Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 17-31
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254396
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-111
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264010
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie UE
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 11-25
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282683
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (48), s. 35
Tryb dostępu:
Nr:
2168346064
varia
5

Tytuł:
Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 39-61
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264040
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Prawo do prywatności w Chinach - zarys problematyki
Źródło:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach - Stan prawny na 15 października 2012 r.. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012, s. 292-303
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335445
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 62-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258018
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 6-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282727
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Agnieszka CZUBIK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 17-31. - ISBN 978-83-62511-47-1
2
Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / A CZUBIK // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-111. - ISBN 978-83-62511-66-2
3
Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie UE / Agnieszka CZUBIK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 11-25
4
Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK / Agnieszka CZUBIK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
5
Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony / A. CZUBIK // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 39-61. - ISBN 978-83-62511-66-2
6
Prawo do prywatności w Chinach - zarys problematyki / Agnieszka CZUBIK // W: Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012. - S. 292-303. - ISBN 978-83-934132-0-1
7
Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony / [A. CZUBIK] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 62-86. - Bibliogr.
8
Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim / Agnieszka CZUBIK // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 6-28. - Bibliogr.
1
Czubik A., (2013), Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-31.
2
Czubik A., (2012), Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-111.
3
Czubik A., (2012), Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 11-25.
4
Czubik A., (2012), Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
5
Czubik A., (2012), Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-61.
6
Czubik A., (2012), Prawo do prywatności w Chinach - zarys problematyki. [W:] Czubik P., Mach Z. (red.), Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 292-303.
7
Czubik A., (2011), Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 62-86.
8
Czubik A., (2010), Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 6-28.
1
@inbook{UEK:2168254396,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "17-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
2
@inbook{UEK:2168264010,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "91-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
3
@unpublished{UEK:2168282683,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie UE",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "11-25",
year = "2012",
}
4
@misc{UEK:2168346064,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Goście z South Eastern Regional College w Lisburn na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "35",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03},
}
5
@inbook{UEK:2168264040,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "39-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
6
@inbook{UEK:2168335445,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Prawo do prywatności w Chinach - zarys problematyki",
booktitle = "Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu",
pages = "292-303",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2012",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
isbn = "978-83-934132-0-1",
}
7
@unpublished{UEK:2168258018,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "62-86",
year = "2011",
}
8
@unpublished{UEK:2168282727,
author = "Agnieszka Czubik",
title = "Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "6-28",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID