Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Marta Czekaj , Monika Szafrańska , Katarzyna Żmija , Łukasz Satoła , Aleksandra Płonka , Dariusz Żmija , Ewa Tyran , Jacek Puchała
Tytuł:
Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
166 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Monografia została przygotowana w celu upowszechniania wyników projektu SALSA: "Małe gospodarstwa rolne i małe przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ich rola w zapewnianiu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego". Projekt SALSA jest finansowany ze środków Unii Europejskiej HORIZON 2020 - Program badań i innowacji w ramach umowy grantowej nr 677363
ISBN:
978-83-8085-145-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168344394
monografia
2

Autor:
Marta Czekaj , Paola Hernández , Ana Fonseca , Maria Rivera , Katarzyna Żmija , Dariusz Żmija
Tytuł:
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338145
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168347008
monografia
4

Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019) , s. 581-591. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332553
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej = Adjustment Strategies of Small Farms' Owners Using the Investment Measures under Common Agricultural Policy
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 377-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Katarzyna Żmija , Marta Czekaj , Dariusz Żmija
Tytuł:
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019) , s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341313
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334167
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327153
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Dariusz Żmija , Marta Barbara Czekaj , Katarzyna Żmija
Konferencja:
International Scientific Days 2018: "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems", Nitra, Słowacja, od 2018-05-16 do 2018-05-17
Tytuł:
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?
Źródło:
International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová - Prague: Wolters Kluwer, 2018, s. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article was prepared during gathering data for SALSA Project, Small farms, small food businesses and sustainable food security, Horizon 2020. Project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677363.
ISBN:
978-80-7598-180-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-SA
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328581
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Tytuł:
Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 562-572. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325311
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168331353
monografia
12

Tytuł:
Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms
Źródło:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 187-195. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168331889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Tytuł:
Prospects for the Development of Small Farms in Poland
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 573-583. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325313
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Dariusz Żmija , Katarzyna Żmija , Marta Czekaj
Tytuł:
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018) , s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328579
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Pracownicy Katedry
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 103-125
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318305
rozdział w książce
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa = Integration Processes as a Factor Stimulating the Restructuring of the Polish Agriculture
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318895
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego = The Use of Instruments Supporting Development by Entrepreneurs Connected with Small Farms From Małopolskie Province
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 4 (2017) , s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319847
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319067
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017) , s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313671
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Tytuł:
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 973-979. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313189
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319069
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności = Microeconomic Factors of Development in the Opinion of Farmers-Entrepreneurs Implementing Various Strategies of Diversification within the Area of Their Activities
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 145-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315421
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-02-02 do 2016-02-03
Tytuł:
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies
Źródło:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016, s. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Hradec Economic Days ; Vol. 6, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-636-0
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168311525
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Autor:
Joanna Nowakowska-Grunt , Katarzyna Żmija
Tytuł:
Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs
Źródło:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308059
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307901
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne = Strategies for Business Activities Diversification Implemented by Farmers Possessing Small Farms
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 419-425. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311511
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Investments in Activities of Manufacturing Companies in Rural Areas of the Małopolskie Province
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 33-40. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297791
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province = Alokacja środków unii europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015) , s. 177-187. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168297663
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich = The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 3 (2015) , s. 434-439. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168301117
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Prospects for the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of the Malopolska Region
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 451-466. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283279
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej = The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 360 (2014) , s. 253-261. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291457
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 209-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288855
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 126-156
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301879
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Konferencja:
Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czechy, od 2014-02-04 do 2014-02-05
Tytuł:
The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province
Źródło:
The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014, s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-370-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168271824
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Źródło:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014) , s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168281741
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 531-545 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268720
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 595-609. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254710
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
364 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-281
Nr:
2168283369
doktorat
39

Tytuł:
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 115-142
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286013
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 153-181
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271874
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 208-235
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun - Warszawa: Difin SA, 2011, s. 328-345 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-443-0
Nr:
2168228296
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 741-754. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220110
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie = The Early Warning System as a Tool Informing the Company of a Critical Situation
Źródło:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 19-41. - summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2168228408
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Konferencja:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Tytuł:
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce
Źródło:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 507-523 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226385
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego = Support for Competitiveness and Innovativeness of the Region Economy in the Framework of Measures under Priorities Axis II of the Malopolska Regional Operational Plan
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 613-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165759091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego [on-line] / Marta Czekaj, Monika Szafrańska, Katarzyna ŻMIJA, Łukasz Satoła, Aleksandra Płonka, Dariusz ŻMIJA, Ewa Tyran, Jacek Puchała. - Warszawa : Difin, 2020. - 166 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-145-0. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18007/rola-ma%c5%82ych-gospodarstw-rolnych-CEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291. - ISSN 1508-3535
3
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
4
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019), s. 581-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf. - ISSN 2464-6059
5
Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej = Adjustment Strategies of Small Farms' Owners Using the Investment Measures under Common Agricultural Policy / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 377-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
6
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych / Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019), s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545. - ISSN 1508-3535
7
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland / Katarzyna ŻMIJA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 55-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
8
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities / Katarzyna ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-6960
9
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential? / Dariusz ŻMIJA, Marta Barbara Czekaj, Katarzyna ŻMIJA // W: International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. - Prague : Wolters Kluwer, 2018. - S. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7598-180-6. - Pełny tekst: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf
10
Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities / Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 562-572. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-6059
11
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
12
Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms / Katarzyna ŻMIJA // W: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 187-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
13
Prospects for the Development of Small Farms in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 573-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-6059
14
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018), s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662. - ISSN 1508-3535
15
Pracownicy Katedry / Andrzej JAKI, Katarzyna ŻMIJA // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 103-125. - ISBN 978-83-65173-86-7
16
Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa = Integration Processes as a Factor Stimulating the Restructuring of the Polish Agriculture / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
17
Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego = The Use of Instruments Supporting Development by Entrepreneurs Connected with Small Farms From Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 4 (2017), s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468. - ISSN 1508-3535
18
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
19
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017), s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf. - ISSN 1644-0757
20
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 973-979. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-6059
21
Wprowadzenie / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
22
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności = Microeconomic Factors of Development in the Opinion of Farmers-Entrepreneurs Implementing Various Strategies of Diversification within the Area of Their Activities / Katarzyna ŻMIJA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 145-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
23
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 6, iss. 1). - S. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
24
Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs / Joanna Nowakowska-Grunt, Katarzyna ŻMIJA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
25
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
26
Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne = Strategies for Business Activities Diversification Implemented by Farmers Possessing Small Farms / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 419-425. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841. - ISSN 1508-3535
27
Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Investments in Activities of Manufacturing Companies in Rural Areas of the Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015), s. 33-40. - Summ. - ISSN 0137-7221
28
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province = Alokacja środków unii europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015), s. 177-187. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit. - ISSN 1644-0757
29
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich = The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 3 (2015), s. 434-439. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506. - ISSN 1508-3535
30
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Prospects for the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of the Malopolska Region / Katarzyna ŻMIJA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 451-466. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
31
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej = The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds / Katarzyna ŻMIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 360 (2014), s. 253-261. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 209-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
33
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 126-156
34
The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014. - S. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-370-3. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf
35
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014), s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf. - ISSN 2300-0902
36
Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 531-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
37
The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province / Katarzyna ŻMIJA // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 595-609. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
38
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2013. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002927
39
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 115-142
40
Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 153-181
41
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 208-235
42
Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Katarzyna ŻMIJA // W: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa : Difin SA, 2011. - S. 328-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-443-0
43
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 741-754. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
44
System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie = The Early Warning System as a Tool Informing the Company of a Critical Situation / Katarzyna ŻMIJA // W: Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 19-41. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-612-8
45
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 507-523. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
46
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego = Support for Competitiveness and Innovativeness of the Region Economy in the Framework of Measures under Priorities Axis II of the Malopolska Regional Operational Plan / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 613-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
47
Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region / Katarzyna ŻMIJA // W: Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2010. - S. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-9-0
1
Czekaj M., Szafrańska M., Żmija K., Satoła Ł., Płonka A., Żmija D., Tyran E., Puchała J., (2020), Rola małych gospodarstw rolnych: diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego, [on-line], Warszawa : Difin, 166 s.
2
Czekaj M., Hernández P., Fonseca A., Rivera M., Żmija K., Żmija D., (2019), Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", t. 21, z. 3, s. 49-61; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291
3
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
4
Żmija D., Żmija K., (2019), Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 2, s. 581-591; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf
5
Żmija K., (2019), Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 377-395.
6
Żmija K., Czekaj M., Żmija D., (2019), The Role of Small Farms in Local Food Systems, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 21, z. 4, s. 600-611; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545
7
Żmija K., (2019), Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 55-67; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
8
Żmija K., (2018), Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 342-352; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
9
Żmija D., Czekaj M., Żmija K., (2018), Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?. [W:] Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M. (red.), International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings, Prague : Wolters Kluwer, s. 1850-1868.
10
Żmija K., (2018), Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 562-572; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
11
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
12
Żmija K., (2018), Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 187-195.
13
Żmija D., Żmija K., (2018), Prospects for the Development of Small Farms in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 573-583; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
14
Żmija D., Żmija K., Czekaj M., (2018), Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 5, s. 242-249; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662
15
Jaki A., Żmija K., (2017), Pracownicy Katedry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 103-125.
16
Żmija K., (2017), Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-123.
17
Żmija K., (2017), Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 4, s. 257-262; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468
18
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), (2017), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 197 s.
19
Żmija K., (2017), Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 16, nr 1, s. 111-120; http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf
20
Żmija D., Żmija K., (2017), Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 973-979; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
21
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2017), Wprowadzenie. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-13.
22
Żmija K., (2017), Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-154.
23
Żmija D., Żmija K., (2016), Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies. [W:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 (Hradec Economic Days; Vol. 6, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 1218-1224.
24
Nowakowska-Grunt J., Żmija K., (2016), Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-226.
25
Kaczmarek J., Żmija K. (red.), (2016), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises: Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 259 s.
26
Żmija K., (2016), Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 419-425; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841
27
Żmija K., (2015), Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 33-40.
28
Żmija K., (2015), Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 14, nr 3, s. 177-187; http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit
29
Żmija K., (2015), Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 3, s. 434-439; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506
30
Żmija K., (2014), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 451-466.
31
Żmija K., (2014), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 360, s. 253-261.
32
Żmija K., (2014), European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 209-222.
33
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2014), Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 126-156.
34
Żmija K., (2014), The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5, Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 461-468.
35
Żmija K., Żmija D., (2014), The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 2, s. 53-63; http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf
36
Żmija K., (2013), Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 531-545.
37
Żmija K., (2013), The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 595-609.
38
Żmija K., (2013), Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 364 k.
39
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2013), Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 115-142.
40
Żmija K., (2012), Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 153-181.
41
Żmija K., (2011), Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 208-235.
42
Żmija K., (2011), Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa : Difin SA, s. 328-345.
43
Żmija K., (2011), Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 741-754.
44
Żmija K., (2011), System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 19-41.
45
Żmija D., Żmija K., (2011), Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 507-523.
46
Żmija K., (2010), Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 613-630.
47
Żmija K., (2010), Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 73-85.
1
@book{UEK:2168344394,
author = "Marta Czekaj and Monika Szafrańska and Katarzyna Żmija and Łukasz Satoła and Aleksandra Płonka and Dariusz Żmija and Ewa Tyran and Jacek Puchała",
title = "Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18007/rola-ma%c5%82ych-gospodarstw-rolnych-CEON.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-8085-145-0",
}
2
@article{UEK:2168338145,
author = "Marta Czekaj and Paola Hernández and Ana Fonseca and Maria Rivera and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "49-61",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2823},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291},
}
3
@book{UEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
4
@article{UEK:2168332553,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 2",
pages = "581-591",
year = "2019",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168338859,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "377-395",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
6
@article{UEK:2168341313,
author = "Katarzyna Żmija and Marta Czekaj and Dariusz Żmija",
title = "The Role of Small Farms in Local Food Systems",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 21, z. 4",
pages = "600-611",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5527},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545},
}
7
@article{UEK:2168334167,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "55-67",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
8
@article{UEK:2168327153,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "342-352",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.61},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168328581,
author = "Dariusz Żmija and Marta Barbara Czekaj and Katarzyna Żmija",
title = "Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?",
booktitle = "International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings",
pages = "1850-1868",
adress = "Prague",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2018",
url = {https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf},
isbn = "978-80-7598-180-6",
}
10
@article{UEK:2168325311,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "562-572",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf},
}
11
@book{UEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
12
@inbook{UEK:2168331889,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms",
booktitle = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
pages = "187-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
13
@article{UEK:2168325313,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Prospects for the Development of Small Farms in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "573-583",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf},
}
14
@article{UEK:2168328579,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija and Marta Czekaj",
title = "Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 5",
pages = "242-249",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6716},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662},
}
15
@inbook{UEK:2168318305,
author = "Andrzej Jaki and Katarzyna Żmija",
title = "Pracownicy Katedry",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "103-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
16
@inbook{UEK:2168318895,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "111-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
17
@article{UEK:2168319847,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 4",
pages = "257-262",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.5197},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468},
}
18
@book{UEK:2168319067,
title = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Siuta-Tokarska Barbara,
editor = Żmija Katarzyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
19
@article{UEK:2168313671,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 16, 1",
pages = "111-120",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.12},
url = {http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf},
}
20
@article{UEK:2168313189,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "973-979",
adress = "",
year = "2017",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf},
}
21
@misc{UEK:2168319069,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
22
@inbook{UEK:2168315421,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "145-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
23
@inbook{UEK:2168311525,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016",
pages = "1218-1224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2016",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf},
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-636-0",
}
24
@inbook{UEK:2168308059,
author = "Joanna Nowakowska-Grunt and Katarzyna Żmija",
title = "Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "215-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
25
@book{UEK:2168307901,
title = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
editor = Kaczmarek Jarosław,
editor = Żmija Katarzyna,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
26
@article{UEK:2168311511,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "419-425",
year = "2016",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841},
}
27
@article{UEK:2168297791,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "33-40",
year = "2015",
}
28
@article{UEK:2168297663,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 14, 3",
pages = "177-187",
year = "2015",
url = {http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit},
}
29
@article{UEK:2168301117,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 17, z. 3",
pages = "434-439",
year = "2015",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506},
}
30
@inbook{UEK:2168283279,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "451-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
31
@article{UEK:2168291457,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "360",
pages = "253-261",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.360.27},
url = {},
}
32
@inbook{UEK:2168288855,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "209-222",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
33
@unpublished{UEK:2168301879,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "126-156",
year = "2014",
}
34
@inbook{UEK:2168271824,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5",
pages = "461-468",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2014",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf},
isbn = "978-80-7435-370-3",
}
35
@article{UEK:2168281741,
author = "Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions",
journal = "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych",
number = "2",
pages = "53-63",
year = "2014",
url = {http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168268720,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "531-545",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
37
@inbook{UEK:2168254710,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "595-609",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
38
@unpublished{UEK:2168283369,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002927},
}
39
@unpublished{UEK:2168286013,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "115-142",
year = "2013",
}
40
@unpublished{UEK:2168271874,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "153-181",
year = "2012",
}
41
@unpublished{UEK:2168260640,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "208-235",
year = "2011",
}
42
@inbook{UEK:2168228296,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "328-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-443-0",
}
43
@inbook{UEK:2168220110,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "741-754",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
44
@inbook{UEK:2168228408,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego",
pages = "19-41",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-612-8",
}
45
@inbook{UEK:2168226385,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "507-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
46
@inbook{UEK:2165913848,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "613-630",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
47
@inbook{UEK:2165759091,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region",
booktitle = "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization",
pages = "73-85",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-9-0",
}