Publikacje wybranego autora

Gręda Anna ORCID

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością,

1

Tytuł:
Business Innovation and Critical Success Factors in the Era of Digital Transformation and Turbulent Times
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 17, iss. 4 (2021) , s. 7-28. - Tytuł numeru: Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168359738
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
Numer:
vol. 17, iss. 4
Redakcja:
Ujwary-Gil Anna
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2021
Nr:
2168359732
redakcja czasopisma/serii
3

Autor:
Piotr Cymanow , Anna Florek-Paszkowska
Tytuł:
Migration Potential of College Graduates from Rural Areas
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 1 (2014) , s. 163-174. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168296593
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Piotr Cymanow , Anna Florek-Paszkowska
Tytuł:
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej = Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 3 (2013) , s. 46-54. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296587
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Anna Florek-Paszkowska , Piotr Cymanow
Tytuł:
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP = Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 21-31. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281995
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Anna Florek-Paszkowska , Piotr Cymanow
Tytuł:
ANP Application : Risk Management in Production Operations
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 1 (2013) , s. 105-116. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296583
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Anna Florek-Paszkowska , Piotr Cymanow
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego = Risk Management in Businesses Using the Analytic Network Process
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013) , s. 111-125. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296465
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 121-141
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i "czystsze" podejście do produkcji = Sustainable Development of Companies - Qualitative and "Cleaner" Approach to Production
Źródło:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 86-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232812
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Anna Florek-Paszkowska , Piotr Cymanow
Tytuł:
Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP = Manufacturing Process Management with Using Ahp/Anp Methods
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012) , s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168262522
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP
Źródło:
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / red. Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA - Cracow: University of Economics Press, 2012, s. 13-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-605-2
Nr:
2168263152
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 144-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-3-9
Nr:
2168244974
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 79-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659429
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Korzyści i koszty poprawy zarządzania jakością w ujęciu AHP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa = Cost and Benefits of Improving the Quality Management in AHP Framework Basic on Example of Chosen Food Enterprise
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 97-108 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162163090
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego = Choice of Effective Quality Management System in Enterprises Basis on Food Economy
Źródło:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 2 (2010) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032103
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Możliwości poprawy zarządzania jakością produktów z pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) = Possibility of Improving the Quality Management of Food Products with the Analytic Hierarchy Process (AHP)
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2010) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166132422
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Wielokryterialna analiza kosztów projakościowych działań firm branży spożywczej = Multicriteria Analysis of Costs of Quality Actions in the Food Industry
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 482-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991433
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Wpływ wybranych czynników na poprawę jakości produktów i wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 399-412. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165812920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 7 (2010) , s. 16-28. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51588
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Wiktor Adamus , Anna Gręda
Tytuł:
Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich = Multiple Criteria Decision Support in Organizational and Management Chosen Problems Solving
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005) , s. 5-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223552
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Wiktor Adamus , Anna Gręda
Tytuł:
Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem gospodarki żywnościowej w ujęciu AHP
Źródło:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 149-174. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289753
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Business Innovation and Critical Success Factors in the Era of Digital Transformation and Turbulent Times / Anna Florek-Paszkowska, Anna Ujwary-Gil, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 17, iss. 4 (2021), s. 7-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue4/JEMI_Vol17_Issue4_2021.pdf. - ISSN 2299-7075
2
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / eds. Anna Ujwary-Gil, Anna Florek-Paszkowska, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2021. - vol. 17, iss. 4. - Pełny tekst: https://jemi.edu.pl. - ISSN 2299-7075
3
Migration Potential of College Graduates from Rural Areas / Piotr Cymanow, Anna FLOREK-PASZKOWSKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 1 (2014), s. 163-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113. - ISSN 1898-2255
4
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej = Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland / Piotr Cymanow, Ana FLOREK-PASZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 3 (2013), s. 46-54. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit. - ISSN 2081-6960
5
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP = Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 21-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf. - ISSN 1733-2842
6
ANP Application : Risk Management in Production Operations / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 1 (2013), s. 105-116. - Summ. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit. - ISSN 2082-792X
7
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego = Risk Management in Businesses Using the Analytic Network Process / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013), s. 111-125. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf. - ISSN 2084-5189
8
Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw / Anna FLOREK-PASZKOWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 121-141. - ISBN 978-83-63663-13-1
9
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i "czystsze" podejście do produkcji = Sustainable Development of Companies - Qualitative and "Cleaner" Approach to Production / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 86-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-6-0
10
Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP = Manufacturing Process Management with Using Ahp/Anp Methods / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012), s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit. - ISSN 2082-792X
11
Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP / Anna FLOREK-PASZKWSKA, Sebastian FLOREK-PASZKOWSKI // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow: University of Economics Press, 2012. - S. 13-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
12
Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 144-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-3-9
13
Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania / Anna GRĘDA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 79-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
14
Korzyści i koszty poprawy zarządzania jakością w ujęciu AHP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa = Cost and Benefits of Improving the Quality Management in AHP Framework Basic on Example of Chosen Food Enterprise / Anna GRĘDA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 97-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-305-4
15
Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego = Choice of Effective Quality Management System in Enterprises Basis on Food Economy / Anna GRĘDA // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 2 (2010), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-4773
16
Możliwości poprawy zarządzania jakością produktów z pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) = Possibility of Improving the Quality Management of Food Products with the Analytic Hierarchy Process (AHP) / Anna GRĘDA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2010), s. 181-193. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
17
Wielokryterialna analiza kosztów projakościowych działań firm branży spożywczej = Multicriteria Analysis of Costs of Quality Actions in the Food Industry / Anna GRĘDA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 482-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
18
Wpływ wybranych czynników na poprawę jakości produktów i wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem / Anna GRĘDA // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 399-412. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
19
Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością / Anna GRĘDA // Problemy Jakości. - nr 7 (2010), s. 16-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
20
Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich = Multiple Criteria Decision Support in Organizational and Management Chosen Problems Solving / Wiktor Adamus, Anna Gręda // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005), s. 5-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
21
Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem gospodarki żywnościowej w ujęciu AHP / Wiktor Adamus, Anna Gręda // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 149-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
1
Florek-Paszkowska A., Ujwary-Gil A., Godlewska-Dzioboń B., (2021), Business Innovation and Critical Success Factors in the Era of Digital Transformation and Turbulent Times, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 17, iss. 4, s. 7-28; https://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue4/JEMI_Vol17_Issue4_2021.pdf
2
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / eds. Anna Ujwary-Gil, Anna Florek-Paszkowska, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2021. - vol. 17, iss. 4. - . - 2299-7075
3
Cymanow P., Florek-Paszkowska A., (2014), Migration Potential of College Graduates from Rural Areas, "Ekonomia i Prawo", t. 13, nr 1, s. 163-174; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113
4
Cymanow P., Florek-Paszkowska A., (2013), Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 3, s. 46-54; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit
5
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 21-31; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf
6
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), ANP Application : Risk Management in Production Operations, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 14 (XIV), nr 1, s. 105-116; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit
7
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 3, s. 111-125; http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf
8
Florek-Paszkowska A., (2013), Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 121-141.
9
Florek-Paszkowska A., Wojnarowska M., (2012), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i "czystsze" podejście do produkcji. [W:] Sikora T., Balon U. (red.), Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 86-104.
10
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2012), Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 13 (XIII), nr 1, s. 96-105; http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit
11
Florek-Paszkowska A., Florek-Paszkowski S., (2012), Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 13-22.
12
Florek-Paszkowska A., Wojnarowska M., (2012), Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 144-149.
13
Gręda A., (2011), Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 79-85.
14
Gręda A., (2010), Korzyści i koszty poprawy zarządzania jakością w ujęciu AHP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 97-108.
15
Gręda A., (2010), Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2, s. 21-32.
16
Gręda A., (2010), Możliwości poprawy zarządzania jakością produktów z pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP), "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/2, s. 181-193.
17
Gręda A., (2010), Wielokryterialna analiza kosztów projakościowych działań firm branży spożywczej. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 482-507.
18
Gręda A., (2010), Wpływ wybranych czynników na poprawę jakości produktów i wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 399-412.
19
Gręda A., (2010), Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością, "Problemy Jakości", nr 7, s. 16-28.
20
Adamus W., Gręda A., (2005), Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 5-36.
21
Adamus W., Gręda A., (2004), Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem gospodarki żywnościowej w ujęciu AHP. [W:] SURÓWKA-MARSZAŁEK D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 149-174.
1
@article{UEK:2168359738,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Anna Ujwary-Gil and Bianka Godlewska-Dzioboń",
title = "Business Innovation and Critical Success Factors in the Era of Digital Transformation and Turbulent Times",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 17, iss. 4",
pages = "7-28",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7341/20211741},
url = {https://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue4/JEMI_Vol17_Issue4_2021.pdf},
}
2
@misc{UEK:2168359732,
title = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7341/2021174},
url = {https://jemi.edu.pl},
}
3
@article{UEK:2168296593,
author = "Piotr Cymanow and Anna Florek-Paszkowska",
title = "Migration Potential of College Graduates from Rural Areas",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 13, 1",
pages = "163-174",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.013},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113},
}
4
@article{UEK:2168296587,
author = "Piotr Cymanow and Anna Florek-Paszkowska",
title = "Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 13(28), z. 3",
pages = "46-54",
year = "2013",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit},
}
5
@article{UEK:2168281995,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Piotr Cymanow",
title = "Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "21-31",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
6
@article{UEK:2168296583,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Piotr Cymanow",
title = "ANP Application : Risk Management in Production Operations",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 14 (XIV), 1",
pages = "105-116",
year = "2013",
url = {http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit},
}
7
@article{UEK:2168296465,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Piotr Cymanow",
title = "Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 3",
pages = "111-125",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168277397,
author = "Anna Florek-Paszkowska",
title = "Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "121-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
9
@inbook{UEK:2168232812,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Magdalena Wojnarowska",
title = "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - jakościowe i czystsze podejście do produkcji",
booktitle = "Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność",
pages = "86-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-6-0",
}
10
@article{UEK:2168262522,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Piotr Cymanow",
title = "Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 13 (XIII), 1",
pages = "96-105",
year = "2012",
url = {http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit},
}
11
@inbook{UEK:2168263152,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Sebastian Florek-Paszkowski",
title = "Choosing a Language Examination Supported with a Certificate Using AHP",
booktitle = "External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century",
pages = "13-22",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-605-2",
}
12
@inbook{UEK:2168244974,
author = "Anna Florek-Paszkowska and Magdalena Wojnarowska",
title = "Funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "144-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-3-9",
}
13
@inbook{UEK:2166659429,
author = "Anna Gręda",
title = "Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "79-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
14
@inbook{UEK:2162163090,
author = "Anna Gręda",
title = "Korzyści i koszty poprawy zarządzania jakością w ujęciu AHP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "97-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-305-4",
}
15
@article{UEK:2166032103,
author = "Anna Gręda",
title = "Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego",
journal = "Zarządzanie Przedsiębiorstwem",
number = "2",
pages = "21-32",
year = "2010",
}
16
@article{UEK:2166132422,
author = "Anna Gręda",
title = "Możliwości poprawy zarządzania jakością produktów z pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP)",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/2",
pages = "181-193",
adress = "",
year = "2010",
}
17
@inbook{UEK:2162991433,
author = "Anna Gręda",
title = "Wielokryterialna analiza kosztów projakościowych działań firm branży spożywczej",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "482-507",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
18
@inbook{UEK:2165812920,
author = "Anna Gręda",
title = "Wpływ wybranych czynników na poprawę jakości produktów i wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "399-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
19
@article{UEK:51588,
author = "Anna Gręda",
title = "Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7",
pages = "16-28",
year = "2010",
}
20
@article{UEK:2168223552,
author = "Wiktor Adamus and Anna Gręda",
title = "Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "5-36",
year = "2005",
}
21
@inbook{UEK:2166289753,
author = "Wiktor Adamus and Anna Gręda",
title = "Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem gospodarki żywnościowej w ujęciu AHP",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "149-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID