Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 235-242. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332523
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Konferencja:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Tytuł:
The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168329689
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Furman Witold , Oleksiewicz Izabela , Stępień Kinga
Tytuł:
Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2018
Opis fizyczny:
135 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-272-3
Nr:
2168332493
monografia
4

Autor:
Furman Witold , Oleksiewicz Izabela , Stępień Kinga
Tytuł:
Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Rambler Press, 2018
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62751-65-5
Nr:
2168329393
monografia
5

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Konferencja:
XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov, Czechy, od 2018-06-13 do 2018-06-15
Tytuł:
Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues
Źródło:
XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků = 21st International Colloquium on Regional Sciences : Conference Proceedings / eds. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek - Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 262-269. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-210-8969-3 ; 978-80-210-8970-9
Nr:
2168332487
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice = Odpowiedzialność karna dotycząca czynności rewizji i sprawozdawczości finansowej w teorii i praktyce
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336209
varia
7

Tytuł:
Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland
Źródło:
Economy & Business. - vol. 11 (2017) , s. 229-242. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321945
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Konferencja:
The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Tytuł:
Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2017, s. 222-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
Nr:
2168319827
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Autor:
Tytuł:
Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. nauk. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 19-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-98-0
Nr:
2168317911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie, Žilina, Słowacja, od 2017-11-03 do 2017-11-03
Tytuł:
Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017, s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1402-7
Nr:
2168321345
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Tytuł:
Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach = Tax Optimization of Capital Transactions in Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017) , s. 84-94. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320083
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 94-107
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311421
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 158-173
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 37-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168308377
rozdział w monografii
15

Autor:
Biga Bartłomiej , Borawska Anna , Borawski Mariusz , Doszyń Mariusz , Folwarski Mateusz , Furman Witold , Geodecki Tomasz , Grodzicki Maciej , Jakubowski Bartosz , Janus Jakub , Kędzierski Marcin , Kędzior Marcin , Krzewicka Romana , Łatuszyńska Małgorzata , Miłaszewicz Danuta , Musiałek Paweł , Nermend Kesra , Rosiek Ksymena , Piekutowski Jarema , Pierzchała Marcin , Piwowarski Mateusz , Siewiera Krzysztof , Sobolewski Antoni , Otręba-Szklarczyk Agnieszka , Szklarczyk Dariusz , Szymborska Maria , Trojak Mariusz , Ulatowska Roksana , Winogrodzka Dominika , Zawicki Marcin
Tytuł:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport
Redaktor techniczny:
Kurowska Katarzyna
Adres wydawniczy:
Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016
Opis fizyczny:
211 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr DSR/BDG-II/POPT/104/16 zawartej dnia 04.08.2016 r. pomiędzy Wykonawcami badania działającymi wspólnie: IBC GROUP Central Europe Holding SA, Fundacją Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o., Fundacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego a Zamawiającym - Skarbem Państwa / Ministrem Rozwoju.
Tryb dostępu:
Nr:
2168311843
raport/sprawozdanie
16

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej = Oustourcing Role and Consulting in Developing System Accounting Entity
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy X Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v obdobi globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2016-11-04 do 2016-11-04
Tytuł:
An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1291-7
Nr:
2168311851
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Konferencja:
The 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2016-09-30 do 2016-09-30
Tytuł:
Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2016, s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication funded through a grant to the university Research Young Scientists
ISBN:
978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168312291
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Tytuł:
Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych = Tax Aspects in the Field of the Terminology and the Valuation of Financial Assets in the Context of Balance Sheet Adjustment
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 60-70. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309405
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.
Adres wydawniczy:
[Kraków]: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168321317
raport/sprawozdanie
21

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Tytuł:
Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego = An Analysis of Economic Development in the Light of Selected Tax Revenues in the Years 2011-2015 in Podkarpackie Voivodeship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016) , s. 13-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312907
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Tytuł:
Deregulation of the Accounting Professions in Poland
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290797
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Tytuł:
System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe = Accounting System of the Company and a Tax Law
Źródło:
Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania / red. Piotr Lenik - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 19-27. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ; z. 67)
ISBN:
978-83-64457-08-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168337965
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 172-183
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [155]-[169] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301553
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-250
Nr:
2168290655
doktorat
29

Autor:
Tytuł:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 224-237 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287203
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych = Tax Reporting - New Challenges in Quantifying Tax Levels
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 43-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 115-127
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256412
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy = Accountancy Organizations as an Element Supporting Stable Economic Development
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 177-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278595
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 49-66
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 127-141 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273708
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 24-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227466
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego = Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 60, nr 116 (2011) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218254
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 249-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218416
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 56-75 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego
Źródło:
System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego / red. Irena Sobańska, Przemysław Kabalski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 343-356. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-387-0
Nr:
2166157449
rozdział w monografii
40

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Tytuł:
O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013
Źródło:
Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. - nr 1-2 (2010) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2166156669
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 261-270 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce
Źródło:
Czynniki i narzędzia rozwoju MSP / red. Grażyna Michalczuk - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009, s. 179-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-225-7
Nr:
2166157371
rozdział w monografii
43

Autor:
Tytuł:
Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy?
Źródło:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 58-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165890181
rozdział w monografii
1
Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 235-242. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf. - ISSN 2464-6059
2
The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies / Lukasz Furman, Witold FURMAN // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2018. - S. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
3
Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa / Witold FURMAN, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2018. - 135 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-272-3
4
Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym / Witold FURMAN, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień. - Warszawa : Rambler Press, 2018. - 161 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62751-65-5
5
Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues / Łukasz Furman, Witold FURMAN // W: XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [on-line] = 21st International Colloquium on Regional Sciences : Conference Proceedings / eds. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. - Brno : Masarykova Univerzita, 2018. - S. 262-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8969-3 ; 978-80-210-8970-9. - Pełny tekst: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-034.pdf
6
Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice = Odpowiedzialność karna dotycząca czynności rewizji i sprawozdawczości finansowej w teorii i praktyce / Witold FURMAN // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 42-43. - Dostępne tylko streszczenia
7
Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland / Alina KLONOWSKA, Witold FURMAN // Economy & Business. - vol. 11 (2017), s. 229-242. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418034948628.pdf
8
Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016 / Lukasz Furman, Witold FURMAN // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2017. - S. 222-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7
9
Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. nauk. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 19-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-98-0
10
Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016 / Lukasz Furman, Witold FURMAN // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2017. - S. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1402-7
11
Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach = Tax Optimization of Capital Transactions in Companies / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017), s. 84-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42689. - ISSN 1899-3192
12
Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym / Witold FURMAN // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 94-107. - ISBN 978-83-8085-385-0
13
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 158-173. - ISBN 978-83-8085-123-8
14
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
15
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport / Bartłomiej BIGA, Anna Borawska, Mariusz Borawski, Mariusz Doszyń, Mateusz FOLWARSKI, Witold FURMAN, Tomasz GEODECKI, Maciej Grodzicki, Bartosz Jakubowski, Jakub JANUS, Marcin KĘDZIERSKI, Marcin KĘDZIOR, Romana Krzewicka, Małgorzata Łatuszyńska, Danuta Miłaszewicz, Paweł Musiałek, Kesra Nermend, Ksymena ROSIEK, Jarema Piekutowski, Marcin Pierzchała, Mateusz Piwowarski, Krzysztof Siewiera, Antoni Sobolewski, Agnieszka Otręba-Szklarczyk, Dariusz Szklarczyk, Maria Szymborska, Mariusz Trojak, Roksana Ulatowska, Dominika Winogrodzka, Marcin ZAWICKI ; red. tech. Katarzyna Kurowska. - Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016. - 211 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
16
Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej = Oustourcing Role and Consulting in Developing System Accounting Entity / Witold FURMAN // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
17
An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 7-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1291-7
18
Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions / Witold FURMAN // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2016. - S. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/Proceedings-from-the-AAU-Conference-IFRS-Prague-2016.pdf
19
Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych = Tax Aspects in the Field of the Terminology and the Valuation of Financial Assets in the Context of Balance Sheet Adjustment / Witold FURMAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016), s. 60-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38356. - ISSN 1899-3192
20
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A. / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ŁOJEWSKA, Ksymena ROSIEK. - [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. - 85 s. : il. ; 30 cm
21
Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego = An Analysis of Economic Development in the Light of Selected Tax Revenues in the Years 2011-2015 in Podkarpackie Voivodeship // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016), s. 13-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/13-34.pdf. - ISSN 1506-2635
22
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
23
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego / Witold FURMAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7930-725-8
24
Deregulation of the Accounting Professions in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Katarzyna ŚWIETLA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
25
System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe = Accounting System of the Company and a Tax Law / Witold FURMAN // W: Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania / red. Piotr Lenik. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ; z. 67). - S. 19-27. - Summ. - ISBN 978-83-64457-08-1. - Pełny tekst: https://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/1/1/4._witold_furman_system_rachunkowosci_jednostki_gospodarczej_a_prawo_podatkowe.pdf
26
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych / Witold FURMAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 172-183. - ISBN 978-83-7930-287-1
27
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego / Witold FURMAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [155]-[169]. - Bibliogr.
28
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego / Witold FURMAN ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002730
29
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych / Witold FURMAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 224-237. - Bibliogr.
30
Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych = Tax Reporting - New Challenges in Quantifying Tax Levels / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 43-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
31
Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości / Witold FURMAN, Barbara KAWA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 115-127. - ISBN 978-83-7641-836-0
32
Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy = Accountancy Organizations as an Element Supporting Stable Economic Development / Witold FURMAN // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 177-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-01-3
33
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego / Witold FURMAN // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 49-66. - ISBN 978-83-7641-617-5
34
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości / Witold Furman, Barbara KAWA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 127-141. - Bibliogr.
35
Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 24-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
36
Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego = Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements / Witold FURMAN // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 60, nr 116 (2011), s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
37
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej / Witold FURMAN // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 249-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
38
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 56-75. - Bibliogr.
39
Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego / Witold Furman // W: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego / red. Irena Sobańska, Przemysław Kabalski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 343-356. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-387-0
40
O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013 / Łukasz Furman, Witold FURMAN // Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. - nr 1-2 (2010), s. 19-24. - Bibliogr. - ISSN 2080-069X
41
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej / Witold FURMAN // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 261-270. - Bibliogr.
42
Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce / Witold Furman // W: Czynniki i narzędzia rozwoju MSP / red. Grażyna Michalczuk. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009. - S. 179-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-225-7
43
Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy? / Witold FURMAN // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 58-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
1
Furman Ł., Furman W., (2019), Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 235-242; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf
2
Furman Ł., Furman W., (2018), The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 7-14.
3
Furman W., Oleksiewicz I., Stępień K., (2018), Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej: perspektywa instytucjonalna i rynkowa, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 135 s.
4
Furman W., Oleksiewicz I., Stępień K., (2018), Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa : Rambler Press, 161 s.
5
Furman Ł., Furman W., (2018), Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues. [W:] Klímová V., Žítek V. (red.), XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [on-line], Brno : Masarykova Univerzita, s. 262-269.
6
Furman W., (2017), Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 42-43.
7
Klonowska A., Furman W., (2017), Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland, "Economy & Business", vol. 11, s. 229-242; https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418034948628.pdf
8
Furman Ł., Furman W., (2017), Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 222-229.
9
Furman W., (2017), Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości. [W:] Grabiński K., Kędzior M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 19-28.
10
Furman Ł., Furman W., (2017), Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 65-76.
11
Furman Ł., Furman W., (2017), Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 484, s. 84-94; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42689
12
Furman W., (2016), Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 94-107.
13
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 158-173.
14
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-44.
15
Biga B., Borawska A., Borawski M., Doszyń M., Folwarski M., Furman W., Geodecki T., Grodzicki M., Jakubowski B., Janus J., Kędzierski M., Kędzior M., Krzewicka R., Łatuszyńska M., Miłaszewicz D., Musiałek P., Nermend K., Rosiek K., Piekutowski J., Pierzchała M., Piwowarski M., Siewiera K., Sobolewski A., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., Szymborska M., Trojak M., Ulatowska R., Winogrodzka D., Zawicki M., (2016), Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": raport, Kurowska K. (red. tech.), Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 211 s.
16
Furman W., (2016), Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-90.
17
Andrzejewski M., Furman W., (2016), An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 7-24.
18
Furman W., (2016), Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 23-32.
19
Furman W., (2016), Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445, s. 60-70; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38356
20
Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., (2016), Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 85 s.
21
Furman Ł., Furman W., (2016), Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 31, nr 3, s. 13-34; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/13-34.pdf
22
Furman W., Turek-Radwan M., (2015), Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-122.
23
Furman W., (2015), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 87-99.
24
Andrzejewski M., Furman W., Świetla K., (2014), Deregulation of the Accounting Professions in Poland. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 7-20.
25
Furman W., (2014), System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe. [W:] Lenik P. (red.), Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 19-27.
26
Furman W., (2014), Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 172-183.
27
Furman W., (2014), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [155]-[169].
28
Furman W., (2013), Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego, Prom. Micherda B., Kraków : , 234 k.
29
Furman W., (2013), Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 224-237.
30
Furman W., (2013), Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 43-52.
31
Furman W., Kawa B., (2013), Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 115-127.
32
Furman W., (2012), Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 177-193.
33
Furman W., (2012), Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 49-66.
34
Furman W., Kawa B., ([2012]), Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 127-141.
35
Furman W., (2011), Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-32.
36
Furman W., (2011), Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 60, nr 116, s. 95-110.
37
Furman W., (2011), Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 249-258.
38
Furman W., (2011), Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 56-75.
39
Furman W., (2010), Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego. [W:] Sobańska I., Kabalski P. (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 343-356.
40
Furman Ł., Furman W., (2010), O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013, "Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach", nr 1-2, s. 19-24.
41
Furman W., (2010), Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 261-270.
42
Furman W., (2009), Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce. [W:] Michalczuk G. (red.), Czynniki i narzędzia rozwoju MSP, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 179-188.
43
Furman W., (2008), Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy?. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 58-63.
1
@article{UEK:2168332523,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "235-242",
adress = "",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168329689,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "The Scope of Tax Information in the Financial Statements of Polish Companies",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "7-14",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
3
@book{UEK:2168332493,
author = "Furman Witold and Oleksiewicz Izabela and Stępień Kinga",
title = "Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej : perspektywa instytucjonalna i rynkowa",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2018",
isbn = "978-83-7934-272-3",
}
4
@book{UEK:2168329393,
author = "Furman Witold and Oleksiewicz Izabela and Stępień Kinga",
title = "Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rambler Press",
year = "2018",
isbn = "978-83-62751-65-5",
}
5
@inbook{UEK:2168332487,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "Assessment of the Economic Potential of South-Western Poland in the Light of Tax Revenues",
booktitle = "XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků",
pages = "262-269",
adress = "Brno",
publisher = "Masarykova Univerzita",
year = "2018",
isbn = "978-80-210-8969-3 ; 978-80-210-8970-9",
}
6
@misc{UEK:2168336209,
author = "Furman Witold",
title = "Criminal Liability for Revision and Financial Reporting in Theory and Practice",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "42-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168321945,
author = "Klonowska Alina and Furman Witold",
title = "Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland",
journal = "Economy & Business",
number = "vol. 11",
pages = "229-242",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168319827,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "Disciplinary Responsibility of Accounting Professions in Poland in the Years 2013-2016",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "222-229",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2017",
isbn = "978-80-906585-3-0 ; 978-80-906585-4-7",
}
9
@inbook{UEK:2168317911,
author = "Furman Witold",
title = "Podatkowy a bilansowy wymiar zasady przewagi treści nad formą w kontekście procesu dokumentacyjnego systemu rachunkowości",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-98-0",
}
10
@inbook{UEK:2168321345,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "Spatial Differentiation of Selected Tax Revenues in Poland in the Years 2012-2016",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov",
pages = "65-76",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2017",
isbn = "978-80-554-1402-7",
}
11
@article{UEK:2168320083,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "484",
pages = "84-94",
adress = "",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168311421,
author = "Furman Witold",
title = "Strata jako kategoria ekonomiczna w polskim systemie gospodarczym",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "94-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
13
@inbook{UEK:2168304543,
author = "Furman Witold and Turek-Radwan Monika",
title = "Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "158-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
14
@inbook{UEK:2168308377,
author = "Furman Witold and Turek-Radwan Monika",
title = "Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości",
pages = "37-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
15
@misc{UEK:2168311843,
author = "Biga Bartłomiej and Borawska Anna and Borawski Mariusz and Doszyń Mariusz and Folwarski Mateusz and Furman Witold and Geodecki Tomasz and Grodzicki Maciej and Jakubowski Bartosz and Janus Jakub and Kędzierski Marcin and Kędzior Marcin and Krzewicka Romana and Łatuszyńska Małgorzata and Miłaszewicz Danuta and Musiałek Paweł and Nermend Kesra and Rosiek Ksymena and Piekutowski Jarema and Pierzchała Marcin and Piwowarski Mateusz and Siewiera Krzysztof and Sobolewski Antoni and Otręba-Szklarczyk Agnieszka and Szklarczyk Dariusz and Szymborska Maria and Trojak Mariusz and Ulatowska Roksana and Winogrodzka Dominika and Zawicki Marcin",
title = "Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju : raport",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBC GROUP Central Europe Holding S.A.",
year = "2016",
}
16
@inbook{UEK:2168313391,
author = "Furman Witold",
title = "Wykorzystanie oustourcingu i konsultingu w opracowywaniu systemu rachunkowości jednostki gospodarczej",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "79-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
17
@inbook{UEK:2168311851,
author = "Andrzejewski Mariusz and Furman Witold",
title = "An Influence of Special Economic Zones on the Potential of the Sub-Carpathian Province",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel",
pages = "7-24",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1291-7",
}
18
@inbook{UEK:2168312291,
author = "Furman Witold",
title = "Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "23-32",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2016",
isbn = "978-80-906585-0-9 ; 978-80-906585-1-6",
}
19
@article{UEK:2168309405,
author = "Furman Witold",
title = "Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "445",
pages = "60-70",
adress = "",
year = "2016",
}
20
@misc{UEK:2168321317,
author = "Andrzejewski Mariusz and Furman Witold and Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Kubińska Elżbieta and Łojewska Magdalena and Rosiek Ksymena",
title = "Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168312907,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 31, 3",
pages = "13-34",
year = "2016",
}
22
@inbook{UEK:2168299811,
author = "Furman Witold and Turek-Radwan Monika",
title = "Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
23
@inbook{UEK:2168290575,
author = "Furman Witold",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "87-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
24
@inbook{UEK:2168290797,
author = "Andrzejewski Mariusz and Furman Witold and Świetla Katarzyna",
title = "Deregulation of the Accounting Professions in Poland",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII",
pages = "7-20",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
25
@inbook{UEK:2168337965,
author = "Furman Witold",
title = "System rachunkowości jednostki gospodarczej a prawo podatkowe",
booktitle = "Współczesne dylematy zarządzania : zeszyt naukowy Zakładu Zarządzania",
pages = "19-27",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64457-08-1",
}
26
@inbook{UEK:2168274679,
author = "Furman Witold",
title = "Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "172-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
27
@unpublished{UEK:2168301553,
author = "Furman Witold",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[155]-[169]",
year = "2014",
}
28
@unpublished{UEK:2168290655,
author = "Furman Witold",
title = "Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168287203,
author = "Furman Witold",
title = "Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "224-237",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168272968,
author = "Furman Witold",
title = "Sprawozdawczość podatkowa - nowe wyzwania w zakresie kwantyfikacji wielkości podatkowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "43-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
31
@inbook{UEK:2168256412,
author = "Furman Witold and Kawa Barbara",
title = "Identyfikacja i kwantyfikacja działań w polityce rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "115-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
32
@inbook{UEK:2168278595,
author = "Furman Witold",
title = "Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "177-193",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
33
@inbook{UEK:2168228970,
author = "Furman Witold",
title = "Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "49-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
34
@unpublished{UEK:2168273708,
author = "Furman Witold and Kawa Barbara",
title = "Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "127-141",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168227466,
author = "Furman Witold",
title = "Business Registration System in SMES vs Actual Disclosure Requirements",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "24-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
36
@article{UEK:2168218254,
author = "Furman Witold",
title = "Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 60, 116",
pages = "95-110",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168218416,
author = "Furman Witold",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "249-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
38
@unpublished{UEK:2168262924,
author = "Furman Witold",
title = "Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "56-75",
year = "2011",
}
39
@inbook{UEK:2166157449,
author = "Furman Witold",
title = "Outsourcing a system rachunkowości w dobie kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego",
pages = "343-356",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-387-0",
}
40
@article{UEK:2166156669,
author = "Furman Łukasz and Furman Witold",
title = "O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013",
journal = "Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach",
number = "1-2",
pages = "19-24",
year = "2010",
}
41
@unpublished{UEK:2168303335,
author = "Furman Witold",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "261-270",
year = "2010",
}
42
@inbook{UEK:2166157371,
author = "Furman Witold",
title = "Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie sprzyjające rozwojowi MSP w Polsce",
booktitle = "Czynniki i narzędzia rozwoju MSP",
pages = "179-188",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2009",
isbn = "978-83-7431-225-7",
}
43
@inbook{UEK:2165890181,
author = "Furman Witold",
title = "Czy zawód biegłego rewidenta wymaga stworzenia szczególnego systemu motywacji do pracy?",
booktitle = "Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy",
pages = "58-63",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2008",
isbn = "978-83-61215-06-6",
}