Publikacje wybranego autora

Gręda Anna

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością,

1

Autor:
Cymanow Piotr , Florek-Paszkowska Anna
Tytuł:
Migration Potential of College Graduates from Rural Areas
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 1 (2014) , s. 163-174. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296593
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 121-141
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP = Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 21-31. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281995
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
ANP Application : Risk Management in Production Operations
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 1 (2013) , s. 105-116. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296583
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego = Risk Management in Businesses Using the Analytic Network Process
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013) , s. 111-125. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296465
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Cymanow Piotr , Florek-Paszkowska Anna
Tytuł:
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej = Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 3 (2013) , s. 46-54. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296587
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP
Źródło:
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA - Cracow: University of Economics Press, 2012, s. 13-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-605-2
Nr:
2168263152
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 144-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-3-9
Nr:
2168244974
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP = Manufacturing Process Management with Using Ahp/Anp Methods
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012) , s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168262522
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i "czystsze" podejście do produkcji = Sustainable Development of Companies - Qualitative and "Cleaner" Approach to Production
Źródło:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 86-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232812
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 79-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659429
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Migration Potential of College Graduates from Rural Areas / Piotr Cymanow, Anna FLOREK-PASZKOWSKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 1 (2014), s. 163-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113. - ISSN 1898-2255
2
Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw / Anna FLOREK-PASZKOWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 121-141. - ISBN 978-83-63663-13-1
3
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP = Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 21-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf. - ISSN 1733-2842
4
ANP Application : Risk Management in Production Operations / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 1 (2013), s. 105-116. - Summ. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit. - ISSN 2082-792X
5
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego = Risk Management in Businesses Using the Analytic Network Process / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013), s. 111-125. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf. - ISSN 2084-5189
6
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej = Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland / Piotr Cymanow, Ana FLOREK-PASZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 3 (2013), s. 46-54. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit. - ISSN 2081-6960
7
Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP / Anna FLOREK-PASZKWSKA, Sebastian FLOREK-PASZKOWSKI // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow : University of Economics Press, 2012. - S. 13-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
8
Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 144-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-3-9
9
Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP = Manufacturing Process Management with Using Ahp/Anp Methods / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012), s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit. - ISSN 2082-792X
10
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i "czystsze" podejście do produkcji = Sustainable Development of Companies - Qualitative and "Cleaner" Approach to Production / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 86-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-6-0
11
Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania / Anna GRĘDA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 79-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
1
Cymanow P., Florek-Paszkowska A., (2014), Migration Potential of College Graduates from Rural Areas, "Ekonomia i Prawo", t. 13, nr 1, s. 163-174; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113
2
Florek-Paszkowska A., (2013), Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 121-141.
3
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 21-31; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf
4
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), ANP Application : Risk Management in Production Operations, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 14 (XIV), nr 1, s. 105-116; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit
5
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 3, s. 111-125; http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf
6
Cymanow P., Florek-Paszkowska A., (2013), Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 3, s. 46-54; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit
7
Florek-Paszkowska A., Florek-Paszkowski S., (2012), Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 13-22.
8
Florek-Paszkowska A., Wojnarowska M., (2012), Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 144-149.
9
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2012), Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 13 (XIII), nr 1, s. 96-105; http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit
10
Florek-Paszkowska A., Wojnarowska M., (2012), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i "czystsze" podejście do produkcji. [W:] Sikora T., Balon U. (red.), Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 86-104.
11
Gręda A., (2011), Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 79-85.
1
@article{UEK:2168296593,
author = "Cymanow Piotr and Florek-Paszkowska Anna",
title = "Migration Potential of College Graduates from Rural Areas",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 13, 1",
pages = "163-174",
year = "2014",
}
2
@inbook{UEK:2168277397,
author = "Florek-Paszkowska Anna",
title = "Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "121-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
3
@article{UEK:2168281995,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr",
title = "Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "21-31",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
4
@article{UEK:2168296583,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr",
title = "ANP Application : Risk Management in Production Operations",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 14 (XIV), 1",
pages = "105-116",
year = "2013",
}
5
@article{UEK:2168296465,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 3",
pages = "111-125",
year = "2013",
}
6
@article{UEK:2168296587,
author = "Cymanow Piotr and Florek-Paszkowska Anna",
title = "Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 13(28), z. 3",
pages = "46-54",
year = "2013",
}
7
@inbook{UEK:2168263152,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Florek-Paszkowski Sebastian",
title = "Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP",
booktitle = "External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century",
pages = "13-22",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-605-2",
}
8
@inbook{UEK:2168244974,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Wojnarowska Magdalena",
title = "Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "144-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-3-9",
}
9
@article{UEK:2168262522,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr",
title = "Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 13 (XIII), 1",
pages = "96-105",
year = "2012",
}
10
@inbook{UEK:2168232812,
author = "Florek-Paszkowska Anna and Wojnarowska Magdalena",
title = "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i czystsze podejście do produkcji",
booktitle = "Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność",
pages = "86-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-6-0",
}
11
@inbook{UEK:2166659429,
author = "Gręda Anna",
title = "Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "79-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}