Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Kongres MBA już w maju!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 91, s. 54-55
Tryb dostępu:
Nr:
2168365616
varia
2

Autor:
Tytuł:
Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 = E-Government in Polish Cities as a Result of the COVID-19 Pandemic Crisis
Źródło:
Horyzonty Polityki. - vol. 13, nr 42 (2022) , s. 71-90. - Tytuł numeru: Instrumenty regulacyjne a skuteczność polityk publicznych = Regulatory Instruments and the Effectiveness of Public Policies - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168363842
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19 = Externalities of Knowledge Diffusion in Cities and the COVID-19 Pandemic
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022) , s. 231-243. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Instytutowi Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168366412
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Jakub Kwaśny , Artur Sajnóg
Tytuł:
International Determinants of Comprehensive Income Reporting by Groups - an Analytical and Comparative Study of Poland and Germany = Międzynarodowe uwarunkowania raportowania wyników całkowitych grup kapitałowych - polsko-niemieckie studium analityczno-porównawcze
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 25, nr 2 (2022) , s. 163-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168366128
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Nowa siedziba Krakowskiej Szkoły Biznesu - budynek na miarę wymagań biznesu!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 92, s. 36-37
Tryb dostępu:
Nr:
2168369746
varia
6

Autor:
Tytuł:
Kolejne spotkanie Międzynarodowej Rady Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 92, s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168369748
varia
7

Tytuł:
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Opis fizyczny:
22 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168358670
książka
8

Autor:
Ilona Byra , Jakub Kwaśny
Tytuł:
Rozdanie dyplomów MBA in Community Management
Źródło:
Kurier UEK. - nr 90, s. 55
Tryb dostępu:
Nr:
2168362368
varia
9

Tytuł:
Programy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK jednymi z najlepszych w Polsce!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 90, s. 52-53
Tryb dostępu:
Nr:
2168362348
varia
10

Tytuł:
Europejskie a azjatyckie zaangażowanie w Afryce w XXI w. - analiza porównawcza handlu w latach 2005-2017 = European and Asian Involvement in Africa in the 21st Century - Comparative Analysis of Trade in 2005-2017
Źródło:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 456-475. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168345132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po "reformie powiatowej"
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
24 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168355422
raport/sprawozdanie
12

Tytuł:
Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland
Źródło:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
Nr:
2168336785
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Ana Belén Perianes , Fabio Di Nunno , Jakub Kwaśny , Vesna Poposka
Tytuł:
Multilayer Democratic Reforms as a Response to European Crisis
Adres wydawniczy:
Brussels: Foundation For European Progressive Studies, 2019
Opis fizyczny:
27 s.; 23 cm
Seria:
(FEPS YAN 6th Cycle)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348198
raport/sprawozdanie
14

Tytuł:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Numer:
R. 23, nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019
Nr:
2168338419
redakcja czasopisma/serii
15

Tytuł:
The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes = Potencjał wybranych polskich miast dla lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych
Źródło:
Studia Miejskie. - t. 36 (2019) , s. 57-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed by the subsidy for maintaining research potential granted to the College of Economics, Finance and Law, Cracow University of Economics.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352754
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce : gospodarka, rozwój, reformy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7252-792-9
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168339473
monografia
17

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność
Nr:
2168338421
wstęp/zakończenie
18

Autor:
Tytuł:
Polskie powiaty jako przykład fikcji organizacyjnej - prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia = Polish Poviats as an Example of "Organizational Fiction" - Praxeology of Poviat Reform after Twenty Years
Źródło:
Prakseologia. - nr 161 (2019) , s. 165-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168341855
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Kacper Dziarmaga , Jakub Kwaśny
Tytuł:
Teoria chaosu - wartość (nie)zależności?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (80), s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168342639
varia
20

Tytuł:
Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski = New Perspectives for the European Union's Cohesion Policy after 2020 : Applications for Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333779
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Terytorializacja polityki spójności UE - rekomendacje dla Polski = Territorialisation of the EU Cohesion Policy - Recommendations for Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018) , s. 122-130. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333777
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania
Źródło:
Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 230-240
ISBN:
978-83-8124-969-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328507
rozdział w monografii
23

Autor:
Tytuł:
Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego = Investment Activity and the Problem of Indebtedness of Local Self-government Units
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (56) (2018) , s. 148-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330393
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
BREXIT : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System?
Źródło:
Management & Gouvernance : Entreprises - Territoires - Sociétés. - nr 19 (2018) , s. 73-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327651
artykuł nierecenzowany
25

Autor:
Tytuł:
Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century = Koncept viacúrovňového riadenia - komplementárna úloha štátu v ekonomikách Európskej Únie v 21. storočí
Źródło:
Journal of Management and Business : Research and Practice = Časopis pre manažment a podnikanie : výskum a prax. - vol. 10, nr 1 (2018) , s. 12-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324821
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej = Role of Academic Tutoring in Shaping Entrepreneurial Competence - the Case of Faculty Individual Educational Path
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 85-94. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330699
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Tutoring jako trudne spotkanie z Tomaszem, który za szybko się usamodzielnił
Źródło:
Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków / red. Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 341-351 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8124-289-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321971
rozdział w monografii
28

Konferencja:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Tytuł:
Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland
Źródło:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries / red. Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1187-1195. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
Program badawczy:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
ISBN:
978-80-8154-249-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330399
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski = Export as a Determinant of the Development of Malopolska Region
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 349-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319715
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej = The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (49) (2017) , s. 228-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314885
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
357 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-383
Nr:
2168322861
doktorat
32

Autor:
Sandra Górowska , Dominika Frytek , Jakub Kwaśny
Tytuł:
WISE : III sympozjum naukowe Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (72), s. 52-54
Tryb dostępu:
Nr:
2168344340
varia
33

Autor:
Konferencja:
13th International Conference: Financial Crisis, Geopolitical Developments and Entrepreneurial Opportunities, Thessaloniki, Grecja, od 2016-10-24 do 2016-10-26
Tytuł:
Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century
Źródło:
13th International Conference : Financial Crisis, Geopolitical Developments and Entrepreneurial Opportunities, 24-26 November 2016 : Conference Proceedings - Thessaloniki: Economic Society of Thessaloniki, 2017, s. 106-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324181
rozdział w książce
34

Autor:
Konferencja:
23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, Maroko, od 2017-09-14 do 2017-09-16
Tytuł:
Brexit : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System [dokument elektroniczny]
Źródło:
La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 = The Question of Borders : a New Representation of the European Reality : 23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, September, 14th-16th 2017 / red. Claude Martin, Tawfiq Rkibi - Casablanca: Université Internationale de Casablanca, 2017, s. 434-444. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-9954-99-136-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168317309
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Autor:
Tytuł:
Realizacja i możliwość wypełnienia przez Polskę celów Strategii Europa 2020 = "Europe 2020" Strategic Objectives - Implementation in Poland
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 193-202. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308589
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Realizacja celów Strategii Europa 2020 - Polska na tle Krajów UE-10 = "Europe 2020" Strategic Objectives - Poland on the Background of EU-10 Countries
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 203-214. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312683
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 14, no. 4 (2016) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article was funded from the resources allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Krakow University of Economics in the framework of a research potential grant.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312937
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej = Directions of Development of the Małopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 129-144. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297475
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Samorząd terytorialny w Polsce jako uczestnik życia gospodarczego
Źródło:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 192-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168290031
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna
Źródło:
Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 224-231
ISBN:
978-83-264-8169-7
Nr:
2168292087
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej = Directions of Development of the Małopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 175-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302199
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Impact of the Economic Slowdown on the Level of Fiscalism of Powiat (District) Cities of the Małopolskie Voivodeship
Źródło:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / red. Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 160-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288309
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
I Ogólnopolski Kongres Tutoringu
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59), s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168344008
varia
44

Tytuł:
Zamiast specjalności: Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna : nowy projekt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013) , s. 16-17
Tryb dostępu:
Nr:
2168281879
artykuł nierecenzowany
45

Tytuł:
Kraków jako miasto kreatywne - adaptacja koncepcji R. Floridy = Kraków as a City of Creative Class - Adaptation of the Concept of R. Florida
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 290 (2013) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Oblicza innowacyjności w regionie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263464
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju e-administracji w polskich samorządach
Źródło:
Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu / red. Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 101-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-925-0
Nr:
2168265738
rozdział w monografii
47

Autor:
Tytuł:
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 193-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego
Źródło:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 287-297 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168235990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 175-186 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 22-23
Tryb dostępu:
Nr:
2168344072
varia
51

Autor:
Tytuł:
Klasa kreatywna szansą na rozwój Tarnowa?
Źródło:
Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji / red. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 166-182
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-017-8
Nr:
2168236386
rozdział w monografii
52

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r. = The Financial Conditions of the Medium-sized Cities in Poland after 2013
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225866
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Sytuacja finansów wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście kryzysu światowego
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 259-280 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284691
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Gospodarka Krakowa na tle polskich metropolii = Economy of Cracow at the Background of Polish Metropolies
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 246 (2010) , s. 117-128. - Tytuł numeru: Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226665
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa = The Role of Local Government in the Process of Local Development Based on an Example of Tarnów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009) , s. 151-168. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2166082939
artykuł w czasopiśmie
1
Kongres MBA już w maju! / Jakub KWAŚNY // Kurier UEK. - nr 91 (2022), s. 54-55. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/54. - ISSN 1689-7757
2
Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 = E-Government in Polish Cities as a Result of the COVID-19 Pandemic Crisis / Jakub KWAŚNY // Horyzonty Polityki. - vol. 13, nr 42 (2022), s. 71-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Instrumenty regulacyjne a skuteczność polityk publicznych = Regulatory Instruments and the Effectiveness of Public Policies. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2180/2147. - ISSN 2082-5897
3
Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19 = Externalities of Knowledge Diffusion in Cities and the COVID-19 Pandemic / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022), s. 231-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8991. - ISSN 2080-1653
4
International Determinants of Comprehensive Income Reporting by Groups - an Analytical and Comparative Study of Poland and Germany = Międzynarodowe uwarunkowania raportowania wyników całkowitych grup kapitałowych - polsko-niemieckie studium analityczno-porównawcze / Jakub KWAŚNY, Artur Sajnóg // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 25, nr 2 (2022), s. 163-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/13833/13364. - ISSN 1508-2008
5
Nowa siedziba Krakowskiej Szkoły Biznesu - budynek na miarę wymagań biznesu! / Jakub KWAŚNY // Kurier UEK. - nr 92 (2022), s. 36-37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._1/36. - ISSN 1689-7757
6
Kolejne spotkanie Międzynarodowej Rady Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK / Jakub KWAŚNY // Kurier UEK. - nr 92 (2022), s. 38-39. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._1/38. - ISSN 1689-7757
7
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego / red. Jakub KWAŚNY ; K. KLECHA-TYLEC, E. MOLENDOWSKI, J. GARLIŃSKA-BIELAWSKA, R. GAWLIK, J. KWAŚNY, A. MROCZEK, L. MESJASZ, A. ODROBINA, A. PACH-GURGUL, J. PERA, P. STANEK, S. SZKOŁUT, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 22 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf
8
Rozdanie dyplomów MBA in Community Management / Ilona Byra, Jakub KWAŚNY // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 90 (2021), s. 55. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/55. - ISSN 1689-7757
9
Programy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK jednymi z najlepszych w Polsce! / Jakub KWAŚNY, Michał KONCUR // Kurier UEK. - nr 90 (2021), s. 52-53. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/53. - ISSN 1689-7757
10
Europejskie a azjatyckie zaangażowanie w Afryce w XXI w. - analiza porównawcza handlu w latach 2005-2017 = European and Asian Involvement in Africa in the 21st Century - Comparative Analysis of Trade in 2005-2017 / Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jakub KWAŚNY // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 456-475. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
11
Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po "reformie powiatowej" / Jakub KWAŚNY. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 24 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/01/17-Sytuacja-bylych-miast-wojewodzkich-last.pdf
12
Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/06/EMS_1_2019_10_Kwasny_Mroczek_Ulbrych.pdf. - ISSN 1337-0839
13
Multilayer Democratic Reforms as a Response to European Crisis / Ana Belén Perianes, Fabio Di Nunno, Jakub KWAŚNY, Vesna Poposka. - Brussels: Foundation For European Progressive Studies, 2019. - 27 s. ; 23 cm. - Summ. - Bibliogr. - (FEPS - Foundation for European Progressive Studies YAN 6th Cycle). - Pełny tekst: https://www.renner-institut.at/fileadmin/user_upload/images_pdfs/publikationen/pdfs/2019_12_Multilayer%20democratic%20reforms%20as%20a%20response%20to%20European%20crisis.pdf#https://www.feps-europe.eu/attachments/content/fepsyan_paper_democracy%202.pdf
14
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019. - R. 23, nr 1. - ISSN 2081-2345
15
The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes = Potencjał wybranych polskich miast dla lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych / Arkadiusz MROCZEK, Jakub KWAŚNY, Marta ULBRYCH // Studia Miejskie. - t. 36 (2019), s. 57-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/996. - ISSN 2082-4793
16
Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce : gospodarka, rozwój, reformy / Jakub KWAŚNY. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 153 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-792-9. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.uek.krakow.pl/images/pdf/kwasny-trzydziesci-lat-2.pdf
17
Wstęp / Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - (2019), s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność
18
Polskie powiaty jako przykład fikcji organizacyjnej - prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia = Polish Poviats as an Example of "Organizational Fiction" - Praxeology of Poviat Reform after Twenty Years / Jakub KWAŚNY // Prakseologia. - nr 161 (2019), s. 165-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/5911. - ISSN 0079-4872
19
Teoria chaosu - wartość (nie)zależności? / Kacper Dziarmaga, Jakub KWAŚNY // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 44-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/44. - ISSN 1689-7757
20
Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski = New Perspectives for the European Union's Cohesion Policy after 2020 : Applications for Poland / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018), s. 131-142. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109380/edition/61926/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
21
Terytorializacja polityki spójności UE - rekomendacje dla Polski = Territorialisation of the EU Cohesion Policy - Recommendations for Poland / Jakub KWAŚNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018), s. 122-130. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109377/edition/61925/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
22
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania / Łukasz DANEL, Jakub KWAŚNY, Agnieszka ŻUR // W: Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 230-240. - ISBN 978-83-8124-969-0
23
Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego = Investment Activity and the Problem of Indebtedness of Local Self-government Units / Jakub KWAŚNY // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (56) (2018), s. 148-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4284. - ISSN 1898-5084
24
BREXIT : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System? / Jakub KWAŚNY // Management & Gouvernance : Entreprises - Territoires - Sociétés. - nr 19 (2018), s. 73-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2104-2438
25
Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century = Koncept viacúrovňového riadenia - komplementárna úloha štátu v ekonomikách Európskej Únie v 21. storočí / Jakub KWAŚNY // Journal of Management and Business : Research and Practice = Časopis pre manažment a podnikanie : výskum a prax. - vol. 10, nr 1 (2018), s. 12-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.journalmb.eu/archiv/JMB-1-2018.pdf. - ISSN 1338-0494
26
Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej = Role of Academic Tutoring in Shaping Entrepreneurial Competence - the Case of Faculty Individual Educational Path / Jakub KWAŚNY, Agnieszka ŻUR // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 85-94. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1535/1584. - ISSN 1643-9171
27
Tutoring jako trudne spotkanie z Tomaszem, który za szybko się usamodzielnił / Jakub KWAŚNY // W: Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków / red. nauk. Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 341-351. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8124-289-9
28
Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina: University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1187-1195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf
29
Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski = Export as a Determinant of the Development of Malopolska Region / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK, Marta ULBRYCH // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 349-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
30
Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej = The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework / Jakub KWAŚNY // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017), s. 228-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2468. - ISSN 1898-5084
31
Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego / Jakub KWAŚNY ; Promotor: Irena PIETRZYK. - Kraków, 2017. - 357 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003300
32
WISE : III sympozjum naukowe Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej / Sandra Górowska, Dominika Frytek, Jakub KWAŚNY // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 52-54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/52. - ISSN 1689-7757
33
Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century / Jakub Kwaśny // W: 13th International Conference : Financial Crisis, Geopolitical Developments and Entrepreneurial Opportunities, 24-26 November 2016 : Conference Proceedings. - Thessaloniki: Economic Society of Thessaloniki, 2017. - S. 106-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eoth.eu/wp-content/uploads/2017/11/13syn.pdf
34
Brexit : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System / Jakub KWAŚNY // W: La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 [Dokument elektroniczny] = The Question of Borders : a New Representation of the European Reality : 23rd International Scientific Conference of the PGV Network, Casablanca, September, 14th-16th 2017 / red. Claude Martin, Tawfiq Rkibi. - Casablanca: Université Internationale de Casablanca, 2017. - S. 434-444. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9954-99-136-7. - Pełny tekst: http://docplayer.fr/84257978-Sous-la-direction-de-claude-martin-tawfiq-rkibi.html
35
Realizacja i możliwość wypełnienia przez Polskę celów Strategii Europa 2020 = "Europe 2020" Strategic Objectives - Implementation in Poland / Jakub KWAŚNY // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 193-202. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,708,Jakub_Kwasny_Realizacja_i_mozliwosc_wypelnienia_przez_Polske_celow_strategii_Europa_2020.html. - ISSN 2081-2345
36
Realizacja celów Strategii Europa 2020 - Polska na tle Krajów UE-10 = "Europe 2020" Strategic Objectives - Poland on the Background of EU-10 Countries / Jakub KWAŚNY // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 203-214. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,785,Jakub_Kwasny_Realizacja_celow_Strategii_Europa_2020_amp8211_Polska_na_tle_krajow_UE_10.html. - ISSN 2081-2345
37
The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework / Jakub KWAŚNY // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 14, no. 4 (2016), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9345. - ISSN 2082-8500
38
Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej = Directions of Development of the Małopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework / Jakub KWAŚNY // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 129-144. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/505_8.pdf. - ISSN 2081-2345
39
Samorząd terytorialny w Polsce jako uczestnik życia gospodarczego / Jakub KWAŚNY // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 192-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
40
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna / Łukasz DANEL, Jakub KWAŚNY, Agnieszka ŻUR // W: Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 224-231. - ISBN 978-83-264-8169-7
41
Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej = Directions of Development of the Małopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework / Jakub KWAŚNY // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 175-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
42
Impact of the Economic Slowdown on the Level of Fiscalism of Powiat (District) Cities of the Małopolskie Voivodeship / Jakub KWAŚNY // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 160-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
43
I Ogólnopolski Kongres Tutoringu / Agnieszka ŻUR, Jakub KWAŚNY // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59/34. - ISSN 1689-7757
44
Zamiast specjalności: Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna : nowy projekt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Agnieszka ŻUR, Jakub KWAŚNY // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 16-17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
45
Kraków jako miasto kreatywne - adaptacja koncepcji R. Floridy = Kraków as a City of Creative Class - Adaptation of the Concept of R. Florida / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 290 (2013), s. 95-113. - Summ.. - Tytuł numeru: Oblicza innowacyjności w regionie. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
46
Uwarunkowania rozwoju e-administracji w polskich samorządach / Jakub KWAŚNY // W: Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu / red. nauk. Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - S. 101-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-925-0
47
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego / Jakub KWAŚNY // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 193-212. - Bibliogr.
48
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego / Jakub KWAŚNY // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 287-297. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
49
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego / Jakub KWAŚNY // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 175-186. - Bibliogr.
50
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie / Edward MOLENDOWSKI, Marta ULBRYCH, Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
51
Klasa kreatywna szansą na rozwój Tarnowa? / Jakub KWAŚNY // W: Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 166-182. - ISBN 978-83-7875-017-8
52
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej / Jakub KWAŚNY // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
53
Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r. = The Financial Conditions of the Medium-sized Cities in Poland after 2013 / Jakub KWAŚNY // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 259-271. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
54
Sytuacja finansów wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście kryzysu światowego / Jakub KWAŚNY // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 259-280. - Bibliogr.
55
Gospodarka Krakowa na tle polskich metropolii = Economy of Cracow at the Background of Polish Metropolies / Jakub KWAŚNY, Arkadiusz MROCZEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 246 (2010), s. 117-128. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/545. - ISSN 0208-6018
56
Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa = The Role of Local Government in the Process of Local Development Based on an Example of Tarnów / Jakub Kwaśny // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009), s. 151-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/515/484. - ISSN 1506-2635
1
Kwaśny J., (2022), Kongres MBA już w maju!, "Kurier UEK", nr 91, s. 54-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/54
2
Kwaśny J., (2022), Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, "Horyzonty Polityki", vol. 13, nr 42, s. 71-90; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2180/2147
3
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2022), Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 2, s. 231-243; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8991
4
Kwaśny J., Sajnóg A., (2022), International Determinants of Comprehensive Income Reporting by Groups - an Analytical and Comparative Study of Poland and Germany, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", vol. 25, nr 2, s. 163-185; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/13833/13364
5
Kwaśny J., (2022), Nowa siedziba Krakowskiej Szkoły Biznesu - budynek na miarę wymagań biznesu!, "Kurier UEK", nr 92, s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._1/36
6
Kwaśny J., (2022), Kolejne spotkanie Międzynarodowej Rady Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 92, s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._1/38
7
Kwaśny J., Mroczek A., Mesjasz L., Odrobina A., Pach-Gurgul A., Pera J., Stanek P., Szkołut S., Klecha-Tylec K., Molendowski E., Garlińska-Bielawska J., Gawlik R., Ulbrych M., (2021), Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową: specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, Kwaśny J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22 s.
8
Byra I., Kwaśny J., (2021), Rozdanie dyplomów MBA in Community Management, "Kurier UEK", nr 90, s. 55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/55
9
Kwaśny J., Koncur M., (2021), Programy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK jednymi z najlepszych w Polsce!, "Kurier UEK", nr 90, s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/53
10
Garlińska-Bielawska J., Kwaśny J., (2020), Europejskie a azjatyckie zaangażowanie w Afryce w XXI w. - analiza porównawcza handlu w latach 2005-2017. [W:] DANEL Ł., KORNAŚ J., LISIAKIEWICZ R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 456-475.
11
Kwaśny J., (2020), Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po "reformie powiatowej", Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 24 s.
12
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2019), Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 13, iss. 1, s. 109-119; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/06/EMS_1_2019_10_Kwasny_Mroczek_Ulbrych.pdf
13
Perianes A., Di Nunno F., Kwaśny J., Poposka V., (2019), Multilayer Democratic Reforms as a Response to European Crisis, Brussels : Foundation For European Progressive Studies, 27 s.
14
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019. - R. 23, nr 1. - . - 2081-2345
15
Mroczek A., Kwaśny J., Ulbrych M., (2019), The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes, "Studia Miejskie", t. 36, s. 57-70; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/996
16
Kwaśny J., (2019), Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce: gospodarka, rozwój, reformy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 153 s.
17
Kwaśny J., Mesjasz L., Pera J., (2019), Wstęp. [W:] Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-9.
18
Kwaśny J., (2019), Polskie powiaty jako przykład fikcji organizacyjnej - prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia, "Prakseologia", nr 161, s. 165-186; https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/5911
19
Dziarmaga K., Kwaśny J., (2019), Teoria chaosu - wartość (nie)zależności?, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/44
20
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2018), Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 536, s. 131-142; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109380/edition/61926/content?ref=struct
21
Kwaśny J., (2018), Terytorializacja polityki spójności UE - rekomendacje dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 536, s. 122-130; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109377/edition/61925/content?ref=struct
22
Danel Ł., Kwaśny J., Żur A., (2018), Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania. [W:] Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 230-240.
23
Kwaśny J., (2018), Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (56), s. 148-157; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4284
24
Kwaśny J., (2018), BREXIT : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System?, "Management & Gouvernance : Entreprises - Territoires - Sociétés", nr 19, s. 73-80.
25
Kwaśny J., (2018), Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century, "Journal of Management and Business : Research and Practice", vol. 10, nr 1, s. 12-22; http://www.journalmb.eu/archiv/JMB-1-2018.pdf
26
Kwaśny J., Żur A., (2018), Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 85-94; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1535/1584
27
Kwaśny J., (2018), Tutoring jako trudne spotkanie z Tomaszem, który za szybko się usamodzielnił. [W:] Karpińska-Musiał B., Panońko M. (red.), Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 341-351.
28
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2018), Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1187-1195.
29
Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., (2017), Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 349-361.
30
Kwaśny J., (2017), Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (49), s. 228-250; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2468
31
Kwaśny J., (2017), Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Pietrzyk I., Kraków : , 357 k.
32
Górowska S., Frytek D., Kwaśny J., (2017), WISE : III sympozjum naukowe Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 52-54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/52
33
Kwaśny J., (2017), Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century. [W:] 13th International Conference : Financial Crisis, Geopolitical Developments and Entrepreneurial Opportunities, 24-26 November 2016 : Conference Proceedings, Thessaloniki : Economic Society of Thessaloniki, s. 106-116.
34
Kwaśny J., (2017), Brexit : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System. [W:] Martin C., Rkibi T. (red.), La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017 [Dokument elektroniczny], Casablanca : Université Internationale de Casablanca, s. 434-444.
35
Kwaśny J., (2016), Realizacja i możliwość wypełnienia przez Polskę celów Strategii Europa 2020, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 193-202; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,708,Jakub_Kwasny_Realizacja_i_mozliwosc_wypelnienia_przez_Polske_celow_strategii_Europa_2020.html
36
Kwaśny J., (2016), Realizacja celów Strategii Europa 2020 - Polska na tle Krajów UE-10, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 3, s. 203-214; http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,785,Jakub_Kwasny_Realizacja_celow_Strategii_Europa_2020_amp8211_Polska_na_tle_krajow_UE_10.html
37
Kwaśny J., (2016), The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 14, no. 4, s. 65-83; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9345
38
Kwaśny J., (2015), Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 129-144; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/505_8.pdf
39
Kwaśny J., (2015), Samorząd terytorialny w Polsce jako uczestnik życia gospodarczego. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 192-209.
40
Danel Ł., Kwaśny J., Żur A., (2015), Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. [W:] Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 224-231.
41
Kwaśny J., (2014), Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 175-195.
42
Kwaśny J., (2014), Impact of the Economic Slowdown on the Level of Fiscalism of Powiat (District) Cities of the Małopolskie Voivodeship. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 160-180.
43
Żur A., Kwaśny J., (2014), I Ogólnopolski Kongres Tutoringu, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59/34
44
Żur A., Kwaśny J., (2013), Zamiast specjalności: Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna : nowy projekt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
45
Kwaśny J., Mroczek A., (2013), Kraków jako miasto kreatywne - adaptacja koncepcji R. Floridy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 290, s. 95-113.
46
Kwaśny J., (2013), Uwarunkowania rozwoju e-administracji w polskich samorządach. [W:] Rykiel Z., Kinal J. (red.), Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 101-116.
47
Kwaśny J., (2013), Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 193-212.
48
Kwaśny J., (2012), Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 287-297.
49
Kwaśny J., (2012), Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 175-186.
50
Molendowski E., Ulbrych M., Kwaśny J., Mroczek A., (2012), Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
51
Kwaśny J., (2012), Klasa kreatywna szansą na rozwój Tarnowa?. [W:] Klasik A. (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 166-182.
52
Kwaśny J., (2011), Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 210-228.
53
Kwaśny J., (2011), Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r., "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 259-271.
54
Kwaśny J., (2010), Sytuacja finansów wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście kryzysu światowego. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 259-280.
55
Kwaśny J., Mroczek A., (2010), Gospodarka Krakowa na tle polskich metropolii, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 246, s. 117-128; http://hdl.handle.net/11089/545
56
Kwaśny J., (2009), Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 1, s. 151-168; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/515/484
1
@misc{UEK:2168365616,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Kongres MBA już w maju!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "91",
pages = "54-55",
year = "2022",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/54},
}
2
@article{UEK:2168363842,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 13, 42",
pages = "71-90",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hp.2180},
url = {https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2180/2147},
}
3
@article{UEK:2168366412,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 2",
pages = "231-243",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.362.15},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8991},
}
4
@article{UEK:2168366128,
author = "Jakub Kwaśny and Artur Sajnóg",
title = "International Determinants of Comprehensive Income Reporting by Groups - an Analytical and Comparative Study of Poland and Germany",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "vol. 25, 2",
pages = "163-185",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.25.18},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/13833/13364},
}
5
@misc{UEK:2168369746,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Nowa siedziba Krakowskiej Szkoły Biznesu - budynek na miarę wymagań biznesu!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "92",
pages = "36-37",
year = "2022",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._1/36},
}
6
@misc{UEK:2168369748,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Kolejne spotkanie Międzynarodowej Rady Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "92",
pages = "38-39",
year = "2022",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._1/38},
}
7
@book{UEK:2168358670,
author = "Karolina Klecha-Tylec and Edward Molendowski and Joanna Garlińska-Bielawska and Remigiusz Gawlik and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Lidia Mesjasz and Anna Odrobina and Agnieszka Pach-Gurgul and Jacek Pera and Piotr Stanek and Sylwia Szkołut and Marta Ulbrych",
title = "Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168362368,
author = "Ilona Byra and Jakub Kwaśny",
title = "Rozdanie dyplomów MBA in Community Management",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "90",
pages = "55",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/55},
}
9
@misc{UEK:2168362348,
author = "Jakub Kwaśny and Michał Koncur",
title = "Programy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK jednymi z najlepszych w Polsce!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "90",
pages = "52-53",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/53},
}
10
@inbook{UEK:2168345132,
author = "Joanna Garlińska-Bielawska and Jakub Kwaśny",
title = "Europejskie a azjatyckie zaangażowanie w Afryce w XXI w. - analiza porównawcza handlu w latach 2005-2017",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "456-475",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
11
@misc{UEK:2168355422,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po reformie powiatowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/01/17-Sytuacja-bylych-miast-wojewodzkich-last.pdf},
}
12
@article{UEK:2168336785,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Industrial Clustering and Economic Performance : in Search for Evidence from Poland",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "109-119",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26552/ems.2019.1.109-119},
url = {https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/06/EMS_1_2019_10_Kwasny_Mroczek_Ulbrych.pdf},
}
13
@misc{UEK:2168348198,
author = "Ana Belén Perianes and Fabio Di Nunno and Jakub Kwaśny and Vesna Poposka",
title = "Multilayer Democratic Reforms as a Response to European Crisis",
adress = "Brussels",
publisher = "Foundation For European Progressive Studies",
year = "2019",
url = {https://www.renner-institut.at/fileadmin/user_upload/images_pdfs/publikationen/pdfs/2019_12_Multilayer%20democratic%20reforms%20as%20a%20response%20to%20European%20crisis.pdf#https://www.feps-europe.eu/attachments/content/fepsyan_paper_democracy%202.pdf},
issn = "",
}
14
@misc{UEK:2168338419,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2019",
}
15
@article{UEK:2168352754,
author = "Arkadiusz Mroczek and Jakub Kwaśny and Marta Ulbrych",
title = "The Potential of Selected Polish Cities for Attracting Advanced Business Processes",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 36",
pages = "57-70",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/sm.996},
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/996},
}
16
@book{UEK:2168339473,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce : gospodarka, rozwój, reformy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://wydawnictwo.uek.krakow.pl/images/pdf/kwasny-trzydziesci-lat-2.pdf},
isbn = "978-83-7252-792-9",
}
17
@misc{UEK:2168338421,
author = "Jakub Kwaśny and Lidia Mesjasz and Jacek Pera",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
pages = "7-9",
year = "2019",
}
18
@article{UEK:2168341855,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Polskie powiaty jako przykład fikcji organizacyjnej - prakseologia reformy powiatowej po dwudziestu latach od jej wprowadzenia",
journal = "Prakseologia",
number = "161",
pages = "165-186",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_22},
url = {https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/5911},
}
19
@misc{UEK:2168342639,
author = "Kacper Dziarmaga and Jakub Kwaśny",
title = "Teoria chaosu - wartość (nie)zależności?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "44-45",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/44},
}
20
@article{UEK:2168333779,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 : wnioski dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "536",
pages = "131-142",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.536.12},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109380/edition/61926/content?ref=struct},
}
21
@article{UEK:2168333777,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Terytorializacja polityki spójności UE - rekomendacje dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "536",
pages = "122-130",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.536.11},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109377/edition/61925/content?ref=struct},
}
22
@inbook{UEK:2168328507,
author = "Łukasz Danel and Jakub Kwaśny and Agnieszka Żur",
title = "Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania",
booktitle = "Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków",
pages = "230-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8124-969-0",
}
23
@article{UEK:2168330393,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (56)",
pages = "148-157",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.12},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4284},
}
24
@article{UEK:2168327651,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "BREXIT : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System?",
journal = "Management & Gouvernance : Entreprises - Territoires - Sociétés",
number = "19",
pages = "73-80",
year = "2018",
}
25
@article{UEK:2168324821,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century",
journal = "Journal of Management and Business : Research and Practice",
number = "vol. 10, 1",
pages = "12-22",
year = "2018",
url = {http://www.journalmb.eu/archiv/JMB-1-2018.pdf},
}
26
@article{UEK:2168330699,
author = "Jakub Kwaśny and Agnieszka Żur",
title = "Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "85-94",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174307},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1535/1584},
}
27
@inbook{UEK:2168321971,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Tutoring jako trudne spotkanie z Tomaszem, który za szybko się usamodzielnił",
booktitle = "Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków",
pages = "341-351",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
isbn = "978-83-8124-289-9",
}
28
@inbook{UEK:2168330399,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Industrial Clustering as a Response to Contemporary Wave of Globalisation : in Search for Evidence from Poland",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries",
pages = "1187-1195",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
29
@inbook{UEK:2168319715,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Marta Ulbrych",
title = "Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "349-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
30
@article{UEK:2168314885,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (49)",
pages = "228-250",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.18},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2468},
}
31
@unpublished{UEK:2168322861,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003300},
}
32
@misc{UEK:2168344340,
author = "Sandra Górowska and Dominika Frytek and Jakub Kwaśny",
title = "WISE : III sympozjum naukowe Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "52-54",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small/52},
}
33
@inbook{UEK:2168324181,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Multi-Level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21st Century",
booktitle = "13th International Conference : Financial Crisis, Geopolitical Developments and Entrepreneurial Opportunities, 24-26 November 2016 : Conference Proceedings",
pages = "106-116",
adress = "Thessaloniki",
publisher = "Economic Society of Thessaloniki",
year = "2017",
url = {http://www.eoth.eu/wp-content/uploads/2017/11/13syn.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168317309,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Brexit : a Consequence of the Inadequacy of British Governance to the Continental System",
booktitle = "La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017",
pages = "434-444",
adress = "Casablanca",
publisher = "Université Internationale de Casablanca",
year = "2017",
url = {http://docplayer.fr/84257978-Sous-la-direction-de-claude-martin-tawfiq-rkibi.html},
isbn = "978-9954-99-136-7",
}
35
@article{UEK:2168308589,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Realizacja i możliwość wypełnienia przez Polskę celów Strategii Europa 2020",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "193-202",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,708,Jakub_Kwasny_Realizacja_i_mozliwosc_wypelnienia_przez_Polske_celow_strategii_Europa_2020.html},
}
36
@article{UEK:2168312683,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Realizacja celów Strategii Europa 2020 - Polska na tle Krajów UE-10",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "203-214",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,785,Jakub_Kwasny_Realizacja_celow_Strategii_Europa_2020_amp8211_Polska_na_tle_krajow_UE_10.html},
}
37
@article{UEK:2168312937,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 14, no. 4",
pages = "65-83",
year = "2016",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9345},
}
38
@article{UEK:2168297475,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "129-144",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/505_8.pdf},
}
39
@inbook{UEK:2168290031,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Samorząd terytorialny w Polsce jako uczestnik życia gospodarczego",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "192-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
40
@inbook{UEK:2168292087,
author = "Łukasz Danel and Jakub Kwaśny and Agnieszka Żur",
title = "Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna",
booktitle = "Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków",
pages = "224-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-8169-7",
}
41
@unpublished{UEK:2168302199,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "175-195",
year = "2014",
}
42
@inbook{UEK:2168288309,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Impact of the Economic Slowdown on the Level of Fiscalism of Powiat (District) Cities of the Małopolskie Voivodeship",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "160-180",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
43
@misc{UEK:2168344008,
author = "Agnieszka Żur and Jakub Kwaśny",
title = "I Ogólnopolski Kongres Tutoringu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "34-35",
year = "2014",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59/34},
}
44
@article{UEK:2168281879,
author = "Agnieszka Żur and Jakub Kwaśny",
title = "Zamiast specjalności: Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna : nowy projekt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "16-17",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
45
@article{UEK:2168263464,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek",
title = "Kraków jako miasto kreatywne - adaptacja koncepcji R. Floridy",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "290",
pages = "95-113",
adress = "",
year = "2013",
}
46
@inbook{UEK:2168265738,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Uwarunkowania rozwoju e-administracji w polskich samorządach",
booktitle = "Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu",
pages = "101-116",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2013",
isbn = "978-83-7338-925-0",
}
47
@unpublished{UEK:2168287635,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "193-212",
year = "2013",
}
48
@inbook{UEK:2168235990,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "287-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
49
@unpublished{UEK:2168290281,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "175-186",
year = "2012",
}
50
@misc{UEK:2168344072,
author = "Edward Molendowski and Marta Ulbrych and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek",
title = "Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "22-23",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
51
@inbook{UEK:2168236386,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Klasa kreatywna szansą na rozwój Tarnowa?",
booktitle = "Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji",
pages = "166-182",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-017-8",
}
52
@unpublished{UEK:2168261274,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "210-228",
year = "2011",
}
53
@article{UEK:2168225866,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r.",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "259-271",
year = "2011",
}
54
@unpublished{UEK:2168284691,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Sytuacja finansów wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście kryzysu światowego",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "259-280",
year = "2010",
}
55
@article{UEK:2168226665,
author = "Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek",
title = "Gospodarka Krakowa na tle polskich metropolii",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "246",
pages = "117-128",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/545},
}
56
@article{UEK:2166082939,
author = "Jakub Kwaśny",
title = "Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego gminy na przykładzie miasta Tarnowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 13, 2, cz. 1",
pages = "151-168",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.151168},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/515/484},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID