Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej : studenckie prace naukowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Opis fizyczny:
392 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków programu subwencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8175-325-8
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168358010
2

Tytuł:
Atestacja informacji niefinansowych : podstawy teoretyczne, standardy i praktyki spółek działających w Europie Zachodniej i Wschodniej = Assurance on Non-financial Reporting : Theoretical Underpinning, Standards and Practices of Companies Operating in Western and Eastern Europe
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 45, nr 1 (2021) , s. 53-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków programu subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (Program Potencjał nr 27/FR/2020/POT).
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168355728
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Maria Cichoń-Sosnowska , Konrad Grabiński , Katarzyna Matys , Paweł Zieniuk
Tytuł:
Organizacje pożytku publicznego : pomiar efektywności i ocena struktury finansowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2021
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków programu subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8102-492-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168358004
monografia
4

Tytuł:
The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries = Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 109, nr 165 (2020) , s. 139-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168350874
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych = Accounting for Goodwill in the Practice of Financial Reporting of Listed Companies
Źródło:
Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 233-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-957-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342713
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - t. 99, nr 12 (2020) , s. 1727-1730. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach programu "Potencjał" 26/EFR/2020/POT. Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168351614
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-760-5
Nr:
2168349858
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 26-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168352614
varia
9

Tytuł:
Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies
Źródło:
Acta Montanistica Slovaca. - vol. 25, no. 4 (2020) , s. 453-465. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Cracow University of Economics 26/EFR/2020/POT
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168354758
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
183, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-218-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168347036
monografia
11

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 13453-13462. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics, Programme "Potential" 26/EFR/2020/POT.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168352680
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Wyzwania rewizji finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-760-5
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168349848
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych
Źródło:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 165-184
ISBN:
978-83-8085-760-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research
Źródło:
Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020) , s. 86-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168352766
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 3631-3638. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168350732
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-468-0
Nr:
2168348580
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń
Źródło:
Management. - vol. 24, no. 2 (2020) , s. 158-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352780
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 15-29
ISBN:
978-83-8085-468-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348578
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 65-77
ISBN:
978-83-8085-760-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020) , s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339163
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-468-0
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168348574
Zobacz powiązane rozdziały
22

Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341331
varia
23

Konferencja:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Tytuł:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Źródło:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
24

Konferencja:
SIBR 2019 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Osaka, Japonia, od 2019-07-04 do 2019-07-05
Tytuł:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
Proceedings. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 19-085. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337009
artykuł w czasopiśmie
25

Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 67. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341335
varia
26

Tytuł:
Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects = Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 104, nr 160 (2019) , s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168339153
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335971
varia
28

Tytuł:
Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń
Źródło:
Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 229-245 - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1174) 1100)
ISBN:
978-83-7972-326-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341713
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Audyt finansowy - studia z przyszłością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 54-55
Tryb dostępu:
Nr:
2168329919
artykuł nierecenzowany
30

Tytuł:
Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 113-125. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329583
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego = The Practical Aspects of Unifying the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327143
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
WISE na Wydziale Finansów i Prawa
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 38-40
Tryb dostępu:
Nr:
2168342401
varia
33

Tytuł:
Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2018
Opis fizyczny:
212, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja monografii dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-636-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168329879
monografia
34

Konferencja:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Tytuł:
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies
Źródło:
9th Annual Global Business Conference / red. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić - Zagreb: Innovation Institute, 2018, s. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Seria:
(Global Business Conference)
Nr:
2168329893
varia
35

Tytuł:
Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów = Accounting Policy in Business Practice in the Context of Its Assessment by Statutory Auditors
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 92, nr 148 (2017) , s. 191-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168317217
artykuł w czasopiśmie
36

Konferencja:
XXV Konferencja naukowo-zawodowa "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków", Wrocław, Polska, od 2017-12-14 do 2017-12-14
Tytuł:
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów
Źródło:
Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 189-198 - Bibliogr.
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320961
rozdział w książce
37

Tytuł:
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 41-59
ISBN:
978-83-8085-380-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313203
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia
Źródło:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 28-46
ISBN:
978-83-8085-395-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314445
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
366 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-387
Nr:
2168324119
doktorat
40

Tytuł:
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu / red. Zbigniew Luty, Marek Krasiński - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 95-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-714-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329885
rozdział w monografii
41

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification = Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 150-151. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336833
varia
42

Tytuł:
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 127-134 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168312513
rozdział w monografii
43

Autor:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318265
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 106-124
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304485
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 203-211. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297197
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 49-72
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Audit Documentation in the Context of International Auditing Standards
Źródło:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285113
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [84]-[109] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 177-190 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287183
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 4 (56), s. 13
Tryb dostępu:
Nr:
2168280093
varia
52

Tytuł:
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
48, [1]; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-635-9
Nr:
2168272478
skrypt
53

Tytuł:
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 55 (2013) , s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168270958
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Mariusz Karwowski , Dawid Garstecki , Beata Iwasieczko , Konrad Grabiński , Tomasz Gabrusewicz , Konrad Stępień , Beata Dratwińska-Kania , Grażyna Michalczuk , Paweł Zieniuk , Ilona Kędzierska-Bujak , Maria Niewiadoma , Małgorzata Garstka , Bogusława Bek-Gaik , Józef Pfaff
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298653
rozdział w monografii
55

Autor:
Maciej Szobak , Paweł Zieniuk
Tytuł:
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 97-114
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256400
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Study of Accounting Estimates under Polish and International Standards on Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 271-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168273018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta = Disclosures of Estimated Values in Financial Statements - a Challenge for Auditor
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 313 (2013) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280889
artykuł w czasopiśmie
58

Konferencja:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Tytuł:
Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym = Identification and Assessment of Risk of Material Misstatement in the Area of Estimated Values Presented in Financial Statement
Źródło:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 131-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278251
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
59

Autor:
Maciej Szobak , Paweł Zieniuk
Tytuł:
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 108-126 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273706
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Wartość godziwa w polityce rachunkowości = The Fair Value in Accounting Policy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 123-131. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271270
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa = Depreciation of Fixed Assets as a Tool for Tax Optimalization in Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 255 (2012) , s. 282-291. - Tytuł numeru: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja : problemy polityki turystycznej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248414
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010 = The Sources of Financing Public Good Activities in Poland. An Analysis of Changes in 2005-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 207-216. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240700
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 178-195
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229164
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego = Possible Applications of Tax Exemptions in the Public Benefit Organizations
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278131
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne = Simlification of the Accounting Rules in Public Benefits Organisations - Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa : wybrane problemy / red. Małgorzata Trocka - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 159-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Gorzów Wielkopolski) ; nr 1)
ISBN:
978-83-63134-92-1
Nr:
2168292837
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego = Accounting and Tax Aspects of Voluntary Service in Public Benefit Organizations
Źródło:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 677-689. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168236914
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011) , s. 166-175. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225538
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227774
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 72-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218382
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies
Źródło:
Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises / red. Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 293-306 - Bibliogr.
Seria:
(A Series of Monographs)
ISBN:
978-83-7283-397-6
Nr:
2166654571
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
48, [1]; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-542-0
Nr:
2168223160
skrypt
72

Tytuł:
Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego = The Legitimacy of Simplifying the Accounting Rules and the Audit of Financial Statements in Regard to Public Benefit Organizations
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 505-513. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228608
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego
Źródło:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 591-602. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166401248
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 183-200 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264960
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych = The Use of E-learning in the Didactic Process of Management Accounting - the Results of Questionnaire Survey
Źródło:
Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości / red. Andrzej Gospodarowicz - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 129-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-7695-144-7
Nr:
2168276763
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Tytuł:
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 75-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303315
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa = Intelligently and Responsibly Conducted Accounting Policy as a Challenge for Contemporary Corporations
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-365. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 72-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161934748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw
Źródło:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 124-143. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-64-8
Nr:
2166713962
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 228-243 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220620
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności = Verification of Accounting Policy in Light of the Threat to Business Continuity
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 505-512. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej : studenckie prace naukowe / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 392 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8175-325-8
2
Atestacja informacji niefinansowych : podstawy teoretyczne, standardy i praktyki spółek działających w Europie Zachodniej i Wschodniej = Assurance on Non-financial Reporting : Theoretical Underpinning, Standards and Practices of Companies Operating in Western and Eastern Europe / Joanna KRASODOMSKA, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 45, nr 1 (2021), s. 53-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215090. - ISSN 1641-4381
3
Organizacje pożytku publicznego : pomiar efektywności i ocena struktury finansowania / Maria Cichoń-Sosnowska, Konrad GRABIŃSKI, Katarzyna Matys, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-492-1. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5210116&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5210116&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5210116&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5210116&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
4
The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries = Ujawnienia informacji o zdarzeniach po dacie bilansu na przykładzie spółek giełdowych z wybranych krajów europejskich / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 109, nr 165 (2020), s. 139-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=13403. - ISSN 1641-4381
5
Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych = Accounting for Goodwill in the Practice of Financial Reporting of Listed Companies / Anna MUCHA, Paweł ZIENIUK // W: Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 233-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-957-0. - Spis treści: https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/96020/files/antonowicz_perspektywa_ekonomiczna_-_spis.pdfWstęp:
6
Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego = Disclosures of Key Audit Matters in European Listed Companies from the Chemical Sector / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUK // Przemysł Chemiczny. - t. 99, nr 12 (2020), s. 1727-1730. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sigma-not.pl/zeszyt-6405-przemysl-chemiczny-2020-12.html. - ISSN 0033-2496
7
Wstęp / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 9-14. - ISBN 978-83-8085-760-5
8
Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 4 (86) (2020), s. 26-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/26. - ISSN 1689-7757
9
Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies / Mariola MAMCARCZYK, Łukasz POPŁAWSKI, Paweł ZIENIUK // Acta Montanistica Slovaca. - vol. 25, no. 4 (2020), s. 453-465. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n4/2mamcrzyk.pdf. - ISSN 1335-1788
10
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 183, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-218-1
11
The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 13453-13462. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-use-of-volunteering-as-an-indirect-source-of-financing-for-public-benefit-activity-on-the-example-of-polish-foundations-and-associations/Wstęp:
12
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-760-5
13
Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych / Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 165-184. - ISBN 978-83-8085-760-5
14
Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020), s. 86-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf. - ISSN 2658-0845
15
The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 3631-3638. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-use-of-reserves-and-accrued-liabilities-for-discretionary-shaping-of-financial-results-of-stock-exchange-listed-companies-case-of-poland/Wstęp:
16
Wstęp / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // W: Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 9-14. - ISBN 978-83-8085-468-0
17
Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // Management. - vol. 24, no. 2 (2020), s. 158-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml. - ISSN 1429-9321
18
Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy / Paweł ZIENIUK // W: Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 15-29. - ISBN 978-83-8085-468-0
19
Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 65-77. - ISBN 978-83-8085-760-5
20
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław Wacławik // Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf. - ISSN 2414-6722
21
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-468-0
22
Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
23
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
24
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // Proceedings [on-line]. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://sibresearch.org/past-2019-osaka.htmlWstęp: . - ISSN 2223-5078
25
The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie
26
Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects = Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne / Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 104, nr 160 (2019), s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=194291. - ISSN 1641-4381
27
Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations / Mariola MAMCARCZYK, Paweł ZIENIUK // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
28
Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. nauk. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1174) 1100). - S. 229-245. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-326-3
29
Audyt finansowy - studia z przyszłością / Paweł ZIENIUK // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 54-55. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/54. - ISSN 1689-7757
30
Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research / Małgorzata SZULC, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018), s. 113-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94572?tab=1. - ISSN 1899-3192
31
Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego = The Practical Aspects of Unifying the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations / Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1433/1112. - ISSN 1898-6447
32
WISE na Wydziale Finansów i Prawa / Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 38-40. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/38. - ISSN 1689-7757
33
Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych / Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2018. - 212, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-636-3
34
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies / Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // W: 9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - Zagreb: Innovation Institute, 2018. - (Global Business Conference, ISSN 1848-2252). - S. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr.
35
Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów = Accounting Policy in Business Practice in the Context of Its Assessment by Statutory Auditors / Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 92, nr 148 (2017), s. 191-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148650. - ISSN 1641-4381
36
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów / Paweł ZIENIUK // W: Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 189-198. - Bibliogr.
37
Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu / Anna STASZEL, Paweł ZIENIUK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 41-59. - ISBN 978-83-8085-380-5
38
Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 28-46. - ISBN 978-83-8085-395-9
39
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie / Paweł ZIENIUK ; Promotor: Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków, 2017. - 366 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003304
40
Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość w zarządzaniu / red. nauk. Zbigniew Luty, Marek Krasiński. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 95-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-714-2
41
The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification = Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 150-151. - Dostępne tylko streszczenia
42
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu / Bogusław WACŁAWIK, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 127-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
43
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
44
Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna KRASODOMSKA, Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 106-124. - ISBN 978-83-8085-133-7
45
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015), s. 203-211. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK, Wojciech Strzelczyk // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 49-72. - ISBN 978-83-7930-725-8
47
Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Audit Documentation in the Context of International Auditing Standards / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz, Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 215-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
48
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego / Paweł ZIENIUK, Wojciech Strzelczyk // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [84]-[109]. - Bibliogr.
49
Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7930-287-1
50
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 177-190. - Bibliogr.
51
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki / Paweł ZIENIUK, Monika TUREK-RADWAN // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
52
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań / Paweł ZIENIUK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 48, [1] ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-635-9
53
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154). - z. 55 (2013), s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2599
54
Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania / Mariusz Karwowski, Dawid Garstecki, Beata Iwasieczko, Konrad GRABIŃSKI, Tomasz Gabrusewicz, Konrad STĘPIEŃ, Beata Dratwińska-Kania, Grażyna Michalczuk, Paweł ZIENIUK, Ilona Kędzierska-Bujak, Maria Niewiadoma, Małgorzata Garstka, Bogusław BEK-GAIK, Józef Pfaff // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 735-936. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
55
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw / Maciej Szobak, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 97-114. - ISBN 978-83-7641-836-0
56
Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej = The Study of Accounting Estimates under Polish and International Standards on Auditing / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 271-280. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
57
Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta = Disclosures of Estimated Values in Financial Statements - a Challenge for Auditor / Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 313 (2013), s. 189-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
58
Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym = Identification and Assessment of Risk of Material Misstatement in the Area of Estimated Values Presented in Financial Statement / Paweł ZIENIUK // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 131-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-09-9
59
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw / Maciej Szobak, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 108-126. - Bibliogr.
60
Wartość godziwa w polityce rachunkowości = The Fair Value in Accounting Policy / Paweł ZIENIUK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 123-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
61
Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa = Depreciation of Fixed Assets as a Tool for Tax Optimalization in Enterprises / Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 255 (2012), s. 282-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja : problemy polityki turystycznej. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
62
Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010 = The Sources of Financing Public Good Activities in Poland. An Analysis of Changes in 2005-2010 / Paweł ZIENIUK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 207-216. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12zieniuk.pdf. - ISSN 1644-8979
63
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian / Paweł ZIENIUK // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 178-195. - ISBN 978-83-7641-617-5
64
Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego = Possible Applications of Tax Exemptions in the Public Benefit Organizations / Paweł ZIENIUK // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-96-9
65
Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne = Simlification of the Accounting Rules in Public Benefits Organisations - Theoretical and Practical Aspects / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa : wybrane problemy / [red. tomu Małgorzata Trocka]. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - (Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego ; nr 1). - S. 159-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63134-92-1
66
Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego = Accounting and Tax Aspects of Voluntary Service in Public Benefit Organizations / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 677-689. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
67
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011), s. 166-175. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
68
Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
69
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 72-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
70
Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies / Anna MAZURCZAK, Paweł ZIENIUK // W: Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises / ed. by Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - (A Series of Monographs). - S. 293-306. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-397-6
71
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań / Paweł ZIENIUK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 48, [1] ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-542-0
72
Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego = The Legitimacy of Simplifying the Accounting Rules and the Audit of Financial Statements in Regard to Public Benefit Organizations / Paweł ZIENIUK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 505-513. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
73
Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 591-602. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
74
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 183-200. - Bibliogr.
75
Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych = The Use of E-learning in the Didactic Process of Management Accounting - the Results of Questionnaire Survey / Paweł ZIENIUK // W: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - S. 129-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-144-7
76
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 75-98. - Bibliogr.
77
Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa = Intelligently and Responsibly Conducted Accounting Policy as a Challenge for Contemporary Corporations / Paweł ZIENIUK // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 355-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
78
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 72-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
79
Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw / Paweł ZIENIUK // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 124-143. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-64-8
80
Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu / Paweł ZIENIUK // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 228-243. - Bibliogr.
81
Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności = Verification of Accounting Policy in Light of the Threat to Business Continuity / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 505-512. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
1
Andrzejewski M., Zieniuk P. (red.), (2021), Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej: studenckie prace naukowe, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 392 s.
2
Krasodomska J., Zieniuk P., (2021), Atestacja informacji niefinansowych : podstawy teoretyczne, standardy i praktyki spółek działających w Europie Zachodniej i Wschodniej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45, nr 1, s. 53-74; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215090
3
Cichoń-Sosnowska M., Grabiński K., Matys K., Zieniuk P., (2021), Organizacje pożytku publicznego: pomiar efektywności i ocena struktury finansowania, Warszawa : CeDeWu, 172 s.
4
Szulc M., Zieniuk P., (2020), The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 109, nr 165, s. 139-155; https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=13403
5
Mucha A., Zieniuk P., (2020), Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych. [W:] Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P. (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 233-249.
6
Mamcarczyk M., Popławski Ł., Zieniuk P., (2020), Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego, "Przemysł Chemiczny", t. 99, nr 12, s. 1727-1730; https://sigma-not.pl/zeszyt-6405-przemysl-chemiczny-2020-12.html
7
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P., (2020), Wstęp. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 9-14.
8
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P., (2020), Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/26
9
Mamcarczyk M., Popławski Ł., Zieniuk P., (2020), Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies, "Acta Montanistica Slovaca", vol. 25, no. 4, s. 453-465; https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n4/2mamcrzyk.pdf
10
Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., Świetla K., Zieniuk P., (2020), Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, Warszawa : Difin, 183, [3] s.
11
Staszel A., Zieniuk P., (2020), The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 13453-13462.
12
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), (2020), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, 206 s.
13
Zieniuk P., (2020), Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 165-184.
14
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2020), Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research, "Central European Management Journal", vol. 28, nr 4, s. 86-106; https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf
15
Staszel A., Zieniuk P., (2020), The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3631-3638.
16
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P., (2020), Wstęp. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, s. 9-14.
17
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2020), Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations, "Management", vol. 24, no. 2, s. 158-180; https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml
18
Zieniuk P., (2020), Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, s. 15-29.
19
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2020), Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 65-77.
20
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2020), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Review of Integrative Business and Economics Research", vol. 9, iss. 4, s. 82-98; http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf
21
Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), (2020), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, 217 s.
22
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43.
23
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
24
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2019), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Proceedings" [on-line], vol. 8, iss. 4, s. 19-085.
25
Szulc M., Zieniuk P., (2019), The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67.
26
Zieniuk P., (2019), Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 104, nr 160, s. 171-188; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=194291
27
Mamcarczyk M., Zieniuk P., (2019), Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 23-24.
28
Zieniuk P., (2019), Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń. [W:] Skoczylas W., Kochański K. (red.), Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1174) 1100), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 229-245.
29
Zieniuk P., (2018), Audyt finansowy - studia z przyszłością, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 54-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/54
30
Szulc M., Zieniuk P., (2018), Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 522, s. 113-125; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94572?tab=1
31
Zieniuk P., (2018), Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 81-96; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1433/1112
32
Krajewska S., Zieniuk P., (2018), WISE na Wydziale Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 38-40; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/38
33
Zieniuk P., (2018), Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych, Warszawa : Difin, 212, [1] s.
34
Zieniuk P., Wacławik B., (2018), Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies. [W:] Hair J., Krupka Z., Vlašić G. (red.), 9th Annual Global Business Conference (Global Business Conference), Zagreb : Innovation Institute, s. 267-268.
35
Świetla K., Zieniuk P., (2017), Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 92, nr 148, s. 191-205; http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148650
36
Zieniuk P., (2017), Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów. [W:] Luty Z., Szafraniec J. (red.), Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 189-198.
37
Staszel A., Zieniuk P., (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 41-59.
38
Zieniuk P., (2017), Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 28-46.
39
Zieniuk P., (2017), Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Prom. Micherda B., Świetla K., Kraków : , 366 k.
40
Zieniuk P., (2017), Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów. [W:] Luty Z., Krasiński M. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 95-104.
41
Zieniuk P., (2017), The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 150-151.
42
Wacławik B., Zieniuk P., (2016), Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 127-134.
43
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
44
Krasodomska J., Zieniuk P., (2016), Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 106-124.
45
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2015), Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 203-211.
46
Zieniuk P., Strzelczyk W., (2015), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 49-72.
47
Mazurczak-Mąka A., Zieniuk P., (2014), Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 215-225.
48
Zieniuk P., Strzelczyk W., (2014), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [84]-[109].
49
Zieniuk P., (2014), Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 87-99.
50
Zieniuk P., (2013), Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 177-190.
51
Zieniuk P., Turek-Radwan M., (2013), Certyfikat ACCA w zasięgu ręki, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
52
Zieniuk P., (2013), Rachunkowość organizacji pożytku publicznego: zbiór zadań, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48, [1]
53
Mazurczak A., Zieniuk P., (2013), Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 55, s. 107-116.
54
Karwowski M., Garstecki D., Iwasieczko B., Grabiński K., Gabrusewicz T., Stępień K., Dratwińska-Kania B., Michalczuk G., Zieniuk P., Kędzierska-Bujak I., Niewiadoma M., Garstka M., Bek-Gaik B., Pfaff J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 735-936.
55
Szobak M., Zieniuk P., (2013), Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 97-114.
56
Zieniuk P., (2013), Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-280.
57
Zieniuk P., (2013), Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 313, s. 189-198.
58
Zieniuk P., (2013), Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 131-145.
59
Szobak M., Zieniuk P., ([2012]), Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 108-126.
60
Zieniuk P., (2012), Wartość godziwa w polityce rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 123-131; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
61
Zieniuk P., (2012), Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 255, s. 282-291.
62
Zieniuk P., (2012), Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 207-216; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12zieniuk.pdf
63
Zieniuk P., (2012), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 178-195.
64
Zieniuk P., (2012), Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 199-209.
65
Zieniuk P., (2012), Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Trocka (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: wybrane problemy, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 159-175.
66
Zieniuk P., (2012), Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 677-689.
67
Mazurczak A., Zieniuk P., (2011), Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 190, s. 166-175.
68
Zieniuk P., (2011), Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-99.
69
Zieniuk P., (2011), Kontrolna funkcja polityki rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 72-93.
70
Mazurczak A., Zieniuk P., (2011), Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies. [W:] Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 293-306.
71
Zieniuk P., (2011), Rachunkowość organizacji pożytku publicznego: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48, [1]
72
Zieniuk P., (2011), Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 505-513.
73
Zieniuk P., (2011), Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego. [W:] Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 591-602.
74
Zieniuk P., (2011), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 183-200.
75
Zieniuk P., (2011), Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych. [W:] Gospodarowicz A. (red.), Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 129-138.
76
Zieniuk P., (2010), Kontrolna funkcja polityki rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 75-98.
77
Zieniuk P., (2010), Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 355-365.
78
Zieniuk P., (2010), Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 72-85.
79
Zieniuk P., (2010), Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 124-143.
80
Zieniuk P., (2009), Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 228-243.
81
Zieniuk P., (2009), Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 505-512.
1
@book{UEK:2168358010,
title = "Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej : studenckie prace naukowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
isbn = "978-83-8175-325-8",
}
2
@article{UEK:2168355728,
author = "Joanna Krasodomska and Paweł Zieniuk",
title = "Atestacja informacji niefinansowych : podstawy teoretyczne, standardy i praktyki spółek działających w Europie Zachodniej i Wschodniej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 45, 1",
pages = "53-74",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8350},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=215090},
}
3
@book{UEK:2168358004,
author = "Maria Cichoń-Sosnowska and Konrad Grabiński and Katarzyna Matys and Paweł Zieniuk",
title = "Organizacje pożytku publicznego : pomiar efektywności i ocena struktury finansowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8102-492-1",
}
4
@article{UEK:2168350874,
author = "Małgorzata Szulc and Paweł Zieniuk",
title = "The Disclosure of Events after the Reporting Period : the Example of Listed Companies from Selected European Countries",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 109, 165",
pages = "139-155",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4345},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=13403},
}
5
@inbook{UEK:2168342713,
author = "Anna Mucha and Paweł Zieniuk",
title = "Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych",
booktitle = "Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce",
pages = "233-249",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-7865-957-0",
}
6
@article{UEK:2168351614,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia Kluczowych Spraw Badania w europejskich spółkach giełdowych sektora chemicznego",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "t. 99, 12",
pages = "1727-1730",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/62.2020.12.6},
url = {https://sigma-not.pl/zeszyt-6405-przemysl-chemiczny-2020-12.html},
}
7
@misc{UEK:2168349858,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
8
@misc{UEK:2168352614,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa - nowe publikacje naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "26-27",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/26},
}
9
@article{UEK:2168354758,
author = "Mariola Mamcarczyk and Łukasz Popławski and Paweł Zieniuk",
title = "Key Audit Matters in the Auditor's Reports on the Example of European Mining Companies",
journal = "Acta Montanistica Slovaca",
number = "vol. 25, no. 4",
pages = "453-465",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.46544/AMS.v25i4.02},
url = {https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n4/2mamcrzyk.pdf},
}
10
@book{UEK:2168347036,
author = "Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Katarzyna Świetla and Paweł Zieniuk",
title = "Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-218-1",
}
11
@inbook{UEK:2168352680,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "The Use of Volunteering as an Indirect Source of Financing for Public Benefit Activity on the Example of Polish Foundations and Associations",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "13453-13462",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
12
@book{UEK:2168349848,
title = "Wyzwania rewizji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
13
@inbook{UEK:2168349884,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "165-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
14
@article{UEK:2168352766,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Funding of Public Benefit Activity with 1% of Personal Income Tax Scheme : Empirical Research",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 28, 4",
pages = "86-106",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.36},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Mamcarczyk.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168350732,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "The Use of Reserves and Accrued Liabilities for Discretionary Shaping of Financial Results of Stock Exchange Listed Companies : Case of Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "3631-3638",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
16
@misc{UEK:2168348580,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
17
@article{UEK:2168352780,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Sources of Financing the Activities Promoting Sport and Physical Education on the Basis of the Example of Polish Foundations and Associations",
journal = "Management",
number = "vol. 24, no. 2",
pages = "158-180",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2019-0052},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/manment/24/2/article-p158.xml},
}
18
@inbook{UEK:2168348578,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej - w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
pages = "15-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
19
@inbook{UEK:2168349868,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "65-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
20
@article{UEK:2168339163,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Review of Integrative Business and Economics Research",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "82-98",
year = "2020",
url = {http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf},
}
21
@book{UEK:2168348574,
title = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
22
@misc{UEK:2168341331,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Implementation of Reporting Obligations Regarding the 1% Tax Mechanism in Public Benefit Organizations",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "43",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
23
@misc{UEK:2168331275,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Michał Mąka and Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
24
@article{UEK:2168337009,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Proceedings",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "19-085",
year = "2019",
url = {},
}
25
@misc{UEK:2168341335,
author = "Małgorzata Szulc and Paweł Zieniuk",
title = "The Disclosure of Events after the Reporting Period in the Example of Listed Companies of Selected European Countries",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "67",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
26
@article{UEK:2168339153,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 104, 160",
pages = "171-188",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4361},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=194291},
}
27
@misc{UEK:2168335971,
author = "Mariola Mamcarczyk and Paweł Zieniuk",
title = "Sources of Financial Activities Promoting Sport and Physical Culture on the Example of Polish Foundations and Associations",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "23-24",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
28
@inbook{UEK:2168341713,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wykorzystanie systemu zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń",
booktitle = "Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy",
pages = "229-245",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-326-3",
}
29
@article{UEK:2168329919,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Audyt finansowy - studia z przyszłością",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "54-55",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/54},
}
30
@article{UEK:2168329583,
author = "Małgorzata Szulc and Paweł Zieniuk",
title = "Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "522",
pages = "113-125",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.522.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94572?tab=1},
}
31
@article{UEK:2168327143,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "81-96",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1433/1112},
}
32
@misc{UEK:2168342401,
author = "Sylwia Krajewska and Paweł Zieniuk",
title = "WISE na Wydziale Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "38-40",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/38},
}
33
@book{UEK:2168329879,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-636-3",
}
34
@misc{UEK:2168329893,
author = "Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies",
booktitle = "9th Annual Global Business Conference",
pages = "267-268",
adress = "Zagreb",
publisher = "Innovation Institute",
year = "2018",
issn = "1848-2252",
}
35
@article{UEK:2168317217,
author = "Katarzyna Świetla and Paweł Zieniuk",
title = "Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 92, 148",
pages = "191-205",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0998},
url = {http://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148650},
}
36
@inbook{UEK:2168320961,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów",
booktitle = "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków",
pages = "189-198",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
}
37
@inbook{UEK:2168313203,
author = "Anna Staszel and Paweł Zieniuk",
title = "Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
38
@inbook{UEK:2168314445,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Usługi biegłego rewidenta w zaspokajaniu potrzeb jednostek gospodarczych i ich otoczenia",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "28-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
39
@unpublished{UEK:2168324119,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003304},
}
40
@inbook{UEK:2168329885,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia metod szacowania wartości w sprawozdaniach finansowych i ich weryfikacja przez biegłych rewidentów",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu",
pages = "95-104",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7695-714-2",
}
41
@misc{UEK:2168336833,
author = "Paweł Zieniuk and and ",
title = "The Practical Aspects of Reporting Requirements of Public Benefit Organisation Unification",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "150-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
42
@inbook{UEK:2168312513,
author = "Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "127-134",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
43
@inbook{UEK:2168318265,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
44
@inbook{UEK:2168304485,
author = "Joanna Krasodomska and Paweł Zieniuk",
title = "Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "106-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
45
@article{UEK:2168297197,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "390",
pages = "203-211",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.390.20},
url = {},
}
46
@inbook{UEK:2168290571,
author = "Paweł Zieniuk and Wojciech Strzelczyk",
title = "Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "49-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
47
@inbook{UEK:2168285113,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Paweł Zieniuk",
title = "Dokumentacja rewizyjna w świetle implementacji międzynarodowych standardów rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "215-225",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
48
@unpublished{UEK:2168301547,
author = "Paweł Zieniuk and Wojciech Strzelczyk",
title = "Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[84]-[109]",
year = "2014",
}
49
@inbook{UEK:2168274653,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "87-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
50
@unpublished{UEK:2168287183,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "177-190",
year = "2013",
}
51
@misc{UEK:2168280093,
author = "Paweł Zieniuk and Monika Turek-Radwan",
title = "Certyfikat ACCA w zasięgu ręki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "13",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
52
@book{UEK:2168272478,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-635-9",
}
53
@article{UEK:2168270958,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 55",
pages = "107-116",
year = "2013",
issn = "",
}
54
@inbook{UEK:2168298653,
author = "Mariusz Karwowski and Dawid Garstecki and Beata Iwasieczko and Konrad Grabiński and Tomasz Gabrusewicz and Konrad Stępień and Beata Dratwińska-Kania and Grażyna Michalczuk and Paweł Zieniuk and Ilona Kędzierska-Bujak and Maria Niewiadoma and Małgorzata Garstka and Bogusława Bek-Gaik and Józef Pfaff",
title = "Opracowania autorskie w sprawie rachunkowości jako sztuki komunikowania",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "735-936",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
55
@inbook{UEK:2168256400,
author = "Maciej Szobak and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "97-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
56
@inbook{UEK:2168273018,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "271-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
57
@article{UEK:2168280889,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "313",
pages = "189-198",
adress = "",
year = "2013",
}
58
@inbook{UEK:2168278251,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "131-145",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
59
@unpublished{UEK:2168273706,
author = "Maciej Szobak and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "108-126",
year = "2012",
}
60
@article{UEK:2168271270,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wartość godziwa w polityce rachunkowości",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "123-131",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
61
@article{UEK:2168248414,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "255",
pages = "282-291",
adress = "",
year = "2012",
}
62
@article{UEK:2168240700,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce. Analiza zmian w latach 2005-2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "207-216",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12zieniuk.pdf},
}
63
@inbook{UEK:2168229164,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "178-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
64
@inbook{UEK:2168278131,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Możliwości zastosowania zwolnień podatkowych w działalności pożytku publicznego",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "199-209",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
65
@inbook{UEK:2168292837,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Uproszczenia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego - aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa : wybrane problemy",
pages = "159-175",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63134-92-1",
}
66
@inbook{UEK:2168236914,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowe i podatkowe aspekty wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "677-689",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
67
@article{UEK:2168225538,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "190",
pages = "166-175",
adress = "",
year = "2011",
}
68
@inbook{UEK:2168227774,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Changes in the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "91-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
69
@inbook{UEK:2168218382,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Kontrolna funkcja polityki rachunkowości",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "72-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
70
@inbook{UEK:2166654571,
author = "Anna Mazurczak and Paweł Zieniuk",
title = "Financial Statement as a Tool of Influencing the Environment of Small and Medium Companies",
booktitle = "Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises",
pages = "293-306",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-397-6",
}
71
@book{UEK:2168223160,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Rachunkowość organizacji pożytku publicznego : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-542-0",
}
72
@article{UEK:2168228608,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "505-513",
adress = "",
year = "2011",
}
73
@inbook{UEK:2166401248,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Związek polityki rachunkowości z informacyjną funkcją sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania",
pages = "591-602",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-603-5",
}
74
@unpublished{UEK:2168264960,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "183-200",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2168276763,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Wykorzystanie e-learningu w nauczaniu rachunkowości zarządczej - wyniki badań ankietowych",
booktitle = "Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowości",
pages = "129-138",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7695-144-7",
}
76
@unpublished{UEK:2168303315,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Kontrolna funkcja polityki rachunkowości",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "75-98",
year = "2010",
}
77
@inbook{UEK:2165284784,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Świadome i celowe prowadzenie polityki rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "355-365",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
78
@inbook{UEK:2161934748,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "72-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
79
@inbook{UEK:2166713962,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Kapitał pośredni typu mezzanine jako alternatywne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych ",
pages = "124-143",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-64-8",
}
80
@unpublished{UEK:2168220620,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "228-243",
year = "2009",
}
81
@inbook{UEK:2164865857,
author = "Paweł Zieniuk",
title = "Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "505-512",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID