Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce = Chosen Legal Repercussions of Differentiating between Legality of Existence of Employment Relationship and Legality of Doing a Job by Foreigners in Poland
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2019) , s. 13-19. - Streszcz., summ.
Nr:
2168333097
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code
Źródło:
E-Journal of International and Comparative Labour Studies (2019) , s. 65-82. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168331841
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
612 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8160-301-0
Nr:
2168332047
monografia
4

Tytuł:
Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie
Źródło:
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie / red. nauk. Grzegorz Goździewicz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 257-272
Seria:
(Monografie)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8124-356-8
Nr:
2168326401
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Hungarian Labour Law : E-Journal. - nr 2 (2018) , s. 52-65
Tryb dostępu:
Nr:
2168333103
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Grupa Wydawnicza Infor, 2018
Opis fizyczny:
14 s.
ISBN:
978-83-65947-69-7
Nr:
2168334113
książka
7

Tytuł:
Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej
Źródło:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 219-235
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Nr:
2168327403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
Opis fizyczny:
427 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8124-762-7
Nr:
2168327801
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji = Higher Posts in Civil Service : Some Reflections on the Latest Amendments
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (43) (2018) , s. 88-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326023
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 19-22
ISBN:
978-83-8124-762-7
Nr:
2168327803
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Jezierski Robert , Mędrala Małgorzata
Tytuł:
Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
Źródło:
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 190-214
ISBN:
978-83-8124-762-7
Nr:
2168327805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Kierunki zmian w administracji publicznej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
XXXI, 240 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Nr:
2168327373
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia = The Employer's New Obligations as of Personal Data Administrator on the Basis of GDPR - the Selected Problems
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (2018) , s. 18-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168327539
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta = The Fixed-term Contracts of Employment of the Academic Teachers at the Post of an Assistant and a Senior Lecturer
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2017) , s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319319
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy
Źródło:
Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju / red. nauk. Teresa Wyka, Marcin A. Mielczarek - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 151-172
Seria:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8107-736-1
Nr:
2168321671
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2017, s. 1601-1650 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-374-4
Nr:
2168323273
rozdział w książce
17

Tytuł:
Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 / red. Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 273-297
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa)
ISBN:
978-83-255-9466-4 ; 978-83-255-9467-1
Nr:
2168313673
rozdział w książce
18

Tytuł:
Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 24, nr 2 (2017) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323251
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Wyd. 2.. - Gdańsk: ODDK, 2017, s. 814-829
ISBN:
978-83-7804-374-4
Nr:
2168323257
rozdział w książce
20

Tytuł:
Sezonowe umowy o pracę na czas określony
Źródło:
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 120-134
Seria:
(Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-8107-632-6
Nr:
2168318559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Opis fizyczny:
285 s.; 25 cm
Seria:
(Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer)
ISBN:
978-83-8107-632-6
Nr:
2168318555
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego = Influence of a Period of Using Lowered Working Time by an Employee on a Parental Leave Time
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 10 (2017) , s. 510-514. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323247
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 11-14
Seria:
(Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer)
ISBN:
978-83-8107-632-6
Nr:
2168318557
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Wyd. 2.. - Gdańsk: ODDK, 2017, s. 937-1116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-374-4
Nr:
2168323269
rozdział w książce
25

Tytuł:
Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych = The Formal Memoranda in the Personal Files of Employees
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2017) , s. 26-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168316111
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2016, s. 925-1099 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-230-3
Nr:
2168302077
rozdział w książce
27

Autor:
Barański Robert , Gawrońska-Baran Andrzela , Drabarczyk Anna , Gnela Maciej , Hołuj Dominika , Kędzierska Kamila , Lipiec-Warzecha Ludmiła , Liżewski Slawomir , Mędrala Małgorzata , Mituś Ambroży , Ostapowicz Ewa
Tytuł:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Opis fizyczny:
XX, 491 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
Nr:
2168300869
książka
28

Tytuł:
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2016, s. 804-819
ISBN:
978-83-7804-230-3
Nr:
2168302071
rozdział w książce
29

Tytuł:
Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika = The Parental Rights of the Closest Family Member of the Employee
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 23 (2016) , s. 83-94. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168311443
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 249-254
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305467
rozdział w podręczniku
31

Tytuł:
Socjalność w prawie pracy = Social Activity in Labour Law
Źródło:
Wokół problematyki stosowania prawa / red. Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016, s. 148-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana w ramach Grantu dla Młodych Naukowców 2016, ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65682-38-3
Nr:
2168312615
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Urlopy pracownicze
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 158-167
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305463
rozdział w podręczniku
33

Tytuł:
Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych
Źródło:
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 623-634
ISBN:
978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
Nr:
2168306969
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 145-157
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305461
rozdział w podręczniku
35

Tytuł:
Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 65-85
Seria:
(Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer)
Program badawczy:
Niniejszy artykuł został dofinansowany ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-8092-478-9
Nr:
2168311449
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 103-110
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305457
rozdział w podręczniku
37

Tytuł:
Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy)
Źródło:
W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska - Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 2016, s. 245-260
ISBN:
978-83-61713-02-9
Nr:
2168312635
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 243-248
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8092-219-8
Nr:
2168305465
rozdział w podręczniku
39

Tytuł:
Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej = The Remarks on the Legal Situation of the Member of Trade Union Who Is Excused from the Obligation of Performing Work for the Period of Fullfilling the Function of the Member of the Board of Workplace Trade Union Organization
Źródło:
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. - nr 6 (2016) , s. 61-77. - Summ.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168323253
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych = Comments on the Special Protection of the Employment of Councilors
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2016) , s. 87-97. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306839
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Źródło:
Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński - Gdańsk: ODDK, 2016, s. 1599-1647 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-230-3
Nr:
2168302081
rozdział w książce
42

Tytuł:
Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 12 (2015) , s. 627-631. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301667
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych = Employee Rights during States Requiring Extraordinary Measures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 125-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298075
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 4 (2015) , s. 181-185. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294801
artykuł w czasopiśmie
45

Konferencja:
II Interdisciplinary International Scientific Conference : Mobbing Respect to Legal, Economic and Social, Ogonki, Polska, od 2015-05-18 do 2015-05-20
Tytuł:
The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees = Odpowiedzialność pracodawcy za działania mobbingowe niepracowników
Źródło:
Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective = Mobbing w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym : mobbing w aspekcie prawnym / red. Zdzisław Majkut, Anna Schneiderová - Chicago: Iva House Publishing, 2015, s. 226-236; 237-247
ISBN:
978-0-9889930-2-0
Nr:
2168305501
materiały konferencyjne (aut.)
46

Tytuł:
Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze
Źródło:
Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym / red. Bolesław M. Ćwiertniak - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015, s. 65-76
ISBN:
978-83-64788-43-7
Nr:
2168305819
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym = The Obligations in Occupational Health and Safety of Non-Employees
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 62, nr 2 (2015) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303685
artykuł w czasopiśmie
48

Konferencja:
XV Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań", Szwecja, Gdynia-Karlskrona, od 2014-06-13 do 2014-06-15
Tytuł:
Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację = The Rules of Recruitment and Promotion in Public Administration Appointments in the Context of the Tasks Performed by the Administration
Źródło:
Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015) , s. 19-36. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300771
referat w czasopiśmie
49

Tytuł:
Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych
Źródło:
Prawo a niepełnosprawność / red. Maria Bosek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 132-142
ISBN:
978-83-255-7347-8 ; 978-83-255-7348-5
Nr:
2168294019
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika
Źródło:
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. - nr 5 (2014) , s. 39-43
Nr:
2168333501
artykuł nierecenzowany
51

Tytuł:
Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia = Protection of Small Employers vs. Political Transformation in Poland - Selected Problems
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 274-285. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290881
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 147-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294199
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 117-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294197
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
Źródło:
Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / red. Maria Bosak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 39-53
Seria:
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN:
978-83-255-6349-3 ; 978-83-255-6350-9
Nr:
2168315021
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich = Special Protection of Employment Contracts for Employees Returning from Childcare Leave
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276003
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
"Umowy śmieciowe" - wybrane problemy
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012) , s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168283347
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy = The Exemption of the Employee from Working Obligation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2012 (2012) , s. 83-93. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168312425
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego = Specification of a Service Instruction in the Event of Employment of a Legal Advisor
Źródło:
Radca Prawny. - nr 119 (listopad) (2011) , s. 16D-20D. - Artykuł zamieszczony w części Dodatek naukowy
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168231210
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 130-145 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Magisterskie)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Outsourcing pracowniczy
Źródło:
Z problematyki zatrudnienia tymczasowego / red. nauk. Arkadiusz Sobczyk - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 185-197
Seria:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Nr:
2168231302
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
Wydanie:
Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
Opis fizyczny:
423, [1] s.; 22 cm
Seria:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Uwagi:
Publikacja stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010), Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0597-6
Nr:
52591
monografia
63

Tytuł:
Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych = The Cumulation of Claims in Labour Law Matters Tried by Different Membership of the Courts
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2011 (2011) , s. 437-447. - Summ.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168231342
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c. = The Value of Some Non-Pecuniary Subject Matters in Labour Matters in Dispute - Issues on the Article 23(1) of the Polish Code of Civil Procedure
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2010) , s. 21-27. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
52280
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2010 (2010) , s. 361-374
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334087
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2009) , s. 133-136. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168305837
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Źródło:
Radca Prawny. - nr 1 (styczeń-luty) (2009) , s. 47-56
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168312453
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Delegacja czy zmiana miejsca pracy?
Źródło:
Monitor Prawa Pracy. - nr 9 (2009) , s. 466-469. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333493
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2008 (2008) , s. 265-274
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334079
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych
Źródło:
Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy / red. Arkadiusz Sobczyk - Kraków: Friedrich Ebert Stiftung, 2008, s. 260-272
ISBN:
978-83-7099-155-5
Nr:
2168313527
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2007 (2007) , s. 411-419
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334081
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 86-101 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 20-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288455
fragment pracy naukowo badawczej
3

Tytuł:
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 90-115 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271814
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 115-139
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271850
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce = Chosen Legal Repercussions of Differentiating between Legality of Existence of Employment Relationship and Legality of Doing a Job by Foreigners in Poland / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2019), s. 13-19. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-8165
2
Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code / Małgorzata MĘDRALA // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. - (2019)Vol. 8, No. 1, s. 65-82. - Summ. - Pełny tekst: http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/download/645/858. - ISSN 2280-4056
3
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 612 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8160-301-0
4
Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie / Małgorzata MĘDRALA // W: Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie / red. nauk. Grzegorz Goździewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 257-272. - ISBN 978-83-8124-356-8
5
Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland / Małgorzata MĘDRALA // Hungarian Labour Law : E-Journal [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (2018), s. 52-65. - Pełny tekst: http://hllj.hu/letolt/2018_2_a/A_04_MMedrala_hllj_2018_2.pdf. - ISSN 2064-6526
6
Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO [on-line] / Małgorzata MĘDRALA-NATKANIEC. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2018. - 14 s. - ISBN 978-83-65947-69-7
7
Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej / Małgorzata MĘDRALA // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 219-235. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
8
RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - 427 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8124-762-7
9
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji = Higher Posts in Civil Service : Some Reflections on the Latest Amendments / Małgorzata MĘDRALA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (43) (2018), s. 88-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/zpub/article/view/452/329. - ISSN 1898-3529
10
Wstęp / Małgorzata MĘDRALA // W: RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - S. 19-22. - ISBN 978-83-8124-762-7
11
Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej / Robert Jezierski, Małgorzata MĘDRALA // W: RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - S. 190-214. - ISBN 978-83-8124-762-7
12
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XXXI, 240 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
13
Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia = The Employer's New Obligations as of Personal Data Administrator on the Basis of GDPR - the Selected Problems / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (2018), s. 18-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-6186
14
Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta = The Fixed-term Contracts of Employment of the Academic Teachers at the Post of an Assistant and a Senior Lecturer / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2017), s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-6186
15
Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju / red. nauk. Teresa Wyka, Marcin A. Mielczarek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 151-172. - ISBN 978-83-8107-736-1
16
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk : ODDK, 2017. - S. 1601-1650. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-374-4
17
Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 / red. Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa). - S. 273-297. - ISBN 978-83-255-9466-4 ; 978-83-255-9467-1
18
Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 24, nr 2 (2017), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-9585
19
Kwalifikacje zawodowe pracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Wyd. 2. - Gdańsk : ODDK, 2017. - S. 814-829. - ISBN 978-83-7804-374-4
20
Sezonowe umowy o pracę na czas określony / Małgorzata MĘDRALA // W: Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2017. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 120-134. - ISBN 978-83-8107-632-6
21
Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2017. - 285 s. ; 25 cm. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - ISBN 978-83-8107-632-6
22
Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego = Influence of a Period of Using Lowered Working Time by an Employee on a Parental Leave Time / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 10 (2017), s. 510-514. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/spis-tresci/archiwum/c/a/1502/Wstęp: . - ISSN 1731-8165
23
Wstęp / Małgorzata MĘDRALA // W: Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2017. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 11-14. - ISBN 978-83-8107-632-6
24
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Wyd. 2. - Gdańsk : ODDK, 2017. - S. 937-1116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-374-4
25
Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych = The Formal Memoranda in the Personal Files of Employees / Małgorzata MĘDRALA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2017), s. 26-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-6186
26
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk : ODDK, 2016. - S. 925-1099. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-230-3
27
Vademecum dyrektora instytucji kultury / R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. GNELA, D. HOŁUJ, K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, M. MĘDRALA, A. MITUŚ, E. Ostapowicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XX, 491 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
28
Kwalifikacje zawodowe pracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk : ODDK, 2016. - S. 804-819. - ISBN 978-83-7804-230-3
29
Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika = The Parental Rights of the Closest Family Member of the Employee / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem. - vol. 23 (2016), s. 83-94. - Summ. - ISSN 1429-9585
30
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 249-254. - ISBN 978-83-8092-219-8
31
Socjalność w prawie pracy = Social Activity in Labour Law / Małgorzata MĘDRALA // W: Wokół problematyki stosowania prawa / red. Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - S. 148-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65682-38-3
32
Urlopy pracownicze / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 158-167. - ISBN 978-83-8092-219-8
33
Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 623-634. - ISBN 978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
34
Czas pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 145-157. - ISBN 978-83-8092-219-8
35
Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / Małgorzata MĘDRALA // W: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 65-85. - ISBN 978-83-8092-478-9
36
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 103-110. - ISBN 978-83-8092-219-8
37
Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy) / Małgorzata MĘDRALA // W: W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej / red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska. - Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 2016. - S. 245-260. - ISBN 978-83-61713-02-9
38
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo pracy : diagramy / red. nauk. Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 243-248. - ISBN 978-83-8092-219-8
39
Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej = The Remarks on the Legal Situation of the Member of Trade Union Who Is Excused from the Obligation of Performing Work for the Period of Fullfilling the Function of the Member of the Board of Workplace Trade Union Organization / Małgorzata MĘDRALA // Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. - nr 6 (2016), s. 61-77. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171501972. - ISSN 2300-8318
40
Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych = Comments on the Special Protection of the Employment of Councilors / Małgorzata MĘDRALA // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2016), s. 87-97. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
41
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy / Małgorzata MĘDRALA // W: Kodeks pracy : komentarz / red. Janusz Żołyński. - Gdańsk : ODDK, 2016. - S. 1599-1647. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-230-3
42
Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 12 (2015), s. 627-631. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
43
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych = Employee Rights during States Requiring Extraordinary Measures / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 125-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/520/252. - ISSN 1898-6447
44
Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy. - nr 4 (2015), s. 181-185. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
45
The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees = Odpowiedzialność pracodawcy za działania mobbingowe niepracowników / Małgorzata MĘDRALA // W: Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective = Mobbing w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym : mobbing w aspekcie prawnym / red. Zdzisław Majkut, Anna Schneiderová. - Chicago : Iva House Publishing, 2015. - S. 226-236; 237-247. - ISBN 978-0-9889930-2-0
46
Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze / Małgorzata MĘDRALA // W: Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym / red. Bolesław M. Ćwiertniak. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 65-76. - ISBN 978-83-64788-43-7
47
Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym = The Obligations in Occupational Health and Safety of Non-Employees / Małgorzata MĘDRALA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - vol. 62, nr 2 (2015), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/g/article/view/862/1794. - ISSN 0458-4317
48
Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację = The Rules of Recruitment and Promotion in Public Administration Appointments in the Context of the Tasks Performed by the Administration / Małgorzata MĘDRALA // Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015), s. 19-36. - Summ. - Pełny tekst: http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=19&view=Fit. - ISSN 1898-3707
49
Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych / Małgorzata MĘDRALA // W: Prawo a niepełnosprawność : wybrane aspekty / red. Maria Bosek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 132-142. - ISBN 978-83-255-7347-8 ; 978-83-255-7348-5
50
Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika / Małgorzata MĘDRALA // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. - nr 5 (2014), s. 39-43. - ISSN 1731-996X
51
Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia = Protection of Small Employers vs. Political Transformation in Poland - Selected Problems / Małgorzata MĘDRALA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 274-285. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 147-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
53
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 117-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
54
Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę / Małgorzata MĘDRALA // W: Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / red. Maria Bosak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy). - S. 39-53. - ISBN 978-83-255-6349-3 ; 978-83-255-6350-9
55
Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich = Special Protection of Employment Contracts for Employees Returning from Childcare Leave / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/773/598. - ISSN 1898-6447
56
"Umowy śmieciowe" - wybrane problemy / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012), s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=99&view=Fit. - ISSN 1897-659X
57
Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy = The Exemption of the Employee from Working Obligation / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
58
Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2012 (2012), s. 83-93. - Summ. - ISSN 1429-9585
59
Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego = Specification of a Service Instruction in the Event of Employment of a Legal Advisor / Małgorzata MĘDRALA // Radca Prawny. - nr 119 (listopad) (2011), s. 16D-20D. - Artykuł zamieszczony w części Dodatek naukowy. - ISSN 1230-1426
60
Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego / Małgorzata MĘDRALA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 130-145. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
61
Outsourcing pracowniczy / Małgorzata MĘDRALA // W: Z problematyki zatrudnienia tymczasowego / red. nauk. Arkadiusz Sobczyk. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 185-197
62
Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata MĘDRALA. - Stan prawny na 1 grudnia 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - 423, [1] s. ; 22 cm. - Publikacja stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010). - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-0597-6
63
Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych = The Cumulation of Claims in Labour Law Matters Tried by Different Membership of the Courts / Małgorzata MĘDRALA // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Studies in Labour Law and Social Policy. - R. 2011 (2011), s. 437-447. - Summ. - ISSN 1429-9585
64
Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c. = The Value of Some Non-Pecuniary Subject Matters in Labour Matters in Dispute - Issues on the Article 23(1) of the Polish Code of Civil Procedure / Małgorzata Mędrala // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2010), s. 21-27. - Streszcz., summ. - ISSN 0032-6186
65
Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej / Małgorzata Mędrala // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2010 (2010), s. 361-374. - ISSN 1429-9585
66
Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę / Małgorzata Mędrala // Monitor Prawa Pracy. - nr 3 (2009), s. 133-136. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
67
Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Małgorzata Mędrala // Radca Prawny. - nr 1 (styczeń-luty) (2009), s. 47-56. - ISSN 1230-1426
68
Delegacja czy zmiana miejsca pracy? / Małgorzata Mędrala // Monitor Prawa Pracy. - nr 9 (2009), s. 466-469. - Streszcz. - ISSN 1731-8165
69
Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy / Małgorzata Mędrala // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2008 (2008), s. 265-274. - ISSN 1429-9585
70
Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych / Małgorzata Mędrala // W: Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy / red. Arkadiusz Sobczyk. - Kraków : Friedrich Ebert Stiftung, 2008. - S. 260-272. - ISBN 978-83-7099-155-5
71
Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy / Małgorzata Mędrala // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2007 (2007), s. 411-419. - ISSN 1429-9585
72
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej / Małgorzata MĘDRALA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 86-101. - Bibliogr.
73
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych / Małgorzata MĘDRALA // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 20-32. - Bibliogr.
74
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 90-115. - Bibliogr.
75
Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 115-139
1
Mędrala M., (2019), Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce, "Monitor Prawa Pracy", nr 3, s. 13-19.
2
Mędrala M., (2019), Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code, "E-Journal of International and Comparative Labour Studies", s. 65-82; http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/download/645/858
3
Mędrala M., (2019), Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 612 s.
4
Mędrala M., (2018), Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie. [W:] Goździewicz G. (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, s. 257-272.
5
Mędrala M., (2018), Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland, "Hungarian Labour Law : E-Journal" [Dokument elektroniczny], nr 2, s. 52-65; http://hllj.hu/letolt/2018_2_a/A_04_MMedrala_hllj_2018_2.pdf
6
Mędrala-Natkaniec M., (2018), Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO, [on-line], Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 14 s.
7
Mędrala M., (2018), Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 219-235.
8
Mędrala M. (red.), (2018), RODO: ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 427 s.
9
Mędrala M., (2018), Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (43), s. 88-103; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/zpub/article/view/452/329
10
Mędrala M., (2018), Wstęp. [W:] Mędrala M. (red.), RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 19-22.
11
Jezierski R., Mędrala M., (2018), Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. [W:] Mędrala M. (red.), RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 190-214.
12
Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), (2018), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXI, 240 s.
13
Mędrala M., (2018), Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7, s. 18-26.
14
Mędrala M., (2017), Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 24-31.
15
Mędrala M., (2017), Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy. [W:] Wyka T., Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 151-172.
16
Mędrala M., (2017), Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 1601-1650.
17
Mędrala M., (2017), Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy. [W:] Dörre-Kolasa D. (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-297.
18
Mędrala M., (2017), Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 24, nr 2, s. 103-115.
19
Mędrala M., (2017), Kwalifikacje zawodowe pracowników. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 814-829.
20
Mędrala M., (2017), Sezonowe umowy o pracę na czas określony. [W:] Mędrala M. (red.), Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 120-134.
21
Mędrala M. (red.), (2017), Terminowe umowy o pracę: aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 285 s.
22
Mędrala M., (2017), Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego, "Monitor Prawa Pracy", nr 10, s. 510-514.
23
Mędrala M., (2017), Wstęp. [W:] Mędrala M. (red.), Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 11-14.
24
Mędrala M., (2017), Czas pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 937-1116.
25
Mędrala M., (2017), Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 26-31.
26
Mędrala M., (2016), Czas pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 925-1099.
27
Barański R., Gawrońska-Baran A., Drabarczyk A., Gnela M., Hołuj D., Kędzierska K., Lipiec-Warzecha L., Liżewski S., Mędrala M., Mituś A., Ostapowicz E., (2016), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XX, 491 s.
28
Mędrala M., (2016), Kwalifikacje zawodowe pracowników. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 804-819.
29
Mędrala M., (2016), Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 23, s. 83-94.
30
Mędrala M., (2016), Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 249-254.
31
Mędrala M., (2016), Socjalność w prawie pracy. [W:] Fleszer D., Rogacka-Łukasik A. (red.), Wokół problematyki stosowania prawa, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 148-160.
32
Mędrala M., (2016), Urlopy pracownicze. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 158-167.
33
Mędrala M., (2016), Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych. [W:] Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 623-634.
34
Mędrala M., (2016), Czas pracy. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 145-157.
35
Mędrala M., (2016), Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. [W:] Czerniak-Swędzioł J. (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 65-85.
36
Mędrala M., (2016), Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 103-110.
37
Mędrala M., (2016), Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy). [W:] Jaworska-Dębska B., Dobaczewska A. (red.), W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, s. 245-260.
38
Mędrala M., (2016), Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. [W:] Baran , Dörre-Kolasa D. (red.), Prawo pracy : diagramy, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 243-248.
39
Mędrala M., (2016), Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego", nr 6, s. 61-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171501972
40
Mędrala M., (2016), Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 87-97.
41
Mędrala M., (2016), Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. [W:] Żołyński J. (red.), Kodeks pracy : komentarz, Gdańsk : ODDK, s. 1599-1647.
42
Mędrala M., (2015), Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych, "Monitor Prawa Pracy", nr 12, s. 627-631.
43
Mędrala M., (2015), Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 125-141; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/520/252
44
Mędrala M., (2015), Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy, "Monitor Prawa Pracy", nr 4, s. 181-185.
45
Mędrala M., (2015), The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees. [W:] Majkut Z., Schneiderová A. (red.), Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective, Chicago : Iva House Publishing, s. 226-236; 237-247.
46
Mędrala M., (2015), Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze. [W:] Ćwiertniak (red.), Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne), T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 65-76.
47
Mędrala M., (2015), Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius", vol. 62, nr 2, s. 143-157; http://journals.umcs.pl/g/article/view/862/1794
48
Mędrala M., (2015), Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację, "Przegląd Naukowy Disputatio", T. 20, s. 19-36; http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=19&view=Fit
49
Mędrala M., (2015), Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych. [W:] Bosek M. (red.), Prawo a niepełnosprawność: wybrane aspekty, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 132-142.
50
Mędrala M., (2014), Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika, "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń", nr 5, s. 39-43.
51
Mędrala M., (2014), Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 274-285.
52
Mędrala M., (2014), Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 147-175.
53
Mędrala M., (2014), Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 117-145.
54
Mędrala M., (2014), Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. [W:] Bosak M. (red.), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 39-53.
55
Mędrala M., (2013), Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 33-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/773/598
56
Mędrala M., (2012), "Umowy śmieciowe" - wybrane problemy, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 25, s. 99-113; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=99&view=Fit
57
Mędrala M., (2012), Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 157-168.
58
Mędrala M., (2012), Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2012, s. 83-93.
59
Mędrala M., (2011), Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego, "Radca Prawny", nr 119 (listopad), s. 16D-20D.
60
Mędrala M., (2011), Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 130-145.
61
Mędrala M., (2011), Outsourcing pracowniczy. [W:] Sobczyk A. (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 185-197.
62
Mędrala M., (2011), Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 423, [1] s.
63
Mędrala M., (2011), Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2011, s. 437-447.
64
Mędrala M., (2010), Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c., "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, s. 21-27.
65
Mędrala M., (2010), Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2010, s. 361-374.
66
Mędrala M., (2009), Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę, "Monitor Prawa Pracy", nr 3, s. 133-136.
67
Mędrala M., (2009), Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, "Radca Prawny", nr 1 (styczeń-luty), s. 47-56.
68
Mędrala M., (2009), Delegacja czy zmiana miejsca pracy?, "Monitor Prawa Pracy", nr 9, s. 466-469.
69
Mędrala M., (2008), Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2008, s. 265-274.
70
Mędrala M., (2008), Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych. [W:] Sobczyk A. (red.), Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy, Kraków : Friedrich Ebert Stiftung, s. 260-272.
71
Mędrala M., (2007), Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2007, s. 411-419.
72
Mędrala M., (2014), Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 86-101.
73
Mędrala M., (2013), Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 20-32.
74
Mędrala M., (2012), Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 90-115.
75
Mędrala M., (2012), Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 115-139.
1
@article{UEK:2168333097,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wybrane skutki prawne rozróżnienia legalności bytu stosunku pracy i legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "3",
pages = "13-19",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168331841,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Benefits Connected with the Development of Professional Qualifications by Employees and the Social Policy of the State on the Example of the Regulations of the Polish Labour Code",
journal = "E-Journal of International and Comparative Labour Studies",
pages = "65-82",
year = "2019",
}
3
@book{UEK:2168332047,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-301-0",
}
4
@inbook{UEK:2168326401,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie",
booktitle = "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie",
pages = "257-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-356-8",
}
5
@article{UEK:2168333103,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Fixed Term Nature of the Grounds for Legalization of Employment of Foreigners in the Context of Fixed Time Employment Contracts in Poland",
journal = "Hungarian Labour Law : E-Journal",
number = "2",
pages = "52-65",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168327403,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "219-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
9
@article{UEK:2168326023,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (43)",
pages = "88-103",
year = "2018",
}
10
@misc{UEK:2168327803,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wstęp",
booktitle = "RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami",
pages = "19-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
isbn = "978-83-8124-762-7",
}
11
@inbook{UEK:2168327805,
author = "Jezierski Robert and Mędrala Małgorzata",
title = "Z zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej",
booktitle = "RODO : ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami",
pages = "190-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
isbn = "978-83-8124-762-7",
}
13
@article{UEK:2168327539,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "7",
pages = "18-26",
year = "2018",
}
14
@article{UEK:2168319319,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "24-31",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168321671,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Rola i charakter służby bhp w ramach ochrony pracy",
booktitle = "Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju",
pages = "151-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-736-1",
}
16
@inbook{UEK:2168323273,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "1601-1650",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2017",
isbn = "978-83-7804-374-4",
}
17
@inbook{UEK:2168313673,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Ochrona pracowniczych danych osobowych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy",
booktitle = "Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679",
pages = "273-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9466-4 ; 978-83-255-9467-1",
}
18
@article{UEK:2168323251,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Working above Contractual Hours in the Case of Part-time Employees",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 24, 2",
pages = "103-115",
year = "2017",
}
19
@inbook{UEK:2168323257,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Kwalifikacje zawodowe pracowników",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "814-829",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "978-83-7804-374-4",
}
20
@inbook{UEK:2168318559,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Sezonowe umowy o pracę na czas określony",
booktitle = "Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia",
pages = "120-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-632-6",
}
22
@article{UEK:2168323247,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "10",
pages = "510-514",
year = "2017",
}
23
@misc{UEK:2168318557,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wstęp",
booktitle = "Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia",
pages = "11-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-632-6",
}
24
@inbook{UEK:2168323269,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "937-1116",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "978-83-7804-374-4",
}
25
@article{UEK:2168316111,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "26-31",
year = "2017",
}
26
@inbook{UEK:2168302077,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "925-1099",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2016",
isbn = "978-83-7804-230-3",
}
27
@book{UEK:2168300869,
author = "Barański Robert and Gawrońska-Baran Andrzela and Drabarczyk Anna and Gnela Maciej and Hołuj Dominika and Kędzierska Kamila and Lipiec-Warzecha Ludmiła and Liżewski Slawomir and Mędrala Małgorzata and Mituś Ambroży and Ostapowicz Ewa",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6",
}
28
@inbook{UEK:2168302071,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Kwalifikacje zawodowe pracowników",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "804-819",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2016",
isbn = "978-83-7804-230-3",
}
29
@article{UEK:2168311443,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 23",
pages = "83-94",
year = "2016",
}
30
@inbook{UEK:2168305467,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "249-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
31
@inbook{UEK:2168312615,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Socjalność w prawie pracy",
booktitle = "Wokół problematyki stosowania prawa",
pages = "148-160",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2016",
isbn = "978-83-65682-38-3",
}
32
@inbook{UEK:2168305463,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Urlopy pracownicze",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "158-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
33
@inbook{UEK:2168306969,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Zatrudnianie członków rodziny u pracodawców samorządowych",
booktitle = "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania",
pages = "623-634",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6",
}
34
@inbook{UEK:2168305461,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Czas pracy",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "145-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
35
@inbook{UEK:2168311449,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych",
pages = "65-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-478-9",
}
36
@inbook{UEK:2168305457,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
37
@inbook{UEK:2168312635,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Kiedy stosunek pracy z powołania? (Rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy)",
booktitle = "W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej",
pages = "245-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-61713-02-9",
}
38
@inbook{UEK:2168305465,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy",
booktitle = "Prawo pracy : diagramy",
pages = "243-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-219-8",
}
39
@article{UEK:2168323253,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Uwagi na temat sytuacji prawnopracowniczej działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej",
journal = "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego",
number = "6",
pages = "61-77",
year = "2016",
}
40
@article{UEK:2168306839,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Uwagi na temat szczególnej ochrony stosunku pracy radnych",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "87-97",
year = "2016",
}
41
@inbook{UEK:2168302081,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy",
booktitle = "Kodeks pracy : komentarz",
pages = "1599-1647",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2016",
isbn = "978-83-7804-230-3",
}
42
@article{UEK:2168301667,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "12",
pages = "627-631",
year = "2015",
}
43
@article{UEK:2168298075,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "125-141",
year = "2015",
}
44
@article{UEK:2168294801,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Zapewnienie bezpłatnego noclegu dla kierowcy",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "4",
pages = "181-185",
year = "2015",
}
45
@inproceedings{UEK:2168305501,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "The Liability of an Employer for Workplace Harassment Action of Non-employees",
booktitle = "Mobbing Respect to Legal, Economic and Social : Mobbing in the Legal Perspective",
pages = "226-236; 237-247",
adress = "Chicago",
publisher = "Iva House Publishing",
year = "2015",
isbn = "978-0-9889930-2-0",
}
46
@inbook{UEK:2168305819,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze",
booktitle = "Samorząd terytorialny : (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym",
pages = "65-76",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2015",
isbn = "978-83-64788-43-7",
}
47
@article{UEK:2168303685,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius",
number = "vol. 62, 2",
pages = "143-157",
year = "2015",
}
48
@article{UEK:2168300771,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Zasady naboru i awansowania na stanowiskach w administracji publicznej w kontekście zadań wykonywanych przez administrację",
journal = "Przegląd Naukowy Disputatio",
number = "T. 20",
pages = "19-36",
year = "2015",
}
49
@inbook{UEK:2168294019,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Obowiązki pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej wobec osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Prawo a niepełnosprawność",
pages = "132-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7347-8 ; 978-83-255-7348-5",
}
50
@article{UEK:2168333501,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika",
journal = "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń",
number = "5",
pages = "39-43",
year = "2014",
}
51
@article{UEK:2168290881,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Ochrona małych pracodawców a transformacja ustrojowa w Polsce - wybrane zagadnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "274-285",
adress = "",
year = "2014",
}
52
@inbook{UEK:2168294199,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Aspekty prawnopracownicze w prowadzeniu kancelarii przez komornika",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "147-175",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
53
@inbook{UEK:2168294197,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "117-145",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
54
@inbook{UEK:2168315021,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Prawo pracowników do informacji w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę",
booktitle = "Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności",
pages = "39-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6349-3 ; 978-83-255-6350-9",
}
55
@article{UEK:2168276003,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "33-49",
year = "2013",
}
56
@article{UEK:2168283347,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Umowy śmieciowe - wybrane problemy",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "25",
pages = "99-113",
year = "2012",
}
57
@article{UEK:2168244760,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "157-168",
year = "2012",
}
58
@article{UEK:2168312425,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Umowa o pracę na zastępstwo - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2012",
pages = "83-93",
year = "2012",
}
59
@article{UEK:2168231210,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego",
journal = "Radca Prawny",
number = "119 (listopad)",
pages = "16D-20D",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168228520,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Umowy o pracę na czas określony w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "130-145",
year = "2011",
issn = "",
}
61
@inbook{UEK:2168231302,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Outsourcing pracowniczy",
booktitle = "Z problematyki zatrudnienia tymczasowego",
pages = "185-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "",
}
62
@book{UEK:52591,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0597-6",
}
63
@article{UEK:2168231342,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2011",
pages = "437-447",
year = "2011",
}
64
@article{UEK:52280,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 23(1) k.p.c.",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "6",
pages = "21-27",
year = "2010",
}
65
@article{UEK:2168334087,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2010",
pages = "361-374",
year = "2010",
}
66
@article{UEK:2168305837,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Wybrane problemy związane ze wskazaniem miejsca pracy w umowie o pracę",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "3",
pages = "133-136",
year = "2009",
}
67
@article{UEK:2168312453,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Umowa przedwstępna o pracę : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne",
journal = "Radca Prawny",
number = "1 (styczeń-luty)",
pages = "47-56",
year = "2009",
}
68
@article{UEK:2168333493,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Delegacja czy zmiana miejsca pracy?",
journal = "Monitor Prawa Pracy",
number = "9",
pages = "466-469",
year = "2009",
}
69
@article{UEK:2168334079,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2008",
pages = "265-274",
year = "2008",
}
70
@inbook{UEK:2168313527,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych",
booktitle = "Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy",
pages = "260-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Friedrich Ebert Stiftung",
year = "2008",
isbn = "978-83-7099-155-5",
}
71
@article{UEK:2168334081,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 2007",
pages = "411-419",
year = "2007",
}
72
@unpublished{UEK:2168302569,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "86-101",
year = "2014",
}
73
@unpublished{UEK:2168288455,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "20-32",
year = "2013",
}
74
@unpublished{UEK:2168271814,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "90-115",
year = "2012",
}
75
@unpublished{UEK:2168271850,
author = "Mędrala Małgorzata",
title = "Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "115-139",
year = "2012",
}