Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Science Direct - nie tylko dla inżynierów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168268940
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Nowości w bibliotece
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2012) , s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222328
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
OECD iLibrary : Your Resource for the World Economy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (48) (2012) , s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168226251
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
OECD iLibrary : Your resource for the world economy
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 10 (39) (2012) . - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231816
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Media na czasie [dokument elektroniczny]
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 8 (37) (2011) . - [odczyt: 21.07.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167729337
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych: ibuk.pl oraz ebrary
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 8 (37) (2011) . - [odczyt: 03.08.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167772238
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011) , s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166481971
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 8 (37) (2011) . - [odczyt: 04.08.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167843734
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Kilka nowości (i nie tylko) z Biblioteki [dokument elektroniczny]
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 9 (38) (2011) . - [odczyt: 09.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222340
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 8 (37) (2011) . - [odczyt: 04.08.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167817911
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Media na czasie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (41) (2011) , s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166482000
artykuł nierecenzowany
12

Tytuł:
CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (42) (2011) , s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166482011
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011) , s. 40. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166567948
artykuł nierecenzowany
1
Science Direct - nie tylko dla inżynierów / Kinga FILIPIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
2
Nowości w bibliotece / Kinga FILIPIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2012), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
3
OECD iLibrary : Your Resource for the World Economy / Kinga FILIPIAK // Kurier UEK. - nr 3 (48) (2012), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
4
OECD iLibrary : Your resource for the world economy / Kinga FILIPIAK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 10 (39) (2012)1 ekran. - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=a_oecd_ilibrary. - ISSN 2082-5005
5
Media na czasie [Dokument elektroniczny] / Katarzyna BILIŃSKA, Kinga FILIPIAK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 8 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_media_na_czasie. - ISSN 2082-5005
6
Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych: ibuk.pl oraz ebrary / Kinga FILIPIAK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 8 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 03.08.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_ibuk_ebrary. - ISSN 2082-5005
7
Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary / Kinga FILIPIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
8
Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego / Kinga FILIPIAK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 8 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 04.08.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_municipium. - ISSN 2082-5005
9
Kilka nowości (i nie tylko) z Biblioteki [Dokument elektroniczny] / Kinga FILIPIAK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 9 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 09.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_kilka_nowosci_z_biblioteki. - ISSN 2082-5005
10
CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets / Kinga FILIPIAK // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 8 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 04.08.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_ceic_data. - ISSN 2082-5005
11
Media na czasie / Katarzyna BILIŃSKA, Kinga FILIPIAK // Kurier UEK. - nr 2 (41) (2011), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web. - ISSN 1689-7757
12
CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets / Kinga FILIPIAK // Kurier UEK. - nr 3 (42) (2011), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www. - ISSN 1689-7757
13
Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego / Kinga FILIPIAK // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 40. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www. - ISSN 1689-7757
1
Filipiak K., (2013), Science Direct - nie tylko dla inżynierów, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
2
Filipiak K., (2012), Nowości w bibliotece, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
3
Filipiak K., (2012), OECD iLibrary : Your Resource for the World Economy, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
4
Filipiak K., (2012), OECD iLibrary : Your resource for the world economy, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 10 (39); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=a_oecd_ilibrary
5
Bilińska K., Filipiak K., (2011), Media na czasie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 8 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_media_na_czasie
6
Filipiak K., (2011), Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych: ibuk.pl oraz ebrary, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 8 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_ibuk_ebrary
7
Filipiak K., (2011), Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 36-37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
8
Filipiak K., (2011), Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 8 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_municipium
9
Filipiak K., (2011), Kilka nowości (i nie tylko) z Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 9 (38); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_kilka_nowosci_z_biblioteki
10
Filipiak K., (2011), CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 8 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=prez_ceic_data
11
Bilińska K., Filipiak K., (2011), Media na czasie, "Kurier UEK", nr 2 (41), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web
12
Filipiak K., (2011), CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets, "Kurier UEK", nr 3 (42), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www
13
Filipiak K., (2011), Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www
1
@article{UEK:2168268940,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Science Direct - nie tylko dla inżynierów",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "23",
year = "2013",
}
2
@article{UEK:2168222328,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Nowości w bibliotece",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "55",
year = "2012",
}
3
@article{UEK:2168226251,
author = "Filipiak Kinga",
title = "OECD iLibrary : Your Resource for the World Economy",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "43",
year = "2012",
}
4
@article{UEK:2168231816,
author = "Filipiak Kinga",
title = "OECD iLibrary : Your resource for the world economy",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (39)",
pages = "",
year = "2012",
}
5
@article{UEK:2167729337,
author = "Bilińska Katarzyna and Filipiak Kinga",
title = "Media na czasie",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (37)",
pages = "",
year = "2011",
}
6
@article{UEK:2167772238,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych: ibuk.pl oraz ebrary",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (37)",
pages = "",
year = "2011",
}
7
@article{UEK:2166481971,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Czytaj on-line! : prezentacja serwisów książek elektronicznych ibuk.pl oraz ebrary",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "36-37",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2167843734,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (37)",
pages = "",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168222340,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Kilka nowości (i nie tylko) z Biblioteki",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (38)",
pages = "",
year = "2011",
}
10
@article{UEK:2167817911,
author = "Filipiak Kinga",
title = "CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (37)",
pages = "",
year = "2011",
}
11
@article{UEK:2166482000,
author = "Bilińska Katarzyna and Filipiak Kinga",
title = "Media na czasie",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (41)",
pages = "20-21",
year = "2011",
}
12
@article{UEK:2166482011,
author = "Filipiak Kinga",
title = "CEIC Data : Economic Databases for Emerging and Developed Markets",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (42)",
pages = "32-33",
year = "2011",
}
13
@article{UEK:2166567948,
author = "Filipiak Kinga",
title = "Municipium - kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "40",
year = "2011",
}