Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w krajach o średnim poziomie dochodu = The Institutional Conditions of Enterprise Development in Countries with Medium Income Levels
Źródło:
Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy / [red. nauk. Paweł Antonowicz] - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 351-366. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-150-1
Nr:
2166744592
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Tytuł:
Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 87-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258020
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej = The Impact of Talent Shortages in the Functioning of the Modern Labour Market From the Perspective of UE Economies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 351-363. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235594
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych
Źródło:
Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 39-166
ISBN:
978-83-62511-70-9
Nr:
2168264098
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 120-233 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
217, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-32-3
Nr:
2165719829
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
52/KEIG/1/2009/S/516
Sygnatura:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
naukowo-badawcze
1
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w krajach o średnim poziomie dochodu = The Institutional Conditions of Enterprise Development in Countries with Medium Income Levels / Piotr MALEC // W: Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka / [red. nauk. Paweł Antonowicz]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - S. 351-366. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-150-1
2
Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej / [P. MALEC] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 87-116. - Bibliogr.
3
Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej = The Impact of Talent Shortages in the Functioning of the Modern Labour Market From the Perspective of UE Economies / Piotr MALEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011), s. 351-363. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
4
Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych / Piotr MALEC // W: Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 39-166. - ISBN 978-83-62511-70-9
5
Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych / Piotr MALEC // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 120-233. - Bibliogr.
6
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut.: Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 217, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-32-3
7
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Malec P., (2011), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w krajach o średnim poziomie dochodu. [W:] Antonowicz P. (red.), Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 351-366.
2
Malec P., (2011), Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 87-116.
3
Malec P., (2011), Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 221, s. 351-363.
4
Malec P., (2011), Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 39-166.
5
Malec P., (2010), Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 120-233.
6
Bąba W., Hoyer J., Malec P., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2010), Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 217, [2] s.
7
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
1
@inbook{UEK:2166744592,
author = "Piotr Malec",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w krajach o średnim poziomie dochodu",
booktitle = "Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy",
pages = "351-366",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7531-150-1",
}
2
@unpublished{UEK:2168258020,
author = "Piotr Malec",
title = "Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "87-116",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:2168235594,
author = "Piotr Malec",
title = "Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "221",
pages = "351-363",
adress = "",
year = "2011",
}
4
@inbook{UEK:2168264098,
author = "Piotr Malec",
title = "Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych",
booktitle = "Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego",
pages = "39-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-70-9",
}
5
@unpublished{UEK:2168282731,
author = "Piotr Malec",
title = "Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "120-233",
year = "2010",
}
6
@book{UEK:2165719829,
author = "Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-32-3",
}
7
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID