Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Developing Competencies for the Future
Źródło:
Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR - New York: Routledge, 2022, s. 7-29 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in the Economics of Innovation)
ISBN:
978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168367632
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Universities and the Labour Market : Graduate Transitions from Education to Employment
Adres wydawniczy:
London: Routledge, 2021
Opis fizyczny:
162 s.
Seria:
(Routledge Studies in Labour Economics)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
This publication has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-0-367-74225-6 ; 978-0-367-74228-7
Poziom II:
300.00 pkt
Nr:
2168360134
monografia
3

Tytuł:
Szkoły poza horyzont
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2021
Opis fizyczny:
330 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0". Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
ISBN:
978-83-960249-7-8 ; 978-83-960249-8-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168360346
4

Autor:
Szymon Czarnik , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Krzysztof Kasparek , Marcin Kocór , Katarzyna Lisek , Piotr Prokopowicz , Barbara Worek
Tytuł:
Raport podsumowujący wyniki badań 2019-2020
Prace pomocnicze:
Krysińska Iwona
, Skrzypczyńska Wioletta
, Tarnawa Anna
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2021
Opis fizyczny:
196 s.: il.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-455-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168363384
raport/sprawozdanie
5

Tytuł:
Necessary Changes, Adverse Effects? The Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System
Źródło:
Management Learning. - Vol. 51, iss. 4 (2020) , s. 472-490. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland to the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168346148
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Magdalena Jelonek , Barbara Worek , Marcin Kocór
Tytuł:
The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries
Źródło:
Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education / red. Joanna Madalińska-Michalak - Warsaw: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2020, s. 18-41. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE ; t. 11)
ISBN:
978-83-66515-32-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353870
rozdział w monografii
7

Autor:
Łukasz Cieślik , Krystyna Dynowska-Chmielewska , Michał Federowicz , Krzysztof Głuc , Jarosław Górniak , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Stanisław Mazur , Wojciech Paprocki , Barbara Worek
Tytuł:
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0". Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020.
ISBN:
978-83-955443-4-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168349574
monografia
8

Tytuł:
Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Opis fizyczny:
255 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-67-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168354018
monografia
9

Autor:
Szymon Czarnik , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Krzysztof Kasparek
Tytuł:
Bilans Kapitału Ludzkiego 2019 : raport z badania ludności w wieku 18-69 lat
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2020
Opis fizyczny:
142 s.: il.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Program badawczy:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-439-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168356576
raport/sprawozdanie
10

Autor:
Sławomir Adamczyk , Joshua Aizenman , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Sławomira Kamińska-Berezowska , Michał Kudłacz , Dagmara Maj-Świstak , Wojciech Paprocki , Shalini Randeria , Michał Rutkowski , Andrzej Sławiński , Barbara Surdykowska , Jerzy Wilkin , Mateusz Zmyślony
Tytuł:
Open Eyes Book. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953363-6-2
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Adamczyk S., Aizenman J., Hausner J., Jelonek M., Kamińska-Berezowska S., Kudłacz M., Maj-Świstak D., Paprocki W., Randeria S., Rutkowski M., Sławiński A., Surdykowska B., Wilkin J., Zmyślony M., (2019), Open Eyes Book. 4, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 256 s. ISBN 978-83-953363-7-9
Nr:
2168340729
monografia
11

Tytuł:
Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 20, art. no. 5716 (2019) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article came into being within a research project which has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland as a part of the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project No: 021/RID/2018/19).
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168338989
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019.
ISBN:
978-83-65390-74-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168338137
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 228-239 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy
Źródło:
Doskonalenie systemów organizacyjnych / red. Łukasz Sułkowski, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019, s. 31-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 143-145
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340685
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Katarzyna Herman-Pawłowska , Grzegorz Humenny , Krzysztof Kasparek , Maciej Koniewski , Joanna Kwinta , Przemysław Majkut , Paulina Skórska , Piotr Stronkowski , Anna Szczucka , Alicja Weremiuk , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; IDEA Instytut, 2019
Opis fizyczny:
136 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Badanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Tryb dostępu:
Nr:
2168356330
raport/sprawozdanie
17

Autor:
Szymon Czarnik , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Krzysztof Kasparek , Marcin Kocór , Katarzyna Lisek , Piotr Prokopowicz , Anna Strzebońska , Anna Szczucka , Barbara Worek
Tytuł:
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2019
Opis fizyczny:
171 s.: il. + 27 cm
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-416-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168343812
raport/sprawozdanie
18

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 25-29
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340677
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Autor:
Jerzy Hausner , Wojciech Morawski , Wojciech Paprocki , Barbara Surdykowska , Sławomir Adamczyk , Adam Mrozowicki , Sławomira Kamińska-Berezowska , Maciej Frączek , Magdalena Jelonek , Juliusz Gardawski
Tytuł:
Debata seminaryjna : świat (bez) pracy
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 47-129
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340679
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-65390-74-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168338139
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Paweł Poszytek , Magdalena Jelonek , Mateusz Jeżowski
Konferencja:
Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on Research and Methodology, Warszawa, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Tytuł:
The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach
Źródło:
Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017 / red. Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva - Warsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2018, s. 156-164. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Raporty tematyczne FRSE)
ISBN:
978-83-65591-53-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168330025
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Autor:
Krzysztof Kasparek , Szymon Czarnik , Magdalena Jelonek
Tytuł:
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018
Opis fizyczny:
64 s.: il.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168333691
raport/sprawozdanie
23

Autor:
Marcin Anholcer , Beata Czarnacka-Chrobot , Katarzyna Czernek-Marszałek , Arkadiusz Kawa , Marek Kośny , Tomasz Kwarciński , Michał Możdżeń , Jerzy Niemczyk , Piotr Trąpczyński , Dorota Appenzeller , Agnieszka Bem , Anna Cierniak-Emerych , Tomasz Geodecki , Magdalena Jelonek , Jarosław Kubiak , Stanisław Macioł , Jacek Pietrucha , Magdalena Rękas , Marcin Baron , Sylwester Białowąs , Artur Hołuj , Grzegorz Krzos , Stanisław Mazur , Iwona Olejnik , Aleksandra Szpulak , Marcin Wojtysiak-Kotlarski , Marcin Zawicki , Dorota Adamek-Hyska , Agnieszka Alińska , Jarosław Bober , Maciej Ciołek , Józef Andrzej Laskowski , Krzysztof Małys , Remigiusz Napiecek , Bartłomiej Nita , Artur Walasik , Bartłomiej Biga , Marcin Dąbrowski , Agata Furlepa-Głuchowska , Aleksandra Lubicz-Posochowska , Adam Majchrzak , Anna Matuszczak , Ambroży Mituś , Paweł Pachuta , Bogusław Półtorak
Tytuł:
Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk : ekspertyzy przygotowane w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego", finansowanego ze środków programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Adres wydawniczy:
Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2018
Opis fizyczny:
338 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338627
raport/sprawozdanie
24

Autor:
Magdalena Jelonek , Marcin Kocór , Barbara Worek
Tytuł:
Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój
Źródło:
O nową jakość edukacji nauczycieli / red. Joanna Madalińska-Michalak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 177-203 - Bibliogr.
Program badawczy:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Pubklicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym "Kapitał ludzki".
ISBN:
978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323409
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych = Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 123-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318601
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Barbara Worek , Magdalena Jelonek , Marcin Kocór
Tytuł:
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers
Źródło:
Edukacja. - nr 1 (140) (2017) , s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Lista MNiSW:
c 12.00 pkt
Nr:
2168323421
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych
Źródło:
Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 41-54 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-309-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300879
fragment raportu/sprawozdania
28

Tytuł:
Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 37-46
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301185
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education
Źródło:
The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014 / red. Jarosław Górniak - Warsaw ; Krakow: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 57-74 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-392-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168301271
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 86-94
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia
Źródło:
(Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 59-76 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-231-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168300817
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania = Youth Employment Interventions - Main Challenges
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (34) (2015) , s. 36-49. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304701
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Magdalena Jelonek , Krzysztof Kasparek , Mateusz Magierowski
Tytuł:
Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
Opis fizyczny:
80 s.: il. kolor.; 21x30 cm
Seria:
(Edukacja a rynek pracy ; t. 4)
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). ; Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ISBN:
978-83-7633-262-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168301275
raport/sprawozdanie
34

Autor:
Tytuł:
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-9-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168292525
podręcznik
35

Tytuł:
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168305139
raport/sprawozdanie
36

Autor:
Marcin Kocór , Szymon Czarnik , Magdalena Jelonek , Konrad Turek , Barbara Worek
Tytuł:
Rekomendacje
Źródło:
Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 99-105
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-309-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300881
varia
37

Autor:
Magdalena Jelonek , Marcin Kocór
Tytuł:
Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne
Źródło:
Diagnoza szkolnictwa wyższego / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015, s. 178-204
Seria:
(Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. ; cz. 3)
ISBN:
978-83-7583-619-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300821
rozdział w monografii
38

Autor:
Piotr Dardziński , Michał Dulak , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Seweryn Krupnik , Wojciech Przybylski , Arkady Rzegocki , Jan Filip Staniłko
Tytuł:
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-939683-0-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285621
książka
39

Autor:
Magdalena Jelonek , Patrycja Antosz
Tytuł:
Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future
Źródło:
Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013 / red. Jarosław Górniak - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 113-142 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
987-83-7633-293-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168295613
rozdział w monografii
40

Autor:
Magdalena Jelonek , Patrycja Antosz , Anna Balcerzak-Raczyńska
Tytuł:
Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014
Opis fizyczny:
97 s.: il. kolor.; 21x30 cm
Seria:
(Edukacja a rynek pracy ; t. 4)
ISBN:
987-83-7633-221-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285617
raport/sprawozdanie
41

Autor:
Magdalena Jelonek , Patrycja Antosz
Tytuł:
Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość
Źródło:
Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki : raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 143-181 - Bibliogr.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
987-83-7633-205-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285613
rozdział w monografii
42

Autor:
Magdalena Jelonek , Beata Mazur
Tytuł:
Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2014
Opis fizyczny:
82 s.: il. kolor.; 28 cm
ISBN:
978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168285625
raport/sprawozdanie
43

Tytuł:
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 105-110
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293045
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy = Univeristy Graduates on the Changing Labour Market
Źródło:
Rocznik Lubuski. - t. 40, cz. 2a (2014) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacją i pracą - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295611
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Banaś Magdalena
, Czechmanowska Danuta
, Furdzik Magdalena
, Drożdż Sylwia
, Kramarz Witold
, Płoskonka Mateusz
, Szczypczyk-Ścisło Ewa
, Wiatr Antoni
, Żądło Jan
, Olawska Edyta
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Opis fizyczny:
81 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168297719
raport/sprawozdanie
46

Autor:
Piotr Dardziński , Michał Dulak , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Seweryn Krupnik , Wojciech Przybylski , Arkady Rzegocki , Jan Filip Staniłko
Tytuł:
Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Akademicka ; Fundacja Lepsza Polska, 2014
Opis fizyczny:
120 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała dzięki wsparciu Partnera Projektu: Banku Zachodniego WBK.
ISBN:
978-83-939683-0-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168359202
raport/sprawozdanie
47

Tytuł:
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
162 s.: il. kolor.; 28 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168285629
raport/sprawozdanie
48

Tytuł:
Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 45-55
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293021
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie? = HE Graduates in the Malopolska Labour Market : a Resource for Development or System Burden?
Źródło:
Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku / red. Marta Makuch - Wrocław: Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., 2014, s. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63560-99-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168294149
rozdział w monografii
50

Autor:
Magdalena Jelonek , Dariusz Szklarczyk
Tytuł:
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy
Źródło:
Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013, s. 106-147. - Streszcz.
Seria:
(Bilans Kapitału Ludzkiego)
ISBN:
978-83-7633-170-6
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Jelonek M., Szklarczyk D., (2013), Upper Secondary School Leavers and HE Graduates in the Labour Market. [W:] Górniak J. (red.), Youth or Experience? Human Capital in Poland : the Report Concluding the 3rd Round of the BKL Study in 2012, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147. ISBN 978-83-7633-174-4
Nr:
2168270976
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Jasło; Kraków: b.w., 2013
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Jasielska Strefa Usług Publicznych)
Uwagi:
Streszcz.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168285631
raport/sprawozdanie
52

Tytuł:
Ewaluacja - co z nią nie tak?
Źródło:
Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. - nr 4(11) (2013) , s. 18-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168271330
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013
Opis fizyczny:
41 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-768-127-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168271028
raport/sprawozdanie
54

Tytuł:
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-42-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168270848
raport/sprawozdanie
55

Autor:
Jan Bereza , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Tomasz Kucharski , Stanisław Mazur , Dariusz Szklarczyk , Wiesław Wańkowicz , Bohdan Turowski , Marcin Zawicki
Tytuł:
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 [dokument elektroniczny]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Jasło, Kraków: [b.w.], 2013
Opis fizyczny:
131 s.: il.
Program badawczy:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Tryb dostępu:
Nr:
2168293897
raport/sprawozdanie
56

Tytuł:
Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Opis fizyczny:
84 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266570
raport/sprawozdanie
57

Autor:
Magdalena Jelonek , Sławomir Wyciślak
Tytuł:
Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy
Źródło:
Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / red. Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 305-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-70-5
Nr:
2168275029
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA, s. 30-56 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290357
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA, s. 98-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych. [3], ver.1.1 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Opis fizyczny:
68 s.: il.
Uwagi:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266572
raport/sprawozdanie
61

Tytuł:
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA, s. 115-129
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258390
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Marta Bohdziewicz-Lulewicz , Barbara Gil , Jakub Głowacki , Magdalena Jelonek , Ksymena Rosiek
Tytuł:
Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(5) (2012) , s. 16-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168271302
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego = Unintended Effects of Human Actions, or the Reforms of the Higher Education System
Źródło:
Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (19), (numer specjalny) (2012) , s. 153-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168258050
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych = Performance Indicators in Higher Education : An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of HE Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 894 (2012) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256624
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Dariusz Szklarczyk , Magdalena Jelonek
Tytuł:
Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 21x30 cm
ISBN:
978-83-7633-121-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168270984
raport/sprawozdanie
67

Autor:
Dariusz Szklarczyk , Magdalena Jelonek , Anna Balcerzak-Raczyńska
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 21x30 cm
ISBN:
978-83-7633-198-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168270982
raport/sprawozdanie
68

Autor:
Magdalena Jelonek , Dariusz Szklarczyk
Tytuł:
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego
Źródło:
Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku / red. Jarosław Górniak - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012, s. 176-199
ISBN:
978-83-7633-105-8
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Jelonek M., Szklarczyk D., (2012), Upper Secondary and Higher Schools at the Time of the Demographic Low. [W:] Górniak J. (red.), Competencies as the Key to the Development of Poland : Report Concluding the Second Round of the Study of Human Capital in Poland Conducted in 2011, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-199., ISBN 978-83-7633-109-6
Nr:
2168270986
rozdział w monografii
69

Autor:
Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Tytuł:
Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy
Źródło:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 41-66. - [odczyt: 22.01.2013]
ISBN:
978-83-929996-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168243078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
100 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-078-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168229684
raport/sprawozdanie
71

Konferencja:
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków, Polska, od 2010-09-08 do 2010-09-11
Tytuł:
Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów = Social Productivity of Universities. What are Universities Expected to do Nowadays?
Źródło:
Rocznik Lubuski. - t. 37, cz. 1 (2011) , s. 143-164. - Tytuł numeru: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226257
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Opis fizyczny:
100 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-132-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168229686
raport/sprawozdanie
73

Tytuł:
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych
Źródło:
Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-12-2
Nr:
2168223558
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Anna Szczucka , Magdalena Jelonek
Tytuł:
Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
88 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-074-7
Nr:
2168229690
raport/sprawozdanie
75

Tytuł:
Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego
Źródło:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 67-145. - [odczyt: 22.01.2013]
ISBN:
978-83-929996-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168243080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Autor:
Szymon Czarnik , Maja Dobrzyńska , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Marcin Kocór , Anna Strzebońska , Anna Szczucka , Konrad Turek , Barbara Worek
Tytuł:
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7633-082-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168226253
raport/sprawozdanie
77

Autor:
Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Barbara Worek
Tytuł:
Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość
Źródło:
W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 35-81
ISBN:
978-83-932962-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168243100
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Anna Szczucka , Magdalena Jelonek
Tytuł:
Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 30 cm.
ISBN:
978-83-7633-128-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168229692
raport/sprawozdanie
79

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Barbara Worek
Tytuł:
Scenariusze prognostyczne rynku pracy
Źródło:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]
ISBN:
978-83-929996-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168243082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Autor:
Szymon Czarnik , Maja Dobrzyńska , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Marcin Kocór , Anna Strzebońska , Anna Szczucka , Konrad Turek , Barbara Worek
Tytuł:
Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7633-116-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168229666
raport/sprawozdanie
81

Tytuł:
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations
Źródło:
The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / red. Stanisław MAZUR - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011, s. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-07-8
Nr:
2168223564
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168243286
raport/sprawozdanie
83

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Joanna Kwinta-Odrzywołek , Joanna Skrzyńska , Hanna Uhl
Tytuł:
Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski
Źródło:
Małopolskie Studia Regionalne. - 1 (18) (2010) , s. 7-20. - [odczyt: 23.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168243328
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168243242
raport/sprawozdanie
85

Autor:
Grzegorz Bryda , Magdalena Jelonek , Barbara Worek
Tytuł:
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne
Źródło:
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010, s. 51-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-14-9
Nr:
2168225010
rozdział w monografii
86

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-9-0
Nr:
2168243214
raport/sprawozdanie
87

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
52 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243240
raport/sprawozdanie
88

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-7-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168243282
raport/sprawozdanie
89

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168243248
raport/sprawozdanie
90

Autor:
Magdalena Jelonek , Joanna Skrzyńska
Tytuł:
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne
Źródło:
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-14-9
Nr:
2168225000
rozdział w monografii
91

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168243244
raport/sprawozdanie
92

Autor:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Tytuł:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168243250
raport/sprawozdanie
93

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Joanna Kwinta-Odrzywołek , Joanna Skrzyńska , Hanna Uhl
Tytuł:
Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 25 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243414
raport/sprawozdanie
94

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Katarzyna Osiborska , Barbara Worek
Tytuł:
Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie
Adres wydawniczy:
Kraków: [Wojewódzki Urząd Pracy], 2009
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 25 cm.
Nr:
2168243318
raport/sprawozdanie
95

Tytuł:
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? = The University as a Regional Partner : the Recipient, a Company or a Key Player?
Źródło:
Kultura i Polityka. - nr 5 (2009) , s. 140-154. - Tytuł numeru: Uniwersytet
Tryb dostępu:
Nr:
2168255424
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Tytuł:
Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki
Źródło:
Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / red. Bożena Pietras-Goc - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 143-163
ISBN:
978-83-60005-08-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243312
rozdział w monografii
97

Autor:
Magdalena Jelonek , Anna Strzebońska , Barbara Worek
Tytuł:
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych
Redakcja:
Worek Barbara
Adres wydawniczy:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 25 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243436
raport/sprawozdanie
98

Autor:
Magdalena Jelonek , Anna Strzebońska , Barbara Worek
Tytuł:
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona
Redakcja:
Worek Barbara
Adres wydawniczy:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008
Opis fizyczny:
30 s.: il.; 25 cm.
Nr:
2168243402
raport/sprawozdanie
99

Autor:
Małgorzata Dudziak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Tytuł:
Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania
Źródło:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 127-147. - [odczyt: 22.01.2013] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-904936-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243066
rozdział w monografii
100

Autor:
Magdalena Jelonek , Barbara Worek
Tytuł:
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie
Źródło:
WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, s. 251-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-281-0
Nr:
2168225016
rozdział w monografii
101

Autor:
Magdalena Jelonek , Barbara Worek
Tytuł:
Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie
Źródło:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 95-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-904936-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243062
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie
Źródło:
Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. Jarosław Górniak, Barbara Worek - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008, s. 61-75. - [odczyt: 22.01.2013] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-904936-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168243060
rozdział w monografii
103

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Anna Szczucka , Barbara Worek
Tytuł:
Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
[odczyt: 23.01.2013],
ISBN:
978-83-927362-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168243296
raport/sprawozdanie
104

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Janusz Wachnicki , Barbara Worek
Tytuł:
Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie
Źródło:
Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / red. Bożena Pietras-Goc - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008, s. 71-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60005-08-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168225466
rozdział w monografii
105

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Barbara Worek , Anna Małodzińska , Seweryn Krupnik
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243382
raport/sprawozdanie
106

Tytuł:
Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2007
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
[odczyt: 23.01.2013],
ISBN:
978-83-904936-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168243324
raport/sprawozdanie
107

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Karolina Łukasiewicz , Barbara Worek
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
65 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243364
raport/sprawozdanie
108

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Anna Szczucka , Barbara Worek
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243378
raport/sprawozdanie
109

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Barbara Worek
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 24 cm.
Tryb dostępu:
Nr:
2168243372
raport/sprawozdanie
110

Tytuł:
Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów = The Validity of University Rankings
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan Mynarski - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 214-221. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2168224994
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Seweryn Krupnik , Anna Szczucka , Barbara Worek
Tytuł:
Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 24 cm.
Nr:
2168243386
raport/sprawozdanie
112

Autor:
Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Anna Jurczak , Seweryn Krupnik , Przemysław Majkut , Jolanta Perek-Białas , Barbara Worek
Tytuł:
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2007
Opis fizyczny:
253 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168243356
raport/sprawozdanie
113

Autor:
Jolanta Perek-Białas , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Anna Małodzińska
Tytuł:
Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung = Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze
Źródło:
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red. Józefa Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, s. 63-78 - Bibliogr.
ISBN:
83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
Nr:
2168225126
rozdział w materiałach konferencyjnych
114

Autor:
Jolanta Perek-Białas , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Anna Małodzińska
Tytuł:
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze = Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung
Źródło:
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red. Józefa Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, s. 257-271 - Bibliogr.
ISBN:
83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
Nr:
2168225528
rozdział w materiałach konferencyjnych
115

Tytuł:
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji = The Measurement of Customer Satisfaction in the Sector of Public Services, Based on Importance-Performance Analysis
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2006) , s. 17-22. - Summ.
Nr:
2168245024
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Jolanta Perek-Białas , Barbara Worek , Magdalena Jelonek , Anna Jurczak , Anna Małodzińska , Karolina Keler
Tytuł:
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Adres wydawniczy:
Kraków: UJ, 2005
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
[odczyt: 23.01.2013],
Tryb dostępu:
Nr:
2168243340
raport/sprawozdanie
1
Developing Competencies for the Future / Małgorzata KOSAŁA, Magdalena JELONEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR. - New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in the Economics of Innovation). - S. 7-29. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
2
Universities and the Labour Market : Graduate Transitions from Education to Employment / Magdalena JELONEK. - London : Routledge, 2021. - 162 s. - Summ. - Bibliogr. - Routledge Studies in Labour Economics. - ISBN 978-0-367-74225-6 ; 978-0-367-74228-7
3
Szkoły poza horyzont / red. Jerzy Hausner, Magdalena JELONEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2021. - 330 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-960249-7-8 ; 978-83-960249-8-5. - Pełny tekst: http://sp1piastow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Szko%C5%82y-poza-horyzont.pdf
4
Raport podsumowujący wyniki badań 2019-2020 / Szymon Czarnik, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Marcin Kocór, Katarzyna Lisek, Piotr Prokopowicz, Barbara Worek, koord. i współpr. Iwona Krysińska, Wioletta Skrzypczyńska, Anna Tarnawa. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2021. - 196 s. : il. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - Bilans Kapitału Ludzkiego. - ISBN 978-83-7633-455-4. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT_wersja_ostateczna_korekta_220121.pdf
5
Necessary Changes, Adverse Effects? The Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System / Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR // Management Learning. - Vol. 51, iss. 4 (2020), s. 472-490. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1350-5076
6
The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries / Magdalena JELONEK, Barbara Worek, Marcin Kocór // W: Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education / ed. Joanna Madalińska-Michalak. - Warsaw: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2020. - (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 11). - S. 18-41. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66515-32-1
7
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce / red. Jerzy HAUSNER ; autorzy: Łukasz Cieślik, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał Federowicz, Krzysztof GŁUC, Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Stanisław MAZUR, Wojciech Paprocki, Barbara Worek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 95 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955443-4-7. - Pełny tekst: https://media.freshmail.mx/userfiles/0cl8p8ise4/2575305f60fa0deb862e89163a26f9a41598431986.pdf
8
Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne / Magdalena JELONEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 255 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-67-5
9
Bilans Kapitału Ludzkiego 2019 : raport z badania ludności w wieku 18-69 lat / Szymon Czarnik, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2020. - 142 s. : il. - Bilans Kapitału Ludzkiego. - ISBN 978-83-7633-439-4. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/01-BKL---Raport-z-badania-ludnosci_ostateczny.pdf
10
Open Eyes Book. 4 / Sławomir Adamczyk, Joshua Aizenman, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Sławomira Kamińska-Berezowska, Michał KUDŁACZ, Dagmara Maj-Świstak, Wojciech Paprocki, Shalini Randeria, Michał Rutkowski, Andrzej Sławiński, Barbara Surdykowska, Jerzy Wilkin, Mateusz Zmyślony. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953363-6-2. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1495967/
11
Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study / Magdalena JELONEK, Maria URBANIEC // Sustainability. - vol. 11, iss. 20 (2019), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716. - ISSN 2071-1050
12
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-74-5
13
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych / Katarzyna KWARCIŃSKA, Magdalena JELONEK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 228-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
14
Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy / Magdalena JELONEK // W: Doskonalenie systemów organizacyjnych / red. Łukasz Sułkowski, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. - S. 31-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
15
Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości / Magdalena JELONEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 143-145. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
16
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego / kier. Magdalena JELONEK ; zespół badawczy: Katarzyna Herman-Pawłowska, Grzegorz Humenny, Krzysztof Kasparek, Maciej Koniewski, Joanna Kwinta, Przemysław Majkut, Paulina Skórska, Piotr Stronkowski, Anna Szczucka, Alicja Weremiuk, Barbara Worek. - Warszawa: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; IDEA Instytut, 2019. - 136 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf
17
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018 / Szymon Czarnik, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Marcin Kocór, Katarzyna Lisek, Piotr Prokopowicz, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński, 2019. - 171 s. : il. + 27 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - ISBN 978-83-7633-416-5. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-RAPORT-Aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna---internet_190926.pdf
18
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines? / Magdalena JELONEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 25-29. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: http://oees.pl/wp-content/uploads/2019/10/OEES_Discussion_Papers_nr_4_ISSUU.pdf
19
Debata seminaryjna : świat (bez) pracy / Jerzy HAUSNER, Wojciech Morawski, Wojciech Paprocki, Barbara Surdykowska, Sławomir Adamczyk, Adam Mrozowicki, Sławomira Kamińska-Berezowska, Maciej FRĄCZEK, Magdalena JELONEK, Juliusz Gardawski // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 47-129. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
20
Wstęp / Magdalena JELONEK // W: Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-65390-74-5
21
The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach / Paweł Poszytek, Magdalena JELONEK, Mateusz Jeżowski // W: Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017 / eds. Agnieszka Rybińska, Özgehan Şenyuva. - Warsaw: Foundation for the Development of the Education System, 2018. - (Raporty tematyczne FRSE). - (2018), s. 156-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-53-1. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Evidence_based_Policy_in_Erasmus.pdf
22
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat / Krzysztof Kasparek, Szymon Czarnik, Magdalena JELONEK. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018. - 64 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/bkl%202017%20raport%20ludno.pdf
23
Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk : ekspertyzy przygotowane w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego", finansowanego ze środków programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Marcin Anholcer, Beata Czarnacka-Chrobot, Katarzyna Czernek-Marszałek, Arkadiusz Kawa, Marek Kośny, Tomasz KWARCIŃSKI, Michał MOŻDŻEŃ, Jerzy Niemczyk, Piotr Trąpczyński, Dorota Appenzeller, Agnieszka Bem, Anna Cierniak-Emerych, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław Kubiak, Stanisław Macioł, Jacek Pietrucha, Magdalena Rękas, Marcin Baron, Sylwester Białowąs, Artur HOŁUJ, Grzegorz Krzos, Stanisław MAZUR, Iwona Olejnik, Aleksandra Szpulak, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Marcin ZAWICKI, Dorota Adamek-Hyska, Agnieszka Alińska, Jarosław BOBER, Maciej Ciołek, Józef Andrzej LASKOWSKI, Krzysztof Małys, Remigiusz Napiecek, Bartłomiej Nita, Artur Walasik, Bartłomiej BIGA, Marcin Dąbrowski, Agata Furlepa-Głuchowska, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Adam Majchrzak, Anna Matuszczak, Ambroży MITUŚ, Paweł Pachuta, Bogusław Półtorak. - Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2018. - 338 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/badania_naukowe/2021/%C5%9Acie%C5%BCki_dostosowania_-_dobre_praktyki.pdf
24
Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój / Magdalena JELONEK, Marcin Kocór, Barbara Worek // W: O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017. - S. 177-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7
25
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych = Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People / Magdalena JELONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 123-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964. - ISSN 1898-6447
26
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers / Barbara Worek, Magdalena JELONEK, Marcin Kocór // Edukacja. - nr 1 (140) (2017), s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf. - ISSN 0239-6858
27
Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych / Magdalena JELONEK // W: Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 41-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7633-309-0. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_policy%20paper_srodek.pdf
28
Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project / Magdalena JELONEK // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 37-46. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=37&view=Fit
29
Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education / Magdalena JELONEK // W: The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014 / ed. Jarosław Górniak. - Warsaw ; Krakow: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7633-392-2. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_V_podsumowujacy_ENG_pop.pdf
30
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015 / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 86-94. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
31
Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia / Magdalena JELONEK // W: (Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 59-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7633-231-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/(Nie)wykorzystany%20potencjal%20-%20PARP.pdf
32
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania = Youth Employment Interventions - Main Challenges / Magdalena JELONEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (34) (2015), s. 36-49. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf. - ISSN 1898-3529
33
Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena JELONEK, Krzysztof Kasparek, Mateusz Magierowski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - 80 s. : il. kolor. ; 21x30 cm. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4). - ISBN 978-83-7633-262-8. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_mlodzi_na_rynku_pracy_srodek.pdf
34
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika / red. Marek ĆWIKLICKI ; aut.: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA, Magdalena Banaś, Agata MACHNIK-PADO, Łukasz Maźnica. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-9-5. - Pełny tekst: https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf
35
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych / Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Marek Oramus. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/287210253_Efektywnosc_wspolpracy_polskich_jednostek_samorzadu_terytorialnego_z_partnerami_z_innych_panstw_podejmowanej_w_ramach_zrzeszen_miedzynarodowych
36
Rekomendacje / Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Magdalena JELONEK, Konrad Turek, Barbara Worek // W: Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 99-105. - ISBN 978-83-7633-309-0. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf?1449138211#page=99=Fit
37
Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne / Magdalena JELONEK, Marcin KOCÓR // W: Diagnoza szkolnictwa wyższego / red. Jarosław Górniak. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015. - (Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. ; cz. 3). - S. 178-204. - ISBN 978-83-7583-619-6. - Pełny tekst: www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_iii_program_001244_diagnoza.pdf
38
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa / Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko. - Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939683-0-5. - Pełny tekst: http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf
39
Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future / Magdalena JELONEK, Patrycja Antosz // W: Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013 / edited by Jarosław Górniak. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 113-142. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7633-293-2. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_Competencies%20of%20Poles_IV.pdf
40
Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magda JELONEK, Patrycja Antosz, Anna Balcerzak-Raczyńska. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - 97 s. : il. kolor. ; 21x30 cm. - (Edukacja a rynek pracy ; t. 4). - ISBN 987-83-7633-221-5. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/20014.pdf
41
Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość / Magdalena JELONEK, Patrycja Antosz // W: Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki : raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. / red. Jarosław Górniak. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 143-181. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7633-205-5. - Pełny tekst: http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ee4045d5-357a-4ab7-a8f7-f408761184f4#page=144=Fit
42
Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy / [Magda JELONEK, Beata Mazur]. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2014. - 82 s. : il. kolor. ; 28 cm. - ISBN 978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1
43
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 105-110. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit
44
Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy = Univeristy Graduates on the Changing Labour Market / Magdalena JELONEK // Rocznik Lubuski. - t. 40, cz. 2a (2014), s. 191-208. - Summ.. - Tytuł numeru: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacją i pracą. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit. - ISSN 0485-3083
45
Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych [on-line] / [red. Marek ĆWIKLICKI ; autorzy: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA ; konsultacja: Magdalena Banaś, Danuta Czechmanowska, Sylwia Drożdż, Magdalena Furdzik, Witold Kramarz, Agata MACHNIK-PADO, Edyta Olawska, Mateusz Płoskonka, Ewa Szczypczyk-Ścisło, Antoni Wiatr, Jan Żądło]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 81 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/PF/Finalna_wersja_metody_NAWIKUS.pdf
46
Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa / Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko. - Kraków: Księgarnia Akademicka ; Fundacja Lepsza Polska, 2014. - 120 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939683-0-5. - Pełny tekst: http://lepszapolska.org/projekt/raport-przedsiebiorczosc-glupcze-jak-wejsc-na-droge-do-bogactwa/
47
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania / [Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 162 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_raport_ewal_ex_post_isr.pdf
48
Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania / Magdalena JELONEK // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 45-55. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=46&view=Fit
49
Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie? = HE Graduates in the Malopolska Labour Market : a Resource for Development or System Burden? / Magdalena JELONEK // W: Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku / red. Marta Makuch. - Wrocław: Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., 2014. - S. 161-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63560-99-7. - Pełny tekst: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64012/Wspolczesny_rynek_pracy.pdf
50
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa ; Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013. - (Bilans Kapitału Ludzkiego). - S. 106-147. - Streszcz. - ISBN 978-83-7633-170-6. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf#https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport_2013_eng.pdf
51
Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego / Magdalena JELONEK - koordynator prac nad diagnozą, Katarzyna KWARCIŃSKA, Iwona Krzywda, Stanisław MAZUR - kierownik projektu, Marcin ZAWICKI - koordynator badań. - Jasło; Kraków: b.w., 2013. - 124 s. : il. ; 28 cm. - Streszcz. - (Jasielska Strefa Usług Publicznych). - Pełny tekst: http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx
52
Ewaluacja - co z nią nie tak? / Magdalena JELONEK // Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. - nr 4(11) (2013), s. 18-19. - Pełny tekst: http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit. - ISSN 2082-7792
53
Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej / Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-768-127-9. - Pełny tekst: http://swd.msap.uek.krakow.pl/pliki/Mierzenie%20spo%C5%82ecznej%20warto%C5%9Bci%20dodanej%20podmiot%C3%B3w%20ekonomii%20spo%C5%82ecznej%20w%20Polsce.pdf
54
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania / Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 129 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-42-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf
55
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 [on-line] / [Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Seweryn Krupnik, Tomasz Kucharski, Stanisław MAZUR (kierownik projektu), Dariusz Szklarczyk, Wiesław Wańkowicz, Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI]. - Jasło, Kraków: [b.w.], 2013. - 131 s. : il. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwj5son8gaHIAhUE2xoKHUGIAZY&url=http%3A%2F%2Fwww.strefajaslo.pl%2Fdownload%2FStrategia.pdf&usg=AFQjCNEKTULTLQaLXu9Pm9BXpfYC3GF86w
56
Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań [on-line] / Marek ĆWIKLICKI (red.), Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Ambroży MITUŚ, Anna PAWLINA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 84 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/06/Analiza_systemu_kontraktowania_us%C5%82ug_spo%C5%82ecznych_raport.pdf
57
Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy / Magdalena JELONEK, Sławomir Wyciślak // W: Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / red. nauk. Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 305-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-70-5
58
Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia / Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 30-56. - Bibliogr.
59
Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie / Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 98-124. - Bibliogr.
60
Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych. [3], ver.1.1 [on-line] / Marek ĆWIKLICKI (red.), Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Anna PAWLINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 68 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/08/3_NAWIKUS_wstepna_wersja_PF_ver_1_1.pdf
61
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna / Magdalena JELONEK // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 55-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
62
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich / Magdalena JELONEK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 115-129
63
Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania = Measuring Social Added Value - Main Dilemmas and Challenges / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Barbara Gil, Jakub GŁOWACKI, Magdalena JELONEK, Ksymena ROSIEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(5) (2012), s. 16-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf. - ISSN 2081-321X
64
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego = Unintended Effects of Human Actions, or the Reforms of the Higher Education System / Magdalena JELONEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nauk.: Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR]. - nr 1 (19), (numer specjalny) (2012), s. 153-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf. - ISSN 1898-3529
65
Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych = Performance Indicators in Higher Education : An Assessment of the Effectiveness and Efficiency of HE Institutions / Magdalena JELONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
66
Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - 57 s. : il. ; 21x30 cm. - ISBN 978-83-7633-121-8. - Pełny tekst: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kogo_kszta_c_polskie_szko_y.pdf?1335386999
67
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk, Anna Balcerzak-Raczyńska. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - 76 s. : il. ; 21x30 cm. - ISBN 978-83-7633-198-0. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15090.pdf
68
Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego / Magdalena JELONEK, Dariusz Szklarczyk // W: Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku / red. Jarosław Górniak. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. - S. 176-199. - ISBN 978-83-7633-105-8. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/raport_bkl_2012_kompetencje_kluczem_do_rozwoju.pdf
69
Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy / M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 41-66. - [odczyt: 22.01.2013]. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
70
Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" / Magdalena JELONEK. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 100 s. : il. - ISBN 978-83-7633-078-5. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf
71
Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów = Social Productivity of Universities. What are Universities Expected to do Nowadays? / Magdalena JELONEK // Rocznik Lubuski. - t. 37, cz. 1 (2011), s. 143-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0485-3083
72
Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland / Magdalena JELONEK. - Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 100 s. : il. - ISBN 978-83-7633-132-4. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL1_2011Students_popr2.pdf
73
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-12-2
74
Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" / Anna Szczucka, Magdalena JELONEK. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 88 s. : il. - ISBN 978-83-7633-074-7
75
Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 67-145. - [odczyt: 22.01.2013]. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
76
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku / Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 187 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7633-082-2
77
Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość / M. JELONEK, K. Keler, B. Worek // W: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 35-81. - ISBN 978-83-932962-0-0
78
Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland / Anna Szczucka, Magdalena JELONEK. - Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 88 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-7633-128-7. - Pełny tekst: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL3_2011_Polands_secondary.pdf
79
Scenariusze prognostyczne rynku pracy / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
80
Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010 / Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena JELONEK, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek. - Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 2011. - 187 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7633-116-4
81
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR. - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011. - S. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-07-8
82
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 84 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-8-3
83
Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl // Małopolskie Studia Regionalne. - 1 (18) (2010), s. 7-20. - [odczyt: 23.01.2013]. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf. - ISSN 1895-9202
84
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 84 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-2-1
85
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne / Grzegorz Bryda, Magdalena Jelonek, Barbara Worek // W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010. - S. 51-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-14-9
86
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 128 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-9-0
87
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 52 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-3-8
88
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 66 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-7-6
89
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-5-2
90
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne / Magdalena Jelonek, Joanna Skrzyńska // W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki / red. Wojciech Przybylski, Seweryn Rudnicki, Anna Szwed. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2010. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-14-9
91
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 72 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-4-5
92
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-6-9
93
Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl. - Kraków: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009. - 167 s. : il. ; 25 cm
94
Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Katarzyna Osiborska, Barbara Worek. - Kraków: [Wojewódzki Urząd Pracy], 2009. - 70 s. : il. ; 25 cm
95
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? = The University as a Regional Partner : the Recipient, a Company or a Key Player? / Magdalena Jelonek // Kultura i Polityka. - nr 5 (2009), s. 140-154. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57. - ISSN 1899-4466
96
Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek // W: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc]. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 143-163. - ISBN 978-83-60005-08-8
97
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych / Magdalena Jelonek, Anna Strzebońska, Barbara Worek ; Barbara Worek (kierownictwo naukowe). - Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. - 104 s. : il. ; 25 cm
98
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona / Magdalena Jelonek, Anna Strzebońska, Barbara Worek ; Barbara Worek (kierownictwo naukowe). - Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. - 30 s. : il. ; 25 cm
99
Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania / Małgorzata Dudzik, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 127-147. - [odczyt: 22.01.2013]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-904936-8-8
100
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie / Magdalena K. Jelonek, Barbara Worek // W: WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa . - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. - S. 251-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-281-0
101
Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie / Magdalena Jelonek, Barbara Worek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 95-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-904936-8-8
102
Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie / Magdalena Jelonek // W: Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski / red. nauk. Jarosław Górniak, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - S. 61-75. - [odczyt: 22.01.2013]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-904936-8-8. - Pełny tekst: http://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/42/Kszta%C5%82cenie%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie%20-%20perspektywa%20Ma%C5%82opolski.PDF#page=61&view=Fit
103
Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2008. - 59 s. : il. ; 25 cm. - [odczyt: 23.01.2013]. - ISBN 978-83-927362-0-2. - Pełny tekst: https://www.pociagdokariery.pl/publikacje-1/74,badania-diagnozujace-sytuacje-w-obszarze-ksztalcenia-ustawicznego-w-malopolsce-skrot-najwazniejszych-wynikow-wszystkich-etapow-badan-naukowych
104
Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Janusz Wachnicki, Barbara Worek // W: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym / [red. nauk. Bożena Pietras-Goc]. - Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008. - S. 71-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60005-08-8
105
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Barbara Worek, Anna Małodzińska, Seweryn Krupnik. - Kraków : UJ, 2007. - 150 s. : il. ; 24 cm
106
Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek. - Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2007. - 95 s. : il. ; 24 cm. - [odczyt: 23.01.2013]. - ISBN 978-83-904936-0-2. - Pełny tekst: http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/segmentacja/segmentacja.pdf
107
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Barbara Worek. - Kraków: UJ, 2007. - 65 s. : il. ; 24 cm
108
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków: UJ, 2007. - 123 s. : il. ; 24 cm
109
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Barbara Worek. - Kraków: UJ, 2007. - 116 s. : il. ; 24 cm
110
Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów = The Validity of University Rankings / Magdalena Jelonek // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan Mynarski. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 214-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
111
Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Barbara Worek. - Kraków : UJ, 2007. - 118 s. : il. ; 24 cm
112
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych / Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Anna Jurczak, Seweryn Krupnik, Przemysław Majkut, Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek. - Kraków: UJ, 2007. - 253 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz.
113
Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung = Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze / Jolanta Perek-Białas, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Anna Małodzińska // W: Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 63-78. - Bibliogr. - ISBN 83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
114
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze = Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung / Jolanta Perek-Białas, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Anna Małodzińska // W: Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 257-271. - Bibliogr. - ISBN 83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1
115
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji = The Measurement of Customer Satisfaction in the Sector of Public Services, Based on Importance-Performance Analysis / Magdalena Jelonek // Marketing i Rynek. - nr 12 (2006), s. 17-22. - Summ. - ISSN 1231-7853
116
Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 / kier. Jarosław Górniak ; [aut.:] Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek, Magdalena Jelonek, Anna Jurczak, Anna Małodzińska, Karolina Keler. - Kraków: UJ, 2005. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz.. - [odczyt: 23.01.2013]. - Pełny tekst: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rzl_016.pdf
1
Kosała M., Jelonek M., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2022), Developing Competencies for the Future. [W:] MAZUR S. (red.), Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications, New York : Routledge, s. 7-29.
2
Jelonek M., (2021), Universities and the Labour Market: Graduate Transitions from Education to Employment, London : Routledge, 162 s.
3
Hausner J., Jelonek M. (red.), (2021), Szkoły poza horyzont, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 330 s.
4
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., Kocór M., Lisek K., Prokopowicz P., Worek B., (2021), Raport podsumowujący wyniki badań 2019-2020, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 196 s.
5
Jelonek M., Mazur S., (2020), Necessary Changes, Adverse Effects? The Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System, "Management Learning", Vol. 51, iss. 4, s. 472-490.
6
Jelonek M., Worek B., Kocór M., (2020), The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries. [W:] Madalińska-Michalak J. (red.), Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education, Warsaw : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 18-41.
7
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W., Worek B., (2020), Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Hausner J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 95 s.
8
Jelonek M., (2020), Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 255 s.
9
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., (2020), Bilans Kapitału Ludzkiego 2019: raport z badania ludności w wieku 18-69 lat, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 142 s.
10
Adamczyk S., Aizenman J., Hausner J., Jelonek M., Kamińska-Berezowska S., Kudłacz M., Maj-Świstak D., Paprocki W., Randeria S., Rutkowski M., Sławiński A., Surdykowska B., Wilkin J., Zmyślony M., (2019), Open Eyes Book. 4, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 276 s.
11
Jelonek M., Urbaniec M., (2019), Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study, "Sustainability", vol. 11, iss. 20, s. 1-16; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716
12
Jelonek M. (red.), (2019), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce: konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 144 s.
13
Kwarcińska K., Jelonek M., (2019), Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych. [W:] KISIEL P., URBANIAK A., WARMIŃSKA-ZYGMUNT K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 228-239.
14
Jelonek M., (2019), Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy. [W:] Sułkowski Ł., WACH K. (red.), Doskonalenie systemów organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 31-41.
15
Jelonek M., (2019), Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości. [W:] HAUSNER J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 143-145.
16
Herman-Pawłowska K., Humenny G., Kasparek K., Koniewski M., Kwinta J., Majkut P., Skórska P., Stronkowski P., Szczucka A., Weremiuk A., Worek B., (2019), Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego, Jelonek M. (kier.), Warszawa : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ : IDEA Instytut, 136 s.
17
Czarnik S., Górniak J., Jelonek M., Kasparek K., Kocór M., Lisek K., Prokopowicz P., Strzebońska A., Szczucka A., Worek B., (2019), Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki: raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 171 s.
18
Jelonek M., (2019), Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?. [W:] HAUSNER J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 25-29.
19
Hausner J., Morawski W., Paprocki W., Surdykowska B., Adamczyk S., Mrozowicki A., Kamińska-Berezowska S., Frączek M., Jelonek M., Gardawski J., (2019), Debata seminaryjna : świat (bez) pracy. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 47-129.
20
Jelonek M., (2019), Wstęp. [W:] JELONEK M. (red.), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-11.
21
Poszytek P., Jelonek M., Jeżowski M., (2018), The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach. [W:] Rybińska A., Şenyuva Ö. (red.), Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017, Warsaw : Foundation for the Development of the Education System, s. 156-164.
22
Kasparek K., Czarnik S., Jelonek M., (2018), Bilans Kapitału Ludzkiego 2017: raport z badania ludności w wieku 18-70 lat, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 64 s.
23
Anholcer M., Czarnacka-Chrobot B., Czernek-Marszałek K., Kawa A., Kośny M., Kwarciński T., Możdżeń M., Niemczyk J., Trąpczyński P., Appenzeller D., Bem A., Cierniak-Emerych A., Geodecki T., Jelonek M., Kubiak J., Macioł S., Pietrucha J., Rękas M., Baron M., Białowąs S., Hołuj A., Krzos G., Mazur S., Olejnik I., Szpulak A., Wojtysiak-Kotlarski M., Zawicki M., Adamek-Hyska D., Alińska A., Bober J., Ciołek M., Laskowski J., Małys K., Napiecek R., Nita B., Walasik A., Biga B., Dąbrowski M., Furlepa-Głuchowska A., Lubicz-Posochowska A., Majchrzak A., Matuszczak A., Mituś A., Pachuta P., Półtorak B., (2018), Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk: ekspertyzy przygotowane w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego", finansowanego ze środków programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 338 s.
24
Jelonek M., Kocór M., Worek B., (2017), Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. [W:] Madalińska-Michalak J. (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 177-203.
25
Jelonek M., (2017), Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 123-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964
26
Worek B., Jelonek M., Kocór M., (2017), Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli, "Edukacja", nr 1 (140), s. 85-107; http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf
27
Jelonek M., (2015), Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych. [W:] Górniak J. (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 41-54.
28
Jelonek M., (2015), Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 37-46.
29
Jelonek M., (2015), Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education. [W:] Górniak J. (red.), The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014, Warsaw ; Krakow : Polish Agency for Enterprise Development, s. 57-74.
30
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2015), Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 86-94.
31
Jelonek M., (2015), Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia. [W:] Górniak J. (red.), (Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 59-76.
32
Jelonek M., (2015), Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (34), s. 36-49; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf
33
Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M., (2015), Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni: na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 80 s.
34
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., Banaś M., Machnik-Pado A., Maźnica Ł., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: podręcznik użytkownika, Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 159 s.
35
Bereza J., Jelonek M., Mazur S., Oramus M., (2015), Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 54 s.
36
Kocór M., Czarnik S., Jelonek M., Turek K., Worek B., (2015), Rekomendacje. [W:] Górniak J. (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 99-105.
37
Jelonek M., Kocór M., (2015), Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne. [W:] Górniak J. (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 178-204.
38
Dardziński P., Dulak M., Jelonek M., Kędzierski M., Krupnik S., Przybylski W., Rzegocki A., Staniłko J., (2014), Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa, Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 120 s.
39
Jelonek M., Antosz P., (2014), Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future. [W:] Górniak J. (red.), Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 113-142.
40
Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., (2014), Przyszłe kadry polskiej gospodarki: na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97 s.
41
Jelonek M., Antosz P., (2014), Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość. [W:] Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki: raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 143-181.
42
Jelonek M., Mazur B., (2014), Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie: analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 82 s.
43
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2014), Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 105-110.
44
Jelonek M., (2014), Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy, "Rocznik Lubuski", t. 40, cz. 2a, s. 191-208; http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit
45
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., (2014), Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 81 s.
46
Dardziński P., Dulak M., Jelonek M., Kędzierski M., Krupnik S., Przybylski W., Rzegocki A., Staniłko J., (2014), Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa, Kraków : Księgarnia Akademicka : Fundacja Lepsza Polska, 120 s.
47
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., (2014), Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
48
Jelonek M., (2014), Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 45-55.
49
Jelonek M., (2014), Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie?. [W:] Makuch M. (red.), Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław : Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., s. 161-174.
50
Jelonek M., Szklarczyk D., (2013), Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy. [W:] Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa ; Kraków : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 106-147.
51
Jelonek M., Kwarcińska K., Krzywda I., Mazur S., Zawicki M., (2013), Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego, Mazur S. (kier. pr), Jasło ; Kraków : b.w., 124 s.
52
Jelonek M., (2013), Ewaluacja - co z nią nie tak?, "Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych", nr 4(11), s. 18-19; http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit
53
Głowacki J., Jelonek M., (2013), Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 41 s.
54
Głowacki J., Jelonek M., (2013), Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr: raport z badania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
55
Bereza J., Jelonek M., Krupnik S., Kucharski T., Mazur S., Szklarczyk D., Wańkowicz W., Turowski B., Zawicki M., (2013), Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020, [on-line], Mazur S. (kier. pr), Jasło, Kraków : [b.w.], 131 s.
56
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Mituś A., Pawlina A., (2013), Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków: synteza wyników badań, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 84 s.
57
Jelonek M., Wyciślak S., (2013), Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy. [W:] Wisła R., Sierotowicz T., Okoń-Horodyńska E. (red.), Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 305-323.
58
Jelonek M., Pawlina A., (2013), Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 30-56.
59
Jelonek M., Pawlina A., (2013), Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 98-124.
60
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Mazur S., Pawlina A., (2013), Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych. [3], ver.1.1, [on-line], Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 68 s.
61
Jelonek M., (2012), Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-70.
62
Jelonek M., (2012), Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 115-129.
63
Bohdziewicz-Lulewicz M., Gil B., Głowacki J., Jelonek M., Rosiek K., (2012), Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania, "Ekonomia Społeczna", nr 2(5), s. 16-32; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf
64
Jelonek M., (2012), Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (19), (numer specjalny), s. 153-163; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf
65
Jelonek M., (2012), Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 41-53.
66
Szklarczyk D., Jelonek M., (2012), Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 57 s.
67
Szklarczyk D., Jelonek M., Balcerzak-Raczyńska A., (2012), Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra: raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 76 s.
68
Jelonek M., Szklarczyk D., (2012), Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego. [W:] Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 176-199.
69
Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Worek B., (2011), Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 41-66.
70
Jelonek M., (2011), Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki: raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 100 s.
71
Jelonek M., (2011), Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów, "Rocznik Lubuski", t. 37, cz. 1, s. 143-164.
72
Jelonek M., (2011), Students - the Future Force of Polish Economy: Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 100 s.
73
Jelonek M., Gnela M., (2011), Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych. [W:] Mazur S. (red.), Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-106.
74
Szczucka A., Jelonek M., (2011), Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 88 s.
75
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Worek B., (2011), Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 67-145.
76
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce: raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 187 s.
77
Jelonek M., Keler K., Worek B., (2011), Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 35-81.
78
Szczucka A., Jelonek M., (2011), Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making: Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 88 s.
79
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Worek B., (2011), Scenariusze prognostyczne rynku pracy. [W:] Górniak rJ., MAZUR S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 213-249.
80
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B., (2011), Study of Human Capital in Poland: Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010, Warsaw : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development, 187 s.
81
Jelonek M., Gnela M., (2011), The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations. [W:] Mazur S. (red.), The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, Krakow : The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, s. 74-106.
82
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?: płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
83
Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska J., Uhl H., (2010), Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski, "Małopolskie Studia Regionalne", 1 (18), s. 7-20; http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf
84
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
85
Bryda G., Jelonek M., Worek B., (2010), Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne. [W:] Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 51-76.
86
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 128 s.
87
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 52 s.
88
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników: szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 66 s.
89
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców: współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
90
Jelonek M., Skrzyńska J., (2010), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne. [W:] Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 11-33.
91
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 72 s.
92
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?: wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
93
Górniak J., Jelonek M., Kwinta-Odrzywołek J., Skrzyńska J., Uhl H., (2009), Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie, Kraków : Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 167 s.
94
Górniak J., Jelonek M., Osiborska K., Worek B., (2009), Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego: mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie, Kraków : [Wojewódzki Urząd Pracy], 70 s.
95
Jelonek M., (2009), Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz?, "Kultura i Polityka", nr 5, s. 140-154; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57
96
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2008), Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki. [W:] Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 143-163.
97
Jelonek M., Strzebońska A., Worek B., (2008), Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej: raport z wywiadów grupowych, Worek B. (red. nauk.), Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 104 s.
98
Jelonek M., Strzebońska A., Worek B., (2008), Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej: raport w wywiadów grupowych: wersja skrócona, Worek B. (red. nauk.), Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 30 s.
99
Dudziak M., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2008), Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 127-147.
100
Jelonek M., Worek B., (2008), Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie. [W:] Bondyra K., Szczepański , Śliwa P. (red.), WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 251-262.
101
Jelonek M., Worek B., (2008), Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 95-111.
102
Jelonek M., (2008), Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie. [W:] Górniak J., Worek B. (red.), Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, s. 61-75.
103
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2008), Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce: skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 59 s.
104
Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Wachnicki J., Worek B., (2008), Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie. [W:] Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 71-99.
105
Górniak J., Jelonek M., Worek B., Małodzińska A., Krupnik S., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego: raport z piątego etapu badań naukowych: badania ilościowe, Kraków : UJ, 150 s.
106
Górniak J., Jelonek M., (2007), Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego: raport z analizy danych zastanych, Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 95 s.
107
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Łukasiewicz K., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców: raport z drugiego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Kraków : UJ, 65 s.
108
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski: raport z czwartego etapu badań naukowych, Kraków : UJ, 123 s.
109
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego: raport z trzeciego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Kraków : UJ, 116 s.
110
Jelonek M., (2007), Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 214-221.
111
Górniak J., Jelonek M., Krupnik S., Szczucka A., Worek B., (2007), Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski: raport z szóstego etapu badań naukowych: badania ilościowe przedsiębiorstw, Kraków : UJ, 118 s.
112
Górniak J., Jelonek M., Jurczak A., Krupnik S., Majkut P., Perek-Białas J., Worek B., (2007), Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych: raport z pierwszego etapu badań naukowych, Kraków : UJ, 253 s.
113
Perek-Białas J., Jelonek M., Keler K., Małodzińska A., (2006), Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung. [W:] Grodecka rJ., Chechelska-Dziepak M. (red.), Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 63-78.
114
Perek-Białas J., Jelonek M., Keler K., Małodzińska A., (2006), Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze. [W:] Grodecka rJ., Chechelska-Dziepak M. (red.), Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 257-271.
115
Jelonek M., (2006), Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 17-22.
116
Perek-Białas J., Worek B., Jelonek M., Jurczak A., Małodzińska A., Keler K., (2005), Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Górniak J. (red.), Kraków : UJ, 109 s.
1
@inbook{UEK:2168367632,
author = "Małgorzata Kosała and Magdalena Jelonek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Developing Competencies for the Future",
booktitle = "Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications",
pages = "7-29",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003264170-2},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0",
}
2
@book{UEK:2168360134,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Universities and the Labour Market : Graduate Transitions from Education to Employment",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003161486},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-74225-6 ; 978-0-367-74228-7",
}
3
@book{UEK:2168360346,
title = "Szkoły poza horyzont",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2021",
url = {http://sp1piastow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Szko%C5%82y-poza-horyzont.pdf},
isbn = "978-83-960249-7-8 ; 978-83-960249-8-5",
}
4
@misc{UEK:2168363384,
author = "Szymon Czarnik and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Krzysztof Kasparek and Marcin Kocór and Katarzyna Lisek and Piotr Prokopowicz and Barbara Worek",
title = "Raport podsumowujący wyniki badań 2019-2020",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński",
year = "2021",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT_wersja_ostateczna_korekta_220121.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-455-4",
}
5
@article{UEK:2168346148,
author = "Magdalena Jelonek and Stanisław Mazur",
title = "Necessary Changes, Adverse Effects? The Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland's Science and Higher Education System",
journal = "Management Learning",
number = "Vol. 51, iss. 4",
pages = "472-490",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/1350507620913896},
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168353870,
author = "Magdalena Jelonek and Barbara Worek and Marcin Kocór",
title = "The Best, Average, or Weak? The Level of Competencies of Candidates for the Teaching Profession in European Countries",
booktitle = "Studies on Quality Teachers and Quality In-service Teacher Education",
pages = "18-41",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.47050/66515321.18-41},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66515-32-1",
}
7
@book{UEK:2168349574,
author = "Łukasz Cieślik and Krystyna Dynowska-Chmielewska and Michał Federowicz and Krzysztof Głuc and Jarosław Górniak and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Stanisław Mazur and Wojciech Paprocki and Barbara Worek",
title = "Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://media.freshmail.mx/userfiles/0cl8p8ise4/2575305f60fa0deb862e89163a26f9a41598431986.pdf},
isbn = "978-83-955443-4-7",
}
8
@book{UEK:2168354018,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Z uczelni na rynek pracy : indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
isbn = "978-83-66470-67-5",
}
9
@misc{UEK:2168356576,
author = "Szymon Czarnik and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Krzysztof Kasparek",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego 2019 : raport z badania ludności w wieku 18-69 lat",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński",
year = "2020",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/01-BKL---Raport-z-badania-ludnosci_ostateczny.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-439-4",
}
10
@book{UEK:2168340729,
author = "Sławomir Adamczyk and Joshua Aizenman and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Sławomira Kamińska-Berezowska and Michał Kudłacz and Dagmara Maj-Świstak and Wojciech Paprocki and Shalini Randeria and Michał Rutkowski and Andrzej Sławiński and Barbara Surdykowska and Jerzy Wilkin and Mateusz Zmyślony",
title = "Open Eyes Book. 4",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/download/1495967/},
isbn = "978-83-953363-6-2",
}
11
@article{UEK:2168338989,
author = "Magdalena Jelonek and Maria Urbaniec",
title = "Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 20",
pages = "1-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11205716},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716},
}
12
@book{UEK:2168338137,
title = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
13
@inbook{UEK:2168335915,
author = "Katarzyna Kwarcińska and Magdalena Jelonek",
title = "Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "228-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
14
@inbook{UEK:2168342339,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy",
booktitle = "Doskonalenie systemów organizacyjnych",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0",
}
15
@inbook{UEK:2168340685,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "143-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
16
@misc{UEK:2168356330,
author = "Katarzyna Herman-Pawłowska and Grzegorz Humenny and Krzysztof Kasparek and Maciej Koniewski and Joanna Kwinta and Przemysław Majkut and Paulina Skórska and Piotr Stronkowski and Anna Szczucka and Alicja Weremiuk and Barbara Worek",
title = "Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; IDEA Instytut",
year = "2019",
url = {https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf},
}
17
@misc{UEK:2168343812,
author = "Szymon Czarnik and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Krzysztof Kasparek and Marcin Kocór and Katarzyna Lisek and Piotr Prokopowicz and Anna Strzebońska and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki : raport podsumowujący VI edycję badań BKL w latach 2017-2018",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Uniwersytet Jagielloński",
year = "2019",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-RAPORT-Aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna---internet_190926.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-416-5",
}
18
@inbook{UEK:2168340677,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "25-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {http://oees.pl/wp-content/uploads/2019/10/OEES_Discussion_Papers_nr_4_ISSUU.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
19
@misc{UEK:2168340679,
author = "Jerzy Hausner and Wojciech Morawski and Wojciech Paprocki and Barbara Surdykowska and Sławomir Adamczyk and Adam Mrozowicki and Sławomira Kamińska-Berezowska and Maciej Frączek and Magdalena Jelonek and Juliusz Gardawski",
title = "Debata seminaryjna : świat (bez) pracy",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "47-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
20
@misc{UEK:2168338139,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
21
@inbook{UEK:2168330025,
author = "Paweł Poszytek and Magdalena Jelonek and Mateusz Jeżowski",
title = "The Index of Higher Education-Business Engagement as a Mechanism for Monitoring University-Business Relations : Pragmatic Research Grounds and Methodological Approach",
booktitle = "Evidence-based policy in Erasmus+ : Warsaw Seminar 2017",
pages = "156-164",
adress = "Warsaw",
publisher = "Foundation for the Development of the Education System",
year = "2018",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/media/Evidence_based_Policy_in_Erasmus.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-53-1",
}
22
@misc{UEK:2168333691,
author = "Krzysztof Kasparek and Szymon Czarnik and Magdalena Jelonek",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 : raport z badania ludności w wieku 18-70 lat",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2018",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/bkl%202017%20raport%20ludno.pdf},
issn = "",
}
23
@misc{UEK:2168338627,
author = "Marcin Anholcer and Beata Czarnacka-Chrobot and Katarzyna Czernek-Marszałek and Arkadiusz Kawa and Marek Kośny and Tomasz Kwarciński and Michał Możdżeń and Jerzy Niemczyk and Piotr Trąpczyński and Dorota Appenzeller and Agnieszka Bem and Anna Cierniak-Emerych and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Kubiak and Stanisław Macioł and Jacek Pietrucha and Magdalena Rękas and Marcin Baron and Sylwester Białowąs and Artur Hołuj and Grzegorz Krzos and Stanisław Mazur and Iwona Olejnik and Aleksandra Szpulak and Marcin Wojtysiak-Kotlarski and Marcin Zawicki and Dorota Adamek-Hyska and Agnieszka Alińska and Jarosław Bober and Maciej Ciołek and Józef Andrzej Laskowski and Krzysztof Małys and Remigiusz Napiecek and Bartłomiej Nita and Artur Walasik and Bartłomiej Biga and Marcin Dąbrowski and Agata Furlepa-Głuchowska and Aleksandra Lubicz-Posochowska and Adam Majchrzak and Anna Matuszczak and Ambroży Mituś and Paweł Pachuta and Bogusław Półtorak",
title = "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk : ekspertyzy przygotowane w ramach projektu Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego, finansowanego ze środków programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",
adress = "Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław",
publisher = "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego",
year = "2018",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/badania_naukowe/2021/%C5%9Acie%C5%BCki_dostosowania_-_dobre_praktyki.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168323409,
author = "Magdalena Jelonek and Marcin Kocór and Barbara Worek",
title = "Kandydaci do zawodu nauczyciela - kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój",
booktitle = "O nową jakość edukacji nauczycieli",
pages = "177-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
isbn = "978-83-235-2981-1 ; 978-83-235-2989-7",
}
25
@article{UEK:2168318601,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "123-139",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0308},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1284/964},
}
26
@article{UEK:2168323421,
author = "Barbara Worek and Magdalena Jelonek and Marcin Kocór",
title = "Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli",
journal = "Edukacja",
number = "1 (140)",
pages = "85-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24131/3724.170106},
url = {http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf},
}
27
@misc{UEK:2168300879,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych",
booktitle = "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_policy%20paper_srodek.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-309-0",
}
28
@inbook{UEK:2168301185,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Adequacy and Usefulness of Supporting Enterprises with Training and Counselling Services under the RRI Project",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "37-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=37&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
29
@inbook{UEK:2168301271,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Quality of Work after Graduation Treated as Return Rate on University Education",
booktitle = "The Hidden Human Capital - Additional Capacities of the Polish Labour Market : Key Results of the Fifth Round of the BKL Study in 2014",
pages = "57-74",
adress = "Warsaw ; Krakow",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_V_podsumowujacy_ENG_pop.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-392-2",
}
30
@inbook{UEK:2168301355,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Plichta",
title = "Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "86-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
31
@inbook{UEK:2168300817,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia",
booktitle = "(Nie)wykorzystany potencjał : szanse i bariery na polskim rynku pracy : raport podsumowujący V edycję BKL z 2014 roku",
pages = "59-76",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/(Nie)wykorzystany%20potencjal%20-%20PARP.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-231-4",
}
32
@article{UEK:2168304701,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (34)",
pages = "36-49",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2015.34.4.03},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP34/ZP34-3.pdf},
}
33
@misc{UEK:2168301275,
author = "Magdalena Jelonek and Krzysztof Kasparek and Mateusz Magierowski",
title = "Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni : na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_mlodzi_na_rynku_pracy_srodek.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-262-8",
}
34
@book{UEK:2168292525,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Anna Pawlina and Magdalena Banaś and Agata Machnik-Pado and Łukasz Maźnica",
title = "NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2015",
url = {https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf},
isbn = "978-83-938313-9-5",
}
35
@misc{UEK:2168305139,
author = "Jan Bereza and Magdalena Jelonek and Stanisław Mazur and Marek Oramus",
title = "Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/287210253_Efektywnosc_wspolpracy_polskich_jednostek_samorzadu_terytorialnego_z_partnerami_z_innych_panstw_podejmowanej_w_ramach_zrzeszen_miedzynarodowych},
}
36
@misc{UEK:2168300881,
author = "Marcin Kocór and Szymon Czarnik and Magdalena Jelonek and Konrad Turek and Barbara Worek",
title = "Rekomendacje",
booktitle = "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań : na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015",
pages = "99-105",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
url = {http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf?1449138211#page=99=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-309-0",
}
37
@inbook{UEK:2168300821,
author = "Magdalena Jelonek and Marcin Kocór",
title = "Efekty kształcenia - rynek pracy - interwencje publiczne",
booktitle = "Diagnoza szkolnictwa wyższego",
pages = "178-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2015",
url = {www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_iii_program_001244_diagnoza.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7583-619-6",
}
38
@book{UEK:2168285621,
author = "Piotr Dardziński and Michał Dulak and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Seweryn Krupnik and Wojciech Przybylski and Arkady Rzegocki and Jan Filip Staniłko",
title = "Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków",
year = "2014",
url = {http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf},
isbn = "978-83-939683-0-5",
}
39
@inbook{UEK:2168295613,
author = "Magdalena Jelonek and Patrycja Antosz",
title = "Students of Fields Strategic for the Polish Economy - Educational Choices, Professional Strategies and the Outlook for the Future",
booktitle = "Competencies of Poles vis-a-vis the Needs of the Polish Economy : Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013",
pages = "113-142",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/PARP_Competencies%20of%20Poles_IV.pdf},
issn = "",
isbn = "987-83-7633-293-2",
}
40
@misc{UEK:2168285617,
author = "Magdalena Jelonek and Patrycja Antosz and Anna Balcerzak-Raczyńska",
title = "Przyszłe kadry polskiej gospodarki : na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/20014.pdf},
issn = "",
isbn = "987-83-7633-221-5",
}
41
@inbook{UEK:2168285613,
author = "Magdalena Jelonek and Patrycja Antosz",
title = "Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki - wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość",
booktitle = "Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki : raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r.",
pages = "143-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ee4045d5-357a-4ab7-a8f7-f408761184f4#page=144=Fit},
issn = "",
isbn = "987-83-7633-205-5",
}
42
@misc{UEK:2168285625,
author = "Magdalena Jelonek and Beata Mazur",
title = "Edukacja, urząd pracy, zatrudnienie : analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-83-63961-45-9; 978-83-63961-41-1",
}
43
@inbook{UEK:2168293045,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Plichta",
title = "Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "105-110",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
44
@article{UEK:2168295611,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy",
journal = "Rocznik Lubuski",
number = "t. 40, cz. 2a",
pages = "191-208",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocznik_40_2a.pdf#page=191&view=Fit},
}
45
@misc{UEK:2168297719,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Anna Pawlina",
title = "Finalna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/PF/Finalna_wersja_metody_NAWIKUS.pdf},
}
46
@misc{UEK:2168359202,
author = "Piotr Dardziński and Michał Dulak and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Seweryn Krupnik and Wojciech Przybylski and Arkady Rzegocki and Jan Filip Staniłko",
title = "Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka ; Fundacja Lepsza Polska",
year = "2014",
url = {http://lepszapolska.org/projekt/raport-przedsiebiorczosc-glupcze-jak-wejsc-na-droge-do-bogactwa/},
isbn = "978-83-939683-0-5",
}
47
@misc{UEK:2168285629,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek",
title = "Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_raport_ewal_ex_post_isr.pdf},
}
48
@inbook{UEK:2168293021,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "45-55",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=46&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
49
@inbook{UEK:2168294149,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Absolwenci uczelni na małopolskim rynku pracy : zasób do zagospodarowania czy systemowe obciążenie?",
booktitle = "Współczesny rynek pracy : zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku",
pages = "161-174",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o.",
year = "2014",
url = {http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/64012/Wspolczesny_rynek_pracy.pdf},
isbn = "978-83-63560-99-7",
}
50
@inbook{UEK:2168270976,
author = "Magdalena Jelonek and Dariusz Szklarczyk",
title = "Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy",
booktitle = "Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce : raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku",
pages = "106-147",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2013",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf#https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Raport_2013_eng.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7633-170-6",
}
51
@misc{UEK:2168285631,
author = "Magdalena Jelonek and Katarzyna Kwarcińska and Iwona Krzywda and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki",
title = "Diagnoza kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego",
adress = "Jasło; Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {http://www2.um.jaslo.pl/diagnozy/Diagnoza%20kapita%c5%82u%20intelektualnego/Diagnoza%203_30-11-2013.docx},
issn = "",
}
52
@article{UEK:2168271330,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Ewaluacja - co z nią nie tak?",
journal = "Animacja Życia Publicznego : analizy i rekomendacje : zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych",
number = "4(11)",
pages = "18-19",
year = "2013",
url = {http://new.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_11_4_11_2013.pdf#page=18&view=Fit},
}
53
@misc{UEK:2168271028,
author = "Jakub Głowacki and Magdalena Jelonek",
title = "Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2013",
url = {http://swd.msap.uek.krakow.pl/pliki/Mierzenie%20spo%C5%82ecznej%20warto%C5%9Bci%20dodanej%20podmiot%C3%B3w%20ekonomii%20spo%C5%82ecznej%20w%20Polsce.pdf},
isbn = "978-83-768-127-9",
}
54
@misc{UEK:2168270848,
author = "Jakub Głowacki and Magdalena Jelonek",
title = "Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr : raport z badania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Raport_SWD.pdf},
isbn = "978-83-89410-42-9",
}
55
@misc{UEK:2168293897,
author = "Jan Bereza and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Tomasz Kucharski and Stanisław Mazur and Dariusz Szklarczyk and Wiesław Wańkowicz and Bohdan Turowski and Marcin Zawicki",
title = "Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020",
adress = "Jasło, Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwj5son8gaHIAhUE2xoKHUGIAZY&url=http%3A%2F%2Fwww.strefajaslo.pl%2Fdownload%2FStrategia.pdf&usg=AFQjCNEKTULTLQaLXu9Pm9BXpfYC3GF86w},
}
56
@misc{UEK:2168266570,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Ambroży Mituś and Anna Pawlina",
title = "Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków : synteza wyników badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/06/Analiza_systemu_kontraktowania_us%C5%82ug_spo%C5%82ecznych_raport.pdf},
}
57
@inbook{UEK:2168275029,
author = "Magdalena Jelonek and Sławomir Wyciślak",
title = "Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy",
booktitle = "Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce",
pages = "305-323",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-70-5",
}
58
@unpublished{UEK:2168290357,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Pawlina",
title = "Potencjał edukacyjny dzielnicy Prądnik Czerwony - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta ",
pages = "30-56",
year = "2013",
}
59
@unpublished{UEK:2168290391,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Pawlina",
title = "Potencjał osób starszych i organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych w Krakowie",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa ",
pages = "98-124",
year = "2013",
}
60
@misc{UEK:2168266572,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Stanisław Mazur and Anna Pawlina",
title = "Wstępna wersja metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych. [3], ver.1.1",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/08/3_NAWIKUS_wstepna_wersja_PF_ver_1_1.pdf},
}
61
@inbook{UEK:2168230822,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "55-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
62
@unpublished{UEK:2168258390,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic ",
pages = "115-129",
year = "2012",
}
63
@article{UEK:2168271302,
author = "Marta Bohdziewicz-Lulewicz and Barbara Gil and Jakub Głowacki and Magdalena Jelonek and Ksymena Rosiek",
title = "Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(5)",
pages = "16-32",
year = "2012",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022012/es022012-2.pdf},
}
64
@article{UEK:2168258050,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (19), (numer specjalny)",
pages = "153-163",
year = "2012",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-1_19.pdf},
}
65
@article{UEK:2168256624,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "41-53",
year = "2012",
}
66
@misc{UEK:2168270984,
author = "Dariusz Szklarczyk and Magdalena Jelonek",
title = "Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kogo_kszta_c_polskie_szko_y.pdf?1335386999},
isbn = "978-83-7633-121-8",
}
67
@misc{UEK:2168270982,
author = "Dariusz Szklarczyk and Magdalena Jelonek and Anna Balcerzak-Raczyńska",
title = "Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15090.pdf},
isbn = "978-83-7633-198-0",
}
68
@inbook{UEK:2168270986,
author = "Magdalena Jelonek and Dariusz Szklarczyk",
title = "Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe w czasach niżu demograficznego",
booktitle = "Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski : raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku",
pages = "176-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2012",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/raport_bkl_2012_kompetencje_kluczem_do_rozwoju.pdf},
isbn = "978-83-7633-105-8",
}
69
@inbook{UEK:2168243078,
author = "Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "41-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
70
@misc{UEK:2168229684,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki : raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf},
isbn = "978-83-7633-078-5",
}
71
@article{UEK:2168226257,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów",
journal = "Rocznik Lubuski",
number = "t. 37, cz. 1",
pages = "143-164",
adress = "",
year = "2011",
}
72
@misc{UEK:2168229686,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Students - the Future Force of Polish Economy : Report from a Survey of the Students of Higher Education and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL1_2011Students_popr2.pdf},
isbn = "978-83-7633-132-4",
}
73
@inbook{UEK:2168223558,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych",
booktitle = "Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych",
pages = "73-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-12-2",
}
74
@misc{UEK:2168229690,
author = "Anna Szczucka and Magdalena Jelonek",
title = "Kogo kształcą polskie szkoły? Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-074-7",
}
75
@inbook{UEK:2168243080,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "67-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
76
@misc{UEK:2168226253,
author = "Szymon Czarnik and Maja Dobrzyńska and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Marcin Kocór and Anna Strzebońska and Anna Szczucka and Konrad Turek and Barbara Worek",
title = "Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce : raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-7633-082-2",
}
77
@inbook{UEK:2168243100,
author = "Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Barbara Worek",
title = "Dane - ich gromadzenie, integracja i jakość",
booktitle = "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach",
pages = "35-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-932962-0-0",
}
78
@misc{UEK:2168229692,
author = "Anna Szczucka and Magdalena Jelonek",
title = "Poland's Secondary Education: Future Employees in the Making : Report from a Survey of Students of Upper Secondary Schools and Analysis of Fields of Education Conducted in 2010 as Part of Study of Human Capital in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
url = {https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL3_2011_Polands_secondary.pdf},
isbn = "978-83-7633-128-7",
}
79
@inbook{UEK:2168243082,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Barbara Worek",
title = "Scenariusze prognostyczne rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "213-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
80
@misc{UEK:2168229666,
author = "Szymon Czarnik and Maja Dobrzyńska and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Marcin Kocór and Anna Strzebońska and Anna Szczucka and Konrad Turek and Barbara Worek",
title = "Study of Human Capital in Poland : Report Concluding the 1st Round of the Study Conducted in 2010",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-7633-116-4",
}
81
@inbook{UEK:2168223564,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations",
booktitle = "The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations",
pages = "74-106",
adress = "Krakow",
publisher = "The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-07-8",
}
82
@misc{UEK:2168243286,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-8-3",
}
83
@article{UEK:2168243328,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Joanna Kwinta-Odrzywołek and Joanna Skrzyńska and Hanna Uhl",
title = "Uczelnie wyższe a rozwój Małopolski",
journal = "Małopolskie Studia Regionalne",
number = "1 (18)",
pages = "7-20",
year = "2010",
url = {http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/10/MSR_1_18_2010_www.pdf},
}
84
@misc{UEK:2168243242,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-2-1",
}
85
@inbook{UEK:2168225010,
author = "Grzegorz Bryda and Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne",
booktitle = "Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki",
pages = "51-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2010",
isbn = "978-83-60005-14-9",
}
86
@misc{UEK:2168243214,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-9-0",
}
87
@misc{UEK:2168243240,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-3-8",
}
88
@misc{UEK:2168243282,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-7-6",
}
89
@misc{UEK:2168243248,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-5-2",
}
90
@inbook{UEK:2168225000,
author = "Magdalena Jelonek and Joanna Skrzyńska",
title = "Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne",
booktitle = "Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym : metody, narzędzia, dobre praktyki",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2010",
isbn = "978-83-60005-14-9",
}
91
@misc{UEK:2168243244,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-4-5",
}
92
@misc{UEK:2168243250,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-6-9",
}
93
@misc{UEK:2168243414,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Joanna Kwinta-Odrzywołek and Joanna Skrzyńska and Hanna Uhl",
title = "Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego",
year = "2009",
url = {},
}
94
@misc{UEK:2168243318,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Katarzyna Osiborska and Barbara Worek",
title = "Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego : mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2009",
}
95
@article{UEK:2168255424,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz?",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "5",
pages = "140-154",
year = "2009",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57},
}
96
@inbook{UEK:2168243312,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki",
booktitle = "Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym",
pages = "143-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-60005-08-8",
}
97
@misc{UEK:2168243436,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Strzebońska and Barbara Worek",
title = "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport z wywiadów grupowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2008",
url = {},
}
98
@misc{UEK:2168243402,
author = "Magdalena Jelonek and Anna Strzebońska and Barbara Worek",
title = "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej : raport w wywiadów grupowych : wersja skrócona",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2008",
}
99
@inbook{UEK:2168243066,
author = "Małgorzata Dudziak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce : szanse i wyzwania",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "127-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
100
@inbook{UEK:2168225016,
author = "Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji - Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie",
booktitle = "WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej",
pages = "251-262",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7205-281-0",
}
101
@inbook{UEK:2168243062,
author = "Magdalena Jelonek and Barbara Worek",
title = "Instytucje uczące (się) przez całe życie : pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "95-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
102
@inbook{UEK:2168243060,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Potencjał podaży : analiza małopolskich instytucji kształcących ustawicznie",
booktitle = "Kształcenie przez całe życie : perspektywa Małopolski",
pages = "61-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {http://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/42/Kszta%C5%82cenie%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie%20-%20perspektywa%20Ma%C5%82opolski.PDF#page=61&view=Fit},
isbn = "978-83-904936-8-8",
}
103
@misc{UEK:2168243296,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Badania diagnozujące sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce : skrót najważniejszych wyników wszystkich etapów badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2008",
url = {https://www.pociagdokariery.pl/publikacje-1/74,badania-diagnozujace-sytuacje-w-obszarze-ksztalcenia-ustawicznego-w-malopolsce-skrot-najwazniejszych-wynikow-wszystkich-etapow-badan-naukowych},
isbn = "978-83-927362-0-2",
}
104
@inbook{UEK:2168225466,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Janusz Wachnicki and Barbara Worek",
title = "Ocena projektów i programów : wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie",
booktitle = "Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym",
pages = "71-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-60005-08-8",
}
105
@misc{UEK:2168243382,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Barbara Worek and Anna Małodzińska and Seweryn Krupnik",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z piątego etapu badań naukowych : badania ilościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
106
@misc{UEK:2168243324,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek",
title = "Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego : raport z analizy danych zastanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wojewódzki Urząd Pracy",
year = "2007",
url = {http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/segmentacja/segmentacja.pdf},
isbn = "978-83-904936-0-2",
}
107
@misc{UEK:2168243364,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Karolina Łukasiewicz and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach mieszkańców : raport z drugiego etapu badań naukowych : badania jakościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
108
@misc{UEK:2168243378,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : badanie jakościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z czwartego etapu badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
109
@misc{UEK:2168243372,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego : raport z trzeciego etapu badań naukowych : badania jakościowe",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
url = {},
}
110
@inbook{UEK:2168224994,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Pomiar pozycji szkół wyższych - prawomocność konstruowania rankingów",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "214-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
111
@misc{UEK:2168243386,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Seweryn Krupnik and Anna Szczucka and Barbara Worek",
title = "Badanie ilościowe przedsiębiorstw z regionu Małopolski : raport z szóstego etapu badań naukowych : badania ilościowe przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
112
@misc{UEK:2168243356,
author = "Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Anna Jurczak and Seweryn Krupnik and Przemysław Majkut and Jolanta Perek-Białas and Barbara Worek",
title = "Kształcenie ustawiczne w Małopolsce : analiza danych zastanych : raport z pierwszego etapu badań naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2007",
}
113
@inbook{UEK:2168225126,
author = "Jolanta Perek-Białas and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Anna Małodzińska",
title = "Die ökonomisch-soziale Lage der Haushalte in Krakau : Möglichkeiten und Grenzen der Erforschung",
booktitle = "Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005",
pages = "63-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1",
}
114
@inbook{UEK:2168225528,
author = "Jolanta Perek-Białas and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Anna Małodzińska",
title = "Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych w Krakowie : możliwości i ograniczenia badawcze",
booktitle = "Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005",
pages = "257-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "83-7308-778-8 ; 978-83-7308-778-1",
}
115
@article{UEK:2168245024,
author = "Magdalena Jelonek",
title = "Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skali ważności-realizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "17-22",
year = "2006",
}
116
@misc{UEK:2168243340,
author = "Jolanta Perek-Białas and Barbara Worek and Magdalena Jelonek and Anna Jurczak and Anna Małodzińska and Karolina Keler",
title = "Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006",
adress = "Kraków",
publisher = "UJ",
year = "2005",
url = {http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rzl_016.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID