Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Krajoznawstwo i historia sztuki - wspólne początki = Heritage Tourism and the History of Art : Common Beginnings
Źródło:
Krajoznawstwo a turystyka / red. Jolanta Wojciechowska, Marzena Makowska-Iskierka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020, s. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 10)
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041).
ISBN:
978-83-8220-355-4 ; 978-83-8220-356-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353474
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Cztery drogi, czyli o narodzinach polskiej historii sztuki
Źródło:
Emanacje profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. urodziny = Emanations to Professor Jerzy Malinowski on the Occasion of His 70th Birthday / red. Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jan Wiktor Sienkiewicz - Warszawa ; Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako, 2020, s. 223-230
Seria:
(Nowa Seria ; nr 15)
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041).
ISBN:
978-83-956575-3-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353472
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Od Krakowa do Gdańska : podróż wzdłuż Wisły okiem historyka sztuki
Źródło:
Z biegiem Wisły / red. Józef Partyka - Warszawa: Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, 2020, s. 129-144
Seria:
(Mijające krajobrazy Polski)
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041)
ISBN:
978-83-936468-1-4
Nr:
2168350298
rozdział w książce
4

Tytuł:
Dziewiętnastowieczne przewodniki po Warszawie w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich = Nineteenth-Century Warsaw Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art on Polish Lands
Źródło:
Podróż z książką w ręku / red. Magdalena Nowak, Iwona Sakowicz-Tebinka, Michalina Petelska - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 13-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze ; t. 4)
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041)
ISBN:
978-83-8206-031-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350296
rozdział w monografii
5

Autor:
Paweł Plichta , Agnieszka Niezgoda , Dominik Ziarkowski , Jacek Kaczmarek , Tomasz Włodarski , Armin Mikos von Rohrscheidt , Krzysztof Kasprzak , Beata Raszka
Tytuł:
Pytanie 88: Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej - jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?
Źródło:
Turystyka Kulturowa2020. - nr 1, s. 139-169. - Tytuł numeru: Ekonomia turystyki kulturowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
Nr:
2168350308
głos w dyskusji/wywiad
6

Tytuł:
Krajoznawcze znaczenie zamków położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej - historia i współczesność
Źródło:
Ziemia. - R. 65 (2019) , s. 287-320 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168350292
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
5th Arts & Humanities Conference, Kopenhaga, Dania, od 2019-06-24 do 2019-06-27
Tytuł:
Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context
Źródło:
Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen / ed. Klara Cermakova, Jiri Rotschedl - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, 2019, s. 148-159. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the Arts and Humanities Conferences)
ISBN:
978-80-87927-72-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340763
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century = Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 1 (2019) , s. 83-96. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339177
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku = Travel Guidebooks and the Development of Modern Tourism in 19th Century
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 7 (2018) , s. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu badawczego: 2017/25/B/HS3/00041)
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168330289
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki = Ars longa, vita brevis... : Is there Anything an Art Historian Can Share with a Tourism Researcher?
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2018) , s. 123-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329351
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wydarzenia religijne na świecie
Źródło:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 41-54
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323713
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym = The Wooden Church from Smardzowice and the Issue of its Relocation to Ojców during the Interwar Period
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 27 (2017) , s. 193-204. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168329449
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley
Źródło:
Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape / ed. by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017, s. 389-401 - Bibliogr.
Seria:
(Archaeologica Hereditas ; 10)
ISBN:
978-83-946496-4-7 ; 978-83-948352-2-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329451
rozdział w monografii
14

Tytuł:
The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism
Źródło:
Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective / eds. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017, s. 211-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-526-5
Nr:
2168319141
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście = Sacralization of Cracow in the Old Travel Guides
Źródło:
Przestrzeń turystyki kulturowej / red. nauk. Dominik Orłowski - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2017, s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941596-0-3
Nr:
2168319143
rozdział w monografii
16

Autor:
Józef Partyka , Jerzy Pawłowski , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika = The History of Scientific Interests in the Prądnik Valley
Źródło:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / ed by. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 357-388. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311751
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki = The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism
Źródło:
Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016, s. 265-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-482-4
Nr:
2168311763
rozdział w monografii
18

Autor:
Józef Partyka , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie = The Heritage of the SPA in Ojców
Źródło:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 305-338. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311749
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Determinanty zachowań turystów na rynku
Źródło:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 53-71
ISBN:
978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
Nr:
2168303799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Sztuka sakralna = Sacred Art
Źródło:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 241-292. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311747
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Dzieje i architektura Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie
Źródło:
Kaplica "Na Wodzie" / [red. Stanisław Langner] - Ojców: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2016, s. 29-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7971-618-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168311769
rozdział w książce
22

Tytuł:
Architektura rezydencjonalna = Residential Architecture
Źródło:
Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016, s. 181-214. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-27-8
Nr:
2168311745
rozdział w monografii
23

Autor:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
"Głowa Miast Wszystkich" : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku = "The Capital of All Cities" : the Image of Rome in Italian Pilgrim, the 1614 Guidebook
Źródło:
Folia Turistica. - nr 39 (2016) , s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311753
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki
Źródło:
Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych / red. Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2015, s. 356-368
Seria:
(Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 28)
ISBN:
978-83-62891-44-3
Nr:
2168300269
rozdział w monografii
25

Konferencja:
I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki w Toruniu - "Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 - 1990, Toruń, Polska, od 2013-06-27 do 2013-06-28
Tytuł:
Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990 = Pol'skie i rossijskie hudožniki i arhitektory v hudožestvennyh koloniâh za granicej i v političeskoj èmigracii 1815-1990 = Polish and Russian Artists and Architects in the Art Colonies Abroad and in Political Exile 1815-1990
Redaktor:
Malinowski Jerzy
, Gavrash Irina
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako, 2015
Opis fizyczny:
298 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Sztuka Europy Wschodniej ; t. 3)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62737-64-2
Nr:
2168296787
materiały konferencyjne
26

Tytuł:
Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914 = The Attempts to Restore the Tower of Ojców Castle at the End of the 19th Century and in the Years 1912-1914
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015) , s. 221-240. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300373
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś
Źródło:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 37-58
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298951
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa
Źródło:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 59-75
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298953
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego = Can Ornament Serve as Signature? Notes on Decorative Motifs Used in the Workshop of Wojciech Rojowski
Źródło:
Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki / red. Joanna Daranowska-Łukaszewska, Agata Dworzak i Andrzej Betlej - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015, s. 283-298. - Summ.
ISBN:
978-83-88341-97-7
Nr:
2168300271
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"
Źródło:
Turystyka Sportowa / red. nauk. Marek Kazimierczak - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2015, s. 296-310. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; 441)
ISBN:
978-83-64747-03-8
Nr:
2168297801
rozdział w monografii
31

Autor:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych = Status Quo or Panta Rhei? Krakow's Tourist Attractions in the Period from the End of the 18th Century to the Contemporary Times
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - Nr 7 (2015) , s. 34-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296627
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł = The History of Chapel Dedicated to St. Joseph the Artisan in Ojców in the Light of the Preserved Sources
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015) , s. 191-220. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300369
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego = Old Russian Architecture in Giacomo Quarenghi's Watercolors
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako, 2015
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia i Monografie - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; T. 10)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich i ze środków na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62737-74-1
Nr:
2168296641
monografia
34

Konferencja:
Konferencja "Jan Gwalbert Pawlikowski - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki", Kraków ; Zakopane, Polska, od 2013-11-15 do 2013-11-16
Tytuł:
Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce
Źródło:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014, s. 137-152 - Bibliogr.
Seria:
(Pro Memoria)
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285267
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki = Castles in the Krakow-Czestochowa Upland : Problems with Conservation and Making the Sights Accessible to Tourists
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo "Proksenia", 2014
Opis fizyczny:
298 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 21)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-50-6
Nr:
2168285283
monografia
36

Tytuł:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monografia
37

Tytuł:
Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku
Źródło:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 9-41
Sygnatura:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303651
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej
Źródło:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 64-91
Sygnatura:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303655
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics
Źródło:
Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168285333
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej = Polish Calvaries as an Example of Shaping the Sacral Landscape in the Early Modern Period = Pol'ské kalvárie ako prejav tvorenia sakrálnej krajiny v novoveku
Źródło:
Krajobraz sakralny = Sakral'nij landšaft = Landscape Sacral / red. ks. Maciej Ostrowski i Józef Partyka - Kraków ; Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014, s. 117-132. - Summ., rez., zhrn. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-392-9
Nr:
2168285281
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 147-200
ISBN:
978-83-62511-67-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Kraków jako destynacja turystyczna
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 85-146
ISBN:
978-83-62511-67-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298937
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie = The Church of All Saints in Rudawa
Adres wydawniczy:
Kraków: DodoEditor, 2013
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-928734-8-8
Nr:
2168271122
monografia
44

Tytuł:
Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
Źródło:
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013, s. 455-464 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-96-0
Nr:
2168271126
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Martyrology Tourism Sites in Poland
Źródło:
Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, s. 39-66
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16)
ISBN:
978-83-60789-45-2
Nr:
2168252282
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 52-75
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306539
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral
Źródło:
Studia Waweliana. - 15 (2013) , s. 79-84. - Summ.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168271128
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku = Inventorying Historic Monuments in the Kingdom of Poland and the System of Preserving Cultural Heritage in Russia in the First Half of the 19th Century
Źródło:
Polska - Rosja = Pol'ša - Rossiâ: iskusstvo i istoriâ : pol'skoe iskusstvo, rossijskoe iskusstvo i pol'sko-rossijskie hudožestvennye kontakty do konca XIX veka / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz - Warsaw - Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, 2013, s. 193-205. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Sztuka Europy Wschodniej ; t.1)
ISBN:
978-83-62737-44-4
Nr:
2168285345
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego
Źródło:
Modus : prace z historii sztuki. - T. 12-13 (2013) , s. 93-103. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168271120
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Kraków jako destynacja turystyczna
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 73-128
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306559
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie
Źródło:
Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - t. 4, nr 1 (2012) , s. 39-44. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168254814
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku = The Garden of God and the Garden of Man. Ojców in the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century
Źródło:
Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda = Man in the Garden of the Lord : 20th International Seminar Sacrum and Nature / red. Jan Klimek, Józef Partyka - Ojców: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, 2012, s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-23-5
Nr:
2168254126
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki = The Significance of UNESCO World Heritage Sites for Tourism
Źródło:
Folia Turistica. - nr 26 (2012) , s. 53-66. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168254134
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce = A Need to Conduct Research on Incentive Tourism in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 99-110. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249610
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 59-84
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15)
ISBN:
978-83-60789-43-8
Nr:
2168236222
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 129-179
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306567
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej = Tourism and Art - Mutual Relations from a Semiotic Perspective
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2012) , s. 22-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168229524
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty
Źródło:
Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - vol. 4, issue 1 (2012) , s. 45-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168254816
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914) = Ojców jako miejsce "ucieczki" mieszkańców Warszawy w dobie Królestwa Polskiego (1815-1914)
Źródło:
Stadtfluchten = Ucieczki z miasta / Hrsg. von Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl unter Mitarb. von Birte Pusback - Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011, s. 101-115. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Das gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo ; Bd. 7)
ISBN:
9788389101013
Nr:
2168227122
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających = Visitor Opinion on the Attractiveness of the Prądnik Valley Landscape
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227560
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
"Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać..." : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza
Źródło:
Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin / red. Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2011, s. 233-244
ISBN:
978-83-60789-38-4
Nr:
2168227102
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO)
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 67-106
Sygnatura:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306475
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale
Źródło:
Mijające krajobrazy Małopolski / red. Józef Partyka - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2011, s. 163-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62473-12-0
Nr:
2168227078
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2011
Opis fizyczny:
335 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 9)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-35-3
Nr:
2168227084
monografia
65

Autor:
Joanna Ziarkowska , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa = The Role of Monuments of Architecture and Works of Art in Promoting Krakow as a Tourist Destination
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 360-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165694471
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 29-45
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278157
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku = Historical and Artistic Information in the Guidebooks Relating to the Prądnik Valley Published until 1939
Źródło:
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / red. Piotr Krasny, Dominik ZIARKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009, s. 159-178. - Summ.
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3)
ISBN:
978-83-60789-17-9
Nr:
2165082701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie
Źródło:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 136-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165976952
rozdział w monografii
69

Autor:
Józef Partyka , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku
Źródło:
"Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r. / red. Józef Partyka - Kraków: Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009, s. 211-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89819-78-9
Nr:
2165965843
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Autor:
Ewa Ciecińska , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach
Źródło:
Teki Krakowskie. - T. 16 (2009) , s. 49-64
Nr:
2168285277
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne
Redaktor:
Krasny Piotr
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009
Opis fizyczny:
269, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-60789-17-9
Nr:
2165082615
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
72

Tytuł:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu
Źródło:
Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy / red. Józef Partyka, Krzysztof J. Pucek - Kraków: Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009, s. 21-22. - S. tyt.: XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców "CZAK - Kraków 2009", XXXVIII Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego "Kraków 2009"
ISBN:
978-83-89819-77-2
Nr:
2166019457
varia
73

Tytuł:
Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie = Sculpture of Blessed Salomea in the Castle Park in Ojców
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165997686
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika = Ambroży Grabowski's Research on the Monuments of Art in the Prądnik Valley
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165997477
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej = Giacomo Quarenghfs Views of Ruthenian Monuments in the Light of the Problem of the Romanoys' Relation to the Heritage of Russia Before the Reign of Peter the Great
Źródło:
Ochrona Zabytków. - 41, 3 (242) (2008) , s. 43-64. - Summ.
Nr:
2165977023
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika = God the Creator in Nineteenth-Century Descriptions of the Prądnik Valley
Źródło:
Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda = Christian elements in ecological education : 16 th Seminar Sacrum and Nature / red. Maciej Ostrowski, Józef Partyka - Kraków; Ojców: Papieska Akademia Teologiczna; Ojcowski Park Narodowy, 2008, s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60377-10-9
Nr:
2165975832
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu = Holy Virgin in Smardzowice : Time of Creation, History and Iconography of the Picture
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 17 (2007) , s. 227-240. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165984223
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki = Problems with Estimation of Cultural Assets and Attractions for Tourism
Źródło:
Folia Turistica. - nr 18 (2007) , s. 175-183. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2166018402
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Józef Partyka , Krzysztof Pucek , Stanisław Kołodziejski , Andrzej Siwek , Michał Gradziński , Jan Zalitacz , Dominik Ziarkowski , Marek Szuwarzyński
Tytuł:
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz
Źródło:
W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka - Ojców: PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006, s. 163-186. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
ISBN:
83-60377-02-2
Nr:
2165983314
rozdział w monografii
80

Autor:
Krzysztof Pucek , Andrzej Tyc , Dominik Ziarkowski
Tytuł:
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz
Źródło:
W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka - Ojców: PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006, s. 155-162. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
ISBN:
83-60377-02-2
Nr:
2165983032
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia = The Ways of Protection of the Ojców National Park by Using Cultural Heritage in Tourist Activation of its Surroundings
Źródło:
Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 16 (2006) , s. 279-288. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165985179
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KT/2/09/S/492
Sygnatura:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
naukowo-badawcze
1
Krajoznawstwo i historia sztuki - wspólne początki = Heritage Tourism and the History of Art : Common Beginnings / Dominik ZIARKOWSKI // W: Krajoznawstwo a turystyka / red. Jolanta Wojciechowska, Marzena Makowska-Iskierka. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020. - (Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 10). - S. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-355-4 ; 978-83-8220-356-1. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/34182
2
Cztery drogi, czyli o narodzinach polskiej historii sztuki / Dominik ZIARKOWSKI // W: Emanacje profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. urodziny = Emanations to Professor Jerzy Malinowski on the Occasion of His 70th Birthday / red. Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa ; Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako, 2020. - (Pamiętnik Sztuk Pięknych, ISSN 1730-0215 ; nr 15). - S. 223-230. - ISBN 978-83-956575-3-5
3
Od Krakowa do Gdańska : podróż wzdłuż Wisły okiem historyka sztuki / Dominik ZIARKOWSKI // W: Z biegiem Wisły / red. Józef Partyka. - Warszawa: Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, 2020. - (Mijające krajobrazy Polski). - S. 129-144. - ISBN 978-83-936468-1-4
4
Dziewiętnastowieczne przewodniki po Warszawie w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich = Nineteenth-Century Warsaw Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art on Polish Lands / Dominik ZIARKOWSKI // W: Podróż z książką w ręku / red. Magdalena Nowak, Iwona Sakowicz-Tebinka, Michalina Petelska. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - (Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze ; t. 4). - S. 13-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-031-7
5
Pytanie 88: Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej - jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym? / Paweł Plichta, Agnieszka Niezgoda, Dominik ZIARKOWSKI, Jacek Kaczmarek, Tomasz Włodarski, Armin Mikos von Rohrscheidt, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka // Turystyka Kulturowa. - nr 1 (2020), s. 139-169. - Tytuł numeru: Ekonomia turystyki kulturowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1130. - ISSN 1689-4642
6
Krajoznawcze znaczenie zamków położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej - historia i współczesność / Dominik ZIARKOWSKI // Ziemia. - R. 65 (2019), s. 287-320. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://centralnabibliotekapttk.pl/uploads/Ziemia_2019.pdf. - ISSN 0513-997X
7
Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context / Dominik ZIARKOWSKI // W: Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen [on-line] / ed. Klara Cermakova, Jiri Rotschedl. - Prague: International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, 2019. - (Proceedings of the Arts and Humanities Conferences, ISSN 2570-656X). - S. 148-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87927-72-4. - Pełny tekst: https://www.iises.net/proceedings/5th-arts-humanities-conference-copenhagen/table-of-content/detail?article=polish-tourist-guidebooks-of-the-19th-century-in-the-european-context
8
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century = Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku / Dominik ZIARKOWSKI // Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 1 (2019), s. 83-96. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/tour/29/1/article-p83.xml#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5640/5302. - ISSN 0867-5856
9
Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku = Travel Guidebooks and the Development of Modern Tourism in 19th Century / Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - nr 7 (2018), s. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995/852. - ISSN 1689-4642
10
Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki = Ars longa, vita brevis... : Is there Anything an Art Historian Can Share with a Tourism Researcher? / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2018), s. 123-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836. - ISSN 1689-4642
11
Wydarzenia religijne na świecie / Dominik ZIARKOWSKI // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 41-54. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
12
Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym = The Wooden Church from Smardzowice and the Issue of its Relocation to Ojców during the Interwar Period / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 27 (2017), s. 193-204. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1590.pdf. - ISSN 0867-0196
13
Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley / Dominik ZIARKOWSKI // W: Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape / ed. by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017. - (Archaeologica Hereditas : works of the Institute of Archeology of the Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw, ISSN 2451-0521 ; 10). - S. 389-401. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946496-4-7 ; 978-83-948352-2-4
14
The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // W: Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective / eds. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza. - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - S. 211-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-526-5
15
Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście = Sacralization of Cracow in the Old Travel Guides / Dominik ZIARKOWSKI // W: Przestrzeń turystyki kulturowej / red. nauk. Dominik Orłowski. - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2017. - S. 221-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941596-0-3
16
Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika = The History of Scientific Interests in the Prądnik Valley / Józef Partyka, Jerzy Pawłowski, Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / ed by. Józef Partyka. - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 357-388. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
17
Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki = The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // W: Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza. - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 265-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-482-4
18
Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie = The Heritage of the SPA in Ojców / Józef Partyka, Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka. - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 305-338. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
19
Determinanty zachowań turystów na rynku / Dominik ZIARKOWSKI // W: Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 53-71. - ISBN 978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
20
Sztuka sakralna = Sacred Art / Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka. - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 241-292. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
21
Dzieje i architektura Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie / Dominik ZIARKOWSKI // W: Kaplica "Na Wodzie" / [red. Stanisław Langner]. - Ojców: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2016. - S. 29-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7971-618-0
22
Architektura rezydencjonalna = Residential Architecture / Dominik ZIARKOWSKI // W: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe = Monograph of the Ojców National Park : Cultural Heritage / red. Józef Partyka. - Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2016. - S. 181-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-27-8
23
"Głowa Miast Wszystkich" : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku = "The Capital of All Cities" : the Image of Rome in Italian Pilgrim, the 1614 Guidebook / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // Folia Turistica. - nr 39 (2016), s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf. - ISSN 0867-3888
24
Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki / Dominik ZIARKOWSKI // W: Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych / red. Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2015. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 2082-7202 ; nr 28). - S. 356-368. - ISBN 978-83-62891-44-3
25
Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990 = Pol'skie i rossijskie hudožniki i arhitektory v hudožestvennyh koloniâh za granicej i v političeskoj èmigracii 1815-1990 = Polish and Russian Artists and Architects in the Art Colonies Abroad and in Political Exile 1815-1990 / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Dominik ZIARKOWSKI. - Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2015. - 298 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Sztuka Europy Wschodniej ; t. 3. - ISBN 978-83-62737-64-2
26
Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914 = The Attempts to Restore the Tower of Ojców Castle at the End of the 19th Century and in the Years 1912-1914 / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015), s. 221-240. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1250.pdf. - ISSN 0867-0196
27
Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś / Dominik ZIARKOWSKI, Zbigniew BOREK // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 37-58. - ISBN 978-83-60789-58-2
28
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa / Jadwiga BERBEKA, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 59-75. - ISBN 978-83-60789-58-2
29
Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego = Can Ornament Serve as Signature? Notes on Decorative Motifs Used in the Workshop of Wojciech Rojowski / Dominik ZIARKOWSKI // W: Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki / red. Joanna Daranowska-Łukaszewska, Agata Dworzak i Andrzej Betlej. - Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015. - S. 283-298. - Summ. - ISBN 978-83-88341-97-7
30
Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" / Dominik ZIARKOWSKI, Krzysztof LIPECKI // W: Turystyka Sportowa : społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju / red. nauk. Marek Kazimierczak. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2015. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; 441). - S. 296-310. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64747-03-8
31
Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych = Status Quo or Panta Rhei? Krakow's Tourist Attractions in the Period from the End of the 18th Century to the Contemporary Times / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - Nr 7 (2015), s. 34-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605/578. - ISSN 1689-4642
32
Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł = The History of Chapel Dedicated to St. Joseph the Artisan in Ojców in the Light of the Preserved Sources / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 25 (2015), s. 191-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1249.pdf. - ISSN 0867-0196
33
Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego = Old Russian Architecture in Giacomo Quarenghi's Watercolors / Dominik ZIARKOWSKI. - Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2015. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - Studia i Monografie - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; T. 10. - ISBN 978-83-62737-74-1
34
Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce / Dominik ZIARKOWSKI // W: Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - (Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy"). - S. 137-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-48-9
35
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki = Castles in the Krakow-Czestochowa Upland : Problems with Conservation and Making the Sights Accessible to Tourists / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2014. - 298 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 21). - ISBN 978-83-60789-50-6
36
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
37
Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku / Józef SALA, Dominik ZIARKOWSKI // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 9-41
38
Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej / Jadwiga BERBEKA, Dominik ZIARKOWSKI, Krzysztof BORODAKO // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 64-91
39
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1895-3700
40
Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej = Polish Calvaries as an Example of Shaping the Sacral Landscape in the Early Modern Period = Pol'ské kalvárie ako prejav tvorenia sakrálnej krajiny v novoveku / Dominik ZIARKOWSKI // W: Krajobraz sakralny = Sakral'nij landšaft = Landscape Sacral / red. ks. Maciej Ostrowski i Józef Partyka. - Kraków ; Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014. - S. 117-132. - Summ., rez., zhrn. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-392-9
41
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Michał RUDNICKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 147-200. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/146/
42
Kraków jako destynacja turystyczna / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN, Krzysztof LIPECKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 85-146. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/
43
Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie = The Church of All Saints in Rudawa / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : DodoEditor, 2013. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-928734-8-8
44
Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // W: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013. - S. 455-464. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-96-0
45
Martyrology Tourism Sites in Poland / Krzysztof LIPECKI, Zbigniew BOREK, Dominik ZIARKOWSKI // W: Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16). - S. 39-66. - ISBN 978-83-60789-45-2
46
Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim / Józef SALA, Dominik ZIARKOWSKI // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 52-75
47
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral / Dominik ZIARKOWSKA // Studia Waweliana. - 15 (2013), s. 79-84. - Summ. - ISSN 1230-3275
48
Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku = Inventorying Historic Monuments in the Kingdom of Poland and the System of Preserving Cultural Heritage in Russia in the First Half of the 19th Century / Dominik ZIARKOWSKI // W: Polska - Rosja : sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do końca XIX wieku = Pol'ša - Rossiâ: iskusstvo i istoriâ : pol'skoe iskusstvo, rossijskoe iskusstvo i pol'sko-rossijskie hudožestvennye kontakty do konca XIX veka / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz. - Warsaw - Toruń: Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, 2013. - (Sztuka Europy Wschodniej, ISSN 2353-5709 ; t.1). - S. 193-205. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62737-44-4
49
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego / Dominik ZIARKOWSKA // Modus : prace z historii sztuki. - T. 12-13 (2013), s. 93-103. - Summ. - ISSN 1641-9715
50
Kraków jako destynacja turystyczna / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Renata SEWERYN], [Krzysztof LIPECKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 73-128
51
Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - t. 4, nr 1 (2012), s. 39-44. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2082-7288
52
Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku = The Garden of God and the Garden of Man. Ojców in the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century / Dominik ZIARKOWSKI // W: Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda = Man in the Garden of the Lord : 20th International Seminar Sacrum and Nature / red. Jan Klimek, Józef Partyka. - Ojców: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, 2012. - S. 173-184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-23-5
53
Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki = The Significance of UNESCO World Heritage Sites for Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // Folia Turistica. - nr 26 (2012), s. 53-66. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_26_2012.pdf. - ISSN 0867-3888
54
O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce = A Need to Conduct Research on Incentive Tourism in Poland / Dominik ZIARKOWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012), s. 99-110. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji. - ISSN 2083-8611
55
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów / Zbigniew BOREK, Dominik ZIARKOWSKI // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15). - S. 59-84. - ISBN 978-83-60789-43-8
56
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Michał RUDNICKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 129-179
57
Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej = Tourism and Art - Mutual Relations from a Semiotic Perspective / Dominik ZIARKOWSKI // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2012), s. 22-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_05_02.pdf. - ISSN 1689-4642
58
Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty / Krzysztof LIPECKI, Dominik ZIARKOWSKI // Człowiek i Zdrowie = Human and Health. - vol. 4, issue 1 (2012), s. 45-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2082-7288
59
Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914) = Ojców jako miejsce "ucieczki" mieszkańców Warszawy w dobie Królestwa Polskiego (1815-1914) / Dominik ZIARKOWSKI // W: Stadtfluchten = Ucieczki z miasta / Hrsg. von Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl unter Mitarb. von Birte Pusback. - Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011. - (Das gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo ; Bd. 7). - S. 101-115. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 9788389101013
60
Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających = Visitor Opinion on the Attractiveness of the Prądnik Valley Landscape / Dominik ZIARKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202083. - ISSN 1898-6447
61
"Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać..." : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // W: Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin / red. Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska. - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2011. - S. 233-244. - ISBN 978-83-60789-38-4
62
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO) / Dominik ZIARKOWSKI, Zbigniew BOREK // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - (2011), s. 67-106
63
Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale / Dominik ZIARKOWSKI // W: Mijające krajobrazy Małopolski / red. Józef Partyka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2011. - S. 163-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-12-0
64
Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 2011. - 335 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 9). - ISBN 978-83-60789-35-3
65
Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa = The Role of Monuments of Architecture and Works of Art in Promoting Krakow as a Tourist Destination / Joanna Ziarkowska, Dominik ZIARKOWSKI // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 360-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
66
Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce / Józef SALA, Dominik ZIARKOWSKI // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 29-45
67
Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku = Historical and Artistic Information in the Guidebooks Relating to the Prądnik Valley Published until 1939 / Dominik ZIARKOWSKI // W: Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / red. Piotr Krasny, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3). - S. 159-178. - Summ. - ISBN 978-83-60789-17-9
68
Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie / Dominik ZIARKOWSKI // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 136-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
69
Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku / Józef Partyka, Dominik ZIARKOWSKI // W: "Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r. / red. Józef Partyka. - Kraków: Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009. - S. 211-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89819-78-9
70
Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach / Ewa Ciecińska, Dominik ZIARKOWSKI // Teki Krakowskie. - T. 16 (2009), s. 49-64. - ISSN 1232-8243
71
Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne / red. Piotr Krasny, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009. - 269, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 3). - ISBN 978-83-60789-17-9
72
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu / Dominik ZIARKOWSKI // W: Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy / red. Józef Partyka, Krzysztof J. Pucek. - Kraków : Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2009. - S. 21-22. - S. tyt.: XXXIX Centralny Zlot Krajoznawców "CZAK - Kraków 2009", XXXVIII Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego "Kraków 2009". - ISBN 978-83-89819-77-2
73
Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie = Sculpture of Blessed Salomea in the Castle Park in Ojców / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008), s. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/68.PDF. - ISSN 0867-0196
74
Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika = Ambroży Grabowski's Research on the Monuments of Art in the Prądnik Valley / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 18 (2008), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/67.pdf. - ISSN 0867-0196
75
Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej = Giacomo Quarenghfs Views of Ruthenian Monuments in the Light of the Problem of the Romanoys' Relation to the Heritage of Russia Before the Reign of Peter the Great / Dominik ZIARKOWSKI // Ochrona Zabytków. - 41, 3 (242) (2008), s. 43-64. - Summ. - ISSN 0029-8247
76
Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika = God the Creator in Nineteenth-Century Descriptions of the Prądnik Valley / Dominik ZIARKOWSKI // W: Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda = Christian elements in ecological education : 16 th Seminar Sacrum and Nature / red. Maciej Ostrowski, Józef Partyka. - Kraków; Ojców: Papieska Akademia Teologiczna; Ojcowski Park Narodowy, 2008. - S. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60377-10-9
77
Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu = Holy Virgin in Smardzowice : Time of Creation, History and Iconography of the Picture / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 17 (2007), s. 227-240. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/48.pdf. - ISSN 0867-0196
78
Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki = Problems with Estimation of Cultural Assets and Attractions for Tourism / Dominik ZIARKOWSKI // Folia Turistica. - nr 18 (2007), s. 175-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf. - ISSN 0867-3888
79
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz / Józef Partyka, Krzysztof Pucek, Stanisław Kołodziejski, Andrzej Siwek, Michał Gradziński, Jan Zalitacz, Dominik ZIARKOWSKI, Marek Szuwarzyński // W: W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka. - Ojców: PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006. - S. 163-186. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. - ISBN 83-60377-02-2
80
Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz / Krzysztof Pucek, Andrzej Tyc, Dominik ZIARKOWSKI // W: W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006) / red. Józef Partyka. - Ojców: PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy, 2006. - S. 155-162. - Wydaw. zawiera materiały sesji popularno-naukowej, przewodnik sesji terenowych i inne teksty przygotowane w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. - ISBN 83-60377-02-2
81
Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia = The Ways of Protection of the Ojców National Park by Using Cultural Heritage in Tourist Activation of its Surroundings / Dominik ZIARKOWSKI // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera = Prądnik : Studies and Reports of the prof. Władysław Szafer Museum. - T. 16 (2006), s. 279-288. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0196
82
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Ziarkowski D., (2020), Krajoznawstwo i historia sztuki - wspólne początki. [W:] Wojciechowska J., Makowska-Iskierka M. (red.), Krajoznawstwo a turystyka, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 75-91.
2
Ziarkowski D., (2020), Cztery drogi, czyli o narodzinach polskiej historii sztuki. [W:] Kluczewska-Wójcik A., Sienkiewicz (red.), Emanacje profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. urodziny (Pamiętnik Sztuk Pięknych ), Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, s. 223-230.
3
Ziarkowski D., (2020), Od Krakowa do Gdańska : podróż wzdłuż Wisły okiem historyka sztuki. [W:] Partyka J. (red.), Z biegiem Wisły, Warszawa : Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, s. 129-144.
4
Ziarkowski D., (2020), Dziewiętnastowieczne przewodniki po Warszawie w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich. [W:] Nowak M., Sakowicz-Tebinka I., Petelska M. (red.), Podróż z książką w ręku, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 13-32.
5
Plichta P., Niezgoda A., Ziarkowski D., Kaczmarek J., Włodarski T., Mikos von Rohrscheidt A., Kasprzak K., Raszka B., (2020), Pytanie 88: Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej - jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 139-169; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1130
6
Ziarkowski D., (2019), Krajoznawcze znaczenie zamków położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej - historia i współczesność, "Ziemia", R. 65, s. 287-320; http://centralnabibliotekapttk.pl/uploads/Ziemia_2019.pdf
7
Ziarkowski D., (2019), Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context. [W:] Cermakova K., Rotschedl J. (red.), Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen [on-line]. (Proceedings of the Arts and Humanities Conferences), Prague : International Institute of Social and Economic Sciences : International Society for Academic Studies, s. 148-159.
8
Ziarkowski D., (2019), Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century, "Turyzm", t. 29, z. 1, s. 83-96; https://content.sciendo.com/view/journals/tour/29/1/article-p83.xml#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5640/5302
9
Ziarkowski D., (2018), Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 23-42; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995/852
10
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2018), Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki, "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 123-141; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836
11
Ziarkowski D., (2018), Wydarzenia religijne na świecie. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 41-54.
12
Ziarkowski D., (2017), Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 27, s. 193-204; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1590.pdf
13
Ziarkowski D., (2017), Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley. [W:] Kobylińska-Bunsch W., Kobyliński Z., Nebelsick (red.), Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape (Archaeologica Hereditas; 10), Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 389-401.
14
Ziarkowski D., (2017), The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism. [W:] Kosiewicz J., Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T. (red.), Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 211-225.
15
Ziarkowski D., (2017), Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście. [W:] Orłowski D. (red.), Przestrzeń turystyki kulturowej, Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 221-239.
16
Partyka J., Pawłowski J., Ziarkowski D., (2016), Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika. [W:] Józef Partyka (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 357-388.
17
Ziarkowski D., (2016), Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki. [W:] Kosiewicz J., Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T. (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 265-279.
18
Partyka J., Ziarkowski D., (2016), Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie. [W:] Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 305-338.
19
Ziarkowski D., (2016), Determinanty zachowań turystów na rynku. [W:] Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-71.
20
Ziarkowski D., (2016), Sztuka sakralna. [W:] Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 241-292.
21
Ziarkowski D., (2016), Dzieje i architektura Kaplicy "Na Wodzie" w Ojcowie. [W:] Langner S. (red.), Kaplica "Na Wodzie", Ojców : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, s. 29-48.
22
Ziarkowski D., (2016), Architektura rezydencjonalna. [W:] Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe, Ojców : Ojcowski Park Narodowy, s. 181-214.
23
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2016), "Głowa Miast Wszystkich" : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku, "Folia Turistica", nr 39, s. 143-157; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf
24
Ziarkowski D., (2015), Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki. [W:] Zowisło M., Kosiewicz J. (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 28), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 356-368.
25
Malinowski J., Gavrash I., Ziarkowski D. (red.), (2015), Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990, Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 298 s.
26
Ziarkowski D., (2015), Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 25, s. 221-240; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1250.pdf
27
Ziarkowski D., Borek Z., (2015), Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 37-58.
28
Berbeka J., Ziarkowski D., Seweryn R., (2015), Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 59-75.
29
Ziarkowski D., (2015), Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego. [W:] Daranowska-Łukaszewska J., Dworzak A., Betlej A. (red.), Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 283-298.
30
Ziarkowski D., Lipecki K., (2015), Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". [W:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka Sportowa: społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju (Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; 441), Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 296-310.
31
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2015), Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych, "Turystyka Kulturowa", Nr 7, s. 34-53; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605/578
32
Ziarkowski D., (2015), Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 25, s. 191-220; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1249.pdf
33
Ziarkowski D., (2015), Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego, Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 133 s.
34
Ziarkowski D., (2014), Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce. [W:] Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, s. 137-152.
35
Ziarkowski D., (2014), Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej: problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki, Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 298 s.
36
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
37
Sala J., Ziarkowski D., (2014), Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 9-41.
38
Berbeka J., Ziarkowski D., Borodako K., (2014), Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 64-91.
39
Lipecki K., Ziarkowski D., (2014), Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie, "Turystyka i Rekreacja", t. 11, nr 1, s. 67-74.
40
Ziarkowski D., (2014), Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej. [W:] Ostrowski , Partyka J. (red.), Krajobraz sakralny, Kraków ; Lwów : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, s. 117-132.
41
Borodako K., Ziarkowski D., Rudnicki M., (2013), Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-200.
42
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2013), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-146.
43
Ziarkowski D., (2013), Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie, Kraków : DodoEditor, 115 s.
44
Lipecki K., Ziarkowski D., (2013), Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja. [W:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 455-464.
45
Lipecki K., Borek Z., Ziarkowski D., (2013), Martyrology Tourism Sites in Poland. [W:] Berbeka J. (red.), Martyrology Tourism - Polish Perspective, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 39-66.
46
Sala J., Ziarkowski D., (2013), Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 52-75.
47
Ziarkowski D., (2013), Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej, "Studia Waweliana", 15, s. 79-84.
48
Ziarkowski D., (2013), Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku. [W:] Malinowski J., Gavrash I., Mizerniuk-Rotkiewicz N. (red.), Polska - Rosja: sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do końca XIX wieku (Sztuka Europy Wschodniej; t.1), Warsaw - Toruń : Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, s. 193-205.
49
Ziarkowski D., (2013), Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego, "Modus : prace z historii sztuki", T. 12-13, s. 93-103.
50
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2012), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 73-128.
51
Lipecki K., Ziarkowski D., (2012), Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie, "Człowiek i Zdrowie", t. 4, nr 1, s. 39-44.
52
Ziarkowski D., (2012), Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku. [W:] Klimek J., Partyka J. (red.), Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Ojców : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, s. 173-184.
53
Ziarkowski D., (2012), Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki, "Folia Turistica", nr 26, s. 53-66; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_26_2012.pdf
54
Ziarkowski D., (2012), O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 119, s. 99-110.
55
Borek Z., Ziarkowski D., (2012), Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów. [W:] Berbeka J. (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 59-84.
56
Borodako K., Ziarkowski D., Rudnicki M., (2012), Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 129-179.
57
Ziarkowski D., (2012), Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej, "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 22-37; http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_05_02.pdf
58
Lipecki K., Ziarkowski D., (2012), Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty, "Człowiek i Zdrowie", vol. 4, issue 1, s. 45-50.
59
Ziarkowski D., (2011), Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914). [W:] Małgorzata Omilanowska und Beate Störtkuhl unter Mitarb. von Birte Pusback (red.), Stadtfluchten, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. 101-115.
60
Ziarkowski D., (2011), Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 857, s. 63-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202083
61
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2011), "Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać..." : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza. [W:] Cybula P., Czyż M., Owsianowska S. (red.), Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, s. 233-244.
62
Ziarkowski D., Borek Z., (2011), Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO). [W:] Sala J., Berbeka J. (kierownik tematu), Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), s. 67-106.
63
Ziarkowski D., (2011), Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale. [W:] Partyka J. (red.), Mijające krajobrazy Małopolski, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", s. 163-172.
64
Ziarkowski D., (2011), Zabytki a turystyka: studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 335 s.
65
Ziarkowska J., Ziarkowski D., (2010), Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 360-382.
66
Sala J., Ziarkowski D., (2010), Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 29-45.
67
Ziarkowski D., (2009), Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku. [W:] Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", s. 159-178.
68
Ziarkowski D., (2009), Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 136-149.
69
Partyka J., Ziarkowski D., (2009), Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku. [W:] Partyka J. (red.), "Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r, Kraków : Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza "Wierchy", s. 211-230.
70
Ciecińska E., Ziarkowski D., (2009), Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach, "Teki Krakowskie", T. 16, s. 49-64.
71
Krasny P., Ziarkowski D. (red.), (2009), Sztuka i podróżowanie: studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 269, [1] s.
72
Ziarkowski D., (2009), Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu. [W:] Partyka J., Pucek (red.), Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy, Kraków : Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", s. 21-22.
73
Ziarkowski D., (2008), Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 18, s. 79-90; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/68.PDF
74
Ziarkowski D., (2008), Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 18, s. 63-78; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/67.pdf
75
Ziarkowski D., (2008), Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej, "Ochrona Zabytków", 41, 3 (242), s. 43-64.
76
Ziarkowski D., (2008), Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika. [W:] Ostrowski M., Partyka J. (red.), Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków : Papieska Akademia Teologiczna; Ojców: Ojcowski Park Narodowy, s. 97-106.
77
Ziarkowski D., (2007), Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 17, s. 227-240; http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/48.pdf
78
Ziarkowski D., (2007), Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, "Folia Turistica", nr 18, s. 175-183; www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf
79
Partyka J., Pucek K., Kołodziejski S., Siwek A., Gradziński M., Zalitacz J., Ziarkowski D., Szuwarzyński M., (2006), Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz. [W:] Partyka J. (red.), W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006), Ojców : PTTK. Oddział : Ojcowski Park Narodowy, s. 163-186.
80
Pucek K., Tyc A., Ziarkowski D., (2006), Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz. [W:] Partyka J. (red.), W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006), Ojców : PTTK. Oddział : Ojcowski Park Narodowy, s. 155-162.
81
Ziarkowski D., (2006), Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia, "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera", T. 16, s. 279-288.
82
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
1
@inbook{fmUEK:2168353474,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Krajoznawstwo i historia sztuki - wspólne początki",
booktitle = "Krajoznawstwo a turystyka",
pages = "75-91",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8220-355-4.06},
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/34182},
issn = "",
isbn = "978-83-8220-355-4 ; 978-83-8220-356-1",
}
2
@inbook{fmUEK:2168353472,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Cztery drogi, czyli o narodzinach polskiej historii sztuki",
booktitle = "Emanacje profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. urodziny",
pages = "223-230",
adress = "Warszawa ; Toruń",
publisher = "Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-956575-3-5",
}
3
@inbook{fksUEK:2168350298,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Od Krakowa do Gdańska : podróż wzdłuż Wisły okiem historyka sztuki",
booktitle = "Z biegiem Wisły",
pages = "129-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komisja Krajoznawcza ZG PTTK",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-936468-1-4",
}
4
@inbook{fmUEK:2168350296,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Dziewiętnastowieczne przewodniki po Warszawie w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich",
booktitle = "Podróż z książką w ręku",
pages = "13-32",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8206-031-7",
}
5
@misc{gwdUEK:2168350308,
author = "Paweł Plichta and Agnieszka Niezgoda and Dominik Ziarkowski and Jacek Kaczmarek and Tomasz Włodarski and Armin Mikos von Rohrscheidt and Krzysztof Kasprzak and Beata Raszka",
title = "Pytanie 88: Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej - jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?",
booktitle = "Turystyka Kulturowa",
number = "1",
pages = "139-169",
year = "2020",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1130},
}
6
@article{artUEK:2168350292,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Krajoznawcze znaczenie zamków położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej - historia i współczesność",
journal = "Ziemia",
number = "R. 65",
pages = "287-320",
year = "2019",
url = {http://centralnabibliotekapttk.pl/uploads/Ziemia_2019.pdf},
}
7
@inbook{mkaUEK:2168340763,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Polish Tourist Guidebooks of the 19th Century in the European Context",
booktitle = "Proceedings of Arts & Humanities Conferences, Copenhagen",
pages = "148-159",
adress = "Prague",
publisher = "International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies",
year = "2019",
url = {https://www.iises.net/proceedings/5th-arts-humanities-conference-copenhagen/table-of-content/detail?article=polish-tourist-guidebooks-of-the-19th-century-in-the-european-context},
issn = "2570-656X",
isbn = "978-80-87927-72-4",
}
8
@article{artUEK:2168339177,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century",
journal = "Turyzm",
number = "t. 29, z. 1",
pages = "83-96",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/tour-2019-0009},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/tour/29/1/article-p83.xml#https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5640/5302},
}
9
@article{artUEK:2168330289,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "7",
pages = "23-42",
year = "2018",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995/852},
}
10
@article{artUEK:2168329351,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "123-141",
year = "2018",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/992/836},
}
11
@inbook{fmUEK:2168323713,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Wydarzenia religijne na świecie",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
12
@article{artUEK:2168329449,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Drewniany kościół ze Smardzowic i sprawa jego przeniesienia do Ojcowa w okresie międzywojennym",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 27",
pages = "193-204",
year = "2017",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1590.pdf},
}
13
@inbook{fmUEK:2168329451,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Architecture in the Cultural Landscape of the Prądnik Valley",
booktitle = "Preventive Conservation of the Human Environment. 6, Architecture as an Element of the Landscape",
pages = "389-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie",
year = "2017",
issn = "2451-0521",
isbn = "978-83-946496-4-7 ; 978-83-948352-2-4",
}
14
@inbook{fmUEK:2168319141,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "The Oldest Polish Guidebooks as a Historical Source Regarding Tourism",
booktitle = "Social Sciences of Sport : Achievements and Perspective",
pages = "211-225",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/sssap.15},
url = {},
isbn = "978-83-7455-526-5",
}
15
@inbook{fmUEK:2168319143,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście",
booktitle = "Przestrzeń turystyki kulturowej",
pages = "221-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych",
year = "2017",
isbn = "978-83-941596-0-3",
}
16
@inbook{fmUEK:2168311751,
author = "Józef Partyka and Jerzy Pawłowski and Dominik Ziarkowski",
title = "Rozwój zainteresowań badawczych Doliną Prądnika",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "357-388",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
17
@inbook{fmUEK:2168311763,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki",
booktitle = "Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie",
pages = "265-279",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/zdwfsit.17},
url = {},
isbn = "978-83-7455-482-4",
}
18
@inbook{fmUEK:2168311749,
author = "Józef Partyka and Dominik Ziarkowski",
title = "Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "305-338",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
19
@inbook{fmUEK:2168303799,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Determinanty zachowań turystów na rynku",
booktitle = "Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015",
pages = "53-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7",
}
20
@inbook{fmUEK:2168311747,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Sztuka sakralna",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "241-292",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
21
@inbook{fksUEK:2168311769,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Dzieje i architektura Kaplicy Na Wodzie w Ojcowie",
booktitle = "Kaplica "Na Wodzie"",
pages = "29-48",
adress = "Ojców",
publisher = "Wydawnictwo JEDNOŚĆ",
year = "2016",
url = {},
isbn = "978-83-7971-618-0",
}
22
@inbook{fmUEK:2168311745,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Architektura rezydencjonalna",
booktitle = "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego : Dziedzictwo kulturowe",
pages = "181-214",
adress = "Ojców",
publisher = "Ojcowski Park Narodowy",
year = "2016",
isbn = "978-83-60377-27-8",
}
23
@article{artUEK:2168311753,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Głowa Miast Wszystkich : obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku",
journal = "Folia Turistica",
number = "39",
pages = "143-157",
year = "2016",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_39_2016.pdf},
}
24
@inbook{fmUEK:2168300269,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczne wartości zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście rozwoju krajoznawstwa i turystyki",
booktitle = "Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych",
pages = "356-368",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha",
year = "2015",
issn = "2082-7202",
isbn = "978-83-62891-44-3",
}
25
@book{mkrUEK:2168296787,
title = "Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990",
editor = Malinowski Jerzy,
editor = Gavrash Irina,
editor = Ziarkowski Dominik,
adress = "Warszawa ; Toruń",
publisher = "Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-62737-64-2",
}
26
@article{artUEK:2168300373,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Próby restauracji wieży zamku w Ojcowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 25",
pages = "221-240",
year = "2015",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1250.pdf},
}
27
@inbook{fmUEK:2168298951,
author = "Dominik Ziarkowski and Zbigniew Borek",
title = "Oferta turystyczna muzeów wczoraj i dziś",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "37-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
28
@inbook{fmUEK:2168298953,
author = "Jadwiga Berbeka and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn",
title = "Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "59-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
29
@inbook{fmUEK:2168300271,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego",
booktitle = "Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki",
pages = "283-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2015",
isbn = "978-83-88341-97-7",
}
30
@inbook{fmUEK:2168297801,
author = "Dominik Ziarkowski and Krzysztof Lipecki",
title = "Ocena funkcjonowania małopolskich obiektów sportowych powstałych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012",
booktitle = "Turystyka Sportowa",
pages = "296-310",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2015",
issn = "0239-7161",
isbn = "978-83-64747-03-8",
}
31
@article{artUEK:2168296627,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "Nr 7",
pages = "34-53",
year = "2015",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605/578},
}
32
@article{artUEK:2168300369,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Dzieje kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie w świetle zachowanych źródeł",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 25",
pages = "191-220",
year = "2015",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/1249.pdf},
}
33
@book{monUEK:2168296641,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego",
adress = "Warszawa ; Toruń",
publisher = "Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-62737-74-1",
}
34
@inbook{mkaUEK:2168285267,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Jan Gwalbert Pawlikowski jako prekursor ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce",
booktitle = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
pages = "137-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
35
@book{monUEK:2168285283,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-50-6",
}
36
@book{monUEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
editor = Berbeka Jadwiga,
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168303651,
author = "Józef Sala and Dominik Ziarkowski",
title = "Muzeum jako instytucja kultury XX i XXI wieku",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "9-41",
year = "2014",
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168303655,
author = "Jadwiga Berbeka and Dominik Ziarkowski and Krzysztof Borodako",
title = "Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "64-91",
year = "2014",
}
39
@article{artUEK:2168285333,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie",
journal = "Turystyka i Rekreacja",
number = "t. 11, 1",
pages = "67-74",
year = "2014",
}
40
@inbook{fmUEK:2168285281,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Polskie kalwarie jako wyraz kształtowania krajobrazu sakralnego w epoce nowożytnej",
booktitle = "Krajobraz sakralny",
pages = "117-132",
adress = "Kraków ; Lwów",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II",
year = "2014",
isbn = "978-83-7438-392-9",
}
41
@inbook{fmUEK:2168298939,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Michał Rudnicki",
title = "Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "147-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/146/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
42
@inbook{fmUEK:2168298937,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "85-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
43
@book{monUEK:2168271122,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Rudawie",
adress = "Kraków",
publisher = "DodoEditor",
year = "2013",
isbn = "978-83-928734-8-8",
}
44
@inbook{fmUEK:2168271126,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki",
pages = "455-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ",
year = "2013",
isbn = "978-83-88424-96-0",
}
45
@inbook{fmUEK:2168252282,
author = "Krzysztof Lipecki and Zbigniew Borek and Dominik Ziarkowski",
title = "Martyrology Tourism Sites in Poland",
booktitle = "Martyrology Tourism - Polish Perspective",
pages = "39-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-45-2",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168306539,
author = "Józef Sala and Dominik Ziarkowski",
title = "Charakterystyka programu Moje boisko Orlik 2012 na terenie Polski i w województwie małopolskim",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "52-75",
year = "2013",
}
47
@article{artUEK:2168271128,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej",
journal = "Studia Waweliana",
number = "15",
pages = "79-84",
year = "2013",
}
48
@inbook{fmUEK:2168285345,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku",
booktitle = "Polska - Rosja",
pages = "193-205",
adress = "Warsaw - Toruń",
publisher = "Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House",
year = "2013",
issn = "2353-5709",
isbn = "978-83-62737-44-4",
}
49
@article{artUEK:2168271120,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego",
journal = "Modus : prace z historii sztuki",
number = "T. 12-13",
pages = "93-103",
year = "2013",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168306559,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "73-128",
year = "2012",
}
51
@article{artUEK:2168254814,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Motywy i bariery podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie",
journal = "Człowiek i Zdrowie",
number = "t. 4, 1",
pages = "39-44",
year = "2012",
}
52
@inbook{fmUEK:2168254126,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Ogród Boży i ogród ludzki. Ojców w XIX i na początku XX wieku",
booktitle = "Człowiek w Ogrodzie Pana : XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda",
pages = "173-184",
adress = "Ojców",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy",
year = "2012",
isbn = "978-83-60377-23-5",
}
53
@article{artUEK:2168254134,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Znaczenie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki",
journal = "Folia Turistica",
number = "26",
pages = "53-66",
year = "2012",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_26_2012.pdf},
}
54
@article{artUEK:2168249610,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "119",
pages = "99-110",
adress = "",
year = "2012",
}
55
@inbook{fmUEK:2168236222,
author = "Zbigniew Borek and Dominik Ziarkowski",
title = "Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau",
pages = "59-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-43-8",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168306567,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Michał Rudnicki",
title = "Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "129-179",
year = "2012",
}
57
@article{artUEK:2168229524,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "22-37",
year = "2012",
url = {http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_05_02.pdf},
}
58
@article{artUEK:2168254816,
author = "Krzysztof Lipecki and Dominik Ziarkowski",
title = "Motives and Barriers of Taking up Physical Activity by Students of the Tourism and Recreation Faculty",
journal = "Człowiek i Zdrowie",
number = "vol. 4, issue 1",
pages = "45-50",
year = "2012",
}
59
@inbook{fmUEK:2168227122,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Ojców as a Retreat for Warsaw's Dwellers in the Period of the Kingdom of Poland (1815-1914)",
booktitle = "Stadtfluchten",
pages = "101-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "9788389101013",
}
60
@article{artUEK:2168227560,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Atrakcyjność krajobrazu Doliny Prądnika w ocenie zwiedzających",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "857",
pages = "63-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202083},
}
61
@inbook{fmUEK:2168227102,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać... : uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza",
booktitle = "Góry - człowiek - turystyka : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin",
pages = "233-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2011",
isbn = "978-83-60789-38-4",
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168306475,
author = "Dominik Ziarkowski and Zbigniew Borek",
title = "Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO)",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
pages = "67-106",
year = "2011",
}
63
@inbook{fmUEK:2168227078,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Przemiany krajobrazu architektonicznego na przykładzie zamku w Pieskowej Skale",
booktitle = "Mijające krajobrazy Małopolski",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy",
year = "2011",
isbn = "978-83-62473-12-0",
}
64
@book{monUEK:2168227084,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-35-3",
}
65
@inbook{fmUEK:2165694471,
author = "Joanna Ziarkowska and Dominik Ziarkowski",
title = "Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "360-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
66
@unpublished{fnpUEK:2168278157,
author = "Józef Sala and Dominik Ziarkowski",
title = "Główne destynacje turystyki motywacyjnej na świecie i w Polsce",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "29-45",
year = "2010",
}
67
@inbook{fmUEK:2165082701,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku",
booktitle = "Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne",
pages = "159-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-17-9",
}
68
@inbook{fmUEK:2165976952,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Kreacja, zmierzch, dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "136-149",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
69
@inbook{mkaUEK:2165965843,
author = "Józef Partyka and Dominik Ziarkowski",
title = "Z przewodnikiem po okolicach Krakowa : charakterystyka ważniejszych publikacji wydanych do połowy XX wieku",
booktitle = ""Tu wszystko jest Polską..." : eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce : materiały konferencyjne, Kraków 19-23 sierpnia 2009 r.",
pages = "211-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły - Oficyna Wydawnicza Wierchy",
year = "2009",
isbn = "978-83-89819-78-9",
}
70
@article{artUEK:2168285277,
author = "Ewa Ciecińska and Dominik Ziarkowski",
title = "Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach",
journal = "Teki Krakowskie",
number = "T. 16",
pages = "49-64",
year = "2009",
}
71
@book{monUEK:2165082615,
title = "Sztuka i podróżowanie : studia teoretyczne i historyczno-artystyczne",
editor = Krasny Piotr,
editor = Ziarkowski Dominik,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-17-9",
}
72
@misc{varUEK:2166019457,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie : baza zlotu",
booktitle = "Po Krakowie i Małopolsce : słownik krajoznawczy",
pages = "21-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza Wierchy",
year = "2009",
isbn = "978-83-89819-77-2",
}
73
@article{artUEK:2165997686,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 18",
pages = "79-90",
year = "2008",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/68.PDF},
}
74
@article{artUEK:2165997477,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 18",
pages = "63-78",
year = "2008",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/67.pdf},
}
75
@article{artUEK:2165977023,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "41, 3 (242)",
pages = "43-64",
year = "2008",
}
76
@inbook{mkaUEK:2165975832,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Bóg-Stwórca w dziewiętnastowiecznych opisach Doliny Prądnika",
booktitle = "Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej :XVI Seminarium Sacrum i przyroda",
pages = "97-106",
adress = "Kraków; Ojców",
publisher = "Papieska Akademia Teologiczna; Ojcowski Park Narodowy",
year = "2008",
isbn = "978-83-60377-10-9",
}
77
@article{artUEK:2165984223,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Matka Boża w Smardzowicach : czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 17",
pages = "227-240",
year = "2007",
url = {http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/download/48.pdf},
}
78
@article{artUEK:2166018402,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki",
journal = "Folia Turistica",
number = "18",
pages = "175-183",
year = "2007",
url = {www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf},
}
79
@inbook{fmUEK:2165983314,
author = "Józef Partyka and Krzysztof Pucek and Stanisław Kołodziejski and Andrzej Siwek and Michał Gradziński and Jan Zalitacz and Dominik Ziarkowski and Marek Szuwarzyński",
title = "Przewodnik sesji terenowych : Trasa 2. : Olkusz - Racławice Olkuskie - Paczółtowice - Czerna - Krzeszowice - Rudno - Rezerwat Zimny Dół - Rudawa - Dubie - Jerzmanowice - Olkusz",
booktitle = "W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006)",
pages = "163-186",
adress = "Ojców",
publisher = "PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy",
year = "2006",
isbn = "83-60377-02-2",
}
80
@inbook{fmUEK:2165983032,
author = "Krzysztof Pucek and Andrzej Tyc and Dominik Ziarkowski",
title = "Przewodnik sesji terenowych : Trasa 1. : Olkusz",
booktitle = "W cieniu zamczyska Bonerów : w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006)",
pages = "155-162",
adress = "Ojców",
publisher = "PTTK. Oddział; Ojcowski Park Narodowy",
year = "2006",
isbn = "83-60377-02-2",
}
81
@article{artUEK:2165985179,
author = "Dominik Ziarkowski",
title = "Możliwości ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w aktywizacji turystycznej jego otoczenia",
journal = "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera",
number = "T. 16",
pages = "279-288",
year = "2006",
}
82
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Józef Sala and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Michał Rudnicki and Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}