Publikacje wybranego autora

Rozwadowski Mariusz

Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa

1

Tytuł:
Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = Methodology Reengineering Selected Organizations Security and Public Order
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 93-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309381
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = The Benefits of Application Reengineering the Organization of Security and Public Order
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 349-362. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 66. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275675
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 48. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291263
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = SWOT Analysis an Attempt to Apply for Restructuring of Selected Public Organizations
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = Quality Management as a Part of the Restructuring of Selected Public Organizations
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 203-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264436
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 87
Tryb dostępu:
Nr:
2168281799
varia
8

Tytuł:
Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 21
Tryb dostępu:
Nr:
2168281887
varia
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Konferencja nt. bezpieczeństwa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 34. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275137
varia
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej = An Attempt of the Application of a Modern Management Concept for the Optimizing of Processes Realized in the Public Institution
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 319-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego = Safety Policy of Information System in Addition to Organization of the Public Sector
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227338
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji = Information Security Management System as an Efficient the Policy of Security Information
Źródło:
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-613-5
Nr:
2166673812
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zima może być niebezpieczna
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (40), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275111
varia
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 70. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275411
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych = Reengineering - a Concept of the Public Systems Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 521-547. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Ryszard BOROWIECKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-192
Nr:
2168219564
doktorat
17

Tytuł:
Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274619
varia
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego = Economic Counterintelligence as a Modern Method for Protection of Strategic Information for a Company
Źródło:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [273]-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165811022
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274929
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Spotkanie nt. bezpieczeństwa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274487
varia
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 7 (31), s. 34. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274465
varia
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Jak zabezpieczyć się przed włamaniem?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 41. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275089
varia
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 51. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275097
varia
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274485
varia
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Bądź czujny!
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 4 (20), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166743206
varia
26

Tytuł:
Przejście dla pieszych
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 2 (18), s. 26. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275419
varia
27

Tytuł:
Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007) , s. 30
Nr:
2168274443
artykuł nierecenzowany
1
Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = Methodology Reengineering Selected Organizations Security and Public Order / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 93-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
2
Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = The Benefits of Application Reengineering the Organization of Security and Public Order / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 349-362. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
3
Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 66. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
4
Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 48. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
5
Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = SWOT Analysis an Attempt to Apply for Restructuring of Selected Public Organizations / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
6
Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = Quality Management as a Part of the Restructuring of Selected Public Organizations / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 203-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
7
Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 87. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
8
Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
9
Konferencja nt. bezpieczeństwa / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 34. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
10
Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej = An Attempt of the Application of a Modern Management Concept for the Optimizing of Processes Realized in the Public Institution / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 319-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
11
Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego = Safety Policy of Information System in Addition to Organization of the Public Sector / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
12
System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji = Information Security Management System as an Efficient the Policy of Security Information / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-613-5
13
Zima może być niebezpieczna / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
14
Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 70. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
15
Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych = Reengineering - a Concept of the Public Systems Restructuring / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 521-547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
16
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego / Mariusz ROZWADOWSKI ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2011. - 281 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002495
17
Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
18
Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego = Economic Counterintelligence as a Modern Method for Protection of Strategic Information for a Company / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [273]-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
19
Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
20
Spotkanie nt. bezpieczeństwa / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
21
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 34. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
22
Jak zabezpieczyć się przed włamaniem? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
23
Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 51. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
24
Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
25
Bądź czujny! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
26
Przejście dla pieszych / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 2 (18) (2008), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008. - ISSN 1689-7757
27
Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 30. - ISSN 1689-7757
1
Rozwadowski M., (2016), Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-108.
2
Rozwadowski M., (2015), Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 349-362.
3
Rozwadowski M., (2014), Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich!, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 66; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
4
Rozwadowski M., (2014), Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 48; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
5
Rozwadowski M., (2014), Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-158.
6
Rozwadowski M., (2013), Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-217.
7
Rozwadowski M., (2013), Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 87; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
8
Rozwadowski M., (2013), Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
9
Rozwadowski M., (2012), Konferencja nt. bezpieczeństwa, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
10
Rozwadowski M., (2012), Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 319-339.
11
Rozwadowski M., (2012), Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 71-81.
12
Rozwadowski M., (2011), System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 87-100.
13
Rozwadowski M., (2011), Zima może być niebezpieczna, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 48-49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
14
Rozwadowski M., (2011), Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 70; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
15
Rozwadowski M., (2011), Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 521-547.
16
Rozwadowski M., (2011), Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 281 k.
17
Rozwadowski M., (2010), Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność!, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
18
Rozwadowski M., (2010), Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [273]-285.
19
Rozwadowski M., (2010), Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
20
Rozwadowski M., (2009), Spotkanie nt. bezpieczeństwa, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
21
Rozwadowski M., (2009), Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
22
Rozwadowski M., (2009), Jak zabezpieczyć się przed włamaniem?, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
23
Rozwadowski M., (2009), Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni?, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 51; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
24
Rozwadowski M., (2009), Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą!, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
25
Rozwadowski M., (2008), Bądź czujny!, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
26
Rozwadowski M., (2008), Przejście dla pieszych, "Kurier UEK", nr 2 (18), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008
27
Rozwadowski M., (2007), Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 30.
1
@inbook{UEK:2168309381,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "93-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
2
@inbook{UEK:2168297815,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "349-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
3
@misc{UEK:2168275675,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "66",
year = "2014",
}
4
@misc{UEK:2168291263,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "48",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168285813,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "145-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
6
@inbook{UEK:2168264436,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "203-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
7
@misc{UEK:2168281799,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "87",
year = "2013",
}
8
@misc{UEK:2168281887,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "21",
year = "2013",
}
9
@misc{UEK:2168275137,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Konferencja nt. bezpieczeństwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "34",
year = "2012",
}
10
@inbook{UEK:2168247456,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "319-339",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
11
@inbook{UEK:2168227338,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "71-81",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
12
@inbook{UEK:2166673812,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji",
booktitle = "Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego",
pages = "87-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-613-5",
}
13
@misc{UEK:2168275111,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Zima może być niebezpieczna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "48-49",
year = "2011",
}
14
@article{UEK:2168275411,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "70",
year = "2011",
}
15
@inbook{UEK:2168219990,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "521-547",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
16
@unpublished{UEK:2168219564,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
17
@misc{UEK:2168274619,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "23",
year = "2010",
}
18
@inbook{UEK:2165811022,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[273]-285",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
19
@article{UEK:2168274929,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "55",
year = "2010",
}
20
@misc{UEK:2168274487,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Spotkanie nt. bezpieczeństwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "25",
year = "2009",
}
21
@misc{UEK:2168274465,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "34",
year = "2009",
}
22
@misc{UEK:2168275089,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Jak zabezpieczyć się przed włamaniem?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "41",
year = "2009",
}
23
@misc{UEK:2168275097,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "51",
year = "2009",
}
24
@misc{UEK:2168274485,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "25",
year = "2009",
}
25
@misc{UEK:2166743206,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Bądź czujny!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "25",
year = "2008",
}
26
@misc{UEK:2168275419,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Przejście dla pieszych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (18)",
pages = "26",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:2168274443,
author = "Rozwadowski Mariusz",
title = "Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "30",
year = "2007",
}