Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne
Źródło:
Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne / red. Michał ŻABIŃSKI - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne, 2022, s. 6-7 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-05-8
Nr:
2168363776
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Modele przywództwa w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego / red. Katarzyna BARAN, Stanisław MAZUR - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022, s. 107-125. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66849-32-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
The Implementation of New Technologies in Health 4.0 in Selected Countries
Źródło:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / red. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 124-137 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168360596
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System
Źródło:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / red. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 213-220 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168360594
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne, 2022
Opis fizyczny:
74 s.: il.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-67140-05-8
Nr:
2168363774
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
Jakub Jasiński , Michał Żabiński
Tytuł:
Quality Management and Sustainable Development in Local Communes - Evidence from Poland
Źródło:
Public Organization Review. - vol. 22, iss. 3 (2022) , s. 763-782. - Tytuł numeru: Mini-Symposium: Special Issue Articles on Corruption, Lack of Transparency and Misuse of Public Funds in Times of Crisis - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168356866
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Opportunities and threats for digital business and digital entrepreneurship
Źródło:
Doing business digitally : textbook / ed. Pierpaolo Magliocca - Foggia-Cracow: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 64-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-44-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168370336
rozdział w podręczniku
8

Tytuł:
Case 6: Work from Bed - not only a marketing agency
Źródło:
How to do business in digital era? Casebook / eds. Antonio Botti, Roberto Parente, Massimiliano Vesci - Salerno-Cracow: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021, s. 42-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-54-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168370352
rozdział w podręczniku
9

Tytuł:
Raport bazowy "Instytucje państwa"
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
65 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168355472
raport/sprawozdanie
10

Autor:
Katarzyna Baran , Dagmir Długosz , Hubert Guz , Jolanta Itrich-Drabarek , Rafał Lisiakiewicz , Stanisław Mazur , Ambroży Mituś , Michał Żabiński
Tytuł:
Regionalne sieci adaptacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
122 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168355488
raport/sprawozdanie
11

Tytuł:
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future
Źródło:
International Review of Administrative Sciences. - vol. 84, iss. 4 (2020) , s. 799-815. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168332347
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption
Źródło:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / red. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 231-250 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168345446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
39 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168355484
raport/sprawozdanie
14

Autor:
Monika Wilk , Michał Żabiński
Tytuł:
"Małopolski Tele-Anioł" : opis przypadku innowacji społecznej w obszarze usług teleopiekuńczych dla seniorów = The "Małopolska Tele-Angel" : a Case of Social Innovation in the Area of Telehealth Home Care Services for Seniors
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2019) , s. 60-71. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168348120
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
266 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-413
Nr:
2168329767
doktorat
16

Tytuł:
Kooperacja międzysektorowa w obszarze e-zdrowia na przykładzie bransoletki życia = Intersectoral Cooperation in E-health : the Case of Elderly Medicla Alert Devices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018) , s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168333727
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa = Role of Social Economy in Process of Implementing the Neo-weberian Model of the State
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2018) , s. 67-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01064.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333819
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
The Social and Political Context of the neo-Weberian State
Źródło:
Public Policy and the Neo-Weberian State / red. Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI - London ; New York: Routledge, 2017, s. 24-37 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Frontiers of Political Economy ; nr 235)
ISBN:
978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168317011
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wykorzystanie rozwiązań doskonalących jakość zarządzania w samorządzie lokalnym = The Usage of Quality Management Methods in Local Government
Źródło:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 379-392. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947017-2-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168312349
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Społeczeństwo - zmiany i wyzwania
Źródło:
Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu? / red. Stanisław MAZUR - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016, s. 61-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-846-8
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Żabiński M., (2016), Society - Changes and Challenges. [W:] Mazur S. (red.), The Neo-Weberian State : Towards a New Paradigm of Public Management, Warsaw : Scholar Publishing House, s. 59-88. ISBN 978-83-7383-847-5
Nr:
2168308427
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 21 x 29 cm
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-03-0
Nr:
2168301395
monografia
22

Tytuł:
Współzarządzanie a zarządzanie sieciowe w samorządzie lokalnym
Źródło:
Współzarządzanie publiczne / red. Stanisław MAZUR - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, s. 178-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-767-6
Nr:
2168294369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
136 s.: il.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-62-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168293285
monografia
24

Tytuł:
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
138 s.: il.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-57-3
Nr:
2168293463
monografia
25

Tytuł:
Proces wdrażania metody PRI w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 283-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168299587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Governance vs Network Governance in Local Government
Źródło:
Public Governance / red. Stanisław MAZUR - Warsaw: Scholar Publishing House, 2015, s. 171-193 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is part of the project "The Consolidation of Public Governance Theories in Public Policy Research. A Critical Perspective", conducted by the Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations and was funded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision number DEC-2012/07/B/HS4/00444
ISBN:
978-83-7383-772-0
Nr:
2168296763
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
The Dark Side of Governance or on the Shortcomings of Governance Networks = Słabe strony współzarządzania albo o ograniczeniach sieci rządzenia
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (30) (2014) , s. 47-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293257
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF" = Self-assessment Management System in Local Government Units. Comparison of "Institutional Development Planning (PRI)" and "The Common Assessment Framework (CAF)"
Źródło:
Zarządzanie Publiczne. - 2(20) (2012) , s. 57-76. - Summ., Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275649
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Efekty stosowania Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego na przykładzie gminy Raciechowice
Źródło:
Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 97-107
ISBN:
978-83-89410-96-2
Nr:
2168262592
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 47
Tryb dostępu:
Nr:
2168274925
varia
31

Autor:
Tytuł:
Aktywność społeczna Romów w Polsce
Źródło:
Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej : mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 79-113. - [odczyt: 15.03.2011]
ISBN:
978-83-89410-61-0
Tryb dostępu:
Nr:
2166125444
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
125 s.: il.
Uwagi:
Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury,
Tryb dostępu:
Nr:
2165921480
raport/sprawozdanie
1
Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne / Michał ŻABIŃSKI // W: Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne [on-line] / red. nauk. Michał ŻABIŃSKI. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne, 2022. - S. 6-7. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-05-8
2
Modele przywództwa w samorządzie terytorialnym / Michał ŻABIŃSKI // W: Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego / red. Katarzyna BARAN, Stanisław MAZUR . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022. - S. 107-125. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66849-32-7
3
The Implementation of New Technologies in Health 4.0 in Selected Countries / Michał ŻABIŃSKI // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 124-137. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
4
Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System / Marek ĆWIKLICKI, Jacek KLICH, Michał ŻABIŃSKI // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 213-220. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
5
Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne / red. nauk. Michał ŻABIŃSKI. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne, 2022. - 74 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-67140-05-8
6
Quality Management and Sustainable Development in Local Communes - Evidence from Poland / Jakub Jasiński, Michał ŻABIŃSKI // Public Organization Review. - vol. 22, iss. 3 (2022), s. 763-782. - Summ.. - Tytuł numeru: Mini-Symposium: Special Issue Articles on Corruption, Lack of Transparency and Misuse of Public Funds in Times of Crisis. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-021-00533-5. - ISSN 1566-7170
7
Opportunities and threats for digital business and digital entrepreneurship / Jacek KLICH, Agnieszka PACUT, Michał ŻABIŃSKI // W: Doing business digitally : textbook / ed. Pierpaolo Magliocca. - Foggia-Cracow: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - S. 64-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-44-3. - Pełny tekst: https://ted.uek.krakow.pl/output-2-the-textbook-doing-business-digitally/
8
Case 6: Work from Bed - not only a marketing agency / Jacek KLICH, Agnieszka PACUT, Kamila PILCH, Michał ŻABIŃSKI // W: How to do business in digital era? Casebook / eds. Antonio Botti, Roberto Parente, Massimiliano Vesci. - Salerno-Cracow: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - S. 42-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-54-2. - Pełny tekst: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41156/2/N_Kraus_Casebook_2021.pdf
9
Raport bazowy "Instytucje państwa" / Katarzyna BARAN, Dagmir Długosz, Marcin KĘDZIERSKI, Rafał LISIAKIEWICZ, Rafał MATYJA, Stanisław MAZUR, Michał MOŻDŻEŃ, Paweł Musiałek, Marcin ZAWICKI, Michał ŻABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 65 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-Instytucje_panstwa_02.09.2020-last.pdf
10
Regionalne sieci adaptacji / Katarzyna BARAN, Dagmir Długosz, Hubert Guz, Jolanta Itrich-Drabrek, Rafał LISIAKIEWICZ, Stanisław MAZUR, Ambroży MITUŚ, Michał ŻABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 122 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regionalne-Sieci-Adaptacji.pdf
11
ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future / Marek ĆWIKLICKI, Kamila PILCH, Michał ŻABIŃSKI // International Review of Administrative Sciences. - vol. 84, iss. 4 (2020), s. 799-815. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0020-8523
12
Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption / Krzysztof GŁUC, Michał ŻABIŃSKI // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 231-250. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
13
Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny / Marcin KĘDZIERSKI, Rafał LISIAKIEWICZ, Rafał MATYJA, Michał MOŻDŻEŃ, Marek ORAMUS, Michał ŻABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 39 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/13-Zarzadzanie-restrykcjami-last.pdf
14
"Małopolski Tele-Anioł" : opis przypadku innowacji społecznej w obszarze usług teleopiekuńczych dla seniorów = The "Małopolska Tele-Angel" : a Case of Social Innovation in the Area of Telehealth Home Care Services for Seniors / Monika Wilk, Michał ŻABIŃSKI // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT. - nr 2 (2019), s. 60-71. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-06.pdf. - ISSN 2081-321X
15
Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego / Michał ŻABIŃSKI ; Promotor: Stanisław MAZUR. - Kraków, 2018. - 266 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003350
16
Kooperacja międzysektorowa w obszarze e-zdrowia na przykładzie bransoletki życia = Intersectoral Cooperation in E-health : the Case of Elderly Medicla Alert Devices / Marek ĆWIKLICKI, Michał ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018), s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/007.pdf. - ISSN 1641-3466
17
Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa = Role of Social Economy in Process of Implementing the Neo-weberian Model of the State / Michał ŻABIŃSKI // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 67-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
18
The Social and Political Context of the neo-Weberian State / Michał MOŻDŻEŃ, Michał ŻABIŃSKI // W: Public Policy and the Neo-Weberian State / ed. by Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI. - London ; New York: Routledge, 2017. - (Routledge Frontiers of Political Economy, ISSN 1359-7914 ; nr 235). - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5
19
Wykorzystanie rozwiązań doskonalących jakość zarządzania w samorządzie lokalnym = The Usage of Quality Management Methods in Local Government / Michał ŻABIŃSKI // W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 379-392. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/26_2016.pdf
20
Społeczeństwo - zmiany i wyzwania / Michał ŻABIŃSKI // W: Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu? / red. nauk. Stanisław MAZUR. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - S. 61-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-846-8. - Pełny tekst: http://www.gap.uek.krakow.pl/images/aktualnosci_docs/Neoweberyzm_e-book.pdf
21
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER, Michał KUDŁACZ ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 154 s. : il. ; 21 x 29 cm. - ISBN 978-83-89410-03-0
22
Współzarządzanie a zarządzanie sieciowe w samorządzie lokalnym / Michał ŻABIŃSKI // W: Współzarządzanie publiczne / red. nauk. Stanisław MAZUR. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 178-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-767-6
23
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 136 s. : il. - ISBN 978-83-89410-62-7. - Pełny tekst: http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf
24
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 138 s. : il. - ISBN 978-83-89410-57-3
25
Proces wdrażania metody PRI w jednostkach samorządu terytorialnego / Michał ŻABIŃSKI // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 283-292. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
26
Governance vs Network Governance in Local Government / Michał ŻABIŃSKI // W: Public Governance / ed. by Stanisław MAZUR. - Warsaw: Scholar Publishing House, 2015. - S. 171-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-772-0
27
The Dark Side of Governance or on the Shortcomings of Governance Networks = Słabe strony współzarządzania albo o ograniczeniach sieci rządzenia / Michał ŻABIŃSKI // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (30) (2014), s. 47-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP30/ZP_4_2014-3.pdf. - ISSN 1898-3529
28
Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF" = Self-assessment Management System in Local Government Units. Comparison of "Institutional Development Planning (PRI)" and "The Common Assessment Framework (CAF)" / Michał ŻABIŃSKI // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - 2(20) (2012), s. 57-76. - Summ., Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf. - ISSN 1898-3529
29
Efekty stosowania Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego na przykładzie gminy Raciechowice / Michał ŻABIŃSKI // W: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 97-107. - ISBN 978-83-89410-96-2
30
Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę / Michał ŻABIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 47. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
31
Aktywność społeczna Romów w Polsce / R. Chrabąszcz, A. Gałecki, M. ŻABIŃSKI // W: Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej : mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 79-113. - [odczyt: 15.03.2011]. - ISBN 978-83-89410-61-0. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/polityki_romowie.pdf
32
Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury / Jakub GŁOWACKI, Jerzy HAUSNER, Krzysztof JAKÓBIK, Krzysztof Markiel, Ambroży MITUŚ, Michał ŻABIŃSKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2009]. - 125 s. : il. - Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury. - Pełny tekst: http://www.ebib.info/images/file/finansowanie_kultury_raport.pdf
1
Żabiński M., (2022), Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne. [W:] ŻABIŃSKI M. (red.), Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne, s. 6-7.
2
Żabiński M., (2022), Modele przywództwa w samorządzie terytorialnym. [W:] BARAN K., MAZUR S. (red.), Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 107-125.
3
Żabiński M., (2022), The Implementation of New Technologies in Health 4.0 in Selected Countries. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 124-137.
4
Ćwiklicki M., Klich J., Żabiński M., (2022), Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 213-220.
5
Żabiński M. (red.), (2022), Rewolucja 4.0: wyzwania i problemy społeczne, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne, 74 s.
6
Jasiński J., Żabiński M., (2022), Quality Management and Sustainable Development in Local Communes - Evidence from Poland, "Public Organization Review", vol. 22, iss. 3, s. 763-782; https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-021-00533-5
7
Klich J., Pacut A., Żabiński M., (2021), Opportunities and threats for digital business and digital entrepreneurship. [W:] Magliocca P. (red.), Doing business digitally : textbook, Foggia-Cracow : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 64-73.
8
Klich J., Pacut A., Pilch K., Żabiński M., (2021), Case 6: Work from Bed - not only a marketing agency. [W:] Botti A., Parente R., Vesci M. (red.), How to do business in digital era? Casebook, Salerno-Cracow : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 42-54.
9
Baran K., Długosz D., Kędzierski M., Lisiakiewicz R., Matyja R., Mazur S., Możdżeń M., Musiałek P., Zawicki M., Żabiński M., (2020), Raport bazowy "Instytucje państwa", Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 65 s.
10
Baran K., Długosz D., Guz H., Itrich-Drabarek J., Lisiakiewicz R., Mazur S., Mituś A., Żabiński M., (2020), Regionalne sieci adaptacji, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 122 s.
11
Ćwiklicki M., Pilch K., Żabiński M., (2020), ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, "International Review of Administrative Sciences", vol. 84, iss. 4, s. 799-815.
12
Głuc K., Żabiński M., (2020), Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption. [W:] MAZUR S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. 231-250.
13
Kędzierski M., Lisiakiewicz R., Matyja R., Możdżeń M., Oramus M., Żabiński M., (2020), Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 39 s.
14
Wilk M., Żabiński M., (2019), "Małopolski Tele-Anioł" : opis przypadku innowacji społecznej w obszarze usług teleopiekuńczych dla seniorów, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 60-71; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-06.pdf
15
Żabiński M., (2018), Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego, Prom. Mazur S., Kraków : , 266 k.
16
Ćwiklicki M., Żabiński M., (2018), Kooperacja międzysektorowa w obszarze e-zdrowia na przykładzie bransoletki życia, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 130, s. 83-93; https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/007.pdf
17
Żabiński M., (2018), Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 67-73; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
18
Możdżeń M., Żabiński M., (2017), The Social and Political Context of the neo-Weberian State. [W:] Mazur S., Kopyciński P. (red.), Public Policy and the Neo-Weberian State (Routledge Frontiers of Political Economy; nr 235), London ; New York : Routledge, s. 24-37.
19
Żabiński M., (2016), Wykorzystanie rozwiązań doskonalących jakość zarządzania w samorządzie lokalnym. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 379-392.
20
Żabiński M., (2016), Społeczeństwo - zmiany i wyzwania. [W:] Mazur S. (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 61-92.
21
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego,, Kudłacz M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 154 s.
22
Żabiński M., (2015), Współzarządzanie a zarządzanie sieciowe w samorządzie lokalnym. [W:] Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 178-201.
23
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 136 s.
24
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
25
Żabiński M., (2015), Proces wdrażania metody PRI w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 283-292.
26
Żabiński M., (2015), Governance vs Network Governance in Local Government. [W:] Mazur S. (red.), Public Governance, Warsaw : Scholar Publishing House, s. 171-193.
27
Żabiński M., (2014), The Dark Side of Governance or on the Shortcomings of Governance Networks, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (30), s. 47-55; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP30/ZP_4_2014-3.pdf
28
Żabiński M., (2012), Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF", "Zarządzanie Publiczne", 2(20), s. 57-76; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf
29
Żabiński M., (2011), Efekty stosowania Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego na przykładzie gminy Raciechowice. [W:] Mazur S. (red.), Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-107.
30
Żabiński M., (2010), Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 47; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
31
Chrabąszcz R., Gałecki A., Żabiński M., (2010), Aktywność społeczna Romów w Polsce. [W:] MAZUR S. (red.), Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej : mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-113.
32
Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M., (2009), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 125 s.
1
@misc{UEK:2168363776,
author = "Michał Żabiński",
title = "Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne",
booktitle = "Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne",
pages = "6-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne",
year = "2022",
isbn = "978-83-67140-05-8",
}
2
@inbook{UEK:2168365878,
author = "Michał Żabiński",
title = "Modele przywództwa w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego",
pages = "107-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2022",
isbn = "978-83-66849-32-7",
}
3
@inbook{UEK:2168360596,
author = "Michał Żabiński",
title = "The Implementation of New Technologies in Health 4.0 in Selected Countries",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "124-137",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-9},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
4
@inbook{UEK:2168360594,
author = "Marek Ćwiklicki and Jacek Klich and Michał Żabiński",
title = "Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "213-220",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
5
@book{UEK:2168363774,
title = "Rewolucja 4.0 : wyzwania i problemy społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publiczne",
year = "2022",
isbn = "978-83-67140-05-8",
}
6
@article{UEK:2168356866,
author = "Jakub Jasiński and Michał Żabiński",
title = "Quality Management and Sustainable Development in Local Communes - Evidence from Poland",
journal = "Public Organization Review",
number = "vol. 22, iss. 3",
pages = "763-782",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11115-021-00533-5},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-021-00533-5},
}
7
@inbook{UEK:2168370336,
author = "Jacek Klich and Agnieszka Pacut and Michał Żabiński",
title = "Opportunities and threats for digital business and digital entrepreneurship",
booktitle = "Doing business digitally : textbook",
pages = "64-73",
adress = "Foggia-Cracow",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://ted.uek.krakow.pl/output-2-the-textbook-doing-business-digitally/},
isbn = "978-83-89410-44-3",
}
8
@inbook{UEK:2168370352,
author = "Jacek Klich and Agnieszka Pacut and Kamila Pilch and Michał Żabiński",
title = "Case 6: Work from Bed - not only a marketing agency",
booktitle = "How to do business in digital era? Casebook",
pages = "42-54",
adress = "Salerno-Cracow",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41156/2/N_Kraus_Casebook_2021.pdf},
isbn = "978-83-89410-54-2",
}
9
@misc{UEK:2168355472,
author = "Katarzyna Baran and Dagmir Długosz and Marcin Kędzierski and Rafał Lisiakiewicz and Rafał Matyja and Stanisław Mazur and Michał Możdżeń and Paweł Musiałek and Marcin Zawicki and Michał Żabiński",
title = "Raport bazowy Instytucje państwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-Instytucje_panstwa_02.09.2020-last.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168355488,
author = "Katarzyna Baran and Dagmir Długosz and Hubert Guz and Jolanta Itrich-Drabarek and Rafał Lisiakiewicz and Stanisław Mazur and Ambroży Mituś and Michał Żabiński",
title = "Regionalne sieci adaptacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regionalne-Sieci-Adaptacji.pdf},
}
11
@article{UEK:2168332347,
author = "Marek Ćwiklicki and Kamila Pilch and Michał Żabiński",
title = "ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future",
journal = "International Review of Administrative Sciences",
number = "vol. 84, iss. 4",
pages = "799-815",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0020852318815280},
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168345446,
author = "Krzysztof Głuc and Michał Żabiński",
title = "Interrupted Progress : Towards an Understanding of Causes of Institutional Disruption",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "231-250",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9780429286452-19},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
13
@misc{UEK:2168355484,
author = "Marcin Kędzierski and Rafał Lisiakiewicz and Rafał Matyja and Michał Możdżeń and Marek Oramus and Michał Żabiński",
title = "Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/13-Zarzadzanie-restrykcjami-last.pdf},
}
14
@article{UEK:2168348120,
author = "Monika Wilk and Michał Żabiński",
title = "Małopolski Tele-Anioł : opis przypadku innowacji społecznej w obszarze usług teleopiekuńczych dla seniorów",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "60-71",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2019.2.06},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-06.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168329767,
author = "Michał Żabiński",
title = "Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003350},
}
16
@article{UEK:2168333727,
author = "Marek Ćwiklicki and Michał Żabiński",
title = "Kooperacja międzysektorowa w obszarze e-zdrowia na przykładzie bransoletki życia",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 130",
pages = "83-93",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.7},
url = {https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/007.pdf},
}
17
@article{UEK:2168333819,
author = "Michał Żabiński",
title = "Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "67-73",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.08},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168317011,
author = "Michał Możdżeń and Michał Żabiński",
title = "The Social and Political Context of the neo-Weberian State",
booktitle = "Public Policy and the Neo-Weberian State",
pages = "24-37",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2017",
issn = "1359-7914",
isbn = "978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5",
}
19
@inbook{UEK:2168312349,
author = "Michał Żabiński",
title = "Wykorzystanie rozwiązań doskonalących jakość zarządzania w samorządzie lokalnym",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
pages = "379-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/26_2016.pdf},
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
20
@inbook{UEK:2168308427,
author = "Michał Żabiński",
title = "Społeczeństwo - zmiany i wyzwania",
booktitle = "Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu?",
pages = "61-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2016",
url = {http://www.gap.uek.krakow.pl/images/aktualnosci_docs/Neoweberyzm_e-book.pdf},
isbn = "978-83-7383-846-8",
}
21
@book{UEK:2168301395,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-03-0",
}
22
@inbook{UEK:2168294369,
author = "Michał Żabiński",
title = "Współzarządzanie a zarządzanie sieciowe w samorządzie lokalnym",
booktitle = "Współzarządzanie publiczne",
pages = "178-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-767-6",
}
23
@book{UEK:2168293285,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf},
isbn = "978-83-89410-62-7",
}
24
@book{UEK:2168293463,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-57-3",
}
25
@inbook{UEK:2168299587,
author = "Michał Żabiński",
title = "Proces wdrażania metody PRI w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "283-292",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
26
@inbook{UEK:2168296763,
author = "Michał Żabiński",
title = "Governance vs Network Governance in Local Government",
booktitle = "Public Governance",
pages = "171-193",
adress = "Warsaw",
publisher = "Scholar Publishing House",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-772-0",
}
27
@article{UEK:2168293257,
author = "Michał Żabiński",
title = "The Dark Side of Governance or on the Shortcomings of Governance Networks",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (30)",
pages = "47-55",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352943003},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP30/ZP_4_2014-3.pdf},
}
28
@article{UEK:2168275649,
author = "Michał Żabiński",
title = "Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego i Wspólnej Metody Oceny CAF",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2(20)",
pages = "57-76",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352922005},
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168262592,
author = "Michał Żabiński",
title = "Efekty stosowania Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego na przykładzie gminy Raciechowice",
booktitle = "Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-96-2",
}
30
@misc{UEK:2168274925,
author = "Michał Żabiński",
title = "Metoda PRI - i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "47",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
31
@inbook{UEK:2166125444,
author = "Robert Chrabąszcz and Adam Gałecki and Michał Żabiński",
title = "Aktywność społeczna Romów w Polsce",
booktitle = "Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej : mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów",
pages = "79-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/polityki_romowie.pdf},
isbn = "978-83-89410-61-0",
}
32
@misc{UEK:2165921480,
author = "Jakub Głowacki and Jerzy Hausner and Krzysztof Jakóbik and Krzysztof Markiel and Ambroży Mituś and Michał Żabiński",
title = "Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.ebib.info/images/file/finansowanie_kultury_raport.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID