Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Profesor Jerzy Altkorn (1931-2004) : od ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego do zarządzania marketingiem
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (989) (2022) , s. 47-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168370366
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168337531
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328129
varia
4

Autor:
Tytuł:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (924) (2017) , s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168314731
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej = Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318567
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych
Źródło:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 127-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313321
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-741-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168318791
monografia
8

Autor:
Tytuł:
Corporate Social Responsibility in Marketing
Źródło:
Forum Scientiae Oeconomia. - vol. 4, no. 1 (2016) , s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168305399
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Dąbrowa-Górnicza, Polska, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Tytuł:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax" - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016, s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64927-97-3
Nr:
2168310339
varia
10

Autor:
Tytuł:
Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing = Vliânie korporativnoj socialʹnoj otvetstvennosti po razvitiû koncepcii marketinga
Źródło:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015) , s. 358-369. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305181
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Polityka dystrybucji małych firm
Źródło:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 135-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304779
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287907
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych = Corporate Social Responsibility in Commercial Enterprises' Missions = Social'naâ otvetstvennost' v missiâh torgovyh predpriâtij
Źródło:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015) , s. 247-259. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303781
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Opis fizyczny:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280421
15

Autor:
Tytuł:
Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279113
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
205, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279109
Zobacz powiązane rozdziały
17

Autor:
Tytuł:
Innowacje w sektorze usług w Polsce
Źródło:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 405. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-617-607-663-6
Nr:
2168285489
varia
18

Autor:
Tytuł:
Polityka dystrybucji
Źródło:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288255
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu, s. [161]-[164]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287601
fragment pracy naukowo badawczej
20

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), (A), t. 3 (2013) , s. 80-86. - Tytuł numeru: Wartość marketingu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271154
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu, s. [168]-[173]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287603
fragment pracy naukowo badawczej
22

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271260
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 253-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 1[11]-13[23]
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 7-11. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248856
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu, s. [6]-[10]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287423
fragment pracy naukowo badawczej
27

Autor:
Tytuł:
Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 97-115
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in the Implementation of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012) , s. 26-33. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234764
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
283 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241576
Zobacz powiązane rozdziały
30

Autor:
Tytuł:
Formy i instrumenty marketingu społecznego
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 1[2]-21[22]
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257004
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Marketing usług
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
339 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monografia
32

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 148-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234728
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Podstawy marketingu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012
Opis fizyczny:
294 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234696
Zobacz powiązane rozdziały
34

Autor:
Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Mission in the Strategies of Polish Exporters
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237866
varia
35

Autor:
Tytuł:
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / red. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 92-110
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235634
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Social Responsibility in Corporate Communication Strategies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 649-656 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242770
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 119-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234726
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249304
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 27-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241592
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011) , s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226657
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw = Social Responsibility as a Basis for Marketing Activities of Enterprises
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 431-439. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
Nr:
2165808010
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Strategie marketingowe eksporterów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
51455
Zobacz powiązane rozdziały
43

Autor:
Tytuł:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326699
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 56-60
Nr:
2166337944
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 204-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów = Social Responsibility in Corporate Marketing : the Theory and Practice of Export Activities
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 115-140. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165092359
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa
Źródło:
Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu : księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 213-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-545-8
Nr:
2166332391
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 16, nr 2 (2010) , s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165631326
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image
Źródło:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 36-37
Nr:
2165813416
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Tytuł:
Katedra Marketingu
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (28) (2009) , s. 18-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168342221
artykuł nierecenzowany
51

Autor:
Tytuł:
The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 49-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081133
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Autor:
Tytuł:
Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych = Premises of Development and Forms of Social Marketing of Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 804 (2009) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50515
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Ê. V. Krikovs'kij , N. S. Kosar , Anna Czubała
Tytuł:
Marketingova polìtika rozpodìlu
Adres wydawniczy:
L´vìv: Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 2009
Opis fizyczny:
231 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-553-753-3
Nr:
2166334172
monografia
54

Autor:
Tytuł:
Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej = Marketing Tools in Image Creation of Socially Responsible Enterprises
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 222-229. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161835432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 82-105 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR = The Forms of Cooperation between Companies and Non-profit Organizations in Implementing the Concept of CSR
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 434-439. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790735
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce = Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50760
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in Social Responsibility Development
Źródło:
Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / red. Grzegorz Karasiewicz - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 364-376. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-26-5
Nr:
2165977999
rozdział w monografii
59

Autor:
Tytuł:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA, s. [7]-[16]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260446
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA, s. [3]-[6]. - Streszcz., summ.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260444
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji
Źródło:
Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka / red. Olgierd Witczak - Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 132-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60089-72-9
Nr:
2166331939
rozdział w monografii
62

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels
Źródło:
Współczesny marketing : strategie / red. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 321-327. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
Nr:
2166047482
rozdział w monografii
63

Autor:
Tytuł:
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA, s. [19]-[22]. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 10 (2008) , s. 11-19. - Summ.
Nr:
2165788805
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations
Źródło:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 128-133. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306821
rozdział w monografii
66

Autor:
Konferencja:
V International Scientific Conference, Brno, Czechy, od 2007-05-25 do 2007-05-26
Tytuł:
The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value
Źródło:
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions - Brno: University of Brno, 2007, s. 1-9. - Summ.
Nr:
2168220786
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Autor:
Tytuł:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Źródło:
Vos'ma mižnarodna konferenciâ : "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku, s. 8-[14]. - Summ.
Nr:
2168220790
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Autor:
Tytuł:
Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva = Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007, s. 193-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-533-631-4
Nr:
2168324555
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 7-17. - Summ.
Nr:
51744
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Hurt i detal
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596796
rozdział w monografii
71

Autor:
Tytuł:
Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 53-66
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165911023
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 228-235 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618395
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Źródło:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / red. Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165920900
rozdział w materiałach konferencyjnych
75

Tytuł:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006
Opis fizyczny:
547 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
52110
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
76

Tytuł:
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 402-413. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166386667
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Determinanty kanałów dystrybucji usług = Determinants of Service Distribution Channels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006) , s. 173-181. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52852
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 159-189
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596471
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Marketing usług
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monografia
80

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596787
rozdział w monografii
81

Autor:
Tytuł:
Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi = Structural and Spatial Differences of Services Demand in Enterprises
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 285-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166479538
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji
Źródło:
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 6-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1072/Magazyn
Nr:
2168261880
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52785
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
Hurt i detal
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234866
rozdział w monografii
85

Autor:
Anna Czubała , Mariusz Giemza , Dariusz Mańko
Tytuł:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A.
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 36, nr 6 (2004) , s. 36-44 - Bibliogr.
Nr:
2168218250
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore, Mojmírovce, Słowacja, od 2004-10-07 do 2004-10-08
Tytuł:
Marketing Value Drivers
Źródło:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 125-129. - Summ.
ISBN:
80-225-1904-9
Nr:
2168272828
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 159-189
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234860
rozdział w monografii
88

Tytuł:
Cel i metoda badań
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 128-135
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166586078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Marketing Value Drivers
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. [33]-[37]. - Summ.
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272830
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Altkorn 1931-2004
Źródło:
Manko. - R. 7, nr 2 (38), s. 5
Nr:
2168369830
varia
91

Autor:
Tytuł:
Ocenka stoimosti klienta
Źródło:
Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / red. A.A. Mazaraki - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2004, s. 76-79
ISBN:
966-629-117-7
Nr:
2168272888
rozdział w materiałach konferencyjnych
92

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. [5]-[11]. - Summ.
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272774
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Strategie dystrybucji spółek joint venture = Distribution Strategies in Joint Ventures
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 45-54. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52252
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 17-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166582350
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa = Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004) , s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220514
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 130-136. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223016
rozdział w monografii
97

Autor:
Tytuł:
Ocenka stoimosti klienta
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. [28]-[31]
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272890
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52261
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. [13]-[26] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272780
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234864
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 2004
Opis fizyczny:
200 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
52866
Zobacz powiązane rozdziały
102

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235372
rozdział w monografii
103

Konferencja:
IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej", Zakopane, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Tytuł:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597342
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 269-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-048-3
Nr:
2168270882
rozdział w monografii
105

Autor:
Tytuł:
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 125-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52218
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Hurt i detal
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235370
rozdział w monografii
107

Tytuł:
Cel i metoda badań
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 137-146
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 16-31
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261622
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Autor:
Tytuł:
Customer Relationship Management - its Impact on Corporate Value
Źródło:
Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / red. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák - Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University, 2003, s. 31-36
ISBN:
80-8055-815-9
Nr:
2168361106
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 159-190
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235374
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
338 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240676
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
112

Tytuł:
Cel i metoda planowanych badań
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 16-21
Sygnatura:
NP-773/2/Magazyn
Nr:
2168260684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 581 (2002) , s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225662
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa = Influence of Distribution on Enterprise's Value
Źródło:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 61-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240720
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
115

Autor:
Tytuł:
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 129-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223184
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych = The Positive Impact of Interntationalisation on the Marketing of Trading Srvices
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237376
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247112
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 279-300. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224518
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Opis fizyczny:
301 s.: wykr., rys.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237322
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
120

Autor:
Tytuł:
Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców = Building Loyalty with Institutional Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002) , s. 37-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231324
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/513
Nr:
2168252592
doktorat
122

Autor:
Tytuł:
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 129-138. - Summ.
Nr:
2168229810
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239840
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 416 (2001) , s. 370-375. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324593
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Tytuł:
Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 93-114 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264680
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2, s. 1-6
Nr:
2168226114
varia
127

Tytuł:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223290
Zobacz powiązane rozdziały
128

Autor:
Tytuł:
Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90. = Zamestnanost' vo vnútornom obchode Pol'ska v devät'desiatych rokoch
Źródło:
Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001, s. 16-22. - zhrn.
ISBN:
80-225-1445-4
Nr:
2168324625
rozdział w materiałach konferencyjnych
129

Autor:
Tytuł:
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223426
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Autor:
Tytuł:
Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw
Źródło:
Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw / red. Jan Karwowski - Szczecin: hogben, 2001, s. 67-76. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-914853-1-5
Nr:
2168236732
rozdział w monografii
131

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2001
Opis fizyczny:
248 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Marketing bez Tajemnic)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1324-7
Nr:
2168235808
monografia
132

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239964
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji
Źródło:
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 2-22 - Bibliogr.
Program badawczy:
61/KMark/6/2000/S
Sygnatura:
NP-728/Magazyn
Nr:
2168333693
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Autor:
Tytuł:
Podstawy marketingu
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2000) , s. 39-40
Nr:
2168367526
recenzja
135

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Tytuł:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 317-318
ISBN:
966-553-199-9
Nr:
2168324653
varia
136

Autor:
Tytuł:
Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji = Forms of Partnership in Channels of Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 2 (2000) , s. 24-30. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224322
artykuł w czasopiśmie
137

Autor:
Tytuł:
Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce = Impact of the International Character of Trade on the Distribution System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 67-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224098
artykuł w czasopiśmie
138

Autor:
Tytuł:
Rodzaje strategii dystrybucji = Types of Distribution Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 538 (2000) , s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223884
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Konferencja:
IV Mižnarodna naukowo-praktična konferencia, Jałta, Ukraina, od 2000-05-24 do 2000-05-27
Tytuł:
Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika. T. 2 - Âlta Lugansʹk: SUDU, 2000, s. 113-114
Nr:
2168324797
varia
140

Autor:
Tytuł:
Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor
Źródło:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / red. Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 47-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225122
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja handlu w Polsce = International Character of Trade in Poland
Źródło:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233464
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
142

Autor:
Konferencja:
Konferencja nt. "Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań", Katowice, Polska, od 0199-03-08 do 0199-03-08
Tytuł:
Przesłanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji
Źródło:
Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań / red. Leszek Żabiński - Katowice: Wydaw. Uczelniane AE, 1999, s. 91-100
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach)
ISBN:
83-7246-073-6
Nr:
2168330771
rozdział w materiałach konferencyjnych
143

Tytuł:
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (1999) , s. 15-20
Nr:
2168234598
artykuł w czasopiśmie
144

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233580
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 37-51
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235952
rozdział w książce
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Strategie dystrybucji
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 123-135
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235994
rozdział w książce
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
The Process of Internationalisation in the Polish Trade
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1999, s. 300-305 - Bibliogr.
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 3)
Nr:
2168324543
rozdział w monografii
148

Tytuł:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN, s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235782
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
149

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN, s. 93-101. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235796
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
150

Autor:
Tytuł:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR)
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244576
artykuł w czasopiśmie
151

Autor:
Tytuł:
Transakcja terminowa = Future Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292601
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
152

Autor:
Tytuł:
Just-in-time = Just-in-time
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 101-102
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280213
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
153

Autor:
Tytuł:
Kanał pionowo zintegrowany = Vertically Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280449
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Ogólne warunki dostaw = General Terms of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 169
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281171
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
155

Autor:
Tytuł:
Funkcje magazynów = Warehouses Functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 83
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279733
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Cykl dostaw = Cycle of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 49
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275439
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
157

Autor:
Tytuł:
Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 143-149
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252684
rozdział w materiałach konferencyjnych
158

Autor:
Tytuł:
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej = Total Cost of Physical Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 124-125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280481
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Koszty dystrybucji = Distribution Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280483
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
160

Autor:
Tytuł:
Strategia dystrybucji = Distribution Strategy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 237
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291947
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
161

Autor:
Tytuł:
Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 11-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236794
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy = Receipt of Goods Acceptance
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281167
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
163

Autor:
Tytuł:
Termin dostawy = Date of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 257
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292591
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
164

Autor:
Tytuł:
Spedycja dostawy = Forwarding
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291945
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
165

Autor:
Tytuł:
Planowanie dostawy = Delivery Plan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286741
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
166

Autor:
Tytuł:
System dystrybucji = System of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 249
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291951
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
167

Autor:
Tytuł:
Kanał dystrybucji = Distribution Channel : Marketing Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 111-112
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280437
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
168

Autor:
Tytuł:
Niezawodność dostawy = Delivery Infallibility : Delivery Reliability
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 165
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281113
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
169

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja intensywna = Intensive Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277257
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Koszty magazynowania = Warehouse Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 126
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280489
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
171

Autor:
Tytuł:
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 89-98. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243098
artykuł w czasopiśmie
172

Autor:
Tytuł:
Zapas minimalny = Buffer Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296155
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
173

Autor:
Tytuł:
Kanał kontraktowy = Contractual Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280435
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
174

Autor:
Tytuł:
Konflikty w kanale dystrybucji = Conflicts in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 119
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280473
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
175

Autor:
Tytuł:
Normatyw zapasów = Standard Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 165
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281115
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
176

Autor:
Tytuł:
Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji = Influence of Contemporary Logistics Concepts on the Co-Operation Between Companies in International Distribution Channels
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 105-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224684
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
177

Autor:
Tytuł:
Transakcja zabezpieczająca = Hedging Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292603
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
178

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja ekskluzywna = Exclusive Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277253
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
179

Autor:
Tytuł:
Ocena kanału dystrybucji = Evaluating of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 167
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281151
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
180

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja = Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 68-69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277249
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
181

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja fizyczna = Physical Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277255
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
182

Autor:
Tytuł:
Konflikt wertykalny = Vertical Conflict
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 119
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280465
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
183

Autor:
Tytuł:
Konflikt horyzontalny = Horizontal Conflict
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 118
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280463
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
184

Autor:
Tytuł:
Funkcje pośredników = Middlemen functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279737
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
185

Autor:
Tytuł:
Użyteczność kanału dystrybucji = Utility of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 266
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292617
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
186

Autor:
Tytuł:
Dostawa tranzytowa = Transit Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277247
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
187

Autor:
Tytuł:
Poziom zapasów = Stock Level
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 189
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281277
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
188

Autor:
Tytuł:
Szerokość kanału dystrybucji = Breadth of Distribution Channel : Width of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 251
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291953
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
189

Autor:
Tytuł:
Logistyka = Logistics
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 134
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280573
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
190

Autor:
Tytuł:
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 10-14. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226042
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
191

Autor:
Tytuł:
Akwizycja = Canvassing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 15
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272900
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
192

Autor:
Tytuł:
Integracja pozioma w kanale dystrybucji = Horizontal Integration in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 98
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280141
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
193

Autor:
Tytuł:
Kontrakt = Contract
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 122-123
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280475
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Oferta = Bid : Offer : Tender
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281169
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
195

Autor:
Tytuł:
Faktura = Invoice
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 79
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277579
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
196

Autor:
Tytuł:
Motywacja pośredników = Motivation of Middlemen
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 161
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281047
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
197

Autor:
Tytuł:
Koszty logistyki = Logistics Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125-126
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280487
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
198

Autor:
Tytuł:
Dostawa produktów = Delivery of Goods
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277245
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
199

Autor:
Tytuł:
Transport = Transport
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260-261
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292607
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
200

Autor:
Tytuł:
Dostawa bezpośrednia = Direct Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 64-65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277241
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
201

Autor:
Tytuł:
Opcja = Option
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281173
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
202

Autor:
Tytuł:
Koszty transportu = Freight Costs : Freight Charges
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280493
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
203

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja selektywna = Selective Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69-70
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277259
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
204

Autor:
Tytuł:
Strumienie w kanale dystrybucji = Flows in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 246-247
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291949
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
205

Autor:
Tytuł:
Dostawa częściowa = Partial Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277237
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
206

Autor:
Tytuł:
Koszty obsługi zamówień = Order Processing Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280495
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
207

Autor:
Tytuł:
Kanał konwencjonalny = Conventional Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280443
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
208

Autor:
Tytuł:
Lider kanału dystrybucji = Channel Leader
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 133
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280571
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
209

Autor:
Tytuł:
Wybór kanału dystrybucji = Choice of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 271-272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292619
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
210

Autor:
Tytuł:
Leasing pośredni = Indirect Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280557
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
211

Autor:
Tytuł:
Centrum dystrybucji = Distribution Centre
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46-47
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275437
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
212

Autor:
Tytuł:
Terms of Trade = Terms of Trade
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 257
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292593
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
213

Autor:
Tytuł:
Franchising = Franchising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 80-81
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277585
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
214

Autor:
Tytuł:
Magazyn = Warehouse
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 139
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280855
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
215

Autor:
Tytuł:
Kanał korporacyjny = Corporate Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112-113
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280445
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
216

Autor:
Tytuł:
Intensywność dystrybucji = Distribution Intensity
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 98
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280153
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
217

Autor:
Tytuł:
Optymalna partia zamówień = Economic Order Quantity
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170-171
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281175
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
218

Autor:
Tytuł:
Czas dostawy = Delivery Time
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 51
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275441
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
219

Autor:
Tytuł:
Umowa kupna-sprzedaży = Agreement
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292613
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
220

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja wielokanałowa = Multiple Channels of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 70-71
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277263
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
221

Autor:
Tytuł:
Leasing = Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280543
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
222

Autor:
Tytuł:
Kara umowna = Penalty
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113-114
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280461
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
223

Autor:
Tytuł:
Kanał alternatywny = Alternative Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280341
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
224

Autor:
Tytuł:
Ubytek = Loss : Shortage
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 263
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292611
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
225

Autor:
Tytuł:
Leasing finansowy = Finance Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280549
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
226

Autor:
Tytuł:
Transakcja rzeczywista = Spot Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292599
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
227

Autor:
Tytuł:
Kanał pośredni = Indirect Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280459
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
228

Autor:
Tytuł:
Efektywność dystrybucji = Distribution Efficiency
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277485
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
229

Autor:
Tytuł:
Transakcja handlowa = Trade Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 259-260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292595
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
230

Autor:
Tytuł:
Leasing operacyjny = Operating Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280555
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
231

Autor:
Tytuł:
Gotowość dostawy = Readiness of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279739
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
232

Autor:
Tytuł:
Taryfa przewozowa = Carriage Tariff
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 255
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292589
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
233

Autor:
Tytuł:
Kanał administrowany = Administered Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280333
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
234

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239992
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
235

Autor:
Tytuł:
Dostawa nie fakturowana = Delivery before Invoice
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277243
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
236

Autor:
Tytuł:
Funkcje dystrybucji = Distribution Functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 81-82
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279727
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
237

Autor:
Tytuł:
Rotacja zapasów = Stock Turnover
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 214
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288381
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
238

Autor:
Tytuł:
Koszty dystrybucji fizycznej = Physical Distribution Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280485
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
239

Autor:
Tytuł:
Leasing bezpośredni = Direct Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280547
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
240

Autor:
Tytuł:
Zapas bieżący = Current Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296151
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
241

Autor:
Tytuł:
Efektywność kanału dystrybucji = Distribution Channel Efficiency
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277489
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
242

Autor:
Tytuł:
Ocena pośredników = Evaluating Middlemen
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 167
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281155
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
243

Autor:
Tytuł:
Transakcja na dostarczanie = Business for Future Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292597
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
244

Autor:
Tytuł:
Koszty utraconych możliwości sprzedaży = Lost Sale Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280491
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
245

Autor:
Tytuł:
Zapas optymalny = Optimum Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296157
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
246

Autor:
Tytuł:
Reklamacja dostawy = Claim of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 213
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288373
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
247

Autor:
Tytuł:
Leasing zwrotny = Sale and Leaseback
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280569
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
248

Autor:
Tytuł:
Zapas przeciętny = Average Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296159
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
249

Autor:
Tytuł:
Zamówienie = Order
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276-277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292621
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
250

Autor:
Tytuł:
Kanał bezpośredni = Direct Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110-111
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280411
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
251

Autor:
Tytuł:
Zapas maksymalny = Maximum Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296153
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
252

Autor:
Tytuł:
Pośrednik w kanale dystrybucji = Middleman in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 187-188
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281255
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
253

Autor:
Tytuł:
Długość kanału dystrybucji = Lengh of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 55-56
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277235
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
254

Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
39, [11] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Seminaryjne Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
Nr:
2168223306
książka
255

Autor:
Tytuł:
Integracja pionowa w kanałach dystrybucji
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1997) , s. 18-21
Nr:
2168263018
artykuł w czasopiśmie
256

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240114
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
257

Autor:
Tytuł:
Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 7-12
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223916
rozdział w monografii
258

Autor:
Tytuł:
Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1997, s. 112-117
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 1)
Nr:
2168324643
rozdział w monografii
259

Autor:
Tytuł:
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252776
artykuł w czasopiśmie
260

Tytuł:
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996
Źródło:
Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie) - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997, s. 33-41
ISBN:
80-225-0934-5
Nr:
2168324623
rozdział w materiałach konferencyjnych
261

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Marketing bez Tajemnic)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1039-6
Nr:
2168235822
monografia
262

Autor:
Tytuł:
Droga do odbiorcy
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1996) , s. 54-58
Nr:
2168322667
artykuł w czasopiśmie
263

Tytuł:
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1996) , s. 12-15
Nr:
2168252364
artykuł w czasopiśmie
264

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
265

Tytuł:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy
Źródło:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996, s. 35-97 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-904507-6-3
Nr:
2168234668
rozdział w monografii
266

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240162
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
267

Autor:
Tytuł:
Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji
Źródło:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 252-257. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253706
rozdział w materiałach konferencyjnych
268

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki typu kanału dystrybucji
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995) , s. 14-17
Nr:
2168238304
artykuł w czasopiśmie
269

Autor:
Tytuł:
Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995) , s. 27-29
Nr:
2168239182
artykuł w czasopiśmie
270

Tytuł:
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (395))
Nr:
2168223308
książka
271

Tytuł:
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994) , s. 38-46
Nr:
2168272414
artykuł w czasopiśmie
272

Autor:
Tytuł:
Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim = Researches on the Dynamics of Unemployment in Kraków Province
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 4 (1994) , s. 9-11
Nr:
2168272538
artykuł w czasopiśmie
273

Autor:
Tytuł:
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
29, [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-17-3
Nr:
2168255450
skrypt
274

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 271-312
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240280
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
275

Autor:
Tytuł:
Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku = Reasons of Reduction of Unemployed Number in Cracow Voivodeship in 1993
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 4 (1994) , s. 30-35
Nr:
2168272412
artykuł w czasopiśmie
276

Autor:
Tytuł:
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
24, [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-18-1
Nr:
2168270666
skrypt
277

Tytuł:
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 33-39
Nr:
2168251962
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
278

Autor:
Tytuł:
Metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN, s. 100-157
Sygnatura:
NP-271/Magazyn
Nr:
2168329883
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
279

Autor:
Tytuł:
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 65-72
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242298
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
280

Tytuł:
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu : doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/759
Nr:
2168274677
doktorat
281

Autor:
Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy = Impact of Privatisation Process on Local Labour Market
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 10 (1993) , s. 18-19 - Bibliogr.
Nr:
2168272534
artykuł w czasopiśmie
282

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 271-312
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239730
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
283

Autor:
Tytuł:
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993) , s. 53-64. - Summ.
Nr:
2168236362
artykuł w czasopiśmie
284

Autor:
Tytuł:
Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego = Legal Framework and Methods Applied in Small-Scale Privatization of Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 372 (1992) , s. 19-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235276
artykuł w czasopiśmie
285

Tytuł:
Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r. = Unemployment in Kraków Voivodship over the First Half of 1991
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Opis fizyczny:
32 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (363))
Uwagi:
Summ.,
Nr:
2168253606
monografia
286

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1992) , s. 8-9 - Bibliogr.
Nr:
2168272526
artykuł w czasopiśmie
287

Tytuł:
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 29 cm
Nr:
2168271762
raport/sprawozdanie
288

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Źródło:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 271-312
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240302
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
289

Autor:
Tytuł:
Mała prywatyzacja handlu detalicznego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1991) , s. 18-22
Nr:
2168236978
artykuł w czasopiśmie
290

Tytuł:
Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991
Opis fizyczny:
s. 52-94, 3 k. złoż.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 13 (353))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168271498
monografia
291

Tytuł:
Prekybos privatizavimas lenkijoje
Źródło:
Kooperatininkas. - nr 5 (1991) , s. 5-7
Nr:
2168367456
artykuł w czasopiśmie
292

Tytuł:
Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku
Źródło:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 75-88
Nr:
2168251844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
293

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 2-3 (1991) , s. 26-30
Nr:
2168253760
artykuł w czasopiśmie
294

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian struktury organizacyjnej uczelni
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1, s. 4-11
Nr:
2168344026
fragment raportu/sprawozdania
295

Autor:
Tytuł:
Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu = Criteria and Methods of the Evaluation of Labour Requirements in Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991) , s. 25-34. - Summ., rez.
Nr:
2168237964
artykuł w czasopiśmie
296

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990
Źródło:
Przeciwdziałanie bezrobociu / red. Anna Radwańska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991, s. 35-42
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (348))
Nr:
2168253598
rozdział w monografii
297

Tytuł:
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990) , s. 23-34. - Rez., summ.
Nr:
2168259252
artykuł w czasopiśmie
298

Tytuł:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Opis fizyczny:
42 s. : il.; 21 cm
Seria:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
Nr:
2168324795
raport/sprawozdanie
299

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989) , s. 92-94
Nr:
2168224252
recenzja
300

Tytuł:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
118 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168248138
skrypt
301

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259052
artykuł w czasopiśmie
302

Autor:
Tytuł:
System oceny i wynagradzania pracy w handlu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989
Opis fizyczny:
101 s., 3 k. złoż.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (309))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168271502
monografia
303

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2, Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw / red. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 111-122
ISBN:
83-7016-338-6
Nr:
2168271536
rozdział w materiałach konferencyjnych
304

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Opis fizyczny:
[82] s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (285))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168234736
monografia
305

Tytuł:
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1987) , s. 24-26
Nr:
2168257108
artykuł w czasopiśmie
306

Autor:
Tytuł:
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
19 s.; 24 cm.
Nr:
2168270878
skrypt
307

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny = Social Costs of Work in Trade - a Trial to Identify and Estimate
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987) , s. 31-36
Nr:
2168254876
artykuł w czasopiśmie
308

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8, s. 33-34
Nr:
2168257106
varia
309

Tytuł:
Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Opis fizyczny:
73 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 11 (288))
Nr:
2168253612
monografia
310

Tytuł:
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 57-64
Nr:
2168255466
artykuł w czasopiśmie
311

Tytuł:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168270872
skrypt
312

Tytuł:
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 17-31
Nr:
2168271578
rozdział w materiałach konferencyjnych
313

Tytuł:
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 71-77. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168259322
artykuł w czasopiśmie
314

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług" - Katowice-Wisła: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, 1986, s. 1-12
Nr:
2168324717
rozdział w materiałach konferencyjnych
315

Tytuł:
Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1986
Opis fizyczny:
91, [1] s.; 24 cm.
Seria:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 37)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237814
monografia
316

Tytuł:
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 231 (1986) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254480
artykuł w czasopiśmie
317

Autor:
Tytuł:
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/745
Nr:
2168256922
doktorat
318

Autor:
Tytuł:
Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń = Workers' self-government role in creating enterprises
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985) , s. 13-17
Nr:
2168240816
artykuł w czasopiśmie
319

Autor:
Tytuł:
Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 278-285
Nr:
2168267320
rozdział w materiałach konferencyjnych
320

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym = Some Determinants of the Development of the Payment System in the Domestic Trade Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985) , s. 98-105
Nr:
2168230766
artykuł w czasopiśmie
321

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 18, nr 1 (69) (1984) , s. 29-35
Nr:
2168272426
artykuł w czasopiśmie
322

Autor:
Tytuł:
System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984) , s. 21-26
Nr:
2168254428
artykuł w czasopiśmie
323

Autor:
Tytuł:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
164 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168248136
skrypt
324

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform
Źródło:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257410
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
325

Autor:
Tytuł:
Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 89-99
Nr:
2168221510
artykuł w czasopiśmie
326

Tytuł:
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 16-44
Seria:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4)
Nr:
2168270862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
327

Tytuł:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168270886
Zobacz powiązane rozdziały
328

Autor:
Tytuł:
Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych = Benefits Received by the Plain of Work of Salesmen in the U.S.A.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982) , s. 101-113. - Rez., summ.
Nr:
2168256762
artykuł w czasopiśmie
329

Autor:
Tytuł:
Kryteria doboru form płac w placówkach handlowych
Źródło:
Płace a reforma gospodarcza / red. Zofia Wolińska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1982, s. 160-166
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 12 (176))
Nr:
2168369172
rozdział w monografii
330

Autor:
Tytuł:
Analiza wyników działalności gospodarczej
Źródło:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 103-125 - Bibliogr.
Nr:
2168271142
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
331

Autor:
Tytuł:
Motywacyjna funkcja płac kadry kierowniczej przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Efektywność płac / kom. red. Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Górski, Ireneusz Sekuła, Stanisław Spotan, Zofia Wolińska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1980, s. 116-126
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 12 (134))
Nr:
2168369116
rozdział w monografii
332

Autor:
Tytuł:
Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej
Źródło:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 111-128
Nr:
2168253666
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
333

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych = The Qualifications of Shop Managers in the Light of Information Gathered from Questionnaires
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980) , s. 23-34. - Rez., summ.
Nr:
2168256894
artykuł w czasopiśmie
334

Tytuł:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168253658
Zobacz powiązane rozdziały
335

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej
Źródło:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 40-60
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
Nr:
2168253632
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
336

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej = Determinants of Changes in Qualification of Retail Trade Employees
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979) , s. 61-65
Nr:
2168254016
artykuł w czasopiśmie
337

Autor:
Tytuł:
Wpływ awansu na wysokość płac pracowników handlu
Źródło:
Metody i mechanizmy wzrostu płac indywidualnych : wybrane problemy / kom. red. Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Górski, Ireneusz Sekuła, Stanisław Spotan, Zofia Wolińska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1978, s. 111-119. - Streszcz.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 12 (88))
Nr:
2168369090
rozdział w monografii
338

Autor:
Tytuł:
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978) , s. 41-56. - Rez., summ.
Nr:
2168233150
artykuł w czasopiśmie
339

Autor:
Tytuł:
Funkcje płac w handlu detalicznym = The Function of Wages in Retail Trade
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 37)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168236972
monografia
340

Autor:
Tytuł:
Społeczna ocena płac w handlu
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1977) , s. 30-33
Nr:
2168241236
artykuł w czasopiśmie
341

Autor:
Tytuł:
Płace pracowników handlu detalicznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1977
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 151)
Uwagi:
Rez., summ., streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168271506
monografia
342

Autor:
Tytuł:
Instrumenty kształtowania struktury płac pracowników handlu
Źródło:
Wartościowanie pracy jako metoda doskonalenia systemu płac / red. Mieczysław Kabaj - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1976, s. 143-154
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (41))
Nr:
2168369166
rozdział w monografii
343

Autor:
Tytuł:
Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego = The Pay as an Incentive of Promotion in the Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975) , s. 33-49. - Summ., rez.
Nr:
2168249648
artykuł w czasopiśmie
344

Autor:
Tytuł:
Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców = Conditions of Efficiency of the Salesmen Wages Organization
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 69-76
Nr:
2168259876
artykuł w czasopiśmie
345

Autor:
Tytuł:
Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów = The Impact of the Agency form of trade on the Level of Services and Economic Effects of Shops
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (1974) , s. 80-90
Nr:
2168272086
artykuł w czasopiśmie
346

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacje a płynność sprzedawców = Qualifications and Selling Staff Mobility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 59 (1973) , s. 43-52. - Summ., rez.
Nr:
2168250440
artykuł w czasopiśmie
347

Autor:
Tytuł:
Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych = The Structure of Basic and Real Wages of Shop-Assistants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 45 (1972) , s. 41-57. - Rez., summ.
Nr:
2168250548
artykuł w czasopiśmie
348

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego = Econometric Analysis of the Factors Shaping the Level of Wages of Retail Trade Employees
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1972) , s. 68-75
Nr:
2168260384
artykuł w czasopiśmie
349

Autor:
Tytuł:
Struktura płac w handlu detalicznym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/315
Nr:
2168271570
doktorat
350

Tytuł:
Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym = The Influence of Qualifications on Wage Level in Retail Trade
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 11 (1971) , s. 77-88. - Summ., rez.
Nr:
2168261670
artykuł w czasopiśmie
351

Autor:
Tytuł:
Międzybranżowa struktura płac w handlu = The Interbranch Structure of Wages in Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1970) , s. 40-47
Nr:
2168236976
artykuł w czasopiśmie
352

Autor:
Tytuł:
Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965 = The Stream of Customers in Cracow Shops in the Years 1962-1965
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 39 (1969) , s. 95-122. - Summ., rez.
Nr:
2168272592
artykuł w czasopiśmie
353

Autor:
Tytuł:
O potrzebie badań struktury płac w handlu = Research Necessity in Structure of Payments
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1968) , s. 12-20
Nr:
2168260404
artykuł w czasopiśmie
354

Autor:
Tytuł:
Wypadki przy pracy w handlu = Workers Accidents in Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1967) , s. 71-81
Nr:
2168260362
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
[222] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
7/KMark/1/2012/S/007
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266806
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
[246] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
157/KMark/2/2011/S//63
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168256980
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
[201] k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326695
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Strategie marketingowe eksporterów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
22/KM/1/2009/S/486
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228662
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2008
Opis fizyczny:
[147] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Program badawczy:
6/KM/1/08/S/423
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260440
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
13 s.; 30 cm.
Uwagi:
Sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.,
Program badawczy:
6/KM/1/08/S/423
Sygnatura:
NP-1249/Magazyn
Nr:
2165055018
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Znaczenie jakości w marketingu relacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
[77] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
75/k Mark/2/2005/S/247
Sygnatura:
NP-1072/Magazyn
Nr:
2168261878
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
[49 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
63/Kmark/3/2004/S/173
Sygnatura:
NP-950/[1]/Magazyn
Nr:
2168259842
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Strategie kształtowania relacji z klientami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
[119 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art.,
Program badawczy:
61/KMark/1/2004/S/171
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
Nr:
2168272766
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
205, [7] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
62/KMark/2/2003/067
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261540
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
22, [29] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/Kmark/3/2002/S
Sygnatura:
NP-773/2/Magazyn
Nr:
2168260678
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
48/KMark/3/2001/S
Sygnatura:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264646
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po art.
Program badawczy:
61/KMark/6/2000/S
Sygnatura:
NP-728/Magazyn
Nr:
2168333687
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KMark/4/98/S
Sygnatura:
NP-666/Magazyn
Nr:
2168333741
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
97/KMark/5/97/S
Sygnatura:
NP-485/Magazyn
Nr:
2168328975
naukowo-badawcze
16

Autor:
Tytuł:
Formy integracji w kanałach dystrybucji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
23 k.; 30 cm
Program badawczy:
88/KMark/2/96/S
Sygnatura:
NP-413/Magazyn
Nr:
2168329075
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę podmiotową handlu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-262/Magazyn
Nr:
2168329829
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Mała prywatyzacja handlu detalicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
55 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-26/Magazyn
Nr:
2168327509
naukowo-badawcze
1
Profesor Jerzy Altkorn (1931-2004) : od ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego do zarządzania marketingiem / Anna Czubała, Jan W. WIKTOR // Przegląd Organizacji. - nr 6 (989) (2022), s. 47-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives / Anna CZUBAŁA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019), s. 163-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
4
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 1 (924) (2017), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924973f651/po.2017.01.03.pdf. - ISSN 0137-7221
5
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej = Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
6
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych / Anna CZUBAŁA // W: Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. - S. 127-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-120-7
7
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Halina WOJNAROWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-741-7
8
Corporate Social Responsibility in Marketing / Anna CZUBAŁA // Forum Scientiae Oeconomia. - vol. 4, no. 1 (2016), s. 103-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-9.pdf. - ISSN 2300-5947
9
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax". - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64927-97-3
10
Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing = Vliânie korporativnoj socialʹnoj otvetstvennosti po razvitiû koncepcii marketinga / Anna CZUBAŁA // Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015), s. 358-369. - Summ. - Bibliogr.
11
Polityka dystrybucji małych firm / Anna CZUBAŁA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 135-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
12
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/165/148. - ISSN 1506-2635
13
Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych = Corporate Social Responsibility in Commercial Enterprises' Missions = Social'naâ otvetstvennost' v missiâh torgovyh predpriâtij / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015), s. 247-259. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
14
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 722 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-2163-5
15
Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
16
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 205, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-662-5
17
Innowacje w sektorze usług w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 405. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-617-607-663-6
18
Polityka dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
19
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [161]-[164]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
20
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), (A), t. 3 (2013), s. 80-86. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Wartość marketingu. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
21
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [168]-[173]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
22
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 25-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/296/271. - ISSN 1506-2635
23
Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers / Anna CZUBAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 253-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
24
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[11]-13[23]
25
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 7-11. - Summ. - ISSN 1231-7853
26
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [6]-[10]. - Summ.
27
Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 97-115. - ISBN 978-83-208-2021-8
28
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in the Implementation of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012), s. 26-33. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
29
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-22-8
30
Formy i instrumenty marketingu społecznego / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[2]-21[22]
31
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
32
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 148-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
33
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2037-9
34
Mission in the Strategies of Polish Exporters / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
35
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters / Anna CZUBAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012. - S. 92-110. - ISBN 978-83-208-2042-3
36
Social Responsibility in Corporate Communication Strategies / Anna CZUBAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 649-656. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
37
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 119-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
38
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 27-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
40
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011), s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
41
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw = Social Responsibility as a Basis for Marketing Activities of Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 431-439. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
42
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
43
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE / Anna CZUBAŁA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
44
Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva / Anna ČUBALA // Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010), s. 56-60. - ISSN 1606-3732
45
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters / Anna CZUBAŁA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 204-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
46
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów = Social Responsibility in Corporate Marketing : the Theory and Practice of Export Activities / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 115-140. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
47
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu : księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 213-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-545-8
48
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - t. 16, nr 2 (2010), s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/348/320. - ISSN 1506-2635
49
Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image / Anna CZUBAŁA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 36-37
50
Katedra Marketingu / Anna CZUBAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009), s. 18-19. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18. - ISSN 1689-7757
51
The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 49-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
52
Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych = Premises of Development and Forms of Social Marketing of Commercial Enterprises / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164999667. - ISSN 1898-6447
53
Marketingova polìtika rozpodìlu / Ê. V. Krikovs'kij, N. S. Kosar, A. ČUBALA. - L´vìv : Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 2009. - 231 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-553-753-3
54
Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej = Marketing Tools in Image Creation of Socially Responsible Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 222-229. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
55
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 82-105. - Bibliogr.
56
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR = The Forms of Cooperation between Companies and Non-profit Organizations in Implementing the Concept of CSR / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 434-439. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
57
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce = Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164992486. - ISSN 1898-6447
58
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in Social Responsibility Development / Anna CZUBAŁA // W: Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz]. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 364-376. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-26-5
59
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [7]-[16]. - Summ.
60
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [3]-[6]. - Streszcz., summ.
61
Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka / red. nauk. Olgierd Witczak. - Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 132-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60089-72-9
62
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 321-327. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1785-0
63
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [19]-[22]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
64
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 11-19. - Summ. - ISSN 1506-7351
65
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations / Anna CZUBAŁA // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 128-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
66
The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value / Anna CZUBAŁA // W: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - Brno: University of Brno, 2007. - S. 1-9. - Summ.
67
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Vos'ma mižnarodna konferenciâ : "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku. - [7] s. : il. ; 30 cm. - (2007), s. 8-[14]. - Summ.
68
Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva = Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / ČUBALA A. // W: Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj. - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007. - S. 193-208. - Bibliogr. - ISBN 978-966-533-631-4
69
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 7-17. - Summ. - ISSN 1506-7351
70
Hurt i detal / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
71
Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 53-66. - ISBN 83-911355-0-0
72
Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 228-235. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
73
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
74
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
75
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - 547 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
76
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 402-413. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
77
Determinanty kanałów dystrybucji usług = Determinants of Service Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006), s. 173-181. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127611467. - ISSN 0208-7944
78
Cena / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 159-189. - ISBN 83-900698-9-X
79
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
80
Dystrybucja / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
81
Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi = Structural and Spatial Differences of Services Demand in Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 285-291. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
82
Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2005), s. 6-26. - Bibliogr.
83
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251. - ISSN 0208-7944
84
Hurt i detal / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
85
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A. / Anna CZUBAŁA, Mariusz GIEMZA, Dariusz Mańko // Problemy Jakości. - R. 36, nr 6 (2004), s. 36-44. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
86
Marketing Value Drivers / Anna CZUBAŁA // W: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004. - S. 125-129. - Summ. - ISBN 80-225-1904-9
87
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 159-189. - ISBN 83-900698-9-X
88
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 128-135. - ISBN 83-911355-2-7
89
Marketing Value Drivers / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [33]-[37]. - Summ.
90
Prof. zw. dr hab. Jerzy Altkorn 1931-2004 / Anna CZUBAŁA // Manko. - R. 7, nr 2 (38) (2004), s. 5. - ISSN 1506-2171
91
Ocenka stoimosti klienta / A. CZUBAŁA // W: Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / red. A.A. Mazaraki. - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2004. - S. 76-79. - ISBN 966-629-117-7
92
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [5]-[11]. - Summ.
93
Strategie dystrybucji spółek joint venture = Distribution Strategies in Joint Ventures / Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004), s. 45-54. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
94
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 17-30. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-2-7
95
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa = Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004), s. 103-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy / Anna CZUBAŁA // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 130-136. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
97
Ocenka stoimosti klienta / A. CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [28]-[31]
98
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 241-248. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
99
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [13]-[26]. - Bibliogr.
100
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
101
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - 200 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-2-7
102
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
103
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
104
Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - S. 269-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-048-3
105
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 125-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
106
Hurt i detal / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
107
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 137-146
108
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 16-31
109
Customer Relationship Management - its Impact on Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / ed. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák. - Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University, 2003. - S. 31-36. - ISBN 80-8055-815-9
110
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 159-190. - ISBN 83-900698-9-X
111
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 338 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-5-1
112
Cel i metoda planowanych badań / Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2002]), s. 16-21
113
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 581 (2002), s. 113-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12516. - ISSN 0208-7944
114
Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa = Influence of Distribution on Enterprise's Value / Anna CZUBAŁA // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 61-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
115
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 129-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
116
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych = The Positive Impact of Interntationalisation on the Marketing of Trading Srvices / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 113-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
117
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-1
118
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Roman NIESTRÓJ // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 279-300. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
119
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - 301 s. : wykr., rys. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-915693-0-6
120
Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców = Building Loyalty with Institutional Customers / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002), s. 37-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14418. - ISSN 0208-7944
121
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce / Tomasz SMOLEŃ ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 2002. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
122
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 129-138. - Summ. - ISSN 1506-7351
123
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-1
124
Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv / A. Čubala // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 416 (2001), s. 370-375. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
125
Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 93-114. - Bibliogr.
126
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2001), s. 1-6. - ISSN 0438-5403
127
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 447 s., 1 k. fot. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-074-7
128
Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90. = Zamestnanost' vo vnútornom obchode Pol'ska v devät'desiatych rokoch / Anna CZUBAŁA // W: Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001. - S. 16-22. - zhrn. - ISBN 80-225-1445-4
129
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 171-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
130
Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: hogben, 2001. - S. 67-76. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-914853-1-5
131
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2001. - 248 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1324-7
132
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
133
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - (2000), s. 2-22. - Bibliogr.
134
Podstawy marketingu / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2000), s. 39-40
135
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców / CZUBAŁA A. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000. - S. 317-318. - ISBN 966-553-199-9
136
Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji = Forms of Partnership in Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 2 (2000), s. 24-30. - Summ. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. - ISSN 0324-8445
137
Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce = Impact of the International Character of Trade on the Distribution System / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 67-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
138
Rodzaje strategii dystrybucji = Types of Distribution Strategies / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9850. - ISSN 0208-7944
139
Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše / Anna CZUBAŁA // W: Marketing : teorìâ ì praktika. T. 2. - Âlta Lugansʹk: SUDU, 2000. - S. 113-114
140
Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor / Anna CZUBAŁA // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 47-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
141
Internacjonalizacja handlu w Polsce = International Character of Trade in Poland / Anna CZUBAŁA // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
142
Przesłanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań / red. Leszek Żabiński. - Katowice: Wydaw. Uczelniane AE, 1999. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach). - S. 91-100. - ISBN 83-7246-073-6
143
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Marketing i Rynek. - nr 11 (1999), s. 15-20. - ISSN 1231-7853
144
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
145
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 37-51. - ISBN 83-911355-8-6
146
Strategie dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 123-135. - ISBN 83-911355-8-6
147
The Process of Internationalisation in the Polish Trade / Anna CZUBAŁA // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k: SUDU, 1999. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 3). - S. 300-305. - Bibliogr.
148
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
149
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 93-101. - Summ. - ISBN 83-911355-7-8
150
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR) / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
151
Transakcja terminowa = Future Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
152
Just-in-time = Just-in-time / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 101-102. - ISBN 83-208-1087-6
153
Kanał pionowo zintegrowany = Vertically Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113. - ISBN 83-208-1087-6
154
Ogólne warunki dostaw = General Terms of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 169. - ISBN 83-208-1087-6
155
Funkcje magazynów = Warehouses Functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 83. - ISBN 83-208-1087-6
156
Cykl dostaw = Cycle of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 49. - ISBN 83-208-1087-6
157
Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 143-149. - ISBN 83-86230-31-2
158
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej = Total Cost of Physical Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 124-125. - ISBN 83-208-1087-6
159
Koszty dystrybucji = Distribution Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125. - ISBN 83-208-1087-6
160
Strategia dystrybucji = Distribution Strategy / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 237. - ISBN 83-208-1087-6
161
Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki / Anna CZUBAŁA // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 11-19. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-79-8
162
Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy = Receipt of Goods Acceptance / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168. - ISBN 83-208-1087-6
163
Termin dostawy = Date of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 257. - ISBN 83-208-1087-6
164
Spedycja dostawy = Forwarding / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 232. - ISBN 83-208-1087-6
165
Planowanie dostawy = Delivery Plan / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 182. - ISBN 83-208-1087-6
166
System dystrybucji = System of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 249. - ISBN 83-208-1087-6
167
Kanał dystrybucji = Distribution Channel : Marketing Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 111-112. - ISBN 83-208-1087-6
168
Niezawodność dostawy = Delivery Infallibility : Delivery Reliability / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 165. - ISBN 83-208-1087-6
169
Dystrybucja intensywna = Intensive Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
170
Koszty magazynowania = Warehouse Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 126. - ISBN 83-208-1087-6
171
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 89-98. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
172
Zapas minimalny = Buffer Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
173
Kanał kontraktowy = Contractual Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112. - ISBN 83-208-1087-6
174
Konflikty w kanale dystrybucji = Conflicts in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 119. - ISBN 83-208-1087-6
175
Normatyw zapasów = Standard Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 165. - ISBN 83-208-1087-6
176
Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji = Influence of Contemporary Logistics Concepts on the Co-Operation Between Companies in International Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 105-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
177
Transakcja zabezpieczająca = Hedging Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
178
Dystrybucja ekskluzywna = Exclusive Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
179
Ocena kanału dystrybucji = Evaluating of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 167. - ISBN 83-208-1087-6
180
Dystrybucja = Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 68-69. - ISBN 83-208-1087-6
181
Dystrybucja fizyczna = Physical Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
182
Konflikt wertykalny = Vertical Conflict / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 119. - ISBN 83-208-1087-6
183
Konflikt horyzontalny = Horizontal Conflict / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 118. - ISBN 83-208-1087-6
184
Funkcje pośredników = Middlemen functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 84. - ISBN 83-208-1087-6
185
Użyteczność kanału dystrybucji = Utility of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 266. - ISBN 83-208-1087-6
186
Dostawa tranzytowa = Transit Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
187
Poziom zapasów = Stock Level / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 189. - ISBN 83-208-1087-6
188
Szerokość kanału dystrybucji = Breadth of Distribution Channel : Width of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 251. - ISBN 83-208-1087-6
189
Logistyka = Logistics / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 134. - ISBN 83-208-1087-6
190
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 10-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
191
Akwizycja = Canvassing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 15. - ISBN 83-208-1087-6
192
Integracja pozioma w kanale dystrybucji = Horizontal Integration in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 98. - ISBN 83-208-1087-6
193
Kontrakt = Contract / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 122-123. - ISBN 83-208-1087-6
194
Oferta = Bid : Offer : Tender / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168. - ISBN 83-208-1087-6
195
Faktura = Invoice / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 79. - ISBN 83-208-1087-6
196
Motywacja pośredników = Motivation of Middlemen / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 161. - ISBN 83-208-1087-6
197
Koszty logistyki = Logistics Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125-126. - ISBN 83-208-1087-6
198
Dostawa produktów = Delivery of Goods / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
199
Transport = Transport / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260-261. - ISBN 83-208-1087-6
200
Dostawa bezpośrednia = Direct Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 64-65. - ISBN 83-208-1087-6
201
Opcja = Option / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170. - ISBN 83-208-1087-6
202
Koszty transportu = Freight Costs : Freight Charges / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
203
Dystrybucja selektywna = Selective Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69-70. - ISBN 83-208-1087-6
204
Strumienie w kanale dystrybucji = Flows in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 246-247. - ISBN 83-208-1087-6
205
Dostawa częściowa = Partial Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
206
Koszty obsługi zamówień = Order Processing Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
207
Kanał konwencjonalny = Conventional Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112. - ISBN 83-208-1087-6
208
Lider kanału dystrybucji = Channel Leader / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 133. - ISBN 83-208-1087-6
209
Wybór kanału dystrybucji = Choice of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 271-272. - ISBN 83-208-1087-6
210
Leasing pośredni = Indirect Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
211
Centrum dystrybucji = Distribution Centre / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46-47. - ISBN 83-208-1087-6
212
Terms of Trade = Terms of Trade / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 257. - ISBN 83-208-1087-6
213
Franchising = Franchising / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 80-81. - ISBN 83-208-1087-6
214
Magazyn = Warehouse / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 139. - ISBN 83-208-1087-6
215
Kanał korporacyjny = Corporate Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112-113. - ISBN 83-208-1087-6
216
Intensywność dystrybucji = Distribution Intensity / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 98. - ISBN 83-208-1087-6
217
Optymalna partia zamówień = Economic Order Quantity / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170-171. - ISBN 83-208-1087-6
218
Czas dostawy = Delivery Time / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 51. - ISBN 83-208-1087-6
219
Umowa kupna-sprzedaży = Agreement / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 264. - ISBN 83-208-1087-6
220
Dystrybucja wielokanałowa = Multiple Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 70-71. - ISBN 83-208-1087-6
221
Leasing = Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
222
Kara umowna = Penalty / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113-114. - ISBN 83-208-1087-6
223
Kanał alternatywny = Alternative Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
224
Ubytek = Loss : Shortage / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 263. - ISBN 83-208-1087-6
225
Leasing finansowy = Finance Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
226
Transakcja rzeczywista = Spot Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
227
Kanał pośredni = Indirect Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113. - ISBN 83-208-1087-6
228
Efektywność dystrybucji = Distribution Efficiency / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
229
Transakcja handlowa = Trade Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 259-260. - ISBN 83-208-1087-6
230
Leasing operacyjny = Operating Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
231
Gotowość dostawy = Readiness of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 88. - ISBN 83-208-1087-6
232
Taryfa przewozowa = Carriage Tariff / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 255. - ISBN 83-208-1087-6
233
Kanał administrowany = Administered Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
234
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
235
Dostawa nie fakturowana = Delivery before Invoice / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
236
Funkcje dystrybucji = Distribution Functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 81-82. - ISBN 83-208-1087-6
237
Rotacja zapasów = Stock Turnover / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 214. - ISBN 83-208-1087-6
238
Koszty dystrybucji fizycznej = Physical Distribution Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125. - ISBN 83-208-1087-6
239
Leasing bezpośredni = Direct Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
240
Zapas bieżący = Current Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
241
Efektywność kanału dystrybucji = Distribution Channel Efficiency / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
242
Ocena pośredników = Evaluating Middlemen / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 167. - ISBN 83-208-1087-6
243
Transakcja na dostarczanie = Business for Future Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
244
Koszty utraconych możliwości sprzedaży = Lost Sale Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
245
Zapas optymalny = Optimum Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
246
Reklamacja dostawy = Claim of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 213. - ISBN 83-208-1087-6
247
Leasing zwrotny = Sale and Leaseback / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
248
Zapas przeciętny = Average Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
249
Zamówienie = Order / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 276-277. - ISBN 83-208-1087-6
250
Kanał bezpośredni = Direct Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110-111. - ISBN 83-208-1087-6
251
Zapas maksymalny = Maximum Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
252
Pośrednik w kanale dystrybucji = Middleman in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 187-188. - ISBN 83-208-1087-6
253
Długość kanału dystrybucji = Lengh of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 55-56. - ISBN 83-208-1087-6
254
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997. - 39, [11] s. : il. ; 21 cm. - (Zeszyty Seminaryjne - Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
255
Integracja pionowa w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1997), s. 18-21. - ISSN 0438-5403
256
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
257
Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Wybrane zagadnienia marketingu / . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 7-12. - ISBN 83-87239-34-8
258
Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ / ČUBALA A. // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k: SUDU, 1997. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 1). - S. 112-117
259
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 71-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
260
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996 / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie). - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997. - S. 33-41. - ISBN 80-225-0934-5
261
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 176 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1039-6
262
Droga do odbiorcy / Anna CZUBAŁA // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1996), s. 54-58. - ISSN 1425-8315
263
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR, Halina WOJNAROWSKA // Polityka Społeczna. - nr 2 (1996), s. 12-15. - ISSN 0137-4729
264
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
265
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR, Halina WOJNAROWSKA // W: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 35-97. - Bibliogr. - ISBN 83-904507-6-3
266
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
267
Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 252-257. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
268
Wyznaczniki typu kanału dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995), s. 14-17. - ISSN 0438-5403
269
Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995), s. 27-29. - ISSN 0137-7221
270
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994. - 80 s. : il. ; 21 cm. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 5 (395)
271
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994), s. 38-46. - ISSN 0032-6186
272
Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim = Researches on the Dynamics of Unemployment in Kraków Province / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 4 (1994), s. 9-11. - ISSN 0137-4729
273
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 29, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-17-3
274
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-9-6
275
Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku = Reasons of Reduction of Unemployed Number in Cracow Voivodeship in 1993 / Anna CZUBAŁA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 4 (1994), s. 30-35. - ISSN 0032-6186
276
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 24, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-18-1
277
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 33-39
278
Metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Anna CZUBAŁA // W: Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN. - (1993), s. 100-157
279
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej / Anna CZUBAŁA // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 65-72. - ISBN 83-85719-02-4
280
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu : doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec / Renata ZEMBURA ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 1993. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy = Impact of Privatisation Process on Local Labour Market / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 10 (1993), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
282
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-9-6
283
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993), s. 53-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
284
Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego = Legal Framework and Methods Applied in Small-Scale Privatization of Retail Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 372 (1992), s. 19-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
285
Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r. = Unemployment in Kraków Voivodship over the First Half of 1991 / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992. - 32 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 2 (363)
286
Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 9 (1992), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
287
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r. / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska. - Kraków : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992. - 91 s. : il. ; 29 cm
288
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Instytut Marketingu, 1992. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-0-6
289
Mała prywatyzacja handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1991), s. 18-22. - ISSN 0438-5403
290
Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2 / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - s. 52-94, 3 k. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 13 (353)
291
Prekybos privatizavimas lenkijoje / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // Kooperatininkas. - nr 5 (1991), s. 5-7. - ISSN 0134-3122
292
Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 75-88
293
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 2-3 (1991), s. 26-30
294
Kierunki zmian struktury organizacyjnej uczelni / Anna CZUBAŁA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1991), s. 4-11
295
Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu = Criteria and Methods of the Evaluation of Labour Requirements in Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991), s. 25-34. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
296
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990 / Anna CZUBAŁA // W: Przeciwdziałanie bezrobociu / [red. Anna Radwańska]. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 8 (348)). - S. 35-42
297
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990), s. 23-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
298
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - Ekspertyzy - Informacje ; 7
299
[Recenzja] / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989), s. 92-94
300
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym : zbiór zadań / Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 118 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
301
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989), s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
302
System oceny i wynagradzania pracy w handlu / Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989. - 101 s., 3 k. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 2 (309))
303
Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2, Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 111-122. - ISBN 83-7016-338-6
304
Społeczne koszty pracy w handlu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987. - [82] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 8 (285))
305
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Polityka Społeczna. - nr 9 (1987), s. 24-26. - ISSN 0137-4729
306
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2 / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 19 s. ; 24 cm
307
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny = Social Costs of Work in Trade - a Trial to Identify and Estimate / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987), s. 31-36. - ISSN 0438-5403
308
Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 8 (1987), s. 33-34. - ISSN 0137-4729
309
Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987. - 73 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 11 (288))
310
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987), s. 57-64. - ISSN 0138-0419
311
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym / Maria CHOMĄTOWSKA, Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
312
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. - Kraków: TNOiK, 1986. - S. 17-31
313
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 71-77. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
314
Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług". - Katowice-Wisła: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, 1986. - S. 1-12
315
Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1986. - 91, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 37)
316
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986), s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
317
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej / Jan W. WIKTOR ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 1985. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
318
Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń = Workers' self-government role in creating enterprises / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985), s. 13-17. - ISSN 0438-5403
319
Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 278-285
320
Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym = Some Determinants of the Development of the Payment System in the Domestic Trade Enterprises / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 98-105. - ISSN 0079-578X
321
Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej / Anna CZUBAŁA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 18, nr 1 (69) (1984), s. 29-35. - ISSN 0138-0419
322
System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984), s. 21-26. - ISSN 0438-5403
323
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym / Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
324
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform / Anna CZUBAŁA // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
325
Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 89-99. - ISSN 0079-578X
326
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie / Anna CZUBAŁA, Jan SZUMILAK // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4). - S. 16-44
327
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
328
Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych = Benefits Received by the Plain of Work of Salesmen in the U.S.A / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982), s. 101-113. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
329
Kryteria doboru form płac w placówkach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Płace a reforma gospodarcza / red. Zofia Wolińska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1982. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 12 (176)). - S. 160-166
330
Analiza wyników działalności gospodarczej / Anna CZUBAŁA // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 103-125. - Bibliogr.
331
Motywacyjna funkcja płac kadry kierowniczej przedsiębiorstw handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Efektywność płac / kom. red. Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Górski, Ireneusz Sekuła, Stanisław Spotan, Zofia Wolińska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1980. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 12 (134)). - S. 116-126
332
Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej / Anna CZUBAŁA // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 111-128
333
Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych = The Qualifications of Shop Managers in the Light of Information Gathered from Questionnaires / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980), s. 23-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
334
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 128 s. : il. ; 24 cm
335
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej / A. CZUBAŁA // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 40-60
336
Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej = Determinants of Changes in Qualification of Retail Trade Employees / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1979), s. 61-65. - ISSN 0438-5403
337
Wpływ awansu na wysokość płac pracowników handlu / Anna CZUBAŁA // W: Metody i mechanizmy wzrostu płac indywidualnych : wybrane problemy / kom. red. Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Górski, Ireneusz Sekuła, Stanisław Spotan, Zofia Wolińska . - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1978. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 12 (88)). - S. 111-119. - Streszcz.
338
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975 / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 41-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
339
Funkcje płac w handlu detalicznym = The Function of Wages in Retail Trade / Anna CZUBAŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 37)
340
Społeczna ocena płac w handlu / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 2 (1977), s. 30-33. - ISSN 0137-4729
341
Płace pracowników handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1977. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 151)
342
Instrumenty kształtowania struktury płac pracowników handlu / Anna CZUBAŁA // W: Wartościowanie pracy jako metoda doskonalenia systemu płac / red. Mieczysław Kabaj. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1976. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 5 (41)). - S. 143-154
343
Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego = The Pay as an Incentive of Promotion in the Retail Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975), s. 33-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
344
Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców = Conditions of Efficiency of the Salesmen Wages Organization / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 69-76. - ISSN 0438-5403
345
Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów = The Impact of the Agency form of trade on the Level of Services and Economic Effects of Shops / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (1974), s. 80-90
346
Kwalifikacje a płynność sprzedawców = Qualifications and Selling Staff Mobility / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 43-52. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
347
Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych = The Structure of Basic and Real Wages of Shop-Assistants / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 41-57. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
348
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego = Econometric Analysis of the Factors Shaping the Level of Wages of Retail Trade Employees / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1972), s. 68-75
349
Struktura płac w handlu detalicznym / Anna CZUBAŁA ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 1971. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
350
Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym = The Influence of Qualifications on Wage Level in Retail Trade / Anna CZUBAŁOWA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
351
Międzybranżowa struktura płac w handlu = The Interbranch Structure of Wages in Trade / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1970), s. 40-47
352
Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965 = The Stream of Customers in Cracow Shops in the Years 1962-1965 / Anna SERWATKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 95-122. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
353
O potrzebie badań struktury płac w handlu = Research Necessity in Structure of Payments / Anna SERWATKA // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1968), s. 12-20
354
Wypadki przy pracy w handlu = Workers Accidents in Trade / Anna SERWATKA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1967), s. 71-81
355
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [222] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art.
356
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - [246] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art.
357
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - [201] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
358
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
359
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2008. - [147] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
360
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 13 s. ; 30 cm. - Sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.
361
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - [77] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
362
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1] / kierownik tematu - Jan W. WIKTOR ; autorzy: Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA, Jan W. WIKTOR. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - [49 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
363
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004]. - [119 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art.
364
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 205, [7] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
365
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 22, [29] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
366
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
367
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
368
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
369
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ; kierownik projektu: Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
370
Formy integracji w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 23 k. ; 30 cm
371
Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę podmiotową handlu / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 94 k. : il. ; 30 cm
372
Mała prywatyzacja handlu detalicznego / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 55 k. : il. ; 30 cm
1
Czubała A., Wiktor J., (2022), Profesor Jerzy Altkorn (1931-2004) : od ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego do zarządzania marketingiem, "Przegląd Organizacji", nr 6 (989), s. 47-52.
2
Czubała A., (2019), Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 6, cz. 1, s. 163-177; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf
3
Czubała A., (2018), Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 265-266.
4
Czubała A., (2017), Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 1 (924), s. 16-22; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924973f651/po.2017.01.03.pdf
5
Czubała A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 41-48; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
6
Czubała A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych. [W:] Skowronek-Mielczarek (red.), Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 127-140.
7
Czubała A., Jonas A., Wojnarowska H., (2017), Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 154 s.
8
Czubała A., (2016), Corporate Social Responsibility in Marketing, "Forum Scientiae Oeconomia", vol. 4, no. 1, s. 103-111; http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-9.pdf
9
Czubała A., (2016), Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka", Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 41-42.
10
Czubała A., (2015), Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing, "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo", no. 34-35, č. 1, s. 358-369.
11
Czubała A., (2015), Polityka dystrybucji małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-146.
12
Czubała A., (2015), Innowacje w sektorze usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 26, nr 1, s. 35-45; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/165/148
13
Czubała A., (2015), Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2010-2015, s. 247-259.
14
Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), (2014), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 722 s.
15
Czubała A., (2014), Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21-36.
16
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2014), Zarządzanie marketingiem: trendy, strategie, instrumenty: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 205, [2] s.
17
Czubała A., (2014), Innowacje w sektorze usług w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r, L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 405.
18
Czubała A., (2014), Polityka dystrybucji. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-173.
19
Czubała A., ([2013]), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [161]-[164].
20
Czubała A., (2013), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (maj-czerwiec), (A), t. 3, s. 80-86.
21
Czubała A., ([2013]), Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [168]-[173].
22
Czubała A., (2013), Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 22, nr 1, s. 25-34; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/296/271
23
Czubała A., (2013), Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 253-260.
24
Czubała A., (2013), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[11]-13[23].
25
Czubała A., (2013), Misje polskich eksporterów, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 7-11.
26
Czubała A., ([2013]), Misje polskich eksporterów. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [6]-[10].
27
Czubała A., (2012), Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 97-115.
28
Czubała A., (2012), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1, s. 26-33.
29
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2012), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 283 s.
30
Czubała A., (2012), Formy i instrumenty marketingu społecznego. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[2]-21[22].
31
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
32
Czubała A., (2012), Dystrybucja. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 148-199.
33
Czubała A. (red.), (2012), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 294 s.
34
Czubała A., (2012), Mission in the Strategies of Polish Exporters. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 443-444.
35
Czubała A., (2012), Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 92-110.
36
Czubała A., (2012), Social Responsibility in Corporate Communication Strategies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 649-656.
37
Czubała A., (2012), Cena. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 119-147.
38
Czubała A., (2012), Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 53-68.
39
Czubała A., (2012), Formy i instrumenty marketingu społecznego. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-50.
40
Czubała A., (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 58-66.
41
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 431-439.
42
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2010), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 291 s.
43
Czubała A., (2010), Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
44
Czubała A., (2010), Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva, "Marketing v Ukraïnì", No 4(62), s. 56-60.
45
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 204-212.
46
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-140.
47
Czubała A., (2010), Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa. [W:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu: księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 213-227.
48
Czubała A., (2010), Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 16, nr 2, s. 29-37; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/348/320
49
Czubała A., (2010), Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, s. 36-37.
50
Czubała A., Żbikowska A., (2009), Katedra Marketingu, "Kurier UEK", nr 3 (28), s. 18-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/18
51
Czubała A., (2009), The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 49-53.
52
Czubała A., (2009), Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/164999667
53
Krikovs'kij Ê., Kosar N., Czubała A., (2009), Marketingova polìtika rozpodìlu, L´vìv : Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 231 s.
54
Czubała A., (2009), Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 222-229.
55
Czubała A., (2009), Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 82-105.
56
Czubała A., (2009), Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 434-439.
57
Czubała A., (2009), Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/164992486
58
Czubała A., (2009), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Karasiewicz G. (red.), Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 364-376.
59
Czubała A., (2008), Marketing Strategies for Creating Corporate Value. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [7]-[16].
60
Czubała A., (2008), Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [3]-[6].
61
Czubała A., (2008), Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji. [W:] Witczak O. (red.), Budowanie związków z klientami na rynku business to business: teoria i praktyka, Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. 132-142.
62
Czubała A., (2008), Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : strategie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 321-327.
63
Czubała A., (2008), Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [19]-[22].
64
Czubała A., (2008), Marketing Strategies for Creating Corporate Value, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 11-19.
65
Czubała A., (2008), Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 128-133.
66
Czubała A., (2007), The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value. [W:] Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, Brno : University of Brno, s. 1-9.
67
Czubała A., (2007), Marketing Strategies for Creating Corporate Value. [W:] Vos'ma mižnarodna konferenciâ : "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku, s. 8-[14].
68
Czubała A., (2007), Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva. [W:] Krikavsʹkij Ê., Čuhraj N. (red.), Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt", Lʹvìv : Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", s. 193-208.
69
Czubała A., Jonas A., (2006), Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 7-17.
70
Czubała A., (2006), Hurt i detal. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
71
Czubała A., (2006), Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 53-66.
72
Czubała A., (2006), Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 228-235.
73
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
74
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
75
Czubała A. (red.), (2006), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa: międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 547 s.
76
Czubała A., Jonas A., (2006), Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 402-413.
77
Czubała A., (2006), Determinanty kanałów dystrybucji usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 173-181; https://bazekon.uek.krakow.pl/127611467
78
Czubała A., (2006), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-189.
79
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
80
Czubała A., (2006), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
81
Czubała A., (2005), Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 285-291.
82
Czubała A., (2005), Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Znaczenie jakości w marketingu relacji, s. 6-26.
83
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251
84
Czubała A., (2004), Hurt i detal. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
85
Czubała A., Giemza M., Mańko D., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A., "Problemy Jakości", R. 36, nr 6, s. 36-44.
86
Czubała A., (2004), Marketing Value Drivers. [W:] Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 125-129.
87
Czubała A., (2004), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-189.
88
Czubała A., Kapera K., (2004), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 128-135.
89
Czubała A., ([2004]), Marketing Value Drivers. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [33]-[37].
90
Czubała A., (2004), Prof. zw. dr hab. Jerzy Altkorn 1931-2004, "Manko", R. 7, nr 2 (38), s. 5.
91
Czubała A., (2004), Ocenka stoimosti klienta. [W:] Mazaraki A. (red.), Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta), Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 76-79.
92
Czubała A., ([2004]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [5]-[11].
93
Czubała A., Zembura R., (2004), Strategie dystrybucji spółek joint venture, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 2, s. 45-54.
94
Czubała A., (2004), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 17-30.
95
Czubała A., (2004), Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 103-111.
96
Czubała A., (2004), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 130-136.
97
Czubała A., ([2004]), Ocenka stoimosti klienta. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [28]-[31].
98
Czubała A., (2004), Pomiar i ocena wartości klientów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 241-248.
99
Czubała A., ([2004]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [13]-[26].
100
Czubała A., (2004), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
101
Czubała A., Niestrój R. (red.), (2004), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, 200 s.
102
Czubała A., (2003), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
103
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] WIKTOR (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
104
Czubała A., (2003), Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 269-276.
105
Czubała A., (2003), Ocena wartości klienta dla firmy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 125-131.
106
Czubała A., (2003), Hurt i detal. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
107
Czubała A., Kapera K., ([2003]), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 137-146.
108
Czubała A., ([2003]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 16-31.
109
Czubała A., (2003), Customer Relationship Management - its Impact on Corporate Value. [W:] Ďaďo J., Laššák V. (red.), Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference, Banská Bystrica : Faculty of Economics of Matej Bel University, s. 31-36.
110
Czubała A., (2003), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-190.
111
Czubała A. (red.), (2002), Dystrybuc