Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Edukacja ekonomiczna dzieci w trybie zdalnym - doświadczenia Uniwersytetu Dziecięcego UEK = Distance Learning in the Economic Education of Children : the Experiences of the UEK Children's University
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 20, nr 54 (2021) , s. 123-133. - Tytuł numeru: Opieka i wychowanie w czasach kryzysu - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168359274
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19
Źródło:
Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021, s. 109-133. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 22)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65644-81-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357642
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Turystyczne aplikacje mobilne - ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska = Tourist Mobile Applications : Evaluation of the VisitMalopolska APP
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 31, z. 1 (2021) , s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępne również w języku angielskim: Manczak, I., Bajak, M. (2021). Tourist Mobile Applications : Evaluation of the VisitMalopolska App. Turyzm/Tourism, 31 (1), 29-38. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.14
Program badawczy:
Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356288
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Mobile Sightseeing Applications : the Example of Mazowieckie Rezerwaty Przyrody
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 151 (2021) , s. 387-401. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168354160
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury = Beacons in Market Communication with a Disabled Culture Recipient
Źródło:
Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 3 (2021) , s. 28-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168355172
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Iryna Manczak , Izabela Gruszka
Tytuł:
Innowacje w turystyce w dobie pandemii COVID-19
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 241-251 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358214
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Iryna Manczak , Izabela Gruszka
Tytuł:
Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce - analiza pola semantycznego = Averting the Effects of the COVID-19 Pandemic in Tourism - a Semantic Field Analysis
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 3 (2021) , s. 164-176. - Tytuł numeru: Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected Methods of Tourism Industry Research - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358410
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide = Museum Mobile Application and Amenities for Disabled People : Wilanów Guide Example
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 2 (2021) , s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356416
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
107 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358748
raport/sprawozdanie
10

Tytuł:
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums)
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020) , s. 116-139. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168350868
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Beacony w muzeach : przypadek osób z niepełnosprawnością sensoryczną = Beacons in Museums : the Case of People with Sensory Disability
Źródło:
Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne = Pedagogical Studies. Social, Educational and Art Problems. - t. 36 (2020) , s. 65-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356914
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Źródło:
Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168341319
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Źródło:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) , s. 551-564. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Social Media Experiences in Museum
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 159-168 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331157
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315691
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues
Źródło:
Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by the Ministry of Higher Education from a grant for the Faculty of Management, University of Economics in Kraków for young researchers and doctoral students
ISBN:
978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
Nr:
2168315627
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305401
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodnìj naukovo-praktičnìj konferencìï: prisvâčenìj 95-rìččû Odesʹkogo nacìonalʹnogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 50-rìččû kafedri ekonomìki ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom, Odessa, Ukraina, od 2016-06-23 do 2016-06-24
Tytuł:
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015
Źródło:
Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi - Odesa: ONEU, 2016, s. 8-10 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168306997
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Tytuł:
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308555
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (2016) , s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310973
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014 = The Interest of Exhibitors and Visitors HORECA Fair in Krakow in the Years 2010-2014
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 379-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast = Social Media in the Marketing Activities of Cities
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2015) , s. 144-156. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300815
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 33-48
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-57-7
Nr:
2168300819
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 50 (2015) , s. 117-128. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297209
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych = Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2015) , s. 226-239. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300209
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów = Social Media in Marketing Activities of Cities and Regions
Źródło:
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2015, s. 76-99. - Streszcz.
ISBN:
978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
Nr:
2168299775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach
Adres wydawniczy:
Gliwice: UKiP J&D Gębka, 2015
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60837-94-8
Nr:
2168300425
monografia
34

Autor:
Tytuł:
Camper Małopolski na UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 1 (62), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168344468
varia
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 46 (2014) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283893
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 181-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168287529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego = Evolution of the City : from the Traditional to the Innovative
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292669
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents
Źródło:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014, s. 140-152
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
332 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-298
Nr:
2168290899
doktorat
40

Autor:
Tytuł:
Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza = Creating of Tourist Offer by Museums Located in Krakow Kazimierz
Źródło:
Dynamika przemian rynku turystycznego / red. Zygmunt Kruczek i Włodzimierz Banasik - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014, s. 151-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933284-6-8
Nr:
2168287533
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 43-60. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279965
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014) , s. 25-40. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286289
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 11 (2014) , s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285555
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure = Wpływ cech demograficzno - społecznych turystów na ich percepcję miejskiej infrastruktury turystycznej
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2014) , s. 30-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287931
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce = Creating Partnership in Turism
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2014) , s. 21-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292177
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta = Selection of Target Geographical Segments of the Tourist City Market
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 399-406. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168269830
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2013) , s. 15-25. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260710
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270924
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 643-650. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne = Identyfication of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (2013) , s. 56-67. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279325
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty = Role and Place of Tourism in the City Development - Main Interrelationship and Their Effects
Źródło:
Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013, s. 177-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-40-6
Nr:
2168308903
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski = The Influence of Cracow's Academic Center for Development of Małopolska Region
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Zbigniew Makieła, Andrzej SZROMNIK. - t. 141 (2012) , s. 229-244. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229550
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału
Źródło:
Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012, s. 247-254. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Studenckie Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
ISBN:
978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7
Nr:
2168248918
rozdział w monografii
55

Autor:
Tytuł:
Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy = The Image of the Tourist City and Its Marketing Dimension
Źródło:
Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 5, nr 1 (2012) , s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289229
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 641-648. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City
Źródło:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168248928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Autor:
Konferencja:
VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2011-09-29 do 2011-10-01
Tytuł:
Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności = The Corporate Governance Model of Japan and Determinants of Effectiveness
Źródło:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2011, s. 935-945. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 6)
ISBN:
978-83-88519-12-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168228854
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski = Role of University in Contemporary Economy on the Example of Malopolska
Źródło:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 301-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219794
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu = Clusters in Malopolska - Cooperation between Business and Science
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010) , s. 23-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168248906
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Konferencja:
V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2010-09-23 do 2010-09-25
Tytuł:
Zastosowanie teorii klastra w turystyce = Application of Clustering Theory in Tourism
Źródło:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010, s. 563-571. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 5)
ISBN:
978-83-62079-04-9
Nr:
2168249056
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
022/WZ-KHIR/01/2014/S/4218
Sygnatura:
NP-1488/Magazyn
Nr:
2168303409
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Sygnatura:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Targi w gospodarce rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
100 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
5/KHiIR/1/2012/S//005
Sygnatura:
NP-1389/Magazyn
Nr:
2168272770
naukowo-badawcze
1
Edukacja ekonomiczna dzieci w trybie zdalnym - doświadczenia Uniwersytetu Dziecięcego UEK = Distance Learning in the Economic Education of Children : the Experiences of the UEK Children's University / Iryna MANCZAK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 20, nr 54 (2021), s. 123-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Opieka i wychowanie w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2037/2091. - ISSN 1643-9171
2
Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19 / Maria BAJAK, Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021. - (Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 22). - S. 109-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65644-81-7. - Pełny tekst: http://www.attyka.net.pl/userdata/public/assets//konferencja%20int.pdf
3
Turystyczne aplikacje mobilne - ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska = Tourist Mobile Applications : Evaluation of the VisitMalopolska APP / Iryna MANCZAK, Maria BAJAK // Turyzm = Tourism. - t. 31, z. 1 (2021), s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępne również w języku angielskim: Manczak, I., Bajak, M. (2021). Tourist Mobile Applications : Evaluation of the VisitMalopolska App. Turyzm/Tourism, 31 (1), 29-38. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.14. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8451/9665#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8504/9666. - ISSN 0867-5856
4
Mobile Sightseeing Applications : the Example of Mazowieckie Rezerwaty Przyrody / Iryna MANCZAK, Maria BAJAK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 151 (2021), s. 387-401. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/03/151_Manczak-Bajak.pdf. - ISSN 1641-3466
5
Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury = Beacons in Market Communication with a Disabled Culture Recipient / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria BAJAK // Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 3 (2021), s. 28-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
6
Innowacje w turystyce w dobie pandemii COVID-19 / Iryna MANCZAK, Izabela Gruszka // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 241-251. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
7
Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce - analiza pola semantycznego = Averting the Effects of the COVID-19 Pandemic in Tourism - a Semantic Field Analysis / Iryna MANCZAK, Izabela Gruszka // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 3 (2021), s. 164-176. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected Methods of Tourism Industry Research. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8599/7858. - ISSN 2080-1653
8
Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide = Museum Mobile Application and Amenities for Disabled People : Wilanów Guide Example / Iryna MANCZAK, Maria BAJAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 2 (2021), s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/ppe/article/view/11894/11329. - ISSN 1898-2166
9
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Janina FILEK, Agnieszka BAŁAGA, Maciej FRĄCZEK, Wioleta GAŁAT, Katarzyna Idziak, Iryna MANCZAK, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Monika SADY, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Justyna TOMALA, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 107 s. : il. - Pełny tekst: https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf
10
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums) / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria BAJAK // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020), s. 116-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180. - ISSN 1689-4642
11
Beacony w muzeach : przypadek osób z niepełnosprawnością sensoryczną = Beacons in Museums : the Case of People with Sensory Disability / Iryna MANCZAK, Maria BAJAK // Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne = Pedagogical Studies. Social, Educational and Art Problems. - t. 36 (2020), s. 65-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/36_37.pdf. - ISSN 2083-179X
12
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
13
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019), s. 551-564. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
14
Social Media Experiences in Museum / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 159-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
15
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
16
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
17
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4, t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531436. - ISSN 0438-5403
18
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
19
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
20
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-01-2019-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
21
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
22
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
23
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business / Iryna MANCZAK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
24
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015 / Iryna MANCZAK // W: Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi. - Odesa: ONEU, 2016. - S. 8-10. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oneu.edu.ua/pages/cath/eung/files/material_conf_2324062016.pdf
25
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products / Iryna MANCZAK // Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016), s. 73-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/. - ISSN 2450-775X
26
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (2016), s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171449983. - ISSN 0438-5403
27
Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014 = The Interest of Exhibitors and Visitors HORECA Fair in Krakow in the Years 2010-2014 / Iryna MANCZAK // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 379-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
28
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast = Social Media in the Marketing Activities of Cities / Iryna MANCZAK // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2015), s. 144-156. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
29
Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne / Iryna MANCZAK // W: Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33-48. - ISBN 978-83-64927-57-7
30
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook / Iryna MANCZAK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 50 (2015), s. 117-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0239-4375
31
Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych = Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2015), s. 226-239. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407149. - ISSN 0438-5403
32
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów = Social Media in Marketing Activities of Cities and Regions / Iryna MANCZAK // W: Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2015. - S. 76-99. - Streszcz. - ISBN 978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
33
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach / Iryna MANCZAK. - Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2015. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-94-8
34
Camper Małopolski na UEK / Iryna MANCZAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
35
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research / Iryna MANCZAK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 46 (2014), s. 61-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0239-4375
36
Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow / Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 181-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
37
Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego = Evolution of the City : from the Traditional to the Innovative / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665. - ISSN 1898-6447
38
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014. - S. 140-152. - ISBN 978-83-63804-53-4
39
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa / Iryna MANCZAK ; . - Kraków : , 2014. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003029
40
Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza = Creating of Tourist Offer by Museums Located in Krakow Kazimierz / Iryna MANCZAK // W: Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska / red. Zygmunt Kruczek i Włodzimierz Banasik. - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014. - S. 151-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933284-6-8
41
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 43-60. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
42
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014), s. 25-40. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0438-5403
43
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski / Iryna MANCZAK // Turystyka Kulturowa [on-line]. - nr 11 (2014), s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487. - ISSN 1689-4642
44
The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure = Wpływ cech demograficzno - społecznych turystów na ich percepcję miejskiej infrastruktury turystycznej / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2014), s. 30-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
45
Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce = Creating Partnership in Turism / Iryna MANCZAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2014), s. 21-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
46
Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta = Selection of Target Geographical Segments of the Tourist City Market / Iryna MANCZAK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 399-406. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
47
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment / Iryna MANCZAK // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013), s. 15-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
48
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki / Iryna MANCZAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2013), s. 15-25. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
49
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013), s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636. - ISSN 1898-6447
50
The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011 / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 643-650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
51
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne = Identyfication of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (2013), s. 56-67. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
52
Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty = Role and Place of Tourism in the City Development - Main Interrelationship and Their Effects / Iryna MANCZAK // W: Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. - S. 177-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-40-6
53
Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski = The Influence of Cracow's Academic Center for Development of Małopolska Region / Iryna MANCZAK, Karolina ORZEŁ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Zbigniew Makieła, Andrzej SZROMNIK. - t. 141 (2012), s. 229-244. - Summ.. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content. - ISSN 0079-3507
54
Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału / Iryna Manczak // W: Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012. - (Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku). - S. 247-254. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7
55
Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy = The Image of the Tourist City and Its Marketing Dimension / Iryna MANCZAK // Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 5, nr 1 (2012), s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-3725
56
Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research / Iryna MANCZAK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 641-648. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
57
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City / Iryna MANCZAK // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012. - S. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
58
Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności = The Corporate Governance Model of Japan and Determinants of Effectiveness / Iryna MANCZAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011. - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2011. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 6). - S. 935-945. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88519-12-3
59
Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski = Role of University in Contemporary Economy on the Example of Malopolska / Iryna MANCZAK, Karolina ORZEŁ // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 301-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
60
Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu = Clusters in Malopolska - Cooperation between Business and Science / Iryna Manczak // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010), s. 23-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
61
Zastosowanie teorii klastra w turystyce = Application of Clustering Theory in Tourism / Iryna Manczak // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 5). - S. 563-571. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62079-04-9
62
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Adam FIGIEL, Iryna MANCZAK, Sebastian BRAŃKA, Weronika Griszel, Ewa Zadęcka. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
64
Targi w gospodarce rynkowej / Andrzej SZROMNIK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Sebastian BRAŃKA, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Manczak I., (2021), Edukacja ekonomiczna dzieci w trybie zdalnym - doświadczenia Uniwersytetu Dziecięcego UEK, "Horyzonty Wychowania", vol. 20, nr 54, s. 123-133; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2037/2091
2
Bajak M., Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2021), Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19. [W:] Konior A., Kosińska O., Pluszyńska A. (red.), Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 109-133.
3
Manczak I., Bajak M., (2021), Turystyczne aplikacje mobilne - ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska, "Turyzm", t. 31, z. 1, s. 29-38; https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8451/9665#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8504/9666
4
Manczak I., Bajak M., (2021), Mobile Sightseeing Applications : the Example of Mazowieckie Rezerwaty Przyrody, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 151, s. 387-401; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/03/151_Manczak-Bajak.pdf
5
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2021), Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 28-36.
6
Manczak I., Gruszka I., (2021), Innowacje w turystyce w dobie pandemii COVID-19. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 241-251.
7
Manczak I., Gruszka I., (2021), Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce - analiza pola semantycznego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 35, nr 3, s. 164-176; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8599/7858
8
Manczak I., Bajak M., Sanak-Kosmowska K., (2021), Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 2, s. 35-53; https://czasopisma.kul.pl/ppe/article/view/11894/11329
9
Filek J., Bałaga A., Frączek M., Gałat W., Idziak K., Manczak I., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Sady M., Stanisławska-Mischke A., Tomala J., Wojnarowska M., (2020), W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej: raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107 s.
10
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2020), Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich), "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 116-139; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180
11
Manczak I., Bajak M., (2020), Beacony w muzeach : przypadek osób z niepełnosprawnością sensoryczną, "Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne", t. 36, s. 65-83; https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/36_37.pdf
12
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management: Science and Education", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
13
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4, s. 551-564; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
14
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2019), Social Media Experiences in Museum. [W:] KOPEĆ J., MIKUŁA B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 159-168.
15
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
16
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
17
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", nr 4, t. 2, s. 127-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531436
18
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
19
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
20
Manczak I., (2017), Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 3-16.
21
Manczak I., (2017), Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 239-248.
22
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
23
Manczak I., (2016), Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej, "Świat Nieruchomości", nr 1 (95), s. 33-38.
24
Manczak I., (2016), Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015. [W:] Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi, Odesa : ONEU, s. 8-10.
25
Manczak I., (2016), Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast, "Marketing i Zarządzanie", nr 4(45), s. 73-81; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/
26
Manczak I., (2016), Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 146-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171449983
27
Manczak I., (2015), Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
28
Manczak I., (2015), Media społecznościowe w działalności marketingowej miast, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 144-156.
29
Manczak I., (2015), Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne. [W:] Kurowska-Pysz J., Wróblewski Ł. (red.), Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 33-48.
30
Manczak I., (2015), Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 50, s. 117-128.
31
Manczak I., (2015), Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 226-239; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407149
32
Manczak I., (2015), Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów. [W:] Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia, Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-99.
33
Manczak I., (2015), Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach, Gliwice : UKiP J&D Gębka, 188 s.
34
Manczak I., (2015), Camper Małopolski na UEK, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
35
Manczak I., (2014), Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 46, s. 61-72.
36
Manczak I., (2014), Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 181-189.
37
Manczak I., (2014), Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 45-57; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665
38
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri s.c., s. 140-152.
39
Manczak I., (2014), Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa, Prom. Szromnik A., Kraków : , 332 k.
40
Manczak I., (2014), Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza. [W:] Kruczek Z., Banasik W. (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego: monografia naukowa wieloautorska, Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 151-161.
41
Manczak I., (2014), Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 43-60.
42
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 25-40.
43
Manczak I., (2014), Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland, "Turystyka Kulturowa" [on-line], nr 11, s. 68-83; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487
44
Manczak I., (2014), The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 30-42.
45
Manczak I., (2014), Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 21-26.
46
Manczak I., (2013), Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 399-406.
47
Manczak I., (2013), Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 15-19.
48
Manczak I., (2013), Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki, "Samorząd Terytorialny", nr 6, s. 15-25.
49
Manczak I., (2013), Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 905, s. 21-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636
50
Manczak I., (2013), The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 643-650.
51
Manczak I., (2013), Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 56-67.
52
Manczak I., (2013), Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty. [W:] Wolanin-Jarosz E., Kożak-Siara T. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 177-187.
53
Manczak I., Orzeł K., (2012), Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 141, s. 229-244; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content
54
Manczak I., (2012), Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka w Europie w XXI wieku, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, s. 247-254.
55
Manczak I., (2012), Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", t. 5, nr 1, s. 105-112.
56
Manczak I., (2012), Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 641-648.
57
Manczak I., (2012), Turystyka a działalność marketingowa miasta. [W:] Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 165-173.
58
Manczak I., (2011), Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 935-945.
59
Manczak I., Orzeł K., (2011), Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 301-314.
60
Manczak I., (2010), Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 4 (7), s. 23-29.
61
Manczak I., (2010), Zastosowanie teorii klastra w turystyce. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 563-571.
62
Szromnik A., Figiel A., Manczak I., Brańka S., Griszel W., Zadęcka E., (2014), Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
63
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 101 k.
64
Szromnik A., Szczepankiewicz W., Figiel A., Wojdacki K., Brańka S., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 k.
1
@article{UEK:2168359274,
author = "Iryna Manczak",
title = "Edukacja ekonomiczna dzieci w trybie zdalnym - doświadczenia Uniwersytetu Dziecięcego UEK",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 20, 54 ",
pages = "123-133",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.2037},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2037/2091},
}
2
@inbook{UEK:2168357642,
author = "Maria Bajak and Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19",
booktitle = "Badania w sektorze kultury : przyszłość i zmiana",
pages = "109-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2021",
url = {http://www.attyka.net.pl/userdata/public/assets//konferencja%20int.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65644-81-7",
}
3
@article{UEK:2168356288,
author = "Iryna Manczak and Maria Bajak",
title = "Turystyczne aplikacje mobilne - ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska",
journal = "Turyzm",
number = "t. 31, z. 1",
pages = "29-38",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.04},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8451/9665#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8504/9666},
}
4
@article{UEK:2168354160,
author = "Iryna Manczak and Maria Bajak",
title = "Mobile Sightseeing Applications : the Example of Mazowieckie Rezerwaty Przyrody",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 151",
pages = "387-401",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.151.25},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/03/151_Manczak-Bajak.pdf},
}
5
@article{UEK:2168355172,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Beacony w komunikacji rynkowej z niepełnosprawnym odbiorcą kultury",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "28-36",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/1231-7853.2021.3.3},
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168358214,
author = "Iryna Manczak and Izabela Gruszka",
title = "Innowacje w turystyce w dobie pandemii COVID-19",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "241-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
7
@article{UEK:2168358410,
author = "Iryna Manczak and Izabela Gruszka",
title = "Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce - analiza pola semantycznego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 35, 3",
pages = "164-176",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.353.10},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8599/7858},
}
8
@article{UEK:2168356416,
author = "Iryna Manczak and Maria Bajak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Muzealna aplikacja mobilna a udogodnienia dla osób niepełnosprawnych : przykład Wilanów Guide",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "2",
pages = "35-53",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/ppe.11894},
url = {https://czasopisma.kul.pl/ppe/article/view/11894/11329},
}
9
@misc{UEK:2168358748,
author = "Janina Filek and Agnieszka Bałaga and Maciej Frączek and Wioleta Gałat and Katarzyna Idziak and Iryna Manczak and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Monika Sady and Anna K. Stanisławska-Mischke and Justyna Tomala and Magdalena Wojnarowska",
title = "W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf},
}
10
@article{UEK:2168350868,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "116-139",
year = "2020",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180},
}
11
@article{UEK:2168356914,
author = "Iryna Manczak and Maria Bajak",
title = "Beacony w muzeach : przypadek osób z niepełnosprawnością sensoryczną",
journal = "Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne",
number = "t. 36",
pages = "65-83",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.25951/4380},
url = {https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/36_37.pdf},
}
12
@article{UEK:2168341319,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management: Science and Education",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30819/cmse.3-2.05},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168341315,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "551-564",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/},
}
14
@inbook{UEK:2168342667,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Social Media Experiences in Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "159-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
15
@article{UEK:2168327305,
author = "Iryna Manchak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/},
}
16
@inbook{UEK:2168331157,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
17
@article{UEK:2168327545,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4, t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171531436},
}
18
@article{UEK:2168333151,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168322399,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
20
@article{UEK:2168315691,
author = "Iryna Manczak",
title = "Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "3-16",
year = "2017",
url = {},
}
21
@inbook{UEK:2168315627,
author = "Iryna Manczak",
title = "Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues",
booktitle = "Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation",
pages = "239-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3",
}
22
@article{UEK:2168318085,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
23
@article{UEK:2168305401,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (95)",
pages = "33-38",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.95.05},
url = {},
}
24
@inbook{UEK:2168306997,
author = "Iryna Manczak",
title = "Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015",
booktitle = "Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi",
pages = "8-10",
adress = "Odesa",
publisher = "ONEU",
year = "2016",
url = {http://oneu.edu.ua/pages/cath/eung/files/material_conf_2324062016.pdf},
}
25
@article{UEK:2168308555,
author = "Iryna Manczak",
title = "Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "4(45)",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.45-06},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/},
}
26
@article{UEK:2168310973,
author = "Iryna Manczak",
title = "Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "146-162",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171449983},
}
27
@inbook{UEK:2168297817,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
28
@article{UEK:2168300815,
author = "Iryna Manczak",
title = "Media społecznościowe w działalności marketingowej miast",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "7-8",
pages = "144-156",
year = "2015",
url = {},
}
29
@inbook{UEK:2168300819,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury",
pages = "33-48",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-57-7",
}
30
@article{UEK:2168297209,
author = "Iryna Manczak",
title = "Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 50",
pages = "117-128",
year = "2015",
}
31
@article{UEK:2168300209,
author = "Iryna Manczak",
title = "Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "226-239",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407149},
}
32
@inbook{UEK:2168299775,
author = "Iryna Manczak",
title = "Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów",
booktitle = "Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia",
pages = "76-99",
adress = "Kraków ; Legionowo",
publisher = "Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2015",
isbn = "978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6",
}
33
@book{UEK:2168300425,
author = "Iryna Manczak",
title = "Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach",
adress = "Gliwice",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2015",
isbn = "978-83-60837-94-8",
}
34
@misc{UEK:2168344468,
author = "Iryna Manczak",
title = "Camper Małopolski na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "41",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
35
@article{UEK:2168283893,
author = "Iryna Manczak",
title = "Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 46",
pages = "61-72",
year = "2014",
}
36
@inbook{UEK:2168287529,
author = "Iryna Manczak",
title = "Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "181-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
37
@article{UEK:2168292669,
author = "Iryna Manczak",
title = "Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "45-57",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1103},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665},
}
38
@inbook{UEK:2168292163,
author = "Jacek Bazarnik and Iryna Manczak",
title = "Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "140-152",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
39
@unpublished{UEK:2168290899,
author = "Iryna Manczak",
title = "Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003029},
}
40
@inbook{UEK:2168287533,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Dynamika przemian rynku turystycznego",
pages = "151-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych",
year = "2014",
isbn = "978-83-933284-6-8",
}
41
@article{UEK:2168279965,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "43-60",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
42
@article{UEK:2168286289,
author = "Jacek Bazarnik and Iryna Manczak",
title = "Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "25-40",
year = "2014",
url = {},
}
43
@article{UEK:2168285555,
author = "Iryna Manczak",
title = "Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "11",
pages = "68-83",
year = "2014",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487},
}
44
@article{UEK:2168287931,
author = "Iryna Manczak",
title = "The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "30-42",
year = "2014",
}
45
@article{UEK:2168292177,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "21-26",
year = "2014",
}
46
@inbook{UEK:2168264614,
author = "Iryna Manczak",
title = "Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "399-406",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
47
@article{UEK:2168269830,
author = "Iryna Manczak",
title = "Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "15-19",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168260710,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6",
pages = "15-25",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168270924,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "905",
pages = "21-35",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636},
}
50
@inbook{UEK:2168254256,
author = "Iryna Manczak",
title = "The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "643-650",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
51
@article{UEK:2168279325,
author = "Iryna Manczak",
title = "Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "56-67",
year = "2013",
}
52
@inbook{UEK:2168308903,
author = "Iryna Manczak",
title = "Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji",
pages = "177-187",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2013",
isbn = "978-83-63909-40-6",
}
53
@article{UEK:2168229550,
author = "Iryna Manczak and Karolina Orzeł",
title = "Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 141",
pages = "229-244",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content},
}
54
@inbook{UEK:2168248918,
author = "Iryna Manczak",
title = "Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału",
booktitle = "Turystyka w Europie w XXI wieku",
pages = "247-254",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7",
}
55
@article{UEK:2168289229,
author = "Iryna Manczak",
title = "Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy",
journal = "Studia Ekonomiczne i Regionalne",
number = "t. 5, 1",
pages = "105-112",
year = "2012",
}
56
@inbook{UEK:2168237868,
author = "Iryna Manczak",
title = "Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "641-648",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
57
@inbook{UEK:2168248928,
author = "Iryna Manczak",
title = "Turystyka a działalność marketingowa miasta",
booktitle = "Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji",
pages = "165-173",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-729-7",
}
58
@inbook{UEK:2168228854,
author = "Iryna Manczak",
title = "Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011",
pages = "935-945",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88519-12-3",
}
59
@inbook{UEK:2168219794,
author = "Iryna Manczak and Karolina Orzeł",
title = "Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "301-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
60
@article{UEK:2168248906,
author = "Iryna Manczak",
title = "Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "4 (7)",
pages = "23-29",
year = "2010",
}
61
@inbook{UEK:2168249056,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zastosowanie teorii klastra w turystyce",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010",
pages = "563-571",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-62079-04-9",
}
62
@unpublished{UEK:2168303409,
author = "Andrzej Szromnik and Adam Figiel and Iryna Manczak and Sebastian Brańka and Weronika Griszel and Ewa Zadęcka",
title = "Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
63
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
64
@unpublished{UEK:2168272770,
author = "Andrzej Szromnik and Władysław Szczepankiewicz and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Sebastian Brańka and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID