Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
"Na swoim" w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR
Źródło:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 35. - Dostępny także w wersji online
Tryb dostępu:
Nr:
2168354580
varia
2

Autor:
Helena Bulińska-Stangrecka , Anna Dolot
Tytuł:
Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną = The Role of Teamwork Factors in Explicit Knowledge Sharing
Źródło:
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Helena Bulińska-Stangrecka, Paweł Stacewicz - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2020, s. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8156-109-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350964
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 143-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project No.: 021/RID/2018/19
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351704
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika = The Influence of COVID-19 Pandemic on the Remote Work - an Employee Perspective
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (83) (2020) , s. 35-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168346674
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie coachingu w hotelarstwie
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja wydana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-919-8 ; 978-83-7285-921-1
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168348160
monografia
6

Autor:
Tytuł:
Pozyskiwanie pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 157-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342177
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Introduction
Źródło:
Project Management : Human Factor / red. nauk. Tomasz KUSIO, Anna DOLOT - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 7
ISBN:
978-83-953751-0-1
Nr:
2168352040
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344574
varia
10

Autor:
Tytuł:
Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 243-280 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342183
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 34
Tryb dostępu:
Nr:
2168342625
varia
12

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 219-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342181
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Project Management : Human Factor
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953751-0-1
Poziom I:
Nr:
2168352034
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
Tytuł:
Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = Job Search by the Young Generation - Selected Problems - in Light of Empirical Research
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018) , s. 284-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332345
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process
Źródło:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018) , s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329365
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji = Why Employees Quit Their Jobs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 129-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332149
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Aleksandra Grobelna , Anna Dolot
Konferencja:
International Conference on Tourism Research (ICTR 2018), Jyväskylä, Finlandia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Tytuł:
Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy
Źródło:
Proceedings of the International Conference on Tourism Research / eds. Minna Tunkkari-Eskelinen, Anne Torn-Laapio - Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2018, s. 48-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0
Nr:
2168331075
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Aleksandra Grobelna , Anna Dolot
Tytuł:
The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 4 (2018) , s. 217-229. - Tytuł numeru: Foreign Entrepreneurs in China - Bibliogr.
Program badawczy:
This article was partially financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168330115
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych = Dilemmas of Choice of a Coach in Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332671
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
The Characteristics of Generation Z
Źródło:
e-mentor. - nr 2 (2018) , s. 44-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168328181
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 7 (2018) , s. 58-61
Nr:
2168326493
artykuł nierecenzowany
22

Autor:
Tytuł:
Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342981
varia
23

Autor:
Tytuł:
Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = What Motivates Generation Z at Work - Selected Aspects - Empirical Research Results
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 3 (2018) , s. 227-242. - Tytuł numeru: Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333603
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Anna Dolot , Kaja Stasińska
Tytuł:
Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322489
varia
26

Tytuł:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Źródło:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318547
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2017) , s. 60-63
Nr:
2168313193
artykuł nierecenzowany
28

Autor:
Tytuł:
Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 197-204 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322385
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective = Zaobserwowane i oczekiwane zachowania zwierzchników z punktu widzenia pracowników
Źródło:
Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / red. nauk. Agnieszka Postuła, Marcin Darecki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article was financed thanks to subsidies for maintaining research capacity granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322437
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study = Proces coachingu oraz jego wpływ na rozwój kompetencji pracowników w hotelarstwie - case study
Źródło:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 16, nr 2 (2017) , s. 75-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168322769
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Grupa ATERIMA, 2017
Opis fizyczny:
36 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168334575
raport/sprawozdanie
32

Tytuł:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 273-279 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
293 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-356
Nr:
2168315723
doktorat
35

Autor:
Tytuł:
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015) , s. 46-48
Nr:
2168297153
artykuł nierecenzowany
36

Autor:
Tytuł:
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015) , s. 53-55
Nr:
2168297157
artykuł nierecenzowany
37

Autor:
Tytuł:
Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych
Źródło:
Forbes. - luty (2015) . - Artykuł dostępny także na stronie www.aterima.pl
Tryb dostępu:
Nr:
2168331257
artykuł nierecenzowany
38

Autor:
Tytuł:
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015) , s. 64-66
Nr:
2168297151
artykuł nierecenzowany
39

Autor:
Tytuł:
Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych = Sources of Employees' Demotivation in the Light of Empirical Research
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 229 (2015) , s. 21-34. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298533
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Action learning jako metoda rozwoju pracowników
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 101-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Organizational Sources of the Employer's Image Destruction
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 305-312 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304123
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Dynamika wizerunku pracodawcy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 62-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 129-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 59-70. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287811
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Coaching w rozwoju pracowników
Źródło:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-133
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286873
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014) , s. 63-73. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290861
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników
Źródło:
Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju / red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 413-426 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-62897-96-4
Nr:
2168296245
rozdział w monografii
49

Autor:
Tytuł:
Coach in the Competency Development Process = Coach w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych
Źródło:
Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. Natalia Iwaszczuk - Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2013, s. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-604-8
Nr:
2168256768
rozdział w monografii
50

Autor:
Tytuł:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 46-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013) , s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273800
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 649-659 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Konferencja:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka, Kraków, Polska, od 2012-11-22 do 2012-11-23
Tytuł:
Coach in the Competency Development Process [dokument elektroniczny]
Źródło:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334313
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Autor:
Tytuł:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247636
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 116-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273762
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 331-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji = Competency Based Interview's Formula
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 123-136. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach
Źródło:
Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna / red. Małgorzata Pańkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 93-109 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-683-9
Nr:
2168227644
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Autor:
Tytuł:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 95-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264540
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji = Selected Aspects Determine Effective Competencies Development
Źródło:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671447
rozdział w monografii
62

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 55-63. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167665303
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 78-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248732
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 131-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165701652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 271-279 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028122
rozdział w monografii
66

Autor:
Tytuł:
Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych
Źródło:
BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych. - Listopad (2009) , s. 4-6. - Dodatek do czasopisma Personel i Zarządzanie nr 11 (236) (2009)
Nr:
2162039417
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 125-142 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248582
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
"Na swoim" w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 35. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www. - ISSN 1689-7757
2
Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną = The Role of Teamwork Factors in Explicit Knowledge Sharing / Helena Bulińska-Stangrecka, Anna DOLOT // W: Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Helena Bulińska-Stangrecka, Paweł Stacewicz. - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2020. - S. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8156-109-9
3
Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution / Małgorzata TYRAŃSKA, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata MARCHEWKA, Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 143-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
4
Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika = The Influence of COVID-19 Pandemic on the Remote Work - an Employee Perspective / Anna DOLOT // e-mentor. - nr 1 (83) (2020), s. 35-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456. - ISSN 1731-6758
5
Zastosowanie coachingu w hotelarstwie / Anna DOLOT. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-919-8 ; 978-83-7285-921-1
6
Pozyskiwanie pracowników / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 157-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
7
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
8
Introduction / Tomasz KUSIO, Anna DOLOT // W: Project Management : Human Factor / red. nauk. Tomasz KUSIO, Anna DOLOT. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 7. - ISBN 978-83-953751-0-1
9
Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
10
Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 243-280. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
11
Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 34. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/34. - ISSN 1689-7757
12
Rozwój pracowników / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 219-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
13
Project Management : Human Factor / red. nauk. Tomasz KUSIO, Anna DOLOT. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 93 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953751-0-1
14
Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = Job Search by the Young Generation - Selected Problems - in Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 359 (2018), s. 284-299. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf. - ISSN 2083-8611
15
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process / Anna DOLOT // International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018), s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/. - ISSN 2449-8920
16
Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji = Why Employees Quit Their Jobs / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 129-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263. - ISSN 1898-6447
17
Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy / Aleksandra Grobelna, Anna DOLOT // W: Proceedings of the International Conference on Tourism Research / eds. Minna Tunkkari-Eskelinen, Anne Torn-Laapio. - Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2018. - S. 48-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0
18
The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland / Aleksandra Grobelna, Anna DOLOT // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 4 (2018), s. 217-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Foreign Entrepreneurs in China. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1. - ISSN 2353-883X
19
Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych = Dilemmas of Choice of a Coach in Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf. - ISSN 1641-3466
20
The Characteristics of Generation Z / Anna DOLOT // e-mentor. - nr 2 (2018), s. 44-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf. - ISSN 1731-6758
21
Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy? / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 7 (2018), s. 58-61. - ISSN 1641-0793
22
Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
23
Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych = What Motivates Generation Z at Work - Selected Aspects - Empirical Research Results / Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 3 (2018), s. 227-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf. - ISSN 1733-2486
24
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
25
Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT, Kaja Stasińska // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 15. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
26
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
27
Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2017), s. 60-63. - ISSN 1641-0793
28
Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 197-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
29
The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective = Zaobserwowane i oczekiwane zachowania zwierzchników z punktu widzenia pracowników / Anna DOLOT // W: Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy / red. nauk. Agnieszka Postuła, Marcin Darecki. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017. - S. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5
30
Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study = Proces coachingu oraz jego wpływ na rozwój kompetencji pracowników w hotelarstwie - case study / Anna DOLOT // International Journal of Contemporary Management. - vol. 16, nr 2 (2017), s. 75-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/. - ISSN 2449-8920
31
Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy / Anna DOLOT. - Kraków : Grupa ATERIMA, 2017. - 36 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: http://www.aterima.hr/raport-pokolenie-z
32
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
33
Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 273-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
34
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie / Anna DOLOT ; . - Kraków : , 2016. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jadwiga BERBEKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003248
35
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015), s. 46-48. - ISSN 1641-0793
36
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015), s. 53-55. - ISSN 1641-0793
37
Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych / Anna DOLOT // Forbes [on-line]. - luty (2015)1 ekran. - Artykuł dostępny także na stronie www.aterima.pl. - Pełny tekst: https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html
38
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie? / Anna DOLOT // Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015), s. 64-66. - ISSN 1641-0793
39
Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych = Sources of Employees' Demotivation in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 229 (2015), s. 21-34. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf. - ISSN 2083-8611
40
Action learning jako metoda rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 101-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
41
Organizational Sources of the Employer's Image Destruction / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 305-312. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
42
Dynamika wizerunku pracodawcy / Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 62-103. - Bibliogr.
43
Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
44
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image / Anna DOLOT // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014), s. 59-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505. - ISSN 2083-3296
45
Coaching w rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 114-133. - ISBN 978-83-7930-578-0
46
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 823). - nr 34 (2014), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf. - ISSN 1509-0507
47
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014), s. 63-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf. - ISSN 1641-3466
48
Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników / Anna DOLOT // W: Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju / red. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 413-426. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-96-4
49
Coach in the Competency Development Process = Coach w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych / Anna DOLOT // W: Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. Natalia Iwaszczuk. - Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2013. - S. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-604-8
50
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie / Anna DOLOT // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 46-81. - Bibliogr.
51
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy = Personnel Selection as Instrument of Employer Branding / Anna DOLOT // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013), s. 85-98. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1655. - ISSN 1734-087X
52
Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 649-659. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
53
Coach in the Competency Development Process / Anna DOLOT // W: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny]. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012. - S. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
54
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
55
Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu / Anna DOLOT // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 116-135. - Bibliogr.
56
Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice / Anna DOLOT // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
57
Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji = Competency Based Interview's Formula / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 123-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
58
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743. - ISSN 1898-6447
59
Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach / Anna DOLOT // W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna / red. Małgorzata Pańkowska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 93-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-683-9
60
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji / Anna DOLOT // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 95-124. - Bibliogr.
61
Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji = Selected Aspects Determine Effective Competencies Development / Anna DOLOT // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
62
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies / Anna DOLOT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 55-63. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
63
Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników / Anna DOLOT // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 78-98. - Bibliogr.
64
Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników / Anna DOLOT // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 131-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
65
Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center / Anna DOLOT // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 271-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
66
Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych / Anna DOLOT // BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych. - Listopad (2009), s. 4-6. - Dodatek do czasopisma Personel i Zarządzanie nr 11 (236) (2009). - ISSN 1897-1091
67
Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników / Anna DOLOT // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 125-142. - Bibliogr.
1
Dolot A., (2021), "Na swoim" w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www
2
Bulińska-Stangrecka H., Dolot A., (2020), Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną. [W:] Bulińska-Stangrecka H., Stacewicz P. (red.), Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Warszawa : Politechnika Warszawska, s. 79-93.
3
Tyrańska M., Stobiecka J., Marchewka M., Dolot A., (2020), Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 143-151.
4
Dolot A., (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika, "e-mentor", nr 1 (83), s. 35-43; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456
5
Dolot A., (2020), Zastosowanie coachingu w hotelarstwie, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 164 s.
6
Dolot A., (2019), Pozyskiwanie pracowników. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 157-194.
7
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
8
Kusio T., Dolot A., (2019), Introduction. [W:] Kusio T., Dolot A. (red.), Project Management : Human Factor, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7.
9
Dolot A., (2019), Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
10
Dolot A., (2019), Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 243-280.
11
Dolot A., (2019), Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 34; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/34
12
Dolot A., (2019), Rozwój pracowników. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 219-242.
13
Kusio T., Dolot A. (red.), (2019), Project Management: Human Factor, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 s.
14
Dolot A., (2018), Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 359, s. 284-299; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf
15
Dolot A., (2018), Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process, "International Journal of Contemporary Management", vol. 17, nr 3, s. 77-100; http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/
16
Dolot A., (2018), Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 129-142; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263
17
Grobelna A., Dolot A., (2018), Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy. [W:] Tunkkari-Eskelinen M., Torn-Laapio A. (red.), Proceedings of the International Conference on Tourism Research, Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Ltd., s. 48-56.
18
Grobelna A., Dolot A., (2018), The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 6, nr 4, s. 217-229; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1
19
Dolot A., (2018), Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 103-115; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf
20
Dolot A., (2018), The Characteristics of Generation Z, "e-mentor", nr 2, s. 44-50; http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf
21
Dolot A., (2018), Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?, "Personel i Zarządzanie", nr 7, s. 58-61.
22
Dolot A., (2018), Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
23
Dolot A., (2018), Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 3, s. 227-242; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf
24
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
25
Dolot A., Stasińska K., (2017), Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
26
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
27
Dolot A., (2017), Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców, "Personel i Zarządzanie", nr 2, s. 60-63.
28
Dolot A., (2017), Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 197-204.
29
Dolot A., (2017), The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective. [W:] Postuła A., Darecki M. (red.), Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 27-41.
30
Dolot A., (2017), Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study, "International Journal of Contemporary Management", vol. 16, nr 2, s. 75-98; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/
31
Dolot A., (2017), Zawodowy alfabet pokolenia Z: czyli młodzi w pracy, Kraków : Grupa ATERIMA, 36 s.
32
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
33
Dolot A., (2016), Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-279.
34
Dolot A., (2016), Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie, Prom. Berbeka J., Kraków : , 293 k.
35
Dolot A., (2015), Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach, "Personel i Zarządzanie", nr 2, s. 46-48.
36
Dolot A., (2015), Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników, "Personel i Zarządzanie", nr 4, s. 53-55.
37
Dolot A., (2015), Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych, "Forbes" [on-line], luty; https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html
38
Dolot A., (2015), Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?, "Personel i Zarządzanie", nr 1, s. 64-66.
39
Dolot A., (2015), Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 229, s. 21-34; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf
40
Dolot A., (2015), Action learning jako metoda rozwoju pracowników. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 101-106.
41
Dolot A., (2015), Organizational Sources of the Employer's Image Destruction. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 305-312.
42
Kopeć J., Bukowska U., Dolot A., (2014), Dynamika wizerunku pracodawcy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 62-103.
43
Dolot A., (2014), Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 129-140.
44
Dolot A., (2014), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 10, s. 59-70; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505
45
Dolot A., (2014), Coaching w rozwoju pracowników. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 114-133.
46
Dolot A., (2014), Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 34, s. 273-282; http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf
47
Dolot A., (2014), Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 71, s. 63-73; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf
48
Dolot A., (2014), Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników. [W:] Jabłoński A., Jabłoński M. (red.), Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 413-426.
49
Dolot A., (2013), Coach in the Competency Development Process. [W:] Iwaszczuk N. (red.), Selected Economic and Technological Aspects of Management, Krakow : AGH University of Science and Technology Press, s. 30-39.
50
Dolot A., (2013), Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 46-81.
51
Dolot A., (2013), Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 30, nr 4, s. 85-98; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1655
52
Dolot A., (2013), Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 649-659.
53
Dolot A., (2012), Coach in the Competency Development Process. [W:] XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 1-10.
54
Dolot A., (2012), Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-117.
55
Dolot A., (2012), Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 116-135.
56
Dolot A., (2012), Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 331-343.
57
Dolot A., (2012), Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 123-136.
58
Dolot A., (2011), Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743
59
Dolot A., (2011), Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach. [W:] Pańkowska M. (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 93-109.
60
Dolot A., (2011), Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 95-124.
61
Dolot A., (2011), Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 253-265.
62
Dolot A., (2011), Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 55-63.
63
Dolot A., (2010), Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 78-98.
64
Dolot A., (2010), Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 131-141.
65
Dolot A., (2010), Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 271-279.
66
Dolot A., (2009), Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych, "BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych", Listopad, s. 4-6.
67
Dolot A., (2009), Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 125-142.
1
@misc{varUEK:2168354580,
author = "Anna Dolot",
title = "Na swoim w branży HR - spotkanie z Marcinem Sojką - Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "35",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www},
}
2
@inbook{fmUEK:2168350964,
author = "Helena Bulińska-Stangrecka and Anna Dolot",
title = "Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną",
booktitle = "Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "79-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Politechnika Warszawska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8156-109-9",
}
3
@inbook{fmUEK:2168351704,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Marchewka and Anna Dolot",
title = "Model of Digital Competencies in Fourth Industrial Revolution",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "143-151",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
4
@article{artUEK:2168346674,
author = "Anna Dolot",
title = "Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika",
journal = "e-mentor",
number = "1 (83)",
pages = "35-43",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em83.1456},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/83/id/1456},
}
5
@book{monUEK:2168348160,
author = "Anna Dolot",
title = "Zastosowanie coachingu w hotelarstwie",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-919-8 ; 978-83-7285-921-1",
}
6
@inbook{fmUEK:2168342177,
author = "Anna Dolot",
title = "Pozyskiwanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "157-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
7
@inbook{fmUEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
8
@misc{wstUEK:2168352040,
author = "Tomasz Kusio and Anna Dolot",
title = "Introduction",
booktitle = "Project Management : Human Factor",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-953751-0-1",
}
9
@misc{varUEK:2168344574,
author = "Anna Dolot",
title = "Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "57",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
10
@inbook{fmUEK:2168342183,
author = "Anna Dolot",
title = "Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "243-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
11
@misc{varUEK:2168342625,
author = "Anna Dolot",
title = "Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "34",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/34},
}
12
@inbook{fmUEK:2168342181,
author = "Anna Dolot",
title = "Rozwój pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "219-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
13
@book{monUEK:2168352034,
title = "Project Management : Human Factor",
editor = Kusio Tomasz,
editor = Dolot Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-953751-0-1",
}
14
@article{artUEK:2168332345,
author = "Anna Dolot and ",
title = "Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "359",
pages = "284-299",
year = "2018",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_359/19.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168329365,
author = "Anna Dolot",
title = "Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 17, 3",
pages = "77-100",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.026.9622},
url = {http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12845/},
}
16
@article{artUEK:2168332149,
author = "Anna Dolot",
title = "Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "129-142",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0508},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1620/1263},
}
17
@inbook{mkaUEK:2168331075,
author = "Aleksandra Grobelna and Anna Dolot",
title = "Understanding the Work Engagement Dimensions and Their Relationships with Hotel Service Quality Efficacy",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Tourism Research",
pages = "48-56",
adress = "Sonning Common",
publisher = "Academic Conferences and Publishing International Ltd.",
year = "2018",
isbn = "978-1-5108-6032-2 ; 978-1-911218-76-0",
}
18
@article{artUEK:2168330115,
author = "Aleksandra Grobelna and Anna Dolot",
title = "The Role of Work Experience in Studying and Career Development in Tourism : a Case Study of Tourism and Hospitality Students from Northern Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 4",
pages = "217-229",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2018.060412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/435/pdf_1},
}
19
@article{artUEK:2168332671,
author = "Anna Dolot",
title = "Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "103-115",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.8},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Dolot.pdf},
}
20
@article{artUEK:2168328181,
author = "Anna Dolot",
title = "The Characteristics of Generation Z",
journal = "e-mentor",
number = "2",
pages = "44-50",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em74.1351},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/74/art_44-50_Dolot.pdf},
}
21
@article{artnUEK:2168326493,
author = "Anna Dolot",
title = "Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy?",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "7",
pages = "58-61",
year = "2018",
}
22
@misc{varUEK:2168342981,
author = "Anna Dolot",
title = "Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "25",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
23
@article{artUEK:2168333603,
author = "Anna Dolot",
title = "Co motywuje do pracy pokolenie Z - wybrane zagadnienia - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 3",
pages = "227-242",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-3.pdf},
}
24
@article{artUEK:2168328341,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6476},
url = {},
}
25
@misc{varUEK:2168322489,
author = "Anna Dolot and Kaja Stasińska",
title = "Jak zarządzać firmą szkoleniową - Spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "15",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
26
@inbook{fmUEK:2168318547,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
27
@article{artnUEK:2168313193,
author = "Anna Dolot",
title = "Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "2",
pages = "60-63",
year = "2017",
}
28
@inbook{fmUEK:2168322385,
author = "Anna Dolot",
title = "Assessment and Development Centre - Methods of Employees' Competencies Appraisal - Similarities and Differences",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "197-204",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
29
@inbook{fmUEK:2168322437,
author = "Anna Dolot",
title = "The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors : the Employees' Perspective",
booktitle = "Przedsiębiorczość w teorii i badaniach : perspektywa młodych badaczy",
pages = "27-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1772/978-83-65402-58-5.2017.wwz.3},
url = {},
isbn = "978-83-65402-57-8 ; 978-83-65402-58-5",
}
30
@article{artUEK:2168322769,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching Process and Its Influence on Employees' Competencies in the Hospitality Sector - Case Study",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 16, 2",
pages = "75-98",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.17.011.7524},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10803/},
}
31
@misc{rscUEK:2168334575,
author = "Anna Dolot",
title = "Zawodowy alfabet pokolenia Z : czyli młodzi w pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa ATERIMA",
year = "2017",
url = {http://www.aterima.hr/raport-pokolenie-z},
}
32
@article{artUEK:2168323683,
author = "Sylwia Wiśniewska and Anna Dolot",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf},
}
33
@inbook{fmUEK:2168310787,
author = "Anna Dolot",
title = "Competency Assessment with the Help of Assessment and Development Center Methods",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "273-279",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
34
@unpublished{drUEK:2168315723,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003248},
}
35
@article{artnUEK:2168297153,
author = "Anna Dolot",
title = "Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "2",
pages = "46-48",
year = "2015",
}
36
@article{artnUEK:2168297157,
author = "Anna Dolot",
title = "Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "4",
pages = "53-55",
year = "2015",
}
37
@article{artnUEK:2168331257,
author = "Anna Dolot",
title = "Miejsce szefa w rankingu czynników motywacyjnych",
journal = "Forbes",
number = "luty",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://www.forbes.pl/kariera/czy-szef-moze-motywowac-do-pracy/f3h0ssq#https://www.aterima.pl/aktualnosci,467,miejsce-szefa-w-rankingu-czynnikow-motywacyjnych.html},
}
38
@article{artnUEK:2168297151,
author = "Anna Dolot",
title = "Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2015",
}
39
@article{artUEK:2168298533,
author = "Anna Dolot",
title = "Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "229",
pages = "21-34",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/02_33.pdf},
}
40
@inbook{fmUEK:2168296347,
author = "Anna Dolot",
title = "Action learning jako metoda rozwoju pracowników",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "101-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
41
@inbook{fmUEK:2168304123,
author = "Anna Dolot",
title = "Organizational Sources of the Employer's Image Destruction",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "305-312",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168301523,
author = "Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Anna Dolot",
title = "Dynamika wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "62-103",
year = "2014",
}
43
@inbook{fmUEK:2168287679,
author = "Anna Dolot",
title = "Selected Factors of Employer Branding in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "129-140",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
44
@article{artUEK:2168287811,
author = "Anna Dolot",
title = "Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "10",
pages = "59-70",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.10.4},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1741/1505},
}
45
@inbook{fmUEK:2168286843,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching w rozwoju pracowników",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "114-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
46
@article{artUEK:2168286873,
author = "Anna Dolot",
title = "Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "34",
pages = "273-282",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf},
issn = "1640-6818",
}
47
@article{artUEK:2168290861,
author = "Anna Dolot",
title = "Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 71",
pages = "63-73",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf},
}
48
@inbook{fmUEK:2168296245,
author = "Anna Dolot",
title = "Wykorzystanie coachingu w rozwoju pracowników",
booktitle = "Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju",
pages = "413-426",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-96-4",
}
49
@inbook{fmUEK:2168256768,
author = "Anna Dolot",
title = "Coach in the Competency Development Process",
booktitle = "Selected Economic and Technological Aspects of Management",
pages = "30-39",
adress = "Krakow",
publisher = "AGH University of Science and Technology Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7464-604-8",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168290711,
author = "Anna Dolot",
title = "Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "46-81",
year = "2013",
}
51
@article{artUEK:2168273800,
author = "Anna Dolot",
title = "Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 30, 4",
pages = "85-98",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4606},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1655},
}
52
@inbook{fmUEK:2168274775,
author = "Anna Dolot",
title = "Selected Techniques of Finding Solutions and Changing Attitudes in the Competence Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "649-659",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
53
@inbook{mkaUEK:2168334313,
author = "Anna Dolot",
title = "Coach in the Competency Development Process",
booktitle = "XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka : 22-23 listopada 2012, Kraków",
pages = "1-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej",
year = "2012",
}
54
@inbook{fmUEK:2168247636,
author = "Anna Dolot",
title = "Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "91-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
55
@unpublished{fnpUEK:2168273762,
author = "Anna Dolot",
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju pracowników metodą coachingu",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "116-135",
year = "2012",
}
56
@inbook{fmUEK:2168243664,
author = "Anna Dolot",
title = "Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "331-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
57
@article{artUEK:2168256546,
author = "Anna Dolot",
title = "Formuła rozmowy kwalifikacyjnej w badaniu kompetencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "123-136",
year = "2012",
}
58
@article{artUEK:2168220028,
author = "Anna Dolot",
title = "Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "87-97",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189743},
}
59
@inbook{mkaUEK:2168227644,
author = "Anna Dolot",
title = "Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach",
booktitle = "Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach : komunikacja elektroniczna",
pages = "93-109",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-683-9",
}
60
@unpublished{fnpUEK:2168264540,
author = "Anna Dolot",
title = "Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "95-124",
year = "2011",
}
61
@inbook{fmUEK:2167671447,
author = "Anna Dolot",
title = "Wybrane czynniki warunkujące efektywny rozwój kompetencji",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "253-265",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
62
@article{artUEK:2167665303,
author = "Anna Dolot",
title = "Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "55-63",
adress = "",
year = "2011",
}
63
@unpublished{fnpUEK:2168248732,
author = "Anna Dolot",
title = "Rola development center w kształtowaniu indywidualnego planu rozwojowego pracowników",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "78-98",
year = "2010",
}
64
@inbook{fmUEK:2165701652,
author = "Anna Dolot",
title = "Błędy i ich konsekwencje w procesie oceniania pracowników",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "131-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
65
@inbook{fmUEK:2166028122,
author = "Anna Dolot",
title = "Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "271-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
66
@article{artUEK:2162039417,
author = "Anna Dolot",
title = "Inna perspektywa : czyli tajemniczy klient jako narzędzie diagnozowania potrzeb szkoleniowych",
journal = "BOS bis Biuletyn Informacji Szkoleniowych",
number = "Listopad",
pages = "4-6",
year = "2009",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168248582,
author = "Anna Dolot",
title = "Development Center jako metoda oceny potencjału pracowników",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "125-142",
year = "2009",
}