Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement? = Nauka zdalna podczas pandemii COVID-19 : co determinuje zaangażowanie studentów rachunkowości?
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 46, nr 1 (2022) , s. 119-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168363626
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective
Źródło:
The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education / red. Joanna Dyczkowska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, s. 154-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-882-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357908
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2021
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-66491-33-5
Nr:
2168354142
podręcznik
4

Tytuł:
Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media
Źródło:
Cogent Arts & Humanities. - vol. 8, iss. 1, art. no. 1953228 (2021) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168356878
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9407-9418. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
Work done under the "Potential" 24/EFR/2021/POT program. The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168361456
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 11031-11040. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
Work done under the "Potential" 24/EFR/2021/POT programme. The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356836
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020) , s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339163
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 65-77
ISBN:
978-83-8085-760-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
SIBR 2019 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Osaka, Japonia, od 2019-07-04 do 2019-07-05
Tytuł:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
Proceedings. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 19-085. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337009
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Tytuł:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Źródło:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
11

Autor:
Aneta Brzeska , Anna Mazurczak-Mąka
Tytuł:
Corporate Governance Mechanisms in Theory and Practice of Housing Cooperatives = Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w teorii i praktyce spółdzielni mieszkaniowych
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 4 (2019) , s. 10-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168349122
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland = Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 39-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168332609
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Tytuł:
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland
Źródło:
Global Business Conference. - R. 18 (2018) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168329897
artykuł w czasopiśmie
14

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Measurement and Presentation of the Financial Result in the Insurer's Financial Statement = Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 94-95. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336333
varia
15

Tytuł:
Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 164-182
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311433
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Informacyjna funkcja rewizji finansowej na przykładzie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 44-68
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304479
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Marcin Kowalewski , Beata Zyznarska-Dworczak , Piotr Waśniewski , Piotr Wójtowicz , Katarzyna Świetla , Anna Mazurczak , Anna Bartoszewicz , Anna Czarnecka , Karol Schneider
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 937-1064. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318309
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 203-211. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297197
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne = The Polish Financial Supervision Authority as the Guarantor of the Proper Fulfillment of Disclosure Requirements by Public Companies
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014) , s. 261-278. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288077
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-910936-4-1
Nr:
2168290993
podręcznik
21

Autor:
Anna Mazurczak-Mąka , Maciej Szobak
Tytuł:
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 232-257
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274687
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Audit Documentation in the Context of International Auditing Standards
Źródło:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285113
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 55 (2013) , s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168270958
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Weryfikacja wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia kontynuacji działalności jako istotny element badania sprawozdania finansowego = The Verification of Feasibility of an Entity's Going Concern Basis as an Important Element of a Financial Statement Audit
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 129-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269338
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów = Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 174 (2013) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288277
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 231-257
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256514
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych
Źródło:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 21-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Raporty społeczne jako uzupełnienie informacji ujawnianych przez spółki giełdowe w Polsce = Social Reports as a Supplement of Information Disclosed by Public Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 314 (2013) , s. 119-129. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280899
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Marcin Kowalewski , Beata Zyznarska-Dworczak , Piotr Waśniewski , Piotr Wójtowicz , Katarzyna Świetla , Anna Mazurczak , Anna Bartoszewicz , Anna Czarnecka , Karol Schneider
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 937-1064. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298839
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych i bieżących spółek giełdowych w Polsce w kontekście ochrony inwestora = The Content of Disclosures of Listed Companies in Poland in the Context of Investors Protection
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013) , s. 99-113. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168284221
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Anna Mazurczak-Mąka , Maciej Szobak
Tytuł:
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 289-314 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287231
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 88-98
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229134
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta = The Role of the Financial Reports of the Expert Auditor
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 119-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278117
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 262-290 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273750
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 223-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na raportowanie polskich spółek
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 1 (2011) , s. 77-85. - Tytuł numeru: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian - Bibliogr.
Nr:
2168232766
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Informacyjna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
Źródło:
Poznávanie a diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok : finančný manažment v regiónoch - Žilina: Žilinska Univerzita, 2011, s. 33-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0423-3
Nr:
2168232216
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies
Źródło:
Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises / red. Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 293-306 - Bibliogr.
Seria:
(A Series of Monographs)
ISBN:
978-83-7283-397-6
Nr:
2166654571
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011) , s. 166-175. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225538
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 235-260 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement? = Nauka zdalna podczas pandemii COVID-19 : co determinuje zaangażowanie studentów rachunkowości? / Joanna KRASODOMSKA, Ewelina Zarzycka, Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 46, nr 1 (2022), s. 119-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228684. - ISSN 1641-4381
2
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective / Joanna KRASODOMSKA, Ewelina Zarzycka, Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // W: The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education / ed. Joanna Dyczkowska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. - S. 154-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-882-8
3
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Krzysztof JANAS. - Warszawa : Difin, 2021. - 250 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-66491-33-5
4
Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media / Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA, Anna MAZURCZAK-MĄKA and Monika TUREK-RADWAN // Cogent Arts & Humanities. - vol. 8, iss. 1 (2021), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2021.1953228
5
Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 9407-9418. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-functions-of-auditing-on-the-example-of-audit-opinions-of-public-interest-entities-in-poland/Wstęp:
6
Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 11031-11040. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/analysis-of-key-audit-matters-disclosed-in-audit-reports-for-selected-companies-listed-on-newconnect-market-in-poland/Wstęp:
7
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław Wacławik // Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf. - ISSN 2414-6722
8
Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 65-77. - ISBN 978-83-8085-760-5
9
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // Proceedings [on-line]. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://sibresearch.org/past-2019-osaka.htmlWstęp: . - ISSN 2223-5078
10
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
11
Corporate Governance Mechanisms in Theory and Practice of Housing Cooperatives = Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w teorii i praktyce spółdzielni mieszkaniowych / Aneta Brzeska, Anna MAZURCZAK-MĄKA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 4 (2019), s. 10-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143943/edition/75399/content. - ISSN 2080-6000
12
Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland = Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 39-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525. - ISSN 2080-5993
13
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // Global Business Conference. - R. 18 (2018), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gbcsummer.com/wp-content/uploads/Conference_Proceedings/GBC_Conference_Proceedings_2018.pdf. - ISSN 1848-2252
14
The Measurement and Presentation of the Financial Result in the Insurer's Financial Statement = Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń / Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 94-95. - Dostępne tylko streszczenia
15
Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 164-182. - ISBN 978-83-8085-385-0
16
Informacyjna funkcja rewizji finansowej na przykładzie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Anna MAZURCZAK-MĄKA, Piotr Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 44-68. - ISBN 978-83-8085-133-7
17
Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse / Marcin Kowalewski, Beata Zyznarska-Dworczak, Piotr Waśniewski, Piotr WÓJTOWICZ, Katarzyna ŚWIETLA, Anna MAZURCZAK, Anna Bartoszewicz, Anna Czarnecka, Karol Schneider // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 937-1064. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
18
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015), s. 203-211. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne = The Polish Financial Supervision Authority as the Guarantor of the Proper Fulfillment of Disclosure Requirements by Public Companies / Anna MAZURCZAK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014), s. 261-278. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
20
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań / Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Anna MAZURCZAK-MĄKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-910936-4-1
21
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Maciej Szobak // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 232-257. - ISBN 978-83-7930-287-1
22
Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Audit Documentation in the Context of International Auditing Standards / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz, Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
23
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154). - z. 55 (2013), s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2599
24
Weryfikacja wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia kontynuacji działalności jako istotny element badania sprawozdania finansowego = The Verification of Feasibility of an Entity's Going Concern Basis as an Important Element of a Financial Statement Audit / Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 129-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
25
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów = Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors / Anna MAZURCZAK-MĄKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 174 (2013), s. 223-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/17_A.Mazurczak-Maka_Raporty_okresowe....pdf. - ISSN 2083-8611
26
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 231-257. - ISBN 978-83-7641-836-0
27
Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2013. - S. 21-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
28
Raporty społeczne jako uzupełnienie informacji ujawnianych przez spółki giełdowe w Polsce = Social Reports as a Supplement of Information Disclosed by Public Companies in Poland / Anna MAZURCZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 314 (2013), s. 119-129. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse / Marcin Kowalewski, Beata Zyznarska-Dworczak, Piotr Waśniewski, Piotr WÓJTOWICZ, Katarzyna ŚWIETLA, Anna MAZURCZAK, Anna Bartoszewicz, Anna Czarnecka, Karol Schneider // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 937-1064. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
30
Zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych i bieżących spółek giełdowych w Polsce w kontekście ochrony inwestora = The Content of Disclosures of Listed Companies in Poland in the Context of Investors Protection / Anna MAZURCZAK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013), s. 99-113. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
31
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Maciej Szobak // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 289-314. - Bibliogr.
32
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego / Anna MAZURCZAK // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 88-98. - ISBN 978-83-7641-617-5
33
Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta = The Role of the Financial Reports of the Expert Auditor / Anna MAZURCZAK, Monika Turek-Radwan // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 119-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-96-9
34
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika Turek-Radwan // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 262-290. - Bibliogr.
35
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Anna MAZURCZAK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 223-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
36
Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na raportowanie polskich spółek / Anna MAZURCZAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 1 (2011), s. 77-85. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
37
Informacyjna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Anna MAZURCZAK // W: Poznávanie a diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok : finančný manažment v regiónoch. - Žilina: Žilinska Univerzita, 2011. - S. 33-42. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0423-3
38
Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // W: Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises / ed. by Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - (A Series of Monographs). - S. 293-306. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-397-6
39
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011), s. 166-175. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Anna MAZURCZAK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 235-260. - Bibliogr.
1
Krasodomska J., Zarzycka E., Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2022), Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46, nr 1, s. 119-138; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228684
2
Krasodomska J., Zarzycka E., Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2021), Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective. [W:] Dyczkowska J. (red.), The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 154-167.
3
Mazurczak-Mąka A., Szkarłat-Koszałka A., Jonas K., (2021), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji: zbiór zadań, Warszawa : Difin, 250 s.
4
Zarzycka E., Krasodomska J., Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2021), Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media, "Cogent Arts & Humanities", vol. 8, iss. 1, s. 1-20; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2021.1953228
5
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2021), Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9407-9418.
6
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2021), Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 11031-11040.
7
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2020), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Review of Integrative Business and Economics Research", vol. 9, iss. 4, s. 82-98; http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf
8
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2020), Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 65-77.
9
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2019), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Proceedings" [on-line], vol. 8, iss. 4, s. 19-085.
10
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
11
Brzeska A., Mazurczak-Mąka A., (2019), Corporate Governance Mechanisms in Theory and Practice of Housing Cooperatives, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 4, s. 10-17; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143943/edition/75399/content
12
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2019), Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 39-50; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525
13
Andrzejewski M., Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2018), The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland, "Global Business Conference", R. 18, s. 25-35; https://gbcsummer.com/wp-content/uploads/Conference_Proceedings/GBC_Conference_Proceedings_2018.pdf
14
Mazurczak-Mąka A., (2017), The Measurement and Presentation of the Financial Result in the Insurer's Financial Statement. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 94-95.
15
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2016), Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 164-182.
16
Andrzejewski M., Mazurczak-Mąka A., Schroder P., (2016), Informacyjna funkcja rewizji finansowej na przykładzie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 44-68.
17
Kowalewski M., Zyznarska-Dworczak B., Waśniewski P., Wójtowicz P., Świetla K., Mazurczak A., Bartoszewicz A., Czarnecka A., Schneider K., (2016), Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 937-1064.
18
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2015), Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 203-211.
19
Mazurczak A., (2014), Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 29, s. 261-278.
20
Jonas K., Szkarłat-Koszałka A., Mazurczak-Mąka A., (2014), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych: zbiór zadań, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 88 s.
21
Mazurczak-Mąka A., Szobak M., (2014), Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 232-257.
22
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2014), Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 215-225.
23
Mazurczak A., Zieniuk P., (2013), Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 55, s. 107-116.
24
Mazurczak-Mąka A., (2013), Weryfikacja wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia kontynuacji działalności jako istotny element badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 129-142.
25
Mazurczak-Mąka A., (2013), Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 174, s. 223-235; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/17_A.Mazurczak-Maka_Raporty_okresowe....pdf
26
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2013), Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 231-257.
27
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2013), Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych. [W:] WAWAK S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 21-30.
28
Mazurczak A., (2013), Raporty społeczne jako uzupełnienie informacji ujawnianych przez spółki giełdowe w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 314, s. 119-129.
29
Kowalewski M., Zyznarska-Dworczak B., Waśniewski P., Wójtowicz P., Świetla K., Mazurczak A., Bartoszewicz A., Czarnecka A., Schneider K., (2013), Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 937-1064.
30
Mazurczak A., (2013), Zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych i bieżących spółek giełdowych w Polsce w kontekście ochrony inwestora, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 27, s. 99-113.
31
Mazurczak-Mąka A., Szobak M., (2013), Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 289-314.
32
Mazurczak A., (2012), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 88-98.
33
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2012), Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 119-137.
34
Mazurczak A., Turek-Radwan M., ([2012]), Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 262-290.
35
Andrzejewski M., Mazurczak A., (2011), Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 223-248.
36
Mazurczak A., (2011), Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na raportowanie polskich spółek, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", nr 1, s. 77-85.
37
Andrzejewski M., Mazurczak A., (2011), Informacyjna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. [W:] Poznávanie a diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok: finančný manažment v regiónoch, Žilina : Žilinska Univerzita, s. 33-42.
38
Mazurczak A., Zieniuk P., (2011), Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies. [W:] Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 293-306.
39
Mazurczak A., Zieniuk P., (2011), Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 190, s. 166-175.
40
Andrzejewski M., Mazurczak A., (2010), Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 235-260.
1
@article{UEK:2168363626,
author = "Joanna Krasodomska and Ewelina Zarzycka and Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement?",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 46, 1",
pages = "119-138",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7991},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228684},
}
2
@inbook{UEK:2168357908,
author = "Joanna Krasodomska and Ewelina Zarzycka and Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective",
booktitle = "The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education",
pages = "154-167",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2021",
isbn = "978-83-7695-882-8",
}
3
@book{UEK:2168354142,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Anna Szkarłat-Koszałka and Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-33-5",
}
4
@article{UEK:2168356878,
author = "Ewelina Zarzycka and Joanna Krasodomska and Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media",
journal = "Cogent Arts & Humanities",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2021.1953228},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2021.1953228},
}
5
@inbook{UEK:2168361456,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "9407-9418",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
6
@inbook{UEK:2168356836,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "11031-11040",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
7
@article{UEK:2168339163,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Review of Integrative Business and Economics Research",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "82-98",
year = "2020",
url = {http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168349868,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "65-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
9
@article{UEK:2168337009,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Proceedings",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "19-085",
year = "2019",
url = {},
}
10
@misc{UEK:2168331275,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Michał Mąka and Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
11
@article{UEK:2168349122,
author = "Aneta Brzeska and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Corporate Governance Mechanisms in Theory and Practice of Housing Cooperatives",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 4",
pages = "10-17",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.4.02},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143943/edition/75399/content},
}
12
@article{UEK:2168332609,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "39-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/fins.2019.1.03},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525},
}
13
@article{UEK:2168329897,
author = "Mariusz Andrzejewski and Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland",
journal = "Global Business Conference",
number = "R. 18",
pages = "25-35",
year = "2018",
url = {https://gbcsummer.com/wp-content/uploads/Conference_Proceedings/GBC_Conference_Proceedings_2018.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168336333,
author = "Anna Mazurczak-Mąka",
title = "The Measurement and Presentation of the Financial Result in the Insurer's Financial Statement",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "94-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168311433,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "164-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
16
@inbook{UEK:2168304479,
author = "Mariusz Andrzejewski and Anna Mazurczak-Mąka and Piotr Schroder",
title = "Informacyjna funkcja rewizji finansowej na przykładzie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "44-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
17
@inbook{UEK:2168318309,
author = "Marcin Kowalewski and Beata Zyznarska-Dworczak and Piotr Waśniewski and Piotr Wójtowicz and Katarzyna Świetla and Anna Mazurczak and Anna Bartoszewicz and Anna Czarnecka and Karol Schneider",
title = "Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "937-1064",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
18
@article{UEK:2168297197,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "390",
pages = "203-211",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.390.20},
url = {},
}
19
@article{UEK:2168288077,
author = "Anna Mazurczak",
title = "Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku",
number = "t. 29",
pages = "261-278",
adress = "",
year = "2014",
}
20
@book{UEK:2168290993,
author = "Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat-Koszałka and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet Marta Stępień, Zofia Wydymus",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-910936-4-1",
}
21
@inbook{UEK:2168274687,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Maciej Szobak",
title = "Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "232-257",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
22
@inbook{UEK:2168285113,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "215-225",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
23
@article{UEK:2168270958,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 55",
pages = "107-116",
year = "2013",
issn = "",
}
24
@inbook{UEK:2168269338,
author = "Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Weryfikacja wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia kontynuacji działalności jako istotny element badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "129-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
25
@article{UEK:2168288277,
author = "Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "174",
pages = "223-235",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/17_A.Mazurczak-Maka_Raporty_okresowe....pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168256514,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "231-257",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
27
@inbook{UEK:2168287559,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
28
@article{UEK:2168280899,
author = "Anna Mazurczak",
title = "Raporty społeczne jako uzupełnienie informacji ujawnianych przez spółki giełdowe w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "314",
pages = "119-129",
adress = "",
year = "2013",
}
29
@inbook{UEK:2168298839,
author = "Marcin Kowalewski and Beata Zyznarska-Dworczak and Piotr Waśniewski and Piotr Wójtowicz and Katarzyna Świetla and Anna Mazurczak and Anna Bartoszewicz and Anna Czarnecka and Karol Schneider",
title = "Opracowania autorskie w sprawie relacji systemowej : rachunkowość - zarządzanie - finanse",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "937-1064",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
30
@article{UEK:2168284221,
author = "Anna Mazurczak",
title = "Zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych i bieżących spółek giełdowych w Polsce w kontekście ochrony inwestora",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku",
number = "t. 27",
pages = "99-113",
adress = "",
year = "2013",
}
31
@unpublished{UEK:2168287231,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Maciej Szobak",
title = "Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "289-314",
year = "2013",
}
32
@inbook{UEK:2168229134,
author = "Anna Mazurczak",
title = "Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "88-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
33
@inbook{UEK:2168278117,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "119-137",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
34
@unpublished{UEK:2168273750,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "262-290",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168218404,
author = "Mariusz Andrzejewski and Anna Mazurczak",
title = "Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "223-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
36
@article{UEK:2168232766,
author = "Anna Mazurczak",
title = "Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na raportowanie polskich spółek",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "1",
pages = "77-85",
adress = "",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168232216,
author = "Mariusz Andrzejewski and Anna Mazurczak",
title = "Informacyjna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego",
booktitle = "Poznávanie a diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok : finančný manažment v regiónoch",
pages = "33-42",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinska Univerzita",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0423-3",
}
38
@inbook{UEK:2166654571,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies",
booktitle = "Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises",
pages = "293-306",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-397-6",
}
39
@article{UEK:2168225538,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "190",
pages = "166-175",
adress = "",
year = "2011",
}
40
@unpublished{UEK:2168303333,
author = "Mariusz Andrzejewski and Anna Mazurczak",
title = "Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "235-260",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID