Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce w obliczu kryzysu związanego z pandemią COVID-19
Źródło:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki / red. Jerzy Korczak, Danuta Zawadzka - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2022, s. 83-102 - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska ; nr 402)
ISBN:
978-83-7365-572-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365390
rozdział w monografii
2

Tytuł:
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 15, art. no. 9368 (2022) , s. 1-29. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the WSB University in Dąbrowa Górnicza.
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 and WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research funded under the program of the Minister of Education and Science titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168367348
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Źródło:
Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / red. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2021, s. 145-155. - Streszcz., summ.
Seria:
(Ekonomiści dla rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-32-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358938
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 207-215 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358198
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Economics of Moderation : Towards Sustainable Development = Ekonomia umiaru - w kierunku zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (67) (2021) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed with funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics as part of a subsidy for maintaining research potential.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168357804
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja : szansa czy zagrożenie dla realizacji koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju? = Industry 4.0 and Artificial Intelligence : a Chance or a Threat for the Implementation of the Concept of Sustainable Development?
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (65) (2021) , s. 7-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach dotacji na finansowanie projektu badawczego w programie Potencjał.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356112
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 9, art. no. 2717 (2021) , s. 1-27. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and WSB University in Dąbrowa Górnicza. This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program, WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research carried out at this University and the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168355840
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Marcin Łuszczyk , Adam Sulich , Barbara Siuta-Tokarska , Tomasz Zema , Agnieszka Thier
Tytuł:
The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 24, art. no. 8247 (2021) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises : Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Program badawczy:
(A.S.) The project is financed by the National Science Center in Poland under the program "Business Ecosystem of the Environmental Goods and Services Sector in Poland" implemented in 2020-2022, project number 2019/33/N/HS4/02957, total funding amount 120,900,00 PLN. (A.S.) The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the program "Regional Initiative of Excellence" 2019-2022, project number 015/RID/2018/19, total funding amount 10,721,040.00 PLN. (A.T. and B.S.-T.) The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and it is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168360004
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence
Źródło:
Industry 4.0 : a Glocal Perspective / red. Jerzy Duda, Aleksandra Gąsior - New York, London: Routledge, 2021, s. 215-228 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Management, Organizations and Society)
ISBN:
978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168358514
rozdział w monografii
10

Autor:
Barbara Siuta-Tokarska , Iwona Gołąb-Kobylińska
Tytuł:
System obiegu informacji, jako czynnik wzrostu dynamiki w rozwoju małego przedsiębiorstwa
Źródło:
Modele biznesowe oraz rozwój MŚP / red. Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Krzysztof Dziadek - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2021, s. 137-157 - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska ; 401)
ISBN:
978-83-7365-571-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363450
rozdział w monografii
11

Autor:
Barbara Siuta-Tokarska , Iwona Gołąb-Kobylińska
Tytuł:
An Effective Information Flow System as a Factor of the Growth of Dynamics in the Development of SMEs : an Empirical Example of Company "X"
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis / red. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 237-248 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by the Cracow University of Economics as a part of Potential Program research.
ISBN:
978-83-61597-72-8 ; 978-83-61597-73-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358218
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Innovation 4.0 - on the Path to Modernity, Higher Effectiveness and Quality
Źródło:
Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / red. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki - London, New York: Routledge, 2021, s. 279-303 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
ISBN:
978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168357070
rozdział w monografii
13

Tytuł:
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021) , s. 188-200. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168358478
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 15-28 - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
SMEs during the COVID-19 Pandemic Crisis : the Sources of Problems, the Effects of Changes, Applied Tools and Management Strategies - the Example of Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 18, art. no. 10185 (2021) , s. 1-12. - Tytuł numeru: In Times of Crisis: Sustainable Innovation and Performance Management in the SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168357802
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
The Problems of Sustainable and Permanent Development in the Context of Understanding the Essence of Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020) , s. 79-90. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of research of the Potential Program
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349964
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Financing and Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises : the Case of Poland
Źródło:
The Changing Role of SMEs in Global Business. Vol. 2, Contextual Evolution Across Markets, Disciplines and Sectors / red. Alkis Thrassou, Demetris Vrontis, Yaakov Weber, S.M. Riad Shams, Evangelos Tsoukatos - Cham: Palgrave Macmillan, 2020, s. 201-223. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business ; vol. 4)
ISBN:
978-3-030-45834-8 ; 978-3-030-45835-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343545
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21394-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168350400
monografia
19

Tytuł:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020) , s. 23-31 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352122
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Nauka a filozofia zrównoważonego rozwoju = Science and Philosophy of Sustainable Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020) , s. 167-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168346872
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Competitive Strategies of SMEs in Poland - an Outline
Źródło:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / red. Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 243-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Tytuł:
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168353228
varia
23

Tytuł:
Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 135 (2019) , s. 33-47. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168340553
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 63-81. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168336871
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
The Term and the Essence of Value
Źródło:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331575
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Siła synergii w innowacjach otwartych = The Power of Synergy in Open Innovations
Źródło:
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / red. Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2019, s. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7493-093-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338349
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Cele a postulatywna filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia
Źródło:
Zarządzanie finansami : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019, s. 49-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8142-703-6 ; 978-83-8142-704-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339545
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 103)
ISBN:
978-83-64971-78-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343776
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (83), s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168344530
varia
30

Tytuł:
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019) , s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168334089
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168347008
monografia
32

Tytuł:
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP - węzłowe problemy = Innovative Activity of Enterprises in Poland, with Particular Regard to the SME Sector - Crucial Problems
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management
Źródło:
Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński - New York: Nova Science Publishers, 2019, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business Issues, Competition and Entrepreneurship)
ISBN:
978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
Nr:
2168331591
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327621
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów = Management Sciences and the Paradigms
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (939) (2018) , s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w związku z badaniami naukowymi realizowanymi w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325871
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Innowacyjne przedsiębiorstwo
Źródło:
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 197-230
Program badawczy:
Niniejszy rozdział w monografii powstał w związku z realizacją badań statutowych w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w związku z realizacją prac naukowo-badawczych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN:
978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325195
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Cooperation among SMEs in Poland on the Path to Their Development
Źródło:
Managerial Economics. - vol. 19, no. 1 (2018) , s. 133-152. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168329057
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study
Źródło:
Innovation Processes in the Social Space of the Organization / red. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 93-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
Nr:
2168326463
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168331353
monografia
40

Tytuł:
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 71-85. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326495
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
The Conditions and Factors of Development of the SME Sector Enterprises in the Aspect of Regional Development
Źródło:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / red. Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 155-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168327625
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej / [red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara SIUTA-TOKARSKA] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-14
ISBN:
978-83-65173-87-4
Nr:
2168318049
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej = Problems of the Polish Economy Innovativeness and R&D Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316827
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce = The Advancement of Technology in SMEs Sector in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 241-255. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316791
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Etapowość rozwoju MŚP w Polsce - wyniki badań empirycznych = Stages of SMEs Development in Poland - the Results of Empirical Research
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (932) (2017) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319029
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia
Źródło:
Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 95-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-382-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318979
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-87-4
Nr:
2168318039
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319067
Zobacz powiązane rozdziały
49

Autor:
Alojzy Czech , Barbara Siuta-Tokarska
Tytuł:
Prof. dr Edward Rose
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 56-62
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318279
rozdział w książce
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319069
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Czynniki motywacyjne kształtujące postawy pracowników w organizacji = The Factors Shaping Workers' Motivation in an Organization
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki
Źródło:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 207-218 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w związku z realizacją prac badawczo-naukowych (badania statutowe) w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 roku.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318057
rozdział w monografii
53

Konferencja:
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects", Kijów, Ukraina, od 2017-05-23 do 2017-05-24
Tytuł:
Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development
Źródło:
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-818-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168314585
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością
Źródło:
Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 40-49 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
ISBN:
978-83-65179-93-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318369
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Przedsiębiorstwa sektora MŚP w skali globalnej - problemy definicyjne i porównań międzynarodowych = The Sector of SMEs in the Global Scale - the Problems Connected with Defining and Comparing them in the International Scale
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 113-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2017
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Konkurencyjność kapitałowo wyodrębnionych przedsiębiorstw sektora MŚP w świetle wyników badań własnych w zróżnicowanych pod względem rozwoju regionach Polski = The Competitiveness of the SME Sector of Enterprises Distinguished by Capital in the View of the Author's Research Results Led in the Regions of Poland Being on Different Development Stages
Źródło:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów = The Competitiveness of the SME Enterprises in Poland in the View of Self Assessment of their Owners and Managers
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2016
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309045
artykuł w czasopiśmie
58

Konferencja:
Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / Global challenges of national economies development, Kijów, Ukraina, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Tytuł:
Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era
Źródło:
Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazaraki - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016, s. 803-817. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
Nr:
2168308817
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 207-220 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308259
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji = The Sustainable and Permanent Development in the Conditions of Increasing Globalization Processes
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308187
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Characteristic Growth Factors of Small and Medium-Sized Enterprises from the Perspective of Selected Multidirectional and Varied Results of Empirical Research
Źródło:
British Journal of Economics, Management & Trade. - 14(2), art. no. no.BJEMT.25163 (2016) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307875
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Kierunki zmian w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z kapitałem zagranicznym w Polsce przed i w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego = The Directions of Competitiveness Changes of the SME Sector of Enterprises with the Domestic and Foreign Capital in Poland Before and During the Global Economic Crisis
Źródło:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 99-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308807
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji
Źródło:
Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora / red. Stanisław Czaja, Andrzej Graczyk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 179-189
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7695-580-3
Nr:
2168308271
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Opis fizyczny:
209: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
Nr:
2168295977
65

Tytuł:
Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2015
Opis fizyczny:
494 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-047-7
Nr:
2168300811
monografia
66

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu = Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 52-66. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295379
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
An Analysis of Innovativeness as the Basic Competitiveness Factor of the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in the Years 2001-2012 against Changes in the Selected Measures of the National Economy
Źródło:
American International Journal of Social Science. - vol. 4, no. 1 (2015) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295375
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP = The Labour Costs and Financial Results of the Non-Financial Enterprises from the SMEs Sector in Poland during Years 2008-2011
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283271
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Polityka innowacyjna jako czynnik wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 109-125
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301875
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Konferencja:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Tytuł:
Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland
Źródło:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 169-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286551
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 126-156
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301879
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 87-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285327
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland
Źródło:
Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives / red. Augusto D'Amico, Giovanni Moschella - Arricia: ARACNE editrice int.le S.r.l., 2014, s. 253-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-548-8111-2
Nr:
2168295929
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Similarities and Differences in Structural Changes in Individual Regions of the World Economy
Źródło:
Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - vol. 4, Iss.12 (2014) , s. 18-28. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168288159
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Entrepreneurship of Economic Entities of the SME Sector in Poland in the Era of Global Economic Crisis
Źródło:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / red. Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 351-364. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168284619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 115-142
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286013
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
The Way of the Social and Economic Development of China - An Attempt of Historical and Synthetic Representation
Źródło:
Chinese Business Review. - vol. 12, no. 7 (Serial Number 121) (2013) , s. 459-468. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168262416
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
263: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168265604
Zobacz powiązane rozdziały
79

Tytuł:
Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości = Essential Aspects of Entrepreneurship Measurement
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (156) (2013) , s. 91-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270970
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
A Retrospective Look at the Condition of the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland with Regard to its Economy at the Present Stage of the Globalization Process
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 693-706. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254750
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych = The Concept of Balance Growth in Current Global Conditions and Environmental Constrains
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2013) , s. 19-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262604
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Bariery funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2012 = The Barriers in Functioning and Development of the Enterprises in Poland in the Years 1999-2012
Źródło:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 23-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168265610
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them
Źródło:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168262564
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 12, no. 2 (Serial Number 116) (2013) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168262424
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 94-102. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262612
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia = Knowledge-Based Economy and Polish Reality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 87 (2012) , s. 120-129. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 702)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274052
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
The National Innovation System and Innovativeness in Poland
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012, s. 669-684. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237870
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012
Opis fizyczny:
296 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-623-4
Nr:
2168230072
monografia
89

Tytuł:
Efektywność gospodarowania w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 35-51
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271858
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Changes in the Conditionings of Functioning and Development of Enterprises in Poland During the Global Economic Crisis
Źródło:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 215-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237394
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 243-254. - Referat wygłoszony na International Conference on Business and Economic Development (ICBED) 23-24th July 2012, Las Vegas, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262618
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century
Źródło:
Dilemmas of Business Management in Time of Crisis / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011, s. 166-205
ISBN:
978-83-927534-1-4
Nr:
2168238732
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa = The Outline of Chosen Social and Economic Problems in Poland in Transformation Period and Government Economic Policy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 19 (2011) , s. 44-66. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222734
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes
Źródło:
Moving from the Crisis to Sustainability : Emerging Issues in the International Context / red. Grazia Calabrò, Augusto D'Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone - Milano: FrancoAngeli, 2011, s. 55-74. - Materiał z włosko-polsko-ukraińskiej konferencji "Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context", Messina, May 2011 - Bibliogr.
ISBN:
978-88-56874-67-9
Nr:
2168262530
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
Economic Development in the European Union Countries During the Years 2000-2009 in the Light od Selected Statistical Data and the Concept of Sustainable Development
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 303-322 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166539365
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Globalny kryzys ekonomiczny jako determinanta funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 7-31
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy
Źródło:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 139-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166666008
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Bezrobocie a rynek pracy w Polsce w latach 2000-2010 - zarys wybranych problemów = Unemployment and Labour Market in Poland 2000-2010 - the Outline of Selected Problems
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 623-638. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu - badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku = Managing an Organization in Times of Crisis - Empirical Research upon Polish Enterprises During Global Economic Crisis from the Beginning of 21st Century
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 9, nr 1 (31) (2011) , s. 8-33. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222534
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju = The Efficiency of Economizing in the Conditions of the Sustainable Development
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 10 (2010) , s. 319-331. - Tytuł numeru: Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168346332
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006 = Statistical Data and Chosen Economic Indicators for the Development of Economic Entities with Foreign Capital in Poland, 2001 to 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51641
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 139-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51640
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Structural and Localizational Tendencies of Foreign Direct Investment in Poland in the Period of Economical Changes and Ownership Transformations
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165737395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Konferencja:
Bilateral Seminar italo-polacco "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe", Mesyna, Włochy, od 2010-04-12 do 2010-04-14
Tytuł:
Characteristic Changes in the Economic Development of the European Union Countries During the First Decade of the 21st Century in the Light of Globalization Processes [dokument elektroniczny]
Źródło:
The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / red. Maurizio Lanfranchi - Messina: EDAS, 2010, s. 152-172. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Quaderni di Diritto, Economia e Finanza ; 20)
ISBN:
978-88-7820-338-9
Nr:
2165750269
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Tytuł:
Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego = Problems Connected with Modernization of Polish Economy in the Period of Globalization, the Development of FDI and Foreign Trade
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 234-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738587
artykuł w czasopiśmie
106

Konferencja:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Tytuł:
Global Economic Crisis of the Beginning of the 21st Century - the Analysis of Causes and the Anti-Crisis Actions Undertaken in the European Union
Źródło:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 265-288. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163764787
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Tytuł:
Wyzwania i kierunki rozwoju przemysłu w świecie = The Challenges and Directions of Industry Development in the World
Źródło:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010, s. 109-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-27-9
Nr:
2165674313
rozdział w monografii
108

Konferencja:
Bilateral Seminar italo-polacco "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe", Mesyna, Włochy, od 2010-04-12 do 2010-04-14
Tytuł:
Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007
Źródło:
The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / red. Maurizio Lanfranchi - Messina: EDAS, 2010, s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Quaderni di Diritto, Economia e Finanza ; 20)
ISBN:
978-88-7820-337-2
Nr:
2165738431
rozdział w materiałach konferencyjnych
109

Tytuł:
Microenterprises and Family Businesses in Poland as a Manifestation and Empowerment of Entrepreneurship
Źródło:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / red. Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 108-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2162010603
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 43
Tryb dostępu:
Nr:
2168274913
varia
111

Tytuł:
The Development of Economic Knowledge in the Era of Modern Information and Communication Technologies (ICT) Application
Źródło:
Organization and Management. - no. 1 (139) (2010) , s. 213-226. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222684
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165736993
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce = Determinants and Directions of Enterprise Sector Development in Poland
Źródło:
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw / red. Leszek Kiełtyka - Warszawa: Difin, 2010, s. 139-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-301-3
Nr:
2165761398
rozdział w monografii
114

Tytuł:
Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 9, nr 1 (2010) , s. 52-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226202
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Kierunki i zakres zmian wybranych uwarunkowań makroekonomicznych w polskiej gospodarce w latach 1990-2008 = Directions and the Main Changes of Macroeconomic Conditions in Polish Economy During the Years 1990-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010) , s. 357-366. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222768
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 235-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839066
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
117

Konferencja:
VIII International Scientific Symposium "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis", Kijów, Ukraina, od 2010-06-24 do 2010-06-25
Tytuł:
Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland
Źródło:
Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010, s. 47-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-450-3
Nr:
2163764282
rozdział w materiałach konferencyjnych
118

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji = Knowledge Management as One of the Basic Factors in the Development of Contemporary Organization
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 105-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162066640
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Characteristitic Aspect of the Influence of Globalization Processes on the Economy and Enterprise Activity in Poland
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 217-233. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161839041
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych = The Competitiveness and Innovativeness of the Polish Economy in Comparison to Some Chosen Foreign Economies
Źródło:
Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy / red. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2547-1
Nr:
2165922868
rozdział w monografii
121

Tytuł:
Akademia Capgemini : druga edycja rozpoczęta!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (29), s. 20
Tryb dostępu:
Nr:
2168274871
varia
122

Tytuł:
Dynamika rozwoju i zmian struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 139-165
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165634142
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Wybrane aspekty działalności przemysłowej w Polsce w latach 1995-2007 ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego = Chosen Aspects of Industry Activity in Poland between 1995-2007 Regarding the Role of the Foreign Capital in It
Źródło:
Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami = Competition and Cooperation in Organization's Strategies / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 258-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-25-5
Nr:
2168223596
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Finał Akademii Capgemini 2008/2009 - wyróżnienia, certyfikaty i... propozycje pracy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (30), s. 28
Tryb dostępu:
Nr:
2168275075
varia
125

Tytuł:
Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji oraz rozwoju BIZ i handlu zagranicznego
Źródło:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165795137
varia
126

Tytuł:
Analiza możliwości skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej
Źródło:
Konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie mezoekonomiczne / red. Małgorzata Juchniewicz - Olsztyn: [s.n.], 2009, s. 79-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89112-79-8
Nr:
2165082045
rozdział w monografii
127

Tytuł:
Możliwości - uwarunkowania - efekty działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce z uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych = The Possibilities - Determinants - Results of Functioning Entities with Foreign Capital, with Taking into Account Foreign Direct Investment
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 371-384. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161877990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Uwarunkowania i dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 181-236
Sygnatura:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243512
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Analiza zasobów pracy sektora MŚP w Polsce (1996-2007)
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 165-177. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51564
artykuł w czasopiśmie
130

Konferencja:
International Conference: Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2009-11-20 do 2009-11-21
Tytuł:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych = The Competitiveness and Innovativeness of the Polish Economy in Comparison to Some Chosen Foreign Economies [dokument elektroniczny]
Źródło:
Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland / red. Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009], s. 1-12. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2161980649
rozdział w materiałach konferencyjnych
131

Tytuł:
Foreign Direct Investment (FDI) as an Important Factor of Economic Development for the Countries Receiving these Capital Expenditures
Źródło:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222636
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 34 (2009) , s. 355-363. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 540)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222722
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2008
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-975-7
Nr:
51815
monografia
134

Tytuł:
Istota i realia przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce w Polsce = The Essence and the Entrepreneurship Realities in the Contemporary Economy in Poland
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 419-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622212
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development
Źródło:
Enterprise and Region : Development Conditions / red. Roman Fedan, Mariola Grzebyk - Rzeszów: Wydawnictwo Papirus, 2008, s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917781-7-7
Nr:
2168222710
rozdział w monografii
136

Tytuł:
Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MŚP
Źródło:
Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Eugeniusz Michalski, Stanisław Piocha - Koszalin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 139-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-920684-3-2
Nr:
2168223620
rozdział w monografii
137

Tytuł:
Eksport wyrobów wysokiej techniki jako charakterystyczny wyznacznik konkurencyjności i innowacyjności gospodarki = Export of High-tech Products as a Specific Indicator of Competitiveness and Innovativeness of Economy
Źródło:
Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami = Methods and Tools of Modern Organization Management / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 310-320. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-22-4
Nr:
2168236428
rozdział w monografii
138

Tytuł:
Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Education for Innovation / red. Włodzimierz Miszalski - Warszawa: AWP Amalker, 2007, s. 129-147. - Summ. Referat wygłoszony na: International Conference "Supporting Small- and Medium-Sized Enterprises in Engineering and Technological Innovation Activity" held 17-18 May, 2007 in Cracow - Bibliogr.
Seria:
(Ideas World Federation of Engineering Organizations. Committee on Education and Training ; No 14 (2007))
ISBN:
978-83-921738-6-1
Nr:
2168223632
rozdział w materiałach konferencyjnych
139

Tytuł:
Competitiveness of Polish SMES in the Context of their Export and Import Activities = Konkurencyjność i innowacyjność polskich MŚP a ich działalność eksportowo-importowa
Źródło:
Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / red. Anatoliy Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007, s. 121-142. - Summ., streszcz., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta - Bibliogr.
ISBN:
966-629-284-X
Nr:
2166216492
rozdział w materiałach konferencyjnych
140

Tytuł:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2005
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 156-194
Sygnatura:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600912
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 98-123
ISBN:
978-83-7252-383-9
Nr:
2165686434
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Charakterystyczne aspekty funkcjonowania polskich MŚP w wybranych sektorach gospodarki na rynku krajowym i jednolitym rynku europejskim = Characteristic Aspects of Functioning of the Polish SMEs Operating in the Selected Sectors of Economy on the Domestic and EU Community Market
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 705-720. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166126964
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności = The Role and the Meaning of Industry Enterprises for Polish Economy by Taking into Account their Level of Innovativeness
Źródło:
Przedsiębiorczość i innowacje : uwarunkowania i czynniki rozwoju = Enterprise and Innovation : Prerequisites and Development Factors / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-20-0
Nr:
2168223626
rozdział w monografii
144

Tytuł:
The Characteristics of Structural and Financial Changes in Polish Enterprises between 1999-2003
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / red. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 131-139
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165735008
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie = Determinants of Location of Foreign Direct Investments around the Globe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 309-324. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51157
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Innowacyjność MŚP w Polsce w latach 1999-2004 w wybranych sektorach działalności gospodarczej = The Innovation of SME's Enterprises in Poland during 1999-2004 in the Chosen Sections
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 419-433. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165768512
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
402 k.: il. kolor; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-30
Nr:
52589
doktorat
148

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie = Foreign Direct Investment around the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 293-307. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51156
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Rola przedsiębiorstw sektora MSP w polskim handlu zagranicznym w latach 1999-2005 = Thе Role of SME's in Polish Foreign Trade during the Years 1999-2005
Źródło:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 223-237. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-03-3
Nr:
2168296427
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Przedsiębiorstwa transnarodowe a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie w latach 2002-2003 = Trans-National Companies and Foreign Direct Investment in the World During the Years 2002-2003
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166026553
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia
Źródło:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005, s. 129-146 - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168223692
rozdział w monografii
152

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005, s. 109-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004,suppl. n. 3)
Nr:
2168223686
rozdział w monografii
153

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Developmental Restructuring, the Structural Changes and Condition of Small and Medium Size Enterprises in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 244-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Charakterystyczne zmiany strukturalne i finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2003
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2005) , s. 14-19 - Bibliogr.
Nr:
52330
artykuł w czasopiśmie
155

Autor:
Tytuł:
Wybrane makroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : teoria i praktyka / red. Piotr Bartkowiak - Kalisz: Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2005, s. 23-33
ISBN:
83-60137-05-6
Nr:
2168223708
rozdział w monografii
156

Tytuł:
Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce = Chosen Aspects of the Enterpreneurship in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 255-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166036576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w kształtowaniu procesów zmian w gospodarce
Źródło:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 122-140
Sygnatura:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256558
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
158

Autor:
Tytuł:
Analiza rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI, s. 183-203
Sygnatura:
NP-937/Magazyn
Nr:
2168256562
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Quality Management in the Chosen Polish Company Acting in the Field of Contruction and Installation
Źródło:
Multidimenzionalne aspekty kvality QVI : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou učast'ou - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2003, s. 151-156 - Bibliogr.
ISBN:
80-8055-767-5
Nr:
2168239392
rozdział w materiałach konferencyjnych
160

Autor:
Tytuł:
Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych obszarach gospodarki światowej
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 208-217. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223984
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
161

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90. = Entrepreneurship in Poland in Light of the Economic Climate that Existed During the 1990s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223384
artykuł w czasopiśmie
162

Autor:
Tytuł:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych
Źródło:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / red. Krzysztof Safin - Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ, 2003, s. 57-67 - Bibliogr.
Seria:
(Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy)
ISBN:
83-89102-24-2
Nr:
2168223710
rozdział w materiałach konferencyjnych
163

Autor:
Tytuł:
Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego = Characteristic Aspects of Ownership Transformations in Poland in 1999-2000, with Particular Emphasis on the Impact of Foreign Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221076
artykuł w czasopiśmie
164

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
Źródło:
Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską / red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski - Warszawa: Instytut Wiedzy, 2003, s. 9-21 - Bibliogr.
ISBN:
83-8913-06-0
Nr:
2168223702
rozdział w monografii
165

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2001 w wybranych działach gospodarki narodowej = An Outline of Ownership Transformation in Poland from 1990-2001 in Chosen Sectors of State Economy
Źródło:
Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. Henryk Gurgul - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003, s. 180-187. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; z. nr 1)
ISBN:
83-916937-0-8
Nr:
2168223642
rozdział w monografii
166

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego = Foreign Direct Investment in Poland, with Particular Emphasis on the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 149-170. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221080
artykuł w czasopiśmie
167

Autor:
Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w świetle uwarunkowań gospodarki rynkowej i polityki rządu = SME's in Poland from the Perspective of Market Economy and the Policy of Polish Government
Źródło:
Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 407-421. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-226-7
Nr:
51371
rozdział w monografii
168

Autor:
Tytuł:
Możliwości działania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002) , s. 367-377. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Nr:
2168223132
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
The Banking Sector in Poland after the Period of Ownership Transition
Źródło:
Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 46-57 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-174-6
Nr:
2168239398
rozdział w materiałach konferencyjnych
170

Autor:
Tytuł:
Bariery przedsiębiorczości i rozwoju polskich firm
Źródło:
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny - Przemyśl: WSAiZ, 2002, s. 268-279 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10)
ISBN:
83-88009-37-0
Nr:
2168223696
rozdział w monografii
171

Autor:
Tytuł:
Charakterystyczne możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw = Opportunities of Polish Enterprises Development
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 294-302. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224914
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Zmiany strukturalne i sytuacja finansowa banków w Polsce
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj - Łódź: KAiSPUŁ : ŁTN, 2001, s. 259-275 - Bibliogr.
ISBN:
83-86370-22-X
Nr:
2168223764
rozdział w monografii
173

Autor:
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Przekształcenia i kondycja polskiego systemu bankowego na tle perspektywy włączenia go w struktury Unii Europejskiej = The Transformation and Condition of the Polish Banking System Considering the Perspective of Entering the European Union
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 502-509. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223688
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1079/Magazyn
Nr:
2168326693
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1246/Magazyn
Nr:
2165604286
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KEiOP/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1127/Magazyn
Nr:
2168252926
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KEiOP/5/2005/S/240
Sygnatura:
NP-1064/Magazyn
Nr:
2168252934
naukowo-badawcze
5

Autor:
Tytuł:
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
117 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
54/KEiOP/5/2003/S/059
Sygnatura:
NP-913/Magazyn
Nr:
2168259116
naukowo-badawcze
6

Autor:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Tytuł:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KEiOP/3/2002/S
Sygnatura:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
naukowo-badawcze
1
Przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce w obliczu kryzysu związanego z pandemią COVID-19 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki / red. nauk. Jerzy Korczak, Danuta Zawadzka. - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2022. - (Monografie Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska, ISSN 0239-7129 ; nr 402). - S. 83-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7365-572-0
2
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Mateusz Janas, Sylwia KRUK, Paweł KRZEMIŃSKI, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Sustainability. - vol. 14, iss. 15 (2022), s. 1-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368. - ISSN 2071-1050
3
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / red. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt . - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2021. - (Ekonomiści dla rozwoju). - S. 145-155. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65269-32-4. - Spis treści: http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/art/show/323/jednorodnosc-czy-pluralizm-rozwazania-nad-natura-nauk-ekonomicznych-i-gospodarkiWstęp:
4
Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych / Agnieszka THIER, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA, Krzysztof Hornicki // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 207-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
5
Economics of Moderation : Towards Sustainable Development = Ekonomia umiaru - w kierunku zrównoważonego rozwoju / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (67) (2021), s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/2367/2021-67. - ISSN 1898-5084
6
Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja : szansa czy zagrożenie dla realizacji koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju? = Industry 4.0 and Artificial Intelligence : a Chance or a Threat for the Implementation of the Concept of Sustainable Development? / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (65) (2021), s. 7-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/15/cc1e87a404e5d314dcb4236fde10916a/01.pdf. - ISSN 1898-5084
7
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Jolanta MAROŃ, Marcin Suder, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Energies. - vol. 14, iss. 9 (2021), s. 1-27. - Summ.. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717. - ISSN 1996-1073
8
The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons / Marcin Łuszczyk, Adam Sulich, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz Zema and Agnieszka THIER // Energies. - vol. 14, iss. 24 (2021), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises : Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8247. - ISSN 1996-1073
9
Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Industry 4.0 : a Glocal Perspective / ed. by Jerzy Duda, Aleksandra Gąsior. - New York, London: Routledge, 2021. - (Routledge Studies in Management, Organizations and Society). - S. 215-228. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3. - Spis treści: https://www.routledge.com/Industry-40-A-Glocal-Perspective/Duda-Gasior/p/book/9781032030425Wstęp:
10
System obiegu informacji, jako czynnik wzrostu dynamiki w rozwoju małego przedsiębiorstwa / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Iwona Gołąb-Kobylińska // W: Modele biznesowe oraz rozwój MŚP / red. nauk. Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Krzysztof Dziadek. - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2021. - (Monografie Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska, ISSN 0239-7129 ; 401). - S. 137-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7365-571-3. - Spis treści: https://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/uploads/files/cf98ddc3fa1f98bd759c52c6a695cac8.pdfWstęp:
11
An Effective Information Flow System as a Factor of the Growth of Dynamics in the Development of SMEs : an Empirical Example of Company "X" / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Iwona Gołąb-Kobylińska // W: Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis / ed. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 237-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-72-8 ; 978-83-61597-73-5. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/01_KNOWLEDGE-ECONOMY-SOCIETY.pdf
12
Innovation 4.0 - on the Path to Modernity, Higher Effectiveness and Quality / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / red. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki . - London, New York: Routledge, 2021. - (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology). - S. 279-303. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
13
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna Hys, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021), s. 188-200. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2445. - ISSN 1108-2976
14
Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Katarzyna ŻMIJA, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
15
SMEs during the COVID-19 Pandemic Crisis : the Sources of Problems, the Effects of Changes, Applied Tools and Management Strategies - the Example of Poland / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Sustainability. - vol. 13, iss. 18 (2021), s. 1-12. - Summ.. - Tytuł numeru: In Times of Crisis: Sustainable Innovation and Performance Management in the SMEs. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10185. - ISSN 2071-1050
16
The Problems of Sustainable and Permanent Development in the Context of Understanding the Essence of Science / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020), s. 79-90. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Borowiecki-Siuta-Tokarska.pdf. - ISSN 1641-3466
17
Financing and Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises : the Case of Poland / Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: The Changing Role of SMEs in Global Business. Vol. 2, Contextual Evolution Across Markets, Disciplines and Sectors / eds. Alkis Thrassou, Demetris Vrontis, Yaakov Weber, S.M. Riad Shams, Evangelos Tsoukatos. - Cham: Palgrave Macmillan, 2020. - (Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business, ISSN 2523-8167 ; vol. 4). - S. 201-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-45834-8 ; 978-3-030-45835-5
18
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21394-7
19
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020), s. 23-31. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf. - ISSN 1507-1383
20
Nauka a filozofia zrównoważonego rozwoju = Science and Philosophy of Sustainable Development / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020), s. 167-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/498dda996ae20d407bbef5d532ce9c1b/12.pdf. - ISSN 1898-5084
21
Competitive Strategies of SMEs in Poland - an Outline / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Justyna Juchniewicz // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 243-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT
22
Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2020), s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-1383
23
Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 135 (2019), s. 33-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20135/Borowiecki,%20Siuta-Tokarska.pdf. - ISSN 1641-3466
24
New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development / Andrzej JAKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 63-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/509. - ISSN 2353-883X
25
The Term and the Essence of Value / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // W: Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński . - New York: Nova Science Publishers, 2019. - (Business Issues, Competition and Entrepreneurship). - S. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
26
Siła synergii w innowacjach otwartych = The Power of Synergy in Open Innovations / Ryszard Borowiecki, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru / red. Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj . - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2019. - S. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-093-2
27
Cele a postulatywna filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie finansami : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019. - S. 49-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8142-703-6 ; 978-83-8142-704-3
28
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 103). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-78-5
29
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii" / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 38-39. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/38. - ISSN 1689-7757
30
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie / RYSZARD Borowiecki, TOMASZ KUSIO, BARBARA SIUTA-TOKARSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019), s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_1_184/borowiecki-kusio-siuta-tokarska-the-role-of-a-manager-in-managing-intellectual-capital-in-the-context-.pdf. - ISSN 0137-5466
31
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
32
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP - węzłowe problemy = Innovative Activity of Enterprises in Poland, with Particular Regard to the SME Sector - Crucial Problems / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Justyna Juchniewicz // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
33
Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management / Ryszard Borowiecki, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Strategic Value Management : a Dynamic Perspective / red. Marek Jabłoński . - New York: Nova Science Publishers, 2019. - (Business Issues, Competition and Entrepreneurship). - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3
34
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018), s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
35
Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów = Management Sciences and the Paradigms / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Przegląd Organizacji. - nr 4 (939) (2018), s. 7-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924979171f/po.2018.04.01.pdf. - ISSN 0137-7221
36
Innowacyjne przedsiębiorstwo / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo / red. nauk. Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 197-230. - ISBN 978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0
37
Cooperation among SMEs in Poland on the Path to Their Development / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Managerial Economics. - vol. 19, no. 1 (2018), s. 133-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/3247. - ISSN 1898-1143
38
Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA and Tomasz KUSIO // W: Innovation Processes in the Social Space of the Organization / eds. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. - New York: Nova Science Publishers, 2018. - S. 93-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6
39
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
40
Innowacje otwarte w MSP = Open Innovations in SMEs / Ryszard BOROWIECKI, Tomasz KUSIO, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018), s. 71-85. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14308.pdf. - ISSN 2450-7733
41
The Conditions and Factors of Development of the SME Sector Enterprises in the Aspect of Regional Development / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 155-165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
42
Słowo wstępne / Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej / [red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara SIUTA-TOKARSKA]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-14. - ISBN 978-83-65173-87-4
43
Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej = Problems of the Polish Economy Innovativeness and R&D Activity / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2758. - ISSN 1898-5084
44
Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce = The Advancement of Technology in SMEs Sector in Poland / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 241-255. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2763. - ISSN 1898-5084
45
Etapowość rozwoju MŚP w Polsce - wyniki badań empirycznych = Stages of SMEs Development in Poland - the Results of Empirical Research / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Przegląd Organizacji. - nr 9 (932) (2017), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249769f94/po.2017.09.01.pdf. - ISSN 0137-7221
46
Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - S. 95-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-382-7
47
Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej / [red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara SIUTA-TOKARSKA]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-87-4
48
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
49
Prof. dr Edward Rose / Alojzy Czech, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 56-62. - ISBN 978-83-65173-86-7
50
Wprowadzenie / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
51
Czynniki motywacyjne kształtujące postawy pracowników w organizacji = The Factors Shaping Workers' Motivation in an Organization / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Małgorzata Dutka-Mucha // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
52
Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 207-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-665-7
53
Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects / ed. Anatolii Mazaraki. - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2017. - S. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-818-1. - Pełny tekst: https://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/27bb24b456cccfa589ffce7e86337bd1.pdf
54
Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy / red. nauk. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017. - S. 40-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65179-93-7
55
Przedsiębiorstwa sektora MŚP w skali globalnej - problemy definicyjne i porównań międzynarodowych = The Sector of SMEs in the Global Scale - the Problems Connected with Defining and Comparing them in the International Scale / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 113-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
56
Konkurencyjność kapitałowo wyodrębnionych przedsiębiorstw sektora MŚP w świetle wyników badań własnych w zróżnicowanych pod względem rozwoju regionach Polski = The Competitiveness of the SME Sector of Enterprises Distinguished by Capital in the View of the Author's Research Results Led in the Regions of Poland Being on Different Development Stages / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
57
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów = The Competitiveness of the SME Enterprises in Poland in the View of Self Assessment of their Owners and Managers / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2016), s. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
58
Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazaraki. - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016. - S. 803-817. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
59
Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 207-220. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
60
Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji = The Sustainable and Permanent Development in the Conditions of Increasing Globalization Processes / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 71-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,722,Ryszard_Borowiecki_Barbara_Siuta_Tokarska_Zrownowazony_i_trwaly_rozwoj_wobec_postepujacych_procesow_globalizacji.html. - ISSN 2081-2345
61
Characteristic Growth Factors of Small and Medium-Sized Enterprises from the Perspective of Selected Multidirectional and Varied Results of Empirical Research / B. SIUTA-TOKARSKA // British Journal of Economics, Management & Trade. - 14(2) (2016), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencedomain.org/download/MTUwMDhAQHBm.pdf. - ISSN 2278-098X
62
Kierunki zmian w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z kapitałem zagranicznym w Polsce przed i w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego = The Directions of Competitiveness Changes of the SME Sector of Enterprises with the Domestic and Foreign Capital in Poland Before and During the Global Economic Crisis / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 99-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
63
Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora / red. Stanisław Czaja, Andrzej Graczyk. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. - S. 179-189. - ISBN 978-83-7695-580-3
64
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - 209 : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
65
Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań / Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Warszawa: Difin, 2015. - 494 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-047-7
66
Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu = Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 52-66. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/a116caaac07da47d52776cb699a91bb3/3%20Borowiecki%20R.,%20Siuta-Tokarska%20B..pdf. - ISSN 1898-5084
67
An Analysis of Innovativeness as the Basic Competitiveness Factor of the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in the Years 2001-2012 against Changes in the Selected Measures of the National Economy / Barbara SIUTA-TOKARSKA // American International Journal of Social Science. - vol. 4, no. 1 (2015), s. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.aijssnet.com/journals/Vol_4_No_1_February_2015/5.pdf. - ISSN 2325-4149
68
Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP = The Labour Costs and Financial Results of the Non-Financial Enterprises from the SMEs Sector in Poland during Years 2008-2011 / Beata KULISA, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
69
Polityka innowacyjna jako czynnik wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 109-125
70
Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 169-184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
71
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 126-156
72
Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 87-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
73
Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives / ed. by Augusto D'Amico, Giovanni Moschella. - Arricia: ARACNE editrice int.le S.r.l., 2014. - S. 253-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-548-8111-2
74
Similarities and Differences in Structural Changes in Individual Regions of the World Economy / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - vol. 4, Iss.12 (2014), s. 18-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2250-1665
75
Entrepreneurship of Economic Entities of the SME Sector in Poland in the Era of Global Economic Crisis / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 351-364. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-73-0
76
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 115-142
77
The Way of the Social and Economic Development of China - An Attempt of Historical and Synthetic Representation / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Chinese Business Review. - vol. 12, no. 7 (Serial Number 121) (2013), s. 459-468. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/9/10/2013/2013091067071281.pdf. - ISSN 1537-1506
78
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 263 : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-18-1
79
Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości = Essential Aspects of Entrepreneurship Measurement / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (156) (2013), s. 91-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2013_NR_3(156).pdf#page=93=Fit. - ISSN 0137-5466
80
A Retrospective Look at the Condition of the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland with Regard to its Economy at the Present Stage of the Globalization Process / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 693-706. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
81
Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych = The Concept of Balance Growth in Current Global Conditions and Environmental Constrains / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013), s. 19-25. - Summ. - ISSN 0137-7221
82
Bariery funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2012 = The Barriers in Functioning and Development of the Enterprises in Poland in the Years 1999-2012 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 23-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-18-1
83
Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
84
Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // China-USA Business Review. - vol. 12, no. 2 (Serial Number 116) (2013), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1537-1514
85
Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012), s. 94-102. - Summ.. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA. - Bibliogr. - ISSN 2047-2854
86
Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia = Knowledge-Based Economy and Polish Reality / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 702). - nr 87 (2012), s. 120-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=120&view=Fit. - ISSN 1896-382X
87
The National Innovation System and Innovativeness in Poland / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 669-684. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
88
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-623-4
89
Efektywność gospodarowania w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 35-51
90
Changes in the Conditionings of Functioning and Development of Enterprises in Poland During the Global Economic Crisis / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 215-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
91
Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012), s. 243-254. - Summ.. - Referat wygłoszony na International Conference on Business and Economic Development (ICBED) 23-24th July 2012, Las Vegas, USA. - Bibliogr. - ISSN 2047-2854
92
The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century / Ryszard BOROWIECKI,Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Dilemmas of Business Management in Time of Crisis / sci. ed. Piotr Bartkowiak. - Poznań: Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011. - S. 166-205. - ISBN 978-83-927534-1-4
93
Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa = The Outline of Chosen Social and Economic Problems in Poland in Transformation Period and Government Economic Policy / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011), s. 44-66. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/03.pdf. - ISSN 1898-5084
94
Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Moving from the Crisis to Sustainability : Emerging Issues in the International Context / ed. by Grazia Calabrò, Augusto D'Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone. - Milano: FrancoAngeli, 2011. - S. 55-74. - Summ.. - Materiał z włosko-polsko-ukraińskiej konferencji "Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context", Messina, May 2011. - Bibliogr. - ISBN 978-88-56874-67-9
95
Economic Development in the European Union Countries During the Years 2000-2009 in the Light od Selected Statistical Data and the Concept of Sustainable Development / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 303-322. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
96
Globalny kryzys ekonomiczny jako determinanta funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 7-31
97
Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 139-159. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
98
Bezrobocie a rynek pracy w Polsce w latach 2000-2010 - zarys wybranych problemów = Unemployment and Labour Market in Poland 2000-2010 - the Outline of Selected Problems / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 623-638. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
99
Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu - badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku = Managing an Organization in Times of Crisis - Empirical Research upon Polish Enterprises During Global Economic Crisis from the Beginning of 21st Century / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 9, nr 1 (31) (wiosna 2011), s. 8-33. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166343. - ISSN 1644-9584
100
Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju = The Efficiency of Economizing in the Conditions of the Sustainable Development / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 10 (2010), s. 319-331. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf. - ISSN 1733-2486
101
Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006 = Statistical Data and Chosen Economic Indicators for the Development of Economic Entities with Foreign Capital in Poland, 2001 to 2006 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168178715. - ISSN 1898-6447
102
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007 / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 139-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758. - ISSN 1898-6447
103
Structural and Localizational Tendencies of Foreign Direct Investment in Poland in the Period of Economical Changes and Ownership Transformations / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010. - S. 171-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-9-0
104
Characteristic Changes in the Economic Development of the European Union Countries During the First Decade of the 21st Century in the Light of Globalization Processes [Dokument elektroniczny] / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe [Dokument elektroniczny] / ed. by Maurizio Lanfranchi. - Messina: EDAS, 2010. - (Quaderni di Diritto, Economia e Finanza, ISSN 2036-9123 ; 20). - S. 152-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-7820-338-9
105
Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego = Problems Connected with Modernization of Polish Economy in the Period of Globalization, the Development of FDI and Foreign Trade / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 234-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/18.pdf. - ISSN 1898-5084
106
Global Economic Crisis of the Beginning of the 21st Century - the Analysis of Causes and the Anti-Crisis Actions Undertaken in the European Union / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / ed. by Anatolii Mazaraki. - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010. - S. 265-288. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-450-3
107
Wyzwania i kierunki rozwoju przemysłu w świecie = The Challenges and Directions of Industry Development in the World / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 109-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-27-9
108
Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007 / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe / ed. by Maurizio Lanfranchi. - Messina: EDAS, 2010. - (Quaderni di Diritto, Economia e Finanza, ISSN 2036-9123 ; 20). - S. 211-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-7820-337-2
109
Microenterprises and Family Businesses in Poland as a Manifestation and Empowerment of Entrepreneurship / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 108-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
110
Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
111
The Development of Economic Knowledge in the Era of Modern Information and Communication Technologies (ICT) Application / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Organization and Management. - no. 1 (139) (2010), s. 213-226. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
112
The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010. - S. 133-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-9-0
113
Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce = Determinants and Directions of Enterprise Sector Development in Poland / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw / red. nauk. Leszek Kiełtyka. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 139-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-301-3
114
Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 9, nr 1 (2010), s. 52-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/v10031-010-0004-8. - ISSN 1730-4237
115
Kierunki i zakres zmian wybranych uwarunkowań makroekonomicznych w polskiej gospodarce w latach 1990-2008 = Directions and the Main Changes of Macroeconomic Conditions in Polish Economy During the Years 1990-2008 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010), s. 357-366. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
116
The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 235-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
117
Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium / ed. by Anatolii Mazaraki. - Kyiv: National University of Trade and Economics, 2010. - S. 47-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-450-3
118
Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji = Knowledge Management as One of the Basic Factors in the Development of Contemporary Organization / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 105-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
119
Characteristitic Aspect of the Influence of Globalization Processes on the Economy and Enterprise Activity in Poland / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 217-233. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
120
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych = The Competitiveness and Innovativeness of the Polish Economy in Comparison to Some Chosen Foreign Economies / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy / red. Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska . - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 21-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2547-1
121
Akademia Capgemini : druga edycja rozpoczęta! / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 20. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
122
Dynamika rozwoju i zmian struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 139-165. - ISBN 978-83-927790-5-6
123
Wybrane aspekty działalności przemysłowej w Polsce w latach 1995-2007 ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego = Chosen Aspects of Industry Activity in Poland between 1995-2007 Regarding the Role of the Foreign Capital in It / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami = Competition and Cooperation in Organization's Strategies / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 258-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-25-5
124
Finał Akademii Capgemini 2008/2009 - wyróżnienia, certyfikaty i... propozycje pracy / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 28. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
125
Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji oraz rozwoju BIZ i handlu zagranicznego / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
126
Analiza możliwości skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie mezoekonomiczne / red. nauk. Małgorzata Juchniewicz. - Olsztyn: [s.n.], 2009. - S. 79-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89112-79-8
127
Możliwości - uwarunkowania - efekty działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce z uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych = The Possibilities - Determinants - Results of Functioning Entities with Foreign Capital, with Taking into Account Foreign Direct Investment / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 371-384. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
128
Uwarunkowania i dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2009), s. 181-236
129
Analiza zasobów pracy sektora MŚP w Polsce (1996-2007) / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 165-177. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
130
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych = The Competitiveness and Innovativeness of the Polish Economy in Comparison to Some Chosen Foreign Economies / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska. - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - S. 1-12. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
131
Foreign Direct Investment (FDI) as an Important Factor of Economic Development for the Countries Receiving these Capital Expenditures / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
132
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 540). - nr 34 (2009), s. 355-363. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009. - ISSN 1896-382X
133
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Warszawa: Difin, 2008. - 278 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-975-7
134
Istota i realia przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce w Polsce = The Essence and the Entrepreneurship Realities in the Contemporary Economy in Poland / Beata SIUTA-TOKARSKA // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 419-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
135
Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Enterprise and Region : Development Conditions / ed. by Roman Fedan, Mariola Grzebyk. - Rzeszów: Wydawnictwo Papirus, 2008. - S. 9-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917781-7-7
136
Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MŚP / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Eugeniusz Michalski, Stanisław Piocha. - Koszalin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 139-151. - Bibliogr. - ISBN 83-920684-3-2
137
Eksport wyrobów wysokiej techniki jako charakterystyczny wyznacznik konkurencyjności i innowacyjności gospodarki = Export of High-tech Products as a Specific Indicator of Competitiveness and Innovativeness of Economy / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami = Methods and Tools of Modern Organization Management / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 310-320. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-22-4
138
Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Education for Innovation / [ed. Włodzimierz Miszalski]. - Warszawa: AWP Amalker, 2007. - (Ideas / World Federation of Engineering Organizations. Committee on Education and Training ; No 14 (2007)). - S. 129-147. - Summ. Referat wygłoszony na: International Conference "Supporting Small- and Medium-Sized Enterprises in Engineering and Technological Innovation Activity" held 17-18 May, 2007 in Cracow. - Bibliogr. - ISBN 978-83-921738-6-1
139
Competitiveness of Polish SMES in the Context of their Export and Import Activities = Konkurencyjność i innowacyjność polskich MŚP a ich działalność eksportowo-importowa / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / edited by Anatoliy Mazaraki. - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007. - S. 121-142. - Summ., streszcz., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta. - Bibliogr. - ISBN 966-629-284-X
140
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2005 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 156-194
141
Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 98-123. - ISBN 978-83-7252-383-9
142
Charakterystyczne aspekty funkcjonowania polskich MŚP w wybranych sektorach gospodarki na rynku krajowym i jednolitym rynku europejskim = Characteristic Aspects of Functioning of the Polish SMEs Operating in the Selected Sectors of Economy on the Domestic and EU Community Market / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 705-720. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
143
Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności = The Role and the Meaning of Industry Enterprises for Polish Economy by Taking into Account their Level of Innovativeness / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Przedsiębiorczość i innowacje : uwarunkowania i czynniki rozwoju = Enterprise and Innovation : Prerequisites and Development Factors / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-20-0
144
The Characteristics of Structural and Financial Changes in Polish Enterprises between 1999-2003 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - S. 131-139. - ISBN 83-85827-95-1
145
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie = Determinants of Location of Foreign Direct Investments around the Globe / Barbara SIUTA, Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 309-324. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131457192. - ISSN 0208-7944
146
Innowacyjność MŚP w Polsce w latach 1999-2004 w wybranych sektorach działalności gospodarczej = The Innovation of SME's Enterprises in Poland during 1999-2004 in the Chosen Sections / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 419-433. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
147
Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju / Barbara SIUTA-TOKARSKA ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2006. - 402 k. : il. kolor ; 30 cm. - Bibliogr.
148
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie = Foreign Direct Investment around the World / Barbara SIUTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 293-307. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131449760. - ISSN 0208-7944
149
Rola przedsiębiorstw sektora MSP w polskim handlu zagranicznym w latach 1999-2005 = Thе Role of SME's in Polish Foreign Trade during the Years 1999-2005 / Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK . - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 223-237. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-03-3
150
Przedsiębiorstwa transnarodowe a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie w latach 2002-2003 = Trans-National Companies and Foreign Direct Investment in the World During the Years 2002-2003 / Barbara SIUTA, Wojciech SZYMLA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
151
Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 129-146. - Bibliogr.
152
Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004,suppl. n. 3). - S. 109-127. - Streszcz. - Bibliogr.
153
Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Developmental Restructuring, the Structural Changes and Condition of Small and Medium Size Enterprises in Poland / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA // W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005. - S. 244-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-5-7
154
Charakterystyczne zmiany strukturalne i finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2003 / Barbara SIUTA // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2005), s. 14-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
155
Wybrane makroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Barbara SIUTA // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : teoria i praktyka / oprac. i red. Piotr Bartkowiak. - Kalisz: Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2005. - S. 23-33. - ISBN 83-60137-05-6
156
Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce = Chosen Aspects of the Enterpreneurship in Poland / Piotr LITWA, Barbara SIUTA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 255-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
157
Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w kształtowaniu procesów zmian w gospodarce / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA // W: Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI. - (2004), s. 122-140
158
Analiza rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Barbara SIUTA // W: Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa / kierownik projektu: Ryszard BOROWIECKI. - (2004), s. 183-203
159
Quality Management in the Chosen Polish Company Acting in the Field of Contruction and Installation / Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA // W: Multidimenzionalne aspekty kvality QVI : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou učast'ou. - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2003. - S. 151-156. - Bibliogr. - ISBN 80-8055-767-5
160
Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych obszarach gospodarki światowej / Barbara SIUTA // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 208-217. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-3-0
161
Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90. = Entrepreneurship in Poland in Light of the Economic Climate that Existed During the 1990s / Barbara SIUTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 289-302. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych / Barbara SIUTA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / red. Krzysztof Safin. - Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ, 2003. - (Materiały Konferencyjne. Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy). - S. 57-67. - Bibliogr. - ISBN 83-89102-24-2
163
Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego = Characteristic Aspects of Ownership Transformations in Poland in 1999-2000, with Particular Emphasis on the Impact of Foreign Capital / Barbara SIUTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003), s. 135-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16190. - ISSN 0208-7944
164
Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej / Barbara SIUTA // W: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską / red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski. - Warszawa: Instytut Wiedzy, 2003. - S. 9-21. - Bibliogr. - ISBN 83-8913-06-0
165
Charakterystyka przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2001 w wybranych działach gospodarki narodowej = An Outline of Ownership Transformation in Poland from 1990-2001 in Chosen Sectors of State Economy / Barbara SIUTA // W: Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ISSN 1734-5391 ; z. nr 1). - S. 180-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-0-8
166
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego = Foreign Direct Investment in Poland, with Particular Emphasis on the Małopolska Voivodship / Beata KULISA, Barbara SIUTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003), s. 149-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16191. - ISSN 0208-7944
167
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w świetle uwarunkowań gospodarki rynkowej i polityki rządu = SME's in Poland from the Perspective of Market Economy and the Policy of Polish Government / Barbara SIUTA // W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. Henryk Bieniok. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 407-421. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-226-7
168
Możliwości działania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Barbara SIUTA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002), s. 367-377. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
169
The Banking Sector in Poland after the Period of Ownership Transition / Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA // W: Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies. - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 46-57. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-174-6
170
Bariery przedsiębiorczości i rozwoju polskich firm / Barbara SIUTA // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny. - Przemyśl: WSAiZ, 2002. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10). - S. 268-279. - Bibliogr. - ISBN 83-88009-37-0
171
Charakterystyczne możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw = Opportunities of Polish Enterprises Development / Barbara SIUTA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 294-302. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
172
Zmiany strukturalne i sytuacja finansowa banków w Polsce / Barbara SIUTA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. nauk. Jan Duraj. - Łódź: KAiSPUŁ : ŁTN, 2001. - S. 259-275. - Bibliogr. - ISBN 83-86370-22-X
173
Przekształcenia i kondycja polskiego systemu bankowego na tle perspektywy włączenia go w struktury Unii Europejskiej = The Transformation and Condition of the Polish Banking System Considering the Perspective of Entering the European Union / Barbara Siuta // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI . - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 502-509. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
174
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym / Kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, Zespół autorski: Anna NEHRING, Piotr Bartkowiak, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
175
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
176
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Beata KULISA, Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
177
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE / Autorzy: kierownik tematu: Anna NEHRING, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
178
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw / autorzy: Jadwiga ADAMCZYK - kierownik tematu, Agata Mrożek-Duda, Barbara SIUTA, Maciej SZCZYGIEŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 117 k. : il. ; 30 cm
179
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Siuta-Tokarska B., (2022), Przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce w obliczu kryzysu związanego z pandemią COVID-19. [W:] Korczak J., Zawadzka D. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki (Monografia Wydziału Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska; nr 402), Koszalin : Politechnika Koszalińska, s. 83-102.
2
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Janas M., Kruk S., Krzemiński P., Thier A., Żmija K., (2022), The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities, "Sustainability", vol. 14, iss. 15, s. 1-29; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368
3
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2021), Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju. [W:] Fiedor B., Gorynia M., Hardt Ł. (red.), Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 145-155.
4
Thier A., Siuta-Tokarska B., Żmija K., Hornicki K., (2021), Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 207-215.
5
Siuta-Tokarska B., (2021), Economics of Moderation : Towards Sustainable Development, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (67), s. 5-15; https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/2367/2021-67
6
Siuta-Tokarska B., (2021), Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja : szansa czy zagrożenie dla realizacji koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (65), s. 7-26; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/15/cc1e87a404e5d314dcb4236fde10916a/01.pdf
7
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Maroń J., Suder M., Thier A., Żmija K., (2021), Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries, "Energies", vol. 14, iss. 9, s. 1-27; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717
8
Łuszczyk M., Sulich A., Siuta-Tokarska B., Zema T., Thier A., (2021), The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons, "Energies", vol. 14, iss. 24, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8247
9
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2021), Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence. [W:] Duda J., Gąsior A. (red.), Industry 4.0 : a Glocal Perspective, New York, London : Routledge, s. 215-228.
10
Siuta-Tokarska B., Gołąb-Kobylińska I., (2021), System obiegu informacji, jako czynnik wzrostu dynamiki w rozwoju małego przedsiębiorstwa. [W:] Strzelecka A., Szczepańska-Przekota A., Dziadek K. (red.), Modele biznesowe oraz rozwój MŚP (Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska; 401), Koszalin : Politechnika Koszalińska, s. 137-157.
11
Siuta-Tokarska B., Gołąb-Kobylińska I., (2021), An Effective Information Flow System as a Factor of the Growth of Dynamics in the Development of SMEs : an Empirical Example of Company "X". [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis, Cracow : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 237-248.
12
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2021), Innovation 4.0 - on the Path to Modernity, Higher Effectiveness and Quality. [W:] Makieła Z., Stuss , Borowiecki R. (red.), Sustainability, Technology and Innovation 4.0, London, New York : Routledge, s. 279-303.
13
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Hys K., Thier A., Żmija K., (2021), The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 1, s. 188-200; https://www.ersj.eu/journal/2445
14
Żmija K., Siuta-Tokarska B., Thier A., (2021), Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 15-28.
15
Siuta-Tokarska B., (2021), SMEs during the COVID-19 Pandemic Crisis : the Sources of Problems, the Effects of Changes, Applied Tools and Management Strategies - the Example of Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 18, s. 1-12; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10185
16
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2020), The Problems of Sustainable and Permanent Development in the Context of Understanding the Essence of Science, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 147, s. 79-90; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Borowiecki-Siuta-Tokarska.pdf
17
Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2020), Financing and Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises : the Case of Poland. [W:] Thrassou A., Vrontis D., Weber Y., Shams , Tsoukatos E. (red.), The Changing Role of SMEs in Global Business. Vol. 2, Contextual Evolution Across Markets, Disciplines and Sectors (Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business; vol. 4), Cham : Palgrave Macmillan, s. 201-223.
18
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2020), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst makroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 165 s.
19
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2020), Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 23-31; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf
20
Siuta-Tokarska B., (2020), Nauka a filozofia zrównoważonego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (61), s. 167-183; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/498dda996ae20d407bbef5d532ce9c1b/12.pdf
21
Siuta-Tokarska B., Juchniewicz J., (2020), Competitive Strategies of SMEs in Poland - an Outline. [W:] DZIURA M., JAKI A., ROJEK T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 243-266.
22
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2020), Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 83-84; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
23
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2019), Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 135, s. 33-47; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20135/Borowiecki,%20Siuta-Tokarska.pdf
24
Jaki A., Siuta-Tokarska B., (2019), New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 2, s. 63-81; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/509
25
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2019), The Term and the Essence of Value. [W:] Jabłoński M. (red.), Strategic Value Management : a Dynamic Perspective, New York : Nova Science Publishers, s. 45-54.
26
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2019), Siła synergii w innowacjach otwartych. [W:] Malara Z., Tutaj J. (red.), Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru, Wrocław : Politechnika Wrocławska, s. 161-170.
27
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2019), Cele a postulatywna filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia. [W:] Marszałek J., Starzyńska D. (red.), Zarządzanie finansami : aspekty teoretyczne i praktyczne, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 49-61.
28
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu. [W:] Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 275-287.
29
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii", "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/38
30
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2019), The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise, "Organizacja i Kierowanie", nr 1, s. 59-71; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_1_184/borowiecki-kusio-siuta-tokarska-the-role-of-a-manager-in-managing-intellectual-capital-in-the-context-.pdf
31
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
32
Siuta-Tokarska B., Juchniewicz J., (2019), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP - węzłowe problemy. [W:] JAKI A., KRUK S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 45-58.
33
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2019), Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management. [W:] Jabłoński M. (red.), Strategic Value Management : a Dynamic Perspective, New York : Nova Science Publishers, s. 55-63.
34
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2018), Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, s. 28-43.
35
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2018), Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów, "Przegląd Organizacji", nr 4 (939), s. 7-15; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924979171f/po.2018.04.01.pdf
36
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2018), Innowacyjne przedsiębiorstwo. [W:] Makieła , Stuss (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 197-230.
37
Siuta-Tokarska B., (2018), Cooperation among SMEs in Poland on the Path to Their Development, "Managerial Economics", vol. 19, no. 1, s. 133-152; https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/3247
38
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2018), Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study. [W:] Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z. (red.), Innovation Processes in the Social Space of the Organization, New York : Nova Science Publishers, s. 93-121.
39
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
40
Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B., (2018), Innowacje otwarte w MSP, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 52, t. 2, s. 71-85; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14308.pdf
41
Siuta-Tokarska B., (2018), The Conditions and Factors of Development of the SME Sector Enterprises in the Aspect of Regional Development. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-165.
42
Jaki A., Kaczmarek J., Siuta-Tokarska B., (2017), Słowo wstępne. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Siuta-Tokarska B. (red.), Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-14.
43
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2017), Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 163-176; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2758
44
Siuta-Tokarska B., (2017), Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 241-255; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2763
45
Siuta-Tokarska B., (2017), Etapowość rozwoju MŚP w Polsce - wyniki badań empirycznych, "Przegląd Organizacji", nr 9 (932), s. 5-13; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249769f94/po.2017.09.01.pdf
46
Siuta-Tokarska B., (2017), Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia. [W:] Jędralska K., Dyduch W. (red.), Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 95-105.
47
Jaki A., Kaczmarek J., Siuta-Tokarska B. (red.), (2017), Profesor Ryszard Borowiecki: badacz - pedagog - organizator: wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 234 s.
48
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), (2017), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 197 s.
49
Czech A., Siuta-Tokarska B., (2017), Prof. dr Edward Rose. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 56-62.
50
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2017), Wprowadzenie. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-13.
51
Siuta-Tokarska B., Dutka-Mucha M., (2017), Czynniki motywacyjne kształtujące postawy pracowników w organizacji. [W:] BOROWIECKI R., SIUTA-TOKARSKA B., ŻMIJA K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-101.
52
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2017), Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki. [W:] Zając C. (red.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 207-218.
53
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2017), Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development. [W:] Mazaraki A. (red.), Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 45-57.
54
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., (2017), Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością. [W:] Grabowska M., Ślusarczyk B. (red.), Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy, Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 40-49.
55
Siuta-Tokarska B., (2017), Przedsiębiorstwa sektora MŚP w skali globalnej - problemy definicyjne i porównań międzynarodowych. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-123.
56
Siuta-Tokarska B., (2016), Konkurencyjność kapitałowo wyodrębnionych przedsiębiorstw sektora MŚP w świetle wyników badań własnych w zróżnicowanych pod względem rozwoju regionach Polski. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-98.
57
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2016), Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 4-12.
58
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2016), Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era. [W:] Mazaraki A. (red.), Global Challenges of National Economies Development. Part 3, Kiïv : Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, s. 803-817.
59
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2016), Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 207-220.
60
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2016), Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 71-81; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,722,Ryszard_Borowiecki_Barbara_Siuta_Tokarska_Zrownowazony_i_trwaly_rozwoj_wobec_postepujacych_procesow_globalizacji.html
61
Siuta-Tokarska B., (2016), Characteristic Growth Factors of Small and Medium-Sized Enterprises from the Perspective of Selected Multidirectional and Varied Results of Empirical Research, "British Journal of Economics, Management & Trade", 14(2), s. 1-14; http://www.sciencedomain.org/download/MTUwMDhAQHBm.pdf
62
Siuta-Tokarska B., (2016), Kierunki zmian w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z kapitałem zagranicznym w Polsce przed i w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-108.
63
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2016), Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji. [W:] Czaja S., Graczyk A. (red.), Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 179-189.
64
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), (2015), Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 209
65
Siuta-Tokarska B., (2015), Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: analiza i ocena wyników badań, Warszawa : Difin, 494 s.
66
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2015), Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 52-66; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/a116caaac07da47d52776cb699a91bb3/3%20Borowiecki%20R.,%20Siuta-Tokarska%20B..pdf
67
Siuta-Tokarska B., (2015), An Analysis of Innovativeness as the Basic Competitiveness Factor of the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in the Years 2001-2012 against Changes in the Selected Measures of the National Economy, "American International Journal of Social Science", vol. 4, no. 1, s. 29-40; http://www.aijssnet.com/journals/Vol_4_No_1_February_2015/5.pdf
68
Kulisa B., Siuta-Tokarska B., (2014), Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 341-363.
69
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2014), Polityka innowacyjna jako czynnik wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 109-125.
70
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2014), Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 169-184.
71
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2014), Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 126-156.
72
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2014), Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 87-100.
73
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2014), Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland. [W:] D'Amico A., Moschella G. (red.), Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives, Arricia : ARACNE editrice int.le S.r.l., s. 253-266.
74
Siuta-Tokarska B., (2014), Similarities and Differences in Structural Changes in Individual Regions of the World Economy, "Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities", vol. 4, Iss.12, s. 18-28.
75
Siuta-Tokarska B., (2014), Entrepreneurship of Economic Entities of the SME Sector in Poland in the Era of Global Economic Crisis. [W:] Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 351-364.
76
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2013), Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 115-142.
77
Siuta-Tokarska B., (2013), The Way of the Social and Economic Development of China - An Attempt of Historical and Synthetic Representation, "Chinese Business Review", vol. 12, no. 7 (Serial Number 121), s. 459-468; http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/9/10/2013/2013091067071281.pdf
78
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), (2013), Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji: uwarunkowania, innowacje, strategie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 263
79
Siuta-Tokarska B., (2013), Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (156), s. 91-106; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2013_NR_3(156).pdf#page=93=Fit
80
Siuta-Tokarska B., (2013), A Retrospective Look at the Condition of the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland with Regard to its Economy at the Present Stage of the Globalization Process. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 693-706.
81
Siuta-Tokarska B., (2013), Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 19-25.
82
Siuta-Tokarska B., (2013), Bariery funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2012. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-31.
83
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2013), Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 13-21.
84
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2013), Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland, "China-USA Business Review", vol. 12, no. 2 (Serial Number 116), s. 149-162.
85
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2012), Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective, "The Business and Management Review", vol. 2, no. 2, s. 94-102.
86
Siuta-Tokarska B., (2012), Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 87, s. 120-129; http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=120&view=Fit
87
Siuta-Tokarska B., (2012), The National Innovation System and Innovativeness in Poland. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 669-684.
88
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2012), Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 296 s.
89
Siuta-Tokarska B., (2012), Efektywność gospodarowania w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 35-51.
90
Siuta-Tokarska B., (2012), Changes in the Conditionings of Functioning and Development of Enterprises in Poland During the Global Economic Crisis. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-227.
91
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2012), Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership, "The Business and Management Review", vol. 2, no. 2, s. 243-254.
92
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2011), The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century. [W:] Bartkowiak P. (red.), Dilemmas of Business Management in Time of Crisis, Poznań : Scientific Society for Organization and Management : Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, s. 166-205.
93
Siuta-Tokarska B., (2011), Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 19, s. 44-66; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/03.pdf
94
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2011), Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes. [W:] Calabrò G., D'Amico A., Lanfranchi M., Moschella G., Pulejo L., Salomone R. (red.), Moving from the Crisis to Sustainability: Emerging Issues in the International Context, Milano : FrancoAngeli, s. 55-74.
95
Siuta-Tokarska B., (2011), Economic Development in the European Union Countries During the Years 2000-2009 in the Light od Selected Statistical Data and the Concept of Sustainable Development. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 303-322.
96
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2011), Globalny kryzys ekonomiczny jako determinanta funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 7-31.
97
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2011), Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 139-159.
98
Siuta-Tokarska B., (2011), Bezrobocie a rynek pracy w Polsce w latach 2000-2010 - zarys wybranych problemów. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 623-638.
99
Siuta-Tokarska B., (2011), Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu - badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 1 (31), s. 8-33; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166343
100
Siuta-Tokarska B., (2010), Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 11, z. 10, s. 319-331; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf
101
Siuta-Tokarska B., (2010), Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 121-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/168178715
102
Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2010), Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 139-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758
103
Siuta-Tokarska B., (2010), Structural and Localizational Tendencies of Foreign Direct Investment in Poland in the Period of Economical Changes and Ownership Transformations. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 171-180.
104
Siuta-Tokarska B., (2010), Characteristic Changes in the Economic Development of the European Union Countries During the First Decade of the 21st Century in the Light of Globalization Processes. [W:] Lanfranchi M. (red.), The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe [Dokument elektroniczny]. (Quaderni di Diritto, Economia e Finanza; 20), Messina : EDAS, s. 152-172.
105
Siuta-Tokarska B., (2010), Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 234-248; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/18.pdf
106
Siuta-Tokarska B., (2010), Global Economic Crisis of the Beginning of the 21st Century - the Analysis of Causes and the Anti-Crisis Actions Undertaken in the European Union. [W:] Mazaraki A. (red.), Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium, Kyiv : National University of Trade and Economics, s. 265-288.
107
Siuta-Tokarska B., (2010), Wyzwania i kierunki rozwoju przemysłu w świecie. [W:] Pyka J. (red.), Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 109-122.
108
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2010), Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007. [W:] Lanfranchi M. (red.), The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe (Quaderni di Diritto, Economia e Finanza; 20), Messina : EDAS, s. 211-228.
109
Siuta-Tokarska B., (2010), Microenterprises and Family Businesses in Poland as a Manifestation and Empowerment of Entrepreneurship. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 108-123.
110
Siuta-Tokarska B., (2010), Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
111
Siuta-Tokarska B., (2010), The Development of Economic Knowledge in the Era of Modern Information and Communication Technologies (ICT) Application, "Organization and Management", no. 1 (139), s. 213-226.
112
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2010), The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-146.
113
Siuta-Tokarska B., (2010), Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Kiełtyka L. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Warszawa : Difin, s. 139-159.
114
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2010), Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 9, nr 1, s. 52-71; https://sciendo.com/article/10.2478/v10031-010-0004-8
115
Siuta-Tokarska B., (2010), Kierunki i zakres zmian wybranych uwarunkowań makroekonomicznych w polskiej gospodarce w latach 1990-2008, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 1 (272), s. 357-366.
116
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2010), The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 235-248.
117
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2010), Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland. [W:] Mazaraki A. (red.), Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium, Kyiv : National University of Trade and Economics, s. 47-67.
118
Siuta-Tokarska B., (2010), Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 105-118.
119
Siuta-Tokarska B., (2010), Characteristitic Aspect of the Influence of Globalization Processes on the Economy and Enterprise Activity in Poland. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 217-233.
120
Siuta-Tokarska B., (2010), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych. [W:] Balcerzak , Rogalska E. (red.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21-36.
121
Siuta-Tokarska B., (2009), Akademia Capgemini : druga edycja rozpoczęta!, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 20; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
122
Siuta-Tokarska B., (2009), Dynamika rozwoju i zmian struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-165.
123
Siuta-Tokarska B., (2009), Wybrane aspekty działalności przemysłowej w Polsce w latach 1995-2007 ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego. [W:] Pyka J. (red.), Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 258-266.
124
Siuta-Tokarska B., (2009), Finał Akademii Capgemini 2008/2009 - wyróżnienia, certyfikaty i... propozycje pracy, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 28; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
125
Siuta-Tokarska B., ([2009]), Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji oraz rozwoju BIZ i handlu zagranicznego. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 19.
126
Siuta-Tokarska B., (2009), Analiza możliwości skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej. [W:] Juchniewicz M. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie mezoekonomiczne, Olsztyn : [s.n.], s. 79-85.
127
Siuta-Tokarska B., (2009), Możliwości - uwarunkowania - efekty działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce z uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 371-384.
128
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2009), Uwarunkowania i dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw, s. 181-236.
129
Siuta-Tokarska B., (2009), Analiza zasobów pracy sektora MŚP w Polsce (1996-2007), "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 165-177.
130
Siuta-Tokarska B., (2009), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych. [W:] Balcerzak , Boehlke J., Rogalska E. (red.), Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland [Dokument elektroniczny], Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 1-12.
131
Siuta-Tokarska B., (2009), Foreign Direct Investment (FDI) as an Important Factor of Economic Development for the Countries Receiving these Capital Expenditures. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 105-114.
132
Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2009), Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 34, s. 355-363.
133
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce: synteza badań i kierunki działania, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 278 s.
134
Siuta-Tokarska B., (2008), Istota i realia przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 419-431.
135
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2008), Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development. [W:] Fedan R., Grzebyk M. (red.), Enterprise and Region: Development Conditions, Rzeszów : Wydawnictwo Papirus, s. 9-22.
136
Siuta-Tokarska B., (2008), Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MŚP. [W:] Michalski E., Piocha S. (red.), Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Koszalin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 139-151.
137
Siuta-Tokarska B., (2008), Eksport wyrobów wysokiej techniki jako charakterystyczny wyznacznik konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. [W:] Pyka J. (red.), Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 310-320.
138
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2007), Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union. [W:] Miszalski W. (red.), Education for Innovation, Warszawa : AWP Amalker, s. 129-147.
139
Siuta-Tokarska B., (2007), Competitiveness of Polish SMES in the Context of their Export and Import Activities. [W:] Mazaraki A. (red.), Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 121-142.
140
Siuta-Tokarska B., (2007), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2005. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 156-194.
141
Siuta-Tokarska B., (2007), Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Nehring A. (red.), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 98-123.
142
Siuta-Tokarska B., (2007), Charakterystyczne aspekty funkcjonowania polskich MŚP w wybranych sektorach gospodarki na rynku krajowym i jednolitym rynku europejskim. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 705-720.
143
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2007), Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności. [W:] Pyka J. (red.), Przedsiębiorczość i innowacje : uwarunkowania i czynniki rozwoju, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 163-176.
144
Siuta-Tokarska B., (2006), The Characteristics of Structural and Financial Changes in Polish Enterprises between 1999-2003. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Contemporary Aspects of Management and Restructuring, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", s. 131-139.
145
Siuta B., Litwa P., (2006), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 309-324; https://bazekon.uek.krakow.pl/131457192
146
Siuta-Tokarska B., (2006), Innowacyjność MŚP w Polsce w latach 1999-2004 w wybranych sektorach działalności gospodarczej. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 419-433.
147
Siuta-Tokarska B., (2006), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 402 k.
148
Siuta B., (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 293-307; https://bazekon.uek.krakow.pl/131449760
149
Siuta-Tokarska B., (2006), Rola przedsiębiorstw sektora MSP w polskim handlu zagranicznym w latach 1999-2005. [W:] BOROWIECKI R., ROJEK T. (red.), Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 223-237.
150
Siuta B., Szymla W., (2005), Przedsiębiorstwa transnarodowe a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie w latach 2002-2003. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 117-127.
151
Borowiecki R., Siuta B., (2005), Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 129-146.
152
Borowiecki R., Siuta B., (2005), Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004,suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 109-127.
153
Borowiecki R., Siuta B., (2005), Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej: instrumenty - przebieg - efekty, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 244-251.
154
Siuta B., (2005), Charakterystyczne zmiany strukturalne i finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2003, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 14-19.
155
Siuta B., (2005), Wybrane makroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] op., Bartkowiak P. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej: teoria i praktyka, Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, s. 23-33.
156
Litwa P., Siuta B., (2005), Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 255-264.
157
Borowiecki R., Siuta B., (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w kształtowaniu procesów zmian w gospodarce. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa, s. 122-140.
158
Siuta B., (2004), Analiza rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa, s. 183-203.
159
Nesterak J., Siuta B., (2003), Quality Management in the Chosen Polish Company Acting in the Field of Contruction and Installation. [W:] Multidimenzionalne aspekty kvality QVI: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou učast'ou, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 151-156.
160
Siuta B., (2003), Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych obszarach gospodarki światowej. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 208-217.
161
Siuta B., (2003), Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 289-302.
162
Siuta B., (2003), Udział małych i średnich przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych. [W:] Safin K. (red.), Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ, s. 57-67.
163
Siuta B., (2003), Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 135-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/16190
164
Siuta B., (2003), Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. [W:] Piech K., Szczodrowski G. (red.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Warszawa : Instytut Wiedzy, s. 9-21.
165
Siuta B., (2003), Charakterystyka przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2001 w wybranych działach gospodarki narodowej. [W:] Gurgul H. (red.), Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie; z. nr 1), Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 180-187.
166
Kulisa B., Siuta B., (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 149-170; https://bazekon.uek.krakow.pl/16191
167
Siuta B., (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w świetle uwarunkowań gospodarki rynkowej i polityki rządu. [W:] Bieniok H. (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 407-421.
168
Siuta B., (2002), Możliwości działania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 951, s. 367-377.
169
Nesterak J., Siuta B., (2002), The Banking Sector in Poland after the Period of Ownership Transition. [W:] Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 46-57.
170
Siuta B., (2002), Bariery przedsiębiorczości i rozwoju polskich firm. [W:] Jaremczuk K., Posłuszny J. (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Przemyśl : WSAiZ, s. 268-279.
171
Siuta B., (2002), Charakterystyczne możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 294-302.
172
Siuta B., (2001), Zmiany strukturalne i sytuacja finansowa banków w Polsce. [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź : KAiSPUŁ : ŁTN, s. 259-275.
173
Siuta B., (2000), Przekształcenia i kondycja polskiego systemu bankowego na tle perspektywy włączenia go w struktury Unii Europejskiej. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 502-509.
174
Borowiecki R., Bartkowiak P., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 101 k.
175
Nehring A., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 68 s.
176
Nehring A., Nesterak J., Kulisa B., Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2006), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP, Borowiecki R. (kier.), Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
177
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta B., (2005), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
178
Adamczyk J., Mrożek-Duda A., Siuta B., Szczygieł M., (2003), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Adamczyk J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
179
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
1
@inbook{UEK:2168365390,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce w obliczu kryzysu związanego z pandemią COVID-19",
booktitle = "Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych : problemy współczesnej gospodarki",
pages = "83-102",
adress = "Koszalin",
publisher = "Politechnika Koszalińska",
year = "2022",
issn = "0239-7129",
isbn = "978-83-7365-572-0",
}
2
@article{UEK:2168367348,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Mateusz Janas and Sylwia Kruk and Paweł Krzemiński and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 15",
pages = "1-29",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14159368},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368},
}
3
@inbook{UEK:2168358938,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju",
booktitle = "Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki",
pages = "145-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-65269-32-4",
}
4
@inbook{UEK:2168358198,
author = "Agnieszka Thier and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija and Krzysztof Hornicki",
title = "Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "207-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
5
@article{UEK:2168357804,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Economics of Moderation : Towards Sustainable Development",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (67)",
pages = "5-15",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.1},
url = {https://journals.ur.edu.pl/nsawg/article/view/2367/2021-67},
}
6
@article{UEK:2168356112,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Przemysł 4.0 i sztuczna inteligencja : szansa czy zagrożenie dla realizacji koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju?",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (65)",
pages = "7-26",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2021.1.1},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/15/cc1e87a404e5d314dcb4236fde10916a/01.pdf},
}
7
@article{UEK:2168355840,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Jolanta Maroń and Marcin Suder and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 9",
pages = "1-27",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14092717},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717},
}
8
@article{UEK:2168360004,
author = "Marcin Łuszczyk and Adam Sulich and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Zema and Agnieszka Thier",
title = "The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 24",
pages = "1-18",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14248247},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8247},
}
9
@inbook{UEK:2168358514,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence",
booktitle = "Industry 4.0 : a Glocal Perspective",
pages = "215-228",
adress = "New York, London",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003186373-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3",
}
10
@inbook{UEK:2168363450,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Iwona Gołąb-Kobylińska",
title = "System obiegu informacji, jako czynnik wzrostu dynamiki w rozwoju małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Modele biznesowe oraz rozwój MŚP",
pages = "137-157",
adress = "Koszalin",
publisher = "Politechnika Koszalińska",
year = "2021",
url = {},
issn = "0239-7129",
isbn = "978-83-7365-571-3",
}
11
@inbook{UEK:2168358218,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Iwona Gołąb-Kobylińska",
title = "An Effective Information Flow System as a Factor of the Growth of Dynamics in the Development of SMEs : an Empirical Example of Company X",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis",
pages = "237-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/01_KNOWLEDGE-ECONOMY-SOCIETY.pdf},
isbn = "978-83-61597-72-8 ; 978-83-61597-73-5",
}
12
@inbook{UEK:2168357070,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innovation 4.0 - on the Path to Modernity, Higher Effectiveness and Quality",
booktitle = "Sustainability, Technology and Innovation 4.0",
pages = "279-303",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003184065-14},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5",
}
13
@article{UEK:2168358478,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Hys and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 1",
pages = "188-200",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2445},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2445},
}
14
@inbook{UEK:2168358080,
author = "Katarzyna Żmija and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "15-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
15
@article{UEK:2168357802,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "SMEs during the COVID-19 Pandemic Crisis : the Sources of Problems, the Effects of Changes, Applied Tools and Management Strategies - the Example of Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 18",
pages = "1-12",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su131810185},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10185},
}
16
@article{UEK:2168349964,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Problems of Sustainable and Permanent Development in the Context of Understanding the Essence of Science",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 147",
pages = "79-90",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.147.6},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Borowiecki-Siuta-Tokarska.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168343545,
author = "Tomasz Kusio and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Financing and Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises : the Case of Poland",
booktitle = "The Changing Role of SMEs in Global Business. Vol. 2, Contextual Evolution Across Markets, Disciplines and Sectors",
pages = "201-223",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-45835-5_10},
url = {},
issn = "2523-8167",
isbn = "978-3-030-45834-8 ; 978-3-030-45835-5",
}
18
@book{UEK:2168350400,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21394-7",
}
19
@article{UEK:2168352122,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "23-31",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf},
}
20
@article{UEK:2168346872,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauka a filozofia zrównoważonego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (61)",
pages = "167-183",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.12},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/498dda996ae20d407bbef5d532ce9c1b/12.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168349724,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Justyna Juchniewicz",
title = "Competitive Strategies of SMEs in Poland - an Outline",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "243-266",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
22
@misc{UEK:2168353228,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "83-84",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
23
@article{UEK:2168340553,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 135",
pages = "33-47",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.135.3},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20135/Borowiecki,%20Siuta-Tokarska.pdf},
}
24
@article{UEK:2168336871,
author = "Andrzej Jaki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 2",
pages = "63-81",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070204},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/509},
}
25
@inbook{UEK:2168331575,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Kusio",
title = "The Term and the Essence of Value",
booktitle = "Strategic Value Management : a Dynamic Perspective",
pages = "45-54",
adress = "New York",
publisher = "Nova Science Publishers",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3",
}
26
@inbook{UEK:2168338349,
author = "Ryszard Borowiecki and Tomasz Kusio and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Siła synergii w innowacjach otwartych",
booktitle = "Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw : próba pomiaru",
pages = "161-170",
adress = "Wrocław",
publisher = "Politechnika Wrocławska",
year = "2019",
isbn = "978-83-7493-093-2",
}
27
@inbook{UEK:2168339545,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Kusio",
title = "Cele a postulatywna filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia",
booktitle = "Zarządzanie finansami : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "49-61",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2019",
isbn = "978-83-8142-703-6 ; 978-83-8142-704-3",
}
28
@inbook{UEK:2168343776,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii",
pages = "275-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-64971-78-5",
}
29
@misc{UEK:2168344530,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "38-39",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/38},
}
30
@article{UEK:2168334089,
author = "Ryszard Borowiecki and Tomasz Kusio and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1",
pages = "59-71",
year = "2019",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_1_184/borowiecki-kusio-siuta-tokarska-the-role-of-a-manager-in-managing-intellectual-capital-in-the-context-.pdf},
}
31
@book{UEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
32
@inbook{UEK:2168338825,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Justyna Juchniewicz",
title = "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP - węzłowe problemy",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "45-58",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
33
@inbook{UEK:2168331591,
author = "Ryszard Borowiecki and Tomasz Kusio and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Research-oriented Value as the Imperative of Strategic Management",
booktitle = "Strategic Value Management : a Dynamic Perspective",
pages = "55-63",
adress = "New York",
publisher = "Nova Science Publishers",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-1-53614-089-7 ; 978-1-53614-090-3",
}
34
@article{UEK:2168327621,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Kusio",
title = "Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2",
pages = "28-43",
year = "2018",
url = {},
}
35
@article{UEK:2168325871,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (939)",
pages = "7-15",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2018.04.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924979171f/po.2018.04.01.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168325195,
author = "Ryszard Borowiecki and Tomasz Kusio and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innowacyjne przedsiębiorstwo",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo",
pages = "197-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8551-3 ; 978-83-812-8552-0",
}
37
@article{UEK:2168329057,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Cooperation among SMEs in Poland on the Path to Their Development",
journal = "Managerial Economics",
number = "vol. 19, no. 1",
pages = "133-152",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/manage.2018.19.1.133},
url = {https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/3247},
}
38
@inbook{UEK:2168326463,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Kusio",
title = "Social Innovativeness of Selected SMEs in Poland : a Comparative Case Study",
booktitle = "Innovation Processes in the Social Space of the Organization",
pages = "93-121",
adress = "New York",
publisher = "Nova Science Publishers",
year = "2018",
isbn = "978-1-53613-516-9 ; 978-1-53613-517-6",
}
39
@book{UEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
40
@article{UEK:2168326495,
author = "Ryszard Borowiecki and Tomasz Kusio and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innowacje otwarte w MSP",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "52, t. 2",
pages = "71-85",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.52/2-05},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14308.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168327625,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Conditions and Factors of Development of the SME Sector Enterprises in the Aspect of Regional Development",
booktitle = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
pages = "155-165",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
42
@misc{UEK:2168318049,
author = "Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-87-4",
}
43
@article{UEK:2168316827,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "163-176",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.10},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2758},
}
44
@article{UEK:2168316791,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "241-255",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.15},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2763},
}
45
@article{UEK:2168319029,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Etapowość rozwoju MŚP w Polsce - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (932)",
pages = "5-13",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.09.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249769f94/po.2017.09.01.pdf},
}
46
@inbook{UEK:2168318979,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania",
pages = "95-105",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
isbn = "978-83-7875-382-7",
}
47
@book{UEK:2168318039,
title = "Profesor Ryszard Borowiecki : badacz - pedagog - organizator : wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-87-4",
}
48
@book{UEK:2168319067,
title = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
49
@inbook{UEK:2168318279,
author = "Alojzy Czech and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Prof. dr Edward Rose",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "56-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
50
@misc{UEK:2168319069,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
51
@inbook{UEK:2168319077,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Małgorzata Dutka-Mucha",
title = "Czynniki motywacyjne kształtujące postawy pracowników w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "91-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
52
@inbook{UEK:2168318057,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki",
booktitle = "Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
pages = "207-218",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7695-665-7",
}
53
@inbook{UEK:2168314585,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Development Mangement of the SME Sector Enterprises : Success Factors Depending on the Stage and Phase of Their Development",
booktitle = "Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects",
pages = "45-57",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2017",
url = {https://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/27bb24b456cccfa589ffce7e86337bd1.pdf},
isbn = "978-966-629-818-1",
}
54
@inbook{UEK:2168318369,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Kusio",
title = "Związki symbiotyczne organizacji sieciowej z przedsiębiorczością",
booktitle = "Zarządzanie organizacją : koncepcje, wyzwania, perspektywy",
pages = "40-49",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
isbn = "978-83-65179-93-7",
}
55
@inbook{UEK:2168315409,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Przedsiębiorstwa sektora MŚP w skali globalnej - problemy definicyjne i porównań międzynarodowych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "113-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
56
@inbook{UEK:2168308805,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Konkurencyjność kapitałowo wyodrębnionych przedsiębiorstw sektora MŚP w świetle wyników badań własnych w zróżnicowanych pod względem rozwoju regionach Polski",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
57
@article{UEK:2168309045,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "4-12",
year = "2016",
}
58
@inbook{UEK:2168308817,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Problems and Challenges in the Development of National States in the Globalisation Era",
booktitle = "Global Challenges of National Economies Development. Part 3",
pages = "803-817",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2016",
isbn = "978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9",
}
59
@inbook{UEK:2168308259,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Główne problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze i ekologiczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "207-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
60
@article{UEK:2168308187,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "71-81",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,722,Ryszard_Borowiecki_Barbara_Siuta_Tokarska_Zrownowazony_i_trwaly_rozwoj_wobec_postepujacych_procesow_globalizacji.html},
}
61
@article{UEK:2168307875,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Characteristic Growth Factors of Small and Medium-Sized Enterprises from the Perspective of Selected Multidirectional and Varied Results of Empirical Research",
journal = "British Journal of Economics, Management & Trade",
number = "14(2)",
pages = "1-14",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.9734/BJEMT/2016/25163},
url = {http://www.sciencedomain.org/download/MTUwMDhAQHBm.pdf},
}
62
@inbook{UEK:2168308807,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Kierunki zmian w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z kapitałem zagranicznym w Polsce przed i w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "99-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
63
@inbook{UEK:2168308271,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Charakterystyczne problemy społeczno-gospodarcze i ekologiczne Polski w okresie jej transformacji",
booktitle = "Ekonomia i środowisko : księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora",
pages = "179-189",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-580-3",
}
64
@book{UEK:2168295977,
title = "Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6",
}
65
@book{UEK:2168300811,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-8085-047-7",
}
66
@article{UEK:2168295379,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "52-66",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/a116caaac07da47d52776cb699a91bb3/3%20Borowiecki%20R.,%20Siuta-Tokarska%20B..pdf},
}
67
@article{UEK:2168295375,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "An Analysis of Innovativeness as the Basic Competitiveness Factor of the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in the Years 2001-2012 against Changes in the Selected Measures of the National Economy",
journal = "American International Journal of Social Science",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "29-40",
year = "2015",
url = {http://www.aijssnet.com/journals/Vol_4_No_1_February_2015/5.pdf},
}
68
@inbook{UEK:2168283271,
author = "Beata Kulisa and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "341-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
69
@unpublished{UEK:2168301875,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Polityka innowacyjna jako czynnik wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "109-125",
year = "2014",
}
70
@inbook{UEK:2168286551,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Enterprise Management in a Critical Situation : an Analysis of the Research Findings of Enterprises in Poland",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "169-184",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
71
@unpublished{UEK:2168301879,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "126-156",
year = "2014",
}
72
@inbook{UEK:2168285327,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innowacje jako źródło sukcesu przedsiębiorstw w warunkach wyzwań współczesnej gospodarki",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "87-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
73
@inbook{UEK:2168295929,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innovation Policy as a Factor of Enterprise Growth an Attempt to Assess the Effects of its Implementation in Poland",
booktitle = "Enterprise in Hardship Economics, Managerial and Juridical Perspectives",
pages = "253-266",
adress = "Arricia",
publisher = "ARACNE editrice int.le S.r.l.",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.4399/978885488111217},
url = {},
isbn = "978-88-548-8111-2",
}
74
@article{UEK:2168288159,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Similarities and Differences in Structural Changes in Individual Regions of the World Economy",
journal = "Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities",
number = "vol. 4, Iss.12",
pages = "18-28",
year = "2014",
}
75
@inbook{UEK:2168284619,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Entrepreneurship of Economic Entities of the SME Sector in Poland in the Era of Global Economic Crisis",
booktitle = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
pages = "351-364",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
76
@unpublished{UEK:2168286013,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "115-142",
year = "2013",
}
77
@article{UEK:2168262416,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Way of the Social and Economic Development of China - An Attempt of Historical and Synthetic Representation",
journal = "Chinese Business Review",
number = "vol. 12, no. 7 (Serial Number 121)",
pages = "459-468",
year = "2013",
url = {http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/9/10/2013/2013091067071281.pdf},
}
78
@book{UEK:2168265604,
title = "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-18-1",
}
79
@article{UEK:2168270970,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (156)",
pages = "91-106",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2013_NR_3(156).pdf#page=93=Fit},
}
80
@inbook{UEK:2168254750,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "A Retrospective Look at the Condition of the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland with Regard to its Economy at the Present Stage of the Globalization Process",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "693-706",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
81
@article{UEK:2168262604,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "19-25",
year = "2013",
}
82
@inbook{UEK:2168265610,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Bariery funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2012",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-18-1",
}
83
@inbook{UEK:2168262564,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Characteristic Structural Changes in the Economy of Poland over the Last 20 Years and the Attempt to Assess Them",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "13-21",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
84
@article{UEK:2168262424,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 12, no. 2 (Serial Number 116)",
pages = "149-162",
year = "2013",
}
85
@article{UEK:2168262612,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis - Poland's Perspective",
journal = "The Business and Management Review",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "94-102",
year = "2012",
}
86
@article{UEK:2168274052,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "87",
pages = "120-129",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=120&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
87
@inbook{UEK:2168237870,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The National Innovation System and Innovativeness in Poland",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "669-684",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
88
@book{UEK:2168230072,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-623-4",
}
89
@unpublished{UEK:2168271858,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Efektywność gospodarowania w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "35-51",
year = "2012",
}
90
@inbook{UEK:2168237394,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Changes in the Conditionings of Functioning and Development of Enterprises in Poland During the Global Economic Crisis",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "215-227",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
91
@article{UEK:2168262618,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership",
journal = "The Business and Management Review",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "243-254",
year = "2012",
}
92
@inbook{UEK:2168238732,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Analysis of Possibilities for Efficient Management in SMEs in Poland in the Conditions of the Global Economic Crisis of the 1st Decade of the 21st Century",
booktitle = "Dilemmas of Business Management in Time of Crisis",
pages = "166-205",
adress = "Poznań",
publisher = "Scientific Society for Organization and Management; Sorus - Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa",
year = "2011",
isbn = "978-83-927534-1-4",
}
93
@article{UEK:2168222734,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 19",
pages = "44-66",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/03.pdf},
}
94
@inbook{UEK:2168262530,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Many-Sidedness and Complexity of the Present Global Economic Crisis Against Globalization Processes",
booktitle = "Moving from the Crisis to Sustainability : Emerging Issues in the International Context",
pages = "55-74",
adress = "Milano",
publisher = "FrancoAngeli",
year = "2011",
isbn = "978-88-56874-67-9",
}
95
@inbook{UEK:2166539365,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Economic Development in the European Union Countries During the Years 2000-2009 in the Light od Selected Statistical Data and the Concept of Sustainable Development",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "303-322",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
96
@unpublished{UEK:2168260442,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Globalny kryzys ekonomiczny jako determinanta funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji ",
pages = "7-31",
year = "2011",
}
97
@inbook{UEK:2166666008,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Selected Opinions and the Analysis of Causes and Consequences of the Global Economic Crisis of the Beginning of 21ST Century for the Global Economy",
booktitle = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
pages = "139-159",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
98
@inbook{UEK:2168220082,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Bezrobocie a rynek pracy w Polsce w latach 2000-2010 - zarys wybranych problemów",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "623-638",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
99
@article{UEK:2168222534,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu - badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 9, 1 (31)",
pages = "8-33",
year = "2011",
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166343},
}
100
@article{UEK:2168346332,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 11, z. 10",
pages = "319-331",
year = "2010",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf},
}
101
@article{UEK:51641,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "121-137",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168178715},
}
102
@article{UEK:51640,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "139-154",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758},
}
103
@inbook{UEK:2165737395,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Structural and Localizational Tendencies of Foreign Direct Investment in Poland in the Period of Economical Changes and Ownership Transformations",
booktitle = "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization",
pages = "171-180",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-9-0",
}
104
@inbook{UEK:2165750269,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Characteristic Changes in the Economic Development of the European Union Countries During the First Decade of the 21st Century in the Light of Globalization Processes",
booktitle = "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe",
pages = "152-172",
adress = "Messina",
publisher = "EDAS",
year = "2010",
issn = "2036-9123",
isbn = "978-88-7820-338-9",
}
105
@article{UEK:2165738587,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "234-248",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/18.pdf},
}
106
@inbook{UEK:2163764787,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Global Economic Crisis of the Beginning of the 21st Century - the Analysis of Causes and the Anti-Crisis Actions Undertaken in the European Union",
booktitle = "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium",
pages = "265-288",
adress = "Kyiv",
publisher = "National University of Trade and Economics",
year = "2010",
isbn = "978-966-629-450-3",
}
107
@inbook{UEK:2165674313,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Wyzwania i kierunki rozwoju przemysłu w świecie",
booktitle = "Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług",
pages = "109-122",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-27-9",
}
108
@inbook{UEK:2165738431,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Economic Crises in the World - Implications for Small and Medium-sized Enterprises in Times of the Crises of 2007",
booktitle = "The Community Integration Process between Eastern and Southern Europe",
pages = "211-228",
adress = "Messina",
publisher = "EDAS",
year = "2010",
issn = "2036-9123",
isbn = "978-88-7820-337-2",
}
109
@inbook{UEK:2162010603,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Microenterprises and Family Businesses in Poland as a Manifestation and Empowerment of Entrepreneurship",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "108-123",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
110
@misc{UEK:2168274913,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "43",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
111
@article{UEK:2168222684,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Development of Economic Knowledge in the Era of Modern Information and Communication Technologies (ICT) Application",
journal = "Organization and Management",
number = "no. 1 (139)",
pages = "213-226",
year = "2010",
}
112
@inbook{UEK:2165736993,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Analysis of Structural Changes and Small and Medium-Sized Enterprises' Role and Significance in the European Union in View of Selected Statistical Data",
booktitle = "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization",
pages = "133-146",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-9-0",
}
113
@inbook{UEK:2165761398,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw",
pages = "139-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-301-3",
}
114
@article{UEK:2168226202,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Challenges Facing Polish SMEs in the Face of Globalization Processes",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 9, 1",
pages = "52-71",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10031-010-0004-8},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/v10031-010-0004-8},
}
115
@article{UEK:2168222768,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Kierunki i zakres zmian wybranych uwarunkowań makroekonomicznych w polskiej gospodarce w latach 1990-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 1 (272)",
pages = "357-366",
year = "2010",
}
116
@inbook{UEK:2161839066,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Behaviors of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of the New Economy and Globalization",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "235-248",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
117
@inbook{UEK:2163764282,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Economic Problems of the Countries of the World in the Global Crisis of the Beginning of the 21st Century with the Special Consideration of Poland",
booktitle = "Economy and Enterprises of European Countries in Overcoming the Consequences of the Crisis : VIII International Scientific Symposium",
pages = "47-67",
adress = "Kyiv",
publisher = "National University of Trade and Economics",
year = "2010",
isbn = "978-966-629-450-3",
}
118
@inbook{UEK:2162066640,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju współczesnej organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
119
@inbook{UEK:2161839041,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Characteristitic Aspect of the Influence of Globalization Processes on the Economy and Enterprise Activity in Poland",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "217-233",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
120
@inbook{UEK:2165922868,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych",
booktitle = "Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy",
pages = "21-36",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2010",
isbn = "978-83-231-2547-1",
}
121
@misc{UEK:2168274871,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Akademia Capgemini : druga edycja rozpoczęta!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "20",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread},
}
122
@inbook{UEK:2165634142,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Dynamika rozwoju i zmian struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "139-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
123
@inbook{UEK:2168223596,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Wybrane aspekty działalności przemysłowej w Polsce w latach 1995-2007 ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego",
booktitle = "Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami",
pages = "258-266",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-25-5",
}
124
@misc{UEK:2168275075,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Finał Akademii Capgemini 2008/2009 - wyróżnienia, certyfikaty i... propozycje pracy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "28",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
125
@misc{UEK:2165795137,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji oraz rozwoju BIZ i handlu zagranicznego",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów",
pages = "19",
year = "2009",
}
126
@inbook{UEK:2165082045,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Analiza możliwości skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej",
booktitle = "Konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie mezoekonomiczne",
pages = "79-85",
adress = "Olsztyn",
publisher = "s.n.",
year = "2009",
isbn = "978-83-89112-79-8",
}
127
@inbook{UEK:2161877990,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Możliwości - uwarunkowania - efekty działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce z uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "371-384",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
128
@unpublished{UEK:2168243512,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Uwarunkowania i dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw ",
pages = "181-236",
year = "2009",
}
129
@article{UEK:51564,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Analiza zasobów pracy sektora MŚP w Polsce (1996-2007)",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "165-177",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
130
@inbook{UEK:2161980649,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy (Articles) : International Conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland",
pages = "1-12",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2009",
}
131
@inbook{UEK:2168222636,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Foreign Direct Investment (FDI) as an Important Factor of Economic Development for the Countries Receiving these Capital Expenditures",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "105-114",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
132
@article{UEK:2168222722,
author = "Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "34",
pages = "355-363",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
133
@book{UEK:51815,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-975-7",
}
134
@inbook{UEK:2165622212,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Istota i realia przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce w Polsce",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "419-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
135
@inbook{UEK:2168222710,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Polish Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development",
booktitle = "Enterprise and Region : Development Conditions",
pages = "9-22",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Papirus",
year = "2008",
isbn = "83-917781-7-7",
}
136
@inbook{UEK:2168223620,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MŚP",
booktitle = "Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "139-151",
adress = "Koszalin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "83-920684-3-2",
}
137
@inbook{UEK:2168236428,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Eksport wyrobów wysokiej techniki jako charakterystyczny wyznacznik konkurencyjności i innowacyjności gospodarki",
booktitle = "Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami",
pages = "310-320",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-22-4",
}
138
@inbook{UEK:2168223632,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innovativeness of Polish SMEs in the Context of Integration with the European Union",
booktitle = "Education for Innovation",
pages = "129-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "AWP Amalker",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-921738-6-1",
}
139
@inbook{UEK:2166216492,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Competitiveness of Polish SMES in the Context of their Export and Import Activities",
booktitle = "Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development",
pages = "121-142",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2007",
isbn = "966-629-284-X",
}
140
@unpublished{UEK:2165600912,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw ",
pages = "156-194",
year = "2007",
}
141
@inbook{UEK:2165686434,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "98-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-383-9",
}
142
@inbook{UEK:2166126964,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Charakterystyczne aspekty funkcjonowania polskich MŚP w wybranych sektorach gospodarki na rynku krajowym i jednolitym rynku europejskim",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "705-720",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
143
@inbook{UEK:2168223626,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Rola i znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych dla polskiej gospodarki przy uwzględnieniu poziomu ich innowacyjności",
booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacje : uwarunkowania i czynniki rozwoju",
pages = "163-176",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-20-0",
}
144
@inbook{UEK:2165735008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "The Characteristics of Structural and Financial Changes in Polish Enterprises between 1999-2003",
booktitle = "Contemporary Aspects of Management and Restructuring",
pages = "131-139",
adress = "Warsaw ; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-85827-95-1",
}
145
@article{UEK:51157,
author = "Barbara Siuta and Piotr Litwa",
title = "Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "309-324",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131457192},
}
146
@inbook{UEK:2165768512,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Innowacyjność MŚP w Polsce w latach 1999-2004 w wybranych sektorach działalności gospodarczej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "419-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
147
@unpublished{UEK:52589,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
148
@article{UEK:51156,
author = "Barbara Siuta",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "293-307",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131449760},
}
149
@inbook{UEK:2168296427,
author = "Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Rola przedsiębiorstw sektora MSP w polskim handlu zagranicznym w latach 1999-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji",
pages = "223-237",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-03-3",
}
150
@inbook{UEK:2166026553,
author = "Barbara Siuta and Wojciech Szymla",
title = "Przedsiębiorstwa transnarodowe a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie w latach 2002-2003",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "117-127",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
151
@inbook{UEK:2168223692,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta",
title = "Ristrutturazione per lo sviluppo versus innovatività delle piccole e medie imprese in Polonia",
booktitle = "Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali",
pages = "129-146",
adress = "Messina",
publisher = "Università Degli Studi di Messina",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
152
@inbook{UEK:2168223686,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta",
title = "Restrukturyzacja rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali",
pages = "109-127",
adress = "Messina",
publisher = "Università Degli Studi di Messina",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
153
@inbook{UEK:2166326559,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta",
title = "Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty",
pages = "244-251",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2005",
isbn = "83-907047-5-7",
}
154
@article{UEK:52330,
author = "Barbara Siuta",
title = "Charakterystyczne zmiany strukturalne i finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2003",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "14-19",
year = "2005",
}
155
@inbook{UEK:2168223708,
author = "Barbara Siuta",
title = "Wybrane makroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : teoria i praktyka",
pages = "23-33",
adress = "Kalisz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60137-05-6",
}
156
@inbook{UEK:2166036576,
author = "Piotr Litwa and Barbara Siuta",
title = "Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "255-264",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
157
@unpublished{UEK:2168256558,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w kształtowaniu procesów zmian w gospodarce",
booktitle = "Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa",
pages = "122-140",
year = "2004",
}
158
@unpublished{UEK:2168256562,
author = "Barbara Siuta",
title = "Analiza rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Procesy zmian a kształtowanie rozwoju i kreowanie wartości przedsiębiorstwa",
pages = "183-203",
year = "2004",
}
159
@inbook{UEK:2168239392,
author = "Janusz Nesterak and Barbara Siuta",
title = "Quality Management in the Chosen Polish Company Acting in the Field of Contruction and Installation",
booktitle = "Multidimenzionalne aspekty kvality QVI : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou učast'ou",
pages = "151-156",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici",
year = "2003",
isbn = "80-8055-767-5",
}
160
@inbook{UEK:2168223984,
author = "Barbara Siuta",
title = "Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych obszarach gospodarki światowej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "208-217",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
161
@article{UEK:2168223384,
author = "Barbara Siuta",
title = "Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "289-302",
year = "2003",
}
162
@inbook{UEK:2168223710,
author = "Barbara Siuta",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw w procesach globalizacyjnych",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "57-67",
adress = "Legnica",
publisher = "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89102-24-2",
}
163
@article{UEK:2168221076,
author = "Barbara Siuta",
title = "Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "135-148",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16190},
}
164
@inbook{UEK:2168223702,
author = "Barbara Siuta",
title = "Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej",
booktitle = "Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską",
pages = "9-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy",
year = "2003",
isbn = "83-8913-06-0",
}
165
@inbook{UEK:2168223642,
author = "Barbara Siuta",
title = "Charakterystyka przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2001 w wybranych działach gospodarki narodowej",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej",
pages = "180-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2003",
issn = "1734-5391",
isbn = "83-916937-0-8",
}
166
@article{UEK:2168221080,
author = "Beata Kulisa and Barbara Siuta",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "149-170",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16191},
}
167
@inbook{UEK:51371,
author = "Barbara Siuta",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w świetle uwarunkowań gospodarki rynkowej i polityki rządu",
booktitle = "Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "407-421",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-226-7",
}
168
@article{UEK:2168223132,
author = "Barbara Siuta",
title = "Możliwości działania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "951",
pages = "367-377",
adress = "",
year = "2002",
}
169
@inbook{UEK:2168239398,
author = "Janusz Nesterak and Barbara Siuta",
title = "The Banking Sector in Poland after the Period of Ownership Transition",
booktitle = "Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies ",
pages = "46-57",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-174-6",
}
170
@inbook{UEK:2168223696,
author = "Barbara Siuta",
title = "Bariery przedsiębiorczości i rozwoju polskich firm",
booktitle = "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa",
pages = "268-279",
adress = "Przemyśl",
publisher = "WSAiZ",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88009-37-0",
}
171
@inbook{UEK:2168224914,
author = "Barbara Siuta",
title = "Charakterystyczne możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "294-302",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
172
@inbook{UEK:2168223764,
author = "Barbara Siuta",
title = "Zmiany strukturalne i sytuacja finansowa banków w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym",
pages = "259-275",
adress = "Łódź",
publisher = "KAiSPUŁ : ŁTN",
year = "2001",
isbn = "83-86370-22-X",
}
173
@inbook{UEK:2168223688,
author = "Barbara Siuta",
title = "Przekształcenia i kondycja polskiego systemu bankowego na tle perspektywy włączenia go w struktury Unii Europejskiej",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "502-509",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
174
@unpublished{UEK:2168326693,
author = "Ryszard Borowiecki and Piotr Bartkowiak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
175
@unpublished{UEK:2165604286,
author = "Anna Nehring and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
176
@unpublished{UEK:2168252926,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Beata Kulisa and Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
177
@unpublished{UEK:2168252934,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta",
title = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
178
@unpublished{UEK:2168259116,
author = "Jadwiga Adamczyk and Agata Mrożek-Duda and Barbara Siuta and Maciej Szczygieł",
title = "Determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
179
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Agnieszka Natasza Duraj and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Młynarski and Katarzyna Kotulska and Małgorzata Kowalik and Demetriusz Kurosad and Tomasz Rojek and Barbara Siuta",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID