Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii = Work, Life or Balance? Reconciling Work and Private Life Before and During a Pandemic
Źródło:
Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 143-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8206-216-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356952
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure = Czy turkus pasuje każdemu? Psychospołeczne czynniki wpływające na atrakcyjność pracy w organizacji o strukturze horyzontalnej
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020) , s. 228-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the College of Management Sciences and Quality of the Cracow University of Economics as part of a grant to maintain research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349482
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej
Źródło:
Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018 = Architecture at the Interface between Cultures : New Space 2018 / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2018, s. 58-74. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65570-00-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330021
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej = Developing the Ability to Work in a Diverse Team as a Challenge for Higher Education
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 131-141. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330701
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością = Psychosocial Factors Determining the Creation of Human Capital through Diversity Management
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (51) (2017) , s. 62-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319279
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323939
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie = Age Management as a Way of Counteracting Social and Economical Inequalities and Inter-Generation Conflicts in Enterprises
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 408-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307713
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
1st Business & Entrepreneurial Economics (BEE) Conference, Plitvice Lakes, Chorwacja, od 2016-05-18 do 2016-05-20
Tytuł:
Age Management as a Challenge for Contemporary Managers [dokument elektroniczny]
Źródło:
BEE Conference : Proceedings. - 2016 (2016) , s. 211-220. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325017
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole
Źródło:
Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016, s. 70-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7242-915-5
Nr:
2168323983
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 75-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168303745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju = Psychological Determinants of Entrepreneurship in the Context of Coincidence Theory of Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 399-408. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297285
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany = The Influence of Subjectivity and Employee Participation on Team Involvement and Responsibility during Times of Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302225
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji = Strengthening of Responsibility and Integrity of a Team through Participation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 298-307. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282879
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 37-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych = Strengthening Students' Sense of Agency as the Factor Favouring the Development of Entrepreneurial Attitudes
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 157-169. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286807
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy = Professional Development and Challenges of the Contemporary Labour Market
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 262-272. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286283
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty = Psychological Contract Crisis between Employees and Organizations due to Public Finances Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 383-391. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Participative Management as a Subjective Approach to Employees
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 575-586 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274771
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
The Psychological Determinants of Talent Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 345-358 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246530
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Rozwój zawodowy a autokreacja
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 95-110
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246902
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów
Źródło:
E-learning - narzędzia i praktyka / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012, s. 144-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63127-06-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168292937
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221184
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Rozwój zawodowy a autokreacja
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 55-73 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261578
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 607-621 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228260
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students
Źródło:
Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010, s. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
Nr:
2166123635
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka = Autocreation : Psychological Analysis of the Phenomenon and its Significance for Personal Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"; Wydawnictwo WAM, 2009
Opis fizyczny:
169, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Studia z Psychologii)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-048-3 ; 978-83-7505-428-6
Nr:
2166032733
monografia
28

Tytuł:
Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej = Image of a Priest Among Students
Źródło:
Edukacja. Teologia i Dialog = Education. Theology and Dialogue. - T. 5 (2008) , s. 77-94. - Summ.
Nr:
2166032954
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
134 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
151/KPiD/1/2011/S/630
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261506
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KPiD/1/2009/S/525
Sygnatura:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
naukowo-badawcze
1
Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii = Work, Life or Balance? Reconciling Work and Private Life Before and During a Pandemic / Justyna PAWLAK // W: Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 143-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-216-8
2
Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure = Czy turkus pasuje każdemu? Psychospołeczne czynniki wpływające na atrakcyjność pracy w organizacji o strukturze horyzontalnej / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020), s. 228-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/28d7748ab255e7cf90cbbd6d1afce54b/15.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej / Justyna PAWLAK // W: Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018 = Architecture at the Interface between Cultures : New Space 2018 / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki. - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2018. - S. 58-74. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65570-00-0
4
Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej = Developing the Ability to Work in a Diverse Team as a Challenge for Higher Education / Justyna PAWLAK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 131-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1542/1580. - ISSN 1643-9171
5
Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością = Psychosocial Factors Determining the Creation of Human Capital through Diversity Management / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (51) (2017), s. 62-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987. - ISSN 1898-5084
6
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Justyna PAWLAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072. - ISSN 1898-6447
7
Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie = Age Management as a Way of Counteracting Social and Economical Inequalities and Inter-Generation Conflicts in Enterprises / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 408-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1713. - ISSN 1898-5084
8
Age Management as a Challenge for Contemporary Managers / Justyna PAWLAK // BEE Conference : Proceedings [Dokument elektroniczny]. - 2016 (2016), s. 211-220. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2459-5187
9
Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole / Justyna PAWLAK // W: Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki. - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016. - S. 70-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7242-915-5
10
Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 75-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
11
Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju = Psychological Determinants of Entrepreneurship in the Context of Coincidence Theory of Development / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015), s. 399-408. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/3f304eb16c18e1ee94fe1c33e11ad52b/28%20Pawlak%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
12
Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany = The Influence of Subjectivity and Employee Participation on Team Involvement and Responsibility during Times of Change / Justyna PAWLAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/896. - ISSN 1898-6447
13
Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji = Strengthening of Responsibility and Integrity of a Team through Participation / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 298-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/9145f4dc3b5ed79786ff2aa8ad90b35f/22%20Pawlak%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
14
Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole / Justyna PAWLAK // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 37-47. - Bibliogr.
15
Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych = Strengthening Students' Sense of Agency as the Factor Favouring the Development of Entrepreneurial Attitudes / Justyna PAWLAK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014), s. 157-169. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/29/23. - ISSN 1643-9171
16
Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy = Professional Development and Challenges of the Contemporary Labour Market / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 262-272. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/33ac2c8463d36b5c7662657975aef2dd/18%20Pawlak%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
17
Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty = Psychological Contract Crisis between Employees and Organizations due to Public Finances Crisis / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 383-391. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/f23e2ee7250f9e696df712a53d1aca71/32.pdf. - ISSN 1898-5084
18
Participative Management as a Subjective Approach to Employees / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 575-586. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
19
The Psychological Determinants of Talent Management / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 345-358. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
20
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-595-6
21
Rozwój zawodowy a autokreacja / Justyna PAWLAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 95-110. - ISBN 978-83-7252-595-6
22
Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów / Justyna PAWLAK // W: E-learning - narzędzia i praktyka / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012. - S. 144-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63127-06-0. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/osma/Internet_E-learning_narzedzia_i_praktyka.pdf
23
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students / Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Mariusz MAKOWSKI, Małgorzata HETKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421. - ISSN 1898-6447
24
Rozwój zawodowy a autokreacja / Justyna PAWLAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 55-73. - Bibliogr.
25
Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 607-621. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
26
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students / MOTYKA Marek, PAWLAK Justyna, MAKOWSKI Mariusz // W: Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
27
Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka = Autocreation : Psychological Analysis of the Phenomenon and its Significance for Personal Development / Justyna PAWLAK. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"; Wydawnictwo WAM, 2009. - 169, [2] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Studia z Psychologii). - ISBN 978-83-7614-048-3 ; 978-83-7505-428-6
28
Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej = Image of a Priest Among Students / Justyna PAWLAK // Edukacja. Teologia i Dialog = Education. Theology and Dialogue. - T. 5 (2008), s. 77-94. - Summ. - ISSN 1732-4807
29
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
30
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 134 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
31
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Pawlak J., (2021), Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii. [W:] Walentynowicz P., Machel W. (red.), Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 143-160.
2
Pawlak J., (2020), Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (62), s. 228-244; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/28d7748ab255e7cf90cbbd6d1afce54b/15.pdf
3
Pawlak J., (2018), Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej. [W:] Gibała-Kapecka B., Kapecki T. (red.), Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, s. 58-74.
4
Pawlak J., (2018), Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 131-141; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1542/1580
5
Pawlak J., (2017), Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (51), s. 62-72; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987
6
Adamska-Chudzińska M., Pawlak J., (2017), Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 69-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072
7
Pawlak J., (2016), Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 408-418; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1713
8
Pawlak J., (2016), Age Management as a Challenge for Contemporary Managers, "BEE Conference : Proceedings" [Dokument elektroniczny], 2016, s. 211-220.
9
Pawlak J., (2016), Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole. [W:] Gibała-Kapecka B., Kapecki T. (red.), Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, s. 70-77.
10
Pawlak J., (2015), Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 75-81.
11
Pawlak J., (2015), Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (42), s. 399-408; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/3f304eb16c18e1ee94fe1c33e11ad52b/28%20Pawlak%20J..pdf
12
Pawlak J., (2015), Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 57-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/896
13
Pawlak J., (2014), Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 298-307; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/9145f4dc3b5ed79786ff2aa8ad90b35f/22%20Pawlak%20J..pdf
14
Pawlak J., (2014), Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 37-47.
15
Pawlak J., (2014), Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 28, s. 157-169; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/29/23
16
Pawlak J., (2014), Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 262-272; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/33ac2c8463d36b5c7662657975aef2dd/18%20Pawlak%20J..pdf
17
Pawlak J., (2013), Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 383-391; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/f23e2ee7250f9e696df712a53d1aca71/32.pdf
18
Pawlak J., (2013), Participative Management as a Subjective Approach to Employees. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 575-586.
19
Pawlak J., (2012), The Psychological Determinants of Talent Management. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-358.
20
Motyka M., Pawlak J. (red.), (2012), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
21
Pawlak J., (2012), Rozwój zawodowy a autokreacja. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 95-110.
22
Pawlak J., (2012), Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning - narzędzia i praktyka, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 144-150.
23
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., Hetka M., (2011), Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421
24
Pawlak J., (2011), Rozwój zawodowy a autokreacja. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 55-73.
25
Pawlak J., (2011), Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 607-621.
26
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., (2010), Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie. [W:] Sienkiewicz Z., Fidecki W., Wójcik G. (red.), Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, s. 74-84.
27
Pawlak J., (2009), Autokreacja: psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 169, [2] s.
28
Pawlak J., (2008), Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej, "Edukacja. Teologia i Dialog", T. 5, s. 77-94.
29
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
30
Motyka M., Pawlak J. (red.), (2011), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
31
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
1
@inbook{UEK:2168356952,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii",
booktitle = "Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej",
pages = "143-160",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-216-8",
}
2
@article{UEK:2168349482,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (62)",
pages = "228-244",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.15},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/28d7748ab255e7cf90cbbd6d1afce54b/15.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168330021,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej",
booktitle = "Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018",
pages = "58-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-65570-00-0",
}
4
@article{UEK:2168330701,
author = "Justyna Pawlak and ",
title = "Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "131-141",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174311},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1542/1580},
}
5
@article{UEK:2168319279,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (51)",
pages = "62-72",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.5},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987},
}
6
@article{UEK:2168323939,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Justyna Pawlak",
title = "Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "69-83",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072},
}
7
@article{UEK:2168307713,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "408-418",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1713},
}
8
@article{UEK:2168325017,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Age Management as a Challenge for Contemporary Managers",
journal = "BEE Conference : Proceedings",
number = "2016",
pages = "211-220",
year = "2016",
}
9
@inbook{UEK:2168323983,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole",
booktitle = "Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń",
pages = "70-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7242-915-5",
}
10
@inbook{UEK:2168303745,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "75-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
11
@article{UEK:2168297285,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (42)",
pages = "399-408",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/3f304eb16c18e1ee94fe1c33e11ad52b/28%20Pawlak%20J..pdf},
}
12
@article{UEK:2168302225,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "57-67",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0805},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/896},
}
13
@article{UEK:2168282879,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "298-307",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/9145f4dc3b5ed79786ff2aa8ad90b35f/22%20Pawlak%20J..pdf},
}
14
@unpublished{UEK:2168295547,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "37-47",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168286807,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 28",
pages = "157-169",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/29/23},
}
16
@article{UEK:2168286283,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "262-272",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/33ac2c8463d36b5c7662657975aef2dd/18%20Pawlak%20J..pdf},
}
17
@article{UEK:2168272604,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "383-391",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/f23e2ee7250f9e696df712a53d1aca71/32.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168274771,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Participative Management as a Subjective Approach to Employees",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "575-586",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
19
@inbook{UEK:2168243666,
author = "Justyna Pawlak",
title = "The Psychological Determinants of Talent Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "345-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
20
@book{UEK:2168246530,
title = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
editor = Motyka Marek,
editor = Pawlak Justyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
21
@inbook{UEK:2168246902,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Rozwój zawodowy a autokreacja",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "95-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
22
@inbook{UEK:2168292937,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów",
booktitle = "E-learning - narzędzia i praktyka",
pages = "144-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2012",
url = {http://www.e-edukacja.net/osma/Internet_E-learning_narzedzia_i_praktyka.pdf},
isbn = "978-83-63127-06-0",
}
23
@article{UEK:2168221184,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski and Małgorzata Hetka",
title = "Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421},
}
24
@unpublished{UEK:2168261578,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Rozwój zawodowy a autokreacja",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "55-73",
year = "2011",
}
25
@inbook{UEK:2168228260,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "607-621",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
26
@inbook{UEK:2166123635,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski",
title = "Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2",
pages = "74-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5",
}
27
@book{UEK:2166032733,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum; Wydawnictwo WAM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-048-3 ; 978-83-7505-428-6",
}
28
@article{UEK:2166032954,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej",
journal = "Edukacja. Teologia i Dialog",
number = "T. 5",
pages = "77-94",
year = "2008",
}
29
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168261506,
title = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
editor = Motyka Marek,
editor = Pawlak Justyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID