Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Karolina M. Wójciak , Michał Halagarda , Sascha Rohn , Paulina Kęska , Agnieszka Latoch , Joanna Stadnik
Tytuł:
Selected Nutrients Determining the Quality of Different Cuts of Organic and Conventional Pork
Źródło:
European Food Research and Technology. - vol. 247, iss. 6 (2021) , s. 1389-1400. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed by the program of the Minister of Science and Higher Education under the name (project number 029/RID/2018/19, funding amount 11 927 330.00 PLN).
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168354568
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Agnieszka Latoch , Karolina M. Wójciak , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Michał Halagarda ,
Tytuł:
Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork
Źródło:
International Journal of Food Science & Technology (2021) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Project financed under the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number 029/RID/2018/19 funding amount 11 927 330.00 PLN".
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168356426
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Spiros A. Drivelos , Georgios P. Danezis , Michał Halagarda , Stanisław Popek , Constantinos A. Georgiou
Tytuł:
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics
Źródło:
Food Chemistry. - vol. 338 (2021) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support of this work by the project «FoodOmicsGR Comprehensive Characterisation of Foods» (MIS 5029057) which is implemented under the Action "Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure", funded by the Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014- 2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).
Lista 2019:
200.00 pkt
Nr:
2168349806
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Michał Halagarda , Karolina M. Wójciak ,
Tytuł:
Health and Safety Aspects of Traditional European Meat Products : a Review
Źródło:
Meat Science (2021) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168356860
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Georgios A. Koulis , Aristeidis S. Tsagkaris , Reza Aalizadeh , Marilena E. Dasenaki , Eleni I. Panagopoulou , Spyros Drivelos , Michał Halagarda , Constantinos A. Georgiou , Charalampos Proestos , Nikolaos S. Thomaidis
Tytuł:
Honey Phenolic Compound Profiling and Authenticity Assessment Using HRMS Targeted and Untargeted Metabolomics
Źródło:
Molecules. - vol. 26, iss. 9 (2021) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Metabolomics in Food Authentication : Strategies and Applications - Bibliogr.
Program badawczy:
The research work was supported by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Technology (GSRT), under the HFRI Ph.D. Fellowship grant (GA. no. 2084).
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168355872
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020) , s. 3-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351608
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Jakość pieczywa pszenno-żytniego i żytniego dostępnego na terenie Małopolski = Quality of Wheat-Rye and Rye Bread Available in Lesser Poland
Źródło:
Kształtowanie jakości żywności = Food Quality Development / red. Agnieszka Palka - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 83-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-344-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357072
rozdział w monografii
8

Autor:
Michał Halagarda , Sabrina Groth , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Vasilisa Pedan
Tytuł:
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland
Źródło:
Antioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Center, Poland, grant number DEC-2017/01/X/NZ9/00001.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168343880
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Paulina Kęska , Sascha Rohn , Michał Halagarda , Karolina M. Wójciak
Tytuł:
Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity
Źródło:
Antioxidants. - vol. 9, iss. 9 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Antioxidants in Foods - Bibliogr.
Program badawczy:
This project was financed under the program of the Minister of Science and Higher Education (Poland)under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 029/RID/2018/19, funding amount11 927 330.00 PLN
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168349886
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 90-103 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-594-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340173
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-593-1
Nr:
2168340163
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340241
varia
13

Tytuł:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Źródło:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168340415
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-593-1
Poziom I:
Nr:
2168340143
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality
Źródło:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education-grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168327967
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 1 (114) (2018) , s. 137-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324991
artykuł w czasopiśmie
17

Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 362-370. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168325007
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality
Źródło:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168322763
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Designing Quality in the New Food Product Development Process = Kształtowanie jakości w procesie projektowania nowych produktów żywnościowych
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (57) (2018) , s. 35-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168332707
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326213
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168324091
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production = Wartość odżywcza i jakość sensoryczna pieczywa żytniego i pszenno-żytniego produkowanego metodami tradycyjnymi
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 86-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326211
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Consumer Response to Genetically Modified Foods
Źródło:
Reference Module in Food Science - [Amsterdam]: Elsevier, 2018, s. 1-5 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-08-100596-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328003
rozdział w monografii
24

Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168324999
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Tytuł:
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice
Źródło:
Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018) , s. 317-335. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324417
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949236-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319179
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
27

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland
Źródło:
Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education, grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318581
artykuł w czasopiśmie
28

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 32. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319553
varia
29

Tytuł:
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Food Snacks Exemplified by Potato Chips
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 20-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319199
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough
Źródło:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 86 (2017) , s. 603-610. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168318579
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Stanisław Popek , Michał Halagarda , Karolina Kursa
Tytuł:
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis
Źródło:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017) , s. 482-487. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310965
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process
Źródło:
British Food Journal. - vol. 119, iss. 3 (2017) , s. 511-526. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidised by the Polish Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168312545
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017) , s. 325-332. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168314021
artykuł w czasopiśmie
34

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309387
varia
35

Tytuł:
Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego = Sensory Assessment as an Indicator of the Bread Quality
Źródło:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 86-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307045
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309321
varia
38

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 793-800. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308015
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309383
varia
40

Tytuł:
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidised by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of research potential, awarded to the Department of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312423
artykuł w czasopiśmie
41

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308013
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers
Źródło:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168300865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek , Michał Halagarda
Konferencja:
29th EFFoST International Conference "Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society", Ateny, Grecja, od 2015-11-10 do 2015-11-12
Tytuł:
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey [dokument elektroniczny]
Źródło:
Food Science Research and Innovation / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015, s. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-618-82196-1-8
Nr:
2168299333
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Autor:
Michał Halagarda , Katarzyna Kowa-Halagarda
Tytuł:
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297205
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283613
varia
46

Tytuł:
Rektor UEK Prezydentem IGWT
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291125
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-299
Nr:
2168292075
doktorat
49

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych
Źródło:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284321
varia
50

Tytuł:
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market
Źródło:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 35-45 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284285
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy = New Food Product Development and Company Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284355
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Michał Halagarda , Katarzyna Kowa-Halagarda
Tytuł:
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294731
varia
54

Tytuł:
Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-7-5
Nr:
2168292343
rozdział w monografii
55

Konferencja:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Tytuł:
Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers' Preferences
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 101. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294685
varia
56

Tytuł:
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis
Źródło:
Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012) , s. 242-245. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267100
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 131-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243656
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Michał Halagarda , Katarzyna Kowa , Zofia Cichoń
Tytuł:
The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245288
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej = Food Product Development as an Element of the Quality Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 205 (2011) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226737
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej = Food Product Nutritional Labelling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221588
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach
Źródło:
Cukiernictwo i Piekarstwo. - t. 13, nr 5 (2009) , s. 58-60
Nr:
2168328299
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
New Food Product Development = Projektowanie nowych produktów żywnościowych
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (17) (2008) , s. 32-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168328045
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Sygnatura:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Sygnatura:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Sygnatura:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Sygnatura:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
naukowo-badawcze
1
Selected Nutrients Determining the Quality of Different Cuts of Organic and Conventional Pork / Karolina M. Wójciak, Michał HALAGARDA, Sascha Rohn, Paulina Kęska, Agnieszka Latoch, Joanna Stadnik // European Food Research and Technology. - vol. 247, iss. 6 (2021), s. 1389-1400. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-021-03716-y. - ISSN 1438-2377
2
Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork / Agnieszka Latoch, Karolina M. Wójciak, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA // International Journal of Food Science & Technology. - (2021) (2021) (2021) (2021) (2021) (2021). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.15217. - ISSN 0950-5423
3
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. Georgiou // Food Chemistry. - vol. 338 (2021), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0308-8146
4
Health and Safety Aspects of Traditional European Meat Products : a Review / Michał HALAGARDA, Karolina M. Wójciak // Meat Science. - (2021) (2021) (2021). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174021001996. - ISSN 0309-1740
5
Honey Phenolic Compound Profiling and Authenticity Assessment Using HRMS Targeted and Untargeted Metabolomics / Georgios A. Koulis, Aristeidis S. Tsagkaris, Reza Aalizadeh, Marilena E. Dasenaki, Eleni I. Panagopoulou, Spyros Drivelos, Michał HALAGARDA, Constantinos A. Georgiou, Charalampos Proestos, Nikolaos S. Thomaidis // Molecules. - vol. 26, iss. 9 (2021), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Metabolomics in Food Authentication : Strategies and Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/9/2769/htm. - ISSN 1420-3049
6
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata Krzywonos // Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020), s. 3-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf. - ISSN 0137-7221
7
Jakość pieczywa pszenno-żytniego i żytniego dostępnego na terenie Małopolski = Quality of Wheat-Rye and Rye Bread Available in Lesser Poland / Michał HALAGARDA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // W: Kształtowanie jakości żywności = Food Quality Development / red. Agnieszka Palka. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 83-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-344-8
8
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa Pedan // Antioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
9
Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity / Paulina Kęska, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA, Karolina M. Wójciak // Antioxidants. - vol. 9, iss. 9 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Antioxidants in Foods. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/835. - ISSN 2076-3921
10
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 90-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
11
Przedmowa / Michał HALAGARDA // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-593-1
12
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
13
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0894-3214
14
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice. - ISBN 978-83-7789-593-1
15
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKA // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf. - ISSN 2071-1050
16
A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski / Michał HALAGARDA, JoannA PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Kamil FIJOREK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 1 (114) (2018), s. 137-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf. - ISSN 2451-0769
17
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers / Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 362-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
18
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Meat Science. - vol. 139 (2018), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0309-1740
19
Designing Quality in the New Food Product Development Process = Kształtowanie jakości w procesie projektowania nowych produktów żywnościowych / Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (57) (2018), s. 35-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/tpj_4_57_2018.pdf. - ISSN 1733-747X
20
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno / Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf. - ISSN 1733-747X
21
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
22
Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production = Wartość odżywcza i jakość sensoryczna pieczywa żytniego i pszenno-żytniego produkowanego metodami tradycyjnymi / Michał HALAGARDA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 86-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf. - ISSN 1733-747X
23
Consumer Response to Genetically Modified Foods / Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // W: Reference Module in Food Science [on-line]. - [Amsterdam]: Elsevier, 2018. - S. 1-5. - Bibliogr. - ISBN 978-0-08-100596-5
24
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
25
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice / M. HALAGARDA, G. SUWAŁA // Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018), s. 317-335. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/960. - ISSN 1120-1770
26
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
27
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKA // Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/. - ISSN 0146-9428
28
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych / Michał HALAGARDA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
29
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Food Snacks Exemplified by Potato Chips / Michał HALAGARDA // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 20-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
30
Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough / Michał HALAGARDA // LWT-Food Science and Technology. - vol. 86 (2017), s. 603-610. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-6438
31
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina Kursa // LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017), s. 482-487. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-6438
32
Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process / Michał HALAGARDA // British Food Journal. - vol. 119, iss. 3 (2017), s. 511-526. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
33
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA // International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017), s. 325-332. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
34
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
35
Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego = Sensory Assessment as an Indicator of the Bread Quality / Michał HALAGARDA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 86-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
36
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
37
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality / Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA, Grzegorz SUWALA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
38
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 793-800. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
39
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
40
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888. - ISSN 1898-6447
41
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
42
Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers / Michał HALAGARDA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
43
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey / Karolina Kursa, Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA // W: Food Science Research and Innovation [Dokument elektroniczny] : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis. - Dane tekstowe (plik pdf). - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-618-82196-1-8
44
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa-Halagarda // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015), s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
45
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market / Michał HALAGARDA // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
46
Rektor UEK Prezydentem IGWT / Michał HALAGARDA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
47
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-1818
48
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego / Michał HALAGARDA ; . - Kraków : , 2014. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław POPEK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003030
49
Jakość wędlin tradycyjnych / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
50
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market / Michał HALAGARDA // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
51
Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy = New Food Product Development and Company Competitiveness / Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545. - ISSN 1898-6447
52
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-6447
53
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa-Halagarda // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
54
Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA // W: Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-7-5
55
Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers' Preferences / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
56
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA, Kamil FIJOREK // Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012), s. 242-245. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0026-3788
57
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 131-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
58
The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa, Zofia CICHOŃ // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
59
Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej = Food Product Development as an Element of the Quality Strategy / Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 205 (2011), s. 193-201. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
60
Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej = Food Product Nutritional Labelling / Michał HALAGARDA, Zofia CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190409. - ISSN 1898-6447
61
System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach / Michał Halagarda // Cukiernictwo i Piekarstwo. - t. 13, nr 5 (2009), s. 58-60. - ISSN 1643-9988
62
New Food Product Development = Projektowanie nowych produktów żywnościowych / Michał Halagarda // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (17) (2008), s. 32-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
63
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wójciak K., Halagarda M., Rohn S., Kęska P., Latoch A., Stadnik J., (2021), Selected Nutrients Determining the Quality of Different Cuts of Organic and Conventional Pork, "European Food Research and Technology", vol. 247, iss. 6, s. 1389-1400; https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-021-03716-y
2
Latoch A., Wójciak K., Popek S., Rohn S., Halagarda M., (2021), Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork, "International Journal of Food Science & Technology"; https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.15217
3
Drivelos S., Danezis G., Halagarda M., Popek S., Georgiou C., (2021), Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics, "Food Chemistry", vol. 338, s. 1-8.
4
Halagarda M., Wójciak K., (2021), Health and Safety Aspects of Traditional European Meat Products : a Review, "Meat Science"; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174021001996
5
Koulis G., Tsagkaris A., Aalizadeh R., Dasenaki M., Panagopoulou E., Drivelos S., Halagarda M., Georgiou C., Proestos C., Thomaidis N., (2021), Honey Phenolic Compound Profiling and Authenticity Assessment Using HRMS Targeted and Untargeted Metabolomics, "Molecules", vol. 26, iss. 9, s. 1-21; https://www.mdpi.com/1420-3049/26/9/2769/htm
6
Salerno-Kochan R., Popek S., Halagarda M., Krzywonos M., (2020), Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych, "Przegląd Organizacji", nr 8 (967), s. 3-12; https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf
7
Halagarda M., Miśniakiewicz M., (2020), Jakość pieczywa pszenno-żytniego i żytniego dostępnego na terenie Małopolski. [W:] Palka A. (red.), Kształtowanie jakości żywności, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 83-92.
8
Halagarda M., Groth S., Popek S., Rohn S., Pedan V., (2020), Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland, "Antioxidants", vol. 9, iss. 1, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
9
Kęska P., Rohn S., Halagarda M., Wójciak K., (2020), Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity, "Antioxidants", vol. 9, iss. 9, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/835
10
Halagarda M., Kędzior W., (2019), Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 90-103.
11
Halagarda M., (2019), Przedmowa. [W:] Halagarda M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 5.
12
Halagarda M., Kędzior W., (2019), The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 38.
13
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617.
14
Halagarda M. (red.), (2019), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 183 s.
15
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., Kudełka W., (2018), Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf
16
Halagarda M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Fijorek K., (2018), A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 25, nr 1 (114), s. 137-150; http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf
17
Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W., (2018), Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 362-370.
18
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2018), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Meat Science", vol. 139, s. 25-34.
19
Halagarda M., (2018), Designing Quality in the New Food Product Development Process, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (57), s. 35-55; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/tpj_4_57_2018.pdf
20
Suwała G., Halagarda M., (2018), The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 35-47; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf
21
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
22
Halagarda M., Miśniakiewicz M., (2018), Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 86-98; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf
23
Halagarda M., Popek S., (2018), Consumer Response to Genetically Modified Foods. [W:] Reference Module in Food Science [on-line], [Amsterdam] : Elsevier, s. 1-5.
24
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
25
Halagarda M., Suwała G., (2018), Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice, "Italian Journal of Food Science", vol. 30, no. 2, s. 317-335; https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/960
26
Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), (2017), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 235 s.
27
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2017), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland, "Journal of Food Quality", vol. 2017, s. 1-10; https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/
28
Halagarda M., (2017), Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 32.
29
Halagarda M., (2017), Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 20-32.
30
Halagarda M., (2017), Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough, "LWT-Food Science and Technology", vol. 86, s. 603-610.
31
Popek S., Halagarda M., Kursa K., (2017), A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis, "LWT-Food Science and Technology", vol. 77, s. 482-487.
32
Halagarda M., (2017), Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process, "British Food Journal", vol. 119, iss. 3, s. 511-526.
33
Popek S., Halagarda M., (2017), Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 41, nr 3, s. 325-332.
34
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 144.
35
Halagarda M., Miśniakiewicz M., (2016), Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 86-98.
36
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
37
Popek S., Halagarda M., Suwala G., (2016), Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 27.
38
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 793-800.
39
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 143.
40
Halagarda M., Suwała G., (2016), The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888
41
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
42
Halagarda M., (2015), Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 81-94.
43
Kursa K., Popek S., Halagarda M., (2015), A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey. [W:] Dermesonlouoglou E., Giannou V., Gogou E. (red.), Food Science Research and Innovation: Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 [Dokument elektroniczny], Athens : NTUA, School of Chemical Engineering, s. 1716-1720.
44
Halagarda M., Kowa-Halagarda K., (2015), Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 34-42.
45
Halagarda M., (2014), The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 65.
46
Halagarda M., (2014), Rektor UEK Prezydentem IGWT, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
47
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
48
Halagarda M., (2014), Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego, Prom. Popek S., Kraków : , 217 k.
49
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 43.
50
Halagarda M., (2014), The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 35-45.
51
Halagarda M., (2014), Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 57-73; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545
52
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
53
Halagarda M., Kowa-Halagarda K., (2013), Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 56.
54
Miśniakiewicz M., Halagarda M., (2013), Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 7-23.
55
Miśniakiewicz M., Halagarda M., (2013), Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers\' Preferences. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 101.
56
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., Fijorek K., (2012), Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis, "Milchwissenschaft", Vol. 67, Iss. 3, s. 242-245.
57
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., (2012), Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 131-151.
58
Halagarda M., Kowa K., Cichoń Z., (2012), The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
59
Halagarda M., (2011), Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 205, s. 193-201.
60
Halagarda M., Cichoń Z., (2011), Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 19-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190409
61
Halagarda M., (2009), System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach, "Cukiernictwo i Piekarstwo", t. 13, nr 5, s. 58-60.
62
Halagarda M., (2008), New Food Product Development, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (17), s. 32-41.
63
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
64
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
65
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
66
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
67
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
1
@article{artUEK:2168354568,
author = "Karolina M. Wójciak and Michał Halagarda and Sascha Rohn and Paulina Kęska and Agnieszka Latoch and Joanna Stadnik",
title = "Selected Nutrients Determining the Quality of Different Cuts of Organic and Conventional Pork",
journal = "European Food Research and Technology",
number = "vol. 247, iss. 6",
pages = "1389-1400",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03716-y},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-021-03716-y},
}
2
@article{artUEK:2168356426,
author = "Agnieszka Latoch and Karolina M. Wójciak and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Michał Halagarda and ",
title = "Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork",
journal = "International Journal of Food Science & Technology",
pages = "",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.15217},
url = {https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.15217},
}
3
@article{artUEK:2168349806,
author = "Spiros A. Drivelos and Georgios P. Danezis and Michał Halagarda and Stanisław Popek and Constantinos A. Georgiou",
title = "Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 338",
pages = "1-8",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127936},
url = {},
}
4
@article{artUEK:2168356860,
author = "Michał Halagarda and Karolina M. Wójciak and ",
title = "Health and Safety Aspects of Traditional European Meat Products : a Review",
journal = "Meat Science",
pages = "",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108623},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174021001996},
}
5
@article{artUEK:2168355872,
author = "Georgios A. Koulis and Aristeidis S. Tsagkaris and Reza Aalizadeh and Marilena E. Dasenaki and Eleni I. Panagopoulou and Spyros Drivelos and Michał Halagarda and Constantinos A. Georgiou and Charalampos Proestos and Nikolaos S. Thomaidis",
title = "Honey Phenolic Compound Profiling and Authenticity Assessment Using HRMS Targeted and Untargeted Metabolomics",
journal = "Molecules",
number = "vol. 26, iss. 9",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/molecules26092769},
url = {https://www.mdpi.com/1420-3049/26/9/2769/htm},
}
6
@article{artUEK:2168351608,
author = "Renata Salerno-Kochan and Stanisław Popek and Michał Halagarda and Małgorzata Krzywonos",
title = "Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8 (967)",
pages = "3-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.08.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf},
}
7
@inbook{fmUEK:2168357072,
author = "Michał Halagarda and Małgorzata Miśniakiewicz",
title = "Jakość pieczywa pszenno-żytniego i żytniego dostępnego na terenie Małopolski",
booktitle = "Kształtowanie jakości żywności",
pages = "83-92",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-7421-344-8",
}
8
@article{artUEK:2168343880,
author = "Michał Halagarda and Sabrina Groth and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Vasilisa Pedan",
title = "Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland",
journal = "Antioxidants",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/antiox9010044},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44},
}
9
@article{artUEK:2168349886,
author = "Paulina Kęska and Sascha Rohn and Michał Halagarda and Karolina M. Wójciak",
title = "Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity",
journal = "Antioxidants",
number = "vol. 9, iss. 9",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/antiox9090835},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/835},
}
10
@inbook{fmUEK:2168340173,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "90-103",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
11
@misc{wstUEK:2168340163,
author = "Michał Halagarda",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "5",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
12
@misc{varUEK:2168340241,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "38",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
13
@article{artUEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {},
}
14
@book{monUEK:2168340143,
title = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
editor = Halagarda Michał,
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
15
@article{artUEK:2168327967,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska and Wanda Kudełka",
title = "Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10113885},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf},
}
16
@article{artUEK:2168324991,
author = "Michał Halagarda and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Kamil Fijorek",
title = "A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 25, 1 (114)",
pages = "137-150",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2018/114/226},
url = {http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf},
}
17
@inbook{mkaUEK:2168325007,
author = "Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "362-370",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
18
@article{artUEK:2168322763,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Meat Science",
number = "vol. 139",
pages = "25-34",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.01.006},
url = {},
}
19
@article{artUEK:2168332707,
author = "Michał Halagarda",
title = "Designing Quality in the New Food Product Development Process",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (57)",
pages = "35-55",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.04.03},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/tpj_4_57_2018.pdf},
}
20
@article{artUEK:2168326213,
author = "Grzegorz Suwała and Michał Halagarda",
title = "The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "35-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.03.03},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf},
}
21
@article{artUEK:2168324091,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12427},
url = {},
}
22
@article{artUEK:2168326211,
author = "Michał Halagarda and Małgorzata Miśniakiewicz",
title = "Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "86-98",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.03.08},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/3_56_2018.pdf},
}
23
@inbook{fmUEK:2168328003,
author = "Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Consumer Response to Genetically Modified Foods",
booktitle = "Reference Module in Food Science",
pages = "1-5",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21884-2},
url = {},
isbn = "978-0-08-100596-5",
}
24
@inbook{mkaUEK:2168324999,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
25
@article{artUEK:2168324417,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice",
journal = "Italian Journal of Food Science",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "317-335",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14674/IJFS-960},
url = {https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/960},
}
26
@book{monUEK:2168319179,
title = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
editor = Halagarda Michał,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
27
@article{artUEK:2168318581,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland",
journal = "Journal of Food Quality",
number = "vol. 2017",
pages = "1-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1155/2017/9037016},
url = {https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/},
}
28
@misc{varUEK:2168319553,
author = "Michał Halagarda",
title = "Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "32",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
29
@inbook{fmUEK:2168319199,
author = "Michał Halagarda",
title = "Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "20-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
30
@article{artUEK:2168318579,
author = "Michał Halagarda",
title = "Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 86",
pages = "603-610",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2017.08.048},
url = {},
}
31
@article{artUEK:2168310965,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda and Karolina Kursa",
title = "A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 77",
pages = "482-487",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.12.003},
url = {},
}
32
@article{artUEK:2168312545,
author = "Michał Halagarda",
title = "Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 119, iss. 3",
pages = "511-526",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-07-2016-0338},
url = {},
}
33
@article{artUEK:2168314021,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 41, 3",
pages = "325-332",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12345},
url = {},
}
34
@misc{varUEK:2168309387,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
35
@inbook{fmUEK:2168307045,
author = "Michał Halagarda and Małgorzata Miśniakiewicz",
title = "Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "86-98",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
36
@article{artUEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
37
@misc{varUEK:2168309321,
author = "Stanislaw Popek and Michal Halagarda and Grzegorz Suwala",
title = "Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "27",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
38
@inbook{mkaUEK:2168308015,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "793-800",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
39
@misc{varUEK:2168309383,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "143",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
40
@article{artUEK:2168312423,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "71-86",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0805},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888},
}
41
@inbook{mkaUEK:2168308013,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
42
@inbook{fmUEK:2168300865,
author = "Michał Halagarda",
title = "Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "81-94",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
43
@inbook{mkaUEK:2168299333,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey",
booktitle = "Food Science Research and Innovation",
pages = "1716-1720",
adress = "Athens",
publisher = "NTUA, School of Chemical Engineering",
year = "2015",
isbn = "978-618-82196-1-8",
}
44
@article{artUEK:2168297205,
author = "Michał Halagarda and Katarzyna Kowa-Halagarda",
title = "Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "34-42",
year = "2015",
}
45
@misc{varUEK:2168283613,
author = "Michał Halagarda",
title = "The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "65",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
46
@article{artnUEK:2168291125,
author = "Michał Halagarda",
title = "Rektor UEK Prezydentem IGWT",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "24-25",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
47
@article{artUEK:2168294537,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf},
}
48
@unpublished{drUEK:2168292075,
author = "Michał Halagarda",
title = "Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003030},
}
49
@misc{varUEK:2168284321,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "43",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
50
@inbook{fmUEK:2168284285,
author = "Michał Halagarda",
title = "The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "35-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
51
@article{artUEK:2168284355,
author = "Michał Halagarda",
title = "Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "57-73",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0305},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545},
}
52
@article{artUEK:2168287361,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531},
}
53
@misc{varUEK:2168294731,
author = "Michał Halagarda and Katarzyna Kowa-Halagarda",
title = "Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "56",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
54
@inbook{fmUEK:2168292343,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Michał Halagarda",
title = "Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products",
pages = "7-23",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-7-5",
}
55
@misc{varUEK:2168294685,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Michał Halagarda",
title = "Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers' Preferences",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "101",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
56
@article{artUEK:2168267100,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Michał Halagarda and Kamil Fijorek",
title = "Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis",
journal = "Milchwissenschaft",
number = "Vol. 67, Iss. 3",
pages = "242-245",
year = "2012",
url = {},
}
57
@article{artUEK:2168243656,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Michał Halagarda",
title = "Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "131-151",
year = "2012",
}
58
@inbook{mkaUEK:2168245288,
author = "Michał Halagarda and Katarzyna Kowa and Zofia Cichoń",
title = "The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
59
@article{artUEK:2168226737,
author = "Michał Halagarda",
title = "Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "205",
pages = "193-201",
adress = "",
year = "2011",
}
60
@article{artUEK:2168221588,
author = "Michał Halagarda and Zofia Cichoń",
title = "Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "19-36",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190409},
}
61
@article{artUEK:2168328299,
author = "Michał Halagarda",
title = "System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach",
journal = "Cukiernictwo i Piekarstwo",
number = "t. 13, 5",
pages = "58-60",
year = "2009",
}
62
@article{artUEK:2168328045,
author = "Michał Halagarda",
title = "New Food Product Development",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (17)",
pages = "32-41",
year = "2008",
}
63
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska and Zofia Cichoń",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
64
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
65
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
66
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
67
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}