Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Numer:
21
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: PWSZ, 2006
Nr:
2168225516
redakcja czasopisma/serii
2

Autor:
Tytuł:
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera
Źródło:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-18
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166500323
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 8 (2005) , s. 9-27. - Summ.
Nr:
2168220750
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Systemy gospodarcze a własność
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 97-116
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222980
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 7-21
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222968
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 22-33
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222970
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Systemy gospodarcze a własność
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 95-114
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260438
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 21-32
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260426
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-20
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260424
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-20
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260244
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Systemy gospodarcze a własność
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 95-114
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260420
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 21-32
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260408
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 81-88. - Summ.
Nr:
2168251688
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries
Źródło:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 93-116 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252178
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 7-18
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257742
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 19-29
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257748
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Systemy gospodarcze a własność
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 94-111
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257758
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA
Źródło:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS1996, s. 1-31
Sygnatura:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276565
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce
Źródło:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 37-59
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226166
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy
Źródło:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 30-38
Nr:
2168249180
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Przebieg procesu przemian własnościowych
Źródło:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 99-118
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238570
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Systemy gospodarcze a własność
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 93-104
Nr:
2168257726
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm.
Nr:
2168254196
raport/sprawozdanie
24

Autor:
Tytuł:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-30
Nr:
2168257716
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Opis fizyczny:
137 s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168244190
monografia
26

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 6-18
Nr:
2168257712
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 402 (1993) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168231614
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
26, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339431
skrypt
29

Autor:
Tytuł:
Systemy gospodarcze a własność
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 93-103
Nr:
2168257708
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 6-18
Nr:
2168257686
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
25, [1] s; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168290679
skrypt
32

Autor:
Tytuł:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Źródło:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 19-30
Nr:
2168257694
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1991. - nr 346, s. 7-18
Nr:
2168273294
varia
34

Autor:
Tytuł:
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 69-82 - Bibliogr.
Nr:
2168256304
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275919
varia
36

Autor:
Tytuł:
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce
Źródło:
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH1991, s. 1-31
Sygnatura:
NP-69/Magazyn
Nr:
2168271282
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Kierunki prywatyzacji w Polsce
Źródło:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 43-51
Nr:
2168251840
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce
Źródło:
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-26
Nr:
2168271090
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 69-82 - Bibliogr.
Nr:
2168256264
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Proces wzrostu gospodarczego
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 127-151
Nr:
2168255776
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 9-21
Nr:
2168255718
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Przebieg procesu transformacji
Źródło:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI1990, s. 1[28]-30[57]
Sygnatura:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267476
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 151-161
Nr:
2168255778
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168224432
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Safa Abdulrdha Al-Falahi
Tytuł:
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1988
Opis fizyczny:
271 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/407
Nr:
2168308959
doktorat
46

Autor:
Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji)
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 158-166
Nr:
2168332233
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
95 s.; 24 cm
Nr:
2168345920
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Informacje bibliograficzne
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 36-50
Nr:
2168349136
varia
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Przed Kongresem Ekonomistów Polskich
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1987. - nr 3, s. 118-121
Nr:
2168356108
varia
50

Autor:
Tytuł:
Z historii zjazdów ekonomistów polskich
Źródło:
Wektory Gospodarki. - nr 11 (1987) , s. 7-10
Nr:
2168363734
artykuł nierecenzowany
51

Autor:
Tytuł:
Janusz Górski : naukowiec, wychowawca, działacz społeczny (1922-1986)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1987. - nr 2, s. 115-119
Nr:
2168356106
varia
52

Tytuł:
Słownik niektórych terminów ekonomicznych
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 56-83
Nr:
2168349140
varia
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Program ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 24-35
Nr:
2168349134
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 7-23
Nr:
2168349132
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 5-6
Nr:
2168349130
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
375: il.; 23 cm
Nr:
2168265292
materiały konferencyjne
57

Autor:
Janina Pach
Tytuł:
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
220 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/498
Nr:
2168309975
doktorat
58

Tytuł:
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
254 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/819
Nr:
2168312953
doktorat
59

Autor:
Tytuł:
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985) , s. 6-11
Nr:
2168231748
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
236 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/803
Nr:
2168312969
doktorat
61

Autor:
Mahdi Saleh Mohamed
Tytuł:
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/465
Nr:
2168309819
doktorat
62

Autor:
Tytuł:
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 29-37
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Rybarski A., (1982), Političeskaâ ekonomiâ socializma, genezis i predmiet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 33-41.
Nr:
2168266688
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/884
Nr:
2168246152
doktorat
64

Tytuł:
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
487 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/851
Nr:
2168313231
doktorat
65

Autor:
Tytuł:
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333263
varia
66

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 145
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168234310
redakcja czasopisma/serii
67

Tytuł:
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
247 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/853
Nr:
2168313245
doktorat
68

Autor:
Tytuł:
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981) , s. 53-61
Nr:
2168230488
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/236
Nr:
2168265332
doktorat
70

Autor:
Tytuł:
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/237
Nr:
2168305851
doktorat
71

Tytuł:
Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 13-24
Nr:
2168348918
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
41 s.: il.; 24 cm.
Nr:
2168348914
Zobacz powiązane rozdziały
73

Tytuł:
Literatura uzupełniająca
Źródło:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 35-39
Nr:
2168348924
varia
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Program ćwiczeń
Źródło:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 25-28
Nr:
2168348920
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 7-12
Nr:
2168348916
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979) , s. 97-109. - Summ., rez.
Nr:
2168251032
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm + Aneks: 22 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/141 (aneks)
Nr:
2168305427
doktorat
78

Autor:
Tytuł:
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1978) , s. 34-45
Nr:
2168220026
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/137
Nr:
2168305331
doktorat
80

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 95
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Nr:
2168249858
redakcja czasopisma/serii
81

Tytuł:
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1977
Opis fizyczny:
176 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168252372
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
82

Autor:
Tytuł:
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1977) , s. 32-44
Nr:
2168228086
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Wartość użytkowa i jakość a cena
Źródło:
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI - Kraków: [s.n.], 1977, s. 117-136
Nr:
2168252398
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
84

Autor:
Paweł Ziąber
Tytuł:
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/219
Nr:
2168306155
doktorat
85

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 76, 80, 85
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Nr:
2168249668
redakcja czasopisma/serii
86

Tytuł:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Nr:
2168252880
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333137
varia
88

Autor:
Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1975) , s. 38-52 - Bibliogr.
Nr:
2168226747
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 67, 75
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Nr:
2168255536
redakcja czasopisma/serii
90

Autor:
Tytuł:
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333119
varia
91

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 7-13
Nr:
2168349204
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333033
varia
94

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 72
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Nr:
2168249612
redakcja czasopisma/serii
95

Tytuł:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
39 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345792
Zobacz powiązane rozdziały
96

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce
Źródło:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 21-33
Nr:
2168282453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Światowy Kongres Ekonomistów
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1974) , s. 78-82
Nr:
2168225154
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Adam Rybarski , Jan Skiba
Tytuł:
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1971. - nr 1, s. 87-90
Nr:
2168223954
varia
99

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic Criteria of the Selection of the Technique of Production in Economically Underdeveloped Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 31-58. - Summ., rez.
Nr:
2168276513
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
194 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/189
Nr:
2168305253
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
[185] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267466
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21
2
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera / Adam RYBARSKI // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-18. - ISBN 83-7252-269-3
3
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 8 (2005), s. 9-27. - Summ. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/411/382
4
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 97-116. - ISBN 83-7252-237-5
5
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-21. - ISBN 83-7252-237-5
6
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 22-33. - ISBN 83-7252-237-5
7
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-095-X
8
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-095-X
9
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-095-X
10
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-026-7
11
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-026-7
12
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-026-7
13
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries / Adam RYBARSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 93-116. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
15
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-18. - ISBN 83-87239-27-5
16
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 19-29. - ISBN 83-87239-27-5
17
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 94-111. - ISBN 83-87239-27-5
18
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA / Adam RYBARSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1-31
19
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 37-59. - ISBN 83-86077-913
20
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy / Adam RYBARSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 30-38
21
Przebieg procesu przemian własnościowych / Adam RYBARSKI // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 99-118. - ISBN 83-86077-55-7
22
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 93-104
23
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji / Adam RYBARSKI, Janusz RAGANIEWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 89 k. : il. ; 30 cm
24
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 19-30
25
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
26
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 6-18
27
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 402 (1993), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 26, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 93-103
30
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-18
31
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 25, [1] s ; 24 cm. - Bibliogr.
32
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 19-30
33
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 7-18. - ISSN 0208-7944
34
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 69-82. - Bibliogr.
35
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1-31
37
Kierunki prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 43-51
38
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-26
39
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 69-82. - Bibliogr.
40
Proces wzrostu gospodarczego / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 127-151
41
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 9-21
42
Przebieg procesu transformacji / Adam RYBARSKI // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[28]-30[57]
43
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 151-161
44
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
45
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq / Safa Abdulrdha al-Falahi ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1988. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji) / Adam RYBARSKI // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 158-166
47
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 95 s. ; 24 cm
48
Informacje bibliograficzne / Adam RYBARSKI, Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 36-50
49
Przed Kongresem Ekonomistów Polskich / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1987), s. 118-121. - ISSN 0079-578X
50
Z historii zjazdów ekonomistów polskich / Adam RYBARSKI // Wektory Gospodarki. - nr 11 (1987), s. 7-10. - ISSN 0860-715X
51
Janusz Górski : naukowiec, wychowawca, działacz społeczny (1922-1986) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1987), s. 115-119. - ISSN 0079-578X
52
Słownik niektórych terminów ekonomicznych / Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 56-83
53
Program ekonomii politycznej socjalizmu / Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 24-35
54
Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu / Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 7-23
55
Wstęp / Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 5-6
56
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 375 : il. ; 23 cm
57
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych / Janina Pach ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1986. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980 / Janina SZCZEPANIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1985. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985), s. 6-11. - ISSN 0079-578X
60
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski) / Janusz GRABOWSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - 236 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq / Mahdi Saleh Mohamed ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 29-37. - ISSN 0208-7944
63
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski / Janusz RAGANIEWICZ ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1982. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978 / Michał Gabriel WOŹNIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - 487 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - ISSN 0208-7944
67
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce / Bogumiła SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - 247 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
69
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się / Ryszard TOMZA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1979. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu / Jadwiga KRÜGER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 13-24
72
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 41 s. : il. ; 24 cm
73
Literatura uzupełniająca / Jadwiga KRÜGER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 35-39
74
Program ćwiczeń / Jadwiga KRÜGER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 25-28
75
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 7-12
76
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979), s. 97-109. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
77
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976 / Elżbieta MACIEJOWSKA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 22 k. - Bibliogr.
78
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1978), s. 34-45. - ISSN 0079-578X
79
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji / Aleksander KOWALSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - ISSN 0208-7944
81
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków: [s.n.], 1977. - 176 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
82
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1977), s. 32-44. - ISSN 0079-578X
83
Wartość użytkowa i jakość a cena / Adam RYBARSKI // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków: [s.n.], 1977. - S. 117-136
84
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów) / Paweł Ziąber ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1977. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76, 80, 85. - ISSN 0208-7944
86
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
87
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
88
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1975), s. 38-52. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
89
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67, 75. - ISSN 0208-7944
90
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
91
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
92
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 7-13
93
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
94
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - ISSN 0075-5125
95
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - 39 s. : il. ; 24 cm
96
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 21-33
97
Światowy Kongres Ekonomistów / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1974), s. 78-82. - ISSN 0079-578X
98
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie / Adam RYBARSKI, Jan Skiba // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1971), s. 87-90. - ISSN 0079-578X
99
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic Criteria of the Selection of the Technique of Production in Economically Underdeveloped Countries / Adam RYBARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 31-58. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
100
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie / Adam RYBARSKI ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1965. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - [185] k. : il. ; 30 cm
1
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21
2
Rybarski A., (2005), Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-18.
3
Rybarski A., (2005), Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 8, s. 9-27; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/411/382
4
Rybarski A., (2004), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 97-116.
5
Rybarski A., (2004), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-21.
6
Rybarski A., (2004), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-33.
7
Rybarski A., (2001), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
8
Rybarski A., (2001), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
9
Rybarski A., (2001), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
10
Rybarski A., (1999), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
11
Rybarski A., (1999), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
12
Rybarski A., (1999), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
13
Rybarski A., (1998), Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 81-88.
14
Rybarski A., (1998), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] LIS S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 93-116.
15
Rybarski A., (1997), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-18.
16
Rybarski A., (1997), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
17
Rybarski A., (1997), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-111.
18
Rybarski A., (1996), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1-31.
19
Rybarski A., (1996), Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 37-59.
20
Rybarski A., (1996), Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 30-38.
21
Rybarski A., (1994), Przebieg procesu przemian własnościowych. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 99-118.
22
Rybarski A., (1993), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-104.
23
Rybarski A., Raganiewicz J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 89 k.
24
Rybarski A., (1993), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
25
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
26
Rybarski A., (1993), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
27
Rybarski A., (1993), Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 19-34.
28
Rybarski A., (1993), Historia i przedmiot ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26, [1] s.
29
Rybarski A., (1992), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103.
30
Rybarski A., (1992), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
31
Rybarski A., (1992), Wprowadzenie do metodologii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25, [1] s
32
Rybarski A., (1992), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
33
Rybarski A., (1991), Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 7-18.
34
Rybarski A., (1991), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
35
Rybarski A., (1991), Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49.
36
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1-31.
37
Rybarski A., (1991), Kierunki prywatyzacji w Polsce. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 43-51.
38
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-26.
39
Rybarski A., (1990), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
40
Rybarski A., (1990), Proces wzrostu gospodarczego. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 127-151.
41
Rybarski A., (1990), Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 9-21.
42
Rybarski A., (1990), Przebieg procesu transformacji. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[28]-30[57].
43
Rybarski A., (1990), Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 151-161.
44
Rybarski A., (1988), Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 23-33.
45
Al-Falahi S., (1988), Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing: the Case of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 271 k.
46
Rybarski A., (1987), Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-166.
47
Rybarski A. (red.), (1987), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 s.
48
Rybarski A., Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., (1987), Informacje bibliograficzne. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36-50.
49
Rybarski A., (1987), Przed Kongresem Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 118-121.
50
Rybarski A., (1987), Z historii zjazdów ekonomistów polskich, "Wektory Gospodarki", nr 11, s. 7-10.
51
Rybarski A., (1987), Janusz Górski : naukowiec, wychowawca, działacz społeczny (1922-1986), "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 115-119.
52
Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Słownik niektórych terminów ekonomicznych. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-83.
53
Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Program ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-35.
54
Rybarski A., (1987), Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-23.
55
Rybarski A., (1987), Wstęp. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
56
Rybarski A. (red.), (1986), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 375
57
Pach J., (1986), Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych, Prom. Rybarski A., Kraków : , 220 k.
58
Szczepaniak J., (1985), Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980, Prom. Rybarski A., Kraków : , 254 k.
59
Rybarski A., (1985), Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 6-11.
60
Grabowski J., (1983), Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski), Prom. Rybarski A., Kraków : , 236 k.
61
Mohamed M., (1983), Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 140 k.
62
Rybarski A., (1982), Political Economy of Socialism, Genesis and Scope, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 29-37.
63
Raganiewicz J., (1982), Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, Prom. Rybarski A., Kraków : , 180 k.
64
Woźniak M., (1981), Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978, Prom. Rybarski A., Kraków : , 487 k.
65
Rybarski A., (1981), Prawo Greshama-Kopernika, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - . - 0208-7944
67
Szopa B., (1981), Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce, Prom. Rybarski A., Kraków : , 247 k.
68
Rybarski A., (1981), Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 53-61.
69
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , 287 k.
70
Tomza R., (1979), Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się, Prom. Rybarski A., Kraków : , 238 k.
71
Krüger J., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1979), Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-24.
72
Rybarski A. (red.), (1979), Ekonomia polityczna socjalizmu: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 s.
73
Krüger J., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1979), Literatura uzupełniająca. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-39.
74
Krüger J., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1979), Program ćwiczeń. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-28.
75
Rybarski A., (1979), Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-12.
76
Rybarski A., (1979), Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 97-109.
77
Maciejowska E., (1978), Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976, Prom. Rybarski A., Kraków : , 225 k.
78
Rybarski A., (1978), Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 34-45.
79
Kowalski A., (1978), Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji, Prom. Rybarski A., Kraków : , 183 k.
80
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - . - 0208-7944
81
Rybarski A. (red.), (1977), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], 176 s.
82
Rybarski A., (1977), Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 32-44.
83
Rybarski A., (1977), Wartość użytkowa i jakość a cena. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 117-136.
84
Ziąber P., (1977), Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów), Prom. Rybarski A., Kraków : , 215 k.
85
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76, 80, 85. - . - 0208-7944
86
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
87
Rybarski A., (1976), Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42.
88
Rybarski A., (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 38-52.
89
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Adam RYBARSKI Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67, 75. - . - 0208-7944
90
Rybarski A., (1975), Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12.
91
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
92
Rybarski A., (1974), Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
93
Rybarski A., (1974), Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2.
94
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - . - 0075-5125
95
Rybarski A. (red.), (1974), Ekonomia polityczna socjalizmu: przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
96
Rybarski A., (1974), Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce. [W:] BYRSKI B., GÓRKA K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-33.
97
Rybarski A., (1974), Światowy Kongres Ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 78-82.
98
Rybarski A., Skiba J., (1971), Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 87-90.
99
Rybarski A., (1968), Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 31-58.
100
Rybarski A., (1965), Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie, Prom. Bieda W., Kraków : , 194 k.
101
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności: przypadek Polski: (temat badawczy), (1990), Rybarski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [185] k.
1
@misc{UEK:2168225516,
title = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "PWSZ",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2166500323,
author = "Adam Rybarski",
title = "Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
3
@article{UEK:2168220750,
author = "Adam Rybarski",
title = "Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "8",
pages = "9-27",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.01.927},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/411/382},
}
4
@inbook{UEK:2168222980,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "97-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
5
@inbook{UEK:2168222968,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
6
@inbook{UEK:2168222970,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "22-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
7
@inbook{UEK:2168260438,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "95-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
8
@inbook{UEK:2168260426,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
9
@inbook{UEK:2168260424,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
10
@inbook{UEK:2168260244,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
11
@inbook{UEK:2168260420,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "95-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
12
@inbook{UEK:2168260408,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i rozsz.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
13
@article{UEK:2168251688,
author = "Adam Rybarski",
title = "Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "81-88",
year = "1998",
}
14
@inbook{UEK:2168252178,
author = "Adam Rybarski",
title = "Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA",
booktitle = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "93-116",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
15
@inbook{UEK:2168257742,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
16
@inbook{UEK:2168257748,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i rozsz.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
17
@inbook{UEK:2168257758,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "94-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
18
@unpublished{UEK:2168276565,
author = "Adam Rybarski",
title = "Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1-31",
year = "1996",
}
19
@inbook{UEK:2168226166,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "37-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
20
@inbook{UEK:2168249180,
author = "Adam Rybarski",
title = "Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "30-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
21
@inbook{UEK:2168238570,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu przemian własnościowych",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "99-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
22
@inbook{UEK:2168257726,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "93-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
23
@misc{UEK:2168254196,
author = "Adam Rybarski and Janusz Raganiewicz",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
24
@inbook{UEK:2168257716,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
25
@book{UEK:2168244190,
author = "Aleksander Kowalski and Aleksandra Lityńska and Janusz Raganiewicz and Adam Rybarski and Bogumiła Szopa",
title = "Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
26
@inbook{UEK:2168257712,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
27
@article{UEK:2168231614,
author = "Adam Rybarski",
title = "Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "19-34",
year = "1993",
}
28
@book{UEK:2168339431,
author = "Adam Rybarski",
title = "Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
url = {},
}
29
@inbook{UEK:2168257708,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@inbook{UEK:2168257686,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
31
@book{UEK:2168290679,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
32
@inbook{UEK:2168257694,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@misc{UEK:2168273294,
author = "Adam Rybarski",
title = "Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "7-18",
year = "1991",
}
34
@inbook{UEK:2168256304,
author = "Adam Rybarski",
title = "Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
35
@misc{UEK:2168275919,
author = "Adam Rybarski",
title = "Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "48-49",
year = "1991",
}
36
@unpublished{UEK:2168271282,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Przebieg procesu transformacji własności w Polsce",
pages = "1-31",
year = "1991",
}
37
@inbook{UEK:2168251840,
author = "Adam Rybarski",
title = "Kierunki prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
38
@inbook{UEK:2168271090,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce",
pages = "7-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
39
@inbook{UEK:2168256264,
author = "Adam Rybarski",
title = "Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
40
@inbook{UEK:2168255776,
author = "Adam Rybarski",
title = "Proces wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "127-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
41
@inbook{UEK:2168255718,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "9-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
42
@unpublished{UEK:2168267476,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu transformacji",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1[28]-30[57]",
year = "1990",
}
43
@inbook{UEK:2168255778,
author = "Adam Rybarski",
title = "Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "151-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
44
@article{UEK:2168224432,
author = "Adam Rybarski",
title = "Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "23-33",
year = "1988",
}
45
@unpublished{UEK:2168308959,
author = "Safa Abdulrdha Al-Falahi",
title = "Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
46
@inbook{UEK:2168332233,
author = "Adam Rybarski",
title = "Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "158-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
47
@book{UEK:2168345920,
title = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
48
@misc{UEK:2168349136,
author = "Adam Rybarski and Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa",
title = "Informacje bibliograficzne",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "36-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
49
@misc{UEK:2168356108,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przed Kongresem Ekonomistów Polskich",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "118-121",
year = "1987",
}
50
@article{UEK:2168363734,
author = "Adam Rybarski",
title = "Z historii zjazdów ekonomistów polskich",
journal = "Wektory Gospodarki",
number = "11",
pages = "7-10",
year = "1987",
}
51
@misc{UEK:2168356106,
author = "Adam Rybarski",
title = "Janusz Górski : naukowiec, wychowawca, działacz społeczny (1922-1986)",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "115-119",
year = "1987",
}
52
@misc{UEK:2168349140,
author = "Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski and ",
title = "Słownik niektórych terminów ekonomicznych",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "56-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
53
@inbook{UEK:2168349134,
author = "Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
54
@inbook{UEK:2168349132,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "7-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
55
@misc{UEK:2168349130,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
56
@book{UEK:2168265292,
title = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
57
@unpublished{UEK:2168309975,
author = "Janina Pach",
title = "Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
58
@unpublished{UEK:2168312953,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
59
@article{UEK:2168231748,
author = "Adam Rybarski",
title = "Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "6-11",
year = "1985",
}
60
@unpublished{UEK:2168312969,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
61
@unpublished{UEK:2168309819,
author = "Mahdi Saleh Mohamed",
title = "Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
62
@article{UEK:2168266688,
author = "Adam Rybarski",
title = "Political Economy of Socialism, Genesis and Scope",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "29-37",
year = "1982",
}
63
@unpublished{UEK:2168246152,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
64
@unpublished{UEK:2168313231,
author = "Michał Gabriel Woźniak",
title = "Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
65
@misc{UEK:2168333263,
author = "Adam Rybarski",
title = "Prawo Greshama-Kopernika",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "13",
year = "1981",
}
66
@misc{UEK:2168234310,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
67
@unpublished{UEK:2168313245,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
68
@article{UEK:2168230488,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "53-61",
year = "1981",
}
69
@unpublished{UEK:2168265332,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
70
@unpublished{UEK:2168305851,
author = "Ryszard Tomza",
title = "Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
71
@inbook{UEK:2168348918,
author = "Jadwiga Krüger and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
72
@book{UEK:2168348914,
title = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
73
@misc{UEK:2168348924,
author = "Jadwiga Krüger and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Literatura uzupełniająca",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "35-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
74
@inbook{UEK:2168348920,
author = "Jadwiga Krüger and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program ćwiczeń",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "25-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
75
@inbook{UEK:2168348916,
author = "Adam Rybarski",
title = "Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "7-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
76
@article{UEK:2168251032,
author = "Adam Rybarski",
title = "Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "97-109",
year = "1979",
}
77
@unpublished{UEK:2168305427,
author = "Elżbieta Maciejowska",
title = "Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
78
@article{UEK:2168220026,
author = "Adam Rybarski",
title = "Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "34-45",
year = "1978",
}
79
@unpublished{UEK:2168305331,
author = "Aleksander Kowalski",
title = "Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
80
@misc{UEK:2168249858,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
81
@book{UEK:2168252372,
title = "Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
82
@article{UEK:2168228086,
author = "Adam Rybarski",
title = "Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "32-44",
year = "1977",
}
83
@inbook{UEK:2168252398,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wartość użytkowa i jakość a cena",
booktitle = "Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum",
pages = "117-136",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
84
@unpublished{UEK:2168306155,
author = "Paweł Ziąber",
title = "Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
85
@misc{UEK:2168249668,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
86
@inbook{UEK:2168252880,
author = "Jan Knapik and Adam Rybarski",
title = "Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "35-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
87
@misc{UEK:2168333137,
author = "Adam Rybarski",
title = "Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "42",
year = "1976",
}
88
@article{UEK:2168226747,
author = "Adam Rybarski",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "38-52",
year = "1975",
}
89
@misc{UEK:2168255536,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
90
@misc{UEK:2168333119,
author = "Adam Rybarski",
title = "Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "11-12",
year = "1975",
}
91
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
92
@inbook{UEK:2168349204,
author = "Adam Rybarski",
title = "Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
93
@misc{UEK:2168333033,
author = "Adam Rybarski",
title = "Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "2",
year = "1974",
}
94
@misc{UEK:2168249612,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
95
@book{UEK:2168345792,
title = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
96
@inbook{UEK:2168282453,
author = "Adam Rybarski",
title = "Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce",
booktitle = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
pages = "21-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
97
@article{UEK:2168225154,
author = "Adam Rybarski",
title = "Światowy Kongres Ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "78-82",
year = "1974",
}
98
@misc{UEK:2168223954,
author = "Adam Rybarski and Jan Skiba",
title = "Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "87-90",
year = "1971",
}
99
@article{UEK:2168276513,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "31-58",
year = "1968",
}
100
@unpublished{UEK:2168305253,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
101
@unpublished{UEK:2168267466,
title = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID