Publikacje wybranego autora

Surówka-Pasek Anna ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego

1

Tytuł:
Inadmissibility of Judicial Control over Decisions of the President of the Republic of Poland Concerning the Appointment of Judges in the Case - Law of Administrative Courts = Niedopuszczalność sądowej kontroli postanowień Prezydenta RP w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Źródło:
Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - nr 6(58) (2020) , s. 203-214. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358986
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Immunitet parlamentarny na Słowacji
Źródło:
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Joanna Juchniewicz - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s. 240-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7996-506-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325397
rozdział w monografii
3

Tytuł:
System prawa
Źródło:
Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia / red. Sabina Grabowska - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s. 155-164
ISBN:
978-83-7996-505-2
Nr:
2168325401
rozdział w podręczniku
4

Tytuł:
Powoływanie sędziów jako prerogatywa prezydencka
Źródło:
Konstytucja w państwie demokratycznym / red. Sławomir Patyra, Mirosław Sadowski, Krzysztof Urbaniak - Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017, s. 351-372
ISBN:
978-83-65988-02-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324279
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Źródła prawa
Źródło:
Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia / red. Sabina Grabowska - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-7996-505-2
Nr:
2168325399
rozdział w podręczniku
6

Tytuł:
System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło:
Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia / red. Sabina Grabowska - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s. 165-175
ISBN:
978-83-7996-505-2
Nr:
2168325403
rozdział w podręczniku
7

Tytuł:
Zasady podziału władzy w Czarnogórze
Źródło:
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 2 / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016, s. 312-326 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7996-370-6
Nr:
2168324231
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Zakaz sprawowania mandatu parlamentarnego przez sędziów
Źródło:
Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-? / red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 111-124. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8061-003-3
Nr:
2168324677
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Relacja zasad ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania państwa = The Relationship Rules Limiting the Rights and Freedoms of Man and Citizen in Emergencies and in the State of Normal Functioning of the State
Źródło:
Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - nr 4(20) (2014) , s. 131-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295763
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji : organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-663-2
Nr:
2168280913
skrypt
11

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia wolności słowa w stanach nadzwyczajnych = The Limitation of the Freedom of Speech in Extraordinary Measures
Źródło:
Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień / red. Artur Biłgorajski - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014, s. 225-238. - Streszcz., summ.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3248)
ISBN:
978-83-8012-320-5 ; 978-83-8012-321-2
Nr:
2168295765
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 49-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294185
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 61-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294189
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Pozycja ustrojowa komornika jako funkcjonariusza publicznego
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 11-19 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Instrumenty uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Kalwaria Zebrzydowska
Źródło:
Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. Iwona Niżnik-Dobosz - Warszawa: Difin, 2014, s. 171-181
ISBN:
978-83-7930-282-6
Nr:
2168295021
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 102-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji : zasady ustroju, prawo wyborcze i status jednostki
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-641-0
Nr:
2168271234
skrypt
18

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 6-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288453
fragment pracy naukowo badawczej
19

Autor:
Anna Surówka , Damian Padjas
Tytuł:
Samorządy zawodów prawniczych - zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji
Źródło:
Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / red. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", 2013, s. 389-407
ISBN:
978-83-7285-703-3
Nr:
2168325393
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 82-89
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271846
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 74-82
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 65-74
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271812
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów konstytucji
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 49-71
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 6-21
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262124
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Grecji
Źródło:
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 146-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-673-0
Nr:
2166332992
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów Konstytucji
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI2010, s. 32-51
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325615
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej
Źródło:
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 357-364 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-673-0
Nr:
2166333016
rozdział w monografii
1
Inadmissibility of Judicial Control over Decisions of the President of the Republic of Poland Concerning the Appointment of Judges in the Case - Law of Administrative Courts = Niedopuszczalność sądowej kontroli postanowień Prezydenta RP w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w orzecznictwie sądów administracyjnych / Anna SURÓWKA-PASEK // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - nr 6(58) (2020), s. 203-214. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6745-ppk2020616. - ISSN 2082-1212
2
Immunitet parlamentarny na Słowacji / Anna SURÓWKA-PASEK // W: Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich / red. nauk. Sabina Grabowska, Joanna Juchniewicz. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 240-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7996-506-9
3
System prawa / Anna SURÓWKA-PASEK // W: Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Sabina Grabowska. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 155-164. - ISBN 978-83-7996-505-2
4
Powoływanie sędziów jako prerogatywa prezydencka / Anna SURÓWKA-PASEK // W: Konstytucja w państwie demokratycznym / red. Sławomir Patyra, Mirosław Sadowski, Krzysztof Urbaniak. - Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017. - S. 351-372. - ISBN 978-83-65988-02-7
5
Źródła prawa / Anna SURÓWKA-PASEK // W: Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Sabina Grabowska. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-7996-505-2
6
System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej / Anna SURÓWKA-PASEK // W: Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia / red. nauk. Sabina Grabowska. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 165-175. - ISBN 978-83-7996-505-2
7
Zasady podziału władzy w Czarnogórze / Anna SURÓWKA-PASEK // W: Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 2 / red. nauk. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 312-326. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7996-370-6
8
Zakaz sprawowania mandatu parlamentarnego przez sędziów / Anna SURÓWKA // W: Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-? / red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014. - S. 111-124. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8061-003-3
9
Relacja zasad ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania państwa = The Relationship Rules Limiting the Rights and Freedoms of Man and Citizen in Emergencies and in the State of Normal Functioning of the State / Anna SURÓWKA // Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - nr 4(20) (2014), s. 131-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk20/07.pdf. - ISSN 2082-1212
10
Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji : organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej / Anna SURÓWKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-663-2
11
Ograniczenia wolności słowa w stanach nadzwyczajnych = The Limitation of the Freedom of Speech in Extraordinary Measures / Anna SURÓWKA // W: Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień / red. nauk. Artur Biłgorajski. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3248). - S. 225-238. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8012-320-5 ; 978-83-8012-321-2
12
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 49-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
13
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 61-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
14
Pozycja ustrojowa komornika jako funkcjonariusza publicznego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 11-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
15
Instrumenty uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Kalwaria Zebrzydowska / Anna SURÓWKA // W: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 171-181. - ISBN 978-83-7930-282-6
16
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami / Anna SURÓWKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 102-118. - Bibliogr.
17
Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji : zasady ustroju, prawo wyborcze i status jednostki / Anna SURÓWKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-641-0
18
Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych / Anna SURÓWKA // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 6-19. - Bibliogr.
19
Samorządy zawodów prawniczych - zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji / Anna SURÓWKA, Damian Padjas // W: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", 2013. - S. 389-407. - ISBN 978-83-7285-703-3
20
Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 82-89
21
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 74-82
22
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 65-74
23
Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów konstytucji / Anna SURÓWKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 49-71. - ISBN 978-83-61668-40-4
24
Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego / Anna SURÓWKA // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 6-21
25
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Grecji / Anna SURÓWKA // W: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. - S. 146-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-673-0
26
Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów Konstytucji / Anna SURÓWKA // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI. - (2010), s. 32-51
27
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej / Anna SURÓWKA // W: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. - S. 357-364. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-673-0
1
Surówka-Pasek A., (2020), Inadmissibility of Judicial Control over Decisions of the President of the Republic of Poland Concerning the Appointment of Judges in the Case - Law of Administrative Courts, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 6(58), s. 203-214; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6745-ppk2020616
2
Surówka-Pasek A., (2017), Immunitet parlamentarny na Słowacji. [W:] Grabowska S., Juchniewicz J. (red.), Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 240-248.
3
Surówka-Pasek A., (2017), System prawa. [W:] Grabowska S. (red.), Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 155-164.
4
Surówka-Pasek A., (2017), Powoływanie sędziów jako prerogatywa prezydencka. [W:] Patyra S., Sadowski M., Urbaniak K. (red.), Konstytucja w państwie demokratycznym, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 351-372.
5
Surówka-Pasek A., (2017), Źródła prawa. [W:] Grabowska S. (red.), Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 143-154.
6
Surówka-Pasek A., (2017), System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] Grabowska S. (red.), Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 165-175.
7
Surówka-Pasek A., (2016), Zasady podziału władzy w Czarnogórze. [W:] Grabowska S., Grabowski R. (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, T. 2, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 312-326.
8
Surówka A., (2014), Zakaz sprawowania mandatu parlamentarnego przez sędziów. [W:] Stanisławski T., Przywora B., Jurek Ł. (red.), Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-?, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 111-124.
9
Surówka A., (2014), Relacja zasad ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania państwa, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 4(20), s. 131-156; http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk20/07.pdf
10
Surówka A., (2014), Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji: organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 117 s.
11
Surówka A., (2014), Ograniczenia wolności słowa w stanach nadzwyczajnych. [W:] Biłgorajski A. (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice: analiza wybranych zagadnień (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3248), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 225-238.
12
Surówka A., (2014), Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 49-59.
13
Surówka A., (2014), Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 61-72.
14
Surówka A., (2014), Pozycja ustrojowa komornika jako funkcjonariusza publicznego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 11-19.
15
Surówka A., (2014), Instrumenty uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Kalwaria Zebrzydowska. [W:] Niżnik-Dobosz I. (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa : Difin, s. 171-181.
16
Surówka A., (2014), Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 102-118.
17
Surówka A., (2013), Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji: zasady ustroju, prawo wyborcze i status jednostki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 110 s.
18
Surówka A., (2013), Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 6-19.
19
Surówka A., Padjas D., (2013), Samorządy zawodów prawniczych - zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji. [W:] Witkowski Z., Bień-Kacała A. (red.), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", s. 389-407.
20
Surówka A., (2012), Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 82-89.
21
Surówka A., (2012), Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 74-82.
22
Surówka A., (2012), Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 65-74.
23
Surówka A., (2011), Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów konstytucji. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 49-71.
24
Surówka A., (2011), Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 6-21.
25
Surówka A., (2010), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Grecji. [W:] Grabowska S., Grabowski R. (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 146-153.
26
Surówka A., (2010), Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów Konstytucji. [W:] badawczego: Janusz KOCZANOWSKI (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 32-51.
27
Surówka A., (2010), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej. [W:] Grabowska S., Grabowski R. (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 357-364.
1
@article{UEK:2168358986,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "Inadmissibility of Judicial Control over Decisions of the President of the Republic of Poland Concerning the Appointment of Judges in the Case - Law of Administrative Courts",
journal = "Przegląd Prawa Konstytucyjnego",
number = "6(58)",
pages = "203-214",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ppk.2020.06.16},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6745-ppk2020616},
}
2
@inbook{UEK:2168325397,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "Immunitet parlamentarny na Słowacji",
booktitle = "Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich",
pages = "240-248",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2017",
isbn = "978-83-7996-506-9",
}
3
@inbook{UEK:2168325401,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "System prawa",
booktitle = "Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia",
pages = "155-164",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2017",
isbn = "978-83-7996-505-2",
}
4
@inbook{UEK:2168324279,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "Powoływanie sędziów jako prerogatywa prezydencka",
booktitle = "Konstytucja w państwie demokratycznym",
pages = "351-372",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Nauka i Innowacje",
year = "2017",
isbn = "978-83-65988-02-7",
}
5
@inbook{UEK:2168325399,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "Źródła prawa",
booktitle = "Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia",
pages = "143-154",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2017",
isbn = "978-83-7996-505-2",
}
6
@inbook{UEK:2168325403,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Nauka o państwie i prawie : wybrane zagadnienia",
pages = "165-175",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2017",
isbn = "978-83-7996-505-2",
}
7
@inbook{UEK:2168324231,
author = "Anna Surówka-Pasek",
title = "Zasady podziału władzy w Czarnogórze",
booktitle = "Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 2",
pages = "312-326",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2016",
isbn = "978-83-7996-370-6",
}
8
@inbook{UEK:2168324677,
author = "Anna Surówka",
title = "Zakaz sprawowania mandatu parlamentarnego przez sędziów",
booktitle = "Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-?",
pages = "111-124",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-8061-003-3",
}
9
@article{UEK:2168295763,
author = "Anna Surówka",
title = "Relacja zasad ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych i w stanie normalnego funkcjonowania państwa",
journal = "Przegląd Prawa Konstytucyjnego",
number = "4(20)",
pages = "131-156",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ppk.2014.04.07},
url = {http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk20/07.pdf},
}
10
@book{UEK:2168280913,
author = "Anna Surówka",
title = "Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji : organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-663-2",
}
11
@inbook{UEK:2168295765,
author = "Anna Surówka",
title = "Ograniczenia wolności słowa w stanach nadzwyczajnych",
booktitle = "Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień",
pages = "225-238",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2014",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-8012-320-5 ; 978-83-8012-321-2",
}
12
@inbook{UEK:2168294185,
author = "Anna Surówka",
title = "Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "49-59",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
13
@inbook{UEK:2168294189,
author = "Anna Surówka",
title = "Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "61-72",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
14
@inbook{UEK:2168294171,
author = "Anna Surówka",
title = "Pozycja ustrojowa komornika jako funkcjonariusza publicznego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "11-19",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
15
@inbook{UEK:2168295021,
author = "Anna Surówka",
title = "Instrumenty uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Kalwaria Zebrzydowska",
booktitle = "Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym",
pages = "171-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-282-6",
}
16
@unpublished{UEK:2168302583,
author = "Anna Surówka",
title = "Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "102-118",
year = "2014",
}
17
@book{UEK:2168271234,
author = "Anna Surówka",
title = "Kompendium prawa konstytucyjnego dla studentów administracji : zasady ustroju, prawo wyborcze i status jednostki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-641-0",
}
18
@unpublished{UEK:2168288453,
author = "Anna Surówka",
title = "Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "6-19",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168325393,
author = "Anna Surówka and Damian Padjas",
title = "Samorządy zawodów prawniczych - zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji",
booktitle = "Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku",
pages = "389-407",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński Dom Organizatora",
year = "2013",
isbn = "978-83-7285-703-3",
}
20
@unpublished{UEK:2168271846,
author = "Anna Surówka",
title = "Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "82-89",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168271844,
author = "Anna Surówka",
title = "Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "74-82",
year = "2012",
}
22
@unpublished{UEK:2168271812,
author = "Anna Surówka",
title = "Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "65-74",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168224590,
author = "Anna Surówka",
title = "Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów konstytucji",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "49-71",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
24
@unpublished{UEK:2168262124,
author = "Anna Surówka",
title = "Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
pages = "6-21",
year = "2011",
}
25
@inbook{UEK:2166332992,
author = "Anna Surówka",
title = "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Grecji",
booktitle = "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich",
pages = "146-153",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-673-0",
}
26
@unpublished{UEK:2168325615,
author = "Anna Surówka",
title = "Ograniczenia swobody działalności reklamowej w świetle przepisów Konstytucji",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "32-51",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2166333016,
author = "Anna Surówka",
title = "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej",
booktitle = "Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich",
pages = "357-364",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-673-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID