Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 228-239 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Poszytek Paweł , Jelonek Magdalena , Jeżowski Mateusz
Konferencja:
Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on Research and Methodology, Warszawa, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Tytuł:
The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach
Źródło:
Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017 / eds. Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva - Warsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2018, s. 156-164. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Raporty tematyczne FRSE)
ISBN:
978-83-65591-53-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168330025
rozdział w monografii
3

Autor:
Kasperek Krzysztof , Czarnik Szymon , Jelonek Magdalena , , , , , , ,
Tytuł:
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018
Opis fizyczny:
64 s.: il.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168333691
monografia
4

Autor:
Jelonek Magdalena , Kocór Marcin , Worek Barbara
Tytuł:
Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój
Źródło:
O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 177-203 - Bibliogr.
Program badawczy:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Pubklicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym "Kapitał ludzki".
ISBN:
978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7
Nr:
2168323409
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych = Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 123-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318601
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Worek Barbara , Jelonek Magdalena , Kocór Marcin
Tytuł:
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers
Źródło:
Edukacja. - nr 1 (140) (2017) , s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Lista MNiSW:
c 12.00 pkt
Nr:
2168323421
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia
Źródło:
(Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 59-76 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-231-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168300817
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168305139
monografia
9

Tytuł:
Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych
Źródło:
Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 41-54 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-309-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300879
rozdział w monografii
10

Autor:
Jelonek Magdalena , Kocór Marcin
Tytuł:
Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne
Źródło:
Diagnoza szkolnictwa wyższego / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015, s. 178-204. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. ; cz. 3)
ISBN:
978-83-7583-619-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300821
rozdział w monografii
11

Autor:
Kocór Marcin , Czarnik Szymon , Jelonek Magdalena , Turek Konrad , Worek Barbara
Tytuł:
Rekomendacje
Źródło:
Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 99-105. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-309-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300881
varia
12

Autor:
Tytuł:
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-9-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168292525
monografia
13

Autor:
Jelonek Magdalena , Kasparek Krzysztof , Magierowski Mateusz
Tytuł:
Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
Opis fizyczny:
80 s.: il. kolor.; 21x30 cm
Seria:
(Edukacja a rynek pracy ; t. 4)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). ; Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-262-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168301275
monografia
14

Tytuł:
Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 37-46
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301185
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education
Źródło:
The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014 / ed. Jarosław Górniak - Warsaw ; Krakow: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 57-74 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-392-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168301271
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 86-94
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania = Youth Employment Interventions - Main Challenges
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (34) (2015) , s. 36-49. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304701
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 45-55
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293021
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 105-110
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293045
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Jelonek Magdalena , Antosz Patrycja
Tytuł:
Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future
Źródło:
Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013 / edited by Jarosław Górniak - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 113-142 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
987-83-7633-293-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168295613
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
162 s.: il. kolor.; 28 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168285629
monografia
22

Autor:
Jelonek Magdalena , Antosz Patrycja , Balcerzak-Raczyńska Anna
Tytuł:
Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014
Opis fizyczny:
97 s.: il. kolor.; 21x30 cm
Seria:
(Edukacja a rynek pracy ; t. 4)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
987-83-7633-221-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285617
monografia
23

Tytuł:
Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie? = HE Graduates in the Malopolska Labour Market : a Resource for Development or System Burden?
Źródło:
Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku / red. Marta Makuch - Wrocław: Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., 2014, s. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63560-99-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168294149
rozdział w monografii
24

Autor:
Tytuł:
Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [dokument elektroniczny]
Konsultacja:
Banaś Magdalena
, Czechmanowska Danuta
, Furdzik Magdalena
, Drożdż Sylwia
, Kramarz Witold
, Płoskonka Mateusz
, Szczypczyk-Ścisło Ewa
, Wiatr Antoni
, Żądło Jan
, Olawska Edyta
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
81 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168297719
monografia
25

Autor:
Jelonek Magdalena , Antosz Patrycja
Tytuł:
Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość
Źródło:
Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 143-181 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
987-83-7633-205-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285613
rozdział w monografii
26

Autor:
Dardziński Piotr , Dulak Michał , Jelonek Magdalena , Kędzierski Marcin , Krupnik Seweryn , Przybylski Wojciech , Rzegocki Arkady , Staniłko Jan Filip
Tytuł:
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-939683-0-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285621
monografia
27

Tytuł:
Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy = Univeristy Graduates on the Changing Labour Market
Źródło:
Rocznik Lubuski. - t. 40, cz. 2a (2014) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacją i pracą - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295611
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Jelonek Magdalena , Mazur Beata
Tytuł:
Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2014
Opis fizyczny:
82 s.: il. kolor.; 28 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168285625
monografia
29

Tytuł:
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 98-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290391
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna również on-line
ISBN:
978-83-89410-42-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168270848
monografia
31

Tytuł:
Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013
Opis fizyczny:
41 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-768-127-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168271028
monografia
32

Autor:
Jelonek Magdalena , Wyciślak Sławomir
Tytuł:
Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy
Źródło:
Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / red. nauk. Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 305-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-70-5
Nr:
2168275029
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Opis fizyczny:
84 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168266570
monografia
34

Tytuł:
Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [dokument elektroniczny]. [3], ver.1.1
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Opis fizyczny:
68 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168266572
monografia
35

Autor:
Bereza Jan , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Kucharski Tomasz , Mazur Stanisław , Szklarczyk Dariusz , Wańkowicz Wiesław , Turowski Bohdan , Zawicki Marcin
Tytuł:
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 [dokument elektroniczny]
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Jasło, Kraków: [b.w.], 2013
Opis fizyczny:
131 s.: il.
Program badawczy:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Tryb dostępu:
Nr:
2168293897
monografia
36

Tytuł:
Ewaluacja - co z nią nie tak?
Źródło:
Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. - nr 4(11) (2013) , s. 18-19. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168271330
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego
Kierownik projektu:
Koordynator:
Adres wydawniczy:
Jasło; Kraków: b.w., 2013
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Jasielska Strefa Usług Publicznych)
Uwagi:
Streszcz., Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168285631
monografia
38

Autor:
Jelonek Magdalena , Szklarczyk Dariusz
Tytuł:
Upper Secondary School Leavers and HE Graduates in the Labour Market
Źródło:
Youth or Experience? Human Capital in Poland : the Report Concluding the 3rd Round of the BKL Study in 2012 / ed. by Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013, s. 106-147. - Streszcz.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-174-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168271334
rozdział w monografii
39

Autor:
Jelonek Magdalena , Szklarczyk Dariusz
Tytuł:
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy
Źródło:
Młodość czy doświadczenie? / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013, s. 106-147. - Streszcz.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-170-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168270976
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 30-56 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290357
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 115-129
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258390
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego = Unintended Effects of Human Actions, or the Reforms of the Higher Education System
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nauk.: Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR]. - nr 1 (19), (numer specjalny) (2012) , s. 153-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168258050
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Jelonek Magdalena , Szklarczyk Dariusz
Tytuł:
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego
Źródło:
Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012, s. 176-199. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-105-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168270986
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych = Performance Indicators in Higher Education : An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of HE Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Szklarczyk Dariusz , Jelonek Magdalena , Balcerzak-Raczyńska Anna
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 21x30 cm
Uwagi:
Dostępna również on-line
ISBN:
978-83-7633-198-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168270982
monografia
46

Autor:
Jelonek Magdalena , Szklarczyk Dariusz
Tytuł:
Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low
Źródło:
Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011 / ed. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012, s. 176-199. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-109-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168271342
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Autor:
Szklarczyk Dariusz , Jelonek Magdalena
Tytuł:
Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 21x30 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-121-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168270984
monografia
49

Autor:
Bohdziewicz-Lulewicz Marta , Gil Barbara , Głowacki Jakub , Jelonek Magdalena , Rosiek Ksymena
Tytuł:
Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(5) (2012) , s. 16-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168271302
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Konferencja:
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, Kraków, Polska, od 2010-09-08 do 2010-09-11
Tytuł:
Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów = Social Productivity of Universities. What are Universities Expected to do Nowadays?
Źródło:
Rocznik Lubuski. - t. 37, cz. 1 (2011) , s. 143-164. - Tytuł numeru: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226257
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Worek Barbara
Tytuł:
Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość
Źródło:
W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 35-81
ISBN:
978-83-932962-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168243100
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Szczucka Anna , Jelonek Magdalena
Tytuł:
Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
88 s.: il.
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-074-7
Nr:
2168229690
monografia
53

Tytuł:
Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
100 s.: il.
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-078-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168229684
monografia
54

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler K. , Krupnik S. , Laurisz Norbert , Worek B.
Tytuł:
Scenariusze prognostyczne rynku pracy
Źródło:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168243082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Autor:
Szczucka Anna , Jelonek Magdalena
Tytuł:
Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-128-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168229692
monografia
56

Autor:
Czarnik Szymon , Dobrzyńska Maja , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Kocór Marcin , Strzebońska Anna , Szczucka Anna , Turek Konrad , Worek Barbara
Tytuł:
Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7633-116-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168229666
monografia
57

Tytuł:
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations
Źródło:
The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011, s. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-07-8
Nr:
2168223564
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych
Źródło:
Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-12-2
Nr:
2168223558
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Worek Barbara
Tytuł:
Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy
Źródło:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 41-66. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168243078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Czarnik Szymon , Dobrzyńska Maja , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Kocór Marcin , Strzebońska Anna , Szczucka Anna , Turek Konrad , Worek Barbara
Tytuł:
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-082-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168226253
monografia
61

Tytuł:
Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego
Źródło:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 67-145. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168243080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Opis fizyczny:
100 s.: il.
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7633-132-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168229686
monografia
63

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-9-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168243214
monografia
64

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168243248
monografia
65

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168243244
monografia
66

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
52 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243240
monografia
67

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Kwinta-Odrzywołek Joanna , Skrzyńska Joanna , Uhl Hanna
Tytuł:
Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski
Źródło:
Małopolskie Studia Regionalne. - 1 (18) (2010) , s. 7-20. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168243328
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168243250
monografia
69

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168243242
monografia
70

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168243286
monografia
71

Autor:
Bryda Grzegorz , Jelonek Magdalena , Worek Barbara
Tytuł:
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne
Źródło:
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010, s. 51-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-14-9
Nr:
2168225010
rozdział w monografii
72

Autor:
Jelonek Magdalena , Skrzyńska Joanna
Tytuł:
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne
Źródło:
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-14-9
Nr:
2168225000
rozdział w monografii
73

Autor:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-7-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168243282
monografia
74

Tytuł:
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? = The University as a Regional Partner : the Recipient, a Company or a Key Player?
Źródło:
Kultura i Polityka. - nr 5 (2009) , s. 140-154. - Tytuł numeru: Uniwersytet
Tryb dostępu:
Nr:
2168255424
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Osiborska Katarzyna , Worek Barbara
Tytuł:
Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie
Adres wydawniczy:
Kraków: [Wojewódzki Urząd Pracy], 2009
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 25 cm.
Nr:
2168243318
monografia
76

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Kwinta-Odrzywołek Joanna , Skrzyńska Joanna , Uhl Hanna
Tytuł:
Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 25 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243414
monografia
77

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Wachnicki Janusz , Worek Barbara
Tytuł:
Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie
Źródło:
Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc] - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 71-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-08-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168225466
rozdział w monografii
78

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Szczucka Anna , Worek Barbara
Tytuł:
Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
[odczyt: 23.01.2013], Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-927362-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168243296
monografia
79

Autor:
Dudziak Małgorzata , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Worek Barbara
Tytuł:
Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania
Źródło:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 127-147. - [odczyt: 22.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-904936-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243066
rozdział w monografii
80

Autor:
Jelonek Magdalena , Strzebońska Anna , Worek Barbara
Tytuł:
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych
Redaktor:
Worek Barbara
Adres wydawniczy:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 25 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243436
monografia
81

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Worek Barbara
Tytuł:
Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki
Źródło:
Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc] - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 143-163
ISBN:
978-83-60005-08-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243312
rozdział w monografii
82

Autor:
Jelonek Magdalena , Strzebońska Anna , Worek Barbara
Tytuł:
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona
Redaktor:
Worek Barbara
Adres wydawniczy:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
Opis fizyczny:
30 s.: il.; 25 cm.
Nr:
2168243402
monografia
83

Tytuł:
Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie
Źródło:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 61-75. - [odczyt: 22.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-904936-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243060
rozdział w monografii
84

Autor:
Jelonek Magdalena , Worek Barbara
Tytuł:
Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie
Źródło:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 95-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-904936-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243062
rozdział w monografii
85

Autor:
Jelonek Magdalena K. , Worek Barbara
Tytuł:
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie
Źródło:
WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, s. 251-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-281-0
Nr:
2168225016
rozdział w monografii
86

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Szczucka Anna , Worek Barbara
Tytuł:
Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243386
monografia
87

Tytuł:
Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów = The Validity of University Rankings
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 214-221. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2168224994
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Worek Barbara
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243372
monografia
89

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Łukasiewicz Karolina , Worek Barbara
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
65 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243364
monografia
90

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Worek Barbara , Małodzińska Anna , Krupnik Seweryn
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243382
monografia
91

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Jurczak Anna , Krupnik Seweryn , Majkut Przemysław , Perek-Białas Jolanta , Worek Barbara
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
253 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168243356
monografia
92

Tytuł:
Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2007
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
[odczyt: 23.01.2013], Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-904936-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168243324
monografia
93

Autor:
Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Krupnik Seweryn , Szczucka Anna , Worek Barbara
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243378
monografia
94

Autor:
Perek-Białas Jolanta , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Małodzińska Anna
Tytuł:
Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung = Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze
Źródło:
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, s. 63-78 - Bibliogr.. - Dostępna także na CD
ISBN:
83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
Nr:
2168225126
rozdział w monografii
95

Autor:
Perek-Białas Jolanta , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Małodzińska Anna
Tytuł:
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze = Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung
Źródło:
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, s. 257-271 - Bibliogr.. - Dostępna także na CD
ISBN:
83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
Nr:
2168225528
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji = The Measurement of Customer Satisfaction in the Sector of Public Services, Based on Importance-Performance Analysis
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2006) , s. 17-22. - Summ.
Nr:
2168245024
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Perek-Białas Jolanta , Worek Barbara , Jelonek Magdalena , Jurczak Anna , Małodzińska Anna , Keler Karolina
Tytuł:
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2005
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
[odczyt: 23.01.2013], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168243340
monografia
1
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych / Katarzyna KWARCIŃSKA, Magdalena JELONEK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 228-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
2
The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach / Paweł Poszytek, Magdalena JELONEK, Mateusz Jeżowski // W: Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017 / eds. Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva. - Warsaw : Foundation for the Development of the Education System, 2018. - (Raporty tematyczne FRSE). - (2018), s. 156-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-53-1. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Evidence_based_Policy_in_Erasmus.pdf
3
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat / Krzysztof Kasperek, Szymon Czarnik, Magdalena JELONEK. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018. - 64 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/bkl%202017%20raport%20ludno.pdf
4
Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój / Magdalena JELONEK, Marcin Kocór, Barbara Worek // W: O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - S. 177-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7
5
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych = Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People / Magdalena JELONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 123-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964. - ISSN 1898-6447
6
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers / Barbara Worek, Magdalena JELONEK, Marcin Kocór // Edukacja. - nr 1 (140) (2017), s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf. - ISSN 0239-6858
7
Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia / Magdalena JELONEK // W: (Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 59-76. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-231-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/(Nie)wykorzystany%20potencjal%20-%20PARP.pdf
8
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych / Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Marek Oramus. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/287210253_Efektywnosc_wspolpracy_polskich_jednostek_samorzadu_terytorialnego_z_partnerami_z_innych_panstw_podejmowanej_w_ramach_zrzeszen_miedzynarodowych
9
Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych / Magdalena JELONEK // W: Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 41-54. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-309-0. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_policy%20paper_srodek.pdf
10
Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne / Magdalena JELONEK, Marcin KOCÓR // W: Diagnoza szkolnictwa wyższego / red. Jarosław Górniak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2015. - (Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. ; cz. 3). - S. 178-204. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7583-619-6. - Pełny tekst: www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_iii_program_001244_diagnoza.pdf
11
Rekomendacje / Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Magdalena JELONEK, Konrad Turek, Barbara Worek // W: Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 99-105. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-309-0. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf?1449138211#page=99=Fit
12
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika / red. Marek ĆWIKLICKI ; aut.: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA, Magdalena Banaś, Agata MACHNIK-PADO, Łukasz Maźnica. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-9-5. - Pełny tekst: https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf
13
Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 80 s. : il. kolor. ; 21x30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4). - ISBN 978-83-7633-262-8. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_mlodzi_na_rynku_pracy_srodek.pdf
14
Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project / Magdalena JELONEK // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 37-46. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=37&view=Fit
15
Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education / Magdalena JELONEK // W: The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014 / ed. Jarosław Górniak. - Warsaw ; Krakow : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7633-392-2. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_V_podsumowujacy_ENG_pop.pdf
16
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015 / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 86-94. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
17
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania = Youth Employment Interventions - Main Challenges / Magdalena JELONEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (34) (2015), s. 36-49. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf. - ISSN 1898-3529
18
Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania / Magdalena JELONEK // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 45-55. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=46&view=Fit
19
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 105-110. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit
20
Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future / Magdalena JELONEK, Patrycja Antosz // W: Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013 / edited by Jarosław Górniak. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 113-142. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7633-293-2. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_Competencies%20of%20Poles_IV.pdf
21
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania / [Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 162 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor5/raport_ewal_ex_post_komponentu_wdrozeniowego.pdf
22
Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magda JELONEK, Patrycja Antosz, Anna Balcerzak-Raczyńska. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - 97 s. : il. kolor. ; 21x30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4). - ISBN 987-83-7633-221-5. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/20014.pdf
23
Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie? = HE Graduates in the Malopolska Labour Market : a Resource for Development or System Burden? / Magdalena JELONEK // W: Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku / red. Marta Makuch. - Wrocław : Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., 2014. - S. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63560-99-7. - Pełny tekst: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64012/Wspolczesny_rynek_pracy.pdf
24
Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [on-line] / [red. Marek ĆWIKLICKI ; autorzy: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA ; konsultacja: Magdalena Banaś, Danuta Czechmanowska, Sylwia Drożdż, Magdalena Furdzik, Witold Kramarz, Agata MACHNIK-PADO, Edyta Olawska, Mateusz Płoskonka, Ewa Szczypczyk-Ścisło, Antoni Wiatr, Jan Żądło]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 81 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/PF/Finalna_wersja_metody_NAWIKUS.pdf
25
Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość / Magdalena JELONEK, Patrycja Antosz // W: Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki : raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. / red. Jarosław Górniak. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 143-181. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 987-83-7633-205-5. - Pełny tekst: http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ee4045d5-357a-4ab7-a8f7-f408761184f4#page=144=Fit
26
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa / Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko. - Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-939683-0-5. - Pełny tekst: http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf
27
Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy = Univeristy Graduates on the Changing Labour Market / Magdalena JELONEK // Rocznik Lubuski. - t. 40, cz. 2a (2014), s. 191-208. - Summ.. - Tytuł numeru: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacją i pracą. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit. - ISSN 0485-3083
28
Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy / [Magda JELONEK, Beata Mazur]. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2014. - 82 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1
29
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie / Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 98-124. - Bibliogr.
30
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania / Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 129 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - Dostępna również on-line. - ISBN 978-83-89410-42-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf
31
Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej / Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2013. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-768-127-9. - Pełny tekst: http://swd.msap.uek.krakow.pl/pliki/Mierzenie%20spo%C5%82ecznej%20warto%C5%9Bci%20dodanej%20podmiot%C3%B3w%20ekonomii%20spo%C5%82ecznej%20w%20Polsce.pdf
32
Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy / Magdalena JELONEK, Sławomir Wyciślak // W: Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / red. nauk. Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 305-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-70-5
33
Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań [on-line] / Marek ĆWIKLICKI (red.), Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Ambroży MITUŚ, Anna PAWLINA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 84 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/06/Analiza_systemu_kontraktowania_us%C5%82ug_spo%C5%82ecznych_raport.pdf
34
Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [on-line]. [3], ver.1.1 / Marek ĆWIKLICKI (red.), Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Anna PAWLINA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 68 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/08/3_NAWIKUS_wstepna_wersja_PF_ver_1_1.pdf
35
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 [on-line] / [Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Seweryn Krupnik, Tomasz Kucharski, Stanisław MAZUR (kierownik projektu), Dariusz Szklarczyk, Wiesław Wańkowicz, Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI]. - Jasło, Kraków : [b.w.], 2013. - 131 s. : il. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwj5son8gaHIAhUE2xoKHUGIAZY&url=http%3A%2F%2Fwww.strefajaslo.pl%2Fdownload%2FStrategia.pdf&usg=AFQjCNEKTULTLQaLXu9Pm9BXpfYC3GF86w
36
Ewaluacja - co z nią nie tak? / Magdalena JELONEK // Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. - nr 4(11) (2013), s. 18-19. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit. - ISSN 2082-7792
37
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego / Magdalena JELONEK - koordynator prac nad diagnozą, Katarzyna KWARCIŃSKA, Iwona Krzywda, Stanisław MAZUR - kierownik projektu, Marcin ZAWICKI - koordynator badań. - Jasło; Kraków : b.w., 2013. - 124 s. : il. ; 28 cm. - Streszcz. - Dostępny w World Wide Web. - (Jasielska Strefa Usług Publicznych). - Pełny tekst: http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx
38
Upper Secondary School Leavers and HE Graduates in the Labour Market / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Youth or Experience? Human Capital in Poland : the Report Concluding the 3rd Round of the BKL Study in 2012 / ed. by Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013. - S. 106-147. - Streszcz. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-174-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport_2013_eng.pdf
39
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Młodość czy doświadczenie? : kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 106-147. - Streszcz. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-170-6. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf#page=106=Fit
40
Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia / Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 30-56. - Bibliogr.
41
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich / Magdalena JELONEK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 115-129
42
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego = Unintended Effects of Human Actions, or the Reforms of the Higher Education System / Magdalena JELONEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nauk.: Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR]. - nr 1 (19), (numer specjalny) (2012), s. 153-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf. - ISSN 1898-3529
43
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - S. 176-199. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-105-8. - Pełny tekst: https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Raport2012_e.pdf
44
Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych = Performance Indicators in Higher Education : An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of HE Institutions / Magdalena JELONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk, Anna Balcerzak-Raczyńska. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - 76 s. : il. ; 21x30 cm. - Dostępna również on-line. - ISBN 978-83-7633-198-0. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15090.pdf
46
Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011 / ed. Jarosław Górniak. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - S. 176-199. - Summ. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-109-6. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport2012_eng.pdf
47
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna / Magdalena JELONEK // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 55-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
48
Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - 57 s. : il. ; 21x30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-121-8. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kogo_kszta_c_polskie_szko_y.pdf?1335386999
49
Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(5) (2012), s. 16-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf. - ISSN 2081-321X
50
Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów = Social Productivity of Universities. What are Universities Expected to do Nowadays? / Magdalena JELONEK // Rocznik Lubuski. - t. 37, cz. 1 (2011), s. 143-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0485-3083
51
Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość / M. JELONEK, K. Keler, B. Worek // W: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 35-81. - ISBN 978-83-932962-0-0
52
Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" / Anna Szczucka, Magdalena JELONEK. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 88 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-074-7
53
Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" / Magdalena JELONEK. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 100 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-078-5. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf
54
Scenariusze prognostyczne rynku pracy / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
55
Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland / Anna Szczucka, Magdalena JELONEK. - Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 88 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-128-7. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL3_2011_Polands_secondary.pdf
56
Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010 / Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek. - Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 187 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7633-116-4
57
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR. - Krakow : The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011. - S. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-07-8
58
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-12-2
59
Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy / M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 41-66. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
60
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku / Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 187 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-082-2
61
Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 67-145. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
62
Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland / Magdalena JELONEK. - Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 100 s. : il. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7633-132-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL1_2011Students_popr2.pdf
63
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 128 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-9-0
64
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-5-2
65
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 72 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-4-5
66
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 52 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-3-8
67
Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl // Małopolskie Studia Regionalne. - 1 (18) (2010), s. 7-20. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf. - ISSN 1895-9202
68
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-6-9
69
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-2-1
70
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-8-3
71
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne / Grzegorz Bryda, Magdalena Jelonek, Barbara Worek // W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010. - S. 51-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-14-9
72
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne / Magdalena Jelonek, Joanna Skrzyńska // W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-14-9
73
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 66 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-7-6
74
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? = The University as a Regional Partner : the Recipient, a Company or a Key Player? / Magdalena Jelonek // Kultura i Polityka. - nr 5 (2009), s. 140-154. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57. - ISSN 1899-4466
75
Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Katarzyna Osiborska, Barbara Worek. - Kraków : [Wojewódzki Urząd Pracy], 2009. - 70 s. : il. ; 25 cm
76
Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl. - Kraków : Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009. - 167 s. : il. ; 25 cm
77
Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Janusz Wachnicki, Barbara Worek // W: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc]. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 71-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-08-8
78
Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - 59 s. : il. ; 25 cm. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-927362-0-2. - Pełny tekst: https://www.pociagdokariery.pl/publikacje-1/74,badania-diagnozujace-sytuacje-w-obszarze-ksztalcenia-ustawicznego-w-malopolsce-skrot-najwazniejszych-wynikow-wszystkich-etapow-badan-naukowych
79
Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania / Małgorzata Dudzik, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 127-147. - [odczyt: 22.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-904936-8-8
80
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych / Magdalena Jelonek, Anna Strzebońska, Barbara Worek ; Barbara Worek (kierownictwo naukowe). - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. - 104 s. : il. ; 25 cm
81
Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek // W: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc]. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 143-163. - ISBN 978-83-60005-08-8
82
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona / Magdalena Jelonek, Anna Strzebońska, Barbara Worek ; Barbara Worek (kierownictwo naukowe). - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. - 30 s. : il. ; 25 cm
83
Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie / Magdalena Jelonek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 61-75. - [odczyt: 22.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-904936-8-8. - Pełny tekst: http://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/42/Kszta%C5%82cenie%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie%20-%20perspektywa%20Ma%C5%82opolski.PDF#page=61&view=Fit
84
Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie / Magdalena Jelonek, Barbara Worek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 95-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-904936-8-8
85
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie / Magdalena K. Jelonek, Barbara Worek // W: WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. - S. 251-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-281-0
86
Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 118 s. : il. ; 24 cm
87
Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów = The Validity of University Rankings / Magdalena Jelonek // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 214-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
88
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 116 s. : il. ; 24 cm
89
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 65 s. : il. ; 24 cm
90
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Barbara Worek, Anna Małodzińska, Seweryn Krupnik. - Kraków : UJ, 2007. - 150 s. : il. ; 24 cm
91
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Anna Jurczak, Seweryn Krupnik, Przemysław Majkut, Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 253 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz.
92
Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2007. - 95 s. : il. ; 24 cm. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-904936-0-2. - Pełny tekst: http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/segmentacja/segmentacja.pdf
93
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 123 s. : il. ; 24 cm
94
Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung = Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze / Jolanta Perek-Białas, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Anna Małodzińska // W: Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 63-78. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - ISBN 83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
95
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze = Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung / Jolanta Perek-Białas, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Anna Małodzińska // W: Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 257-271. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - ISBN 83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
96
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji = The Measurement of Customer Satisfaction in the Sector of Public Services, Based on Importance-Performance Analysis / Magdalena Jelonek // Marketing i Rynek. - nr 12 (2006), s. 17-22. - Summ. - ISSN 1231-7853
97
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 / kier. Jarosław Górniak ; [aut.:] Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek, Magdalena Jelonek, Anna Jurczak, Anna Małodzińska, Karolina Keler. - Kraków : UJ, 2005. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz.. - [odczyt: 23.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rzl_016.pdf
1
Kwarcińska K., Jelonek M., (2019), Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 228-239.
2
Poszytek P., Jelonek M., Jeżowski M., (2018), The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach. [W:] Rybińska A., Şenyuva Ö. (red.), Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017, Warsaw : Foundation for the Development of the Education System, s. 156-164.
3
Kasperek K., Czarnik S., Jelonek M., (2018), Bilans Kapitału Ludzkiego 2017: raport z badania ludności w wieku 18-70 lat, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 64 s.
4
Jelonek M., Kocór M., Worek B., (2017), Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. [W:] Madalińska-Michalak J. (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 177-203.
5
Jelonek M., (2017), Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 123-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964
6
Worek B., Jelonek M., Kocór M., (2017), Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli, "Edukacja", nr 1 (140), s. 85-107; http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf
7
Jelonek M., (2015), Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia. [W:] Górniak J. (red.), (Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 59-76.
8
Bereza J., Jelonek M., Mazur S., Oramus M., (2015), Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 54 s.
9
Jelonek M., (2015), Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych. [W:] Górniak J. (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 41-54.
10
Jelonek M., Kocór M., (2015), Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne. [W:] Górniak J. (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 178-204.
11
Kocór M., Czarnik S., Jelonek M., Turek K., Worek B., (2015), Rekomendacje. [W:] Górniak J. (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 99-105.
12
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., Banaś M., Machnik-Pado A., Maźnica Ł., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: podręcznik użytkownika, Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 159 s.
13
Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M., (2015), Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni: na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 80 s.
14
Jelonek M., (2015), Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 37-46.
15
Jelonek M., (2015), Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education. [W:] Górniak J. (red.), The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014, Warsaw ; Krakow : Polish Agency for Enterprise Development, s. 57-74.
16
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2015), Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 86-94.
17
Jelonek M., (2015), Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (34), s. 36-49; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf
18
Jelonek M., (2014), Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 45-55.
19
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2014), Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 105-110.
20
Jelonek M., Antosz P., (2014), Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future. [W:] Górniak J. (red.), Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 113-142.
21
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., (2014), Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
22
Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., (2014), Przyszłe kadry polskiej gospodarki: na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97 s.
23
Jelonek M., (2014), Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie?. [W:] Makuch M. (red.), Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław : Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., s. 161-174.
24
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., (2014), Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 81 s.
25
Jelonek M., Antosz P., (2014), Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość. [W:] Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki: raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 143-181.
26
Dardziński P., Dulak M., Jelonek M., Kędzierski M., Krupnik S., Przybylski W., Rzegocki A., Staniłko J., (2014), Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa, Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 120 s.
27
Jelonek M., (2014), Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy, "Rocznik Lubuski", t. 40, cz. 2a, s. 191-208; http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit
28
Jelonek M., Mazur B., (2014), Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie: analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 82 s.
29
Jelonek M., Pawlina A., (2013), Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 98-124.
30
Głowacki J., Jelonek M., (2013), Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr: raport z badania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
31
Głowacki J., Jelonek M., (2013), Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 41 s.
32
Jelonek M., Wyciślak S., (2013), Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy. [W:] Wisła R., Sierotowicz T., Okoń-Horodyńska E. (red.), Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 305-323.
33
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Mituś A., Pawlina A., (2013), Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków: synteza wyników badań, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 84 s.
34
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Mazur S., Pawlina A., (2013), Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych. Cz. [3], ver.1.1, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 68 s.
35
Bereza J., Jelonek M., Krupnik S., Kucharski T., Mazur S., Szklarczyk D., Wańkowicz W., Turowski B., Zawicki M., (2013), Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020, [on-line], Mazur S. (kier. pr), Jasło, Kraków : [b.w.], 131 s.
36
Jelonek M., (2013), Ewaluacja - co z nią nie tak?, "Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych", nr 4(11), s. 18-19; http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit
37
Jelonek M., Kwarcińska K., Krzywda I., Mazur S., Zawicki M., (2013), Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego, Mazur S. (kier. pr), Jasło ; Kraków : b.w., 124 s.
38
Jelonek M., Szklarczyk D., (2013), Upper Secondary School Leavers and HE Graduates in the Labour Market. [W:] Górniak J. (red.), Youth or Experience? Human Capital in Poland : the Report Concluding the 3rd Round of the BKL Study in 2012, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147.
39
Jelonek M., Szklarczyk D., (2013), Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy. [W:] Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie?: kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147.
40
Jelonek M., Pawlina A., (2013), Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 30-56.
41
Jelonek M., (2012), Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 115-129.
42
Jelonek M., (2012), Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (19), (numer specjalny), s. 153-163; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf
43
Jelonek M., Szklarczyk D., (2012), Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego. [W:] Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-199.
44
Jelonek M., (2012), Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 41-53.
45
Szklarczyk D., Jelonek M., Balcerzak-Raczyńska A., (2012), Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra: raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 76 s.
46
Jelonek M., Szklarczyk D., (2012), Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low. [W:] Górniak J. (red.), Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-199.
47
Jelonek M., (2012), Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-70.
48
Szklarczyk D., Jelonek M., (2012), Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 57 s.
49
Bohdziewicz-Lulewicz M., Gil B., Głowacki J., Jelonek M., Rosiek K., (2012), Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania, "Ekonomia Społeczna", nr 2(5), s. 16-32; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf
50
Jelonek M., (2011), Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów, "Rocznik Lubuski", t. 37, cz. 1, s. 143-164.
51
Jelonek M., Keler K., Worek B., (2011), Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 35-81.
52
Szczucka A., Jelonek M., (2011), Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 88 s.
53
Jelonek M., (2011), Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki: raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 100 s.
54
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Worek B., (2011), Scenariusze prognostyczne rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 213-249.
55
Szczucka A., Jelonek M., (2011), Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making: Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 88 s.
56
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., (2011), Study of Human Capital in Poland: Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 187 s.
57
Jelonek M., Gnela M., (2011), The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations. [W:] Mazur S. (red.), The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, Krakow : The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, s. 74-106.
58
Jelonek M., Gnela M., (2011), Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych. [W:] Mazur S. (red.), Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-106.
59
Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Worek B., (2011), Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 41-66.
60
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce: raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 187 s.
61
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Worek B., (2011), Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 67-145.
62
Jelonek M., (2011), Students - the Future Force of Polish Economy: Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 100 s.
63
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 128 s.
64
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców: współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
65
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 72 s.
66
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 52 s.
67
Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska J., Uhl H., (2010), Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski, "Małopolskie Studia Regionalne", 1 (18), s. 7-20; http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf
68
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?: wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
69
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
70
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?: płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
71
Bryda G., Jelonek M., Worek B., (2010), Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne. [W:] Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 51-76.
72
Jelonek M., Skrzyńska J., (2010), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne. [W:] Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 11-33.
73
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników: szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 66 s.
74
Jelonek M., (2009), Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz?, "Kultura i Polityka", nr 5, s. 140-154; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57
75
Górniak J., Jelonek M., Osiborska K., Worek B., (2009), Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego: mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie, Kraków : [Wojewódzki Urząd Pracy], 70 s.
76
Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska J., Uhl H., (2009), Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie, Kraków : Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 167 s.
77
Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Wachnicki J., Worek B., (2008), Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie. [W:] Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 71-99.
78
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2008), Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce: skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 59 s.
79
Dudziak M., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2008), Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 127-147.
80
Jelonek M., Strzebońska A., Worek B., (2008), Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej: raport z wywiadów grupowych, Worek B. (red. nauk.), Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 104 s.
81
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2008), Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki. [W:] Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 143-163.
82
Jelonek M., Strzebońska A., Worek B., (2008), Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej: raport w wywiadów grupowych: wersja skrócona, Worek B. (red. nauk.), Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 30 s.
83
Jelonek M., (2008), Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 61-75.
84
Jelonek M., Worek B., (2008), Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 95-111.
85
Jelonek M., Worek B., (2008), Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie. [W:] Bondyra K., Szczepański , Śliwa P. (red.), WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 251-262.
86
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2007), Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski: raport z szóstego etapu badań naukowych: badania ilościowe przedsiębiorstw, Kraków : UJ, 118 s.
87
Jelonek M., (2007), Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 214-221.
88
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego: raport z trzeciego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Kraków : UJ, 116 s.
89
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Łukasiewicz K., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców: raport z drugiego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Kraków : UJ, 65 s.
90
Górniak J., Jelonek M., Worek B., Małodzińska A., Krupnik S., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego: raport z piątego etapu badań naukowych: badania ilościowe, Kraków : UJ, 150 s.
91
Górniak J., Jelonek M., Jurczak A., Krupnik S., Majkut P., Perek-Białas J., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych: raport z pierwszego etapu badań naukowych, Kraków : UJ, 253 s.
92
Górniak J., Jelonek M., (2007), Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego: raport z analizy danych zastanych, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 95 s.
93
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski: raport z czwartego etapu badań naukowych, Kraków : UJ, 123 s.
94
Perek-Białas J., Jelonek M., Keler K., Małodzińska A., (2006), Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung. [W:] und Marta Chechelska-Dziepak (red.), Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten: Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 63-78.
95
Perek-Białas J., Jelonek M., Keler K., Małodzińska A., (2006), Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze. [W:] und Marta Chechelska-Dziepak (red.), Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten: Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 257-271.
96
Jelonek M., (2006), Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 17-22.
97
Perek-Białas J., Worek B., Jelonek M., Jurczak A., Małodzińska A., Keler K., (2005), Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Górniak J. (red.), Kraków : UJ, 109 s.
1
@inbook{UEK:2168335915,
author = "Kwarcińska Katarzyna and Jelonek Magdalena",
title = "Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "228-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
2
@inbook{UEK:2168330025,
author = "Poszytek Paweł and Jelonek Magdalena and Jeżowski Mateusz",
title = "The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach",
booktitle = "Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017",
pages = "156-164",
adress = "Warsaw",
publisher = "Foundation for the Development of the Education System",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-65591-53-1",
}
3
@book{UEK:2168333691,
author = "Kasperek Krzysztof and Czarnik Szymon and Jelonek Magdalena and and and and and and and ",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2018",
issn = "",
}
4
@inbook{UEK:2168323409,
author = "Jelonek Magdalena and Kocór Marcin and Worek Barbara",
title = "Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój",
booktitle = "O nową jakość edukacji nauczycieli",
pages = "177-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
isbn = "978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7",
}
5
@article{UEK:2168318601,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "123-139",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168323421,
author = "Worek Barbara and Jelonek Magdalena and Kocór Marcin",
title = "Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli",
journal = "Edukacja",
number = "1 (140)",
pages = "85-107",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168300817,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia",
booktitle = "(Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku",
pages = "59-76",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-231-4",
}
8
@book{UEK:2168305139,
author = "Bereza Jan and Jelonek Magdalena and Mazur Stanisław and Oramus Marek",
title = "Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168300879,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych",
booktitle = "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-309-0",
}
10
@inbook{UEK:2168300821,
author = "Jelonek Magdalena and Kocór Marcin",
title = "Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne",
booktitle = "Diagnoza szkolnictwa wyższego",
pages = "178-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7583-619-6",
}
11
@article{UEK:2168300881,
author = "Kocór Marcin and Czarnik Szymon and Jelonek Magdalena and Turek Konrad and Worek Barbara",
title = "Rekomendacje",
journal = "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań",
pages = "99-105",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-309-0",
}
12
@book{UEK:2168292525,
author = "Ćwiklicki Marek and Gałecki Adam and Jelonek Magdalena and Pawlina Anna and Banaś Magdalena and Machnik-Pado Agata and Maźnica Łukasz",
title = "NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2015",
isbn = "978-83-938313-9-5",
}
13
@book{UEK:2168301275,
author = "Jelonek Magdalena and Kasparek Krzysztof and Magierowski Mateusz",
title = "Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-262-8",
}
14
@inbook{UEK:2168301185,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "37-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
15
@inbook{UEK:2168301271,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education",
booktitle = "The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014",
pages = "57-74",
adress = "Warsaw ; Krakow",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-392-2",
}
16
@inbook{UEK:2168301355,
author = "Brzozowski Jan and Geodecki Tomasz and Jelonek Magdalena and Plichta Jarosław",
title = "Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "86-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
17
@article{UEK:2168304701,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (34)",
pages = "36-49",
year = "2015",
}
18
@inbook{UEK:2168293021,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "45-55",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
19
@inbook{UEK:2168293045,
author = "Brzozowski Jan and Geodecki Tomasz and Jelonek Magdalena and Plichta Jarosław",
title = "Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "105-110",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
20
@inbook{UEK:2168295613,
author = "Jelonek Magdalena and Antosz Patrycja",
title = "Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future",
booktitle = "Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013",
pages = "113-142",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "987-83-7633-293-2",
}
21
@book{UEK:2168285629,
author = "Brzozowski Jan and Geodecki Tomasz and Jelonek Magdalena",
title = "Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
}
22
@book{UEK:2168285617,
author = "Jelonek Magdalena and Antosz Patrycja and Balcerzak-Raczyńska Anna",
title = "Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "987-83-7633-221-5",
}
23
@inbook{UEK:2168294149,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie?",
booktitle = "Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku",
pages = "161-174",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o.",
year = "2014",
isbn = "978-83-63560-99-7",
}
24
@book{UEK:2168297719,
author = "Ćwiklicki Marek and Gałecki Adam and Jelonek Magdalena and Pawlina Anna",
title = "Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168285613,
author = "Jelonek Magdalena and Antosz Patrycja",
title = "Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość",
booktitle = "Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki",
pages = "143-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "987-83-7633-205-5",
}
26
@book{UEK:2168285621,
author = "Dardziński Piotr and Dulak Michał and Jelonek Magdalena and Kędzierski Marcin and Krupnik Seweryn and Przybylski Wojciech and Rzegocki Arkady and Staniłko Jan Filip",
title = "Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków",
year = "2014",
isbn = "978-83-939683-0-5",
}
27
@article{UEK:2168295611,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy",
journal = "Rocznik Lubuski",
number = "t. 40, cz. 2a",
pages = "191-208",
adress = "",
year = "2014",
}
28
@book{UEK:2168285625,
author = "Jelonek Magdalena and Mazur Beata",
title = "Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2014",
isbn = "978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1",
}
29
@unpublished{UEK:2168290391,
author = "Jelonek Magdalena and Pawlina Anna",
title = "Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa",
pages = "98-124",
year = "2013",
}
30
@book{UEK:2168270848,
author = "Głowacki Jakub and Jelonek Magdalena",
title = "Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-89410-42-9",
}
31
@book{UEK:2168271028,
author = "Głowacki Jakub and Jelonek Magdalena",
title = "Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-768-127-9",
}
32
@inbook{UEK:2168275029,
author = "Jelonek Magdalena and Wyciślak Sławomir",
title = "Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy",
booktitle = "Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce",
pages = "305-323",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-70-5",
}
33
@book{UEK:2168266570,
author = "Ćwiklicki Marek and Gałecki Adam and Jelonek Magdalena and Mituś Ambroży and Pawlina Anna",
title = "Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
}
34
@book{UEK:2168266572,
author = "Ćwiklicki Marek and Gałecki Adam and Jelonek Magdalena and Mazur Stanisław and Pawlina Anna",
title = "Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
}
35
@book{UEK:2168293897,
author = "Bereza Jan and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Kucharski Tomasz and Mazur Stanisław and Szklarczyk Dariusz and Wańkowicz Wiesław and Turowski Bohdan and Zawicki Marcin",
title = "Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020",
adress = "Jasło, Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
}
36
@article{UEK:2168271330,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Ewaluacja - co z nią nie tak?",
journal = "Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych",
number = "4(11)",
pages = "18-19",
year = "2013",
}
37
@book{UEK:2168285631,
author = "Jelonek Magdalena and Kwarcińska Katarzyna and Krzywda Iwona and Mazur Stanisław and Zawicki Marcin",
title = "Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego",
adress = "Jasło; Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
issn = "",
}
38
@inbook{UEK:2168271334,
author = "Jelonek Magdalena and Szklarczyk Dariusz",
title = "Upper Secondary School Leavers and HE Graduates in the Labour Market",
booktitle = "Youth or Experience? Human Capital in Poland : the Report Concluding the 3rd Round of the BKL Study in 2012",
pages = "106-147",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2013",
isbn = "978-83-7633-174-4",
}
39
@inbook{UEK:2168270976,
author = "Jelonek Magdalena and Szklarczyk Dariusz",
title = "Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy",
booktitle = "Młodość czy doświadczenie?",
pages = "106-147",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7633-170-6",
}
40
@unpublished{UEK:2168290357,
author = "Jelonek Magdalena and Pawlina Anna",
title = "Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta",
pages = "30-56",
year = "2013",
}
41
@unpublished{UEK:2168258390,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "115-129",
year = "2012",
}
42
@article{UEK:2168258050,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (19), (numer specjalny)",
pages = "153-163",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168270986,
author = "Jelonek Magdalena and Szklarczyk Dariusz",
title = "Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego",
booktitle = "Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku",
pages = "176-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
isbn = "978-83-7633-105-8",
}
44
@article{UEK:2168256624,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "41-53",
year = "2012",
}
45
@book{UEK:2168270982,
author = "Szklarczyk Dariusz and Jelonek Magdalena and Balcerzak-Raczyńska Anna",
title = "Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
isbn = "978-83-7633-198-0",
}
46
@inbook{UEK:2168271342,
author = "Jelonek Magdalena and Szklarczyk Dariusz",
title = "Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low",
booktitle = "Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011",
pages = "176-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
isbn = "978-83-7633-109-6",
}
47
@inbook{UEK:2168230822,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "55-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
48
@book{UEK:2168270984,
author = "Szklarczyk Dariusz and Jelonek Magdalena",
title = "Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
isbn = "978-83-7633-121-8",
}
49
@article{UEK:2168271302,
author = "Bohdziewicz-Lulewicz Marta and Gil Barbara and Głowacki Jakub and Jelonek Magdalena and Rosiek Ksymena",
title = "Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(5)",
pages = "16-32",
year = "2012",
}
50
@article{UEK:2168226257,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów",
journal = "Rocznik Lubuski",
number = "t. 37, cz. 1",
pages = "143-164",
adress = "",
year = "2011",
}
51
@inbook{UEK:2168243100,
author = "Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Worek Barbara",
title = "Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość",
booktitle = "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach",
pages = "35-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-932962-0-0",
}
52
@book{UEK:2168229690,
author = "Szczucka Anna and Jelonek Magdalena",
title = "Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-074-7",
}
53
@book{UEK:2168229684,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-078-5",
}
54
@inbook{UEK:2168243082,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler K. and Krupnik S. and Laurisz Norbert and Worek B.",
title = "Scenariusze prognostyczne rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "213-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
55
@book{UEK:2168229692,
author = "Szczucka Anna and Jelonek Magdalena",
title = "Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-128-7",
}
56
@book{UEK:2168229666,
author = "Czarnik Szymon and Dobrzyńska Maja and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Kocór Marcin and Strzebońska Anna and Szczucka Anna and Turek Konrad and Worek Barbara",
title = "Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-116-4",
}
57
@inbook{UEK:2168223564,
author = "Jelonek Magdalena and Gnela Maciej",
title = "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations",
booktitle = "The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations",
pages = "74-106",
adress = "Krakow",
publisher = "The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-07-8",
}
58
@inbook{UEK:2168223558,
author = "Jelonek Magdalena and Gnela Maciej",
title = "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych",
booktitle = "Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych",
pages = "73-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-12-2",
}
59
@inbook{UEK:2168243078,
author = "Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Worek Barbara",
title = "Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "41-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
60
@book{UEK:2168226253,
author = "Czarnik Szymon and Dobrzyńska Maja and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Kocór Marcin and Strzebońska Anna and Szczucka Anna and Turek Konrad and Worek Barbara",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-082-2",
}
61
@inbook{UEK:2168243080,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Worek Barbara",
title = "Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "67-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
62
@book{UEK:2168229686,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-132-4",
}
63
@book{UEK:2168243214,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-9-0",
}
64
@book{UEK:2168243248,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-5-2",
}
65
@book{UEK:2168243244,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-4-5",
}
66
@book{UEK:2168243240,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-3-8",
}
67
@article{UEK:2168243328,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Kwinta-Odrzywołek Joanna and Skrzyńska Joanna and Uhl Hanna",
title = "Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski",
journal = "Małopolskie Studia Regionalne",
number = "1 (18)",
pages = "7-20",
year = "2010",
}
68
@book{UEK:2168243250,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-6-9",
}
69
@book{UEK:2168243242,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-2-1",
}
70
@book{UEK:2168243286,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-8-3",
}
71
@inbook{UEK:2168225010,
author = "Bryda Grzegorz and Jelonek Magdalena and Worek Barbara",
title = "Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne",
booktitle = "Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym",
pages = "51-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2010",
isbn = "978-83-60005-14-9",
}
72
@inbook{UEK:2168225000,
author = "Jelonek Magdalena and Skrzyńska Joanna",
title = "Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne",
booktitle = "Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2010",
isbn = "978-83-60005-14-9",
}
73
@book{UEK:2168243282,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-7-6",
}
74
@article{UEK:2168255424,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz?",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "5",
pages = "140-154",
year = "2009",
}
75
@book{UEK:2168243318,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Osiborska Katarzyna and Worek Barbara",
title = "Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2009",
}
76
@book{UEK:2168243414,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Kwinta-Odrzywołek Joanna and Skrzyńska Joanna and Uhl Hanna",
title = "Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego",
year = "2009",
}
77
@inbook{UEK:2168225466,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Wachnicki Janusz and Worek Barbara",
title = "Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie",
booktitle = "Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym",
pages = "71-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
isbn = "978-83-60005-08-8",
}
78
@book{UEK:2168243296,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Szczucka Anna and Worek Barbara",
title = "Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
isbn = "978-83-927362-0-2",
}
79
@inbook{UEK:2168243066,
author = "Dudziak Małgorzata and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Worek Barbara",
title = "Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "127-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
80
@book{UEK:2168243436,
author = "Jelonek Magdalena and Strzebońska Anna and Worek Barbara",
title = "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2008",
}
81
@inbook{UEK:2168243312,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Worek Barbara",
title = "Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki",
booktitle = "Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym",
pages = "143-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
isbn = "978-83-60005-08-8",
}
82
@book{UEK:2168243402,
author = "Jelonek Magdalena and Strzebońska Anna and Worek Barbara",
title = "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2008",
}
83
@inbook{UEK:2168243060,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "61-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
84
@inbook{UEK:2168243062,
author = "Jelonek Magdalena and Worek Barbara",
title = "Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "95-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
85
@inbook{UEK:2168225016,
author = "Jelonek Magdalena K. and Worek Barbara",
title = "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie",
booktitle = "WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej",
pages = "251-262",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7205-281-0",
}
86
@book{UEK:2168243386,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Szczucka Anna and Worek Barbara",
title = "Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
87
@inbook{UEK:2168224994,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "214-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
88
@book{UEK:2168243372,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Worek Barbara",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
89
@book{UEK:2168243364,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Łukasiewicz Karolina and Worek Barbara",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
90
@book{UEK:2168243382,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Worek Barbara and Małodzińska Anna and Krupnik Seweryn",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
91
@book{UEK:2168243356,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Jurczak Anna and Krupnik Seweryn and Majkut Przemysław and Perek-Białas Jolanta and Worek Barbara",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
92
@book{UEK:2168243324,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena",
title = "Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2007",
isbn = "978-83-904936-0-2",
}
93
@book{UEK:2168243378,
author = "Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Krupnik Seweryn and Szczucka Anna and Worek Barbara",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
94
@inbook{UEK:2168225126,
author = "Perek-Białas Jolanta and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Małodzińska Anna",
title = "Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung",
booktitle = "Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten",
pages = "63-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1",
}
95
@inbook{UEK:2168225528,
author = "Perek-Białas Jolanta and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Małodzińska Anna",
title = "Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze",
booktitle = "Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten",
pages = "257-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1",
}
96
@article{UEK:2168245024,
author = "Jelonek Magdalena",
title = "Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "17-22",
year = "2006",
}
97
@book{UEK:2168243340,
author = "Perek-Białas Jolanta and Worek Barbara and Jelonek Magdalena and Jurczak Anna and Małodzińska Anna and Keler Karolina",
title = "Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2005",
}