Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168335741
artykuł w czasopiśmie
1
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility / Lidia ZIELIŃSKA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf. - ISSN 1899-2226
1
Zielińska L., (2018), From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 21, nr 6, s. 121-131; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf
1
@article{artUEK:2168335741,
author = "Lidia Zielińska",
title = "From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 21, 6",
pages = "121-131",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.09},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf},
}