Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej = Analysis Of Indications for Selected Measures used in Assessing Data Conformity to Benfordʼs Law - the First Significant Digit Case
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 31)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327525
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society (CLADAG), Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Tytuł:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Źródło:
Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2018, s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3
Nr:
2168323363
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 191-199. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327283
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322283
varia
5

Konferencja:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Tytuł:
Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie = The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies from Media Sector Listed on The Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 469 (2017) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 29)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316801
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Źródło:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Tytuł:
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland
Źródło:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307815
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Tytuł:
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction
Źródło:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307813
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Tytuł:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 26)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 236-245. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Program badawczy:
Udział w konferencji SKAD 2014 był możliwy dzięki środkom finansowym z projektów badawczych 028/WZ-KS/01/2014/S/4224 i 031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296821
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society "CLADAG 2015", Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Tytuł:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Źródło:
Book of Abstracts / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano - Cagliari: Cuec Editrice, 2015, s. 506-509. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8467-749-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168299883
varia
12

Tytuł:
Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Źródło:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 101-134
ISBN:
978-83-62511-29-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168290991
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [60]-[72]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301493
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Tytuł:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 118-129. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168292895
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Druga europejska konferencja na temat analizy danych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 32. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291151
varia
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291049
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Tytuł:
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law
Źródło:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 269-276. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263326
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[14]-11[24] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290825
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Some Remarks about the Benford's Distribution = Kilka uwag o rozkładzie Benforda
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [16-26]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272128
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [27-34]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272130
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Some Remarks about Benford's Distribution
Źródło:
Mathematical Economics. - nr 8(15) (2012) , s. 5-15. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292735
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295579
varia
24

Tytuł:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts
Materiały przygotował:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
46 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564690
materiały konferencyjne
25

Tytuł:
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA2011, s. 1[21]-9[29]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261488
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees
Źródło:
Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010, s. 431-433 - Bibliogr.
Nr:
2161924620
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Metody wykrywania oszustw finansowych
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[30]-11[40] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249060
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych
Źródło:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 244-254 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165654563
rozdział w monografii
1
Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej = Analysis Of Indications for Selected Measures used in Assessing Data Conformity to Benfordʼs Law - the First Significant Digit Case / Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 9-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915. - ISSN 1899-3192
2
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi. - Cham : Springer, 2018. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false
3
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 191-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication. - ISSN 1899-3192
4
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
5
Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie = The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies from Media Sector Listed on The Warsaw Stock Exchange / Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 29). - nr 469 (2017), s. 11-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
6
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-9881
7
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
8
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 345-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
9
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
10
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique / Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 236-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810. - ISSN 1899-3192
11
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Book of Abstracts [on-line] / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano. - Cagliari : Cuec Editrice, 2015. - S. 506-509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8467-749-9. - Pełny tekst: http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf
12
Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 101-134. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
13
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [60]-[72]. - Summ. - Bibliogr.
14
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
15
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 118-129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
16
Druga europejska konferencja na temat analizy danych / Mateusz BARYŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 32. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
17
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection / Mateusz BARYŁA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 11-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication. - ISSN 2083-8611
18
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 269-276. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
19
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[14]-11[24]. - Bibliogr.
20
Some Remarks about the Benford's Distribution = Kilka uwag o rozkładzie Benforda / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [16-26]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
21
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [27-34]. - Summ. - Bibliogr.
22
Some Remarks about Benford's Distribution / Mateusz BARYŁA // Mathematical Economics. - nr 8(15) (2012), s. 5-15. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229. - ISSN 1733-9707
23
The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Mateusz BARYŁA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
24
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - 46 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-520-3
25
Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law / Mateusz BARYŁA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 1[21]-9[29]. - Summ. - Bibliogr.
26
Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees / Mateusz BARYŁA // W: Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov. - L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010. - S. 431-433. - Bibliogr.
27
Metody wykrywania oszustw finansowych / Mateusz BARYŁA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]. Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[30]-11[40]. - Bibliogr.
28
Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych / Mateusz BARYŁA // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 244-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
1
Baryła M., (2018), Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 9-18; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64915
2
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2018), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C., Vichi M. (red.), Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 163-172.
3
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2018), Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 191-199; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication
4
Baryła M., (2017), XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
5
Baryła M., (2017), Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 469, s. 11-20; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37060/Baryla_Analiza_Rozkladu_Pierwszej_Cyfry_Znaczacej_2017.pdf
6
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
7
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2016), Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 369-382.
8
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2016), Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 345-355.
9
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
10
Pociecha J., Baryła M., Pawełek B., (2015), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 236-245; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810
11
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2015), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C. (red.), Book of Abstracts [on-line], Cagliari : Cuec Editrice, s. 506-509.
12
Baryła M., (2014), Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 101-134.
13
Baryła M., (2014), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [60]-[72].
14
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., (2014), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [95]-[104].
15
Baryła M., (2014), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 118-129.
16
Baryła M., (2014), Druga europejska konferencja na temat analizy danych, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 32; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
17
Baryła M., (2014), O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 11-19; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158921&from=publication
18
Baryła M., (2013), Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 269-276.
19
Baryła M., (2013), O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[14]-11[24].
20
Baryła M., (2012), Some Remarks about the Benford's Distribution. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [16-26].
21
Baryła M., (2012), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [27-34].
22
Baryła M., (2012), Some Remarks about Benford's Distribution, "Mathematical Economics", nr 8(15), s. 5-15; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=229
23
Baryła M., (2012), The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 19.
24
Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), (2011), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications: Cracow, April 14-16, 2011: the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, 46 s.
25
Baryła M., (2011), Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 1[21]-9[29].
26
Baryła M., (2010), Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees. [W:] Drugov O. (red.), Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku, L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, s. 431-433.
27
Baryła M., (2010), Metody wykrywania oszustw finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, s. 1[30]-11[40].
28
Baryła M., (2010), Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 244-254.
1
@article{UEK:2168327525,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Analiza wskazań wybranych mierników służących ocenie zgodności danych z prawem Benforda - przypadek pierwszej cyfry znaczącej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "9-18",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
2
@inbook{UEK:2168323363,
author = "Pociecha Józef and Pawełek Barbara and Baryła Mateusz and Augustyn Sabina",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning",
pages = "163-172",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3",
}
3
@article{UEK:2168327283,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Baryła Mateusz",
title = "Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "191-199",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
4
@misc{UEK:2168322283,
author = "Baryła Mateusz",
title = "XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "34-35",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168316801,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "469",
pages = "11-20",
year = "2017",
issn = "1505-9332",
}
6
@article{UEK:2168318169,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Kostrzewska Jadwiga and Baryła Mateusz and Lipieta Artur",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168307815,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Baryła Mateusz",
title = "Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "369-382",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
8
@inbook{UEK:2168307813,
author = "Baryła Mateusz and Pawełek Barbara and Pociecha Józef",
title = "Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "345-355",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
9
@article{UEK:2168307785,
author = "Pawełek Barbara and Pociecha Józef and Kostrzewska Jadwiga and Baryła Mateusz and Lipieta Artur",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
issn = "1505-9332",
}
10
@article{UEK:2168296821,
author = "Pociecha Józef and Baryła Mateusz and Pawełek Barbara",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "236-245",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1505-9332",
}
11
@misc{UEK:2168299883,
author = "Pociecha Józef and Pawełek Barbara and Baryła Mateusz and Augustyn Sabina",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Book of Abstracts",
pages = "506-509",
adress = "Cagliari",
publisher = "Cuec Editrice",
year = "2015",
isbn = "978-88-8467-749-9",
}
12
@inbook{UEK:2168290991,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Analiza porównawcza podstawowych modeli prognozowania bankructwa na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "101-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
13
@unpublished{UEK:2168301487,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[60]-[72]",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168301493,
author = "Pociecha Józef and Pawełek Barbara and Baryła Mateusz",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[95]-[104]",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168292895,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "118-129",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
16
@misc{UEK:2168291151,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Druga europejska konferencja na temat analizy danych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "32",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168291049,
author = "Baryła Mateusz",
title = "O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "11-19",
adress = "",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168263326,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "269-276",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
19
@unpublished{UEK:2168290825,
author = "Baryła Mateusz",
title = "O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[14]-11[24]",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168272128,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Some Remarks about the Benford's Distribution",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[16-26]",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168272130,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Two Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Techmex and Betacom",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[27-34]",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168292735,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Some Remarks about Benford's Distribution",
journal = "Mathematical Economics",
number = "8(15)",
pages = "5-15",
year = "2012",
}
23
@misc{UEK:2168295579,
author = "Baryła Mateusz",
title = "The First Significant Digit Distribution Analysis of Financial Data of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "19",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
24
@book{UEK:2166564690,
title = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
25
@unpublished{UEK:2168261488,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Review of Selected Methods Used for Assessing Data Conformity with Benford's Law",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "1[21]-9[29]",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2161924620,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Banking Customers' Creditworthiness Assessment by Means of Decision Trees",
booktitle = "Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku",
pages = "431-433",
adress = "L'vìv",
publisher = "Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U",
year = "2010",
}
27
@unpublished{UEK:2168249060,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Metody wykrywania oszustw finansowych",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
pages = "1[30]-11[40]",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2165654563,
author = "Baryła Mateusz",
title = "Prawo Benforda i jego wykorzystanie w wykrywaniu fałszywych danych",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "244-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}