Publikacje wybranego autora

Pokora Magdalena ORCID

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,

1

Tytuł:
Public-Social Partnership : an Analysis of Institutional Capacity of Local Government Units in Poland
Źródło:
Organization & Management : Scientific Quarterly. - nr 4 (40) (2017) , s. 81-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326281
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem
Źródło:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 227-236 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315791
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem
Źródło:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 227-236 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Nr:
2168311617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Źródło:
Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 35-48
ISBN:
978-83-89410-82-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168301707
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-89410-82-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168300251
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
Bartłomiej Biga , Magdalena Pokora , Tomasz Schimanek
Tytuł:
Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - aspekty prawno-formalne
Źródło:
Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 49-78
ISBN:
978-83-89410-82-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168301709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce = Social Economy in Policy of Combating Social Exclusion in Poland
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(10) (2014) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168298819
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (47), s. 54
Tryb dostępu:
Nr:
2168344456
varia
9

Tytuł:
Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
Opis fizyczny:
121, [2] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168286401
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Ekonomia społeczna a rynek
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 124-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230860
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Rekomendacje dla władz regionalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce
Źródło:
Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 113-116
ISBN:
978-83-934679-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168286427
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ocena potencjału ekonomii społecznej w Małopolsce
Źródło:
Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 104-112
ISBN:
978-83-934679-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168286423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Przykłady współpracy między podmiotami rynkowymi a podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 172-174 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272164
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Seminaria lokalne nt. partnerstwa międzysektorowego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (43), s. 37
Tryb dostępu:
Nr:
2168344992
varia
15

Tytuł:
Współpraca organizacji pozarządowych i biznesu jako element strategii biznesowej = The Cooperation between NGOs and Business as a Part of Business Strategy
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. - nr 2 (2011) , s. 16-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166780474
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Seminarium lokalne - projekt PASE
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 47
Tryb dostępu:
Nr:
2168274923
varia
17

Tytuł:
Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej : projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Innowacyjny Start. - nr 1 (16) (2010) , s. 28-29
Tryb dostępu:
Nr:
2168357214
artykuł nierecenzowany
18

Tytuł:
INES - infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (39) (2010) , s. 24
Tryb dostępu:
Nr:
2168274621
artykuł nierecenzowany
1
Public-Social Partnership : an Analysis of Institutional Capacity of Local Government Units in Poland / Magdalena POKORA // Organization & Management : Scientific Quarterly. - nr 4 (40) (2017), s. 81-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/06/07-Pokoraen.pdf. - ISSN 1899-6116
2
Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem / Magdalena POKORA // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - S. 227-236. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
3
Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem / Magdalena POKORA // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 227-236. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
4
Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi / Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA // W: Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 35-48. - ISBN 978-83-89410-82-5. - Pełny tekst: http://www.mechanizmywspolpracy.pl/download/publ_wdrazanie.pdf
5
Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-82-5. - Pełny tekst: www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_wdrazanie.pdf
6
Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - aspekty prawno-formalne / Bartłomiej BIGA, Magdalena POKORA, Tomasz Schimanek // W: Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce / red. Stanisław MAZUR, Agnieszka PACUT, Magdalena POKORA. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 49-78. - ISBN 978-83-89410-82-5. - Pełny tekst: www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_wdrazanie.pdf
7
Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce = Social Economy in Policy of Combating Social Exclusion in Poland / Magdalena POKORA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2(10) (2014), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022014/es022014-1.pdf. - ISSN 2081-321X
8
Kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna" / Magdalena POKORA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
9
Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - 121, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-1-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf
10
Ekonomia społeczna a rynek / Agata MACHNIK-PADO, Magdalena POKORA // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 124-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
11
Rekomendacje dla władz regionalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce / Maciej FRĄCZKA, Magdalena POKORA // W: Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 113-116. - ISBN 978-83-934679-1-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf
12
Ocena potencjału ekonomii społecznej w Małopolsce / Maciej FRĄCZKA, Magdalena POKORA // W: Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 104-112. - ISBN 978-83-934679-1-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf
13
Przykłady współpracy między podmiotami rynkowymi a podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena POKORA // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 172-174. - Bibliogr.
14
Seminaria lokalne nt. partnerstwa międzysektorowego / Magdalena POKORA // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18. - ISSN 1689-7757
15
Współpraca organizacji pozarządowych i biznesu jako element strategii biznesowej = The Cooperation between NGOs and Business as a Part of Business Strategy / Magdalena POKORA // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (2011), s. 16-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
16
Seminarium lokalne - projekt PASE / Magdalena POKORA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 47. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
17
Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej : projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Magdalena Pokora // Innowacyjny Start / red. nacz. Łukasz MAMICA. - nr 1 (16) (2010), s. 28-29. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf. - ISSN 1898-5009
18
INES - infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce / Magdalena POKORA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 24. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
1
Pokora M., (2017), Public-Social Partnership : an Analysis of Institutional Capacity of Local Government Units in Poland, "Organization & Management : Scientific Quarterly", nr 4 (40), s. 81-106; http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/06/07-Pokoraen.pdf
2
Pokora M., (2017), Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem. [W:] Kudłacz M., Hausner J. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 227-236.
3
Pokora M., (2016), Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem. [W:] Hausner J., Kudłacz M. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 227-236.
4
Pacut A., Pokora M., (2015), Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. [W:] Mazur S., Pacut A., Pokora M. (red.), Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-48.
5
Mazur S., Pacut A., Pokora M. (red.), (2015), Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 198 s.
6
Biga B., Pokora M., Schimanek T., (2015), Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - aspekty prawno-formalne. [W:] Mazur S., Pacut A., Pokora M. (red.), Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-78.
7
Pokora M., (2014), Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce, "Ekonomia Społeczna", nr 2(10), s. 9-20; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022014/es022014-1.pdf
8
Pokora M., (2012), Kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna", "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
9
Frączek M., Pokora M. (red.), (2012), Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 121, [2] s.
10
Machnik-Pado A., Pokora M., (2012), Ekonomia społeczna a rynek. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-140.
11
Frączek M., Pokora M., (2012), Rekomendacje dla władz regionalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce. [W:] Frączek M., Pokora M. (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 113-116.
12
Frączek M., Pokora M., (2012), Ocena potencjału ekonomii społecznej w Małopolsce. [W:] Frączek M., Pokora M. (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 104-112.
13
Pokora M., (2012), Przykłady współpracy między podmiotami rynkowymi a podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 172-174.
14
Pokora M., (2011), Seminaria lokalne nt. partnerstwa międzysektorowego, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18
15
Pokora M., (2011), Współpraca organizacji pozarządowych i biznesu jako element strategii biznesowej, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 2, s. 16-22.
16
Pokora M., (2010), Seminarium lokalne - projekt PASE, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 47; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
17
Pokora M., (2010), Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej : projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Innowacyjny Start", nr 1 (16), s. 28-29; http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf
18
Pokora M., (2010), INES - infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 24; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
1
@article{UEK:2168326281,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Public-Social Partnership : an Analysis of Institutional Capacity of Local Government Units in Poland",
journal = "Organization & Management : Scientific Quarterly",
number = "4 (40)",
pages = "81-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2017.40.7},
url = {http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/06/07-Pokoraen.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168315791,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "227-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1 [dodruk]",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
3
@inbook{UEK:2168311617,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu miastem",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "227-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
4
@inbook{UEK:2168301707,
author = "Agnieszka Pacut and Magdalena Pokora",
title = "Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi",
booktitle = "Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce",
pages = "35-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://www.mechanizmywspolpracy.pl/download/publ_wdrazanie.pdf},
isbn = "978-83-89410-82-5",
}
5
@book{UEK:2168300251,
title = "Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_wdrazanie.pdf},
isbn = "978-83-89410-82-5",
}
6
@inbook{UEK:2168301709,
author = "Bartłomiej Biga and Magdalena Pokora and Tomasz Schimanek",
title = "Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - aspekty prawno-formalne",
booktitle = "Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce",
pages = "49-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {www.pozytek.gov.pl/download/files/Mechanizmy_wspolpracy/publ_wdrazanie.pdf},
isbn = "978-83-89410-82-5",
}
7
@article{UEK:2168298819,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(10)",
pages = "9-20",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022014/es022014-1.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168344456,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Kolejny numer półrocznika Ekonomia Społeczna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "54",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
9
@book{UEK:2168286401,
title = "Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf},
isbn = "978-83-934679-1-4",
}
10
@inbook{UEK:2168230860,
author = "Agata Machnik-Pado and Magdalena Pokora",
title = "Ekonomia społeczna a rynek",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "124-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
11
@inbook{UEK:2168286427,
author = "Maciej Frączek and Magdalena Pokora",
title = "Rekomendacje dla władz regionalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej",
pages = "113-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf},
isbn = "978-83-934679-1-4",
}
12
@inbook{UEK:2168286423,
author = "Maciej Frączek and Magdalena Pokora",
title = "Ocena potencjału ekonomii społecznej w Małopolsce",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej",
pages = "104-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/INES_Ekonomia_spoleczna_w_Malopolsce.pdf},
isbn = "978-83-934679-1-4",
}
13
@unpublished{UEK:2168272164,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Przykłady współpracy między podmiotami rynkowymi a podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "172-174",
year = "2012",
}
14
@misc{UEK:2168344992,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Seminaria lokalne nt. partnerstwa międzysektorowego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "37",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/18},
}
15
@article{UEK:2166780474,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Współpraca organizacji pozarządowych i biznesu jako element strategii biznesowej",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "2",
pages = "16-22",
year = "2011",
}
16
@misc{UEK:2168274923,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Seminarium lokalne - projekt PASE",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "47",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
17
@article{UEK:2168357214,
author = "Magdalena Pokora",
title = "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej : projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Innowacyjny Start",
number = "1 (16)",
pages = "28-29",
year = "2010",
url = {http://www.innowacyjnystart.pl/images/pdf/Innowacyjny_Start_16.pdf},
}
18
@article{UEK:2168274621,
author = "Magdalena Pokora",
title = "INES - infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "24",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID