Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = Methodology Reengineering Selected Organizations Security and Public Order
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 93-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309381
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Juliusz Piwowarski , Mariusz Rozwadowski
Tytuł:
System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego = Crisis Management System as an Important Element of National Security
Źródło:
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. - nr 7(1) (2016) , s. 344-368. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168340955
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = The Benefits of Application Reengineering the Organization of Security and Public Order
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / red. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 349-362. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym
Źródło:
Kurier UEK2014. - nr 2 (59), s. 48
Tryb dostępu:
Nr:
2168291263
varia
5

Tytuł:
Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = SWOT Analysis an Attempt to Apply for Restructuring of Selected Public Organizations
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / red. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich!
Źródło:
Kurier UEK2014. - nr 1 (58), s. 66
Tryb dostępu:
Nr:
2168275675
varia
7

Tytuł:
Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = Quality Management as a Part of the Restructuring of Selected Public Organizations
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 203-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264436
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 87
Tryb dostępu:
Nr:
2168281799
varia
9

Tytuł:
Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 5 (57), s. 21
Tryb dostępu:
Nr:
2168281887
varia
10

Tytuł:
Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej = An Attempt of the Application of a Modern Management Concept for the Optimizing of Processes Realized in the Public Institution
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 319-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego = Safety Policy of Information System in Addition to Organization of the Public Sector
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227338
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Konferencja nt. bezpieczeństwa
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 4 (49), s. 34
Tryb dostępu:
Nr:
2168275137
varia
13

Tytuł:
Bezpieczeństwo zimą na drodze i trasach narciarskich
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 2 (47), s. 58
Tryb dostępu:
Nr:
2168344466
varia
14

Tytuł:
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-192
Nr:
2168219564
doktorat
15

Tytuł:
Zima może być niebezpieczna
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 1 (40), s. 48-49
Tryb dostępu:
Nr:
2168275111
varia
16

Tytuł:
Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 70
Tryb dostępu:
Nr:
2168275411
artykuł nierecenzowany
17

Tytuł:
Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych = Reengineering - a Concept of the Public Systems Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 521-547. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Prawo a ruch drogowy na terenie Kampusu
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 2 (41), s. 32-33
Tryb dostępu:
Nr:
2168344692
varia
19

Tytuł:
Chroń się sam!
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 48
Tryb dostępu:
Nr:
2168344996
varia
20

Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji = Information Security Management System as an Efficient the Policy of Security Information
Źródło:
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-613-5
Nr:
2166673812
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Miejsca parkingowe a bezpieczeństwo na Uczelni
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 1 (33), s. 41
Tryb dostępu:
Nr:
2168347412
varia
22

Tytuł:
Porady na bezpieczny zimowy weekend
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 1 (33), s. 40
Tryb dostępu:
Nr:
2168347406
varia
23

Tytuł:
Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność!
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 7 (39), s. 23
Tryb dostępu:
Nr:
2168274619
varia
24

Tytuł:
Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37) (2010) , s. 55
Tryb dostępu:
Nr:
2168274929
artykuł nierecenzowany
25

Tytuł:
Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego = Economic Counterintelligence as a Modern Method for Protection of Strategic Information for a Company
Źródło:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [273]-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165811022
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 7 (31), s. 34
Tryb dostępu:
Nr:
2168274465
varia
27

Tytuł:
Bezpieczny weekend zimowy - bezpieczny powrót!
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 1 (26), s. 16
Tryb dostępu:
Nr:
2168348254
varia
28

Tytuł:
Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą!
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 8 (32), s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2168274485
varia
29

Tytuł:
Spotkanie nt. bezpieczeństwa
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 8 (32), s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2168274487
varia
30

Tytuł:
Jak zabezpieczyć się przed włamaniem?
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 6 (30), s. 41
Tryb dostępu:
Nr:
2168275089
varia
31

Tytuł:
Noga z gazu, czyli "taryfikator mandatów karnych"
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 3 (28), s. 21
Tryb dostępu:
Nr:
2168342225
varia
32

Tytuł:
Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni?
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 6 (30), s. 51
Tryb dostępu:
Nr:
2168275097
varia
33

Tytuł:
O krok od certyfikatu
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 3 (19), s. 22
Tryb dostępu:
Nr:
2168347558
varia
34

Tytuł:
Bezpieczeństwo osób z grup szczególnego ryzyka
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 6 (22), s. 31
Tryb dostępu:
Nr:
2168347936
varia
35

Tytuł:
Jak bezpiecznie podróżować jesienią i zimą?
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 8 (24), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168347458
varia
36

Tytuł:
Jak bezpiecznie podróżować w okresie wakacji własnym środkiem transportu
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 7 (23), s. 24
Tryb dostępu:
Nr:
2168347952
varia
37

Tytuł:
Kradzieże i włamania do samochodów
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 3 (19), s. 22
Tryb dostępu:
Nr:
2168347560
varia
38

Tytuł:
Nie ułatwiaj pracy włamywaczom!
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 5 (21), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168347742
varia
39

Tytuł:
Przejście dla pieszych
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 2 (18), s. 26
Tryb dostępu:
Nr:
2168275419
varia
40

Tytuł:
Bądź czujny!
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 4 (20), s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2166743206
varia
41

Tytuł:
Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007) , s. 30
Nr:
2168274443
artykuł nierecenzowany
42

Tytuł:
Zintegrowany System Bezpieczeństwa
Źródło:
Kurier UEK2007. - nr 7 (15), s. 37-38
Nr:
2168348144
varia
1
Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = Methodology Reengineering Selected Organizations Security and Public Order / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 93-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
2
System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego = Crisis Management System as an Important Element of National Security / Juliusz Piwowarski, Mariusz ROZWADOWSKI // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. - nr 7(1) (2016), s. 344-368. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/007-2016/344-368.PDF. - ISSN 2300-1739
3
Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego = The Benefits of Application Reengineering the Organization of Security and Public Order / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 349-362. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
4
Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 48. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
5
Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = SWOT Analysis an Attempt to Apply for Restructuring of Selected Public Organizations / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
6
Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 66. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
7
Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych = Quality Management as a Part of the Restructuring of Selected Public Organizations / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 203-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
8
Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 87. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
9
Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
10
Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej = An Attempt of the Application of a Modern Management Concept for the Optimizing of Processes Realized in the Public Institution / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 319-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
11
Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego = Safety Policy of Information System in Addition to Organization of the Public Sector / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
12
Konferencja nt. bezpieczeństwa / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 34. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
13
Bezpieczeństwo zimą na drodze i trasach narciarskich / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 58. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
14
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego / Mariusz ROZWADOWSKI ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2011. - 281 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002495
15
Zima może być niebezpieczna / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 48-49. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
16
Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 70. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
17
Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych = Reengineering - a Concept of the Public Systems Restructuring / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 521-547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
18
Prawo a ruch drogowy na terenie Kampusu / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (41) (2011), s. 32-33. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/16. - ISSN 1689-7757
19
Chroń się sam! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 48. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/24. - ISSN 1689-7757
20
System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji = Information Security Management System as an Efficient the Policy of Security Information / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-613-5
21
Miejsca parkingowe a bezpieczeństwo na Uczelni / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 41. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/41. - ISSN 1689-7757
22
Porady na bezpieczny zimowy weekend / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 40. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/40. - ISSN 1689-7757
23
Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
24
Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 55. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
25
Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego = Economic Counterintelligence as a Modern Method for Protection of Strategic Information for a Company / Mariusz ROZWADOWSKI // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [273]-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
26
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 34. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
27
Bezpieczny weekend zimowy - bezpieczny powrót! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (26) (2009), s. 16. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/16. - ISSN 1689-7757
28
Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
29
Spotkanie nt. bezpieczeństwa / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
30
Jak zabezpieczyć się przed włamaniem? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 41. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
31
Noga z gazu, czyli "taryfikator mandatów karnych" / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009), s. 21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/20. - ISSN 1689-7757
32
Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 51. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
33
O krok od certyfikatu / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/22. - ISSN 1689-7757
34
Bezpieczeństwo osób z grup szczególnego ryzyka / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
35
Jak bezpiecznie podróżować jesienią i zimą? / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008/30. - ISSN 1689-7757
36
Jak bezpiecznie podróżować w okresie wakacji własnym środkiem transportu / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 24. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
37
Kradzieże i włamania do samochodów / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/22. - ISSN 1689-7757
38
Nie ułatwiaj pracy włamywaczom! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 30. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3. - ISSN 1689-7757
39
Przejście dla pieszych / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 2 (18) (2008), s. 26. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008. - ISSN 1689-7757
40
Bądź czujny! / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
41
Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 30. - ISSN 1689-7757
42
Zintegrowany System Bezpieczeństwa / Mariusz ROZWADOWSKI // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 37-38. - ISSN 1689-7757
1
Rozwadowski M., (2016), Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-108.
2
Piwowarski J., Rozwadowski M., (2016), System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego, "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne", nr 7(1), s. 344-368; http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/007-2016/344-368.PDF
3
Rozwadowski M., (2015), Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 349-362.
4
Rozwadowski M., (2014), Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 48; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
5
Rozwadowski M., (2014), Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-158.
6
Rozwadowski M., (2014), Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich!, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 66; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
7
Rozwadowski M., (2013), Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-217.
8
Rozwadowski M., (2013), Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 87; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
9
Rozwadowski M., (2013), Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
10
Rozwadowski M., (2012), Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 319-339.
11
Rozwadowski M., (2012), Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 71-81.
12
Rozwadowski M., (2012), Konferencja nt. bezpieczeństwa, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
13
Rozwadowski M., (2012), Bezpieczeństwo zimą na drodze i trasach narciarskich, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 58; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
14
Rozwadowski M., (2011), Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 281 k.
15
Rozwadowski M., (2011), Zima może być niebezpieczna, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 48-49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
16
Rozwadowski M., (2011), Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 70; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
17
Rozwadowski M., (2011), Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 521-547.
18
Rozwadowski M., (2011), Prawo a ruch drogowy na terenie Kampusu, "Kurier UEK", nr 2 (41), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/16
19
Rozwadowski M., (2011), Chroń się sam!, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 48; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/24
20
Rozwadowski M., (2011), System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 87-100.
21
Rozwadowski M., (2010), Miejsca parkingowe a bezpieczeństwo na Uczelni, "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/41
22
Rozwadowski M., (2010), Porady na bezpieczny zimowy weekend, "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 40; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/40
23
Rozwadowski M., (2010), Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność!, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
24
Rozwadowski M., (2010), Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
25
Rozwadowski M., (2010), Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [273]-285.
26
Rozwadowski M., (2009), Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
27
Rozwadowski M., (2009), Bezpieczny weekend zimowy - bezpieczny powrót!, "Kurier UEK", nr 1 (26), s. 16; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/16
28
Rozwadowski M., (2009), Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą!, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
29
Rozwadowski M., (2009), Spotkanie nt. bezpieczeństwa, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
30
Rozwadowski M., (2009), Jak zabezpieczyć się przed włamaniem?, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
31
Rozwadowski M., (2009), Noga z gazu, czyli "taryfikator mandatów karnych", "Kurier UEK", nr 3 (28), s. 21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/20
32
Rozwadowski M., (2009), Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni?, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 51; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
33
Rozwadowski M., (2008), O krok od certyfikatu, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/22
34
Rozwadowski M., (2008), Bezpieczeństwo osób z grup szczególnego ryzyka, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
35
Rozwadowski M., (2008), Jak bezpiecznie podróżować jesienią i zimą?, "Kurier UEK", nr 8 (24), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008/30
36
Rozwadowski M., (2008), Jak bezpiecznie podróżować w okresie wakacji własnym środkiem transportu, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 24; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
37
Rozwadowski M., (2008), Kradzieże i włamania do samochodów, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/22
38
Rozwadowski M., (2008), Nie ułatwiaj pracy włamywaczom!, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 30; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3
39
Rozwadowski M., (2008), Przejście dla pieszych, "Kurier UEK", nr 2 (18), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008
40
Rozwadowski M., (2008), Bądź czujny!, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
41
Rozwadowski M., (2007), Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 30.
42
Rozwadowski M., (2007), Zintegrowany System Bezpieczeństwa, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 37-38.
1
@inbook{UEK:2168309381,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Metodyka reengineeringu wybranej organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "93-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
2
@article{UEK:2168340955,
author = "Juliusz Piwowarski and Mariusz Rozwadowski",
title = "System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego",
journal = "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne",
number = "7(1)",
pages = "344-368",
year = "2016",
url = {http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/007-2016/344-368.PDF},
}
3
@inbook{UEK:2168297815,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Korzyści zastosowania reengineeringu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "349-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
4
@misc{UEK:2168291263,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Bezpieczeństwo osobiste w okresie wakacyjnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "48",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
5
@inbook{UEK:2168285813,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Próba zastosowania analizy SWOT do restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "145-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
6
@misc{UEK:2168275675,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "66",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
7
@inbook{UEK:2168264436,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Zarządzanie jakościowe elementem restrukturyzacji wybranych organizacji publicznych",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "203-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
8
@misc{UEK:2168281799,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie kampusu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "87",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
9
@misc{UEK:2168281887,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Prewencja kryminalna : jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "21",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
10
@inbook{UEK:2168247456,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "319-339",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
11
@inbook{UEK:2168227338,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego w organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "71-81",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
12
@misc{UEK:2168275137,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Konferencja nt. bezpieczeństwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "34",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www},
}
13
@misc{UEK:2168344466,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Bezpieczeństwo zimą na drodze i trasach narciarskich",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "58",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
14
@unpublished{UEK:2168219564,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002495},
}
15
@misc{UEK:2168275111,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Zima może być niebezpieczna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "48-49",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
16
@article{UEK:2168275411,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Nadmierna prędkość główną przyczyną wypadków drogowych",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "70",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
17
@inbook{UEK:2168219990,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "521-547",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
18
@misc{UEK:2168344692,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Prawo a ruch drogowy na terenie Kampusu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (41)",
pages = "32-33",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/16},
}
19
@misc{UEK:2168344996,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Chroń się sam!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "48",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/24},
}
20
@inbook{UEK:2166673812,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji",
booktitle = "Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego",
pages = "87-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-613-5",
}
21
@misc{UEK:2168347412,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Miejsca parkingowe a bezpieczeństwo na Uczelni",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "41",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/41},
}
22
@misc{UEK:2168347406,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Porady na bezpieczny zimowy weekend",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "40",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/40},
}
23
@misc{UEK:2168274619,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Jazda autem zimową porą - nic strasznego, a nawet przyjemność!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "23",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010},
}
24
@article{UEK:2168274929,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "55",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
25
@inbook{UEK:2165811022,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Ochrona strategicznych informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem kontrwywiadu gospodarczego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[273]-285",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
26
@misc{UEK:2168274465,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "34",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
27
@misc{UEK:2168348254,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Bezpieczny weekend zimowy - bezpieczny powrót!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (26)",
pages = "16",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/16},
}
28
@misc{UEK:2168274485,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "25",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
29
@misc{UEK:2168274487,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Spotkanie nt. bezpieczeństwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "25",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
30
@misc{UEK:2168275089,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Jak zabezpieczyć się przed włamaniem?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "41",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
31
@misc{UEK:2168342225,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Noga z gazu, czyli taryfikator mandatów karnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (28)",
pages = "21",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/20},
}
32
@misc{UEK:2168275097,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Dbamy o bezpieczeństwo i porządek na uczelni?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "51",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
33
@misc{UEK:2168347558,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "O krok od certyfikatu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "22",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/22},
}
34
@misc{UEK:2168347936,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Bezpieczeństwo osób z grup szczególnego ryzyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "31",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
35
@misc{UEK:2168347458,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Jak bezpiecznie podróżować jesienią i zimą?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (24)",
pages = "30",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008/30},
}
36
@misc{UEK:2168347952,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Jak bezpiecznie podróżować w okresie wakacji własnym środkiem transportu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "24",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
37
@misc{UEK:2168347560,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Kradzieże i włamania do samochodów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "22",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/22},
}
38
@misc{UEK:2168347742,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Nie ułatwiaj pracy włamywaczom!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "30",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3},
}
39
@misc{UEK:2168275419,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Przejście dla pieszych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (18)",
pages = "26",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008},
}
40
@misc{UEK:2166743206,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Bądź czujny!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "25",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
41
@article{UEK:2168274443,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Zintegrowany System Bezpieczeństwa - zasady poruszania się po rondzie",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "30",
year = "2007",
}
42
@misc{UEK:2168348144,
author = "Mariusz Rozwadowski",
title = "Zintegrowany System Bezpieczeństwa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "37-38",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID