Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Accelerators for Startups in Europe
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 7, nr 1 (2018) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
varia
3

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych
Źródło:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017, s. 127-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-741-7
Tryb dostępu:
monografia
5

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej = Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2017) , s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Corporate Social Responsibility in Marketing
Źródło:
Forum Scientiae Oeconomia. - vol. 4, no. 1 (2016) , s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Dąbrowa-Górnicza, Polska, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Tytuł:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax" - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016, s. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64927-97-3
varia
9

Autor:
Tytuł:
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing = Vliânie korporativnoj socialʹnoj otvetstvennosti po razvitiû koncepcii marketinga
Źródło:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015) , s. 358-369. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Polityka dystrybucji małych firm
Źródło:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 135-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych = Corporate Social Responsibility in Commercial Enterprises' Missions = Social'naâ otvetstvennost' v missiâh torgovyh predpriâtij
Źródło:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015) , s. 247-259. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
205, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-662-5
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
Tytuł:
Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 21-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Polityka dystrybucji
Źródło:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Innowacje w sektorze usług w Polsce
Źródło:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 405. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-617-607-663-6
varia
17

Tytuł:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Opis fizyczny:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
monografia
18

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1, t. 22 (2013) , s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 253-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 7-11. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec (A) [nr specj.], T. 3 Wartość marketingu (2013) , s. 80-86. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 119-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Marketing usług
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
339 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
monografia
25

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
283 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
26

Autor:
Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Mission in the Strategies of Polish Exporters
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
varia
27

Tytuł:
Podstawy marketingu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012
Opis fizyczny:
294 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2037-9
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
28

Autor:
Tytuł:
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 27-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 148-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 92-110
ISBN:
978-83-208-2042-3
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Social Responsibility in Corporate Communication Strategies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 649-656 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in the Implementation of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 26-33. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 97-115
ISBN:
978-83-208-2021-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011) , s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 204-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów = Social Responsibility in Corporate Marketing : the Theory and Practice of Export Activities
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / pod red. Anny CZUBAŁY, Romana NIESTROJA, Jana W. WIKTORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 115-140. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 56-60
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa
Źródło:
Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 213-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-545-8
rozdział w monografii
40

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw = Social Responsibility as a Basis for Marketing Activities of Enterprises
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 431-439. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image
Źródło:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 36-37
materiały konferencyjne (aut.)
42

Tytuł:
Strategie marketingowe eksporterów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
43

Autor:
Tytuł:
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce = Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Autor:
Krikovs'kij Ê. V. , Kosar N. S. , Čubala A.
Tytuł:
Marketingova polìtika rozpodìlu
Adres wydawniczy:
L´vìv: Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 2009
Opis fizyczny:
231 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-553-753-3
monografia
45

Autor:
Tytuł:
Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej = Marketing Tools in Image Creation of Socially Responsible Enterprises
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 222-229. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR = The Forms of Cooperation between Companies and Non-profit Organizations in Implementing the Concept of CSR
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 434-439. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 49-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
materiały konferencyjne (aut.)
48

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in Social Responsibility Development
Źródło:
Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz] - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 364-376. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-26-5
rozdział w monografii
49

Autor:
Tytuł:
Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych = Premises of Development and Forms of Social Marketing of Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations
Źródło:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 128-133. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
rozdział w monografii
51

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels
Źródło:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 321-327. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
rozdział w monografii
52

Autor:
Tytuł:
Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji
Źródło:
Budowanie związków z klientami na rynku business to business / red. nauk. Olgierd Witczak - Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 132-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60089-72-9
rozdział w monografii
53

Autor:
Tytuł:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 11-19. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Źródło:
Vos'ma mižnarodna konferenciâ2007, s. 8-[14]. - Summ.
materiały konferencyjne (aut.)
55

Autor:
Konferencja:
V International Scientific Conference, Brno, Czechy, od 2007-05-25 do 2007-05-26
Tytuł:
The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value
Źródło:
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions - Brno: University of Brno, 2007, s. 1-9. - Summ.
materiały konferencyjne (aut.)
56

Autor:
Tytuł:
Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva = Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007, s. 193-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-533-631-4
rozdział w monografii
57

Autor:
Tytuł:
Hurt i detal
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006
Opis fizyczny:
547 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
59

Autor:
Tytuł:
Determinanty kanałów dystrybucji usług = Determinants of Service Distribution Channels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 173-181. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 7-17. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 159-189
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
63

Autor:
Tytuł:
Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 53-66
ISBN:
83-911355-0-0
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Źródło:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
materiały konferencyjne (aut.)
65

Tytuł:
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value
Źródło:
Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 402-413. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 1107)
materiały konferencyjne (aut.)
66

Autor:
Tytuł:
Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 228-235 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Marketing usług
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
monografia
68

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi = Structural and Spatial Differences of Services Demand in Enterprises
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 285-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 17-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-2-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
73

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 159-189
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
74

Autor:
Tytuł:
Marketing Value Drivers
Źródło:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 125-129. - Summ.
ISBN:
80-225-1904-9
materiały konferencyjne (aut.)
75

Tytuł:
Cel i metoda badań
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 128-135
ISBN:
83-911355-2-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Strategie dystrybucji spółek joint venture = Distribution Strategies in Joint Ventures
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 45-54. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Ocenka stoimosti klienta
Źródło:
Marketingoví doslídžennâ v Ukraїní - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2004, s. 76-79
ISBN:
966-629-117-7
materiały konferencyjne (aut.)
78

Autor:
Tytuł:
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa = Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Hurt i detal
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 2004
Opis fizyczny:
200 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-2-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
82

Autor:
Czubała Anna , Giemza Mariusz , Mańko Dariusz
Tytuł:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A.
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 36, nr 6 (2004) , s. 36-44 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 130-136. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
rozdział w monografii
84

Autor:
Tytuł:
Cena
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 159-190
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
85

Autor:
Tytuł:
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 125-131. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 191-238
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
87

Autor:
Tytuł:
Hurt i detal
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego Altkorna - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 239-268
ISBN:
83-900698-9-X
rozdział w monografii
88

Autor:
Tytuł:
Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek / pod red. Anny Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2003, s. 269-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-048-3
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Opis fizyczny:
301 s.: wykr., rys.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-915693-0-6
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
91

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 129-138. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych = The Positive Impact of Interntationalisation on the Marketing of Trading Srvices
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców = Building Loyalty with Institutional Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 37-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/513
doktorat
97

Tytuł:
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 279-300. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa = Influence of Distribution on Enterprise's Value
Źródło:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 61-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
338 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-5-1
materiały konferencyjne (red.)
Zobacz powiązane rozdziały
100

Tytuł:
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 47, nr 2 (271) (2001) , s. 1-6
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Llogìstika. - no 416 (2001) , s. 370-375. - Rez., summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2001
Opis fizyczny:
248 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Marketing bez Tajemnic)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1324-7
monografia
104

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-1
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw
Źródło:
Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw / pod. red. nauk. Jana Karwowskiego - Szczecin: hogben, 2001, s. 67-76. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-914853-1-5
materiały konferencyjne (aut.)
106

Autor:
Tytuł:
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 129-138. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Autor:
Tytuł:
Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90. = Zamestnanost' vo vnútornom obchode Pol'ska v devät'desiatych rokoch
Źródło:
Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001, s. 16-22. - zhrn.
ISBN:
80-225-1445-4
materiały konferencyjne (aut.)
108

Tytuł:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
109

Autor:
Tytuł:
Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce = Impact of the International Character of Trade on the Distribution System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 67-75. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji = Forms of Partnership in Channels of Distribution
Źródło:
Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Aniela Styś - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 24-30. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 852, t. 2)
materiały konferencyjne (aut.)
111

Autor:
Tytuł:
Rodzaje strategii dystrybucji = Types of Distribution Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Autor:
Konferencja:
IV Mižnarodna naukowo-praktična konferencia, Jałta, Ukraina, od 2000-05-24 do 2000-05-27
Tytuł:
Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika. T. 2 - Âlta Lugansʹk: SUDU, 2000, s. 113-114
varia
113

Autor:
Tytuł:
Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor
Źródło:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 47-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Koncepcja produktu w marketingu międzynarodowym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
26, [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-037-2
skrypt
115

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Tytuł:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 317-318
ISBN:
966-553-199-9
varia
117

Autor:
Tytuł:
The Process of Internationalisation in the Polish Trade
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1999, s. 300-305 - Bibliogr.
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 3)
rozdział w monografii
118

Autor:
Tytuł:
Strategie dystrybucji
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 123-135
ISBN:
83-911355-8-6
rozdział w książce
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (1999) , s. 15-20
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 37-51
ISBN:
83-911355-8-6
rozdział w książce
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 93-101. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja handlu w Polsce = International Character of Trade in Poland
Źródło:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR)
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Dostawa częściowa = Partial Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
127

Autor:
Tytuł:
Transakcja na dostarczanie = Business for Future Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
128

Autor:
Tytuł:
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 89-98. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Autor:
Tytuł:
Centrum dystrybucji = Distribution Centre
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46-47
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
130

Autor:
Tytuł:
Magazyn = Warehouse
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 139
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
131

Autor:
Tytuł:
Pośrednik w kanale dystrybucji = Middleman in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 187-188
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Efektywność dystrybucji = Distribution Efficiency
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Ocena pośredników = Evaluating Middlemen
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 167
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
134

Autor:
Tytuł:
Ocena kanału dystrybucji = Evaluating of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 167
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
135

Autor:
Tytuł:
Dostawa tranzytowa = Transit Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
136

Autor:
Tytuł:
Zapas minimalny = Buffer Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Dostawa nie fakturowana = Delivery before Invoice
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
138

Autor:
Tytuł:
Zapas optymalny = Optimum Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
139

Autor:
Tytuł:
Funkcje dystrybucji = Distribution Functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 81-82
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
140

Autor:
Tytuł:
Kanał korporacyjny = Corporate Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112-113
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Szerokość kanału dystrybucji = Breadth of Distribution Channel : Width of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 251
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
142

Autor:
Tytuł:
Dostawa bezpośrednia = Direct Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 64-65
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Zamówienie = Order
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276-277
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
144

Autor:
Tytuł:
Ogólne warunki dostaw = General Terms of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 169
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Kanał kontraktowy = Contractual Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Leasing operacyjny = Operating Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Zapas przeciętny = Average Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
148

Autor:
Tytuł:
Koszty transportu = Freight Costs : Freight Charges
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
149

Autor:
Tytuł:
Oferta = Bid : Offer : Tender
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
150

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja = Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 68-69
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
151

Autor:
Tytuł:
Just-in-time = Just-in-time
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 101-102
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
152

Autor:
Tytuł:
Niezawodność dostawy = Delivery Infallibility : Delivery Reliability
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 165
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
153

Autor:
Tytuł:
Kanał dystrybucji = Distribution Channel : Marketing Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 111-112
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Transport = Transport
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260-261
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
155

Autor:
Tytuł:
Taryfa przewozowa = Carriage Tariff
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 255
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Rotacja zapasów = Stock Turnover
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 214
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
157

Autor:
Tytuł:
Kanał pośredni = Indirect Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
158

Autor:
Tytuł:
Terms of Trade = Terms of Trade
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 257
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Leasing bezpośredni = Direct Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
160

Autor:
Tytuł:
Ubytek = Loss : Shortage
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 263
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
161

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja ekskluzywna = Exclusive Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Kontrakt = Contract
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 122-123
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
163

Autor:
Tytuł:
Użyteczność kanału dystrybucji = Utility of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 266
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
164

Autor:
Tytuł:
Cykl dostaw = Cycle of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 49
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
165

Autor:
Tytuł:
Transakcja handlowa = Trade Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 259-260
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
166

Autor:
Tytuł:
Intensywność dystrybucji = Distribution Intensity
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 98
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
167

Autor:
Tytuł:
Normatyw zapasów = Standard Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 165
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
168

Autor:
Tytuł:
Franchising = Franchising
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 80-81
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
169

Autor:
Tytuł:
Kara umowna = Penalty
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113-114
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Zapas bieżący = Current Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
171

Autor:
Tytuł:
Leasing pośredni = Indirect Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Akwizycja = Canvassing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 15
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
173

Autor:
Tytuł:
Umowa kupna-sprzedaży = Agreement
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
174

Autor:
Tytuł:
Koszty dystrybucji fizycznej = Physical Distribution Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
175

Autor:
Tytuł:
Leasing = Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
176

Autor:
Tytuł:
Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 143-149
ISBN:
83-86230-31-2
materiały konferencyjne (aut.)
177

Autor:
Tytuł:
Zapas maksymalny = Maximum Stock
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
178

Autor:
Tytuł:
Funkcje magazynów = Warehouses Functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 83
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
179

Autor:
Tytuł:
Kanał pionowo zintegrowany = Vertically Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 113
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
180

Autor:
Tytuł:
Gotowość dostawy = Readiness of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
181

Autor:
Tytuł:
Termin dostawy = Date of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 257
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
182

Autor:
Tytuł:
Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy = Receipt of Goods Acceptance
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
183

Autor:
Tytuł:
Koszty magazynowania = Warehouse Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 126
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
184

Autor:
Tytuł:
Kanał bezpośredni = Direct Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110-111
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
185

Autor:
Tytuł:
Efektywność kanału dystrybucji = Distribution Channel Efficiency
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
186

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja fizyczna = Physical Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
187

Autor:
Tytuł:
Kanał konwencjonalny = Conventional Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 112
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
188

Autor:
Tytuł:
Leasing finansowy = Finance Leasing
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 131
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
189

Autor:
Tytuł:
Transakcja rzeczywista = Spot Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
190

Autor:
Tytuł:
Koszty obsługi zamówień = Order Processing Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
191

Autor:
Tytuł:
Planowanie dostawy = Delivery Plan
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
192

Autor:
Tytuł:
System dystrybucji = System of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 249
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
193

Autor:
Tytuł:
Motywacja pośredników = Motivation of Middlemen
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 161
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Wybór kanału dystrybucji = Choice of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 271-272
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
195

Autor:
Tytuł:
Lider kanału dystrybucji = Channel Leader
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 133
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
196

Autor:
Tytuł:
Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji = Influence of Contemporary Logistics Concepts on the Co-Operation Between Companies in International Distribution Channels
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 105-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
197

Autor:
Tytuł:
Kanał alternatywny = Alternative Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
198

Autor:
Tytuł:
Optymalna partia zamówień = Economic Order Quantity
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170-171
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
199

Autor:
Tytuł:
Funkcje pośredników = Middlemen functions
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
200

Autor:
Tytuł:
Długość kanału dystrybucji = Lengh of Distribution Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 55-56
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
201

Autor:
Tytuł:
Konflikt wertykalny = Vertical Conflict
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 119
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
202

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
203

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja intensywna = Intensive Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
204

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja selektywna = Selective Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 69-70
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
205

Autor:
Tytuł:
Logistyka = Logistics
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 134
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
206

Autor:
Tytuł:
Spedycja dostawy = Forwarding
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
207

Autor:
Tytuł:
Konflikt horyzontalny = Horizontal Conflict
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 118
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
208

Autor:
Tytuł:
Integracja pozioma w kanale dystrybucji = Horizontal Integration in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 98
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
209

Autor:
Tytuł:
Koszty logistyki = Logistics Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125-126
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
210

Autor:
Tytuł:
Strategia dystrybucji = Distribution Strategy
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 237
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
211

Autor:
Tytuł:
Dostawa produktów = Delivery of Goods
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
212

Autor:
Tytuł:
Strumienie w kanale dystrybucji = Flows in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 246-247
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
213

Autor:
Tytuł:
Konflikty w kanale dystrybucji = Conflicts in Channel of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 119
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
214

Autor:
Tytuł:
Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / pod red. Jerzego ALTKORNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 11-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
215

Autor:
Tytuł:
Czas dostawy = Delivery Time
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 51
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
216

Autor:
Tytuł:
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 10-14. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
217

Autor:
Tytuł:
Leasing zwrotny = Sale and Leaseback
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 132
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
218

Autor:
Tytuł:
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej = Total Cost of Physical Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 124-125
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
219

Autor:
Tytuł:
Opcja = Option
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
220

Autor:
Tytuł:
Koszty utraconych możliwości sprzedaży = Lost Sale Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 127
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
221

Autor:
Tytuł:
Poziom zapasów = Stock Level
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 189
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
222

Autor:
Tytuł:
Transakcja terminowa = Future Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
223

Autor:
Tytuł:
Faktura = Invoice
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 79
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
224

Autor:
Tytuł:
Transakcja zabezpieczająca = Hedging Transaction
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 260
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
225

Autor:
Tytuł:
Koszty dystrybucji = Distribution Costs
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
226

Autor:
Tytuł:
Reklamacja dostawy = Claim of Delivery
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 213
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
227

Autor:
Tytuł:
Kanał administrowany = Administered Channel
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
228

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja wielokanałowa = Multiple Channels of Distribution
Źródło:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 70-71
ISBN:
83-208-1087-6
hasło leksykonu
Zobacz opis całości
229

Autor:
Tytuł:
Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1997, s. 112-117
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 1)
rozdział w monografii
230

Autor:
Tytuł:
Integracja pionowa w kanałach dystrybucji
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 43, nr 3 (248) (1997) , s. 18-21
artykuł w czasopiśmie
231

Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
39, [11] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Zeszyty Seminaryjne Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
książka
232

Autor:
Tytuł:
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
233

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
234

Autor:
Tytuł:
Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 7-12
ISBN:
83-87239-34-8
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
235

Tytuł:
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996
Źródło:
Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie) - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997, s. 33-41
ISBN:
80-225-0934-5
materiały konferencyjne (aut.)
236

Autor:
Tytuł:
Droga do odbiorcy
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1996) , s. 54-58
artykuł w czasopiśmie
237

Tytuł:
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 23, nr 2 (265) (1996) , s. 12-15
artykuł w czasopiśmie
238

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
239

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Marketing bez Tajemnic)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1039-6
monografia
240

Tytuł:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy
Źródło:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996, s. 35-97 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-904507-6-3
rozdział w monografii
241

Autor:
Tytuł:
Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji
Źródło:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 252-257. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
materiały konferencyjne (aut.)
242

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki typu kanału dystrybucji
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995) , s. 14-17
artykuł w czasopiśmie
243

Autor:
Tytuł:
Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (665) (1995) , s. 27-29
artykuł w czasopiśmie
244

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 221-284
ISBN:
83-900698-8-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
245

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 271-312
ISBN:
83-900698-9-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
246

Autor:
Tytuł:
Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim = Researches on the Dynamics of Unemployment in Kraków Province
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 21, nr 4 (244) (1994) , s. 9-11
artykuł w czasopiśmie
247

Autor:
Tytuł:
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
24, [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-18-1
skrypt
248

Autor:
Tytuł:
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
29, [1] s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-17-3
skrypt
249

Tytuł:
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994) , s. 38-46
artykuł w czasopiśmie
250

Autor:
Tytuł:
Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku = Reasons of Reduction of Unemployed Number in Cracow Voivodeship in 1993
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 4 (1994) , s. 30-35
artykuł w czasopiśmie
251

Tytuł:
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (395))
książka
252

Tytuł:
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 33-39
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
253

Tytuł:
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu : doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/759
doktorat
254

Autor:
Tytuł:
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 65-72
ISBN:
83-85719-02-4
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
255

Autor:
Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy : Impact of Privatisation Process on Local Labour Market
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 20, nr 10 (238) (1993) , s. 18-19 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
256

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 271-312
ISBN:
83-900698-9-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
257

Autor:
Tytuł:
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 (1993) , s. 53-64. - Summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
258

Tytuł:
Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r. = Unemployment in Kraków Voivodship over the First Half of 1991
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Opis fizyczny:
[32] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (363))
Uwagi:
Summ.,
monografia
259

Tytuł:
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 29 cm.
raport/sprawozdanie
260

Autor:
Tytuł:
Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego = Legal Framework and Methods Applied in Small-Scale Privatization of Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 (1992) , s. 19-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
261

Autor:
Tytuł:
Dystrybucja produktów
Źródło:
Podstawy marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 271-312
ISBN:
83-900698-0-6
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
262

Autor:
Tytuł:
Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 19, nr 9 (225) (1992) , s. 8-9 - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
263

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990
Źródło:
Przeciwdziałanie bezrobociu / [red. Anna Radwańska] - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991, s. 35-42
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (348))
rozdział w monografii
264

Autor:
Tytuł:
Mała prywatyzacja handlu detalicznego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 37, nr 4 (213) (1991) , s. 18-22
artykuł w czasopiśmie
265

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 2-3 (1991) , s. 26-30
artykuł w czasopiśmie
266

Autor:
Tytuł:
Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu = Criteria and Methods of the Evaluation of Labour Requirements in Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 (1991) , s. 25-34. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
267

Tytuł:
Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991
Opis fizyczny:
s. 52-94, 3 k. złoż.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 13 (353))
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
268

Tytuł:
Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku
Źródło:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 75-88
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
269

Tytuł:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Opis fizyczny:
42 s. : il.; 21 cm
Seria:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
raport/sprawozdanie
270

Tytuł:
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 23-34. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
271

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989) , s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
272

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989) , s. 92-94
Rec. pracy:
J. Hausner, J. Indraszkiewicz, Samorząd załogi. Sprzeczności i perspektywy rozwoju, PWE, W-wa 1988
recenzja
273

Tytuł:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
118 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
274

Autor:
Tytuł:
System oceny i wynagradzania pracy w handlu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989
Opis fizyczny:
101 s., 3 k. złoż.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 2 (309))
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
275

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2 Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988, s. 111-122
ISBN:
83-7016-338-6
materiały konferencyjne (aut.)
276

Tytuł:
Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Opis fizyczny:
73 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 11 (288))
monografia
277

Autor:
Tytuł:
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
19 s.; 24 cm.
skrypt
278

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie
Źródło:
Polityka Społeczna1987. - R. 14, nr 8 (164), s. 33-34
varia
279

Tytuł:
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 57-64
artykuł w czasopiśmie
280

Tytuł:
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 14, nr 9 (165) (1987) , s. 24-26
artykuł w czasopiśmie
281

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Opis fizyczny:
[82] s.: il.; 21 cm.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (285))
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
282

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 31-36
artykuł w czasopiśmie
283

Tytuł:
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 17-31
materiały konferencyjne (aut.)
284

Tytuł:
Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1986
Opis fizyczny:
91, [1] s.; 24 cm.
Seria:
(Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 37)
Uwagi:
Bibliogr.
monografia
285

Tytuł:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
286

Tytuł:
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986) , s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
287

Tytuł:
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Procesy rynkowe / red. nauk. Janusz Olearnik, Grażyna Światowy - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 71-77
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ; nr 339)
materiały konferencyjne (aut.)
288

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług" - Katowice-Wisła: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, 1986, s. 1-12
materiały konferencyjne (aut.)
289

Autor:
Tytuł:
Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 13-17
artykuł w czasopiśmie
290

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym = Some Determinants of the Development of the Payment System in the Domestic Trade Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 98-105
artykuł w czasopiśmie
291

Autor:
Tytuł:
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
224 k., 2 k. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/745
doktorat
292

Autor:
Tytuł:
Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 278-285
materiały konferencyjne (aut.)
293

Autor:
Tytuł:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
164 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
skrypt
294

Autor:
Tytuł:
System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 4-5 (171-172) (1984) , s. 21-26
artykuł w czasopiśmie
295

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform
Źródło:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
296

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 18, nr 1 (69) (1984) , s. 29-35
artykuł w czasopiśmie
297

Tytuł:
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / pod kierunkiem nauk. Jerzego ALTKORNA - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 16-44
Seria:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4)
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
298

Autor:
Tytuł:
Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 89-99
artykuł w czasopiśmie
299

Autor:
Tytuł:
Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych = Benefits Received by the Plain of Work of Salesmen in the U.S.A.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 162 (1982) , s. 101-113. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
300

Tytuł:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
301

Autor:
Tytuł:
Analiza wyników działalności gospodarczej
Źródło:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / pod red. Anny CZUBAŁY - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 103-125 - Bibliogr.
fragment skryptu
Zobacz opis całości
302

Autor:
Tytuł:
Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej
Źródło:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / pod red. Anny CZUBAŁY - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 111-128
fragment skryptu
Zobacz opis całości
303

Tytuł:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
304

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych = The Qualifications of Shop Managers in the Light of Information Gathered from Questionnaires
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980) , s. 23-34. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
305

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 6 (150) (1979) , s. 61-65
artykuł w czasopiśmie
306

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej
Źródło:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / pod kier. Jerzego ALTKORNA - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 40-60
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
307

Autor:
Tytuł:
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978) , s. 41-56. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
308

Autor:
Tytuł:
Funkcje płac w handlu detalicznym = The Function of Wages in Retail Trade
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 37)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
habilitacja
309

Autor:
Tytuł:
Społeczna ocena płac w handlu
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (38) (1977) , s. 30-33
artykuł w czasopiśmie
310

Autor:
Tytuł:
Płace pracowników handlu detalicznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1977
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 151)
Uwagi:
Rez., summ., streszcz., Bibliogr.
monografia
311

Autor:
Tytuł:
Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego = The Pay as an Incentive of Promotion in the Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975) , s. 33-49. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
312

Autor:
Tytuł:
Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 69-76
artykuł w czasopiśmie
313

Autor:
Tytuł:
Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (115-116) (1974) , s. 80-90
artykuł w czasopiśmie
314

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacje a płynność sprzedawców = Qualifications and Selling Staff Mobility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973) , s. 43-52. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
315

Autor:
Tytuł:
Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych = The Structure of Basic and Real Wages of Shop-Assistants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972) , s. 41-57. - Rez., summ.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
316

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 3 (105) (1972) , s. 68-75
artykuł w czasopiśmie
317

Autor:
Tytuł:
Struktura płac w handlu detalicznym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
241 k. (w tym k. złoż.): il.; 30 cm + Załączniki
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/315
doktorat
318

Tytuł:
Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym = The Influence of Qualifications on Wage Level in Retail Trade
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 77-88. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
319

Autor:
Tytuł:
Międzybranżowa struktura płac w handlu
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 4 (94) (1970) , s. 40-47
artykuł w czasopiśmie
320

Autor:
Tytuł:
Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965 = The Stream of Customers in Cracow Shops in the Years 1962-1965
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969) , s. 95-122. - Summ., rez.
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
321

Autor:
Tytuł:
O potrzebie badań struktury płac w handlu
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 6 (84) (1968) , s. 12-20
artykuł w czasopiśmie
322

Autor:
Tytuł:
Wypadki przy pracy w handlu
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 13, nr 2 (74) (1967) , s. 71-81
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [168]-[173]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
2

Autor:
Tytuł:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [6]-[10]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
3

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
Opis fizyczny:
[222] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
7/KMark/1/2012/S/007
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[11]-13[23]
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [161]-[164]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
6

Autor:
Tytuł:
Formy i instrumenty marketingu społecznego
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[2]-21[22]
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Opis fizyczny:
[246] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
157/KMark/2/2011/S//63
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2010
Opis fizyczny:
[201] k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
Tytuł:
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 82-105 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Strategie marketingowe eksporterów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2009
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
22/KM/1/2009/S/486
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [3]-[6]. - Streszcz., summ.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2008
Opis fizyczny:
[147] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Program badawczy:
6/KM/1/08/S/423
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
Tytuł:
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [19]-[22]. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2008
Opis fizyczny:
13 s.; 30 cm.
Uwagi:
Sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.,
Program badawczy:
6/KM/1/08/S/423
Sygnatura:
NP-1249/Magazyn
naukowo-badawcze
16

Autor:
Tytuł:
Marketing Strategies for Creating Corporate Value
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [7]-[16]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji
Źródło:
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2005, s. 6-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1072/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Znaczenie jakości w marketingu relacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
[77] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
75/k Mark/2/2005/S/247
Sygnatura:
NP-1072/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
[49 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr.
Program badawczy:
63/Kmark/3/2004/S/173
Sygnatura:
NP-950/[1]/Magazyn
naukowo-badawcze
20

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [13]-[26] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Marketing Value Drivers
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [33]-[37]. - Summ.
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Strategie kształtowania relacji z klientami
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
[119 s.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych art.,
Program badawczy:
61/KMark/1/2004/S/171
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
23

Autor:
Tytuł:
Ocenka stoimosti klienta
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [28]-[31]
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy
Źródło:
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2004, s. [5]-[11]. - Summ.
Sygnatura:
NP-948/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Krzysztof KAPERA, Agata JONAS]2003, s. 16-31
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Cel i metoda badań
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Krzysztof KAPERA, Agata JONAS]2003, s. 137-146
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
205, [7] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
62/KMark/2/2003/067
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
22, [29] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/Kmark/3/2002/S
Sygnatura:
NP-773/2/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Cel i metoda planowanych badań
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI]2002, s. 16-21
Sygnatura:
NP-773/2/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Agata JONAS, Anna CZUBAŁA, Magdalena DOŁHASZ, Izabela ADAMSKA]2001, s. 93-114 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-773/[1]/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
48/KMark/3/2001/S
Sygnatura:
NP-773/[1]/Magazyn
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Mała prywatyzacja handlu detalicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
55 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-26/Magazyn
naukowo-badawcze
1
Accelerators for Startups in Europe / Anna SERWATKA // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 7, nr 1 (2018), s. 67-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2018.005/15030. - ISSN 2300-1240
2
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
3
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych / Anna CZUBAŁA // W: Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017. - S. 127-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-120-7
4
Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Halina WOJNAROWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-741-7
5
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej = Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
6
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 1 (2017), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
7
Corporate Social Responsibility in Marketing / Anna CZUBAŁA // Forum Scientiae Oeconomia. - vol. 4, no. 1 (2016), s. 103-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-9.pdf. - ISSN 2300-5947
8
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka" = International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship : Theory and Practice" = Medzinárodná Vedecká Konferencia na tému "Inovácie a podnikanie : teória a prax". - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 41-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64927-97-3
9
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/35-45.pdf. - ISSN 1506-2635
10
Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing = Vliânie korporativnoj socialʹnoj otvetstvennosti po razvitiû koncepcii marketinga / Anna CZUBAŁA // Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015), s. 358-369. - Summ. - Bibliogr.
11
Polityka dystrybucji małych firm / Anna CZUBAŁA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 135-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
12
Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych = Corporate Social Responsibility in Commercial Enterprises' Missions = Social'naâ otvetstvennost' v missiâh torgovyh predpriâtij / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015), s. 247-259. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
13
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 205, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-662-5
14
Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
15
Polityka dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
16
Innowacje w sektorze usług w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 405. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-617-607-663-6
17
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 722 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-208-2163-5
18
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1, t. 22 (2013), s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/25-34.pdf. - ISSN 1506-2635
19
Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers / Anna CZUBAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 253-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
20
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters / Anna CZUBAŁA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 7-11. - Summ. - ISSN 1231-7853
21
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec (A) [nr specj.], T. 3 Wartość marketingu (2013), s. 80-86. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
22
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej = Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
23
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 119-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
24
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
25
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-22-8
26
Mission in the Strategies of Polish Exporters / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
27
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2037-9
28
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 27-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
29
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 148-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
30
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters / Anna CZUBAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 92-110. - ISBN 978-83-208-2042-3
31
Social Responsibility in Corporate Communication Strategies / Anna CZUBAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 649-656. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
32
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in the Implementation of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012), s. 26-33. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
33
Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA ; aut.: Paweł CHLIPAŁA, Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 97-115. - ISBN 978-83-208-2021-8
34
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011), s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-6929
35
Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów = Social Responsibility in the Missions of Exporters / Anna CZUBAŁA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 204-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
36
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów = Social Responsibility in Corporate Marketing : the Theory and Practice of Export Activities / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe eksporterów : praca zbiorowa / pod red. Anny CZUBAŁY, Romana NIESTROJA, Jana W. WIKTORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 115-140. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
37
Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva / Anna ČUBALA // Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010), s. 56-60. - ISSN 1606-3732
38
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów / Anna CZUBAŁA // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010), s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
39
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu : księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 213-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-545-8
40
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw = Social Responsibility as a Basis for Marketing Activities of Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 431-439. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
41
Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image / Anna CZUBAŁA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 36-37
42
Strategie marketingowe eksporterów / pod red. Anny CZUBAŁY, Romana NIESTROJA, Jana W. WIKTORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
43
Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce = Marketing in the Process of NGOs Obtaining Resources in Poland / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Marketingova polìtika rozpodìlu / Ê. V. Krikovs'kij, N. S. Kosar, A. ČUBALA. - L´vìv : Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 2009. - 231 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-553-753-3
45
Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej = Marketing Tools in Image Creation of Socially Responsible Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 222-229. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
46
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR = The Forms of Cooperation between Companies and Non-profit Organizations in Implementing the Concept of CSR / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 434-439. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
47
The Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility / Anna CZUBAŁA // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 49-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
48
Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = The Role of Marketing in Social Responsibility Development / Anna CZUBAŁA // W: Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 364-376. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-26-5
49
Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych = Premises of Development and Forms of Social Marketing of Commercial Enterprises / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164999667. - ISSN 1898-6447
50
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations / Anna CZUBAŁA // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 128-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
51
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 321-327. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1785-0
52
Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka / red. nauk. Olgierd Witczak. - Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 132-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60089-72-9
53
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 11-19. - Summ. - ISSN 1506-7351
54
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Vos'ma mižnarodna konferenciâ : "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku. - [7] s. : il. ; 30 cm. - (2007), s. 8-[14]. - Summ.
55
The Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value / Anna CZUBAŁA // W: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - Brno : University of Brno, 2007. - S. 1-9. - Summ.
56
Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva = Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / ČUBALA A. // W: Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj. - Lʹvìv : Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007. - S. 193-208. - Bibliogr. - ISBN 978-966-533-631-4
57
Hurt i detal / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2006. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
58
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - 547 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
59
Determinanty kanałów dystrybucji usług = Determinants of Service Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 173-181. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=127611467. - ISSN 0208-7944
60
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
61
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 7-17. - Summ. - ISSN 1506-7351
62
Cena / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2006. - S. 159-189. - ISBN 83-900698-9-X
63
Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 53-66. - ISBN 83-911355-0-0
64
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
65
Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Marketing Research Use in Defining the Influence of Distribution on Enterprise Market Value / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1107). - S. 402-413. - Summ. - Bibliogr.
66
Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 228-235. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
67
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
68
Dystrybucja / Anna Czubała // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2006. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
69
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93841251. - ISSN 0208-7944
70
Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi = Structural and Spatial Differences of Services Demand in Enterprises / Anna CZUBAŁA // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 285-291. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
71
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków : AE, 2004. - S. 17-30. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-2-7
72
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków : Instytut Marketingu, 2004. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
73
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków : Instytut Marketingu, 2004. - S. 159-189. - ISBN 83-900698-9-X
74
Marketing Value Drivers / Anna CZUBAŁA // W: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004. - S. 125-129. - Summ. - ISBN 80-225-1904-9
75
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków : AE, 2004. - S. 128-135. - ISBN 83-911355-2-7
76
Strategie dystrybucji spółek joint venture = Distribution Strategies in Joint Ventures / Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004), s. 45-54. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
77
Ocenka stoimosti klienta / A. CZUBAŁA // W: Marketingoví doslídžennâ v Ukraїní : materíali III Mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї : 25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta. - Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2004. - S. 76-79. - ISBN 966-629-117-7
78
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa = Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 103-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 241-248. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
80
Hurt i detal / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków : Instytut Marketingu, 2004. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
81
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków : AE, 2004. - 200 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-2-7
82
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A. / Anna CZUBAŁA, Mariusz GIEMZA, Dariusz Mańko // Problemy Jakości. - R. 36, nr 6 (2004), s. 36-44. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
83
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy / Anna CZUBAŁA // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 130-136. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
84
Cena / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2003. - S. 159-190. - ISBN 83-900698-9-X
85
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 125-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
86
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2003. - S. 191-238. - ISBN 83-900698-9-X
87
Hurt i detal / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2003. - S. 239-268. - ISBN 83-900698-9-X
88
Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / pod red. Anny Skowronek-Mielczarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2003. - S. 269-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-048-3
89
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
90
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - 301 s. : wykr., rys. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-915693-0-6
91
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2002. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-1
92
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 113-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12516. - ISSN 0208-7944
93
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 129-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
94
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych = The Positive Impact of Interntationalisation on the Marketing of Trading Srvices / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju marketingu usług / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 113-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
95
Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców = Building Loyalty with Institutional Customers / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 37-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14418. - ISSN 0208-7944
96
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce / Tomasz SMOLEŃ ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 2002. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
97
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Roman NIESTRÓJ // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków : PTE. Oddział, 2002. - S. 279-300. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
98
Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa = Influence of Distribution on Enterprise's Value / Anna CZUBAŁA // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 61-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
99
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 338 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-5-1
100
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - R. 47, nr 2 (271) (2001), s. 1-6. - ISSN 0438-5403
101
Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv / A. Čubala // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Llogìstika. - no 416 (2001), s. 370-375. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
102
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 171-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
103
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2001. - 248 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1324-7
104
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2001. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-1
105
Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : materiały konferencyjne / pod. red. nauk. Jana Karwowskiego. - Szczecin : hogben, 2001. - S. 67-76. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-914853-1-5
106
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 129-138. - Summ. - ISSN 1506-7351
107
Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90. = Zamestnanost' vo vnútornom obchode Pol'ska v devät'desiatych rokoch / Anna CZUBAŁA // W: Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík. - Bratislava : Ekonomická Univerzita, 2001. - S. 16-22. - zhrn. - ISBN 80-225-1445-4
108
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 447 s., 1 k. fot. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-074-7
109
Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce = Impact of the International Character of Trade on the Distribution System / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 67-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
110
Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji = Forms of Partnership in Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Aniela Styś. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 852, t. 2). - S. 24-30. - Summ.
111
Rodzaje strategii dystrybucji = Types of Distribution Strategies / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9850. - ISSN 0208-7944
112
Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše / Anna CZUBAŁA // W: Marketing : teorìâ ì praktika. T. 2. - Âlta Lugansʹk : SUDU, 2000. - S. 113-114
113
Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor / Anna CZUBAŁA // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica : University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 47-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
114
Koncepcja produktu w marketingu międzynarodowym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Renata ZEMBURA ; [oprac. i red. nauk. Anna CZUBAŁA]. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - 26, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-037-2
115
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 2000. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
116
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców / CZUBAŁA A. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000. - S. 317-318. - ISBN 966-553-199-9
117
The Process of Internationalisation in the Polish Trade / Anna CZUBAŁA // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k : SUDU, 1999. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 3). - S. 300-305. - Bibliogr.
118
Strategie dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 123-135. - ISBN 83-911355-8-6
119
Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // Marketing i Rynek. - nr 11 (1999), s. 15-20. - ISSN 1231-7853
120
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
121
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1999. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
122
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / pod kierownictwem Jerzego ALTKORNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 37-51. - ISBN 83-911355-8-6
123
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 93-101. - Summ. - ISBN 83-911355-7-8
124
Internacjonalizacja handlu w Polsce = International Character of Trade in Poland / Anna CZUBAŁA // W: Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999. - S. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-9-4
125
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR) / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
126
Dostawa częściowa = Partial Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
127
Transakcja na dostarczanie = Business for Future Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
128
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 89-98. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
129
Centrum dystrybucji = Distribution Centre / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46-47. - ISBN 83-208-1087-6
130
Magazyn = Warehouse / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 139. - ISBN 83-208-1087-6
131
Pośrednik w kanale dystrybucji = Middleman in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 187-188. - ISBN 83-208-1087-6
132
Efektywność dystrybucji = Distribution Efficiency / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
133
Ocena pośredników = Evaluating Middlemen / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 167. - ISBN 83-208-1087-6
134
Ocena kanału dystrybucji = Evaluating of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 167. - ISBN 83-208-1087-6
135
Dostawa tranzytowa = Transit Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
136
Zapas minimalny = Buffer Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
137
Dostawa nie fakturowana = Delivery before Invoice / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
138
Zapas optymalny = Optimum Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
139
Funkcje dystrybucji = Distribution Functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 81-82. - ISBN 83-208-1087-6
140
Kanał korporacyjny = Corporate Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112-113. - ISBN 83-208-1087-6
141
Szerokość kanału dystrybucji = Breadth of Distribution Channel : Width of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 251. - ISBN 83-208-1087-6
142
Dostawa bezpośrednia = Direct Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 64-65. - ISBN 83-208-1087-6
143
Zamówienie = Order / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 276-277. - ISBN 83-208-1087-6
144
Ogólne warunki dostaw = General Terms of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 169. - ISBN 83-208-1087-6
145
Kanał kontraktowy = Contractual Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112. - ISBN 83-208-1087-6
146
Leasing operacyjny = Operating Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
147
Zapas przeciętny = Average Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
148
Koszty transportu = Freight Costs : Freight Charges / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
149
Oferta = Bid : Offer : Tender / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168. - ISBN 83-208-1087-6
150
Dystrybucja = Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 68-69. - ISBN 83-208-1087-6
151
Just-in-time = Just-in-time / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 101-102. - ISBN 83-208-1087-6
152
Niezawodność dostawy = Delivery Infallibility : Delivery Reliability / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 165. - ISBN 83-208-1087-6
153
Kanał dystrybucji = Distribution Channel : Marketing Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 111-112. - ISBN 83-208-1087-6
154
Transport = Transport / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260-261. - ISBN 83-208-1087-6
155
Taryfa przewozowa = Carriage Tariff / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 255. - ISBN 83-208-1087-6
156
Rotacja zapasów = Stock Turnover / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 214. - ISBN 83-208-1087-6
157
Kanał pośredni = Indirect Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113. - ISBN 83-208-1087-6
158
Terms of Trade = Terms of Trade / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 257. - ISBN 83-208-1087-6
159
Leasing bezpośredni = Direct Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
160
Ubytek = Loss : Shortage / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 263. - ISBN 83-208-1087-6
161
Dystrybucja ekskluzywna = Exclusive Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
162
Kontrakt = Contract / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 122-123. - ISBN 83-208-1087-6
163
Użyteczność kanału dystrybucji = Utility of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 266. - ISBN 83-208-1087-6
164
Cykl dostaw = Cycle of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 49. - ISBN 83-208-1087-6
165
Transakcja handlowa = Trade Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 259-260. - ISBN 83-208-1087-6
166
Intensywność dystrybucji = Distribution Intensity / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 98. - ISBN 83-208-1087-6
167
Normatyw zapasów = Standard Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 165. - ISBN 83-208-1087-6
168
Franchising = Franchising / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 80-81. - ISBN 83-208-1087-6
169
Kara umowna = Penalty / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113-114. - ISBN 83-208-1087-6
170
Zapas bieżący = Current Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
171
Leasing pośredni = Indirect Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
172
Akwizycja = Canvassing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 15. - ISBN 83-208-1087-6
173
Umowa kupna-sprzedaży = Agreement / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 264. - ISBN 83-208-1087-6
174
Koszty dystrybucji fizycznej = Physical Distribution Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125. - ISBN 83-208-1087-6
175
Leasing = Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
176
Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 143-149. - ISBN 83-86230-31-2
177
Zapas maksymalny = Maximum Stock / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
178
Funkcje magazynów = Warehouses Functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 83. - ISBN 83-208-1087-6
179
Kanał pionowo zintegrowany = Vertically Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 113. - ISBN 83-208-1087-6
180
Gotowość dostawy = Readiness of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 88. - ISBN 83-208-1087-6
181
Termin dostawy = Date of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 257. - ISBN 83-208-1087-6
182
Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy = Receipt of Goods Acceptance / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 168. - ISBN 83-208-1087-6
183
Koszty magazynowania = Warehouse Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 126. - ISBN 83-208-1087-6
184
Kanał bezpośredni = Direct Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110-111. - ISBN 83-208-1087-6
185
Efektywność kanału dystrybucji = Distribution Channel Efficiency / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
186
Dystrybucja fizyczna = Physical Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
187
Kanał konwencjonalny = Conventional Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 112. - ISBN 83-208-1087-6
188
Leasing finansowy = Finance Leasing / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 131. - ISBN 83-208-1087-6
189
Transakcja rzeczywista = Spot Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
190
Koszty obsługi zamówień = Order Processing Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
191
Planowanie dostawy = Delivery Plan / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 182. - ISBN 83-208-1087-6
192
System dystrybucji = System of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 249. - ISBN 83-208-1087-6
193
Motywacja pośredników = Motivation of Middlemen / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 161. - ISBN 83-208-1087-6
194
Wybór kanału dystrybucji = Choice of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 271-272. - ISBN 83-208-1087-6
195
Lider kanału dystrybucji = Channel Leader / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 133. - ISBN 83-208-1087-6
196
Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji = Influence of Contemporary Logistics Concepts on the Co-Operation Between Companies in International Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 105-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
197
Kanał alternatywny = Alternative Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
198
Optymalna partia zamówień = Economic Order Quantity / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170-171. - ISBN 83-208-1087-6
199
Funkcje pośredników = Middlemen functions / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 84. - ISBN 83-208-1087-6
200
Długość kanału dystrybucji = Lengh of Distribution Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 55-56. - ISBN 83-208-1087-6
201
Konflikt wertykalny = Vertical Conflict / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 119. - ISBN 83-208-1087-6
202
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1998. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
203
Dystrybucja intensywna = Intensive Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69. - ISBN 83-208-1087-6
204
Dystrybucja selektywna = Selective Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 69-70. - ISBN 83-208-1087-6
205
Logistyka = Logistics / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 134. - ISBN 83-208-1087-6
206
Spedycja dostawy = Forwarding / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 232. - ISBN 83-208-1087-6
207
Konflikt horyzontalny = Horizontal Conflict / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 118. - ISBN 83-208-1087-6
208
Integracja pozioma w kanale dystrybucji = Horizontal Integration in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 98. - ISBN 83-208-1087-6
209
Koszty logistyki = Logistics Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125-126. - ISBN 83-208-1087-6
210
Strategia dystrybucji = Distribution Strategy / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 237. - ISBN 83-208-1087-6
211
Dostawa produktów = Delivery of Goods / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65. - ISBN 83-208-1087-6
212
Strumienie w kanale dystrybucji = Flows in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 246-247. - ISBN 83-208-1087-6
213
Konflikty w kanale dystrybucji = Conflicts in Channel of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 119. - ISBN 83-208-1087-6
214
Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki / Anna CZUBAŁA // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 11-19. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-79-8
215
Czas dostawy = Delivery Time / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 51. - ISBN 83-208-1087-6
216
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 10-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
217
Leasing zwrotny = Sale and Leaseback / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 132. - ISBN 83-208-1087-6
218
Koszt całkowity dystrybucji fizycznej = Total Cost of Physical Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 124-125. - ISBN 83-208-1087-6
219
Opcja = Option / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170. - ISBN 83-208-1087-6
220
Koszty utraconych możliwości sprzedaży = Lost Sale Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 127. - ISBN 83-208-1087-6
221
Poziom zapasów = Stock Level / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 189. - ISBN 83-208-1087-6
222
Transakcja terminowa = Future Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
223
Faktura = Invoice / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 79. - ISBN 83-208-1087-6
224
Transakcja zabezpieczająca = Hedging Transaction / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 260. - ISBN 83-208-1087-6
225
Koszty dystrybucji = Distribution Costs / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 125. - ISBN 83-208-1087-6
226
Reklamacja dostawy = Claim of Delivery / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 213. - ISBN 83-208-1087-6
227
Kanał administrowany = Administered Channel / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
228
Dystrybucja wielokanałowa = Multiple Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // W: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego ALTKORNA i Teodora Kramera ; [aut. haseł: Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA, Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Teodor Kramer, Stefan MYNARSKI, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Leszek Żabiński]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 70-71. - ISBN 83-208-1087-6
229
Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ / ČUBALA A. // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k : SUDU, 1997. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 1). - S. 112-117
230
Integracja pionowa w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 43, nr 3 (248) (1997), s. 18-21. - ISSN 0438-5403
231
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997. - 39, [11] s. : il. ; 21 cm. - (Zeszyty Seminaryjne - Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
232
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution / Anna CZUBAŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 71-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
233
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1997. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
234
Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 7-12. - ISBN 83-87239-34-8
235
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996 / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie). - Bratislava : Vybrané problémy teórie obchodu, 1997. - S. 33-41. - ISBN 80-225-0934-5
236
Droga do odbiorcy / Anna CZUBAŁA // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1996), s. 54-58. - ISSN 1425-8315
237
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR, Halina WOJNAROWSKA // Polityka Społeczna. - R. 23, nr 2 (265) (1996), s. 12-15. - ISSN 0137-4729
238
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1996. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
239
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 176 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1039-6
240
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR, Halina WOJNAROWSKA // W: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 35-97. - Bibliogr. - ISBN 83-904507-6-3
241
Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 252-257. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
242
Wyznaczniki typu kanału dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995), s. 14-17. - ISSN 0438-5403
243
Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (665) (1995), s. 27-29. - ISSN 0137-7221
244
Dystrybucja / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Instytut Marketingu, 1995. - S. 221-284. - ISBN 83-900698-8-6
245
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 2. - Kraków : Instytut Marketingu, 1994. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-9-6
246
Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim = Researches on the Dynamics of Unemployment in Kraków Province / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 21, nr 4 (244) (1994), s. 9-11. - ISSN 0137-4729
247
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA, [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 24, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-18-1
248
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA, [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 29, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-17-3
249
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994), s. 38-46. - ISSN 0032-6186
250
Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku = Reasons of Reduction of Unemployed Number in Cracow Voivodeship in 1993 / Anna CZUBAŁA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 4 (1994), s. 30-35. - ISSN 0032-6186
251
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994. - 80 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 5 (395))
252
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : PTE, 1994. - S. 33-39
253
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu : doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec / Renata ZEMBURA ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 1993. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
254
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej / Anna CZUBAŁA // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 65-72. - ISBN 83-85719-02-4
255
Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy : Impact of Privatisation Process on Local Labour Market / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 20, nr 10 (238) (1993), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
256
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Wyd. 2. - Kraków : Instytut Marketingu, 1993. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-9-6
257
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 (1993), s. 53-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
258
Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r. = Unemployment in Kraków Voivodship over the First Half of 1991 / Anna CZUBAŁA, Halina WOJNAROWSKA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992. - [32] s. : il. ; 21 cm. - Summ. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 2 (363))
259
Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r. / Anna CZUBAŁA, Halina WOJNAROWSKA. - Kraków : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992. - 91 s. : il. ; 29 cm
260
Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego = Legal Framework and Methods Applied in Small-Scale Privatization of Retail Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 (1992), s. 19-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
261
Dystrybucja produktów / Anna CZUBAŁA // W: Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego ALTKORNA. - Kraków : Instytut Marketingu, 1992. - S. 271-312. - ISBN 83-900698-0-6
262
Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 19, nr 9 (225) (1992), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
263
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990 / Anna CZUBAŁA // W: Przeciwdziałanie bezrobociu / [red. Anna Radwańska]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 8 (348)). - S. 35-42
264
Mała prywatyzacja handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 37, nr 4 (213) (1991), s. 18-22. - ISSN 0438-5403
265
Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Halina WOJNAROWSKA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 2-3 (1991), s. 26-30
266
Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu = Criteria and Methods of the Evaluation of Labour Requirements in Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 (1991), s. 25-34. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
267
Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2 / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - s. 52-94, 3 k. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 13 (353))
268
Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Halina Wojnarowska // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 75-88
269
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina WOJNAROWSKA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - (Ekspertyzy - Informacje ; 7)
270
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 23-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
271
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 (1989), s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
272
[Recenzja] / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 4/89 (1989), s. 92-94. - Rec. pracy: J. Hausner, J. Indraszkiewicz, Samorząd załogi. Sprzeczności i perspektywy rozwoju, PWE, W-wa 1988
273
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym : zbiór zadań / red. nauk. Elżbieta BURZYM ; aut.: Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 118 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
274
System oceny i wynagradzania pracy w handlu / Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1989. - 101 s., 3 k. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 2 (309))
275
Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2 ^Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988. - S. 111-122. - ISBN 83-7016-338-6
276
Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987. - 73 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 11 (288))
277
Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2 / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 19 s. ; 24 cm
278
Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - R. 14, nr 8 (164) (1987), s. 33-34. - ISSN 0137-4729
279
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987), s. 57-64. - ISSN 0138-0419
280
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Polityka Społeczna. - R. 14, nr 9 (165) (1987), s. 24-26. - ISSN 0137-4729
281
Społeczne koszty pracy w handlu / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987. - [82] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 8 (285))
282
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987), s. 31-36. - ISSN 0438-5403
283
Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // W: Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. - Kraków : TNOiK, 1986. - S. 17-31
284
Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1986. - 91, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, ISSN 0239-7498 ; 37)
285
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym / Maria CHOMĄTOWSKA, Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
286
Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym = Relations between Directors and Employees Self-Government Representative Bodies within Firms Catering for Domestic Market / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986), s. 5-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
287
Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR // W: Procesy rynkowe : materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986 / red. nauk. Janusz Olearnik, Grażyna Światowy. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 1986. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 339). - S. 71-77
288
Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // W: Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług". - Katowice-Wisła : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, 1986. - S. 1-12
289
Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 13-17. - ISSN 0438-5403
290
Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym = Some Determinants of the Development of the Payment System in the Domestic Trade Enterprises / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 98-105. - ISSN 0079-578X
291
Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej / Jan W. WIKTOR ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 1985. - 224 k., 2 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
292
Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach / Anna CZUBAŁA // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 278-285
293
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
294
System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 4-5 (171-172) (1984), s. 21-26. - ISSN 0438-5403
295
Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Changes of Organizational Structures in Domestic Trade Vs System of Improvement of Enterprises Managing Staff under Conditions of Economic Reform / Anna CZUBAŁA // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej : praca zbiorowa / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 119-129. - Rez., summ. - Bibliogr.
296
Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej / Anna CZUBAŁA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 18, nr 1 (69) (1984), s. 29-35. - ISSN 0138-0419
297
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie / Anna CZUBAŁA, Jan SZUMILAK // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 : praca zbiorowa / pod kierunkiem nauk. Jerzego ALTKORNA. - Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4). - S. 16-44
298
Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych / Anna CZUBAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 89-99. - ISSN 0079-578X
299
Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych = Benefits Received by the Plain of Work of Salesmen in the U.S.A / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 162 (1982), s. 101-113. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
300
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / pod red. Anny CZUBAŁY. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
301
Analiza wyników działalności gospodarczej / Anna CZUBAŁA // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / pod red. Anny CZUBAŁY. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 103-125. - Bibliogr.
302
Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej / Anna CZUBAŁA // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / pod red. Anny CZUBAŁY. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 111-128
303
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / pod red. Anny CZUBAŁY. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 128 s. : il. ; 24 cm
304
Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych = The Qualifications of Shop Managers in the Light of Information Gathered from Questionnaires / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980), s. 23-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
305
Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 6 (150) (1979), s. 61-65. - ISSN 0438-5403
306
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej / A. CZUBAŁA // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / pod kier. Jerzego ALTKORNA. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 40-60
307
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975 / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 41-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
308
Funkcje płac w handlu detalicznym = The Function of Wages in Retail Trade / Anna CZUBAŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 37)
309
Społeczna ocena płac w handlu / Anna CZUBAŁA // Polityka Społeczna. - nr 2 (38) (1977), s. 30-33. - ISSN 0137-4729
310
Płace pracowników handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1977. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 151)
311
Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego = The Pay as an Incentive of Promotion in the Retail Trade / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975), s. 33-49. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
312
Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 69-76. - ISSN 0438-5403
313
Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (115-116) (1974), s. 80-90
314
Kwalifikacje a płynność sprzedawców = Qualifications and Selling Staff Mobility / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 43-52. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
315
Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych = The Structure of Basic and Real Wages of Shop-Assistants / Anna CZUBAŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 41-57. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
316
Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 3 (105) (1972), s. 68-75
317
Struktura płac w handlu detalicznym / Anna CZUBAŁA ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 1971. - 241 k. (w tym k. złoż.) : il. ; 30 cm + Załączniki. - Bibliogr.
318
Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym = The Influence of Qualifications on Wage Level in Retail Trade / Anna CZUBAŁOWA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
319
Międzybranżowa struktura płac w handlu / Anna CZUBAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 4 (94) (1970), s. 40-47
320
Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965 = The Stream of Customers in Cracow Shops in the Years 1962-1965 / Anna SERWATKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 95-122. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
321
O potrzebie badań struktury płac w handlu / Anna SERWATKA // Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 6 (84) (1968), s. 12-20
322
Wypadki przy pracy w handlu / Anna SERWATKA // Handel Wewnętrzny. - R. 13, nr 2 (74) (1967), s. 71-81
323
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [168]-[173]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
324
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [6]-[10]. - Summ.
325
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - [222] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art.
326
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[11]-13[23]
327
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools / Anna CZUBAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [161]-[164]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
328
Formy i instrumenty marketingu społecznego / Anna CZUBAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[2]-21[22]
329
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [246] s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art.
330
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - [201] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
331
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE / Anna CZUBAŁA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
332
Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów / Anna CZUBAŁA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 82-105. - Bibliogr.
333
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
334
Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji = Assumtions and Directions of Changes in Distribution Channels / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [3]-[6]. - Streszcz., summ.
335
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2008]. - [147] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach
336
Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji = Customer's Management Results Card as a Tool of Marketing Relations / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [19]-[22]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
337
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 13 s. ; 30 cm. - Sprawozdanie z badań statutowych realizowanych w 2008 r.
338
Marketing Strategies for Creating Corporate Value / Anna CZUBAŁA // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [7]-[16]. - Summ.
339
Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji / Anna CZUBAŁA // W: Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2005), s. 6-26. - Bibliogr.
340
Znaczenie jakości w marketingu relacji / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - [77] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
341
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. [1] / kierownik tematu - Jan W. WIKTOR ; autorzy: Anna CZUBAŁA, Renata ZEMBURA, Jan W. WIKTOR. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004]. - [49 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr.
342
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [13]-[26]. - Bibliogr.
343
Marketing Value Drivers / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [33]-[37]. - Summ.
344
Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004]. - [119 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art.
345
Ocenka stoimosti klienta / A. CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [28]-[31]
346
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy / Anna CZUBAŁA // W: Strategie kształtowania relacji z klientami / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2004]), s. [5]-[11]. - Summ.
347
Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Krzysztof KAPERA, Agata JONAS]. - ([2003]), s. 16-31
348
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Krzysztof KAPERA, Agata JONAS]. - ([2003]), s. 137-146
349
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Anna CZUBAŁA, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Krzysztof KAPERA, Agata JONAS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2003]. - 205, [7] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
350
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI]. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002]. - 22, [29] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
351
Cel i metoda planowanych badań / Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI]. - ([2002]), s. 16-21
352
Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów / Anna CZUBAŁA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Agata JONAS, Anna CZUBAŁA, Magdalena DOŁHASZ, Izabela ADAMSKA]. - ([2001]), s. 93-114. - Bibliogr.
353
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA ; [autorzy: Roman NIESTRÓJ, Marek RAWSKI, Piotr HADRIAN, Krzysztof JONAS, Agata JONAS, Anna CZUBAŁA, Magdalena DOŁHASZ, Izabela ADAMSKA]. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001]. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
354
Mała prywatyzacja handlu detalicznego / Jerzy ALTKORN, Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 55 k. : il. ; 30 cm
1
Serwatka A., (2018), Accelerators for Startups in Europe, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 7, nr 1, s. 67-81; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/view/CJFA.2018.005/15030
2
Czubała A., (2018), Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 265-266.
3
Czubała A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych. [W:] Skowronek-Mielczarek (red.), Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, s. 127-140.
4
Czubała A., Jonas A., Wojnarowska H., (2017), Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 154 s.
5
Czubała A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 41-48.
6
Czubała A., (2017), Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 16-22.
7
Czubała A., (2016), Corporate Social Responsibility in Marketing, "Forum Scientiae Oeconomia", vol. 4, no. 1, s. 103-111; http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-9.pdf
8
Czubała A., (2016), Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka", Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 41-42.
9
Czubała A., (2015), Innowacje w sektorze usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 26, nr 1, s. 35-45; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/35-45.pdf
10
Czubała A., (2015), Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing, "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo", no. 34-35, č. 1, s. 358-369.
11
Czubała A., (2015), Polityka dystrybucji małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-146.
12
Czubała A., (2015), Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2010-2015, s. 247-259.
13
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2014), Zarządzanie marketingiem: trendy, strategie, instrumenty: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 205, [2] s.
14
Czubała A., (2014), Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem: trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21-36.
15
Czubała A., (2014), Polityka dystrybucji. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-173.
16
Czubała A., (2014), Innowacje w sektorze usług w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu: marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L\'viv, 6-8 listopada 2014 r, L\'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 405.
17
Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), (2014), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 722 s.
18
Czubała A., (2013), Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", nr 1, t. 22, s. 25-34; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/25-34.pdf
19
Czubała A., (2013), Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 253-260.
20
Czubała A., (2013), Misje polskich eksporterów, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 7-11.
21
Czubała A., (2013), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", Maj-czerwiec (A) [nr specj.], T. 3 Wartość marketingu, s. 80-86.
22
Czubała A., (2012), Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 53-68.
23
Czubała A., (2012), Cena. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 119-147.
24
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
25
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2012), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 283 s.
26
Czubała A., (2012), Mission in the Strategies of Polish Exporters. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 443-444.
27
Czubała A. (red.), (2012), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 294 s.
28
Czubała A., (2012), Formy i instrumenty marketingu społecznego. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-50.
29
Czubała A., (2012), Dystrybucja. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 148-199.
30
Czubała A., (2012), Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 92-110.
31
Czubała A., (2012), Social Responsibility in Corporate Communication Strategies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 649-656.
32
Czubała A., (2012), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka, s. 26-33.
33
Czubała A., (2012), Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 97-115.
34
Czubała A., (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 58-66.
35
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 204-212.
36
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw: teoria i praktyka eksporterów. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów: praca zbiorowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-140.
37
Czubała A., (2010), Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva, "Marketing v Ukraïnì", No 4(62), s. 56-60.
38
Czubała A., (2010), Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection", iss. 2(16), s. 29-37.
39
Czubała A., (2010), Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa. [W:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu: księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 213-227.
40
Czubała A., (2010), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 431-439.
41
Czubała A., (2010), Social Responsibility - an Instrument for Creating the Corporate Image. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns\'ka Asociaciâ Marketingu, s. 36-37.
42
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2010), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 291 s.
43
Czubała A., (2009), Marketing w procesie pozyskiwania zasobów przez organizacje pozarządowe w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 5-18.
44
Krikovs'kij Ê., Kosar N., Čubala A., (2009), Marketingova polìtika rozpodìlu, L´vìv : Vidavnictvo Nacìonal´nogo unìversitetu "L´vìvs´ka polìtehnìka", 231 s.
45
Czubała A., (2009), Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 222-229.
46
Czubała A., (2009), Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 434-439.
47
Czubała A., (2009), Role of Marketing in Implementing the Concept of Corporate Social Responsibility. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate\'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast\'): zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 49-53.
48
Czubała A., (2009), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Karasiewicz G. (red.), Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 364-376.
49
Czubała A., (2009), Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 57-69; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164999667
50
Czubała A., (2008), Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 128-133.
51
Czubała A., (2008), Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing: strategie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 321-327.
52
Czubała A., (2008), Partnerstwo jako czynnik wzrostu efektywności kanałów dystrybucji. [W:] Witczak O. (red.), Budowanie związków z klientami na rynku business to business: teoria i praktyka, Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. 132-142.
53
Czubała A., (2008), Marketing Strategies for Creating Corporate Value, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 11-19.
54
Czubała A., (2007), Marketing Strategies for Creating Corporate Value. [W:] Vos\'ma mižnarodna konferenciâ: "Marketing v Ukraïni" 23-24 listopada 2007 roku, s. 8-[14].
55
Czubała A., (2007), Role of Marketing in the Process of Creating Corporate Market Value. [W:] Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, Brno : University of Brno, s. 1-9.
56
Czubała A., (2007), Rolʹ distribucìï u pobudovì rinkovoï vartostì pìdpriêmstva. [W:] Krikavsʹkij Ê., Čuhraj N. (red.), Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt", Lʹvìv : Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", s. 193-208.
57
Czubała A., (2006), Hurt i detal. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
58
Czubała A. (red.), (2006), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa: międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 547 s.
59
Czubała A., (2006), Determinanty kanałów dystrybucji usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 173-181; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=127611467
60
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
61
Czubała A., Jonas A., (2006), Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 7-17.
62
Czubała A., (2006), Cena. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-189.
63
Czubała A., (2006), Rola dystrybucji w budowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa: międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 53-66.
64
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets: Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
65
Czubała A., Jonas A., (2006), Wykorzystanie badań marketingowych w określaniu wpływu dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; nr 1107), Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 402-413.
66
Czubała A., (2006), Strategia dystrybucji jako czynnik wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 228-235.
67
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
68
Czubała A., (2006), Dystrybucja. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
69
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93841251
70
Czubała A., (2005), Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie popytu przedsiębiorstw na usługi. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing: strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 285-291.
71
Czubała A., (2004), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 17-30.
72
Czubała A., (2004), Dystrybucja. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
73
Czubała A., (2004), Cena. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-189.
74
Czubała A., (2004), Marketing Value Drivers. [W:] Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore: Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 125-129.
75
Czubała A., Kapera K., (2004), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 128-135.
76
Czubała A., Zembura R., (2004), Strategie dystrybucji spółek joint venture, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 2, s. 45-54.
77
Czubała A., (2004), Ocenka stoimosti klienta. [W:] Marketingoví doslídžennâ v Ukraїní: materíali III Mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї : 25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta, Kiïv : Kiïvs\'kij nacìonal\'nij torgovel\'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 76-79.
78
Czubała A., (2004), Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 103-111.
79
Czubała A., (2004), Pomiar i ocena wartości klientów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 241-248.
80
Czubała A., (2004), Hurt i detal. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
81
Czubała A., Niestrój R. (red.), (2004), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, 200 s.
82
Czubała A., Giemza M., Mańko D., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A., "Problemy Jakości", R. 36, nr 6, s. 36-44.
83
Czubała A., (2004), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 130-136.
84
Czubała A., (2003), Cena. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 159-190.
85
Czubała A., (2003), Ocena wartości klienta dla firmy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 125-131.
86
Czubała A., (2003), Dystrybucja. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-238.
87
Czubała A., (2003), Hurt i detal. [W:] Altkorna (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 239-268.
88
Czubała A., (2003), Marketingowe nośniki rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Skowronek-Mielczarek (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek: 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 269-276.
89
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing: przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
90
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2002), Kierunki rozwoju marketingu usług: teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 301 s.
91
Czubała A., (2002), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
92
Czubała A., (2002), Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 113-120; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12516
93
Czubała A., (2002), Rola dystrybucji w strategiach konkurencji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 129-138.
94
Czubała A., (2002), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług handlowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 113-120.
95
Czubała A., (2002), Proces budowania lojalności instytucjonalnych nabywców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 37-44; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14418
96
Smoleń T., (2002), Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce, Prom. Czubała A., Kraków : , 262 k.
97
Czubała A., Jonas A., Niestrój R., (2002), Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 279-300.
98
Czubała A., (2002), Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 61-70.
99
Czubała A. (red.), (2002), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 338 s.
100
Czubała A., Wiktor J., (2001), Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna, "Handel Wewnętrzny", R. 47, nr 2 (271), s. 1-6.
101
Czubała A., (2001), Spìvpracâ učasnikìv kanalìv distribucìïv realìzacìï strategi efektivnogo obslugovuvannâ pokupcìv, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Llogìstika", no 416, s. 370-375.
102
Czubała A., (2001), Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku: księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 171-180.
103
Czubała A., (2001), Dystrybucja produktów, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 248 s.
104
Czubała A., (2001), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
105
Czubała A., (2001), Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw. [W:] Karwowskiego (red.), Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw: materiały konferencyjne, Szczecin : hogben, s. 67-76.
106
Czubała A., (2001), Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 129-138.
107
Czubała A., (2001), Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 90.. [W:] Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík, Bratislava : Ekonomická Univerzita, s. 16-22.
108
Czubała A., Wiktor J. (red.), (2001), Marketing u progu XXI wieku: księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 447 s., 1 k. fot.
109
Czubała A., (2000), Wpływ internacjonalizacji handlu na zmiany systemu dystrybucji w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 67-75.
110
Czubała A., (2000), Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Styś A. (red.), Marketing - przełom wieków: paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; nr 852, t. 2), Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 24-30.
111
Czubała A., (2000), Rodzaje strategii dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 37-45; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9850
112
Czubała A., (2000), Barʹery razvitiâ marketingovoj orientirovki predpriâtij v Polʹše. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, T. 2, Âlta Lugansʹk : SUDU, s. 113-114.
113
Czubała A., (2000), Distribution Strategies of International Enterprises as a Competition Factor. [W:] Ďad\'o J., Wiktor J. (red.), Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium, Cracow : University of Economics ; Banská Bystrica : Matej Bel University, s. 47-53.
114
Zembura R., (2000), Koncepcja produktu w marketingu międzynarodowym: pomocnicze materiały dydaktyczne, Czubała A. (red. nauk.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 26, [1] s.
115
Czubała A., (2000), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
116
Czubała A., (2000), Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo Nacìonal\'nogo unìversitetu "L\'vìvs\'ka polìtehnìka", s. 317-318.
117
Czubała A., (1999), Process of Internationalisation in the Polish Trade. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, Lugans\'k : SUDU, s. 300-305.
118
Czubała A., (1999), Strategie dystrybucji. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce: raport z badań : praca zbiorowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 123-135.
119
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 15-20.
120
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 23-34.
121
Czubała A., (1999), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
122
Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce: raport z badań : praca zbiorowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37-51.
123
Czubała A., (1999), Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 93-101.
124
Czubała A., (1999), Internacjonalizacja handlu w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing: koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 215-222.
125
Czubała A., (1999), Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 67-74.
126
Czubała A., (1998), Dostawa częściowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65.
127
Czubała A., (1998), Transakcja na dostarczanie. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 260.
128
Czubała A., (1998), Marketing partnerski w kanałach dystrybucji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 89-98.
129
Czubała A., (1998), Centrum dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 46-47.
130
Czubała A., (1998), Magazyn. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 139.
131
Czubała A., (1998), Pośrednik w kanale dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 187-188.
132
Czubała A., (1998), Efektywność dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75.
133
Czubała A., (1998), Ocena pośredników. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 167.
134
Czubała A., (1998), Ocena kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 167.
135
Czubała A., (1998), Dostawa tranzytowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65.
136
Czubała A., (1998), Zapas minimalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277.
137
Czubała A., (1998), Dostawa nie fakturowana. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65.
138
Czubała A., (1998), Zapas optymalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277.
139
Czubała A., (1998), Funkcje dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 81-82.
140
Czubała A., (1998), Kanał korporacyjny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 112-113.
141
Czubała A., (1998), Szerokość kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 251.
142
Czubała A., (1998), Dostawa bezpośrednia. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 64-65.
143
Czubała A., (1998), Zamówienie. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 276-277.
144
Czubała A., (1998), Ogólne warunki dostaw. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 169.
145
Czubała A., (1998), Kanał kontraktowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 112.
146
Czubała A., (1998), Leasing operacyjny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 132.
147
Czubała A., (1998), Zapas przeciętny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277.
148
Czubała A., (1998), Koszty transportu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 127.
149
Czubała A., (1998), Oferta. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 168.
150
Czubała A., (1998), Dystrybucja. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 68-69.
151
Czubała A., (1998), Just-in-time. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 101-102.
152
Czubała A., (1998), Niezawodność dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 165.
153
Czubała A., (1998), Kanał dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 111-112.
154
Czubała A., (1998), Transport. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 260-261.
155
Czubała A., (1998), Taryfa przewozowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 255.
156
Czubała A., (1998), Rotacja zapasów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 214.
157
Czubała A., (1998), Kanał pośredni. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 113.
158
Czubała A., (1998), Terms of Trade. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 257.
159
Czubała A., (1998), Leasing bezpośredni. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 131.
160
Czubała A., (1998), Ubytek. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 263.
161
Czubała A., (1998), Dystrybucja ekskluzywna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 69.
162
Czubała A., (1998), Kontrakt. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 122-123.
163
Czubała A., (1998), Użyteczność kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 266.
164
Czubała A., (1998), Cykl dostaw. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 49.
165
Czubała A., (1998), Transakcja handlowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 259-260.
166
Czubała A., (1998), Intensywność dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 98.
167
Czubała A., (1998), Normatyw zapasów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 165.
168
Czubała A., (1998), Franchising. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 80-81.
169
Czubała A., (1998), Kara umowna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 113-114.
170
Czubała A., (1998), Zapas bieżący. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277.
171
Czubała A., (1998), Leasing pośredni. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 132.
172
Czubała A., (1998), Akwizycja. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15.
173
Czubała A., (1998), Umowa kupna-sprzedaży. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264.
174
Czubała A., (1998), Koszty dystrybucji fizycznej. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 125.
175
Czubała A., (1998), Leasing. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 131.
176
Czubała A., (1998), Determinanty rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji. [W:] Marketing 2001: XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 143-149.
177
Czubała A., (1998), Zapas maksymalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277.
178
Czubała A., (1998), Funkcje magazynów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 83.
179
Czubała A., (1998), Kanał pionowo zintegrowany. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 113.
180
Czubała A., (1998), Gotowość dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 88.
181
Czubała A., (1998), Termin dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 257.
182
Czubała A., (1998), Odbiór ilościowo-jakościowy dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 168.
183
Czubała A., (1998), Koszty magazynowania. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 126.
184
Czubała A., (1998), Kanał bezpośredni. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 110-111.
185
Czubała A., (1998), Efektywność kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75.
186
Czubała A., (1998), Dystrybucja fizyczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 69.
187
Czubała A., (1998), Kanał konwencjonalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 112.
188
Czubała A., (1998), Leasing finansowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 131.
189
Czubała A., (1998), Transakcja rzeczywista. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 260.
190
Czubała A., (1998), Koszty obsługi zamówień. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 127.
191
Czubała A., (1998), Planowanie dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 182.
192
Czubała A., (1998), System dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 249.
193
Czubała A., (1998), Motywacja pośredników. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161.
194
Czubała A., (1998), Wybór kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 271-272.
195
Czubała A., (1998), Lider kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 133.
196
Czubała A., (1998), Wpływ nowoczesnych koncepcji logistycznych na współpracę przedsiębiorstw w międzynarodowych kanałach dystrybucji. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego: materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 105-110.
197
Czubała A., (1998), Kanał alternatywny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 110.
198
Czubała A., (1998), Optymalna partia zamówień. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 170-171.
199
Czubała A., (1998), Funkcje pośredników. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 84.
200
Czubała A., (1998), Długość kanału dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55-56.
201
Czubała A., (1998), Konflikt wertykalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 119.
202
Czubała A., (1998), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
203
Czubała A., (1998), Dystrybucja intensywna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 69.
204
Czubała A., (1998), Dystrybucja selektywna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 69-70.
205
Czubała A., (1998), Logistyka. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 134.
206
Czubała A., (1998), Spedycja dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 232.
207
Czubała A., (1998), Konflikt horyzontalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 118.
208
Czubała A., (1998), Integracja pozioma w kanale dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 98.
209
Czubała A., (1998), Koszty logistyki. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 125-126.
210
Czubała A., (1998), Strategia dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 237.
211
Czubała A., (1998), Dostawa produktów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65.
212
Czubała A., (1998), Strumienie w kanale dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 246-247.
213
Czubała A., (1998), Konflikty w kanale dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 119.
214
Czubała A., (1998), Nowoczesne koncepcje marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 11-19.
215
Czubała A., (1998), Czas dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 51.
216
Czubała A., (1998), Strategie integracji w kanałach dystrybucji. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998: prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 10-14.
217
Czubała A., (1998), Leasing zwrotny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 132.
218
Czubała A., (1998), Koszt całkowity dystrybucji fizycznej. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 124-125.
219
Czubała A., (1998), Opcja. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 170.
220
Czubała A., (1998), Koszty utraconych możliwości sprzedaży. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 127.
221
Czubała A., (1998), Poziom zapasów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 189.
222
Czubała A., (1998), Transakcja terminowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 260.
223
Czubała A., (1998), Faktura. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79.
224
Czubała A., (1998), Transakcja zabezpieczająca. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 260.
225
Czubała A., (1998), Koszty dystrybucji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 125.
226
Czubała A., (1998), Reklamacja dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 213.
227
Czubała A., (1998), Kanał administrowany. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 110.
228
Czubała A., (1998), Dystrybucja wielokanałowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 70-71.
229
Czubała A., (1997), Ètapy proektirovaniâ kanalov raspredeleniâ. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, Lugans\'k : SUDU, s. 112-117.
230
Czubała A., (1997), Integracja pionowa w kanałach dystrybucji, "Handel Wewnętrzny", R. 43, nr 3 (248), s. 18-21.
231
Czubała A., Wiktor J., (1997), Wpływ prywatyzacji na rynek pracy: z doświadczeń regionu krakowskiego, Kraków : Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 39, [11] s.
232
Czubała A., (1997), Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 71-82.
233
Czubała A., (1997), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
234
Czubała A., (1997), Rozwój partnerstwa w kanałach dystrybucji. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-12.
235
Czubała A., Wiktor J., (1997), Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996. [W:] Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie), Bratislava : Vybrané problémy teórie obchodu, s. 33-41.
236
Czubała A., (1996), Droga do odbiorcy, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 54-58.
237
Czubała A., Wiktor J., Wojnarowska H., (1996), Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy, "Polityka Społeczna", R. 23, nr 2 (265), s. 12-15.
238
Czubała A., (1996), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
239
Czubała A., (1996), Dystrybucja produktów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 176 s.
240
Czubała A., Wiktor J., Wojnarowska H., (1996), Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. [W:] Bednarski M. (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 35-97.
241
Czubała A., (1995), Formy pionowej integracji w kanałach dystrybucji. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 252-257.
242
Czubała A., (1995), Wyznaczniki typu kanału dystrybucji, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6 (238-239), s. 14-17.
243
Czubała A., (1995), Kooperacja i konflikty w kanałach dystrybucji, "Przegląd Organizacji", nr 7 (665), s. 27-29.
244
Czubała A., (1995), Dystrybucja. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 221-284.
245
Czubała A., (1994), Dystrybucja produktów. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 271-312.
246
Czubała A., (1994), Z badań nad dynamiką bezrobocia w woj.krakowskim, "Polityka Społeczna", R. 21, nr 4 (244), s. 9-11.
247
Czubała A., (1994), Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji: pomocnicze materiały dydaktyczne, Mynarski S. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 24, [1] s.
248
Czubała A., (1994), Pośrednicy w kanałach dystrybucji: pomocnicze materiały dydaktyczne, Mynarski S. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 29, [1] s.
249
Czubała A., Wiktor J., (1994), Założenia i cele strategii rynku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 36, nr 6, s. 38-46.
250
Czubała A., (1994), Przyczyny zmniejszenia się liczby bezrobotnych w woj. krakowskim w 1993 roku, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 36, nr 4, s. 30-35.
251
Czubała A., Wiktor J., (1994), Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim, (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 5 (395)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 80 s.
252
Czubała A., Wiktor J., (1994), Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu. [W:] Kozioł L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 33-39.
253
Zembura R., (1993), Motywacyjna funkcja wynagrodzeń pracowników handlu: doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec, Prom. Czubała A., Kraków : , 218 k.
254
Czubała A., (1993), Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany: Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 65-72.
255
Czubała A., (1993), Wpływ prywatyzacji na lokalny rynek pracy: Impact of Privatisation Process on Local Labour Market, "Polityka Społeczna", R. 20, nr 10 (238), s. 18-19.
256
Czubała A., (1993), Dystrybucja produktów. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 271-312.
257
Czubała A., (1993), Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 411, s. 53-64.
258
Czubała A., Wojnarowska H., (1992), Bezrobocie na rynku pracy w województwie krakowskim w I półroczu 1991 r., (Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 2 (363)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, [32] s.
259
Czubała A., Wojnarowska H., (1992), Bezrobocie - stan i przeciwdziałanie w woj. krakowskim w 1991 r., Kraków : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 91 s.
260
Czubała A., (1992), Podstawy prawne i metody małej prywatyzacji handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 372, s. 19-26.
261
Czubała A., (1992), Dystrybucja produktów. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Kraków : Instytut Marketingu, s. 271-312.
262
Czubała A., (1992), Prywatyzacja i bezrobocie w woj. krakowskim, "Polityka Społeczna", R. 19, nr 9 (225), s. 8-9.
263
Czubała A., (1991), Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w roku 1990. [W:] Radwańska A. (red.), Przeciwdziałanie bezrobociu: (praca zbiorowa) (Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; z. 8 (348)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 35-42.
264
Czubała A., (1991), Mała prywatyzacja handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 37, nr 4 (213), s. 18-22.
265
Czubała A., Wojnarowska H., (1991), Ekonomiczne uwarunkowania bezrobocia w województwie krakowskim w 1990 roku, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 33, nr 2-3, s. 26-30.
266
Czubała A., (1991), Kryteria i metody oceny wymagań pracy w handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 368, s. 25-34.
267
Czubała A., Wojnarowska H., (1991), Bezrobocie w województwie krakowskim w 1990 roku. Cz. 2, (Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 13 (353)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 52-94, 3 k. złoż.
268
Czubała A., Wojnarowska H., (1991), Skuteczność środków przeciwdziałania bezrobociu w województwie krakowskim w 1990 roku. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych: bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 75-88.
269
Czubała A., Surdykowska S., Wojnarowska H., (1990), Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 42 s.
270
Czubała A., Wiktor J., (1990), Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 23-34.
271
Czubała A., (1989), Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 37-47.
272
Czubała A., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 4/89, s. 92-94.
273
Czubała A., Rawski M., (1989), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym: zbiór zadań, Burzym E. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 s.
274
Czubała A., (1989), System oceny i wynagradzania pracy w handlu, (Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 2 (309)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 101 s., 3 k. złoż.
275
Czubała A., (1988), Wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwach handlowych. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług: materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 2, Uwarunkowania wewnętrzne aktywizacji przedsiębiorstw, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 111-122.
276
Czubała A., Zembura R., (1987), Wpływ zakładowych systemów wynagradzania na relacje płac w przedsiębiorstwach handlowych, (Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 11 (288)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 73 s.
277
Czubała A., (1987), Przewodnik do seminarium kursowego na studiach ekonomicznych. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 19 s.
278
Czubała A., (1987), Koszty pracy a efektywność gospodarowania : konferencja w Krakowie, "Polityka Społeczna", R. 14, nr 8 (164), s. 33-34.
279
Czubała A., Wiktor J., (1987), Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 21, nr 1 (81), s. 57-64.
280
Czubała A., Wiktor J., (1987), Struktura społeczna kosztów pracy w handlu, "Polityka Społeczna", R. 14, nr 9 (165), s. 24-26.
281
Czubała A., Wiktor J., (1987), Społeczne koszty pracy w handlu, (Studia i Materiały - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 8 (285)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, [82] s.
282
Czubała A., Wiktor J., (1987), Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny, "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 6 (191), s. 31-36.
283
Altkorn J., Czubała A., (1986), Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych. [W:] Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych, Kraków : TNOiK, s. 17-31.
284
Altkorn J., Czubała A., (1986), Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, (Monografie i Syntezy - Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 37), Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 91, [1] s.
285
Chomątowska M., Czubała A., (1986), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 110 s.
286
Altkorn J., Czubała A., (1986), Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 231, s. 5-25.
287
Czubała A., Wiktor J., (1986), Narzędzia centralnej regulacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych. [W:] Olearnik J., Światowy G. (red.), Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; nr 339), Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 71-77.
288
Czubała A., (1986), Uwarunkowania aktywności rad pracowniczych w przedsiębiorstwach handlowych. [W:] Materiały na konferencję naukową organizowaną przez Branżową Radę Koordynacyjną Kół PTE Obrotu Towarowego i Drobnej Wytwórczości nt. "Czynnik ludzki - stan i perspektywy w świetle aktualnych zadań handlu i usług", Katowice-Wisła : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Katowicach, s. 1-12.
289
Czubała A., (1985), Rola samorządu pracowniczego w tworzeniu zakładowych systemów wynagrodzeń, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 13-17.
290
Czubała A., (1985), Uwarunkowania rozwoju zakładowych systemów wynagradzania w handlu wewnętrznym, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 98-105.
291
Wiktor J., (1985), Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej, Prom. Czubała A., Kraków : , 224 k., 2 k. złoż.
292
Czubała A., (1985), Równowaga rynkowa a system wynagradzania w przedsiębiorstwach. [W:] Problemy równowagi rynkowej: konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część trzecia - Podmiotowość uczestników rynku a równowaga towarowo-pieniężna, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 278-285.
293
Czubała A., (1984), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
294
Czubała A., (1984), System wynagradzania w przedsiębiorstwach handlowych w warunkach reformy gospodarczej, "Handel Wewnętrzny", R. 30, nr 4-5 (171-172), s. 21-26.
295
Czubała A., (1984), Zmiany struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym a system doskonalenia kadry kierowniczej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej. [W:] Altkorn J. (red.), Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej: praca zbiorowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-129.
296
Czubała A., (1984), Doskonalenie kadry kierowniczej spółdzielni spożywców w warunkach reformy gospodarczej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 18, nr 1 (69), s. 29-35.
297
Czubała A., Szumilak J., (1983), Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. [W:] Altkorn J. (red.), Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1: praca zbiorowa, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 16-44.
298
Czubała A., (1983), Reforma gospodarcza a system motywacji w przedsiębiorstwach handlowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 89-99.
299
Czubała A., (1982), Świadczenia z tytułu pracy sprzedawców w Stanach Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 162, s. 101-113.
300
Czubała A. (red.), (1982), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 125 s.
301
Czubała A., (1982), Analiza wyników działalności gospodarczej. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych: praca zbiorowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 103-125.
302
Czubała A., (1980), Marże, koszty i wyniki działalności gospodarczej. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych: praca zbiorowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-128.
303
Czubała A. (red.), (1980), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 s.
304
Czubała A., (1980), Kwalifikacje kierowników sklepów w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 23-34.
305
Czubała A., (1979), Wyznaczniki zmian struktury kwalifikacji prawników sieci detalicznej, "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 6 (150), s. 61-65.
306
Czubała A., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników sieci detalicznej. [W:] Altkorn J. (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 40-60.
307
Czubała A., (1978), Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 41-56.
308
Czubała A., (1977), Funkcje płac w handlu detalicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 224 s.
309
Czubała A., (1977), Społeczna ocena płac w handlu, "Polityka Społeczna", nr 2 (38), s. 30-33.
310
Czubała A., (1977), Płace pracowników handlu detalicznego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 99 s.
311
Czubała A., (1975), Płaca jako bodziec awansu pracowników handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 73, s. 33-49.
312
Czubała A., (1975), Warunki skuteczności organizacji płac sprzedawców, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 69-76.
313
Czubała A., (1974), Wpływ agencyjnej formy handlu na poziom usług i wyniki ekonomiczne sklepów, "Handel Wewnętrzny", nr 1-2 (115-116), s. 80-90.
314
Czubała A., (1973), Kwalifikacje a płynność sprzedawców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 59, s. 43-52.
315
Czubała A., (1972), Struktura płac zasadniczych i rzeczywistych pracowników sklepowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 45, s. 41-57.
316
Czubała A., (1972), Ekonometryczna analiza czynników kształtujących poziom płac pracowników handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 18, nr 3 (105), s. 68-75.
317
Czubała A., (1971), Struktura płac w handlu detalicznym, Prom. Altkorn J., Kraków : , 241 k. (w tym k. złoż.)
318
Czubałowa A., (1971), Wpływ kwalifikacji na poziom płac w handlu detalicznym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 77-88.
319
Czubała A., (1970), Międzybranżowa struktura płac w handlu, "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 4 (94), s. 40-47.
320
Serwatka A., (1969), Nurt nabywców w sklepach miasta Krakowa w latach 1962-1965, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 39, s. 95-122.
321
Serwatka A., (1968), O potrzebie badań struktury płac w handlu, "Handel Wewnętrzny", R. 14, nr 6 (84), s. 12-20.
322
Serwatka A., (1967), Wypadki przy pracy w handlu, "Handel Wewnętrzny", R. 13, nr 2 (74), s. 71-81.
323
Czubała A., ([2013]), Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [168]-[173].
324
Czubała A., ([2013]), Misje polskich eksporterów. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [6]-[10].
325
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, (2013), Czubała A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [222] s.
326
Czubała A., (2013), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[11]-13[23].
327
Czubała A., ([2013]), Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [161]-[164].
328
Czubała A., (2012), Formy i instrumenty marketingu społecznego. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[2]-21[22].
329
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, (2012), Czubała A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [246] s.
330
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, (2010), Czubała A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [201] k.
331
Czubała A., (2010), Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach UE. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
332
Czubała A., (2009), Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw: teoria i praktyka eksporterów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 82-105.
333
Strategie marketingowe eksporterów, (2009), Czubała A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 264 k.
334
Czubała A., (2008), Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [3]-[6].
335
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. Cz. [2], (2008), Czubała A. (kier.), [Kraków : Akademia Ekonomiczna, [147] s.
336
Czubała A., (2008), Karta Wyników Zarządzania Klientami jako narzędzie marketingu relacji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [19]-[22].
337
Kierunki zmian strategii marketingowych przedsiębiorstw, (2008), Czubała A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 13 s.
338
Czubała A., (2008), Marketing Strategies for Creating Corporate Value. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [7]-[16].
339
Czubała A., (2005), Partnerskie relacje w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Znaczenie jakości w marketingu relacji, s. 6-26.
340
Znaczenie jakości w marketingu relacji, (2005), Czubała A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [77] s.
341
Czubała A., Zembura R., Wiktor J., (2004), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Cz. [1], Wiktor J. (kier.), [Kraków : Akademia Ekonomiczna, [49 s.]
342
Czubała A., ([2004]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [13]-[26].
343
Czubała A., ([2004]), Marketing Value Drivers. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [33]-[37].
344
Strategie kształtowania relacji z klientami, (2004), Czubała A. (kier.), [Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [119 s.]
345
Czubała A., ([2004]), Ocenka stoimosti klienta. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [28]-[31].
346
Czubała A., ([2004]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania relacji z klientami, s. [5]-[11].
347
Czubała A., ([2003]), Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 16-31.
348
Czubała A., Kapera K., ([2003]), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 137-146.
349
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], (2003), Czubała A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205, [7] s.
350
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2, (2002), Czubała A. (kier.), [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22, [29] s.
351
Czubała A., Hadrian P., Rawski M., ([2002]), Cel i metoda planowanych badań. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2, s. 16-21.
352
Czubała A., ([2001]), Koszty dystrybucji w strategiach obsługi instytucjonalnych klientów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 93-114.
353
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], (2001), Czubała A. (kier.), [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
354
Altkorn J., Czubała A., (1990), Mała prywatyzacja handlu detalicznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
1
@article{UEK:2168327523,
author = "Serwatka Anna",
title = "Accelerators for Startups in Europe",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 7, 1",
pages = "67-81",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168328129,
author = "Czubała Anna",
title = "Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "265-266",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
3
@inbook{UEK:2168313321,
author = "Czubała Anna",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem innowacji marketingowych",
booktitle = "Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych",
pages = "127-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-8030-120-7",
}
4
@book{UEK:2168318791,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Wojnarowska Halina",
title = "Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-741-7",
}
5
@article{UEK:2168318567,
author = "Czubała Anna",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "41-48",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168314731,
author = "Czubała Anna",
title = "Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "16-22",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168305399,
author = "Czubała Anna",
title = "Corporate Social Responsibility in Marketing",
journal = "Forum Scientiae Oeconomia",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "103-111",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168310339,
author = "Czubała Anna",
title = "Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw",
journal = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka"",
pages = "41-42",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2016",
isbn = "978-83-64927-97-3",
}
9
@article{UEK:2168287907,
author = "Czubała Anna",
title = "Innowacje w sektorze usług w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 26, 1",
pages = "35-45",
adress = "",
year = "2015",
}
10
@article{UEK:2168305181,
author = "Czubała Anna",
title = "Influence of Corporate Social Responsibility on the Development of the Concept of Marketing",
journal = "Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo",
number = "no. 34-35, č. 1",
pages = "358-369",
year = "2015",
}
11
@inbook{UEK:2168304779,
author = "Czubała Anna",
title = "Polityka dystrybucji małych firm",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "135-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
12
@article{UEK:2168303781,
author = "Czubała Anna",
title = "Społeczna odpowiedzialność w misjach przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2010-2015",
pages = "247-259",
year = "2015",
}
14
@inbook{UEK:2168279113,
author = "Czubała Anna",
title = "Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "21-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
15
@inbook{UEK:2168288255,
author = "Czubała Anna",
title = "Polityka dystrybucji",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "161-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
16
@article{UEK:2168285489,
author = "Czubała A.",
title = "Innowacje w sektorze usług w Polsce",
journal = "Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu",
pages = "405",
adress = "L'viv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2014",
isbn = "978-617-607-663-6",
}
18
@article{UEK:2168271260,
author = "Czubała Anna",
title = "Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "1, t. 22",
pages = "25-34",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168274371,
author = "Czubała Anna",
title = "Corporate Social Responsibility - the Perspective of Polish Managers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "253-260",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
20
@article{UEK:2168248856,
author = "Czubała Anna",
title = "Misje polskich eksporterów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "7-11",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168271154,
author = "Czubała Anna",
title = "Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Maj-czerwiec (A) [specj.], T. 3 Wartość marketingu",
pages = "80-86",
year = "2013",
}
22
@article{UEK:2168249304,
author = "Czubała Anna",
title = "Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "53-68",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168234726,
author = "Czubała Anna",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "119-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
24
@book{UEK:2168228322,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz and Wiktor Jan W.",
title = "Marketing usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-264-1619-4",
}
26
@article{UEK:2168237866,
author = "Czubała Anna",
title = "Mission in the Strategies of Polish Exporters",
journal = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "443-444",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki",
year = "2012",
isbn = "978-617-607-342-0",
}
28
@inbook{UEK:2168241592,
author = "Czubała Anna",
title = "Formy i instrumenty marketingu społecznego",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "27-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
29
@inbook{UEK:2168234728,
author = "Czubała Anna",
title = "Dystrybucja",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "148-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
30
@inbook{UEK:2168235634,
author = "Czubała Anna",
title = "Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "92-110",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
31
@inbook{UEK:2168242770,
author = "Czubała Anna",
title = "Social Responsibility in Corporate Communication Strategies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "649-656",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
32
@article{UEK:2168234764,
author = "Czubała Anna",
title = "Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka",
pages = "26-33",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168228358,
author = "Czubała Anna",
title = "Misja w strategiach rozwoju polskich eksporterów",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "97-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
34
@article{UEK:2168226657,
author = "Czubała Anna",
title = "Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Konsumpcja i Rozwój",
number = "1",
pages = "58-66",
year = "2011",
}
35
@inbook{UEK:2164894681,
author = "Czubała Anna",
title = "Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "204-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
36
@inbook{UEK:2165092359,
author = "Czubała Anna",
title = "Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw : teoria i praktyka eksporterów",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "115-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
37
@article{UEK:2166337944,
author = "Czubała Anna",
title = "Socìal´na vìdpovìdal´nìst´ âk ìnstrument pobudovi ìmìdžu pìdpriêmstva",
journal = "Marketing v Ukraïnì",
number = "No 4(62)",
pages = "56-60",
year = "2010",
}
38
@article{UEK:2165631326,
author = "Czubała Anna",
title = "Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection",
number = "iss. 2(16)",
pages = "29-37",
year = "2010",
}
39
@inbook{UEK:2166332391,
author = "Czubała Anna",
title = "Znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu",
pages = "213-227",
adress = "Warszawa",