Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Historia pewnego projektu i jego udanej promocji
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168299375
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, Polska, od 2009-11-19 do 2009-11-19
Tytuł:
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach2010. - [odczyt: 13.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165888733
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2010, s. 211-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927446-7-2
Tryb dostępu:
Nr:
2165887302
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
239, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-6-9
Nr:
51911
monografia
5

Tytuł:
W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008) , s. 16. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168221258
artykuł nierecenzowany
6

Tytuł:
Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 3 (11), s. 24-25
Nr:
2168274395
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 5-6 (13-14), s. 31
Nr:
2168274421
varia
Zobacz opis całości
1
Historia pewnego projektu i jego udanej promocji / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
2
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jerzy T. SKRZYPEK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Marta LENCZOWSKA, Aneta POWROŹNIK, Jakub REJKOWICZ // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line]. - (2010)14 s. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 13.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_2b_1.pdf
3
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jerzy T. SKRZYPEK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Marta LENCZOWSKA, Aneta POWROŹNIK, Jakub REJKOWICZ // W: E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2010. - S. 211-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927446-7-2. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf
4
Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii / oprac. Aneta POWROŹNIK ; kier. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 239, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-924656-6-9
5
W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008), s. 16. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008. - ISSN 1689-7757
6
Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aneta POWROŹNIK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 3 (11) (2007), s. 24-25. - ISSN 1689-7749
7
Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie / Aneta POWROŹNIK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 31. - ISSN 1689-7749
1
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2015), Historia pewnego projektu i jego udanej promocji, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
2
Skrzypek J., Stanisławska-Mischke A., Lenczowska M., Powroźnik A., Rejkowicz J., (2010), E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line].
3
Skrzypek J., Stanisławska-Mischke A., Lenczowska M., Powroźnik A., Rejkowicz J., (2010), E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 211-220.
4
Powroźnik A., Borowiecki R., Małecki J. (red.), (2008), Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239, [1] s.
5
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2008), W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK, "Kurier UEK", nr 8 (24), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008
6
Powroźnik A., (2007), Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Kurier AE", nr 3 (11), s. 24-25.
7
Powroźnik A., (2007), Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 31.
1
@article{UEK:2168299375,
author = "Powroźnik Aneta and Stanisławska-Mischke Anna K.",
title = "Historia pewnego projektu i jego udanej promocji",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "46-47",
year = "2015",
}
2
@inbook{UEK:2165888733,
author = "Skrzypek Jerzy and Stanisławska-Mischke Anna and Lenczowska Marta and Powroźnik Aneta and Rejkowicz Jakub",
title = "E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "",
year = "2010",
}
3
@inbook{UEK:2165887302,
author = "Skrzypek Jerzy and Stanisławska-Mischke Anna and Lenczowska Marta and Powroźnik Aneta and Rejkowicz Jakub",
title = "E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie",
pages = "211-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2010",
isbn = "978-83-927446-7-2",
}
4
@book{UEK:51911,
title = "Ścieżkami tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : symbole i pamiątki osiemdziesięciu lat historii",
editor = Powroźnik Aneta,
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Małecki Jan M.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-6-9",
}
5
@article{UEK:2168221258,
author = "Powroźnik Aneta and Stanisławska-Mischke Anna K.",
title = "W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (24)",
pages = "16",
year = "2008",
}
6
@misc{UEK:2168274395,
author = "Powroźnik Aneta",
title = "Co może nauczyciel w Internecie? czyli warsztaty dla e-nauczyciela : IV e-warsztaty Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "3 (11)",
pages = "24-25",
year = "2007",
}
7
@misc{UEK:2168274421,
author = "Powroźnik Aneta",
title = "Licealiści wirtualnymi menedżerami : IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski AE w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "31",
year = "2007",
}