Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331157
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues
Źródło:
Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by the Ministry of Higher Education from a grant for the Faculty of Management, University of Economics in Kraków for young researchers and doctoral students
ISBN:
978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
Nr:
2168315627
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315691
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305401
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodnìj naukovo-praktičnìj konferencìï: prisvâčenìj 95-rìččû Odesʹkogo nacìonalʹnogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 50-rìččû kafedri ekonomìki ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom, Odessa, Ukraina, od 2016-06-23 do 2016-06-24
Tytuł:
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015
Źródło:
Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi - Odesa: ONEU, 2016, s. 8-10 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168306997
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Autor:
Tytuł:
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 6 (2016) , s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310973
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308555
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014 = The Interest of Exhibitors and Visitors HORECA Fair in Krakow in the Years 2010-2014
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 379-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów = Social Media in Marketing Activities of Cities and Regions
Źródło:
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2015, s. 76-99. - Streszcz.
ISBN:
978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
Nr:
2168299775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast = Social Media in the Marketing Activities of Cities
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - R. 25, nr 7-8 (295-296) (2015) , s. 144-156. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300815
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 50 (2015) , s. 117-128. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297209
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 33-48
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-57-7
Nr:
2168300819
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych = Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 5 (358) (2015) , s. 226-239. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300209
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach
Adres wydawniczy:
Gliwice: UKiP J&D Gębka, 2015
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60837-94-8
Nr:
2168300425
monografia
20

Tytuł:
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents
Źródło:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri, 2014, s. 140-152
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 46 (2014) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283893
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014) , s. 25-40. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286289
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 181-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168287529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 11 (2014) , s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285555
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego = Evolution of the City : from the Traditional to the Innovative
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292669
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza = Creating of Tourist Offer by Museums Located in Krakow Kazimierz
Źródło:
Dynamika przemian rynku turystycznego / red. Zygmunt Kruczek i Włodzimierz Banasik - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014, s. 151-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933284-6-8
Nr:
2168287533
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 43-60. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279965
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce = Creating Partnership in Turism
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2014) , s. 21-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292177
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
332 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-298
Nr:
2168290899
doktorat
30

Autor:
Tytuł:
The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure = Wpływ cech demograficzno - społecznych turystów na ich percepcję miejskiej infrastruktury turystycznej
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2014) , s. 30-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287931
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta = Selection of Target Geographical Segments of the Tourist City Market
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 399-406. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (270) (2013) , s. 15-25. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260710
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270924
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168269830
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne = Identyfication of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (347) (2013) , s. 56-67. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279325
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty = Role and Place of Tourism in the City Development - Main Interrelationship and Their Effects
Źródło:
Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013, s. 177-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-40-6
Nr:
2168308903
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 643-650. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski = The Influence of Cracow's Academic Center for Development of Małopolska Region
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Zbigniew Makieła, Andrzej SZROMNIK. - t. 141 (2012) , s. 229-244. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229550
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 641-648. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City
Źródło:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168248928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału
Źródło:
Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012, s. 247-254. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Studenckie Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
ISBN:
978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7
Nr:
2168248918
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy = The Image of the Tourist City and Its Marketing Dimension
Źródło:
Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 5, nr 1 (2012) , s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289229
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Konferencja:
VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2011-09-29 do 2011-10-01
Tytuł:
Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności = The Corporate Governance Model of Japan and Determinants of Effectiveness
Źródło:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2011, s. 935-945. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 6)
ISBN:
978-83-88519-12-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168228854
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Tytuł:
Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski = Role of University in Contemporary Economy on the Example of Malopolska
Źródło:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 301-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219794
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Konferencja:
V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2010-09-23 do 2010-09-25
Tytuł:
Zastosowanie teorii klastra w turystyce = Application of Clustering Theory in Tourism
Źródło:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010, s. 563-571. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 5)
ISBN:
978-83-62079-04-9
Nr:
2168249056
rozdział w materiałach konferencyjnych
46

Autor:
Tytuł:
Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu = Clusters in Malopolska - Cooperation between Business and Science
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010) , s. 23-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168248906
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
022/WZ-KHIR/01/2014/S/4218
Sygnatura:
NP-1488/Magazyn
Nr:
2168303409
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Sygnatura:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
100 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
5/KHiIR/1/2012/S//005
Sygnatura:
NP-1389/Magazyn
Nr:
2168272770
naukowo-badawcze
1
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
2
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
3
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
4
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
5
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
6
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
7
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
8
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-01-2019-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
9
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business / Iryna MANCZAK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
10
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015 / Iryna MANCZAK // W: Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi. - Odesa : ONEU, 2016. - S. 8-10. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oneu.edu.ua/pages/cath/eung/files/material_conf_2324062016.pdf
11
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 6 (2016), s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
12
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products / Iryna MANCZAK // Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016), s. 73-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/. - ISSN 2450-775X
13
Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014 = The Interest of Exhibitors and Visitors HORECA Fair in Krakow in the Years 2010-2014 / Iryna MANCZAK // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 379-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
14
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów = Social Media in Marketing Activities of Cities and Regions / Iryna MANCZAK // W: Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2015. - S. 76-99. - Streszcz. - ISBN 978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
15
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast = Social Media in the Marketing Activities of Cities / Iryna MANCZAK // Samorząd Terytorialny. - R. 25, nr 7-8 (295-296) (2015), s. 144-156. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
16
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook / Iryna MANCZAK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 50 (2015), s. 117-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0239-4375
17
Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne / Iryna MANCZAK // W: Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33-48. - ISBN 978-83-64927-57-7
18
Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych = Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 5 (358) (2015), s. 226-239. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
19
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach / Iryna MANCZAK. - Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2015. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-94-8
20
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 140-152. - ISBN 978-83-63804-53-4
21
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research / Iryna MANCZAK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 46 (2014), s. 61-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0239-4375
22
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014), s. 25-40. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
23
Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow / Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 181-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
24
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski / Iryna MANCZAK // Turystyka Kulturowa [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 11 (maj 2014), s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487. - ISSN 1689-4642
25
Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego = Evolution of the City : from the Traditional to the Innovative / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665. - ISSN 1898-6447
26
Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza = Creating of Tourist Offer by Museums Located in Krakow Kazimierz / Iryna MANCZAK // W: Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska / red. Zygmunt Kruczek i Włodzimierz Banasik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014. - S. 151-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933284-6-8
27
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 43-60. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
28
Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce = Creating Partnership in Turism / Iryna MANCZAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2014), s. 21-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
29
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa / Iryna MANCZAK ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 2014. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003029
30
The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure = Wpływ cech demograficzno - społecznych turystów na ich percepcję miejskiej infrastruktury turystycznej / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2014), s. 30-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
31
Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta = Selection of Target Geographical Segments of the Tourist City Market / Iryna MANCZAK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 399-406. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
32
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki / Iryna MANCZAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (270) (2013), s. 15-25. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
33
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013), s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636. - ISSN 1898-6447
34
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment / Iryna MANCZAK // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013), s. 15-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
35
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne = Identyfication of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (347) (2013), s. 56-67. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
36
Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty = Role and Place of Tourism in the City Development - Main Interrelationship and Their Effects / Iryna MANCZAK // W: Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. - S. 177-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-40-6
37
The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011 / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 643-650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
38
Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski = The Influence of Cracow's Academic Center for Development of Małopolska Region / Iryna MANCZAK, Karolina ORZEŁ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Zbigniew Makieła, Andrzej SZROMNIK. - t. 141 (2012), s. 229-244. - Summ.. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content. - ISSN 0079-3507
39
Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research / Iryna MANCZAK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 641-648. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
40
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City / Iryna MANCZAK // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
41
Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału / Iryna Manczak // W: Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012. - (Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku). - S. 247-254. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7
42
Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy = The Image of the Tourist City and Its Marketing Dimension / Iryna MANCZAK // Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 5, nr 1 (2012), s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-3725
43
Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności = The Corporate Governance Model of Japan and Determinants of Effectiveness / Iryna MANCZAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011. - Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2011. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 6). - S. 935-945. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88519-12-3
44
Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski = Role of University in Contemporary Economy on the Example of Malopolska / Iryna MANCZAK, Karolina ORZEŁ // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 301-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
45
Zastosowanie teorii klastra w turystyce = Application of Clustering Theory in Tourism / Iryna Manczak // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. - Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 5). - S. 563-571. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62079-04-9
46
Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu = Clusters in Malopolska - Cooperation between Business and Science / Iryna Manczak // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010), s. 23-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
47
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Adam FIGIEL, Iryna MANCZAK, Sebastian BRAŃKA, Weronika Griszel, Ewa Zadęcka. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
49
Targi w gospodarce rynkowej / Andrzej SZROMNIK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Sebastian BRAŃKA, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
2
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
3
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
4
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
5
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
6
Manczak I., (2017), Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 239-248.
7
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
8
Manczak I., (2017), Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 3-16.
9
Manczak I., (2016), Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej, "Świat Nieruchomości", nr 1 (95), s. 33-38.
10
Manczak I., (2016), Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015. [W:] Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi, Odesa : ONEU, s. 8-10.
11
Manczak I., (2016), Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 6, s. 146-162; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf
12
Manczak I., (2016), Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast, "Marketing i Zarządzanie", nr 4(45), s. 73-81; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/
13
Manczak I., (2015), Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
14
Manczak I., (2015), Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów. [W:] Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia, Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-99.
15
Manczak I., (2015), Media społecznościowe w działalności marketingowej miast, "Samorząd Terytorialny", R. 25, nr 7-8 (295-296), s. 144-156.
16
Manczak I., (2015), Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 50, s. 117-128.
17
Manczak I., (2015), Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne. [W:] Kurowska-Pysz J., Wróblewski Ł. (red.), Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 33-48.
18
Manczak I., (2015), Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 5 (358), s. 226-239; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2015.pdf
19
Manczak I., (2015), Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach, Gliwice : UKiP J&D Gębka, 188 s.
20
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri, s. 140-152.
21
Manczak I., (2014), Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 46, s. 61-72.
22
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 3 (350), s. 25-40; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf
23
Manczak I., (2014), Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 181-189.
24
Manczak I., (2014), Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland, "Turystyka Kulturowa" [on-line], nr 11, s. 68-83; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487
25
Manczak I., (2014), Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 45-57; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665
26
Manczak I., (2014), Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza. [W:] Kruczek Z., Banasik W. (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego: monografia naukowa wieloautorska, Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 151-161.
27
Manczak I., (2014), Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 43-60.
28
Manczak I., (2014), Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 21-26.
29
Manczak I., (2014), Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa, Prom. Szromnik A., Kraków : , 332 k.
30
Manczak I., (2014), The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 30-42.
31
Manczak I., (2013), Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 399-406.
32
Manczak I., (2013), Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki, "Samorząd Terytorialny", nr 6 (270), s. 15-25.
33
Manczak I., (2013), Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 905, s. 21-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636
34
Manczak I., (2013), Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 15-19.
35
Manczak I., (2013), Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (347), s. 56-67.
36
Manczak I., (2013), Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty. [W:] Wolanin-Jarosz E., Kożak-Siara T. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 177-187.
37
Manczak I., (2013), The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 643-650.
38
Manczak I., Orzeł K., (2012), Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 141, s. 229-244; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content
39
Manczak I., (2012), Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 641-648.
40
Manczak I., (2012), Turystyka a działalność marketingowa miasta. [W:] Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 165-173.
41
Manczak I., (2012), Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka w Europie w XXI wieku, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, s. 247-254.
42
Manczak I., (2012), Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", t. 5, nr 1, s. 105-112.
43
Manczak I., (2011), Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 935-945.
44
Manczak I., Orzeł K., (2011), Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 301-314.
45
Manczak I., (2010), Zastosowanie teorii klastra w turystyce. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 563-571.
46
Manczak I., (2010), Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 4 (7), s. 23-29.
47
Szromnik A., Figiel A., Manczak I., Brańka S., Griszel W., Zadęcka E., (2014), Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
48
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 101 k.
49
Szromnik A., Szczepankiewicz W., Figiel A., Wojdacki K., Brańka S., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 k.
1
@article{UEK:2168327545,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168331157,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
3
@article{UEK:2168333151,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168327305,
author = "Manchak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168322399,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
6
@inbook{UEK:2168315627,
author = "Manczak Iryna",
title = "Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues",
booktitle = "Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation",
pages = "239-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3",
}
7
@article{UEK:2168318085,
author = "Sanak-Kosmowska Katarzyna and Manczak Iryna",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168315691,
author = "Manczak Iryna",
title = "Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "3-16",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168305401,
author = "Manczak Iryna",
title = "Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (95)",
pages = "33-38",
year = "2016",
}
10
@inbook{UEK:2168306997,
author = "Manczak Iryna",
title = "Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015",
booktitle = "Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi",
pages = "8-10",
adress = "Odesa",
publisher = "ONEU",
year = "2016",
}
11
@article{UEK:2168310973,
author = "Manczak Iryna",
title = "Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 6",
pages = "146-162",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168308555,
author = "Manczak Iryna",
title = "Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "4(45)",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2016",
}
13
@inbook{UEK:2168297817,
author = "Manczak Iryna",
title = "Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
14
@inbook{UEK:2168299775,
author = "Manczak Iryna",
title = "Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów",
booktitle = "Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia",
pages = "76-99",
adress = "Kraków ; Legionowo",
publisher = "Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2015",
isbn = "978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6",
}
15
@article{UEK:2168300815,
author = "Manczak Iryna",
title = "Media społecznościowe w działalności marketingowej miast",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "R. 25, 7-8 (295-296)",
pages = "144-156",
year = "2015",
}
16
@article{UEK:2168297209,
author = "Manczak Iryna",
title = "Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 50",
pages = "117-128",
year = "2015",
}
17
@inbook{UEK:2168300819,
author = "Manczak Iryna",
title = "Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury",
pages = "33-48",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-57-7",
}
18
@article{UEK:2168300209,
author = "Manczak Iryna",
title = "Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 5 (358)",
pages = "226-239",
year = "2015",
}
19
@book{UEK:2168300425,
author = "Manczak Iryna",
title = "Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach",
adress = "Gliwice",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2015",
isbn = "978-83-60837-94-8",
}
20
@inbook{UEK:2168292163,
author = "Bazarnik Jacek and Manczak Iryna",
title = "Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "140-152",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
21
@article{UEK:2168283893,
author = "Manczak Iryna",
title = "Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 46",
pages = "61-72",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168286289,
author = "Bazarnik Jacek and Manczak Iryna",
title = "Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 3 (350)",
pages = "25-40",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168287529,
author = "Manczak Iryna",
title = "Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "181-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
24
@article{UEK:2168285555,
author = "Manczak Iryna",
title = "Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "11",
pages = "68-83",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168292669,
author = "Manczak Iryna",
title = "Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "45-57",
year = "2014",
}
26
@inbook{UEK:2168287533,
author = "Manczak Iryna",
title = "Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Dynamika przemian rynku turystycznego",
pages = "151-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych",
year = "2014",
isbn = "978-83-933284-6-8",
}
27
@article{UEK:2168279965,
author = "Manczak Iryna",
title = "Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "43-60",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
28
@article{UEK:2168292177,
author = "Manczak Iryna",
title = "Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "21-26",
year = "2014",
}
29
@unpublished{UEK:2168290899,
author = "Manczak Iryna",
title = "Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168287931,
author = "Manczak Iryna",
title = "The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "30-42",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168264614,
author = "Manczak Iryna",
title = "Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "399-406",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
32
@article{UEK:2168260710,
author = "Manczak Iryna",
title = "Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6 (270)",
pages = "15-25",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168270924,
author = "Manczak Iryna",
title = "Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "905",
pages = "21-35",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168269830,
author = "Manczak Iryna",
title = "Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "15-19",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168279325,
author = "Manczak Iryna",
title = "Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (347)",
pages = "56-67",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168308903,
author = "Manczak Iryna",
title = "Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji",
pages = "177-187",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2013",
isbn = "978-83-63909-40-6",
}
37
@inbook{UEK:2168254256,
author = "Manczak Iryna",
title = "The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "643-650",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
38
@article{UEK:2168229550,
author = "Manczak Iryna and Orzeł Karolina",
title = "Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 141",
pages = "229-244",
adress = "",
year = "2012",
}
39
@inbook{UEK:2168237868,
author = "Manczak Iryna",
title = "Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "641-648",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
40
@inbook{UEK:2168248928,
author = "Manczak Iryna",
title = "Turystyka a działalność marketingowa miasta",
booktitle = "Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji",
pages = "165-173",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-729-7",
}
41
@inbook{UEK:2168248918,
author = "Manczak Iryna",
title = "Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału",
booktitle = "Turystyka w Europie w XXI wieku",
pages = "247-254",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7",
}
42
@article{UEK:2168289229,
author = "Manczak Iryna",
title = "Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy",
journal = "Studia Ekonomiczne i Regionalne",
number = "t. 5, 1",
pages = "105-112",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168228854,
author = "Manczak Iryna",
title = "Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011",
pages = "935-945",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-88519-12-3",
}
44
@inbook{UEK:2168219794,
author = "Manczak Iryna and Orzeł Karolina",
title = "Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "301-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
45
@inbook{UEK:2168249056,
author = "Manczak Iryna",
title = "Zastosowanie teorii klastra w turystyce",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010",
pages = "563-571",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-62079-04-9",
}
46
@article{UEK:2168248906,
author = "Manczak Iryna",
title = "Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "4 (7)",
pages = "23-29",
year = "2010",
}
47
@unpublished{UEK:2168303409,
author = "Szromnik Andrzej and Figiel Adam and Manczak Iryna and Brańka Sebastian and Griszel Weronika and Zadęcka Ewa",
title = "Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
48
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Figiel Adam and Wojdacki Krzysztof P. and Manczak Iryna",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
49
@unpublished{UEK:2168272770,
author = "Szromnik Andrzej and Szczepankiewicz Władysław and Figiel Adam and Wojdacki Krzysztof P. and Brańka Sebastian and Manczak Iryna",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}