176
Sagan A., (2003), Analiza interakcji w sieciach układów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 36-54.
177
Sagan A., (2003), Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnym. [W:] Gatnar E. (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 47-57.
178
Sagan A., (2003), Metoda środków-celów w badaniach marketingowych : stan obecny i kierunki rozwoju, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1004, s. 193-201.
179
Sagan A., (2003), Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 321-328.
180
Baścik K., Sagan A., (2003), Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 19-26.
181
Sagan A., (2003), Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej: studium teoretyczno-metodologiczne, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 160), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 211 s.
182
Sagan A., (2003), Model pomiarowy satysfakcji i lojalności. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 75-85.
183
Sagan A., (2003), Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 39-52.
184
Sagan A., (2003), Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 27-37.
185
Sagan A., (2003), Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 87-92.
186
Sagan A., (2003), Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 21-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/44907806
187
Sagan A., (2003), Marketing relacyjny. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-9.
188
Sagan A., (2003), Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru znaczeń produktów w koncepcji środków-celów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II, s. 94-116.
189
Sagan A., (2002), Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych. [W:] Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 33-45.
190
Sagan A., (2002), Zastosowanie wielowymiarowych skal czynnikowych i skal Rascha w badaniach marketingowych (na przykładzie oceny efektów komunikacyjnych reklamy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 73-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/13646
191
Sagan A., (2002), Metodologiczne problemy budowy skal pomiaru znaczeń w przekazie reklamowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 61-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/13088
192
Sagan A., (2002), Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru percepcji znaczeń produktu. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości, s. 59-76.
193
Sagan A., (2002), Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnych układów hierarchicznych : w oparciu o program komputerowy MPLUS. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 39-61.
194
Sagan A., (2002), Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka. [W:] Żabińskiego L., Śliwińskiej K. (red.), Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 130-140.
195
Sagan A., (2002), Pomiar i analiza komunikacji marketingowej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 181-198.
196
Baścik K., Sagan A., (2002), Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 437-446.
197
Sagan A., (2001), Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 16-30.
198
Sagan A., (2001), Metody sieciowe w analizie łańcuchów środków-celów z wykorzystaniem programu UCINET, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 23-36.
199
Sagan A., (2000), Skalowanie we współczesnych badaniach marketingowych - kierunki i dylematy rozwoju, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 852, t. 2, s. 469-478.
200
Sagan A., (2000), Wielowymiarowe skalowanie czynnikowe i skalowanie Rascha w badaniach konsumenckich. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 66-98.
201
Sagan A., (2000), Badania znaczeń produktów rynkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ANTHROPAC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 49-64.
202
Sagan A., (2000), Budowa skali do pomiaru znaczeń produktów prestiżowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 856, s. 49-59.
203
Sagan A., (2000), Wybrane problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 53-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/9918
204
Sagan A., (1999), Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich - zastosowanie analizy sieci społecznych. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 261-272.
205
Sagan A., (1999), Procesy interakcji w kształtowaniu się wzorców kulturowych konsumpcji społeczeństw europejskich - zastosowanie metodologii analizy sieci społecznych. [W:] Karcz K., Kędzior Z., Kolny B., Kucharska B., Maciejewski G., Malinowska M., Mikołajczyk B. (red.), Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation?: Vème Conférence Internationale du Réseau PGV, [T. 2], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 293-301.
206
Sagan A., (1999), Przykłady stosowania technik analitycznych w badaniach marketingowych. [W:] Marketing i statystyka, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 44-53.
207
Sagan A., (1999), Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych. [W:] Marketing i statystyka, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 26-36.
208
Sagan A., (1999), Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 2, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 2-7.
209
Sagan A., (1999), Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 1, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 2-5.
210
Sagan A., (1999), Zastosowanie modelu strukturalnego PLS w badaniach selektywności rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 95-104.
211
Sagan A., (1998), Metodologiczne aspekty międzykulturowych badań marketingowych. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 59-75.
212
Sagan A., (1998), Percepcja symbolicznych aspektów kształtowania przewagi konkurencyjnej - podejście antropologiczne. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 33-54.
213
Sagan A., (1998), Badania marketingowe - od podejść eksploracyjnych do konfirmacyjnych, "Wiadomości Statystyczne", R. 43, nr 9 (448), s. 15-26.
214
Sagan A., (1998), Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Mynarski S. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 209 [1] s.
215
Sagan A., (1998), Stan i perspektywy zastosowań modeli relacji strukturalnych w badaniach marketingowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 203-211.
216
Sagan A., (1998), Etos nauczyciela akademickiego a specyfika nauczania w szkolnictwie wyższym. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 14-15.
217
Sagan A., (1998), Podejścia "makro" i "mikro" w badaniach znaczeń produktów i wartości konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 73-88.
218
Sagan A., (1998), Zastosowanie modelu PLS w badaniach zachowań konsumentów. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 218-223.
219
Sagan A., (1996), Metoda Lisrel w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-57.
220
Sagan A., (1996), Symboliczna rola produktu w systemie komunikacji marketingowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 54-56.
221
Sagan A., (1996), Kierunki badań segmentacyjnych rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 65-78.
222
Sagan A., (1996), Badania układów selektywnościowych marek produktów. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 34-80.
223
Sagan A., (1996), Rola analogii w rozwoju dyscypliny marketingowej, "Marketing i Rynek", nr 8-9, s. 2-7.
224
Sagan A., (1996), Modele pomiarowe wielowymiarowych struktur latentnych w badaniach rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 40-63.
225
Sagan A., (1995), Identyfikacja struktur segmentacyjnych rynku: aspekty symboliczne i latentne. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynku, s. 2-44.
226
Sagan A., (1995), Zastosowanie MDS w ocenie skuteczności strategii pozycjonowania produktu. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 565-574.
227
Sagan A., (1995), Podejścia do badań segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 19-35.
228
Sagan A., (1994), Procesy interakcji symbolicznych w komunikacji marketingowej: ujęcie interpretacyjne, Prom. Mynarski S., Kraków : , 186 k.
229
Sagan A., (1994), Podejścia i metody segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych, s. 59-109.
230
Sagan A., (1993), Koncepcje rynku w metodologii nauk ekonomicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 8-9 (44-45), s. 33-37.
231
Mynarski S., Sagan A., Węgrzyn R., (1993), Mechanizm równowagi rynkowej. [W:] Mynarski S. (red.), Analiza rynku : systemy i mechanizmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-49.
232
Sagan A., Węgrzyn R., (1993), Koncepcja modelu rynku integralnego. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej, s. 43-95.
233
Sagan A., (1993), Funkcjonowanie rynku integralnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 23-33.
234
Mynarski S., Sagan A., (1993), Systematyka rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Analiza rynku : systemy i mechanizmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-20.
235
Sagan A., (1992), Istota marketingu. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 45-56.
236
Sagan A., (1992), Badania marketingowe. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 133-178.
237
Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., (1992), Badania marketingowe: metody i oprogramowanie komputerowe, Warszawa : Canadian Consortium of Management Schools ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
238
Sagan A., (1991), Rola produktu w rynkowej komunikacji symbolicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 31-41.
239
Sagan A., (1990), Modele masowego komunikowania w działalności marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 57-74.
240
Sagan A., (1988), Rynek kapitałowy a redukcja ryzyka - polskie perspektywy, "Handel Wewnętrzny", R. 34, nr 3 (187), s. 16-19.
241
Sagan A., Białynicki-Birula P., Węgrzyn R., Baścik K., (2014), Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 104 k.
242
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych, (2013), Sagan A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 112 k.
243
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych, (2012), Sagan A. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 114 s.
244
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym: podejście strukturalno-sieciowe, (2011), Sagan A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 178 s.
245
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania: aspekty metodologiczne, (2010), Sagan A. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 143 k.
246
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym: aspekty metodologiczne, (2009), Sagan A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 156 k.
247
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych: aspekty metodologiczne, (2008), Sagan A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 136 s.
248
Sagan A. (red.), (2007), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 162 k., A16, B17
249
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, (2005), Sagan A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
250
Mynarski S., Grabiński T., Baścik K., Sagan A., Węgrzyn R., (1991), Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji, Mynarski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35, [56] k.
1
@article{UEK:2168324709,
author = "Sagan Adam",
title = "Próby referencyjne w badaniach marketingowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "477-485",
year = "2018",
}
2
@book{UEK:2168328159,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza ścieżkowa w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-762-2 ; 978-83-7252-759-2",
}
3
@article{UEK:2168329579,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "525",
pages = "45-57",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168324063,
author = "Sagan Adam and Kaciak Eugene",
title = "Multilevel Models in Consumer Research",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "1 (22)",
pages = "107-120",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168327531,
author = "Sagan Adam and Łapczyński Mariusz",
title = "Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
6
@article{UEK:2168327389,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe w ujęciu wielopoziomowym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "96-108",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168330017,
author = "Sagan Adam",
title = "Wielopoziomowe i hybrydowe modele równań strukturalnych w marketingu",
booktitle = "Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu",
pages = "200-211",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7",
}
8
@inbook{UEK:2168323361,
author = "Sagan Adam and Kaciak Eugene",
title = "Poland on Global Consumer Markets - Multilevel Segmentation of Countries on the Basis of Market Potential Index",
booktitle = "Book of Short Papers - CLADAG2017",
pages = "[537-542]",
adress = "Mantova",
publisher = "Universitas Studiorum",
year = "2017",
isbn = "978-88-99459-71-0",
}
9
@inbook{UEK:2168323313,
author = "Sagan Adam and Grabowski Mariusz",
title = "CART-SEM Approach to TAM",
booktitle = "Information Technology for Practice 2017",
pages = "95-102",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2017",
isbn = "978-80-248-4089-5 ; 978-80-248-4090-1",
}
10
@article{UEK:2168326203,
author = "Sagan Adam and Grabowski Mariusz",
title = "Meta-analityczne modele strukturalne w estymacji modelu TAM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "344",
pages = "119-132",
year = "2017",
issn = "",
}
11
@article{UEK:2168322159,
author = "Sagan Adam and Rybicka Aneta and Brzezińska Justyna",
title = "IRT-Based Conjoint Analysis in the Optimization of Banking Products",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (57)",
pages = "47-58",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168322469,
author = "Sagan Adam",
title = "Konsument na rynku globalnym - analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "2 (48)",
pages = "197-204",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168318121,
author = "Sagan Adam",
title = "Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "331-341",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168312793,
author = "Sagan Adam and Grabowski Mariusz",
title = "Informacja a priori w ocenie jakości modeli TAM na przykładzie platformy Moodle",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (53)",
pages = "21-31",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168308163,
author = "Sagan Adam and Rybicka Aneta and Brzezińska Justyna",
title = "Conjoint Analysis based on Thurstone judgement Comparison Model in the Optimization of Banking Products",
booktitle = "The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "159-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5",
}
16
@book{UEK:2168312577,
author = "Makowiec Marek",
title = "Metodyka humanizowania telepracy",
editor = Sagan Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-733-2",
}
17
@inbook{UEK:2168307817,
author = "Sagan Adam",
title = "Latent Variables and Marketing Theory : the Paradigm Shift",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "3-16",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
18
@book{UEK:2168318797,
author = "Sagan Adam",
title = "Metodologia badań ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-737-0",
}
19
@article{UEK:2168312929,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 97",
pages = "253-262",
adress = "",
year = "2016",
}
20
@inbook{UEK:2168310575,
author = "Grabowski Mariusz and Sagan Adam",
title = "Attitudes Towards a Moodle-based E-Learning Platform : a User Segmentation Perspective",
booktitle = "22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016)",
number = "paper 23",
pages = "1-10",
adress = "Chicago",
publisher = "AIS Electronic Library (AISeL)",
year = "2016",
isbn = "978-0-9966831-2-8",
}
21
@article{UEK:2168307787,
author = "Sagan Adam and Pełka Marcin",
title = "Analiza wielopoziomowa z wykorzystaniem danych symbolicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "174-184",
adress = "",
year = "2016",
issn = "1505-9332",
}
22
@misc{UEK:2168311635,
author = "Sagan Adam",
title = "Wspomnienie o Profesorze Mynarskim : warsztaty metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "11-13",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
23
@unpublished{UEK:2168315721,
author = "Myrda Anna",
title = "Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
24
@inbook{UEK:2168308703,
author = "Sagan Adam and Grabowski Mariusz",
title = "Meta-analytic SEM in Development of TAM Models",
booktitle = "Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers",
pages = "53-60",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
isbn = "978-80-248-3970-7",
}
25
@inbook{UEK:2168311633,
author = "Perek-Białas Jolanta and Sagan Adam",
title = "Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "38-51",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
26
@article{UEK:2168307777,
author = "Sagan Adam",
title = "Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 5 (364)",
pages = "276-284",
year = "2016",
}
27
@article{UEK:2168307809,
author = "Sagan Adam and Rybicka Aneta and Brzezińska Justyna",
title = "Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "427",
pages = "184-194",
adress = "",
year = "2016",
issn = "1505-9332",
}
28
@article{UEK:2168297443,
author = "Sagan Adam",
title = "Zmienne ukryte ze wskaźnikami formatywnymi w analizie zachowań konsumenta - problemy pomiaru i identyfikacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "605-612",
year = "2015",
}
29
@article{UEK:2168300599,
author = "Fatuła Dariusz and Sagan Adam",
title = "Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu",
journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal",
number = "vol. 15, no. 3",
pages = "381-388",
year = "2015",
}
30
@article{UEK:2168296567,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "39, t. 2",
pages = "127-138",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
31
@inbook{UEK:2168299875,
author = "Sagan Adam and Pawełek Barbara",
title = "Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model",
booktitle = "Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications",
pages = "171-183",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2015",
issn = "2194-7767",
isbn = "978-3-319-02966-5 ; 978-3-319-02967-2",
}
32
@inbook{UEK:2168300609,
author = "Grabowski Mariusz and Sagan Adam",
title = "Model TAM w ocenie platformy e-learningowej Moodle",
booktitle = "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015",
pages = "79-91",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-270-7",
}
33
@inbook{UEK:2168300593,
author = "Sagan Adam and Grabowski Mariusz",
title = "TAM Model as an Assessment Method for Moodle E-Learning Platform",
booktitle = "Information Technology for Practice 2015",
pages = "167-175",
adress = "Frýdek-Místek",
publisher = "VŠB-Technické univerzita Ostrava",
year = "2015",
isbn = "978-80-248-3820-5",
}
34
@inbook{UEK:2168300573,
author = "Sagan Adam",
title = "Preferences Interdependence Among Family Members : Case III/APIM Approach",
booktitle = "Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery",
pages = "283-293",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2015",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7",
}
35
@article{UEK:2168300603,
author = "Kaciak Eugene and Cullen Carman W. and Sagan Adam",
title = "A Comparison of Full and Abbreviated Formats of Hard Laddering",
journal = "Journal of Customer Behaviour",
number = "vol. 14, no. 3",
pages = "191-214",
year = "2015",
}
36
@article{UEK:2168297697,
author = "Sagan Adam",
title = "Przyczynowość w badaniach marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "38",
pages = "273-283",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
37
@article{UEK:2168300607,
author = "Sagan Adam and Smolak-Lozano Emilia",
title = "System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 4 (357)",
pages = "145-155",
year = "2015",
}
38
@inbook{UEK:2168289733,
author = "Sagan Adam",
title = "The Analysis of Income Allocation in a Household",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "129-151",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
39
@inbook{UEK:2168289737,
author = "Sagan Adam",
title = "Structure of Sacrifices and Benefits in Households",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "169-176",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
40
@article{UEK:2168290963,
author = "Sagan Adam",
title = "Recenzja książki Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza autorstwa Małgorzaty Rószkiewicz, Jolanty Perek-Białas, Doroty Węziak-Białowolskiej i Agnieszki Zięby-Pietrzak",
journal = "Ekonometria",
number = "2 (44)",
pages = "95-97",
year = "2014",
}
41
@inbook{UEK:2168289735,
author = "Sagan Adam",
title = "Models of Decision Making Strategy in Households",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "153-168",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
42
@article{UEK:2168286489,
author = "Nowakowska Ewa and Sagan Adam",
title = "Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "284-295",
adress = "",
year = "2014",
}
43
@article{UEK:2168286491,
author = "Sagan Adam and Łapczyński Mariusz",
title = "Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "60-69",
adress = "",
year = "2014",
}
44
@inbook{UEK:2168289739,
author = "Sagan Adam",
title = "Sequence Mean-end of Saving and Investing in a Household",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "177-191",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
45
@book{UEK:2168289711,
title = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
editor = Sagan Adam,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
46
@article{UEK:2168296055,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "33",
pages = "187-197",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
47
@article{UEK:2168284165,
author = "Sagan Adam",
title = "Wielowymiarowa analiza skal o sumie stałej w badaniach marketingowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "662-668",
year = "2014",
}
48
@article{UEK:2168292689,
author = "Sagan Adam",
title = "Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "195",
pages = "151-163",
adress = "",
year = "2014",
}
49
@article{UEK:2168292279,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5 (352)",
pages = "221-231",
year = "2014",
}
50
@article{UEK:2168285705,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Sagan Adam",
title = "Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "327",
pages = "30-38",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
51
@article{UEK:2168286487,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "49-59",
adress = "",
year = "2014",
}
52
@article{UEK:2168286679,
author = "Pilch Kamila and Sagan Adam",
title = "Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "151-165",
year = "2014",
}
53
@article{UEK:2168287877,
author = "Sagan Adam",
title = "Zastosowanie programu Mplus w modelowaniu ukrytych przejść w segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (928)",
pages = "109-125",
year = "2014",
}
54
@article{UEK:2168288279,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "451-463",
year = "2014",
}
55
@article{UEK:2168287073,
author = "Sagan Adam",
title = "Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "36",
pages = "149-157",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
56
@article{UEK:2168285557,
author = "Fatuła Dariusz and Sagan Adam",
title = "Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "4 (42)",
pages = "73-84",
adress = "",
year = "2014",
}
57
@inbook{UEK:2168280423,
author = "Baścik Kazimierz and Sagan Adam",
title = "Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
58
@inbook{UEK:2168313633,
author = "Sagan Adam",
title = "Wprowadzenie do modelowania zjawisk społecznych i przykłady zastosowań w Statistica",
booktitle = "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych",
pages = "5-25",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2014",
isbn = "978-83-88724-71-8",
}
59
@article{UEK:2168295605,
author = "Bugajska Joanna and Sagan Adam",
title = "Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers",
journal = "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)",
number = "Vol. 20, no 4",
pages = "607-615",
year = "2014",
}
60
@inbook{UEK:2168289729,
author = "Sagan Adam",
title = "The Goals of Consumption, Saving and Investing and Demographic Characteristics",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "121-127",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
61
@book{UEK:2168262956,
author = "Sagan Adam",
title = "Zmienne ukryte w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-632-8",
}
62
@unpublished{UEK:2168287447,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza wpływu kulturowego w układach sieciowych krajów europejskich",
booktitle = "Modele przestrzenne rynku w układach branżowych",
pages = "43-62",
year = "2013",
}
63
@article{UEK:2168263346,
author = "Sagan Adam and Smolak-Lozano Emilia",
title = "Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej : podejście analityczne i wskaźniki skuteczności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "29",
pages = "147-157",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
64
@misc{UEK:2168287813,
author = "Sagan Adam",
title = "Wstęp",
booktitle = "Modele przestrzenne rynku w układach branżowych",
pages = "4-5",
year = "2013",
}
65
@inbook{UEK:2168270914,
author = "Kaciak Eugene and Sagan Adam",
title = "Non-symmetrical Correspondence Analysis of Abbreviated Hard Laddering Interviews",
booktitle = "Algorithms from and for Nature and Life : Classification and Data Analysis",
pages = "457-464",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2013",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-00034-3",
}
66
@misc{UEK:2168280681,
author = "Sagan Adam",
title = "Wstęp",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
67
@inbook{UEK:2168280839,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "89-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
68
@article{UEK:2168283289,
author = "Sagan Adam",
title = "Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych - porównanie modeli pomiarowych skali WSAW",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "909",
pages = "17-27",
year = "2013",
}
69
@book{UEK:2168261458,
author = "Kall Jacek and Kłeczek Ryszard and Sagan Adam",
title = "Zarządzanie marką",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
isbn = "978-83-264-4277-3",
}
70
@article{UEK:2168275975,
author = "Sagan Adam and Kąciak Eugeniusz",
title = "Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "5-18",
year = "2013",
}
71
@inbook{UEK:2168270856,
author = "Pawełek Barbara and Sagan Adam",
title = "Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model",
booktitle = "Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013",
pages = "1-7",
adress = "Milan",
publisher = "Vita e Pensiero Editrice",
year = "2013",
isbn = "978-88-343-2556-8",
}
72
@article{UEK:2168263092,
author = "Sagan Adam",
title = "Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "32",
pages = "249-259",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
73
@inbook{UEK:2168292867,
author = "Sagan Adam",
title = "Market Research and Preference Data",
booktitle = "The SAGE Handbook of Multilevel Modeling",
pages = "581-597",
adress = "London",
publisher = "SAGE",
year = "2013",
isbn = "978-0-85702-564-7",
}
74
@article{UEK:2168273920,
author = "Pawełek Barbara and Sagan Adam",
title = "Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "279",
pages = "19-28",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
75
@article{UEK:2168272458,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele ukrytych przejść w dynamicznej segmentacji rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 1",
pages = "155-164",
year = "2013",
}
76
@book{UEK:2168280679,
title = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
editor = Sagan Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
77
@article{UEK:2168234770,
author = "Sagan Adam",
title = "Metodologiczne aspekty budowy wskaźników marketingowych : modele pomiaru i oceny rzetelności",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka",
pages = "86-95",
year = "2012",
}
78
@article{UEK:2168237544,
author = "Sagan Adam and Kaciak Eugene",
title = "Podejście środków-celów w segmentacji rynku - analiza sekwencji drabinek",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Maj-czerwiec [spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1",
pages = "54-61",
year = "2012",
}
79
@article{UEK:2168243672,
author = "Sagan Adam",
title = "Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "24",
pages = "505-517",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
80
@article{UEK:2168247686,
author = "Sagan Adam",
title = "Wielopoziomowe modele stanów-cech w marketingu relacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "5-21",
year = "2012",
}
81
@inbook{UEK:2168250946,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza preferencji i skal wartości",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "93-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
82
@inbook{UEK:2168250938,
author = "Mirek Jolanta and Sagan Adam",
title = "Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "47-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
83
@inbook{UEK:2168250536,
author = "Łapczyński Mariusz and Sagan Adam",
title = "Wartość dla klienta w marketingu relacji",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
84
@article{UEK:2168242294,
author = "Sagan Adam",
title = "Paradygmaty w marketingu - próba syntezy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "2-10",
year = "2012",
}
85
@article{UEK:2168274110,
author = "Rudawska Iga and Sagan Adam",
title = "Latent Variables in Conjoint Measurement - a Case of Healthcare Market in Poland",
journal = "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development",
number = "vol. 8, no. 2",
pages = "121-134",
year = "2012",
}
86
@book{UEK:2168250500,
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
editor = Sagan Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
87
@unpublished{UEK:2168269670,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele ze zmiennymi ukrytymi w przekrojach czasowych",
booktitle = "Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych",
pages = "6-31",
year = "2012",
}
88
@inbook{UEK:2168228706,
author = "Sagan Adam",
title = "Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters",
booktitle = "Data Analysis Methods and its Applications",
pages = "197-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
isbn = "978-83-255-3458-5",
}
89
@article{UEK:2168224802,
author = "Bryja Anna and Sagan Adam and Siwy-Hudowska Anna",
title = "Zachowania ryzykowne w układach triadycznych - porównanie metod segmentacyjnych",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "195-213",
year = "2011",
}
90
@misc{UEK:2166565468,
author = "Sagan Adam",
title = "Multilevel LS-T/APIM Models of a Person - Situation Interaction in Service Ecounters",
booktitle = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
pages = "37",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
91
@inbook{UEK:2168306531,
author = "Stobiecka Jadwiga and Białynicka-Birula Joanna and Łapczyński Mariusz and Sagan Adam",
title = "Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "84-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
92
@book{UEK:2168222750,
title = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
editor = Sagan Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
93
@article{UEK:2168229414,
author = "Sagan Adam",
title = "Konsument w układach sieciowych - specyfika podejść badawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "72",
pages = "95-106",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
94
@article{UEK:2168238556,
author = "Sagan Adam and Perek-Białas Jolanta",
title = "Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "201",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
}
95
@article{UEK:2168237104,
author = "Sagan Adam",
title = "Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "145-154",
adress = "",
year = "2011",
}
96
@unpublished{UEK:2168260256,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "10-26",
year = "2011",
}
97
@article{UEK:2168222672,
author = "Sagan Adam",
title = "Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ewaluacyjnych badaniach marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "5-17",
year = "2011",
}
98
@inbook{UEK:2168306515,
author = "Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Mirek Jolanta",
title = "Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "55-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
99
@unpublished{UEK:2168224488,
author = "Kowalska-Musiał Magdalena",
title = "Emergentne własności struktury interakcji w marketingu relacyjnym]",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
100
@inbook{UEK:2168306493,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Stobiecka Jadwiga and Mirek Jolanta and Węgrzyn Ryszard",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
101
@article{UEK:2168227468,
author = "Sagan Adam",
title = "Struktura alokacji zasobów w kształtowaniu wartości dla klienta - podejście środków-celów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "18",
pages = "173-186",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
102
@article{UEK:2168235328,
author = "Sagan Adam and Siwy-Hudowska Anna",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym - porównanie trzech modeli pomiarowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "237",
pages = "138-149",
adress = "",
year = "2011",
}
103
@article{UEK:2168226659,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "1",
pages = "67-76",
year = "2011",
}
104
@article{UEK:2168227636,
author = "Sagan Adam",
title = "Zależności przyczynowe w diagnozie efektów komunikacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "208",
pages = "73-84",
adress = "",
year = "2011",
}
105
@article{UEK:2168240514,
author = "Bugajska Joanna and Jędryka-Góral Anna and Widerszal-Bazyl Maria and Orłowska-Baranowska Ewa and Sagan Adam and Michalak Janina Małgorzata and Zużewicz Krystyna and Konarska Maria",
title = "Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers",
journal = "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)",
number = "vol. 17, 1",
pages = "25-32",
year = "2011",
}
106
@inbook{UEK:2166700569,
author = "Sagan Adam and Kowalska-Musiał Magdalena",
title = "Dyadic Interactions in Service Encounter : Bayesian SEM Approach",
booktitle = "Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence",
pages = "573-582",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2010",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-642-01043-9",
}
107
@article{UEK:2165613075,
author = "Kaciak Eugene and Cullen Carman W. and Sagan Adam",
title = "The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering",
journal = "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing",
number = "vol. 18, 3/4",
pages = "159-166",
year = "2010",
}
108
@article{UEK:53048,
author = "Bugajska J. and Brzosko M. and Jędryka-Góral A. and Głuszko P. and Żołnierczyk-Zreda D. and Sagan Adam and Konarska M. and Rell-Bakalarska M. and Pazdur J. and Zeidler H. and Rihl M.",
title = "Psychological Stress in Rheumatoid Arthritis Patients : a Comparative Polish-German Study : Summary of the Current Conceptualization of the Role of Stress in Rheumatoid Arthritis",
journal = "Autoimmunity Reviews",
number = "Vol. 9, iss. 4",
pages = "211-215",
year = "2010",
}
109
@article{UEK:2166172012,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam",
title = "Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "54",
pages = "417-430",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
110
@unpublished{UEK:52058,
author = "Szymańska Anna",
title = "Wpływ działań promocyjnych na kształtowanie preferencji konsumenckich na rynku produktów firmy Coca-Cola",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
111
@article{UEK:2165632830,
author = "Sagan Adam and Rudawska Iga",
title = "Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "96",
pages = "265-274",
adress = "",
year = "2010",
}
112
@inbook{UEK:2165811768,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejście środków-celów w badaniach reklamy",
booktitle = "Nowe trendy w reklamie",
pages = "51-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica",
year = "2010",
isbn = "978-83-89281-88-3",
}
113
@unpublished{UEK:2168282271,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "99-107",
year = "2010",
}
114
@inbook{UEK:2164895113,
author = "Sagan Adam",
title = "Mieszane modele czynnikowe w międzynarodowej segmentacji psychograficznej : nowe podejście do segmentacji rynku",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "405-412",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
115
@article{UEK:2168296941,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "15",
pages = "87-98",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
116
@article{UEK:2165096296,
author = "Sagan Adam",
title = "Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ocenie skuteczności komunikacji rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "136",
pages = "23-33",
adress = "",
year = "2010",
}
117
@inbook{UEK:2165931832,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele zmiennych ukrytych a współczesne koncepcje marketingu",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe",
pages = "92-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6",
}
118
@inbook{UEK:2168224936,
author = "Sagan Adam",
title = "Narzędzia analityczne w marketingu relacji",
booktitle = "Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "5-21",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-53-4",
}
119
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
120
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Mirek Jolanta and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
121
@article{UEK:2161790582,
author = "Sagan Adam and Siwy-Hudowska Anna",
title = "Temperament a ryzyko - efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "41",
pages = "149-156",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
122
@inbook{UEK:2165889914,
author = "Sagan Adam",
title = "Dynamika kontaktu usługowego : metodologiczne aspekty pomiaru i analizy jakości procesu i efektu usługi",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach",
pages = "317-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-031-9",
}
123
@inbook{UEK:2164960913,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA - analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "39-58",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
124
@article{UEK:50427,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejście modelowe w segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "21-35",
year = "2009",
}
125
@inbook{UEK:2161830115,
author = "Sagan Adam",
title = "Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "128-138.",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
126
@article{UEK:53072,
author = "Bugajska Joanna and Michalak Janina Małgorzata and Jędryka-Góral Anna and Sagan Adam and Konarska Maria",
title = "Coronary Heart Disease Risk Factors and Cardiovascular Risk in Physical Workers and Manager",
journal = "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)",
number = "vol. 15 no. 1",
pages = "35-43",
year = "2009",
}
127
@unpublished{UEK:51483,
author = "Chrząszcz Wiesław",
title = "Strategia rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
128
@article{UEK:50402,
author = "Sagan Adam",
title = "Metaanaliza danych w marketingu zorientowanym na dowody - orientacja kliniczna w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "51",
pages = "114-124",
adress = "",
year = "2009",
}
129
@unpublished{UEK:2168306753,
author = "Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "6-27",
year = "2009",
}
130
@article{UEK:2165825518,
author = "Sagan Adam",
title = "Prezentacja graficzna modeli równań strukturalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "86",
pages = "31-41",
adress = "",
year = "2009",
}
131
@unpublished{UEK:2168247860,
author = "Sagan Adam",
title = "Ocena preferencji konsumentów w zakresie celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "89-97",
year = "2009",
}
132
@unpublished{UEK:2163817669,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejście badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "79-86",
year = "2008",
}
133
@inbook{UEK:2168308967,
author = "Sagan Adam",
title = "Modelowanie strukturalne w testowaniu nowego produktu - analiza ocen porównawczych Thurstone'a",
booktitle = "Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowania, znak towarowy)",
pages = "121-133",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-396-7",
}
134
@inbook{UEK:2166237703,
author = "Sagan Adam",
title = "Network Perspective on Consumer Research in Global Environment",
booktitle = "Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium",
pages = "222-227",
adress = "Banská Bystrica",
year = "2008",
isbn = "978-80-89382-00-2",
}
135
@inbook{UEK:2168309001,
author = "Sagan Adam and Kowalska-Musiał Magdalena",
title = "Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym - bayesowskie podejście w modelowaniu strukturalnym",
booktitle = "Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia",
pages = "197-207",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-886175-4-6",
}
136
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
137
@inbook{UEK:2164878604,
author = "Sagan Adam",
title = "Racjonalność : właściwość konsumenta czy modelu badacza?",
booktitle = "Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?",
pages = "226-240",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89072-15-3",
}
138
@inbook{UEK:2165306781,
author = "Sagan Adam",
title = "Procedury budowy skal w badaniach marketingowych : czy pożegnanie z psychometrią",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji",
pages = "115-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1777-5",
}
139
@unpublished{UEK:2163817821,
author = "Sagan Adam and Łapczyński Mariusz",
title = "Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "96-121",
year = "2008",
}
140
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Sagan Adam and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Plichta Grażyna",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
141
@inbook{UEK:2165967051,
author = "Sagan Adam",
title = "Metaanaliza w badaniach marketingowych : techniki i aplikacje",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "555-561",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
142
@unpublished{UEK:2168281835,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejście modelowe w segmentacji rynku",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "4-28",
year = "2007",
}
143
@article{UEK:50841,
author = "Sagan Adam",
title = "Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "19-33",
year = "2007",
}
144
@misc{UEK:2168319573,
author = "Sagan Adam",
title = "Gradient-Ordination Methods in the Analysis of the Firms - Environment Interaction on the Local Retail Market",
booktitle = "Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts",
pages = "155",
adress = "b.m.",
publisher = "University of Freiburg",
year = "2007",
}
145
@article{UEK:51093,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych : podstawowe podejścia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "37-51",
year = "2007",
}
146
@inbook{UEK:2165623132,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejście organicystyczne w badaniach konkurencyjności marek na rynku",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "85-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
147
@article{UEK:51094,
author = "Łapczyński Mariusz and Sagan Adam",
title = "Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "67-90",
year = "2007",
}
148
@article{UEK:2168228404,
author = "Sagan Adam",
title = "Kierunki ewolucji badań marketingowych : analiza historyczno-porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania",
number = "6",
pages = "121-130",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
149
@inbook{UEK:2168256012,
author = "Rudawska Iga and Sagan Adam",
title = "Multilevel Dimensions of Consumer Relationships in the Healthcare Service Market M-L IRT vs. M-L SEM Approach",
booktitle = "Advances in Data Analysis",
pages = "481-488",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2007",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-540-70980-0 ; 978-3-540-70981-7",
}
150
@unpublished{UEK:2168326565,
author = "Sagan Adam",
title = "Probabilistyczne modele wielopoziomowe zmiennych ukrytych w badaniach konkurencyjności",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "59-85",
year = "2006",
}
151
@inbook{UEK:2168258504,
author = "Sagan Adam",
title = "Koncepcje rzetelności i trafności badań jakościowych - zastosowanie metody QAP",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "154-164",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
152
@unpublished{UEK:2168326613,
author = "Sagan Adam",
title = "Kierunki zastosowań zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "206-244",
year = "2006",
}
153
@article{UEK:2168253764,
author = "Rudawska Iga and Sagan Adam",
title = "Identyfikacja więzi relacyjnych w sektorze ochrony zdrowia - zastosowanie modelu LVPLS",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "2 (12)",
pages = "80-91",
adress = "",
year = "2006",
}
154
@book{UEK:52194,
author = "Kall Jacek and Kłeczek Ryszard and Sagan Adam",
title = "Zarządzanie marką",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-89355-93-0",
}
155
@inbook{UEK:2168219696,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza ekologiczna w marketingu terytorialnym",
booktitle = "Marketing a aktywność regionów",
pages = "65-73",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2006",
isbn = "83-60397-06-6",
}
156
@article{UEK:2166386695,
author = "Rudawska Iga and Sagan Adam",
title = "Wielopoziomowe modele strukturalne w badaniach marketingowych - porównawcza analiza więzi relacyjnych na rynku usług",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1107",
pages = "507-514",
adress = "",
year = "2006",
}
157
@inbook{UEK:2166492945,
author = "Sagan Adam",
title = "Skale ipsatywne w diagnozie efektu nastawienia odpowiedzi w badaniach międzykulturowych",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "465-471",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
158
@unpublished{UEK:2168261342,
author = "Sagan Adam",
title = "Hierarchiczne modele strukturalne w analizie zachowania konsumenta",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "31-49",
year = "2005",
}
159
@unpublished{UEK:2168261968,
author = "Sagan Adam",
title = "Metodologiczne aspekty modelowania strukturalnego relacji partnerskich",
booktitle = "Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych",
pages = "24-38",
year = "2005",
}
160
@inbook{UEK:2168256014,
author = "Sagan Adam",
title = "Structural Model of Product Meaning Using Means-End Approach",
booktitle = "Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems",
pages = "379-387",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2005",
issn = "1431-8814",
isbn = "3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6",
}
161
@article{UEK:52616,
author = "Sagan Adam",
title = "Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "105-115",
year = "2005",
}
162
@inbook{UEK:2166388924,
author = "Sagan Adam",
title = "Entropijne podejście w segmentacji regionów UE - zastosowanie analizy niezależnych składowych",
booktitle = "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku",
pages = "39-46",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2005",
isbn = "83-921903-5-1",
}
163
@article{UEK:52444,
author = "Sagan Adam",
title = "Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "2-8",
year = "2005",
}
164
@article{UEK:2168239552,
author = "Sokołowski Andrzej and Sagan Adam",
title = "Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej",
journal = "StatSoft Polska",
pages = "",
year = "2005",
}
165
@article{UEK:53011,
author = "Sagan Adam",
title = "Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "59-73",
year = "2005",
}
166
@inbook{UEK:2166496979,
author = "Sagan Adam",
title = "Skale kierunkowe w badaniach marketingowych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "556-567",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
167
@article{UEK:2166530385,
author = "Sagan Adam and Siwy Anna",
title = "Role członków rodziny w procesie dokonywania zakupu - interakcyjna analiza sieciowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1010",
pages = "85-99",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1507-3866",
}
168
@inbook{UEK:2168236738,
author = "Sagan Adam and Światowiec Justyna",
title = "Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "457-465",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
169
@article{UEK:52259,
author = "Sagan Adam",
title = "Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "121-129",
adress = "",
year = "2004",
}
170
@article{UEK:2168239522,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele zachowań konsumenta",
journal = "CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Społecznej",
pages = "",
year = "2004",
}
171
@unpublished{UEK:2168261798,
author = "Sagan Adam",
title = "Machiawelizm konsumencki - budowa i walidacja skali z wykorzystaniem modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKER 3",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "66-83",
year = "2004",
}
172
@inbook{UEK:2168221130,
author = "Sagan Adam and Siwy Anna",
title = "Makiawelizm konsumencki a struktury rynkowe - zastosowanie modelu kompleksowej analizy czynnikowej TUCKALS 3",
booktitle = "Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja",
pages = "35-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
issn = "0867-7727",
}
173
@unpublished{UEK:2168283171,
author = "Paszkowska Romana and Sagan Adam",
title = "Edukacja do dialogu - metody rozwijania kompetencji międzykulturowej studentów w środowisku wielokulturowym",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III",
pages = "87-134",
year = "2004",
}
174
@book{UEK:2168220314,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe : podstawowe kierunki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-208-1",
}
175
@inbook{UEK:2168221382,
author = "Sagan Adam",
title = "Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica",
booktitle = "Statystyka i data mining w praktyce",
pages = "35-50",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88724-23-1",
}
176
@unpublished{UEK:2168270320,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza interakcji w sieciach układów rynkowych",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "36-54",
year = "2003",
}
177
@inbook{UEK:2168223236,
author = "Sagan Adam",
title = "Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnym",
booktitle = "Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym",
pages = "47-57",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-281-X",
}
178
@article{UEK:2168221420,
author = "Sagan Adam",
title = "Metoda środków-celów w badaniach marketingowych : stan obecny i kierunki rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1004",
pages = "193-201",
adress = "",
year = "2003",
}
179
@inbook{UEK:2166597313,
author = "Sagan Adam",
title = "Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "321-328",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
180
@inbook{UEK:2168252646,
author = "Baścik Kazimierz and Sagan Adam",
title = "Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "19-26",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-81-3",
}
181
@book{UEK:2168223082,
author = "Sagan Adam",
title = "Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej : studium teoretyczno-metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-189-1",
}
182
@inbook{UEK:2168262886,
author = "Sagan Adam",
title = "Model pomiarowy satysfakcji i lojalności",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "75-85",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
183
@inbook{UEK:2168262884,
author = "Sagan Adam",
title = "Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "39-52",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
184
@inbook{UEK:2168262882,
author = "Sagan Adam",
title = "Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "27-37",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
185
@inbook{UEK:2168262888,
author = "Sagan Adam",
title = "Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "87-92",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
186
@article{UEK:2168224030,
author = "Sagan Adam",
title = "Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "21-36",
year = "2003",
}
187
@inbook{UEK:2168262880,
author = "Sagan Adam",
title = "Marketing relacyjny",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "5-9",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
188
@unpublished{UEK:2168283161,
author = "Sagan Adam",
title = "Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru znaczeń produktów w koncepcji środków-celów",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II",
pages = "94-116",
year = "2003",
}
189
@inbook{UEK:2168252600,
author = "Sagan Adam",
title = "Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.)",
pages = "33-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-125-5",
}
190
@article{UEK:2168224674,
author = "Sagan Adam",
title = "Zastosowanie wielowymiarowych skal czynnikowych i skal Rascha w badaniach marketingowych (na przykładzie oceny efektów komunikacyjnych reklamy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "73-92",
year = "2002",
}
191
@article{UEK:2168226964,
author = "Sagan Adam",
title = "Metodologiczne problemy budowy skal pomiaru znaczeń w przekazie reklamowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "61-72",
year = "2002",
}
192
@unpublished{UEK:2168283127,
author = "Sagan Adam",
title = "Międzykulturowa ekwiwalencja skal pomiaru percepcji znaczeń produktu",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości",
pages = "59-76",
year = "2002",
}
193
@unpublished{UEK:2168280379,
author = "Sagan Adam",
title = "Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnych układów hierarchicznych : w oparciu o program komputerowy MPLUS",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "39-61",
year = "2002",
}
194
@inbook{UEK:2168224524,
author = "Sagan Adam",
title = "Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka",
booktitle = "Marketing",
pages = "130-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
195
@inbook{UEK:2168225012,
author = "Sagan Adam",
title = "Pomiar i analiza komunikacji marketingowej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "181-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
196
@inbook{UEK:2168332661,
author = "Baścik Kazimierz and Sagan Adam",
title = "Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "437-446",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
197
@unpublished{UEK:2168281243,
author = "Sagan Adam",
title = "Rola zmiennych mediujących w ocenie związków przyczynowo-skutkowych w modelach strukturalnych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "16-30",
year = "2001",
}
198
@article{UEK:2168235844,
author = "Sagan Adam",
title = "Metody sieciowe w analizie łańcuchów środków-celów z wykorzystaniem programu UCINET",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "23-36",
year = "2001",
}
199
@article{UEK:2168224326,
author = "Sagan Adam",
title = "Skalowanie we współczesnych badaniach marketingowych - kierunki i dylematy rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "852, t. 2",
pages = "469-478",
adress = "",
year = "2000",
}
200
@unpublished{UEK:2168283301,
author = "Sagan Adam",
title = "Wielowymiarowe skalowanie czynnikowe i skalowanie Rascha w badaniach konsumenckich",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "66-98",
year = "2000",
}
201
@article{UEK:2168257042,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania znaczeń produktów rynkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ANTHROPAC",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "49-64",
year = "2000",
}
202
@article{UEK:2168224124,
author = "Sagan Adam",
title = "Budowa skali do pomiaru znaczeń produktów prestiżowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "856",
pages = "49-59",
adress = "",
year = "2000",
}
203
@article{UEK:2168248490,
author = "Sagan Adam",
title = "Wybrane problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "53-64",
year = "2000",
}
204
@inbook{UEK:2168233480,
author = "Sagan Adam",
title = "Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich - zastosowanie analizy sieci społecznych",
booktitle = "Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "1999",
isbn = "83-911355-9-4",
}
205
@inbook{UEK:2168233722,
author = "Sagan Adam",
title = "Procesy interakcji w kształtowaniu się wzorców kulturowych konsumpcji społeczeństw europejskich - zastosowanie metodologii analizy sieci społecznych",
booktitle = "Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation?",
pages = "293-301",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1999",
isbn = "83-908267-8-X",
}
206
@inbook{UEK:2168254152,
author = "Sagan Adam",
title = "Przykłady stosowania technik analitycznych w badaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing i statystyka",
pages = "44-53",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska Sp. z o.o.",
year = "1999",
isbn = "83-904735-9-3",
}
207
@inbook{UEK:2168254150,
author = "Sagan Adam",
title = "Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych",
booktitle = "Marketing i statystyka",
pages = "26-36",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska Sp. z o.o.",
year = "1999",
isbn = "83-904735-9-3",
}
208
@article{UEK:2168239650,
author = "Sagan Adam",
title = "Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 2",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "2-7",
year = "1999",
}
209
@article{UEK:2168239648,
author = "Sagan Adam",
title = "Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych - cz. 1",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "2-5",
year = "1999",
}
210
@inbook{UEK:2168263274,
author = "Sagan Adam",
title = "Zastosowanie modelu strukturalnego PLS w badaniach selektywności rynku",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "95-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
211
@inbook{UEK:2168224640,
author = "Sagan Adam",
title = "Metodologiczne aspekty międzykulturowych badań marketingowych",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "59-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
212
@unpublished{UEK:2168240364,
author = "Sagan Adam",
title = "Percepcja symbolicznych aspektów kształtowania przewagi konkurencyjnej - podejście antropologiczne",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "33-54",
year = "1998",
}
213
@article{UEK:2168262246,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe - od podejść eksploracyjnych do konfirmacyjnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 43, 9 (448)",
pages = "15-26",
year = "1998",
}
214
@book{UEK:2168239838,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe : podstawowe kierunki",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-64-X",
}
215
@inbook{UEK:2168252698,
author = "Sagan Adam",
title = "Stan i perspektywy zastosowań modeli relacji strukturalnych w badaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "203-211",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
216
@inbook{UEK:2168238510,
author = "Sagan Adam",
title = "Etos nauczyciela akademickiego a specyfika nauczania w szkolnictwie wyższym",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "14-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
217
@article{UEK:2168248362,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejścia makro i mikro w badaniach znaczeń produktów i wartości konsumenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "73-88",
year = "1998",
}
218
@inbook{UEK:2168233906,
author = "Sagan Adam",
title = "Zastosowanie modelu PLS w badaniach zachowań konsumentów",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "218-223",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
219
@inbook{UEK:2168236630,
author = "Sagan Adam",
title = "Metoda Lisrel w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "44-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
220
@misc{UEK:2168252500,
author = "Sagan Adam",
title = "Symboliczna rola produktu w systemie komunikacji marketingowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "54-56",
year = "1996",
}
221
@article{UEK:2168257662,
author = "Sagan Adam",
title = "Kierunki badań segmentacyjnych rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "65-78",
year = "1996",
}
222
@unpublished{UEK:2168283501,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania układów selektywnościowych marek produktów",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "34-80",
year = "1996",
}
223
@article{UEK:2168236782,
author = "Sagan Adam",
title = "Rola analogii w rozwoju dyscypliny marketingowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8-9",
pages = "2-7",
year = "1996",
}
224
@unpublished{UEK:2168283653,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele pomiarowe wielowymiarowych struktur latentnych w badaniach rynkowych",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "40-63",
year = "1996",
}
225
@unpublished{UEK:2168329519,
author = "Sagan Adam",
title = "Identyfikacja struktur segmentacyjnych rynku",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynku",
pages = "2-44",
year = "1995",
}
226
@inbook{UEK:2168253754,
author = "Sagan Adam",
title = "Zastosowanie MDS w ocenie skuteczności strategii pozycjonowania produktu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, marketing, strategie",
pages = "565-574",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-904826-0-6",
}
227
@article{UEK:2168243700,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejścia do badań segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "19-35",
year = "1995",
}
228
@unpublished{UEK:2168288289,
author = "Sagan Adam",
title = "Procesy interakcji symbolicznych w komunikacji marketingowej : ujęcie interpretacyjne",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
229
@unpublished{UEK:2168330777,
author = "Sagan Adam",
title = "Podejścia i metody segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych",
booktitle = "Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych",
pages = "59-109",
year = "1994",
}
230
@article{UEK:2168243360,
author = "Sagan Adam",
title = "Koncepcje rynku w metodologii nauk ekonomicznych",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "8-9 (44-45)",
pages = "33-37",
year = "1993",
}
231
@inbook{UEK:2168306257,
author = "Mynarski Stefan and Sagan Adam and Węgrzyn Ryszard",
title = "Mechanizm równowagi rynkowej",
booktitle = "Analiza rynku : systemy i mechanizmy",
pages = "29-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
232
@unpublished{UEK:2168329911,
author = "Sagan Adam and Węgrzyn Ryszard",
title = "Koncepcja modelu rynku integralnego",
booktitle = "Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej",
pages = "43-95",
year = "1993",
}
233
@article{UEK:2168263638,
author = "Sagan Adam",
title = "Funkcjonowanie rynku integralnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "403",
pages = "23-33",
year = "1993",
}
234
@inbook{UEK:2168306239,
author = "Mynarski Stefan and Sagan Adam",
title = "Systematyka rynku",
booktitle = "Analiza rynku : systemy i mechanizmy",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
235
@inbook{UEK:2168296969,
author = "Sagan Adam",
title = "Istota marketingu",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "45-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
236
@inbook{UEK:2168296977,
author = "Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "133-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
237
@book{UEK:2168236426,
author = "Bazarnik Jacek and Grabiński Tadeusz and Kąciak Eugeniusz and Mynarski Stefan and Sagan Adam",
title = "Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
isbn = "83-85719-00-8",
}
238
@article{UEK:2168246714,
author = "Sagan Adam",
title = "Rola produktu w rynkowej komunikacji symbolicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "31-41",
year = "1991",
}
239
@article{UEK:2168269208,
author = "Sagan Adam",
title = "Modele masowego komunikowania w działalności marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "57-74",
year = "1990",
}
240
@article{UEK:2168259818,
author = "Sagan Adam",
title = "Rynek kapitałowy a redukcja ryzyka - polskie perspektywy",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 34, 3 (187)",
pages = "16-19",
year = "1988",
}
241
@unpublished{UEK:2168302333,
author = "Sagan Adam and Białynicki-Birula Paweł and Węgrzyn Ryszard and Baścik Kazimierz",
title = "Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
242
@unpublished{UEK:2168287427,
title = "Modele przestrzenne rynku w układach branżowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
243
@unpublished{UEK:2168269668,
title = "Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2012",
}
244
@unpublished{UEK:2168260252,
title = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
245
@unpublished{UEK:2168282197,
title = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2010",
}
246
@unpublished{UEK:2168247834,
title = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
247
@unpublished{UEK:2163811000,
title = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
248
@unpublished{UEK:2168281833,
title = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
249
@unpublished{UEK:2168261962,
title = "Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
250
@unpublished{UEK:2168274945,
author = "Mynarski Stefan and Grabiński Tadeusz and Baścik Kazimierz and Sagan Adam and Węgrzyn Ryszard",
title = "Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}