Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Sektor bankowy
Źródło:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 477-511 - Bibliogr.
Seria:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323457
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
Źródło:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 185-197 - Bibliogr.
Seria:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323393
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012
Źródło:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie Stanów Zjednoczonych
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [11]-[22]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302025
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 15. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291173
varia
7

Tytuł:
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 26-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej = Emerging Markets' Economic Growth Based on Central Eastern European Countries
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 53-63. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271316
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych = An Analysis of the Portfolio Structure of Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270356
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. [10]-[22]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283031
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2012, s. [1-15] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257978
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Jeleń Jarosław , Bolisęga Maciej
Tytuł:
Spotkania na parkiecie
Źródło:
Kurier AE. - styczeń (2006) , s. 18-19
Nr:
2168274611
artykuł nierecenzowany
1
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 477-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
2
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 185-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
3
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
4
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012 / Maciej BOLISĘGA // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1000314806&col=ksiazki#page=38&view=Fit
5
Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie Stanów Zjednoczonych / Maciej BOLISĘGA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [11]-[22]. - Summ. - Bibliogr.
6
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012 / Maciej BOLISĘGA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 15. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
7
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012 / Maciej BOLISĘGA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 26-39. - Streszcz. - Bibliogr.
8
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej = Emerging Markets' Economic Growth Based on Central Eastern European Countries / Maciej BOLISĘGA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 53-63. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=05&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
9
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych = An Analysis of the Portfolio Structure of Open Pension Funds / Maciej BOLISĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/796/672. - ISSN 1898-6447
10
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej / Maciej BOLISĘGA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. [10]-[22]. - Streszcz. - Bibliogr.
11
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych / Maciej BOLISĘGA // W: Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2012), s. [1-15]. - Bibliogr.
12
Spotkania na parkiecie / Jarosław Jeleń, Maciej Bolisęga // Kurier AE. - styczeń (2006), s. 18-19. - ISSN 1689-7757
1
Czekaj J., Bolisęga M., (2017), Sektor bankowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-511.
2
Czekaj J., Bolisęga M., (2017), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 185-197.
3
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
4
Bolisęga M., (2014), Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-49.
5
Bolisęga M., (2014), Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie Stanów Zjednoczonych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [11]-[22].
6
Bolisęga M., (2014), Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15.
7
Bolisęga M., (2013), Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 26-39.
8
Bolisęga M., (2013), Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 53-63; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=05&zeszyt=3
9
Bolisęga M., (2013), Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 19-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/796/672
10
Bolisęga M., (2013), Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. [10]-[22].
11
Bolisęga M., (2012), Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT), s. [1-15].
12
Jeleń J., Bolisęga M., (2006), Spotkania na parkiecie, "Kurier AE", styczeń, s. 18-19.
1
@inbook{UEK:2168323457,
author = "Czekaj Jan and Bolisęga Maciej",
title = "Sektor bankowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "477-511",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
2
@inbook{UEK:2168323393,
author = "Czekaj Jan and Bolisęga Maciej",
title = "Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "185-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
3
@misc{UEK:2168302013,
author = "Czekaj Jan and Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Oleksy Paweł and Snarska Małgorzata and Zyguła Andrzej and Bolisęga Maciej and Kosidłowska Anna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
4
@inbook{UEK:2168294675,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "37-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
5
@unpublished{UEK:2168302025,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie Stanów Zjednoczonych",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[11]-[22]",
year = "2014",
}
6
@misc{UEK:2168291173,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
7
@unpublished{UEK:2168290331,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "26-39",
year = "2013",
}
8
@article{UEK:2168271316,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "53-63",
year = "2013",
}
9
@article{UEK:2168270356,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "19-32",
year = "2013",
}
10
@unpublished{UEK:2168283031,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "[10]-[22]",
year = "2013",
}
11
@unpublished{UEK:2168257978,
author = "Bolisęga Maciej",
title = "Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT)",
pages = "[1-15]",
year = "2012",
}
12
@article{UEK:2168274611,
author = "Jeleń Jarosław and Bolisęga Maciej",
title = "Spotkania na parkiecie",
journal = "Kurier AE",
number = "styczeń",
pages = "18-19",
year = "2006",
}