Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji = International Integration : Conceptualisation and Definition Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009) , s. 57-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50100
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej
Źródło:
Polska pięć lat w Unii Europejskiej / red. Stanisław Konopacki - Łódź: Ibidem, 2009, s. 295-306
ISBN:
978-83-88679-84-1
Nr:
2166646657
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Edukacja europejska i jej polski wymiar = European Education and Its Polish Dimension
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009) , s. 23-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50099
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego = Towards a European Area of Higher Education
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 55-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50143
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów
Źródło:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 345-363
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132514
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym = The Role and Position of the UN Security Council in the International Security System of the Post-Cold War Era
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 37-52. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52703
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych = Contribution of the European Movement to the idea of the European Unity in the Field of Culture and Education in the Early Post-War Years
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2006
Opis fizyczny:
79 s.; 21 cm
Seria:
(Zeszyt Centrum Europejskiego w Natolinie ; z. 27)
Uwagi:
Tekst w jęz. pol., ang.,
Tryb dostępu:
Nr:
52622
monografia
8

Tytuł:
Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji = The European Union as a Subject of Research Based on the Theory of Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 25-56. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52998
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych = European Integration in the Cognitive Perspective of Political Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 57-72. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52850
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
O inteligencji w dobie przemian
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 87-101
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166537610
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów = Systemic and Doctrinal Determinants of the Peaceful Settlement of International Disputes in the League of Nations' Experience
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
285 s.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 167)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-273-1
Nr:
52688
monografia
12

Tytuł:
Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Privileges and Immunities of International Officials Serving in the League of Nations and the United Nations Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004) , s. 107-122. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Tytuł:
Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej
Źródło:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 97-108 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168045735
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego = From Research on the Identity of Universalistic International Security Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004) , s. 69-85. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220450
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union
Źródło:
Strategy of Poland's Membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004, s. 329-344 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Europejska ; 32)
ISBN:
83-89972-23-9
Nr:
2168225636
rozdział w monografii
16

Tytuł:
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-19]. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168241102
artykuł w czasopiśmie
1
Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji = International Integration : Conceptualisation and Definition Issues / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009), s. 57-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410. - ISSN 1898-6447
2
Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej / Danuta KABAT, Zbigniew Rudnicki // W: Polska pięć lat w Unii Europejskiej / red. Stanisław Konopacki. - Łódź: Ibidem, 2009. - S. 295-306. - ISBN 978-83-88679-84-1
3
Edukacja europejska i jej polski wymiar = European Education and Its Polish Dimension / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009), s. 23-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782244. - ISSN 1898-6447
4
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego = Towards a European Area of Higher Education / Zbigniew RUDNICKI, Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 55-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702. - ISSN 1898-6447
5
Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 345-363. - ISBN 978-83-7252-345-7
6
Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym = The Role and Position of the UN Security Council in the International Security System of the Post-Cold War Era / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112690029. - ISSN 0208-7944
7
Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych = Contribution of the European Movement to the idea of the European Unity in the Field of Culture and Education in the Early Post-War Years / Zbigniew RUDNICKI. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2006. - 79 s. ; 21 cm. - Tekst w jęz. pol., ang. - (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, ISSN 1732-0445 ; z. 27)
8
Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji = The European Union as a Subject of Research Based on the Theory of Integration / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 25-56. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830. - ISSN 0208-7944
9
Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych = European Integration in the Cognitive Perspective of Political Science / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 57-72. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689869. - ISSN 0208-7944
10
O inteligencji w dobie przemian / Zbigniew RUDNICKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 87-101. - ISBN 83-7252-284-7
11
Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów = Systemic and Doctrinal Determinants of the Peaceful Settlement of International Disputes in the League of Nations' Experience / Zbigniew RUDNICKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 285 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 167). - ISBN 83-7252-273-1
12
Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Privileges and Immunities of International Officials Serving in the League of Nations and the United Nations Organization / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004), s. 107-122. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52748157. - ISSN 0208-7944
13
Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej / Zbigniew RUDNICKI // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 97-108. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
14
Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego = From Research on the Identity of Universalistic International Security Organisations / Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004), s. 69-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51405492. - ISSN 0208-7944
15
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Strategy of Poland's Membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - (Biblioteka Europejska ; 32). - S. 329-344. - Bibliogr. - ISBN 83-89972-23-9
16
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(4) (2004), s. [1-19]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf
1
Kabat D., Rudnicki Z., (2009), Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 795, s. 57-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410
2
Kabat D., Rudnicki Z., (2009), Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Konopacki S. (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź : Ibidem, s. 295-306.
3
Rudnicki Z., (2009), Edukacja europejska i jej polski wymiar, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 795, s. 23-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782244
4
Rudnicki Z., Kabat D., (2008), W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 55-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702
5
Kabat D., Rudnicki Z., (2007), Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 345-363.
6
Rudnicki Z., (2006), Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/112690029
7
Rudnicki Z., (2006), Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych, (Zeszyt Centrum Europejskiego w Natolinie, z. 27), Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 79 s.
8
Kabat D., Rudnicki Z., (2005), Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 25-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830
9
Rudnicki Z., (2005), Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689869
10
Rudnicki Z., (2005), O inteligencji w dobie przemian. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-101.
11
Rudnicki Z., (2005), Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 167), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 285 s.
12
Rudnicki Z., (2004), Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 107-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/52748157
13
Rudnicki Z., (2004), Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 97-108.
14
Rudnicki Z., (2004), Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 69-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405492
15
Kabat D., Rudnicki Z., (2004), The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union. [W:] Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S., Ośrodek Badań Integracji Europejskiej (red.), Strategy of Poland's Membership in the European Union, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 329-344.
16
Kabat D., Rudnicki Z., (2004), The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-19]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf
1
@article{artUEK:50100,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "795",
pages = "57-101",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410},
}
2
@inbook{fmUEK:2166646657,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska pięć lat w Unii Europejskiej",
pages = "295-306",
adress = "Łódź",
publisher = "Ibidem",
year = "2009",
isbn = "978-83-88679-84-1",
}
3
@article{artUEK:50099,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Edukacja europejska i jej polski wymiar",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "795",
pages = "23-43",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782244},
}
4
@article{artUEK:50143,
author = "Zbigniew Rudnicki and Danuta Kabat",
title = "W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "791",
pages = "55-85",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702},
}
5
@inbook{fmUEK:2166132514,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "345-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
6
@article{artUEK:52703,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Rola i miejsce Rady Bezpieczeństwa ONZ w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie postzimnowojennym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "37-52",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112690029},
}
7
@book{monUEK:52622,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Wkład Ruchu Europejskiego do jedności europejskiej na polu kultury i edukacji we wczesnych latach powojennych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Europejskie Natolin",
year = "2006",
url = {},
issn = "1732-0445",
}
8
@article{artUEK:52998,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "25-56",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830},
}
9
@article{artUEK:52850,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "57-72",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112689869},
}
10
@inbook{fmUEK:2166537610,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "O inteligencji w dobie przemian",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "87-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
11
@book{monUEK:52688,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-273-1",
}
12
@article{artUEK:2168219164,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Przywileje i immunitety dyplomatyczne funkcjonariuszy międzynarodowych pozostających w służbie Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "107-122",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52748157},
}
13
@inbook{mkaUEK:2168045735,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "97-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
14
@article{artUEK:2168220450,
author = "Zbigniew Rudnicki",
title = "Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "69-85",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51405492},
}
15
@inbook{fmUEK:2168225636,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union",
booktitle = "Strategy of Poland's Membership in the European Union",
pages = "329-344",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Komitetu Integracji Europejskiej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89972-23-9",
}
16
@article{artUEK:2168241102,
author = "Danuta Kabat and Zbigniew Rudnicki",
title = "The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-19]",
year = "2004",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf},
}